nejtillemu.com


Sverige har förlorat 100.000 jobb på att inte vara med i EMU hävdar Stefan Fölster,
chefsekonom på Svenskt Näringsliv
professor Lars Calmfors kallar Fölsters uttalande grovt osakligt

Dagens Industri 8/5 2003

Sverige har förlorat 100.000 jobb på att inte vara med i EMU från starten. Det hävdar Stefan Fölster, chefsekonom på Svenskt Näringsliv (SN), med anledning av en rapport som SN gjort om den senaste forskningen på området. Men professor Lars Calmfors, utredaren som rådde regeringen att vänta med EMU, kallar Fölsters uttalande grovt osakligt

. "Själva rapporten drar inte alls de här slutsatserna om hur många nya jobb det skulle innebära. Någon sådan koppling finns inte heller i forskningen som rapporten refererar till", säger Lars Calmfors.

"Som jag uppfattat det ger rapporten inte något som helst stöd åt det uttalande som Stefan Fölster gör. Jag uppfattar det som grovt osakligt", säger Lars Calmfors.

"Bland EMU-länderna verkar det som om det skett en handelsökning sedan 1999, som kan vara en effekt av den gemensamma valutan", säger Lars Calmfors. De tolv euroländernas export till varandra har ökat med 29 procent på fyra år. Deras export till övriga världen har samtidigt ökat med 34 procent.

Huvuddelen av den ökade internhandeln beror på valutaunionen, enligt en av de studier som SN refererar till. Men Calmfors påpekar att det inte bara är exporten som ökat, utan även importen.

"Rimligtvis har den ökade importen trängt undan en del inhemsk produktion. Det gör att man inte rimligen kan dra den här slutsatsen om effekten på antalet jobb. Jag är förvånad över att Stefan Fölster kan gå ut och göra en sådan missvisande tolkning."

"Varje steg i vår härledning grundar sig på studier som publicerats av forskare som har mycket högre anseende internationellt än Lars Calmfors", säger Svenskt Näringslivs chefsekonom.

Full text

Stefan Fölster - Lars Calmfors - Handel


Början på sidan

Tillbaka till startsidan