zc Very important articles about EMU and Finanskrisen - The Great Recession, according to Rolf Englund

Rolf Englund IntCom internetional

nejtillemu.com

EMU and the Financial Crisis

Detta är tidigare nyheter - för senaste nytt klicka här

This is earlier news - for latest news click here


Det var ett mycket allvarligt misstag att förespråka en svensk anslutning till EMU
Alla som var för EMU i folkomröstningen har förbrukat sitt förtroende och bör avgå
Rolf Englund, 13 april 2012


Start EMU - Start Financial Crisis - Rolf Englund blog


Vi befinner oss fortfarande nära toppen av bostadsprisbubblan.
Vi har fortfarande svenska löner och kinesiska priser. Men vänta bara.
Rolf Englund blog 4 januari 2013
Tomas Lundin
Klart står också att det tyska förbundsdagsvalet den 22 september lägger en död hand över hela krispolitiken.
Alla vet att Portugal sannolikt kommer att behöva ett nytt stödpaket, precis som Grekland. Men det får man inte ens viska om så länge Angela Merkel är på valturné och möter väljare som ser rött bara ordet Sydeuropa nämns.
Allt detta är naturligtvis makulatur när valet i Tyskland är över, oavsett vem som vinner.
Då finns det ingen anledning längre att blunda för det oundvikliga.
Klicka här

Germany is preparing for a national election in which – much like in last year’s French presidential election – the European crisis is to play no part, or at least only a minor one.
Both government and opposition believe that it would be better to tell the people the truth concerning
the most vital question of the day only after the election (and in measured doses).
Such an outcome would make a mockery of democracy.
Joschka Fischer, Project Syndicate, April 30, 2013


Elefanten i rummet är Frankrike – EU:s näst största ekonomi
Det tyska förbundsdagsvalet den 22 september lägger en död hand över europeisk krishantering under sommaren.
Thomas Gür, Kolumn SvD 20 juni 2013


Thomas Gür är nejsägaren som ändrat uppfattning och kommer att rösta för euron i folkomröstningen.
MUF:s Blått, nr 1 2003

Fram till folkomröstningen om euron i september kommer Thomas Gür att arbeta som rådgivare till partiet i samband med kampanjarbetet för ett moderat ja.

- Jag tycker att euron är felaktigt uppbyggd, och att en valutaunion skapar man
när den övriga integrationen är färdig. EMU som system kan man vara kritisk till

Läs mer här


I går presenterade EU-kommissionen ett förslag som för EU ett steg närmare en bankunion.
Men de europeiska länderna är så olika att en tätare union riskerar att splittra det europeiska projektet ännu mer.
EU är ännu inte en federal stat, som USA, eftersom Europas medborgare helt enkelt inte vill det.
Att fördjupa denna federala union ytterligare vore att ta ett steg som man inte har mandat för.

SvD-ledare signerad Ivar Arpi, 11 juli 2013


I länder som USA och Storbritannien ser vänstern med avund på vår välfärdsstat,
medan högern berömmer de marknadsreformer som genomförts i Margaret Thatchers anda och resulterat i god tillväxt.
Sverige framställs som den perfekta medelvägen mellan socialism och kapitalism; ett tema som ekar bekant från historien.
Peter Wolodarski, DN 7 juli 2013


Praeterea censeo
Vi befinner oss fortfarande nära toppen av bostadsprisbubblan.
Vi har fortfarande svenska löner och kinesiska priser. Men vänta bara.
Rolf Englund blog 4 januari 2013


De senaste 20 åren av kinesisk dominans på tillväxtmarknaden har sin förklaring i oljekonsumtionen.
Tyvärr så har nu peak oil inträffat och den globala oljeproduktionen har legat konstant runt 85 miljoner fat per dag de senaste åren.
Alltså måste Kinas eventuella framtida tillväxt ske på någon annans bekostnad, såvida vi inte får se ett riktigt mirakel.
Peakenergi, 5 juli 2013
Nice chart


”Mitt svar är kort och gott att det behövs en europeisk valuta.
Hade inte euron funnits hade den tyska marken fått spela den rollen men utan inflytande från andra länder.
Det måsta man också konstatera och inte bara säga att euron var fel. Man måste orka tänka lite längre.”
Ingvar Carlsson, Dagens Industri, 4 juli 2013

Kommentar av Rolf Englund:
Vad menar han? Han pladdrar ju på värre än Annie Lööf


Om tillväxten och produktiviteten varierar mellan olika länder så bör skillnaden tas upp i växelkursen. Fast växelkurs innebär att skillnader i produktivitet och kostnader mellan länder tas upp i produktion och sysselsättning, med arbetslöshet som följd.
Rörlig växelkurs innebär att skillnaderna tas upp i växelkursen – utan arbetslöshet.
En rad ekonomer har försökt förklara detta enkla samband för politikerna, i femtio år.

Några av oss överlevande försöker fortfarande.
Nils-Eric Sandberg, Kristianstadsbladet, 1 juli 2013


Nu ser det ut som att krisen i Portugal är på väg att blossa upp på nytt.
Åtstramningspolitiken har inte framkallat den utlovade läkningen av ekonomin
DN, Signerat Carl Johan von Seth, 4 juli 2013


Det allra svåraste - att landa på ett hangarfartyg, link to Youtube
Risks of a hard landing for China
The pilot is allowing the plane to slow down, but if it slows too much,
it will fall below stall speed and drop out of the sky.
Martin Wolf, Financial Times, July 2, 2013
Via Rolf Englund blog dagens länkar 3 juli 2013

What is the “stall speed” of an economy?


Euron är feltänkt från början och skadar allvarligt Europas chanser till återhämtning.
Det menar professorn i historia från Harvard Niall Ferguson och ekonomiprofessorn Assar Lindbeck.
Assar Lindbeck är inte säker på att politikerna visste vad man gjorde när euron lanserades men att
”man inte ska underskatta dumhetens betydelse för världens utveckling.”
EFN, "ett fristående dotterbolag ägt av Handelsbanken", 2 juli 2013

Kommentar av Rolf Englund:
Man skall heller inte underskatta opportunismens och skamlöshetens betydelse

Assar Lindbeck propagerade för Ja-sidan i folkomröstningen 2003
Man måste betrakta honom som en osympatisk person som utan egen förskyllan har höljts i ära.


”Slopandet av fastighetsskatten ter sig i efterhand som ett av de mest korkade ekonomisk-politiska beslut som fattats.”
Klas Eklund, Dagens Industri 2 juli 2013


Efter ett tiotal räddningspaket och en arbetslöshet som nått rekordnivåer har skepsisen mot EU-samarbetet spritt sig över Europa.
Opinionen i Sverige har på kort tid vänt i negativ riktning.
I debatten finns knappast någon politiker längre – Carl Bildt och Birgitta Ohlsson är två lysande undantag –

som orkar stå upp för det nödvändiga samarbetet mellan Europas demokratier.
Peter Wolodarski, DN 30 juni 2013


Hushållens bolån kan sluta i katastrof
”Det vore en katastrof för Sverige om vi kommer tillbaka till mer normala räntenivåer utan att ha fått ned skuldsättningen."
Göran Persson, Dagens Industri 27 juni 2013


Reinfeldt: Vi struntar i EU
EU-kommissionen uppmanar Sverige att fasa ut ränteavdrag för bolån, stimulera amortering av bolån och höja fastighetsskatten.
Dagens Industri 28 juni 2013


Överskottsmålet
Om man avstår från förändring kommer den offentliga sektorns finansiella nettoförmögenhet (tillgångar minus skulder)
att skapa en offentlig förmögenhetsbuffert som starkt kan ifrågasättas.
Bufferten innebär att den privata sektorn systematiskt tvingas betala in mer skatter än vad den offentliga sektorn behöver för att driva sin verksamhet.
Överbeskattning är ineffektivt. Varje krona som samlas på hög hade kunnat bidra till produktiv verksamhet i privat sektor.
Ann Öberg, ny chefekonom på Svenskt Näringsliv, SvD Brännpunkt, 27 juni 2013


Stockholmsbörsen rasar för tredje dagen i rad, en nedgång som kostat aktieägarna nästan 300 miljarder kronor.
Årets uppgång är snart ett minne blott - och ett 40-tal aktier handlas på årslägsta.
DI 24 juni 2013


BIS-chefens skarpa varning
Nu får det vara slut på centralbankernas superlätta räntepolitik världen över.
De stora stimulanserna har gett ekonomin andrum.
Men nu är det upp till regeringarna att skapa tillväxt med hjälp av finanspolitik.
Dagens Industri 24 juni 2013

Jag tycker det är skriande uppenbart att räntan världen över är för låg och att
en större del av stimulanserna borde ske via finanspolitiken.

Rolf Englund blog, 12 maj 2009

Klicka här


Därför tror vi på euron

Ja-sidans broschyr 2003


– Om vi ser att de ekonomiska förbättringarna håller i sig kan centralbanken vara redo
att trappa ner på sina stimulansköp under de nästa mötena.
Ungefär så lät det från centralbankschefen Ben Bernanke den 22 maj
Enligt uppgifter från Bank of America Merrill Lynch har de globala börserna
förlorat 3000 miljarder dollar, cirka 20 000 miljarder kronor, i värde sedan den 22 maj.
Daniel Kedersted, SvD Wall Street blog, 14 juni 2013


Jan Wallander, styrelseordförande i Handelsbanken och den mest ondskefulle person jag någonsin mött i affärslivet.
Olof G. Hedengren i boken "Den ofrivillige bankiren", Ekerlids 2012

20 toppchefer i Handelsbanken hade kommit överensd med Östfonden att av löntagarfonden köpa optioner... Misstankarna om att de villkor som direktörerna fått av Östfonden var otillbörligt förmånliga har tillbakavisats av Handelsbanksdirektörerna
Rolf Englund i boken “Löntagarfonderna: De nya aktörerna på börsen”, Timbro 1987


Det allvarligaste problemet i Sverige är enligt kommissionen den höga skuldsättningen i den privata sektorn och de höga bostadspriserna.
Kommissionen efterlyser minskad skevhet i bostadsbeskattningen genom att
fasa ut avdragsrätten för ränteutgifter på bostadslån, en åtgärd som skulle kunna kombineras med höjd fastighetsskatt.
Åtgärder som uppmuntrar till amorteringar på bolån rekommenderas också.
SvD Näringsliv 29 maj 2013


Palmstierna svarade inte direkt, utan funderade en stund.
Sedan sa han, eftertänksamt: ”Nej, jag tror inte det. Den svenska bankstrukturen verkar färdig.”
Det lät helt övertygande.

Några dagar senare, 21 september, meddelade Enskilda Banken och Skandinaviska Banken att de skulle gå samman.
Senare fick jag veta att Palmstierna var en av de få som arbetat med att planera fusionen i ett drygt år.
Allt gjordes i största hemlighet. Det var första gången jag såg en bankdirektör agera skådespelare.
Nils-Eric Sandberg, Kristianstadsbladet 6 maj 2013


- I går valdes Jens Spendrup till ny ordförande i Svenskt Näringsliv.
Det innebär ett ytterst välförtjänt erkännande för insatser i den fria företagsamhetens tjänst.
P J Anders Linder, signerad SvD-ledare 24 maj 2013

- Hur viktigt är det att VD:n för Svenskt Näringsliv är uttalat positiv till en svensk övergång till euro?
"Det är helt avgörande. Något annat är inte tänkbart. Det är inte lämpligt att uttala sig skeptiskt om EMU.
- Ebba Lindsös jobb är att göra, inte att tycka", säger Jens Spendrup

Finansmannen Mats Qviberg har bytt fot i EMU-frågan och säger nu att han ska rösta nej.
"Jag bestämde mig i onsdags när jag lyssnade på Jens Spendrup."


Finlands Bank meddelar att man nu inspirerade av Sverige vill införa ett lånetak för bostadslån.
Finland ser därmed ut att agera i god tid, till skillnad från vad många anser gjordes i Sverige.
I Finland existerar knappt amorteringsfria lån. Där finns en helt annan kultur:
målet med lånen är att betala tillbaka dem.

Carolina Neurath SvD Näringsliv 24 maj 2013


Kenneth Rogoff och Carmen Reinhart
Anders Borg tassar försiktigt i nymoderata mockasiner.
I veckan gav han upp sitt moststånd mot stimulans av den europeiska ekonomin och hoppades att ingen skulle märka det.
Vilket ingen i princip gjorde.
Katrine Kielos, Aftonbladet 19 maj 2013


Frankrikes president talar liksom den tyska förbundskanslern om att eurozonen borde bli en ”politisk union”,
men med detta menar han något annat än Angela Merkel.
Hollande vill ha en ”ekonomisk regering” med en stark ordförande, men denna ”regering” ska inte ha formella befogenheter.
I den europeiska federation som Tyskland förespråkar ska länderna avstå beslutsmakt till centrala organ,
men det kan Frankrike fortfarande inte tänka sig.
DN-ledare 19 maj 2013


Nu är vi där! Nu har EU:s härskande klass ställt till det så till den milda grad att de kan hävda att
vi måste göra en fullskalig politisk (och ekonomisk) union av EU – för att det inte skall gå fullständigt åt helvete.
Henrik Alexandersson, 18 maj 2013


”De mest sannolika ställena att leta efter nästa fastighetskrasch är Finland och Sverige”, skriver Commerzbank.
SvD Näringsliv 18 maj 2013


Anders Borgs nya inställning till finanspolitiken i euroområdet är en signal om en expansiv svensk valbudget.
En som troligen kliar sig i huvudet är Socialdemokraternas ekonomisk-politiska talesperson Magdalena Andersson.
Hon har valt att kritisera Anders Borg för att vara slapphänt med statens finanser
Vikton Munkhammar, DI 15 maj 2013

Massarbetslösheten kickstartades 1991-92 i Sverige när regering och riksbank med höga räntor försvarade en övervärderad krona i en kraftig internationell konjunkturnedgång.
Uppslutningen kring EU:s konvergensprogram långt in i partierna till vänster om mitten
har lett till att en keynesiansk analys av det ekonomiska läget med tillhörande stimulansåtgärder knappast alls förekommer i debatten.
Sten Johansson, chef för Fackföreningsrörelsens institut för ekonomisk forskning, på DN Debatt 1998-02-28


Jag har länge tjatat om Den Stora Kraschen. Men aktierna bara stiger...
Men vänta bara när räntan stiger igen och de amerikanska statsobligationerna förlorar stort.
Rolf Englund på Facebook, 14 May 07.00 svensk tid


Efter Roger Altmans och Martin Wolfs tankeutbyte i Financial Times får det nu anses föreligga enighet,
snart ansluter sig säkert Klas Eklund till denna nu etablerade sanning,
om att det marknaderna fruktade var inte PIGS statsfinanser utan risken för att deras obligationer inte skulle kunna inlösas på förfallodagen.

Detta därför att länderna är med i EMU och inte har en egen riksbank med en egen sedelpress.

Det betyder att miljoner människor i krisländerna har lidit, och fortfarande lider, av misstag.

Att det får fortgå beror på att de skyldiga inte vill erkänna att de varit inkompetenta.

Nästan alla etablerade partipolitiker kommer framstå som åsnor om EMU havererar.
Man kan gärna ersäta ordet om med när.


Har Du missat Europadagen?
Det har inte Gunnar Hökmark
"I dagens Europa kan människor färdas över allt, över alla gränser.
Det går att arbeta, studera, driva företag eller forska var helst man vill oavsett varifrån man kommer
Allt detta kommer ur den plan som Robert Schuman presenterade den 9 maj 1950."
Gunnar Hökmark, Newsmill 11 maj 2013


– Jag tror att vi blir en del av euroområdet.
Antingen blir vi medlemmar eller så gör vi som Schweiz och Danmark, vi får knyta oss till euron på något sätt,
säger Persson i en intervju med TT på en av sina arbetsplatser, PR- och lobbyingfirman JKL.
Expressen 12 maj 2013

Kommentar av Rolf Englund:
Det är inte bara Grekland som har problem
Av någon anledning "glömde" Göran Persson
Cypern, Italien, Spanien och Irland
Och vad han själv sade om Frankrike nyligen


Ur arkivet
Teoretiskt sett skulle det finnas en lösning på detta problem.
Det är att beslutsbefogenheterna flyttas över till starka och välutrustade centrala organ - ett europeiskt finansdepartement och en europeisk centralbank -
som har möjlighet att spela med alla ekonomisk-politiska medel för att få tillräckliga variationer och nyanser
Men det lär inte behövas någon längre utläggning för att visa det mardrömslika i denna konstruktion.
Att av en halv kontinent, omfattande 10-12 länder och med omkring 300 miljoner invånare, göra en enda stat
reser demokratiska, politiska och administrativa problem av enorma mått.
Kjell-Olof Feldt, som sedermera kampanjade för Ja-sidan


Motståndarna till åtstramningspolitiken menar att besparingarna förvärrar krisen, i stället för att lindra den.
Stimulera ekonomin, skapa mer efterfrågan, och vips är man en bra bit närmare problemets lösning,
menar Paul Krugman och hans lärjunge Peter Wolodarski på DN:s ledarsida.
SvD-ledare signerad Ivar Arpi, 10 maj 2013


Ur arkivet
Värmlänning, svensk och rumän
Rolf Englund, EU-krönika, Nya Wermlands-Tidningen 2000-12-15

Värmland är en del av Sverige och Sverige är en del av Europeiska Unionen, som snart skall utvidgas österut till att även omfatta bland annat Rumänien.
Häröver råder, i ledande och styrande kretsar, stor glädje.
Den svenska riksdagen har 349 ledamöter. Av dessa är det 12 som representerar Värmland, eller tre procent.
Den Europeiska Unionens s.k. parlament kommer efter östutvidgningen att få 744 ledamöter.
Av dessa kommer Sverige ha 18 platser, eller två procent. Vårt broder- och systerland Rumänien får 35 platser.
Det har man bestämt i Nice.


Vi är i grunden positiva till en gemensam valuta inom EU. Men...
Det krävs ett välskött eurosamarbete innan frågan om ett svenskt inträde åter kan bli aktuellt.
För att undvika skenande utgifter ska EU inte heller i framtiden kunna ta ut skatt direkt från medborgarna.
Sofia Arkelsten (M), ordförande i riksdagens utrikesutskott
och Hans Wallmark (M), ordförande i Europaplattformsgruppen,

debatt.svt.se, 8 maj 2013


Partyt är över för västvärlden
Jag är intresserad av dystopier. Och tv. Och bantning.
Utifrån dessa hobbies har jag formulerat en gedigen omvärldsanalys.
En duktig flicka, Ann-Charlotte Marteus, Expressen 8 maj 2013</p>


Since the European debt crisis broke out in 2009,
Greece, Ireland, Portugal, Spain and Cyprus have sought international emergency aid.
Pledges from the euro area and the International Monetary Fund have totaled 496 billion euros ($649 billion).
Bloomberg 7 May 2013

Kommentar av Rolf Englund:
OBS att detta är lån.
Man undrar hur dom tänker sig att Greece, Ireland, Portugal, Spain and Cyprus
skall kunna betala tillbaka pengarna 4.235 miljarder kronor

Vart gick pengarna? Till bankerna som kunde lösa in sina förfallande lån till dessa länder.

Annars hade bankerna gått i konkurs och behövt räddas av sina regeringar. Nu blir regeringarna ändå torsk via ECB och alla räddningsfonder

Men mijoner människor har fått lida i onödan,


Som "our finest hour" beskrev Winston Churchill Storbritanninens läge 1940.
Landet var den enda kvarvarande demokratin som förmådde stå emot det nazistiska anloppet. Den svenska hukande tystnaden bakom neutralitetens skalkeskjul gav han inte mycket för.
I frågan om försvaret av svenskt EU-medlemskap och europasamarbetet är idag Folkpartiet liberalernas finest hour.
Carl B Hamilton, 6 maj 2013


Det är bara en tidsfråga innan ett av de stora krisländerna väljer en politisk ledning som inte längre godtar åtstramningsdiktaten.
Cypernkrisen avslöjade den fulla omfattningen av
den politiska katastrof som eurokrisen har ställt till

en nästan ofattbar inkompetens i ”trojkan”,
alltså EU-kommissionen, ECB och IMF.
Joschka Fischer, Kolumn DN 6 maj 2013


Alla i Europa vet att krisen antingen kommer att tillintetgöra EU eller leda till en politisk union,
Euron går inte att rädda utan en solidarisk lösning av befintliga skuldproblem och att en del nya lån tas upp gemensamt.
Sådana åtgärder gör långtgående överföringar av suveränitet oundvikliga.
Är Tyskland – eller Frankrike – villigt att göra det?
Joschka Fischer, Kolumn DN 6 maj 2013


Tyska ex-ministern vill nu skrota euron
Oskar Lafontaine, den tyske finansminister som var med om att hårdlansera euron innan den myntades,
vill att eurozonens gemensamma valuta ska upphöra.
Han varnar för farliga följder om nuvarande valutasamarbete fortsätter.
SvD Näringsliv, 6 maj 2013


Bara nio procent av svenskarna vill ha euron som valuta
Sören Holmberg, professor i statskunskap, ser den ekonomiska krisen i EU som orsak till det fallande stödet.
Förtroendet för både EU och euron sjunker.
DN/TT 6 maj 2013

Kommentar av Rolf Englund:
Det konstiga är väl snarast att nio procent, med folkpartisterna Birgitta Ohlsson och Carl B Hamilton i spetsen,
fortfarande tycker euron verkar vara en bra idé som vi i Sverige bör ansluta oss till.
Man kommer ihåg att i stort sett hela etablissemanget, med Bildt och Persson i spetsen,
var för euron vid folkomröstningen år 2003
Dock icke folkmajoriteten.


"Euron kommer att leda till ekonomisk katastrof och till att demokratierna i Europa går under.
Det anser brittiske ekonomen Bernard Connolly som bjudits in av nejorganisationen Medborgare mot EMU"
Expressen, 2003-08-25

Oskar Lafontaine, the German finance minister who launched the euro, calls for 'catastrophic' currency to be broken up
"The economic situation is worsening from month to month, and unemployment has reached a level that puts democratic structures ever more in doubt,"
"The Germans have not yet realised that southern Europe, including France, will be forced by their current misery to fight back against German hegemony sooner or later,"
Daily Telegraph, 2013-05-05


- Men kan någon annan än Kohl bjuda framgångsrik kamp mot SPD:s Gerhard Schröder,
som väntar på att manövrera ut Oskar Lafontaine och bli sitt partis näste kanslerskandidat? Schröder tar direkt avstånd från EMU. Han vet att han kan utnyttja en majoritet tyskars oro för valutaexperimentet och D-markens ersättning med euron.
Med honom i ledningen skulle det bli ett annorlunda Tyskland.
DN-ledare 1997-02-26


Tove Lifvendahl blir ny politisk chefredaktör på Svenska Dagbladet efter PJ Anders Linder
SvD 4 maj 2013


"Antingen bestämmer man sig för att gå den tyska vägen eller så kommer kontinenten att förvandlas till ett permanent krisområde av massarbetslöshet, nedlagda industrier och hopplöshet"
Eurokrisen har gått in på sitt fjärde år och ingen ljusning finns i sikte.
Den inslagna vägen fungerar inte. Frågan är bara vad det är som görs fel och hur alternativen ser ut.
För vänstern och Dagens Nyheters ledarsida är saken enkel.
Det är åtstramningspolitiken som är ensam bov i dramat och om
bara Tyskland slutade snåla skulle krisen hävas och Europa andas morgonluft igen.
Anna Dahlberg, Expressen 28 april 2013


"Det är ett bekymmer om den ledande näringslivsorganisationen, med sina stora ekonomiska resurser,
genom Timbro infiltrerar politiska partier genom att ideologiskt bearbeta nyckelgrupper
och
skapa opinion för en nyliberalism som presenteras som den äkta liberalismen,
och som därmed utdefinierar det mesta som svenska liberaler och frisinnade verkat för i 150 år.
Varför tiger Folkpartiet om detta generalangrepp på Folkpartiet och Bertil Ohlininstitutet?"
skrev Svante Nycander, chefredaktör för Dagens Nyheter 1979-1994, i förra numret av Frisinnad Tidskrift.
Carl-Johan Westholm, 2 maj 2013


ECB sänker räntan med 0,25 procent
"Central bankers say they are flying blind", "Uncharted territory", "No one fully understands"...
IntCom 2 Maj 2013


Europas Förenta Stater - Nordstaterna mot Sydstaterna?
It is hard for us in the US to understand, but the commitment of European leaders to a united Europe is amazingly strong. They will do whatever they think they must do (and/or can sell to the voters) to maintain the European Union.
As a way to think about it, the US fought its most bloody war over the question of whether or not to remain a union. I think you have to call that commitment.
While I am not suggesting that Europe is getting ready to start a civil war, I think it is helpful to remember that commitments to an ideal can drive people into situations that others have a hard time understanding.
John Mauldin, 12 Nov 2011


Finansminister Anders Borg lyckas knappt dölja sitt förakt för euroländernas illa genomtänkta krispolitik
och förslag som syftar till att skapa en politiskt mer sammansvetsad union.

För den som studerar Fredrik Reinfeldts regeringsförklaringar är förändringen uppenbar.
Talet om att Sverige ska höra till kärnan i EU är borta.
Annika Ström Melin, Signerat DN 2 maj 2013


Det är oerhört viktigt att de euroländer som drabbats av ekonomisk kris gör allt de kan för att komma till rätta med de problem som de har.
Trots krisen som eurosamarbetet befinner sig i så har vi kunnat se att samarbetet fungerat de senaste tio åren
och att dess politiska betydelse vuxit.

Moderaternas website, 1 Maj 2013


Rogoff tycks mera ha varit intresserad av att odla sitt kändisskap
än att ta avstånd från hur forskningen använts politiskt

EU:s politiska ledare har tydligt ignorerat lärdomarna från den stora depressionen på 1930-talet.
Peter Wolodarski, signerat DN 28 april 2013


That Time - Trettiotalet - was different, i Tyskland
BBC har en artikel som väcker många tankar, vilket förmodligen var avsikten.
I USA och Storbritannien har man sedan 1930-talet en tradition av debatt mellan Kenynesianer och Hooverister.
Men som BBC skriver "In Germany, that argument did not happen. The politics of the 1930s in Germany were different".
Rolf Englund 27 april 2013


Eurokrisen handlar om bankerna
Rolf Englund 26 april 2013


Spanien Det övre diagrammet visar antalet anställda (i tusental) i den privata sektorn och
det undre diagrammet visar antalet anställda i den offentliga sektorn.
Det innebär att Spanien inte har "dragit åt svångremmen" på samma sätt som Portugal, Grekland eller Italien.
Fortsätter man på den här vägen går Spanien rakt in i ett socialt sammanbrott.
Via tips från Professor Pelotard 26 april 2013


Efter två års usel konjunktur behöver åtstramningstakten slås av.
Men vad Italien ska göra för att få hjulen att rulla är lika oklart som förr
Gunnar Jonsson, signerat DN 26 april 2013


Socialism eller barbari, brukade vi säga
Europa befinner sig i sönderfall på grund av den ändlösa eurokrisen, en kris som ingen kan se något slut på.
Denna abstrakta, flytande gemensamma valuta, är den inte bara ett fantasifoster
med sin brist på förankring i en gemensam ekonomi, resurser och ekonomisk politik?
Europa är inte i kris. Europa är döende. Inte i geografisk bemärkelse, naturligtvis, men Europa som idé. Europa som dröm, som projekt.
"Elva europeiska intellektuella" i ett flertal europeiska tidningar,
bland annat Le Monde, Frankfurter Allgemeine och El País i januari 2013.


Soros argumenterar för att Tyskland antingen måste acceptera euroobligationer – eller lämna valutaunionen.
Soros tankar om euron får stor uppmärksamhet i hela Europa.
Det säger något om hur desperat jakten på lösningar är och hur få svar på krisen de politiska ledarna verkar ha.

Åtstramningarna har blivit en ond cirkel av sjunkande tillväxt och stigande arbetslöshet
och den bankunion som sades vara räddningen är halvfärdig och skjuts på framtiden.
Annika Ström Melin, signerat, DN 23 april 2013


Grundfelet med euron enligt Soros var att
medlemsländerna skuldsattes i en valuta som de inte kunde kontrollera.
Det gjorde nationella konkurser möjliga.

Danne Nordling om George Soros artikel i DN:s kulturdel 21/4 (ej onl)


Baltikum ger hopp till Europa
I går höll tankesmedjan Fores ett seminarium som ställde frågan om Baltikum har lyckats spara sig ur krisen.
Det korta svaret är ja.
SvD ledarsida, Ivar Arpi 23 april 2013


Det närmaste året genomför vi ett större projekt om vägen framåt för Europas krisdrabbade ekonomier
Tankesmedjan Fores 18 april 2013
Vägen framåt Den 20 april 1944, på Hitlers 55-årsdag, skrev Engdahl i sin tidning Vägen Framåt:
"Vad vi äro skyldiga denna man, som för oss står som symbolen av det bästa vår värld frambragt, kunna vi ej uttrycka med några fattiga ord.
Vi kunna i dag endast hylla Adolf Hitler som den av Gud sände till Europas räddning".
Click


Forum för EU-debatt startade sin utåtriktade verksamhet med ett rundabordssamtal i Stockholm den 16 april.
Samtalet handlade om nuläget och utsikterna för EU med deltagande av
Assar Lindbeck, Sven Hagströmer, PJ Anders Linder, Annika Ström Melin, Lotta Gröning,
Örjan Berner och Sverker Gustafsson.Samtalsledare var Michael Solman.
Se och hör här


HSB säljer sitt huvudkontor
HSB säljer sitt huvudkontor på Fleminggatan på Kungsholmen till Afa Fastigheter.
Någon köpeskilling anges däremot inte.
Byggnaden uppfördes ursprungligen 1939-1940 av HSB och har sedan dess varit organisationens huvudkontor.
SvD Näringsliv 19 april 2013


Det är väl du som är skurken här i dag? viskade SvD:s P J Anders Linder till mig när nystartade Forum för EU-debatt häromdagen ordnade en första diskussion.
Ja, så är det nog. Den som trots eurokris och många dumma beslut i Bryssel fortfarande tycker att EU behövs och gör stor nytta får rejäla skopor ovett över sig nästan varje dag, det kan jag försäkra.
Förhoppningsvis går det att hitta hållbara vägar ur dagens djupa europeiska kris, men det blir inte lätt.
Annika Ström Melin, DN 18 april 2013

Kommentar av Rolf Englund:
- Bara EU hade hållit på reglerna hade det gått bra...
Det är eurokramarnas sista återstående livslögn.
Irland och Spanien hade utmärkta statsfinanser före fastighetskraschen, framkallad av den låga och gemensamma euroräntan.
Precis som Sverige fortfarande har utmärkta statsfinanser nu så här före bostadsbubblans kollaps.


Riksdagen borde ”aktivt fundera” på sänkta ränteavdrag
som ett sätt att begränsa hushållens skuldsättning,

säger Riksbankschefen Stefan Ingves till SvD Näringsliv, 17 april 2013


Forum för EU-debatt
Nils Lundgren m fl
17 april 2013


Om fastighetsbubblor, Anders Borg, Irving Fisher och Cornucopia
Nice charts
Rolf Englund 17 mars 2013


- Rent generellt delar jag finansministerns åsikt och bedömning.
Vi är inne i en lågkonjunktur som kommer att vara längre än vi är vana vid.
Det har att göra med hela situationen med subprime-krisen och sedan Sydeuropakrisen.
De två kriserna har varit så omvälvande stora och har påverkat världsekonomin på ett sätt som vi inte upplevt sedan 1929, säger Jacob Wallenberg och utvecklar:
– Min bedömning är att det därför kommer att ta längre tid.
Det här är inte som en vanlig cykel utan jag tror att vi kommer att ligga på de här låga tillväxtsiffrorna tills vi jobbat oss igenom Sydeuropas problem.
Jacob Wallenberg, intervjuad i SvD Näringsliv 15 april 2013

Kommentar av Rolf Englund:
"Sydeuropakrisen", se där ett nytt ord för eurokrisen.
Det är ett bra exempel på Newspeak: "the fictional language in the novel Nineteen Eighty-Four, written by George Orwell.
It is a reduced language created by the totalitarian state as a tool to limit free thought, and concepts that pose a threat to the regime such as freedom, self-expression, individuality, peace, etc. Any form of thought alternative to the party’s construct is classified as “thoughtcrime,” “crimethink,” or “doublethink.”
Wikipedia


Kejsaren är naken
78 miljarder euro - 650 miljarder kronor. Det har t ex Portugal fått i lån av EU, med benämningen bail-out.
Kan någon tro attl Portugal kommer att kunna betala tillbaka 650 miljarder kr?
Det är i alla fall det antagande som EU:s hela skuldkrishantering bygger på.

Euron är ett misstag av historiska proportioner.
Historiens dom över de ansvariga kommer att bli hård.
Det är därför de ansvariga vägrar sätta stopp för detta fullskaliga försök.
Rolf Englund 15 april 2013


Det är sant att Arthur Scargill, ledare för gruvarbetarnas fackförbund National Union of Mineworkers (NUM), besegrades i en hård kamp under gruvstrejken 1984.
Scargill var kommunist fram till början av 60-talet då han gick med i labourpartiet.
Geoffrey Howe, vice premiärminister, var rasande över att Margaret Thatcher vägrade att sätta upp en tidtabell för att föra in Storbritannien i /eurons vänthall/ ERM
Nils Lundgren blog 15 april 2013


Enligt vårpropositionen är riskerna i det svenska banksystemet i vissa avseenden större än i andra länder.
Regeringen ser att förnyad oro skulle kunna spridas till Sverige och påverka den finansiella stabiliteten.
De fyra största bankkoncernerna är nära sammanlänkade och deras gemensamma tillgångar är fyra gånger större än Sveriges BNP.
Dessutom är de svenska bankerna sammanlänkade med den internationella marknaden och svenska hushåll har en hög skuldsättning.
SvD Näringsliv, 15 april 2013


"minst nio år med lågt resursutnyttjande"
Osäkerheten om den framtida konjunkturutvecklingen är stor och riskerna för en sämre utveckling överväger.
I euro­området råder fortsatt stor osäkerhet om hur den statsfinansiella krisen kommer att utvecklas.
Politisk oro i flera euroländer kan leda till att turbulensen på de finansiella marknaderna återkommer.
Anders Borg, DN Debatt 15 april 2013

Kommentar av Rolf Englund:
Hur kan Anders Borg tro att folken i Euroland kommer att finna sig i att katastrofen fortsätter till 2017?
Dessförinnan kommer väljarna att avsätta sina regeringar. Och förhoppningsvis avskaffa euron om den inte kollapsar av egen kraft.


Den 21 november 1990 var Mrs. Thatcher i Paris för en konferens.
Det var ingen konferens vilken som helst. Världens ledande stats- och regeringschefer deltog.
"The Paris Summit was the peace conference of the Cold War".
Då passade eurofilerna i hennes parti på att konspirera. David Brooks har i New York Times, April 8, 2013, en lysande beskrivning av vad som skedde:
The 1990 Tory coup against Margaret Thatcher Her colleagues thought she was too anti-Europe. After a series of fervid meetings and maneuvers while she was away, the members of her own party brought her down.

Den 22 november avgick Mrs. Thatcher.
"But she still had to lead a Question Time in the House of Commons, speaking for a government she no longer headed. It was a triumph. She dominated the hall, crushed the hecklers and rose magnificently above her own misery.
The men who destroyed her leapt to their feet and roared.

Thatcher went down in full cry:
“When good has to be upheld, when evil has to be overcome, Britain will take up arms!”

Läs mer här

Heder, Sanning och Rätt


Margaret Thatcher var en svart svan.
Genom att hennes gärning visade sig vara möjlig upphävdes en föreställning om samhällsutvecklingens nödvändighet som hade kommit att uppfattas som en politisk naturlag.
Det är detta som delar av vänstern än i dag inte kan förlåta henne.
P J Anders Linder 14 april 2013


Kommentar av Rolf Englund:
Nu har Irland och Portugal fått sju år till på sig att betala tilbaka de lån de fått av EU.
Trodde EU-ledarna att lånen kunde ha betalats tillbaka i den tid som överenskoms när lånen lämnades, var de inkompetenta.
Om de förstod att lånen inte skulle kunna betalas tillbaka i den tid som överenskoms när lånen lämnades, var de lögnare som förde sina folk bakom ljuset.

Portugal


Lagarde:
Väljarna största hotet mot EMU
Den största risken kring försöken att lösa krisen i eurozonen är en ökad politisk utmattning och
väljare som blir trötta på krävande ekonomiska omstruktureringar.
Dagens Industri 10 april 2013


Michel Barnier, EU:s kommissionär för den inre marknaden, väntas inom kort lägga fram ett förslag om bankuppdelning baserat på idéer från Erkki Liikanen
Bankerna bör delas upp i två delar, där den traditionella bankverksamheten separeras från tradingen
Banker med garanterade insättningar förbjudas att ägna sig åt handel med allt för hög risk
SEB är den bank som skulle drabbas hårdast.
Finansmarknadminister Peter Norman gör allt vad han kan för att stoppa EU-processen.
Dagens Industri, 5 april 2013


Spaniens statliga pensionsfond nu har 97 procent av sina tillgångar i spanska statspapper.
Moody’s rapport om de spanska bankerna. Andelen dåliga lån är uppe i 10,8 procent eller motsvarande 160 miljarder euro.
Många av bankerna är beroende av nödlån från ECB för att klara sig.
En annan stor risk enligt Moody’s: bankernas stora exponering mot spanska statspapper.
Bankerna har, vid sidan om pensionsfonder, nämligen stödköpt det egna landets skuldebrev i enorm omfattning.
Andreas Cervenka, SvD 5 april 2013


88 000 nya jobb skapades i mars i USA
USA behöver över 200 000 nya jobb varje månad bara för att hålla jämna steg med befolkningsutvecklingen
Av befolkningen ingår nu bara 63,3 procent i arbetskraften. Den sämsta siffran sedan 1979
DANIEL KEDERSTEDT, SvD 5 april 2013


Nivån på inflationsmålet om man även fortsättningsvis ska ha ett sådant.
Siffran 2 procent grundades inte på någon djupare analys när den valdes.
De senaste årens kris har visat på faran med låga inflationsmål.
De innebär att också styrräntan normalt ligger lågt. Därmed blir fallhöjden ner till nollränta liten.
Det går då inte att uppnå en kraftigt negativ realränta (nominell ränta minus inflation) i en djup recession,
vilket är önskvärt för att stimulera efterfrågan.
Lars Calmfors, Kolumn DN 3 april 2013


Vad skall euroministrarna göra med stöldgodset?
Cyperns konkurs förhindras. Tills vidare. Men sen då?
Rolf Englund 24 mars, 08:35

Som Gavyn Davies påpekat :
"It is a well established principle of bank work-outs that losses should be taken in the following order: shareholders first, then bondholders, then uninsured depositors, then insured small depositors. "

Efter vad jag förstår är detta den lagliga vägen att gå.

Så gjorde EU i Spanien. "In Bankia, the nominal value of its shares will be reduced to €0.01 from €2. " Wall Street Journal

Vilket lagligt stöd finns det för den cypriotiska staten att utan konkurs ta över en del av insättarnas pengar?

Och är i så fall denna cypriotiska lag i överesstämmelse med EU-rätten som den tolkas av EU-domstolen som även i Sverige är Högsta Domstolen numera.

Eurogruppen hade krävt av Cypern att över en weekend få fram sex miljarder euro, nästan en fjärdedel av landets BNP. Men ändå.

Vad skall nu eurogruppen göra med dessa sex miljarder euro? Inte går pengarna till ensamstående mödrar eller fattiga pensionärer. Pengarna kommer att gå till de som tar ut sina, resterande, pengar ur de cypriotiska bankerna och till de banker och obligationsinnehavare som har fordringar på Cypern och dess banker som förfaller inom kort.

Cyperns konkurs förhindras. Tills vidare. Men sen då?

Och, i alla fall formellt, är det ett lån som Cypern får från EU, inte någon gåva från de tyska skattebetalarna.


Har någon ställt frågan om det kan vara lagligt,
i ett EU-land under EU-domstolen, att ta pengar från insättarna?
Rolf Englund 23 mars


Kommer Vargen?
Klockan är 18.38 och Dow Jones är upp 94 punkter.
Snart löser sig allt med plan B, eller om det är plan C, anser börsen
Men jag tycker de läckta planerna är vaga och svaga.
Vi får se när börserna stänger i New York och Tokyo.
Sedan har dom några dygn på sig att lämna euron
Rolf Englund, fredag 22 mars 2013


De slutna rummens beslutsfattande är ansiktslöst
”Det som hänt visar att EU befinner sig i ett slags undantagstillstånd. Ingenting är längre heligt. Då kan vad som helst hända”, säger professor Sverker Gustavsson när jag ringer honom för att tala om den pågående krisen.
Annika Ström Melin, Signerat DN 22 mars 2013


Cyperns ekonomi är liten och i sig en minimal smittorisk för eurozonen.
Spridningsfaran har EU självt skapat.
Det som gjorts en gång med insättningsgarantin kan göras igen, oavsett hur ofta papegojan upprepar ordet specialfall.
DN-ledare 21 mars 2013


Bank Run
Att regeringen till en början ville konfiskera även mindre sparkapital sågs av många cyprioter
som ett försök att rädda sin status som skatteparadis genom att minska slaget mot de stora rika
– på de egna småspararnas bekostnad.
Teresa Küchler, SvD Näringsliv, 20 mars 2013 kl 06:31


– Europa är i djupa och fundamentala problem, som måste läsas med att samhällsmodellen i Sydeuropa görs om,
säger Anders Borg, som räknar med att länder som Italien kräver 10–15 års svåra och smärtsamma reformer.
SvD Näringsliv 20 mars 2013


De som i dag har pengar i banker på Cypern kommer, om euroministrarna får som dom vill, att få upp till 9,9 procent av pengarna konfiskerade.
Dessutom kommer EU att kräva krafttag mot skattefusk och penningtvätt.
Varför skall de då ha kvar sina resterande 90,1 procent på banken på Cypern?
Risken är uppenbar, tycker jag i efterhand efter att ha läst det på nätet.
Det jag har läst är en artikel av Felix Salmon, Reuters, March 19, 2013


Riktigt hur det gick till när euroländerna krävde konfiskering av bankspararnas pengar för att gå med på nödlån till Cypern får vi kanske aldrig veta.
Det drastiska och olyckliga beslutet fattades bakom lyckta dörrar i Bryssel och nu skyller alla på varandra.

DN-ledare 19 mars 2013


Genom att även konfiskera småsparares pengar upphävs en princip som gällt sedan den amerikanska depressionen på 30-talet:
att den lille mannens pengar är skyddade.
Den så kallade insättningsgararantin är själva fundamentet för det moderna banksystemet och
hjälper till att förhindra förödande så kallade bankrusningar.
Andreas Cervenka, SvD Näringsliv 18 mars 2013


Sverige stöder starkt ett turkiskt medlemskap i EU,
sa Fredrik Reinfeldt efter mötet med den turkiske presidenten Abdullah Gül
Ekot 12 mars 2013


Krugman anklagade EU-kommissionären för en ”Rehn of Terror” för att han trots rapportens slutsatser argumenterar för att åtstramningspolitiken återupprättat marknadens förtroende.
Efter att representanter för EU i förra veckan gått till verbal attack mot Krugman använde sig denne av
ett klassiskt Monty Python-citat för att visa att han inte gått till några personliga angrepp på Rehn
Nu slår Olli Rehn tillbaka mot Krugman i en intervju i Helsingin Sanomat
SvD Näringsliv 12 mars 2013


Paul De Grauwe and the Rehn of Terror
Nobody has taught me as much about the euro crisis as Paul De Grauwe,
who brought to the fore a crucial point almost everyone was overlooking:
the importance of self-fulfilling debt panics in countries that no longer have their own currencies.

Now he has a new paper with Yuemei Ji following up on that insight,
and offering yet more evidence of the incredible unwisdom of European economic policy
Paul Krugman, February 22, 2013

The Reign of Terror (5 September 1793 – 28 July 1794)

Rolf Englund: Om man har en sedelpress går man inte i konkurs.
Det var varit det till synes självklara budskapet på denna blog ett antal gånger,
första gången i november 2011.


Det vi beskådar är inte eurons kris.
Ordet kris antyder något övergående, ljuset i tunneln kommer snart...
Det vi beskådar är eurons dödskamp.
Slutet kan bara bli ett.
Men varför skall miljoner människor lida för att Angela Merkel skall hinna bli omvald i september?
Rolf Englund 11 mars 2013


Europe must stay the austerity course
Structural reforms are helping rebalance the economy
The eurozone is living through lean times, but there is light at the end of the tunnel
Olli Rehn, Financial Times December 10, 2012


När UKIP-ledaren Nigel Farage och jag talade i Westminster Abbeys kyrksal
Rolf Englund, 2 November 2002


Inte bara jag och Farage har talat i Westminster Abbey kyrksal (The church house).
Det gjorde t ex även Winston Churchill under kriget.
Throughout the course of the War, Parliament assembled at the Church House during three main periods:
at various times in November and December 1940, and between April and June 1941
(during which time the House of Commons Chamber was destroyed)
and June and August 1944 (when London was threatened by V1 flying bombs).
http://www.churchhouse.org.uk


Om arbetsmarknaden liberaliseras måste de som förlorar jobbet erbjudas grundläggande trygghet i väntan på att reformerna vitaliserar ekonomin och fler arbetstillfällen skapas.
Det perspektivet har varit sorgligt frånvarande i den tyskdikterade politik som har delar av Europa i sitt grepp.
Den har förvisso modifierats något; Portugal, Grekland och Spanien har beviljats uppskov med budgetsaneringen.

Men det kan vara för lite för sent. Den nedåtgående spiralen fortsätter
Per T Ohlsson, Sydsvenskan 3 mars 2013


Den tyske inrikesministern Hans-Peter Friedrich vill inte släppa in Rumänien och Bulgarien i passunionen Schengen.
På torsdag träffas EU-ländernas justitie- och inrikesministrar i Bryssel. Om då Rumänien och Bulgarien kräver en omröstning om att få gå med i Schengensamarbetet, som ska garantera EU-medborgare fri rörlighet över gränserna, kommer den tyske inrikesministern Hans-Peter Friedrich att lägga in sitt veto.
– Om Rumänien och Bulgarien insisterar på en omröstning kommer utspelet att stöta på det tyska vetot, sade Hans-Peter Friedrich i en intervju med tyska Der Spiegel på söndagen.
Europaportalen, 4 mars 2013


Jag vet inte varför majoriteten i Riksbankens direktion vill
öka valutareservens storlek med 100 miljarder kronor till 400 miljarder kronor

De svenska storbankerna framstår i dag som säkra i ett internationellt perspektiv och har ingen svårighet att låna pengar på marknaden.
Lars Nyberg, vice riksbankschef 1999–2012, DN Debatt 5 mars 2013


Svenska bankers riskabla dollarlån uppgår till 450 miljarder kronor
Vice riksbankschefen Lars Nyberg satte nyligen fingret på en annan öm punkt. Under finanskrisen fick de svenska bankerna problem med att betala sina amerikanska lån eftersom det saknades dollar.
Riksbanken fick undsätta bankerna med dollar från valutareserven, men också med dollar som den amerikanska centralbanken Fed ställde upp med.
Patricia Hedelius, e24, 23 maj 2011


Den massiva utslagningen på arbetsmarknaden är en social och ekonomisk katastrof
som kommer att prägla generationer i Europa framåt.
Att släppa fram så hög och segdragen arbetslöshet är att be om långsiktiga problem,
vilket Sverige upplevde i mindre skala på 1990-talet.
Peter Wolodarski, Signerat DN, 3 mars 2013


Eurokrisen
Det grundläggande tankefelet var att budgetunderskotten skulle ha skapats av skenande statsutgifter snarare än skattebortfall till följd av svag privat efterfrågan.
Om något fanns behov av fortsatta ekonomiska stimulanser för euroområdet – men i stället fattades alltså beslut om åtstramningar.
Resultatet blev att krisen förstärktes. Den privata och den offentliga sektorn bantade sina utgifter samtidigt.
Peter Wolodarski, Signerat DN, 3 mars 2013


Om ett fördjupat EU-bygge blir tillräckligt bra
bör Sverige allvarligt överväga att delta och inte reflexmässigt följa Storbritannien ut i en oviss kyla.
Men först måste partierna inför valet till Europaparlamentet nästa år förklara vad de vill i EU-frågan.
Allt annat är ett svek mot demokratin, skriver "ledande svenska EU-debattörer".
Anders Wijkman, Karl-Erik Olsson, Rolf Gustavsson, Ulf Dahlsten och Kristina Persson, DN Debatt 2 mars 2013


En återinförd fastighetsskatt är ett bättre sätt att utjämna inkomster än progressiva inkomstskatter.
Lars Calmfors, Kolumn DN 1 mars 2013


Anders Borg är förvånad över att marknaden inte reagerat mer på det italienska valresultatet.
– De finansiella marknaderna har närmast tittat åt annat håll under de senaste dagarna
Men jag tror man ska vara väldigt försiktig med den optimistiska tolkningen som marknaden gör.
Anders Borg, Ekot 28 februari 2013


Valsystemet
I underhuset får det parti eller koalition som har fått flest röster en bonus som ger egen majoritet.
Därför får vänstern, som i valet fick 31 procent, hela 54 procent av rösterna i underhuset.
Aftonbladet 27 februari 2013


Kommentarer valet i Italien
Bloomberg, Eurointelligence, Aftonbladet, DN, Danne Nordling och SvD.


Själv röstade jag ”ja” till att Sverige skulle gå med i valutaunionen vid folkomröstningen 2003
Jag tvivlar på att befolkningen i länder med statsfinansiella problem
kommer att acceptera förmynderi och bestraffning beslutade av politiker i andra länder.

Assar Lindbeck, DN Debatt 17 juli 2012

Monti fick runt 10 procent av rösterna.


Bernard Connolly är en av vår tids hjältar.
I dag intervjuas Connolly i Wall Street Journal om hur han ser på eurons framtid.
Den akuta kris som utlöstes för några månader sedan berodde på att Europeiska centralbanken vägrade stödköpa italienska statsobligationer.
Skulle banken åter köpvägra är krisen här igen - innan Herman von Rumpoy hinner säga flasklock.
ekonomism.us 24 februari 2013


En snabb minskning av hushållens skulder skulle slå hårt mot konsumtionen och är inte önskvärd.
Det säger finansminister Anders Borg och
spår att bostadsmarknaden kommer att befinna sig i stagnation de kommande 10-20 åren.
Dagens Industri 26 februari 2013


Kommentar av Rolf Englund:
En tolkning av Anders Borgs uttalande om att bostadsmarknaden kommer att befinna sig i stagnation de kommande 10-20 åren
är att han anser att bopriserna nu har nått en platå.
Dessvärre brukar bubblor se ut som den amerikanska bostadsbubblan
En annan stor ekonom, Irving Fisher har också talat om en plateau:
In October 1929, Professor Irving Fisher of Yale University, a great guru of the markets, earned immortality with the pronouncement:
"stock prices have reached what looks like a permanently high plateau."
Läs mer här


I dag har hushållen i snitt skulder som är 170 procent av den disponibla inkomsten.
De bör absolut inte vara högre, har Anders Borg sagt.
Riksbankschefen har nämnt 200 procent som en smärtgräns.
Leif Petersen, SvD Näringsliv 24 februari 2013


Frankrike blir först ut med att bryta mot Bryssels nya tuffa budgetregler
– bara två månader efter att de infördes.
Det är en katastrof för krishanteringen och för EU:s trovärdighet.
Therese Larsson, SvD 24 februari 2013


Tänk vad man kan hitta i sin dator
Mr Persson will be mindful that if the tone of the congress is too pro-euro, some Social Democratic voters will switch support to the (former communist and anti-Emu) Left party.
Partly for this reason he is almost certain to promise a referendum on the euro, even though, ideally, the party leadership would like the option of parliament alone taking the decision.
"It will be very difficult for the leadership to push for Emu without conceding a referendum," says Klas Eklund, chief economist at SEB, a leading Swedish bank.
The common expectation is that the referendum will take place in the autumn of 2002, after the Swedish general election due in September of that year. This could pave the way for Sweden to join the single currency in early 2004. "The markets are clearly assuming that Sweden will join monetary union," says Mr Eklund.
Christopher Brown-Humes, Financial Times 9 March 2000


Tyskarna gick in i EMU med en övervärderad kurs
Efter återföreningsbubblan som lämnade dem med en svag ekonomi i ett halvt decennium.
De arbetade långsamt tillbaka konkurrenskraften den hårda vägen, genom att pressa löner och driver upp produktiviteten.
Det är helt förståeligt att de nu tror att Club Med kan och bör göra samma sak.
De är helt fel, naturligtvis, eftersom Tyskland kunde sänka relativlöner under
a) en global boom, b) mot andra EMU-stater som inflaterade C) och med räntor som var låga även under de svåra åren.
Ingen av dessa faktorer gäller Italien eller Spanien nu.
Ambrose Evans-Pritchard, 2 December 2011


Anders Borg är hjärnan bakom Nya Moderaterna och har i snart sju år styrt regeringens politik.
Det är i slutet av september 1998. Några dagar har gått sedan valet och Göran Persson har blivit återvald som statsminister när det plingar till i datorerna hos den moderata partiledningen.
Mejlet, som mer har karaktären av en promemoria, är en redogörelse på närmare 20 sidor om
varför Moderaterna inte vann valet och hur man egentligen borde göra.

Avsändare är Anders Borg, 30 år och vid den här tiden analytiker på Alfred Bergs obligationsmäklarfirma Transferator.
Dagen Industri 22 februari 2013


Jag tror att vi behöver mer av Europas förenta stater, inte mindre.
Om mer överstatlighet låter helt oacceptabelt i mångas öron, tala i stället om ett mer federalt EU.
Stig Fredriksson, SvD Näringsliv 20 Februari 2013


Borg sågar politisk union
Dagens Industri 20 februari 2013

Borg starkt kritisk mot finanspolitisk union
Euroområdets tryck mot en närmare finanspolitisk integration kan underminera EU
samtidigt som det inte gör så mycket för att lösa euroområdets skuldkris.
SvD Näringsliv 20 februari 2013

Kommentar av Rolf Englund:
Det är, numera, en vanlig uppfattning ett euron kan fungera endast med en närmare finanspolitisk integration och en politisk union.
Det betyder att euron endast kan fungera om medlemsstaterna enas om beslut som inte är önskvärda och som "överanstränger den demokratiska legitimiteten".
Men den svenska regeringen kan blockera en sådan fördragsändring, som kräver enhällighet.
Anders Borg säger således nej till euron.


Martin Andersson, generaldirektör för Finansinspektionen,
tycker att det är oroväckande med svenskarnas belåning.
– Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i Europa och vi kan inte ha en hushållsbelåning som växer okontrollerat.
SvD Näringsliv 18 februari 2013


Sverige och hela Norden borde stärka banden till Tyskland
Att stärka de tyska banden handlar också om realpolitik. I takt med Tysklands allt starkare politiska och ekonomiska ställning i Europa kan Sverige ha nytta av den långa historia som faktiskt knyter samman våra länder.
Fram till andra världskriget var tyska helt dominerande som främmande språk i Sverige. Att det sedan hamnade i vanrykte och trängdes bort av engelskan är inte svårt att förstå, men det är trots allt nästan sjuttio år sedan kriget tog slut
Annika Ström Melin, DN Signerat 18 februari 2013


PSI
Den cypriotiska affärsmodellen var enkel: solturister plus låga kapital- och bolagsskatter.
Miljonstinna ryssar hittade ett paradis.
Finanssektorn växte till över åtta gånger landets BNP, mer än på Irland före bankkraschen.
En stor del av inflödet investerades dessvärre i grekiska statsobligationer eller lånades ut till grekiska banker.
DN-ledare 17 februari 2013


Den nuvarande ekonomiska krishanteringen riskerar att undergräva demokratins grundvalar.
Sverige måste ta en aktiv roll i diskussionen om EU:s framtid och behovet av en fördragsändring för ett ökat handlingsutrymme för politiken.
Johan Danielsson och Claes-Mikael Jonsson, LO, Europaportalen, 15 februari 2013


Influensarapport, vecka 6 (4/2 - 10/2), 2013
Smittskyddsinstutet
Rather impressive


Värdet av de så kallade implicita statsgarantierna för bankerna
Swedbanks Sverigechef Catrin Fransson:
”Det är inte skattebetalarna som bär risken, utan aktieägarna”
Vi behöver dock inte raljera utan kan istället konsultera en rapport från Riksbanken
Andreas Cervenka, SvD Näringsliv 14 februari


”Läroböckerna måste skrivas om”
Sveriges Radios ekonomikorrespondent Staffan Sonning har besökt ekonomen Klas Eklund,
som just nu har bråda dagar med att revidera sin klassiker ”Vår ekonomi”. Och det är långt ifrån första gången som den läroboken arbetas om.
Godmorgon Världen sänt 10 februari 2013


Kvalitetsjournalistiken
Svegfors riktar in sig på Svenska Dagbladet i sin kritik.
Då ska man hålla i minnet att SvD aldrig har varit i sämre skick, såväl ekonomiskt som journalistiskt, som när Svegfors lämnade chefredaktörsposten.
SvD-cheferna Lena K Samuelsson och Fredric Karén, DN Debatt 11 februari 2013


De fyra svenska storbankerna Swedbank, SEB, Handelsbanken och Nordea visar på samlade
tillgångar (utlåning) på 12 500 miljarder kronor.
Det samlade aktiekapitalet i samma banker är 565 miljarder kronor.
Det motsvarar att varje krona i kapital är belånad 22 gånger
Andreas Cervenka, SvD Näringsliv 11 februari 2013


"Vi går bättre tider till mötes"
Konjunkturen har vänt, det konstaterar investmentbolaget Industrivärdens vd, Anders Nyrén.
Enligt honom uppfattar finansmarknaden det nu som att oron för eurokrisen är på väg att gå över.
DI 2013-02-10


A breakthrough speech on monetary policy
Wednesday night may have marked the “emperor’s new clothes” moment of the Great Recession,
That delusion today is economic fatalism: the idea that nothing can be done to break the paralysis in the global economy
and therefore that a “new normal” of mass unemployment and declining living standards is inevitable for years or decades to come.
John Maynard Keynes proposed burying money in disused coal mines to be dug up by unemployed workers,
while Milton Friedman suggested dropping money out of helicopters for citizens to pick up.
Anatole Kaletsky, Reuters Opinion 7 February 2013

Should Bank /of England/ start the helicopter?
Stephanie Flanders, BBC Economics editor, 12 October 2012

Let the helicopters start to drop money. Go, go, go.
Rolf Englund 16 september 2012

Jag tycker det är skriande uppenbart att räntan världen över är för låg och
att en större del av stimulanserna borde ske via finanspolitiken.

Rolf Englund blog, 2009-12-05


Influensa slår mot landet – men toppen är inte nådd
Smittskyddsinstitutet (SMI) gör en egen webbmätning. Den pekar också spikrakt uppåt.
Som det ser ut nu kommer influensaaktiviteterna att öka och nå sin topp någon gång de närmaste veckorna,
säger epidemiologen Hélène Englund
Metro 7 februari 2013


Farlig tystnad om framtiden
Vad är egentligen målet med ”den allt fastare sammanslutning mellan de europeiska folken”
som EU alltsedan Romfördraget 1957 har sagt sig vilja arbeta för?
Eurons kris har ställt den stora men obesvarade frågan på sin spets: Vart är unionen på väg?
Det vore verkligen trist om bara David Cameron söker ett svar; Europavänner borde också fundera.
Annika Ström Melin, Signerat DN 7 februari 2013

Anf. 95 Statsminister GÖRAN PERSSON (s):
Fru talman!
Vi kan väl göra en liten arbetsfördelning.
Om jag klarar den socialdemokratiska sidan, så kan Margit Gennser ta den moderata.
Och sedan hjälps vi åt med att bekämpa det här med överstatlighet och federalism och allt sådant, så tror jag nog att det blir lite bättre.
Torsdagen den 15 februari Riksdagens snabbprotokoll 2000/01:67


Hollande: ”Euroområdet behöver en valutapolitik”
– Vi kan inte låta euron fluktuera som marknaderna känner för, sade han.
SvD Näringsliv, 5 februari 2013


De elva intellektuellas dröm om ett politiskt centraliserat EU.
Superstaten EU, helt enkelt.
Alternativet de elva djupingarna ger oss är inte lockande: ”Antingen politisk enighet eller döden”
Johan Hakelius, Aftonbladet 31 januari 2013


"Intellectuals"
En gång, betonas det, bars deras åskådning upp av Rosa Luxemburgs slagdänga ”socialism eller barbari”
men i dagens Europa är det i stället ”politisk union eller barbari”.
Det är alltså samma flykt till de stora lösningarna som under 68-årens högtidsdagar.

Den folkliga entusiasmen håller sig på samma nivå nu som då.
Claes Arvidsson, SvD-ledare 31 januari 2013


Fler institutioner och mer makt till Bryssel gynnar inte Europa, dess utveckling eller dess medborgare.
Anna Kinberg Batra, Hans Wallmark och Gustav Blix, GP 30 januari 2013

Kommentar av Rolf Englund:
Moderaterna svänger 179 grader
Snart kanske vi moderater som var emot EMU kan bli rehabiliterade?


Peter Wolodarski föreslås bli ny chefredaktör och ansvarig utgivare för Dagens Nyheter.
DN 29 januari 2013

Kommentar av Rolf Englund:
När Peter Wolodarski blev chef för ledarsidan sade han att
"Jag har blivit ännu mer övertygad om att Sverige ska vara med fullt ut i Europasamarbetet, inklusive EMU".
Sedan blev han den svenska tidningsvärldens ledande EMU-kritiker.
Det skulle ha sett illa ut om han hade blivit avskedad.


Italien
Vem litar ni mer på? En framgångsrik företagare, en ”krigare” som inte står med mössan i hand i Bryssel?
Eller en marionett som Mario Monti i händerna på Angela Merkel och de tyska bankerna?
SvD Näringsliv 29 januari 2013


Statsminister Fredrik Reinfeldt gör tummen ned för Angela Merkels förslag på
en ny ”konkurrenspakt” och att överföra mer makt till Bryssel.

Europaportalen 28 januari 2013


"Intellectuals"
Elva av Europas skarpaste hjärnor tycker att en politisk union är nödvändig,
annars kommer valutan att överleva i ett par decennier innan den kollapsar till följd av kriser och krig.
”Socialism eller barbari, brukade vi säga. Idag står valet mellan en politisk union och barbari.
För att vara mer exakt: federalism eller kollaps – följt av social misär, osäker arbetsmarknad och en tsunami av uppsägningar och fattigdom.”
SvD Näringsliv, 28 januari 2013


Bo Lundgren berättar om ett möte i februari 1993
Han var biträdande finansminister och träffade Stefan Ingves, då avdelningschef på Riksbanken och Urban Bäckström som då var statssekreterare i finansdepartementet. Läget var extremt allvarligt i Sverige.
– Vi var helt övertygade om att staten skulle tvingas ta över Nordbanken, Gota bank, SEB, Föreningsbanken och Sparbanken.
Den enda bank som skulle vara privatägd var Handelsbanken.

SvD Näringsliv 28 januari 2013


Det finns en rädsla för att nationalisera hos de europeiska politikerna
Framförallt tyska och franska banker satt med stora innehav av grekiska obligationer
Bo Lundgren interjuad i SvD Näringsliv 25 januari 2013


Dagsfärska siffror på SCB
Hushållslånen låg i december 2012 på sammanlagt 2 764 miljarder kronor,
vilket är en ökning med 115 miljarder jämfört med december 2011.
Det är bostadslånen som står för den största ökningen, 97 miljarder kronor
Ekot 28 januari 2013


Hägglund kliar sitt partis EU-motståndare bakom öronen,
men devalverar samtidigt sig själv som politiker.
Den europeiska skuldkrisen beror på vanskött nationell ekonomisk politik, inte på euron.
Sverige med en omvittnat välskött ekonomi skulle knappast ha några problem med euron, däremot fördelar.
Göteborgs-Posten 26 januari 2013


Palme, Thule, Inga-Britt Ahlenius och Stay Behind
”Hemlig motståndsrörelse kopplas till Palmemordet”
Rubrik på DN Debatt över artikel av Inga-Britt Ahlenius 27 januari 2013
Med kommentar av Rolf Englund


Det mest tragiska är att Cameron har rätt i en hel del av sin EU-kritik.
Bryssel och Strasbourg är patetiska byråkratier: i många fall ett rent hån mot europeiska skattebetalare.
Men framför allt vore en utveckling mot en alltför federal europeisk stat olycklig.
En sådan skulle lämna även Sverige utanför.

Katrine Kielos, Aftonbladet 27 januari 2013


I veckan utlovade premiärminister David Cameron, britterna en folkomröstning om utträde ur EU, om han vinner nästa val.
Samtal med DN:s ledarskribent och EU-expert Annika Ström-Melin och Sveriges Radios ekonomikorrespondent Staffan Sonning.
Godmorgon Världen 27 januari 2012


Att britterna ska få folkomrösta om huruvida man överhuvudtaget kommer att vara kvar i EU är god demokrati och sund politik i ett land med en skeptisk opinion.
Det sänder också en viktig signal till Bryssel, som makthavarna där för all del hade kunnat plocka upp tidigare:
Hårt framdrivna beslut kan leda dit beslutsfattaren vill här och nu –
men underminera samma mål på sikt genom att skapa ett missnöje som försvagar och bryter ner unionen.

Paulina Neuding, jurist och chefredaktör för det borgerliga samhällsmagasinet Neo
Kolumn SvD 26 januari 2013


Cypern
En av de stora frågorna som diskuteras både i Washington och Bryssel är hanteringen av det kapital som utlänska placerare har i cypriotiska banker.
EU-kommissionen och majoriteten av de europeiska regeringarna är oroliga för att placerarna ska drabbas och förlora sina pengar.
Då finns en överhängande risk för att oron spiller över på andra redan hårt pressade banksystem, t ex i Spanien.
Hittills är det framför allt Tyskland som kritiserat planerna på att hjälpa Cypern med motiveringen att bankerna är en fristad för skattesmitare och penningtvättare.
SvD Näringsliv 25 januari 2013


Av bitter erfarenhet borde Cameron veta vad som hotar, men han ser ut att ha kastat alla rationella överväganden över bord.
Att tro att EU skulle omförhandla villkoren för Storbritanniens medlemskap – vilket dessutom förutsätter att Tyskland inte reser invändningar – är rena fantasier.
Ett sådant prejudikat skulle stå öppet för alla andra medlemsstater, och det vore slutet för EU.
Joschka Fischer, Kolumn DN 25 januari 2013


Det svenska medlemskapet i EU ger oss stora möjligheter att påverka utvecklingen i Europa
Sedan Sverige gick med i EU 1995 har unionen förändrats i positiv riktning
Beträffande euron har den senaste tidens forskningsresultat visat att eurosamarbetets effekter på handeln är överraskande positiva. Samtidigt har finanskrisen visat på problemen med att nationella ekonomier som går i olika takt har samma valuta.
Socialdemokraternas website 26 januari 2013 (Sidan uppdaterades senast: 2010-06-17)

What few of the elite ever dare ask themselves is whether anybody beyond the rarefied air of Davos will actually believe anything they say?
If you look at levels of trust in the world today, on a five-year view there has been a sharp downturn in the level of credibility commanded by most western institutions
Gillian Tett, FT 25 January 2013


I ett tal till partivännerna sade Göran Hägglund att han utesluter ett svenskt medlemskap i EMU för överskådlig framtid.
– Vi kan konstatera att fundamentala villkor för den gemensamma valutan, inte har visat sig så hållbara som förutsetts.
– Jag önskar att utvecklingen hade varit en annan, men för min del kan
slutsatsen om ett svenskt deltagande i euron inte bli en annan än att den är bortom all meningsfull diskussion för överskådlig framtid, sa kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund.
Ekot 25 januari 2013

Kommentar av Rolf Englund:
"fundamentala villkor för den gemensamma valutan har inte har visat sig så hållbara som förutsetts"
Han borde ha sagt typ "som förutsetts av oss på Ja-sidan, där jag var KDs Ja-general".
Så här kan en riktig EMU-pudel se ut:
Jag röstade även för Euron, vilket jag idag ångrar och skäms över.
Jag borde vetat bättre.

Lars Bern, ledamot av Kungl Ingenjörsvetenskapsakademin, Newsmill 2011-12-12


Göran Hägglund utesluter ett svenskt euromedlemsskap för lång tid framöver och
hoppas nu på en borgerlig EU-kritisk debatt även i Sverige
DN 25 januari 2013

Alf Svensson fick kristdemokraternas högsta organ att rösta för ett medlemskap i valutaunionen EMU.
Detta trots att han leder ett parti där över 50 procent skulle rösta nej i en ny EU-omröstning.Folkpartiet har konsekvent bejakat ett bättre Europasamarbete,
inklusive att Sverige bör eftersträva en europeisk bankunion.
Carl B Hamilton, DN Debatt 23 januari 2013


Det finns förvisso en ändrad inställning hos svenska moderater och socialdemokrater till Europasamarbetet, och som går i David Camerons EU-negativa riktning
Den förändringen har kommit successivt och har blivit allt tydligare som politisk strategi
Carl B Hamilton, DN Debatt 23 januari 2013


Medlemskap i EU ska inte vara detsamma som att lösa biljett till
ett slags spöktåg som vare sig stannar vid några stationer eller har en slutdestination
SvD-ledare 24 januari 2013

Det är målsättningen om ett ständigt fastare förbund
- "ever closer union" -
som är själva grundbultsfelet med EU.

Kunde vi rulla tillbaka Sovjetunionen skall vi väl kunna rulla tillbaka Europeiska Unionen.
Rolf Englund Barometerns website 7/6 2005

- The dogs are barking, but the caravan is moving on, lär Helmut Kohl ha sagt
EU är väl inte direkt någon karavan utan mer som ett framrusande tåg, med Europas Förenta Stater som mål och med medlemsstaterna som blivande underordnade provinser.
Rolf Englund blog 2 juni 2011


Strax innan jul beslutade Riksbanken att förstärka den svenska valutareserven med 100 miljarder kronor.
Anledningen sades vara att Riksbanken i en krissituation ska kunna rädda svenska banker med utländsk valuta
Den avgående Riksgäldsdirektören Bo Lundgren: Ett demokratiskt problem. Det är rimligt att Sveriges Riksdag uttalar sig om hur stor valutareserven ska vara.
SvD Näringsliv 23 januari 2013

Anders Borg anser inte att amorteringskrav är aktuellt
se vad vi kan göra för att bankerna ska bli mindre beroende av växelkursberoende finansiering


Den brittiske premiärminstern David Cameron lovar en folkomröstning om det brittiska EU-medlemskapet om hans konservativa parti vinner parlamentsvalet 2015.
Han säger själv att han inte vill att Storbritannien ska lämna unionen, men att det krävs en ny uppgörelse inom EU
Ekot 23 januari 2013

There is no provision in any European Treaty for a country to leave the eurozone
That was deliberate
It was intended to make it clear that the eurozone was forever – like the Soviet Union and the Holy Roman Empire
Roger Bootle, Daily Telegraph 5 September 2011


Tobin
EU:s finansministrar väntas i dag tillåta elva medlemsländer att gå vidare med planerna på en finansiell transaktionsskatt – trots att det ännu inte är utrett hur skatten kan komma att slå mot de länder som absolut inte vill ha den.
Finansminister Anders Borg är kritisk mot både skatten och tillvägagångssättet.
Borg kommer ändå att låta de elva skattevilliga länderna - däribland Tyskland och Frankrike - gå vidare med planerna
SvD Näringsliv 22 januari 2013


När Gunnar Wetterberg från 68-Vänstern nu fyller 60 år uppvaktar hans vänner honom med en bok.
Bland artikelförfattarna märks Eva Österberg, Mats Svegfors, Anders Wejryd och många fler
"Vi som omkring 1970 angrep socialdemokratin från "vänster" blev pinsamt påminda om hur gruvligt vi misstog oss om alltför mycket"
Atlantis, Januari 2013


I ett alltmer instabilt lapptäcke av IMF-åtgärder, europeiska länder utan egna sedelpressar och tecken på riktig depression
har både ekonomer och ledarsidor de senaste månaderna börjat bubbla om att EU kanske ändå borde anamma ett konkursförfarande i Kruegers gamla anda.
Nu är hedgefonder med i leken om statsskulder också, och mindre kompromissvilliga gäldenärer är svåra att finna
Jenny Nordberg, SvD 20 januari 2013


Anne Krueger fortsätter bara helt lugnt att fråga varför länder inte skulle kunna gå i konkurs
Krueger är en ekonomiprofessor som brukade styra Världsbanken och har även varit chefsekonom på IMF
Jenny Nordberg, SvD 20 januari 2013


Tyskland är en federation, precis som USA, och består av 16 så kallade förbundsstater
Finanzausgleich är ett system där de rikare förbundsländerna subventionerar de fattigare, liknande återfinns i flera andra länder,
däribland Sverige.
2012 var det tre förbundsländerna som betalade in till den gemensamma kassan, Bayern, Baden-Württemberg och Hessen.
SvD Näringsliv 17 januari 2013


Amorteringskrav
Anders Borg anser inte att amorteringskrav är aktuellt
se vad vi kan göra för att bankerna ska bli mindre beroende av växelkursberoende finansiering
SvD Näringsliv, 17 januari 2013


Även de fyra svenska storbankerna kan behöva delas i två olika verksamheter.
Det uppger Finlands riskbankschef Erkki Liikanen, som kommit med ett förslag om att stycka flera europeiska banker
i två separata delar: en för kundverksamheten, och en för trading.
Carolina Neurath, SvD Näringsliv 15 januari 2013


I juni lovade EU:s politiker att bryta det farliga bandet mellan banker och staters finansiella hälsa.
Men enligt ett förslag kommer euroländer även i fortsättningen tvingas stå för en stor del av kostnaderna om deras banker fallerar
SvD Näringsliv/FT 14 januari 2013


Vi som omkring 1970 angrep socialdemokratin från "vänster"
blev pinsamt påminda om hur gruvligt vi misstog oss om alltför mycket
Ingen har ännu orkat skriva 1970- och 1980-talens ekonomisk-politiska historia med distans och öppna ögon.
Gunnar Wetterberg, Expressen 14 januari 2013


Vi lever med våra etablerade sanningar
Det är antaganden som sällan eller aldrig ifrågasätts, därför att vi intalar oss att de måste vara korrekta

En sådan så kallad sanning är att Japan fullständigt misslyckats med hanteringen av sin finanskris som bröt ut kring 1990
Peter Wolodarski Signerat DN 13 januari 2013


De uppdrivna priserna kollapsade
– i Japan föll värdet på kommersiella fastig­heter med 87 procent

– samtidigt som den privata sektorn gick från att låna pengar till att börja spara och amortera i stor skala.
En liknande typ av kris har de senaste åren inträffat i länder som USA, Storbritannien, Spanien och Irland.
Peter Wolodarski Signerat DN 13 januari 2013


Frankrike – eurozonens näst största ekonomi – är det största hotet mot euron.
Landet plågas av en dramatisk försämring av den egna konkurrenskraften och man gör inget för att stoppa utvecklingen,
skriver tidningen Fortune, enligt SvD Näringsliv 11 januari 2013


Därför är euron en dålig idé
Finns det likheter mellan Sveriges idiotiska experiment med fast växelkurs i början av 90-talet och dagens eurokris?
Ja, många. Men om en fast växelkurs kan liknas vid en förlovning – lätt att ingå, lätt att bryta –
kan en valutaunion jämföras med ett olyckligt katolskt äktenskap: mycket hyckleri och otrohet, men inga utsikter till en legal skilsmässa.
Stefan de Vylder, intervjuad hos Europaportalen 9 januari 2013


Jag lät tidigare mina studenter skriva uppsats på ämnet om Sverige skulle gå med i euron eller inte.
Idag skulle jag omformulera frågan: hur mycket skulle Sverige vara berett att betala för att inte gå med?
Det är en stor tillgång för er att ni står utanför
Kenneth Rogoff, intervjuad i SvD Näringsliv av Andreas Cervenka, 11 januari 2012


Den 18 november 1992 åt jag middag med Jan Stenbeck och några vänner i Gröna huset.
"I morgon håller Riksbanken stängt och kronan devalveras", sa Jan. Men Jan fick bara delvis rätt.
Var man kund i SE-banken kunde man fortfarande komma ur sina utlandslån.
Strax före klockan 14.00 växlades Luxonens jumbolån. Sedan stängde Riksbanken

Tomas Fischer, Fokus, 5 september 2008


Två ledamöter, som Ekot talat med, säger att de inte vill tillåta månggifte, trots att de inte reserverat sig mot förslaget.
Karl-Erik Olsson, tidigare jordbruksminister och vice ordförande i Centerpartiet är en av dem
Ekot 10 januari 2013


– Nej, jag har aldrig stått för månggifte,
jag har heller aldrig kallat mig för nyliberal, svarade Annie Lööf.

Men i maj 2006 Avskaffa lagen om anställningsskydd
Skrota AMS, CSN, Migrationsverket, dublinförordningen
Inför lokala skattebaser och ta bort skatteutjämningssystemet mellan kommunerna
Inför euron i Sverige
Månggifte för de som önskar
Ekot 10 januari 2013


CVA, Credit value adjustment
Optioner, terminer och swappar, det vill säga derivat på underliggande tillgångar
Warren Buffett har kallat dem finansiella massförstörelsevapen
SvD Näringsliv 9 januari 2013


Ville Palme inte ha löntagarfonder?
Uppenbarligen föreställde sig Palme att det skulle kunna bli en uppgörelse mellan LO och näringslivet där även Folkpartiet kunde ingå.
Under de s k Haga-förhandlingarna våren 1974 hade Folkpartiet fått till stånd en offentlig utredning om "löntagarna och kapitalbildningen" som enligt detta parti skulle innebära ett vinstdelningssystem med individuella andelar, precis som man väntade att näringslivet skulle föreslå.
Danne Nordling 3 januari 2013


Olof Palme
Han ljög om bordell- och IB-affärerna,
raljerade över reportrar och motståndare, undervärderade skillnaden mellan demokrati och diktatur och sålde krigsmateriel till diktaturer (Saudiarabien) och med hjälp av mutor (Indien).
Erik Helmerson, Signerat DN, 3 januari 2013


Palmes Kubaresa 1975
Han mer eller mindre kryper innanför Fidel Castros uniform och talar efteråt om hur imponerad han är av diktatorns ”enorma vitalitet och vilja att försöka bygga upp Kuba”.
Erik Helmerson, Signerat DN, 3 januari 2013


Cypern Rysk bastion i Medelhavet
Krisdrabbade Cypern har blivit en favoritdestination för ryska turister – men också för ryska affärsmän som enligt kritiker tvättar miljardbelopp på medelhavsön.
SvD 1 januari 2013


Utdelningsfest för bankerna
Som så ofta i Anders Borgs retorik började meningen "Låt mig vara tydlig".
Sedan kom ännu en frustande kritiksalva mot banksektorn – som handlade om att de ska hålla i pengarna i stället för att dela ut till aktieägarna.
Om bankerna tänker lyssna på det? Nope.
Carolina Neurath, SvD Näringsliv 31 december 2012


Borgarna mot socialdemokraterna 1-1 Game Over?
Borgarna vann kampen mot socialismen
Socialdemokraterna vann kampen för välfärdsstaten
Rolf Englund blog 31 december 2012


Jan Guillou om Palme-filmen
IB-skandalen var Palmes mest belastande affär någonsin, där begick han några av sina värsta politiska misstag.
Men det avfärdar filmen på några minuter med att det bara handlade om ”åsiktsregist­rering”, dessutom högst befogad sådan, eftersom man registrerade ”stalinister”.
Aftonbladet 30 december 2012


Göran Greider om Palme-filmen och löntagarfonderna
Ett långt följe av barndomsvänner från Östermalm, statsvetare, Palmepojkar och journalister bidrar till att måla det tunga porträttet i olja.
Och plötsligt står vi där med en fantastisk gestaltning av vad politik reducerats till i dag: Personer och förtroendet för personer, allt analyserat av en elit.
Aftonbladet 25 december 2012


Finansministern har rätt, som när han i gårdagens DN-intervju pekade på
de svenska bankernas finansiering i utländsk valuta.
”Den är hög, den avviker från andra länders och den utgör ett väldigt tydligt riskmoment”, sade Anders Borg.

DN-ledare 28 december 2012


Tyranniets lerfötter
Sovjet kommer att gå under
Artikel ur Det Bästa 1952


Palme satte visserligen mångas känslor i rörelse - såväl anhängarnas som motståndarnas.
Men i sakpolitiken verkar det tvärtom ha varit så att han utgjorde en broms på de krafter som ville röra sig längre bort från det etablerade samhället.
Detta skymdes av Palmes bombastiska retorik, som tidvis gav honom själv avsevärda svårigheter.
Danne Nordling 26 december 2012


Första världskriget var inte nödvändigt
Inför hundraårsdagen 2014 stundar en strid ström av böcker. Få kommer att kunna mäta sig med The Sleepwalkers av Christopher Clark.
Andreas Danielsen, Axess Magasin nr 9, december 2012


Steget från gatan till parlamentet – inte sällan vägen över kaféet – är en av den europeiska demokratins och modernismens stora och vackraste berättelser.
Detta steg brukar ta några generationer på sig. Länge ville vi gärna tro att det enbart var en fråga om just tid, att kursen var utstakad och utvecklingen bara kunde gå i en enda riktning.
Men det var ett misstag: också när det gäller vår egen samtid.
Richard Swartz, kolumn DN 22 december 2012


Faktum är att den så kallade krispolitiken från dag ett har handlat om en enda sak: att skydda och rädda bankerna.
Den turbulenta hösten 2008 bestämdes det att världens regeringar skulle skriva ut en blank check till alla stora banker och deras långivare.
Andreas Cervenka, SvD Näringsliv 23 december 2012


Till luckorna i minneskavalkaden hör också dubbelspelet visavi USA
I filmen dras dessutom en oproblematisk linje över till Palmes senare engagemang för fred.
Men det var problematiskt att Sverige när det hettade till mellan supermakterna i början av 80-talet kom att inta positioner som aldrig någonsin tidigare legat så nära de sovjetiska.
Palme blev antiantikommunist.
Claes Arvidsson, SvD Under Strecket, 23 december 2012


I dag jublas det bland många högbelånade innerstadsbor
när räntan sänktes ytterligare ett steg till 1 procent.

I glädjeyran kan det vara värt att påminna om att vi har en ränta och räntebana som indikerar att vi går mot en djup lågkonjunktur.
privat skuldsättning över 2.000 miljarder kronor - hushållens skulder 170 procent av disponibel inkomst
Carolina Neurath, SvD Näringsliv 18 december 2012


Det finns fler åtgärder som kan driva ned arbetslösheten och driva upp tillväxten:
nya insatser mot hushållens skuldsättning för att på så sätt hjälpa Riksbanken att
snabbt sänka räntan ytterligare - vilket också bör kunna ge en svagare kronkurs och bättre konkurrenskraft för exportföretagen!
Carl B Hamilton, Hamiltons Blandning, 21 december 2012

Kommentar av Rolf Englund
Ja, visst är det bra att kunna använda en egen ränta och en egen växelkurs för att bekämpa arbetslösheten.
Men det är denna möjlighet som Carl B Hamilton vill avskaffa genom att gå med i EMU.
Lustigt att han inte verkar notera den motsättningen.


2012 kommer vi att minnas som året då även optimisterna fick riva upp sina prognoser.
Sverige har enligt officiell statistik både högre arbetslöshet och styrränta än USA.
Hur ska man då se på hushållens höga skulder? Är det inte legitimt att oroa sig för dem?
DN-ledare 19 december 2012


Göran Persson tror fortfarande att Sverige på något sätt kommer att knyta kronan till euron så småningom.
Under den långa intervjun med SvD Näringsliv talar Göran Persson gång på gång om hur sårbart Sverige är.
Dels är han oroad över hushållens ökade skulder,
dels oroad över att Sverige är så beroende av sin utlandshandel.
SvD Näringsliv, 16 december 2012


Riksbanken vill utöka sin valutareserv med motsvarande 100 miljarder kronor, från ungefär 300 till 400 miljarder.
Det är dessutom andra gången detta sker – senast var 2009.
Syftet är att rusta sig för en krissituation, i vilken svenska banker får svårt att låna exempelvis dollar på den internationella kreditmarknaden.
Det inträffade efter Lehman Brothers krasch hösten 2008 och Riksbanken bistod då med så kallat likviditetsstöd.
Peter Wolodarski, DN 16 december 2012


– Poängen med en avgift eller kassakrav är att /bankerna/ ska gå ur en del av
sitt väldiga beroende av valuta- och swapmarknader och kanske mer gå över till en traditionell insättningsfinansiering
som ju är mer stabil och mindre riskfylld, säger Anders Borg.
DN/TT 14 december 2012


79 procent av de moderata väljarna är emot euron
SCB 2012-12-12


Statsminister Fredrik Reinfeldt gladdes åt att EU nu kraftigt krymper ambitionerna om en eurobudget
SvD Näringsliv 14 december 2012


När SSM (den gemensamma banktillsynen) är på plats kommer det behövas en gemensam rekonstruktionsmyndighet
med de maktmedel som krävs för att garantera att alla banker i medlemsländer som deltar i bankunionen kan bli rekonstruerade
med de verktyg som behövs, säger Herman van Rompuy.
Ekot 14 december 2012


– De långtgående förslagen i slutsatserna riskerar att leda till nya problem utan att lösa dagens utmaningar, sade Fredrik Reinfeldt (M) under EU-nämndens möte i riksdagen på onsdagseftermiddagen inför toppmötet i Bryssel.
Han menar att planens förslag på en ökad samordning av euroländernas ekonomier och en gemensam eurozonsbudget i så pass olika länder som dem inom valutasamarbetet inte är ”helt länkat i verkligheten”.
– Man gömmer sig bakom krisen för att förverkliga ett federalt Europa, sade Marie Granlund (S), vice ordförande i EU-nämnden
Europaportalen 12 december 2012


Rekordlågt stöd för euron
82 procent av kvinnorna och 83 procent av männen skulle rösta nej i en folkomröstning
SCB 2012-12-12


Bankunionen
För svensk smak är idéerna alltför långtgående. De skulle leda till minskad nationell makt över budget- och finanspolitiken
och på lång sikt ett slags gemensamt finansdepartement och gemensam budget för euroländerna.
- Det görs utan att vara vare sig färdigdiskuterat eller förankrat, sade statsminister Fredrik Reinfeldt efter ett samråd med riksdagens EU-nämnd.
SvD Näringsliv 12-12-12 via Rolf Englund blog


Bankunionen
Finansminister Anders Borg upprepade där att Sverige inte under överskådlig tid tänker gå med i den kommande unionen och varnar för att den kompromiss som mötet hoppas nå inte kommer att leda till en bra union.
- Vi kommer förmodligen fram till en lösning på bankunionen i dag och det är en tråkig dag för Europa.
Det betyder att Europa är mer delat än vad vi var i går.
SvD Näringsliv 12-12-12 via Rolf Englund blog


Basel 2
A residential mortgage might be considered ten times safer than a personal loan, for instance.
A bank with the same value of each on its loan book would only have to hold 10% as much capital against the mortgages compared with the riskier personal loans.
The Economist print, Dec 8th 2012

Baselkommittén
Dåliga nyheter för SEB, Swedbank, Handelsbanken och Nordea.
De svenska bankerna har väldigt bra kvalitet på sina tillgångar, exempelvis mycket bostadsutlåning.
Men det får man alltså inte tillgodoräkna sig i det nya måttet.
SvD/e24 2009-12-18


Kritiken mot Handelsbanken Liv har uppstått mot bakgrund av en generell kris bland livbolagen, som är hårt ansatta av rådande marknadsförhållanden.
Under många år har bankens försäkringskunder garanterats räntor på mellan 3 och 5 procent, vilket bolaget inte kan leverera med dagens marknadsräntor.
Att skriva på det här sättet, utan att lyfta fram att kunderna trots dagens finansiella klimat sitter med garanterade räntor på upp till 5 procent, är helt groteskt
SvD Näringsliv, 7 december 2012


Acropolis Adieu med Mireille Mathieu och Angela Merkel
Rolf Englund blog 6 december 2012


I Malmö levererade Persson, våren 2011, som vanligt utan manus, precisa formuleringar som hade kunnat gå rakt till trycket.
Men framför allt sade han något som ytterst få ens knystade om vid denna tid.
När Persson kom in på Europas skuldkris svepte han förbi Grekland, Portugal, Irland, Spanien och Italien och underströk sedan att
problemen där är ingenting jämfört med vad som väntar ifall Frankrike börjar vackla.
Per T Ohlsson, Sydsvenskan 2 december 2012


Varning för den galliske tuppen
Efter kommunismens fall 1989 togs steg inte bara för att utvidga det existerande och överlag väl fungerande EG till gamla kommunistländer. Det hela omvandlades också till en politisk union.
Och då det hos vissa politiker (bland andra den av inrikessocialistiska motgångar pinade Mitterrand!) inte sattes någon realistisk ände på visionen om ”ett enat Europa” lämnades fältet fritt för de kohorter av Brysselbyråkrater som på franskt manér, med tysk nit och italiensk effektivitet blev ansvariga för att implementera den.
Anders Edwardsson, NWT, 2012-06-19


Angela Merkel öppnar nu för första gången för möjligheten att gå med på
en grekisk skuldavskrivning som också kommer drabba europeiska skattebetalare.
Ekot 2 december 2012


Så planerar Barosso "rädda euron"
Centralisera makten över euron, skapa en särskild räddningsfond och gör det möjligt för Bryssel att beskatta invånarna i eurozonen.
Så ser planen ut för att rädda euron på lång sikt, enligt ett förslag som EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso presenterade
SvD Näringsliv 29 november 2012


Bloomberg News sued the ECB
The papers may illuminate the role the central bank played as Greece covered up its deficit for almost a decade
Han som då var chef för Greklands motsvarighet till Riksgälden, var den som talade hos SNS och förklarade att allt var på rätt väg, och som jag då skrattade åt helt ostentativt
Rolf Englund blog 28 november 2012


Gör som ni vill. Jag begriper ändå ingenting.
Det är hösten 1985 och orden är Olof Palmes.
Finansminister Kjell-Olof Feldt har kommit för att prata om avregleringen av kreditmarknaden. Ett beslut som skrev om Sveriges historia.
Andreas Cervenka, SvD Näringsliv 25 november 2012


Vi har glömt det nu – och då det begav sig försvann alltsammans i allmän segeryra och Europaretorik.
Men Mitterrand fick Helmut Kohl att ge upp den tyska D-marken i utbyte mot den europeiska euron.
Richard Swartz, Kolumn DN, 24 november 2012


Richard Swartz, eurons födelse och Tysklands återförening
Rolf Englund blog 24 november 2012


Sedan toppen har de amerikanska bopriserna fallit med 40 procent.
I många andra länder är det nästan lika illa.
Ändå fortsätter bostäder att vara en favoritinvestering i västvärlden.
Andreas Cervenka, 23 november 2012


En av tre tycker att sänkta ränteavdrag är en bra idé. Samtidigt är det lika många som är emot.
Det är framför allt höginkomsttagare som anser att idén är dålig.
De svenska hushållens skuldsättning motsvarar nu 170 procent av BNP och skulderna fortsätter att växa
DI 21 november 2012


Bolånefesten är slut från och med nu.
Stigande huspriser och skulder är Sveriges största bekymmer just nu

lösningen stavas hårdare tyglar för bankerna.
Det signalerar finansminister Anders Borg, DI 21 november 2012


Demokratin gav fred i Europa, inte EU
Nils Lundgren, 20 november 2012


Orsaken till Greklands depressionsliknande nedgång verkar att huvudsakligen bero på åtstramningspolitiken
Danne Nordling 20 november 2012


Står vi inför EU:s kollaps?
”Bankunionen” ett redskap i en utpressning
Det har skapats en ”flåsighet” kring frågan om bankunionen och den överstatliga finansmyndigheten som är direkt olycksbådande
Olof G. Hedengren, Realtid.se, 2012-11-14


"Lägger man ihop statsskulden med hushållens skulder är Italien mindre skuldsatt än Sverige.
Detta riskerar att flyttas in i fastighetspriserna", sa Göran Persson
Han varnade för att svenskarna med fallande bopriser riskerar hamna i ond spiral där säkerheterna inte täcker lånen.
DI/GP 2012-11-13


EuroCliff
Det budgetstup som alla; Tyskland, EU, Internationella Valutafonden IMF och andra ekonomiska pekpinneviftare är överens om att USA måste undvika till varje pris,
är precis det som flera av Europas länder redan knuffats ut över.
Den kur som sägs ta kål på USA påstås alltså kunna rädda Europa.
Andreas Cervenka, SvD Näringsliv 14 November 2012


Euroländer och ECB oense om skuldlättnader
Grekland ska den 16 november återbetala ett förfallande lån på 5 miljarder euro
och har inga pengar till detta om landet inte får ytterligare stöd.
WSJ och SvD Näringsliv 6 november 2012


Plats för skratt om Grekland
New debt forecasts dash Greece hopes
The German bloc will have to take its bitter medicine in Greece
Financial Times och Ambrose, October 31st, 2012
Rolf Englund blog 31 oktober 2012


EU-etablissemangets nyspråkliga innovationer
I sin kolumn i dagens DN säger Lars Calmfors att det finns ”skäl att allvarligt överväga ett svenskt deltagande i en europeisk bankunion”.
Det gör det förvisso, men det finns också skäl att allvarligt överväga att stå utanför. Jag skall återkomma till denna sakfråga inom den närmaste tiden.
Just nu vill jag bara påminna om hur vårt sätt att tala om EU-frågor har utvecklats för att styra våra tankar.
Nils Lundgren, 30 oktober 2012


Det finns goda skäl för en bankunion.
Den bör inkludera en gemensam mekanism för rekonstruktion och avveckling av banker i kris samt en gemensam insättningsgaranti.
Lars Calmfors, kolumn DN 30 oktober 2012


Tänk om det blir Portugal som utlöser eurons sammanbrott
Rolf Englund blog 28 oktober 2012


Johan Schück, Poltava-föreningens hovreporter
Kronkrigarna från valutafronten firar. Poltavaföreningen höll möte, skrev Carl A Hamilton i en legendarisk artikel i Aftonbladet 2002. Nu tio år senare var det dags igen för Poltavaföreningen att fira sin seger hösten 1992. Poltavaföreningens hovreporter Johan Schück inkallades under fanorna och resultatet blev två artiklar i Dagens Nyheter den 8 september 2012.
Rolf Englund blog 28 oktober 2012


Karl-Petter, Carl Bildt, Anders Borg och Assar Lindbeck
Det finns inte någon som kan visa vägen hur de ska komma ur den här jättedjupa krisen
Rolf Englund blog 26 oktober 2012Alla låtsas av någon obegriplig anledning som om kejsaren inte vore naken. Som om det stora problemet på jorden inte fanns.
Som om det inte spelade någon roll att vi under Nelson Mandelas levnad vuxit från knappt 2 till drygt 7 miljarder världsmedborgare.
Som om den enskilda faktor som betyder mer för rovdriften på vår planet än någon annan, den växande världsbefolkningen, inte existerade.
Lars A Boisen och Karl-Erik Norrman, SvD Brännpunkt 21 oktober 2012


Hur stor är multiplikatorn, egentligen?
IMF skrev i en rapport att åtstramningarna slog hårdare mot tillväxten än modellerna antagit
Chris Giles på Financial Times fattade dock misstankar
Johan Norberg, Kolumn SvD 21 oktober 2012 med Gavyn Davies


Fredrik Reinfeldts skepsis inför det utökade samarbetet är sund.
I det här läget bör vi nog alla vara glada att det inte är Folkpartiet som styr landet.
Deras ledande företrädare uttryckte på Expressens debattsida i veckan "stor oro" över att Sverige
"står utanför" det förstärka samarbete som eurokrisen tvingar fram.
Expressen-ledare 20 oktober 2012

Konstruktionen kring euron har inte varit fel
Euron är numera kärnan i det europeiska samarbetet.
Utan den reduceras samarbetet till ett frihandelsområde, mindre långtgående och mindre betydelsefullt än
den politiska union som med en gemensam valuta möter globaliseringens utmaningar.
Jan Björklund, Birgitta Ohlsson, Carl B Hamilton och Olle Schmidt, SvD Brännpunkt, 9 september 2011


Den privata skuldsättningen i Sverige är i dag i genomsnitt omkring 170 procent av den disponibla inkomsten.
Det är i ett internationellt perspektiv en hög nivå.
De svenska bostadspriserna har stigit kraftigt sedan mitten av 1990-talet,
uppgången har varit större än i krisländer som USA, Irland och Spanien.
Vår syn är att den höga privata skuldsättningen i Sverige i nuläget är hanterbar. Men...
LO-ekonomerna Ola Pettersson och Torbjörn Hållö, SvD Brännpunkt 20 oktober 2012


En bostadsbubbla i Norge. Men det kan väl inte hända i Sverige?
Norge kan vara på väg att bygga upp en farlig fastighetsbubbla
precis som Irland och Spanien tidigare har gjort rapporterar CNBC.
Rolf Englund blog 20 oktober 2012


Även om eurokrisen kräver kraftfulla åtgärder så har EU slagit in på en farlig väg med den snabba rörelsen mot överstatlighet
i en tid när Europaprojektet genomlever sin hittills största förtroendekris.
Priset för att utan folkligt stöd förvandla EU till en regelrätt federation kan inom sinom tid bli högt.
Därför behövs nu ett mått av försiktighet och eftertanke.
Expressen-ledare, 20 oktober 2012


En av få vedertagna sanningar inom statsvetenskapen att demokratier inte går i krig med varandra, oavsett om de går samman i politiska unioner eller inte.
Den ”demokratiernas fred” som förutspåddes av Immanuel Kant har idag solitt stöd i forskningen.
Däremot hade Angela Merkel inte mötts av upplopp i Aten om det inte hade varit för euron.
Paulina Neuding, jurist och chefredaktör för det borgerliga samhällsmagasinet Neo, Kolumn SvD 20 oktober 2012


Johan Norberg i den nyutkomna boken Eurokrasch (Hydra).
Norbergs fokus ligger på den ekonomiska politiken, men hans genomgång av eurons närhistoria ger
en skrämmande bild även av den konstitutionella glidning som följt i krisens spår.
Paulina Neuding, jurist och chefredaktör för det borgerliga samhällsmagasinet Neo, Kolumn SvD 20 oktober 2012


På EU-toppmötets första dag i Bryssel beslöt EU-länderna att vänta med de praktiska detaljerna för en bankunion till 2013, vilket omöjliggör skyndsam krishjälp till spanska banker.
Jag välkomnar att man kommer att behöva jobba en hel del under en stor del av 2013 innan allt är på plats, sade Reinfeldt
Europaportalen, 19 oktober 2012


På väg till krismötet i Bryssel passerade statsminister Reinfeldt riksdagens EU-nämnd för att förankra de svenska positionerna.
Han fick också frågan om vad EU är om fyra–fem år. Det blev ett långt svar som avslutades med ”jag vet inte”.
Och så är det förstås. Ingen vet. Därför är det också viktigt att höja blicken och då inte minst för att klargöra för oss själva vilken roll Sverige har och vad vi vill med Europa

SvD-ledare signerad Claes Arvidsson, 19 oktober 2012


Det är inte med glädje som Carl Bildt ser tillbaka på torsdagen den 19 november 1992 då kronan slutligen tilläts falla.
- Sverige skulle ändå ha tagit sig ur krisen
DN 8 september 2012


Sverige tvingades låta kronan flyta. Ur detta misslyckande föddes en framgång
Reformer som stärker ekonomin är vad som till slut avgör, i Grekland och Spanien likaväl som i Sverige.
Det finns ingen enklare utväg, inte heller för länder som låter sin valuta flyta
Johan Schück, DN 8 september 2012


Räntechocken en besk medicin som verkar än
Johan Schück och Thorbjörn Spängs DN 8 september 2012


Vi segrade vid Poltava 1992
Rolf Englund blog 19 oktober 2012

Tomas Fischer: Med Bildt mot Poltava
Aftonbladet 22 december 1991


Anledningen till att den katalanska nationalismen nu har flammat upp med sådan intensitet är en europeisk skuldkris som slår skoningslöst mot Spanien, eurozonens fjärde största ekonomi. Dessa påfrestningar underblåser separatistiska strömningar i ett Spanien som egentligen inte är en nationalstat i vanlig bemärkelse, utan en ganska löst sammanfogad enhet med 17 autonoma regioner med stora språkliga och kulturella skillnader.
Per T Ohlsson, Sydsvenskan 14 Oktober 2012


Boken”Eurokrisen”
Förslaget från Tyskland att inrätta något slags superkommissionär kommer att möta kraftigt motstånd.
Det är ett gigantiskt steg mot en centralisering av finanspolitiken och ökat demokratiskt underskott,
säger Stefan de Vylder i SvD Näringsliv 18 oktober 2012


Inför toppmötet har några av EU:s institutioner lagt fram en delrapport om vägen till ”en genuin ekonomisk och monetär union”.
När det gäller förslagen om en gemensam banktillsyn anser Danmark och Sverige att ... de förslag som kommissionen nyligen lagt fram om en gemensam bank­tillsyn väcker en rad frågor. Den kanske viktigaste frågan rör vad som händer om den nya gemensamma tillsynen identifierar en bank som behöver rekapitaliseras. Vem ska då betala?
Fredrik Reinfeldt, statsminister i Sverige och Helle Thorning-Schmidt, statsminister i Danmark, DN Debatt 18 oktober 2012


Beträffande euron har den senaste tidens forskningsresultat visat att eurosamarbetets effekter på handeln är överraskande positiva.
Samtidigt har finanskrisen visat på problemen med att nationella ekonomier som går i olika takt har samma valuta.
För svensk del är det viktigt med en öppen och aktiv eurodebatt, men någon ny folkomröstning är inte aktuell på kort- eller medellång sikt.
Socialdemokraterna 2010-06-17


Fredrik Reinfeldt upprepade de svenska villkoret om att svenska banker och skattebetalare inte ska kunna få betala för förluster i andra länders banksystem.
DN/TT 17 oktober 2012

Fredrik R låtsas inte förstå själva idén med en bankunion
Rolf Englund blog 17 oktober 2012


Förslaget om en bankunion, med en överstatlig finanstillsyn som ett första steg
kommer upp för diskussion på toppmötet nästa vecka
Rolf Gustavsson, kolumn SvD 13 oktober 2012


Den svenska regeringens hållning till Europa har blivit ett allt märkligare mysterium. En grundfråga inställer sig: Vill regeringen egentligen lämna EU?
Den gamla ambitionen att närma sig Europas inre kärna har offentligt övergivits även i retoriken, men i vilken riktning regeringen orienterar sig efter den abdikationen är höljt i dunkel. I både smått och stort utmärker sig regeringen mest genom ett nonchalant ointresse.
Rolf Gustavsson, kolumn SvD 13 oktober 2012


Fredrik Reinfeldt, Sweden’s prime minister, voiced the dismay of many.
Anders Borg, Sweden’s finance minister, warned his counterparts that a mishandled push towards eurozone banking union could “split the EU”, according to people present at a gathering to discuss the issue in Cyprus last month
Financial Times, 1 October 2012


IMF-rapporten
Översatt till vanlig svenska betyder det att en budgetbesparing på 1 procent av BNP kan leda till ett BNP-ras på hela 1,7 procent.
Effekterna av finanspolitiken – såväl åtstramningar som stimulanser – verkar bli extra stora när centralbankens ränta ligger nära noll och ekonomin befinner sig under sin normala kapacitet, så som i dag.
Peter Wolodarski, signerat DN 14 oktober 2012


Grekland, Spanien och fredspriset till EU
Någon ekonomisk vändpunkt är ej i sikte.
Peter Wolodarski, signerat DN 14 oktober 2012


Det är mänskligt att fela.
Men när konsekvenserna visar sig bli så dramatiska som i dag måste man vara beredd att ompröva sina slutsatser.
Vad ska EU med sitt fredspris till om man står för en politik som driver Europa mot något som liknar ett sönderfall?
Peter Wolodarski, signerat DN 14 oktober 2012


Euroexperimentet och den centralisering som har följt av eurokrisen håller nämligen på att återskapa många av de fientliga stämningar som projektet var till för att sopa bort.
Johan Norberg, SvD.se 12 oktober 2012


I svallvågorna av finanskrisen ser vi hur Europas befolkning går på knäna för att finansiera det ena efter det andra räddningspaketet till krisande banker.
I södra delarna av unionen råder social oro och vrede, polis bekämpar demonstranter med tårgas, och trojkans stenhårda krav om nedskärningar och lönesänkningar skapar hopplöshet.
Gustav Kasselstrand, SDU-ordförande, och Sven-Olof Sällström (SD), riksdagsledamot, SvD Brännpunkt 12 oktober 2012


Tidpunkten är sällsynt illa vald.
Unionen genomgår just nu en förlamande kris där Nord ställs mot Syd,
demokratiska ideal ställs mot toppstyre och fattiga EU-medborgare ställs på gatan.
DN-ledare 13 oktober 2012


EU är ett fantastiskt projekt. Europa har haft en historiskt långvarig period av fred.
Det beror inte enbart på EU, förstås, men delvis
SvD-ledare 13 oktober 2012


Anders Borg tror att Grekland kan komma att tvingas lämna eurozonen
– Skulle man lämna eurosamarbetet är det troligt att man får tillbaka sin konkurrenskraft
och då kanske Grekland kan komma på fötter vart efter.
– Det är en smärtsam och komplicerad väg
men det är svårt att se en alternativ väg som skulle kunna fungera.
Ekot 12 oktober 2012


Fredspriset till EU
”Välförtjänt och mycket viktigt”
Carl Bildt, SvD 12 oktober 2012


I centrala Stockholm ökade genomsnittspriset med 1 procent och nu är medelpriset för en lya här 59054 kronor per kvadratmeter.
Nu är bostadsrättspriserna i huvudstadens innerstad snubblande nära den högsta noteringen hittills, från november 2010,
då snittpriset landade på 59805 kronor per kvadratmeter.

SvD Näringsliv 12 oktober 2012


Spaniens kreditbetyg sänks till BBB-
strax över skräpstatus
SvD Näringsliv 11 oktober 2012


Denna kris erbjuder Europa en enorm chans. Den har lagt fast dagordningen för åratal framåt: bankunion, finanspolitisk union och politisk union.
finanskrisen har inte bara skakat Europa i dess grundvalar utan antagit livshotande proportioner
Just nu står eurozonen på tröskeln till en bankunion, och en finanspolitisk union följer.
Men om så bara med en bankunion kommer trycket i riktning mot en politisk union att tillta.

Joschka Fischer, Kolumn DN, 2 Oktober 2012


EU utan euron skulle säkra framtida fred
Vi behöver mer samarbete i Europa. Men det är fel väg att med eurokrisen som förevändning nu ta stora steg mot ett Europas förenta stater
fd riksbankschef Lars Wohlin och Rolf Englund, en av grundarna av kampanjorganisationen Medborgare mot EMU
Brännpunkt, SvD.se, 9 oktober 2012


Ville Kohl ha euron, som Rolf Gustavsson påstår, eller blev han tvingad?
Rolf Englund blog 7 oktober 2012


I dag vet vi att den spanska krisen kommer att bli mycket allvarligare än den grekiska
ty ingen har ifrågasatt Greklands existens som nation och det är precis det som nu händer i Spanien
Mauricio Rojas, Kolumn SvD, 7 oktober 2012


EU är nationsbyggandets svar på Esperanto
Ekonomism,29 September 2012


Grekland, Tyskland och IMF vid avgrundens rand
Rolf Engund blog 30 september 2012


Myter om eurokrisen krossas
Det är inte i grunden antingen en isolerad bankkris eller en statsfinansiell kris
Det är i huvudsak bara en gammaldags betalningsbalans-kris.
Rolf Englund blog 29 september 2012


Den som vill se fredsvalutan in action kan med fördel titta på livestreamningen från demonstrationerna i Madrid.
Spanien måste spara mycket mer om landet ska ha en chans att kvarstå i euron.
På kort sikt lär detta höja arbetslösheten ytterligare.
Det är därmed högst osäkert om Spanien kan överleva detta som nation om landet kvarstår i eurosamarbetet.
Mattias Lundbäck, 25 September 2012


Gillian Tett, av alla människor, gör en pudel.
Hur har hon kunnat ha fel om EMU?
Rolf Englund blog 29 september 2012


Nouriel Roubini, Dr Doom, kommenterar Frankrike som han anser har stora problem.
Han anser att utsikterna, trots besked om åtstramningar, är mörka.
SvD Näringsliv 28 september 2012


Nu är det kris igen, och nu är det kris igen;
euron och Spanien
Rolf Englund blog 2012-09-27


Mitt tips, IMF får hålla i yxan
EU och IMF oense om ny Greklandsräddning
Rolf Englund blog 2012-09-27


Budgetbalans är inte det yttersta tecknet på ett lands välmående.
Socialdemokraterna borde välkomna Anders Borgs omsvängning i stället för att låta som finansministern gjorde förr.
Peter Wolodarski, signerat DN 23 september 2012


Allt pekar mot en ny och sannolik omfattande diskussion
och inte minst en politisk strid om hur Europa ska formas inför 2020-talet.
Inför en regel om "superkvalificerad majoritet" och anta framtida fördragsändringar utan vetorätt.
Det föreslår elva utrikesministrar i sin slutrapport om det framtida Europa.
Europaportalen 21 september 2012


Den ekonomiska krisen går nu in på sitt femte år. Fem år av nedskärningar och skattehöjningar som plågat folken i många europeiska länder.
Fem år av hög arbetslöshet, dålig tillväxt, växande skulder och stigande utanförskap. Fem år som utmanat själva tanken på öppenhet, gemenskap och solidaritet.
I länder nära oss vaknar människor med en malande oro varje morgon. En oro för framtiden, för om jobbet blir kvar eller om barnen kan få arbete när de växer upp.
Där finns en oro för att lönen ska sänkas igen och att skatterna ska höjas igen.

Där finns en oro över om nya avgifter för sjukvård och skola ska införas.
Fredrik Reinfelt i Regeringsförklaringen 18 september 2012


Det är 20 år sedan eurons ”betaversion”, ecun, krackelerade.
Så här i efterhand kan man undra varför Sverige och dessa andra länder kämpade emot så länge för att hålla fast vid denna växelkursmekanism.
Per Lindvall, SvD Näringsliv den 18 september 2012

En ännu obesvarad fråga:
När sade Jonung vad till Bildt och Wibble?


Spekulationen mot kronan hösten 1992 skapade ett etiskt dilemma för många ekonomer, också för mig.
Jag hade så småningom kommit fram till att Sverige inte klarar av att upprätthålla en fast växelkurs.
Jag markerade detta principiella ställningstagande offentligt under våren och hösten 1992.

Men vad skulle jag säga under pågående spekulationsvåg i november 1992 när journalister och företag frågade om jag räknade med att Sverige skulle komma att devalvera?
Jag bestämde mig för att inte spä på valutaspekulationen.
Ur Assar Lindbecks memoarer


Euron var ett politiskt, inte ett ekonomiskt projekt.
Tyskland fick sin återförening och Frankrike band upp dem till en tidsplan för en gemensam valuta.
Om Sverige varken vill bli ett B-lag eller en del av
ett kontinentaleuropeiskt förenta stater byggt runt Tyskland – vad gör vi då?

Katrine Kielos, Aftonbladet 16 september 2012


En ny ekonomisk mur reser sig mitt i Europa
Antingen delar samtliga euromedlemmar på bördan efter finanskrisen och skapar de institutioner som behövs i en fungerande valutaunion,
eller så låter överskottsländerna resten av eurozonen gå vidare på egen hand
Peter Wolodarski, DN signerat, 16 september 2012


Let the helicopters start to drop money. Go, go, go.
Rolf Englund blog 16 september 2012


Den europeiska skuldkrisen, Mats Persson, SNS Förlag
Det här är både ekonomiskt och politiskt vansinne och leder bara till recession, anser Mats Persson.
Vad som nu händer är att tyska och franska banker får betalt, medan grekerna får svälta.
Kaianders Sempler, Ny Teknik 29 augusti 2012, via Rolf Englund blog
Med trevligt diagram visande bostadspriserna i Spanien, Irland och Tyskland


Kronkursförsvaret
På hemmaplan var det betydligt färre som öppet vågade kritisera valutapolitiken
En av dissidenterna på den borgerliga kanten var Timbroekonomen Rolf Englund
Gunnar Örn, Dagens Industri 15 september 2012


Assar Lindbeck vilseleder (kanske till och med ljuger)
om sin insats under kronkursförsvaret
Rolf Englund blog 15 september 2012


Barroso manade till mer överstatlighet som ett svar på krisen
- "en federation av nationella stater", som han kallade det
Det finns bara ett problem med den väg som eurozonen har slagit in på:
den saknar folkligt stöd.

Expressen-ledare, 13 sep 2012


Barrosos idé är varken rimlig eller önskvärd, och frågan är om han ens själv tror att den är realistisk.
Den starka, gemensamma europeiska känsla och politiska värderingsbas som EU:s federationsivrare tror på finns helt enkelt inte.
SvD-ledare, Benjamin Katzeff Silberstein, 13 september 2012


I boken Den europeiska skuldkrisen (SNS förlag) menar nationalekonomiprofessor Mats Persson att
det vore bättre om de krisande bankerna tillfälligt togs över av de krisande staterna,
återkapitaliserades med ESM som finansiär och sedan bjöds ut på marknaden.

SvD-ledare, Benjamin Katzeff Silberstein, 12 september 2012


Med Barroso från EEC till en federation of nation states, vad det nu är
Rolf Englund blog 12 september 2012


EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso skulle presentera förslaget om en eurogemensam bankinspektion
men tog tillfället i akt att argumentera för en europeisk federation.
Vad har det med den akuta krisen att göra?
Danne Nordling 12 september 2012


Manifestationen på Diada, Kataloniens nationaldag, brukar samla en tapper men begränsad skara självständighetsivrare.
Dagens möte i Barcelona väntas locka flera hundra tusen deltagare, inklusive moderata nationalistpolitiker som normalt håller sig hemma.
DN, Signerat Gunnar Jonsson, 11 september 2012


Soros om att dom inte förstod att det var
ett stort steg att avskaffa den egna sedelpressen
Rolf Englund blog 10 september 2012Sverige är illa rustat för en kommande diskussion om en fördjupad politisk union och dess alternativ.
Efter folkomröstningen om euron 2003 tog debatten slut. Det har liksom varit bekvämast så. Även för alliansregeringen.
SvD-ledare 8 september 2012


Att det europeiska samarbetet går genom en besvärlig fas just nu är tveklöst.
Inte med bästa vilja i världen går det att hävda att vi har en livaktig Europadebatt i Sverige.
Vi har anledning att följa den nya tyska debatten, där det på sina håll finns tankar om ett samarbete betydligt tätare än dagens.
Carl Bildt, SvD Brännpumkt 7 september 2012


Medan Finland lät marken flyta den 8 september, bedrev Sverige sitt eget valutakrig i ytterligare drygt två månader.
Under den tiden plågades hushåll och företag av extrema räntor.
En marsch mot Poltava, som finansmannen Tomas Fischer uttryckte saken.
Peter Wolodarski, signerat, DN 9 september 2012


Kronförsvaret är ett exempel på när grupptänkande och felaktiga historiska analogier färgar tänkandet.
Priset för denna mobilisering i svensk konsensus var inte bara ekonomiskt utan också intellektuellt:
de fåtaliga nejsägarna hamnade i kylan.
Peter Wolodarski, signerat, DN 9 september 2012


I bakgrunden finns /hos Riksbankens majoritet/ en diffust uttryckt oro för de svenska bostadspriserna och bankernas utlåning.
En alltför låg ränta kan skapa problem för den finansiella stabiliteten, lyder resonemanget.
Men även om man accepterar en sådan hållning betyder det inte att Riksbankens räntepolitik är bäst lämpad för att påverka bostadsmarknaden.
I själva verket finns det andra instrument (fastighetsskatt, amorteringskrav, begränsningar i ränteavdrag) som mer effektivt kan dämpa exempelvis en överhettning.
DN, huvudledare 5 september 2012

Kommentar av Rolf Englund
OK. Då återinför vid fastighetsskatten, inför amorteringskrav, gör begränsningar i ränteavdragen och sänker räntan med 0,25 procent.


Danmark är det land i OECD som har högst belåning – 250 procent i relation till disponibel inkomst, enligt Bostadskreditnämnden.
Det kan jämföras med den svenska siffran på 165 procent.
SvD Näringsliv, 4 september 2012


De svenska hushållens skulder i procent av disponibel inkomst och av hushållens finansiella tillgångar
Ekonomifakta


ECB pytsade i december och mars ut ut hela 1 000 miljarder euro i treåriga lån.
Spaniens banker har stått längst fram i lånekön. De hande i juli lånat hela 376 miljarder euro av ECB.
En del av dessa pengar har bankerna använt för att köpa spanska statsobligationer. Det var också precis avsikten,
och ett sätt för ECB att självt slippa stödköpa direkt.
Andreas Cervenka, SvD Näringsliv 3 september 2012

Fotnot RE: 87 miljarder euro är cirka 733 miljarder kronor


Det finns förvisso en rad anledningar till att det, från ett nationellt perspektiv, framstår som en välgärning att det blev ett nej till euron i folkomröstningen 2003.
Sverige har ett manöverutrymme som annars hade saknats och kan därigenom lindra effekterna av sin breda exponering mot eurozonen.

Och att tillhöra en från början felkonstruerad valutaunion som uppvisar tendenser till fragmentisering är knappast ekonomiskt och politiskt optimalt. Men...
Per T Ohlsson, Sydsvenskan, 2 september 2012


Helgens franska bail-out liknar Lehmans
Rolf Englund blog 2012-09-02


Bara det senare året har antalet personer utan jobb i euroområdet ökat från 16 till 18 miljoner
Siffrorna avspeglar hur krisen i Europa förvärrats på sistone, mycket på grund av den katastrofala stabiliseringspolitik
som framför allt Tyskland drivit fram, med Sverige som ivrig påhejare.

Peter Wolodarski, Signerat, DN 2 september 2012


Investerare flyttade ut den rekordstora summan 219,8 miljarder euro,
motsvarande runt 1,8 biljoner kronor, från Spanien under det första halvåret 2012.

DN/TT 31 augusti 2012


Det som händer i Europa är stort, mycket svårt att greppa,
och åtgärderna som föreslås är stundtals radikala.

Det säger sig självt att en massiv uppbyggnad av nya institutioner under panikartad brådska inbegriper stora risker.
SvD-ledare 30 juli 2012


Lösningen kanske måste bli att tydligt skilja EU och eurosamarbetet åt.
Låt eurosamarbetet få tydliga egna institutioner och regelverk, men lämna de grundläggande EU-överenskommelserna i fred!
Om det vidare EU avsvär sig den politiska unionens ambitioner borde Norge, Island och Schweiz kunna delta fullt ut i besluten om den inre marknaden.
EU skulle bli ett samarbetsprojekt mellan euro- och EES-länderna
Gunnar Wetterberg, Expressen 30 juli 2012


Nejsidan är att gratulera - Sverige valde en annan väg än Estland och de nya EU-länderna, bort från Europa.
SvD respekterar valutgången, men bekymras över Sveriges framtid.
Till en början blir effekterna begränsade; vardagen går vidare, Europaintegrationen rullar på
Tids nog, enligt SvD:s mening under nästa mandatperiod, bör en ny folkomröstning om euron hållas.
SvD-ledare 15 september 2003


Ja till euron!
Vad sägs om Ulf Jakobsson hos Industrins utredningsinstitut:
"När ett land råkar ut för en betydande störning i ekonomin är det därför säkrare för landet att tillhöra ett valutaområde med en stor likvid valuta, än ett område med en liten illikvid valuta. " Cornucopia 24 juli 2012


De svenska hushållens belåningsgrad är inte bara ett problem vilket som helst, det är skräckinjagande.
Den äldre generationen satte en stolthet i att vara skuldfri.
Den yngre generationen ser skuldfrihet som ännu ett sätt på vilket de ligger efter sina kompisar.
SvD-ledare Alen Musaefendic 29 juli 2012


Sex myter bidrar till eurons farliga läge
Peter Wolodarski, DN 29 juli 2012


Förändringarna som krävs är enorma. De innebär i praktiken slutet på den nationella suveräniteten,
eftersom en europeisk finansminister är tänkt att kontrollera och i nödfall kunna ingripa i medlemsländernas budgetar.
Men vilka länder är beredda att dela med sig av sin suveränitet till en europeisk finansminister?
Maja Hagerman, Kolumn DN 28 maj 2012


"ett ideologiskt slutet idésystem, där ”drivhusatmosfären” leder till en känsla av överlägsenhet gentemot omvärlden, kan vara förrädiskt frestande"
Någon borde ha satt Koestlers skrifter i mina händer redan på 70-talet.
Visserligen var jag aldrig kommunist, och har inte ens röstat på något parti till vänster om Socialdemokraterna, men

som tonåring var jag en mycket aktiv FNL-are och känslomässigt hörde jag definitivt till vänstern
Annika Ström Melin, DN 28 juli 2012

Kommentar av Rolf Englund
Annika Ström Melin är den ende på Ja-sidan som jag känner respekt för. Hon är både kunnig och hederlig.
Men hon inser tydligen fortfarande inte att hon fortfarande lockas av att leva i "ett ideologiskt slutet idésystem, där drivhusatmosfären” leder till en känsla av överlägsenhet gentemot omvärlden.
Hon har bara bytt utopismen inom FNL mot utopismen EU och EMU.
Från drömmen om att vara med och skapa en socialistisk värld arbetar hon nu för att skapa Ett Enat Europa.
Hon får nog läsa Koestler en gång till, i synnerhet "Natt klockan 12 på dagen", som jag, turligt nog, läste på min studentsäng i Lund.

EMU är inte främst ett ekonomiskt projekt
Riksdagens protokoll 1995/96:6, Onsdagen den 11 oktober 1995
Anf. 32 MARGIT GENNSER (m)

Herr talman! Efter andra världskriget ifrågasattes Europa som civiliserad förebild. Arthur Koestler, urtypen för en europé, letade efter bättre civilisationer. Hans slutsats blev trots allt att Europa är unikt.

Vår lilla världsdel, "en utväxt" på Asien, har genom sin litenhet och sin mosaik av skillnader lett till "idéernas korsbefruktning" och den moderna civilisationens framväxt.

Skillnader har varit utvecklingens motor, men skillnader har också lett till bestialiska ogärningar. Koestler ville få oss européer att se olikheternas värde.

Jag var europé långt före anslutningen till EU. Jag tillhör den generation som Koestler kallade "den tysta" - skeptisk till politik och storvulna politiska planer. Det är min rätt och skyldighet som EU-medborgare att sätta upp ett varnande finger för sådant som verkar fel. Jag är kritisk till EMU.

Frågan om EMU har i första hand behandlats som en ekonomisk fråga, fastän den egentligen inte är det.

Anf. 95 Statsminister GÖRAN PERSSON (s):
Riksdagens snabbprotokoll 2000/01:67, Torsdagen den 15 februari
Fru talman!
Vi kan väl göra en liten arbetsfördelning. Om jag klarar den socialdemokratiska sidan, så kan Margit Gennser ta den moderata. Och sedan hjälps vi åt med att bekämpa det här med överstatlighet och federalism och allt sådant, så tror jag nog att det blir lite bättre.

Läs mer här


”Det handlar alltså inte om en gigantisk överstatlig finanspolitisk union”, det ser bara ut så.
Det sista lade jag till. Det första skrev EBRD:s chefsekonom Erik Berglöf på DN Debatt (25/7), två gånger, i början och i slutet av artikeln.
Allt däremellan handlar om hur vi är på väg att bilda en gigantisk finanspolitisk union.
SvD-ledare, Alen Musaefendic, 28 juli 2012


Detta är första svaret hos Google när man söker Rolf Engund
Martin Wolf och Rolf Englund om att den som har en sedelpress går inte i konkurs.
Det inlägget har tydligen väckt intresse på nätet.
Men jag kan väl inte ha varit den förste att påpeka detta uppenbara faktum, och därigenom visa ett grundläggande och ofrånkomligt konstruktionsfel i den gemensamma valutan, euron?
Rolf Englund 27 July 2012


De fyra borgerliga partiernas mål i valet 2014 bör självklart vara egen majoritet.
Men man kan inte blunda för risken att det efter valet blir nödvändigt att söka andra samarbetsformer
DN, huvudledare 27 juli 2012


Socialstyrelsen
Fram tills 1979 ansågs inte homosexualitet vara en läggning, utan en mental rubbning.
DN-ledare 26 juli 2012


Fiskal Union
En ny undersökning från Stockholms Handelskammare visar att Stockholmsregionens kommunpolitiker
anser att skatteutjämningssystemet inte bara missgynnar Stockholm,
utan att det dessutom dämpar tillväxten och bostadsbyggandet i regionen"
Fredrik Johansson, analys- och policychef Stockholms Handelskammare och Sofia Linder, analytiker Stockholms Handelskammare, SvD 25 juli 2012


The Institute For New Economic Thinking
”en dominobricka efter den andra”
Senast ut: Spanien, som enligt experterna bara är dagar ifrån en allvarlig likviditetskris.
Kristoffer Törnmalm, SvD Märingsliv, 25 juli 2012


I Bryssel i dag startar Sverige ihop med Polen, Italien och Spanien ett arbete med att utforma en global strategi för Europa
Vårt uppdrag till de fyra tankesmedjorna är därför unikt ambitiöst:
Det handlar för första gången om att börja ta ett helhetsgrepp på hur Europa och den Europeiska unionen ska förhålla sig till resten av världen.
Tillsammans vill vi fyra utrikesministrar nu ge ny kraft åt Europa som en freds- och frihetsunion
Carl Bildt, DN Debatt 23 juli 2012
Med länk till rolig kommentar


Liksom i juli 1914 vandrar Europa lealöst mot en katastrof av ofattbara proportioner
”En bankunion kan rädda det europeiska projektet”
Erik Berglöf, chefsekonom för den europeiska utvecklingsbanken EBRD och medlem av INET, Council on the Eurozone Crisis.
Han ingår i gruppen som arbetat fram förslaget.
DN Debatt 25 juli 2012


Eurokrisen, fisksoppan och elitens olidliga dumhet
Man läser dagligen, för att inte säga stundligen, nya artiklar om riskerna för att euron skall kollapsa och att ett antal länder skall återgå till sin egen valuta.
Alla, vare sig de önskar eller icke önskar en sådan utveckling är ense om att svårigheterna är stora.
Man kommer då osökt att tänka på att hur lätt det är att göra fisksoppa av ett akvarium, men hur mycket svårare det är att göra ett akvarium av en fisksoppa.
Nu har de, som tror sig vara Europas elit, bildat euron och sitter nu där med sin fisksoppa.
Rolf Englund blog, 28 november 2011


Med en gemensam real ränta måste man ha en gemensam central myndighet/regering och stora transfereringar mellan valutaområdets olika delar
Följden av EMU blir därför ett Europas Förenta Stater, vare sig man vill det eller ej.
Antingen får man ett Europas Förenta Stater, alldeles för tidigt,
eller så kommer EMU-projektet att haverera, i en röd-grön röra av förfärande dimensioner
Rolf Englund (m) i Österåkers kommunfullmäktige den 14 december 1998


Att på den gemensamma marknadens grund bygga en fullt fungerande ekonomisk och monetär union
har visat sig svårare än vad många insett

Assar Lindbeck har på denna sida väl beskrivit utmaningarna
Carl Bildt, DN Debatt 23 juli 2012


Tänk om det inte fungerar
Valutaunionen är ett stort vågspel. om den skulle förverkligas.
Det kan visserligen hända att en gemensam valuta skulle tvinga fram den anpassning som krävs för att den ska fungera:
en samordnad finanspolitik, flexibla arbetsmarknader, och överföringar av människor och resurser mellan länderna.
Men tänk om det inte fungerar.
Gunnar Wetterberg, DN Debatt, 18/7 1995


Spanien på väg mot akuten
Bankernas nuvarand aktieägare, preferensaktieägare och ägare av så kallade efterställda lån, ska ta smällarna för det att EFSF ska skjuta till pengar.
Spanska småsparare har lockats att skjuta till upp emot 67,5 miljarder euro i preferensaktier och liknande riskbärande värdepapper i krisbankerna, vilka riskerar att bli värdelösa.
SvD Näringsliv 22 juli 2012


Sprängfrågan är vilken typ av federalism som vi vill ha, det vill säga en fråga om avvägning mellan centralism och decentralisering.
Nils Karlsons egen slutsats är att mer kraft måste läggas på att värna medlemsstaternas och medborgarnas rättigheter för att "värna mångfalden i enheten".
Alla andra aktuella EU-spörsmål är småsaker i förhållande till det konstitutionella val som vi står inför, menade Karlson.
Instämmer.
Claes Arvidsson, SvD ledarsida 2001-11-30


Snart blir Spanien ett andra Grekland
Likt en grekisk tragedi fortsätter Spanien sin obevekliga gång mot ett sorgligt slut
Mauricio Rojas, Kolumn SvD 22 juli 2012

Ja-trion Carl Bildt (m), Mauricio Rojas (fp) och Anna Ibrisagic (m) har begett sig till de invandrartäta norra förorterna utanför Stockholm för att vinna invandrare för euron
Vem tror ni bestämmer över kronan? -Det är kungen, ropar pojken.
-Nej, det är finansmarknaderna, förklarar Rojas. Euron blir som ett starkt paraply för oss om det regnar eller blåser för mycket.
DNs ledarsida, signerat Magdalena Nordensson 21/8 2003


Kommer Europa låta Bryssel ta över den ekonomiska makten eller läggs EMU-projektet ner?
Endera måste ske och det mesta talar för att Bryssel tar hem spelet.
Det lär vi i så fall få ångra i generationer framåt.

Resonerar man kring vad som är ”långsiktigt hållbart” så landar man lätt i slutsatsen att eurons dagar är räknade.
Det finns dock starkare krafter som talar för att EMU-länderna trots allt lär ge upp makten till Bryssel.
Etablissemanget vill det. Nästan alla etablerade partipolitiker kommer framstå som åsnor om EMU havererar.
Marknaden vill det. Finansiella marknader har nästan alltid ett kortsiktigt fokus och bryr sig inte om vad som är rättvist eller demokratiskt.
Lobbyisterna vill det. Hela banksektorn och tyska exportindustrin kämpar med alla medel för att euron ska överleva.
Peter Benson, SvD Näringsliv 21 juli 2012


Nils Lundgren 2011:
Om man ställer till rejäla kriser, så kan varje nationell maktelit skrämma sitt folk till underkastelse. De tvingas acceptera.
EU-kommissionens tidigare ordförande, virrpannan Romano Prodi, var så omedveten att han skrev en kolumn i självaste Financial Times (20 maj 2010),
där han lugnt konstaterade att han och alla de andra som drev fram europrojektet naturligtvis visste att det skulle leda till en svår kris förr eller senare.

"I am sure the euro will oblige us to introduce a new set of economic policy instruments.
It is politically impossible to propose that now. But some day there will be a crisis and new instruments will be created." Romano Prodi, EU Commission President. Financial Times, 4 December 2001


Ett beslut från författningsdomstolen som underkänner ESM skulle i dagsläget innebära ödesdigra konsekvenser för ekonomierna inom eurozonen och fördjupa den pågående krisen inom eurosamarbetet.
Nöden har, som det brukar heta, ingen lag.
Expressen 21 juli 2012


Expressens olidliga dumhet
Syftet med en grundlag är att begränsa politikernas makt
Parlamentet stiftar grundlagen, domstolen tolkar den
Parlamentet kan ändra grundlagen om den inte är nöjd med tolkningen
Detta är fundamenta som ledaravdelningen på Expressen borde kännaa till
Rolf Englund, 21 juli 2012


De fyra stora bankerna har tillsammans tjänat över 32 miljarder kronor efter skatt
Kopplingen mellan bankerna och resten av näringslivet verkar ha försvunnit
Man blir konfunderad
SvD-ledare, Alen Musaefendic, 20 juli 2012

Thomas Bodström har rätt: Carl Bildt är Sveriges mest överskattade politiker
Jag är beredd att gå mycket längre än så. Som politiker är han fullkomligt inkompetent
Hans insatser som fredsmäklare på Balkan kan i bästa fall karaktäriseras som icke-existerande
Alen Musaefendic, moderat född i Bosnien, Newsmill 2011-05-27


Jag tror att man kan hitta en del nyttiga insikter bland Karl Marx läror
Dr Krugman ordinerade en rejäl återställare. Han hällde upp ett stort glas whisky som alkoholisten genast sög i sig. Det där gjorde susen, sa han och log
Patrik Engellau, SvD Brännpunkt, 19 juli 2012

Kommentar av Rolf Englund
Ny-Hooveristen Patrik Engellau är väldigt trevlig och synpatisk, men han är ju konsult.
Krugman har väl inte rekommenderat Grekland att stimulera ekonomin på annat sätt än att lämna euron
Däremot har han påpekat att alternativet, att spara och genom massarbetslöshet uppnå en intern devalvering, inte är en framkomlig väg.
Ungefär som Assar Lindbeck, sent omsider, har kommit fram till.


Kronan slår alla rekord mot euron
Kronan nådde i dag all time high mot euron - 8,48
SvD Näringsliv 19 juli 2012

Undvik debatt med Kamporganisationen Riksbanksdirektörer och valutahandlare mot EMU
Mats Johansson, SvDs ledarsida 2/12 2002

Full text


Den svenske nestorn i ekonomi, Assar Lindbeck, skriver på DN-debatt att han nu inte längre förespråkar svenskt ja till euron (han vill “avvakta” utvecklingen).
Men räcker det bara att avvakta vilken slags valtuaunion som tar form, om den nu inte rasar samman?
Borde vi inte diskutera vad som vore bäst?

Dick Erixon 17 juli 2012


Själv röstade jag ”ja” till att Sverige skulle gå med i valutaunionen vid folkomröstningen 2003
Jag har svårt att tro på idén om en långtgående centralisering av finanspolitiken
Alternativet är en partiell eller total upplösning av valutaunionen
Jag ansluter mig till dem som menar att Sverige bör avvakta EMU:s framtida utveckling innan vi på nytt tar upp frågan om ett svenskt medlemskap
Assar Lindbeck, DN Debatt 17 juli 2012

Kommentar av Rolf Englund:
Huvudnyheten i artikeln är att Assar Lindbeck förutser, antagligen även förespråkar, en partiell eller total upplösning av valutaunionen,
eftersom han inte tror på alternativet, en långtgående centralisering av finanspolitiken.


Eurons farliga dödsdans fortsätter
Hur denna politik ska lösa krisen eller långsiktigt stärka Spaniens statsfinanser är en gåta
DN, huvudledare, 17 juli 2012


Detta kan synas som en smålustighet, men det är djupt allvarligt. Under det här pratet om Moses ligger nämligen frågan om konjunktursvängningarna har upphört (som i USA efter Reagans avregleringar och den Nya Erans intåg) eller om konjunktursvängningarna fortsätter, som Moses, Keynes, m fl anser, och som det nu verkar även i USA under George Bush II.

Om konjunktursvängningarna fortsätter även i USA, då är vi inte i någon Ny Era. Då är det inte en ny era utan en helt vanlig bubbelekonomi som förklarar utvecklingen i USA de senaste åren.

Om det är en bubbla, vilket jag enträget hävdat under de senaste åren i alltför många meddelanden till Er alla, då är det inte strukturellt, utan konjunkturellt.

Om det är konjunkturellt i USA nu, kan det mycket väl även ha varit konjunkturellt i Sverige 1992, vilket jag enträget hävdat under de senaste åren i alltför många meddelanden till Er alla,

Om det var konjunkturellt i Sverige 1992 var det inte strukturellt. Om det inte var strukturellt var Bildt/Wibble-regeringens politik (liksom krisuppgörelserna med s) felaktiga.

Rolf Englund på internet 2001-03-14
Tänk vad man kan hitta på nätet vad mad glömt man hade i sin egen dator


De ledande europeiska politikerna har nu tvingats inse att eurokrisen har sin grund i projektets konstruktion.
Huvudmotivet är mindre omsorg om dessa länders befolkningar än omsorg om de egna bankerna och euron som ett politiskt projekt.
Det kallas för ”en fiskal union” är i praktiken en sorts ekonomisk diktatur
utövad av tjänstemän och experter i Bryssel under i praktiken tyskt överinseende.

Carl Tham, DN Debatt 16 juli 2012

Att nu med valutaunionen som torped söka baxa in de europeiska folken med deras skilda politiska traditioner och språk i en federation,
innebär en enorm demokratiförlust och likaså ofelbart växande konflikter mellan centrum och periferi.
Carl Tham, DN Debatt 16 juli 2012"Det var detta vi varnade för"
Nu visar det sig vilka som hade rätt i eurodebatten
Nils Lundgren, Sydsvenskan 7 november 2011


När staten och den privata sektorn samtidigt kapar sina skuldberg
är det svårt att få schvung på ekonomin.

Dagens Nyheter, huvudledare, 15 juli 2012

Kommentar av Rolf Englund
Det är inte svårt. Det är omöjligt. Om man inte kan öka exporten och minska importen
Det gör man genom att växelkursen sjunker, eller, om man har euron, genomför en intern devalvering


Storbritannien behöver Europa
Dagens Nyheter, huvudledare, 15 juli 2012


Tories och Liberaldemokraterna tog sig ivrigt an saneringen av ekonomin. Åtstramningskuren har minskat underskottet rejält.
Kreditmarknadernas förtroende håller obligationsräntorna nere.
Dagens Nyheter, huvudledare, 15 juli 2012

Skälet till att Spanien och Italien måste betala 6–7 procent är knappast att deras statsskulder skiljer ut sig; det gör de inte.
Orsaken är att dessa stater saknar tillgång till en egen centralbank.
De kan inte trycka mer pengar vid behov, eftersom de överlämnat kontrollen över sin egen valuta till ECB.
Peter Wolodarski, chefredaktör, DN 8 juli 2012


"Lätt som en plätt"
Egentligen handlar eurokrisen om att Sydeuropa aldrig lyckats hålla jämna steg med konkurrenterna från Nordeuropa.
Så länge varje land hade sin egen valuta var det ingen tragik i detta.
Skillnaderna i produktivitetsutveckling kunde då regleras med att den tyska D-marken årligen förstärktes någon procent mot de svagare konkurrentländerna.
Peter Benson, SvD Näringsliv 14 juli 2012
RE: Lyasande och pedagogisk. Highly recommended

Med den breda penseln kan man måla upp två huvudscenarier för framtiden.
Dessa scenarier kallar jag ”Euron havererar” respektive ”Bryssel tar makten”.
Peter Benson, SvD Näringsliv 14 juli 2012
RE: Lyasande och pedagogisk. Highly recommended


Samlingspartiet står fast vid kravet på säkerheter
Jan Vapaavuori, ordförande för Samlingspartiets riksdagsgrupp, fick på fredagen inget offentligt stöd av toppolitiker inom sitt eget parti
för sitt utspel om att Finland inte borde kräva säkerheter av Spanien.
Hufvudstadsbladet 13 Juli 2012


Muren är högerns Vietnam
Nya generationer har förstås ingen personlig relation till vare sig Berlins delning, kalla kriget,
det ockuperade Östeuropa eller Sovjetunionens ideologiska aggression.
De kan knappast relatera till EU som ett ”fredsprojekt” – vadå, hur sannolikt är ett krig mellan Polen och Italien, liksom?
DN, signerat Erik Helmerson, 14 juli 2012


- En kund sa till mig, ”förr lånade jag till 14 procent, i dag lånar jag till 3-4 procent. Och jag är mer orolig i dag”.
Och det är nog så, att det är inte sunt med så låga räntor.
Annika Falkengren SvD Näringsliv 13 juli 2012

Interest rate cuts work their way through to the real economy by a number of transmission channels.
Cui bono? The banks, of course. The bank-bailout channel will be the only monetary transmission mechanism to function like clockwork.

So do not be fooled by anybody who says that the central bank should cut interest rates for the benefit of innocent citizens
Wolfgang Munchau, FT January 20 2008


Jesper Stage och Magnus Henrekson
Det råder stor splittring mellan ledande nationalekonomer i Sverige om hur eurokrisen ska lösas.
Ekot 13 juli 2012


Grekland, Portugal och Spanien hör inte hemma i eurosamarbetet.
Men mycket prestige har investerats i projektet och man kommer säkert att försöka hålla dem under armarna så länge det går.

Han påpekar att eurosamarbetet från början motiverats som ett fredsprojekt, något han nu ser som paradoxalt.
– Att tvinga fram sanktioneringar som gör att de som sköter sig ska stötta de som missköter sig leder till fiendskap om något.
Magnus Henrekson, professor nationalekonomi SvD Näringsliv 27 juli 2011


Man kan anta att spansk kravallpolis gjorde sig beredd på en hård arbetsdag samma stund som
premiärminister Rajoy under onsdagseftermiddagen meddelade sig vara nödd och tvungen till ytterligare nedskärningar, i utbyte mot nödvändig EU-hjälp till landets banker.
Skatterna ska höjas trots tidigare utlovade sänkningar.
Obligationsmarknaden svarade försiktigt positivt. Men många experter är kritiska och menar att skattehöjningarna missar målet i en ekonomi som redan krymper.
SvD-ledare Benjamin Katzeff Silberstein, 13 juli 2012

Fierce clashes in Madrid:
Spanish police fire rubber bullets, Youtube


Gud sig förbarme! DN:s nya ledarskribent Karin Svanborg-Sjövall (KSS) tar sig an EU-frågan idag och hamnar genast i gamla DN-hjulspår
just när två andra ledarskribenter, Peter Wolodarski och Annika Ström Melin på samma tidning har försökt intellektualisera hållningen till EU-frågorna.
Nils Lundgren 12 juli 2012

Gemenskapstanken har haft svårt att få politiskt fäste utanför de nationella gränserna. Eurons nuvarande konstruktion har visat sig bristfällig.
Så långt har EU-skeptikerna fått rätt.
I den bästa av världar hade eurons kris kunnat fungera som en katalysator för en konstruktiv debatt om en reformering av EU.
I stället ljuder föga hjälpsamma domedagsprofetior, och det långt in i borgerligheten.
Karin Svanborg-Sjövall

Skälet till att Spanien och Italien måste betala 6–7 procent är knappast att deras statsskulder skiljer ut sig; det gör de inte.
Orsaken är att dessa stater saknar tillgång till en egen centralbank.
De kan inte trycka mer pengar vid behov, eftersom de överlämnat kontrollen över sin egen valuta till ECB. Peter Wolodarski

Att ta ett jättekliv på väg mot politisk enhet och mer centralstyrning därför att marknaderna kräver det och bankerna behöver det, mot flertalet medborgares vilja, är att bädda för nya och ännu större problem
Alltför mycket makt och befogenheter kan inte samlas i Bryssel utan att medborgarna får möjlighet att påverka politikens inriktning. Och eftersom demokratin fortfarande fungerar bäst på nationell nivå måste krisgeneralerna gå försiktigt fram Annika Ström Melin

Klicka här

EU måste fixa en oblodig exit
Ju förr Europas ledare etablerar en plan för hur EU ska överleva utan euron desto bättre.
En eurokollaps får inte innebära ett slut för hela det europeiska projektet.
Expressen-ledare 10 juli 2012


Norman öppnar för stöd till Europas krisande banker
Dagens Industri 10 juli 2012


Ingen eurokris i Almedalen?
Regeringen, med stöd av socialdemokraterna, förefaller ha som princip att i Bryssel uppträda som om Sverige vore medlem av eurozonen. Sverige har således utlovat uppemot miljarder kr till IMF avsedda för stöd till euroländer i kris.
Vi borde i stället följa den linje som England driver.
Lars Wohlin och Rolf Englund, 10 juli 2012


Skuldkrisen har fått retoriken i Europa att hårdna. Greker och spanjorer är bedrägliga latmaskar och tyskar och nordeuropéer självgoda översittare.
Håller fredsprojektet EU rent av på att utvecklas i fel riktning?
– Det är lite ödets ironi att de institutioner som skulle stabilisera nu mest verkar göra det omvända, säger Sverker Gustavsson, professor i statsvetenskap.
SvD Näringsliv 9 juli 2012

EMU - Ett illa genomtänkt fullskaleexperiment
Sverker Gustavsson, SvD Brännpunkt 2000-01-05


Men om nu den låga räntan, fastställd av ECB, skapade destruktiva bubblor i länder som Spanien och Irland får ju EMU-kritikerna rätt i efterhand.
Ett av deras främsta argument mot euron var att det är nästintill vettlöst med gemensam räntenivå i ekonomier som befinner sig i olika faser.
Assar Lindbecks svar andas en lätt resignerad besvikelse som han i dessa dagar delar med många EU-vänner
Assar Lindbeck, Sydsvenskan 8 juli 2012, intervjuad av Per T Ohlsson

Kommentar av Rolf Englund:
Man kan vara EU-vän utan att vara EMU-vän.


Vi menade då /i Ekonomikommissionens rapport (SOU 1993:16)/, liksom nu, att
de ekonomiska problemen inte endast, eller ens i första hand, härrör från ekonomisk-politiska missgrepp, som hade kunnat undvikas med skickligare politiker, experter och ämbetsmän.
Problemens rötter sitter i institutioner och regelsystem i den svenska varianten av representativ demokrati och parlamentarism.
Assar Lindbeck, Per Molander, Torsten Persson, Olof Petersson och Birgitta Swedenborg, i Ekonomirådets Rapport 2000, Politisk makt med oklart ansvar, SNS, sid. 15.
Diagrammet ovan, som väl knappast stöder den tesen, är hämtad från sid. 10 i samma verk.
Klicka här


Det som nu händer visar på att euron inte fungerar.
Euron kommer inte att klara sig som gemensam valuta
Lars Wohlin, SvD Närngsliv 29 juni 2012


Krisen i Europa visar på vikten av ordning i de offentliga finanserna.
Men krisen visar också på vikten av konkurrenskraft.

Här är läxan från Sveriges kris på 90-talet tydlig. Det räcker inte med att sanera budgeten. Man måste även investera i framtida konkurrenskraft.
När vi tog över kaoset efter Bildt-regeringen genomdrev vi smärtsamma, men nödvändiga besparingar. Men vi byggde samtidigt ut högskolan.
Stefan Löfven, Almedalstalet 2012


Skuldkrisen i Sydeuropa är inte eurons fel.
Det är länder som har levt över sina tillgångar som har skapat denna kris.
Men innan vi blir alltför självgoda skall vi väl erinra oss att Sverige för 20 år sedan gick igenom ett liknande krisförlopp.
Det är i dag uppenbart att euro-samarbetets konstruktion inte har varit tillräckligt robust.
Jan Björklund i Almedalen 2012

Konstruktionen kring euron har inte varit fel
Euron är numera kärnan i det europeiska samarbetet.
Utan den reduceras samarbetet till ett frihandelsområde, mindre långtgående och mindre betydelsefullt än
den politiska union som med en gemensam valuta möter globaliseringens utmaningar.
Jan Björklund, Birgitta Ohlsson, Carl B Hamilton och Olle Schmidt, SvD Brännpunkt, 9 september 2011


Idén om EU som en ständigt mer sammanväxande union håller på att falla ihop.
Krisen ställer i förlängningen krav på en grundlig omdaning av EU.
Kanske – eller förhoppningsvis – kan det leda till ett mindre men bättre EU, än dagens.
SvD-ledare, Benjamin Katzeff Silberstein, 8 juli 2012

Det är målsättningen om ett ständigt fastare förbund - "ever closer union" - som är själva grundbultsfelet med EU
Kunde vi rulla tillbaka Sovjetunionen skall vi väl kunna rulla tillbaka Europeiska Unionen.
Rolf Englund Barometerns website 7/6 2005


Skälet till att Spanien och Italien måste betala 6–7 procent är knappast att deras statsskulder skiljer ut sig; det gör de inte.
Orsaken är att dessa stater saknar tillgång till en egen centralbank. De kan inte trycka mer pengar vid behov, eftersom de överlämnat kontrollen över sin egen valuta till ECB.
Detta ser marknaden, vilket framkallar spekulation som lätt blir självuppfyllande.
Peter Wolodarski, DN 8 juli 2012

Om man har en sedelpress går man inte i konkurs
Rolf Englund 4 november 2011

Martin Wolf och Rolf Englund om att den som har en sedelpress går inte i konkurs.
Ganska självklart, men vänta till Wolf har förklarat det vetenskapligt


Cypern tog i veckan över ordförandeskapet i EU
Berlinmuren föll 1989. Femton år senare, 2004, var det dags att fullborda återföreningen mellan Öst- och Västeuropa.
Cypern, Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern införlivades i den europeiska gemenskapen. År 2007 var det dags igen, för Bulgarien och Rumänien.
”Cypern måste bestämma sig för om hon vill vara en del av Europeiska unionen eller Sovjetunionen”, menade en cypriotisk analytiker i New York Times.
DN, Signerat – Karin Svanborg-Sjövall, 8 juli 2012


Det finns två huvudvägar för att rädda Europas ekonomi från en katastrofal utveckling - om man nu vill det.
Den ena vägen förutsätter att alla länder stannar kvar i euron. Den andra att ett eller flera länder lämnar.
Här ska jag göra en kort analys av den första vägen.
Danne Nordling, 6 juli 2012


Det fixas och donas för att hitta kortsikta lösningar och
för att göra detta kringgås de principer som skulle garantera eurons underliggande stabilitet

Ett orosmoln är om krisfondens storlek räcker till
SvD-ledare, Claes Arvidsson, 2 juli 2012


Annie ångrar ett politiskt beslut:
att hon röstade nej till att byta krona mot euro 2003.

Mars 2009

Hur länge kan Lööf sitta kvar?
Lööf har tagit det politiska klyschspråket till en ny nivå
I den mån det går att uttolka ett budskap handlar det om att vässa partiets höger- och storstadsprofil.
Det är måhända inte fel i sak, men det är knappast en politik som passar Centerns traditionella väljarbas.
Anna Dahlberg, Expressen 1 juli 2012


För Spanien hade det förmodligen varit bäst att aldrig gå med i valutaunionen
Det är i dag tydligt att euroförespråkarna i den svenska folkomröstningen 2003,
däribland undertecknad, felbedömde riskerna för enskilda medlemsländer vid en finanskris.

Peter Wolodarski, 1 juli 2012

Kommentar av Rolf Englund
Denna artikel kan utan tvekas räknas som en avbön. För fler avböner klicka här

Nu återstår väl bara för Wolodarski att tacka Medborgare mot EMU och andra på nej-sidan som hjäpte till att förhindra att Sverige i dag har euron som valuta.


Inte ens i Sverige, som står utanför valutaunionen, ger regeringen och Socialdemokraterna en rimlig bild av vad krisen går ut på.

Statsminister Fredrik Reinfeldt fortsätter att peka finger åt södra Europa och sprida villfarelser om att depressionen beror på budgetslarv, när det är depressionen som skapat de senaste årens underskott.

Socialdemokraternas Stefan Löfven, som borde vara djupt bekymrad över att välutvecklade länder i Europa har en arbetslöshet på över 20 procent, är tyvärr inte mycket bättre.

Peter Wolodarski, 1 juli 2012


Riksbankschefen heter Panicos, Panicos Demetriades
Till helgen behöver Cypern 2,8 miljarder euro för att staga upp den näst största banken.
Det totala behovet av nödlån ligger runt 10 miljarder euro.
Eländet beror på en mix av lån till Grekland, fastighetsbubbla och politisk oförmåga att reformera en ineffektiv ekonomi
Expressen 30 juni 2012

The findings of the Council of Europe Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism (MONEYVAL)
“Concerns remain that real estate and dealers in precious metals and stones may not be fully implementing the anti-money laundering requirements
December 8, 2011


Att ta ett jättekliv på väg mot politisk enhet och mer centralstyrning
därför att marknaderna kräver det och bankerna behöver det,
mot flertalet medborgares vilja, är att bädda för nya och ännu större problem

Alltför mycket makt och befogenheter kan inte samlas i Bryssel utan att medborgarna får möjlighet att påverka politikens inriktning.
Och eftersom demokratin fortfarande fungerar bäst på nationell nivå måste krisgeneralerna gå försiktigt fram
Annika Ström Melin, Signerat DN 29 juni 2012

Kommentar av Rolf Englund
Bra, Annika, men det är inte klivens storlek, utan deras riktning, som är det viktiga.
Även mindre kliv, som inte är Jättekliv, på väg mot politisk enhet och mer centralstyrning
därför att marknaderna kräver det och bankerna behöver det,
mot flertalet medborgares vilja, är att bädda för nya och ännu större problem.


Sanningen är att eurons nuvarande konstruktion inte fungerar.
Är konsekvensen upplösning – eller en politisk union i full skala?
Förhoppningsvis finns det fortfarande ett alternativ någonstans mitt emellan.
Euron måste räddas eftersom följden annars blir ekonomiskt och politiskt kaos. Men demokratin ska också överleva
Annika Ström Melin, Signerat DN 29 juni 2012

Konstruktionen kring euron har inte varit fel
Jan Björklund, Birgitta Ohlsson, Carl B Hamilton och Olle Schmidt, SvD Brännpunkt, 9 september 2011


Om Merkel och Fredrik Reinfeldt var ense före toppmötet och Merkel sedan har backat.
Då måste väl Fredrik, som tycker att resultatet var lyckat, också ha backat, från sin uppfattning i EU-nämnden?
Rolf Englund 29 Juni 2012


Priset för ett bättre ekonomiskt och finansiellt styrt Europa är
uppenbarligen ett mer gemensamt och bindande beslutsfattande under tysk handledning

Carl B Hamilton, Newsmill 29 juni 2012

Neues Deutschland
Det är den svenska utrikespolitikens eviga fråga. Skall vi följa Tyskland eller skall vi följa England.
Under Första Världskriget var det nära att vi följde Tyskland,
Under Andra Världskriget uppträdde vi skamligt tyskvänligt, men bytte fot efter Stalingrad.
Om EU och dess utveckling mot en ny stat, Neues Deutschland skulle man kunna kalla den, vacklar fortfarande den svenska statsledningen.
Rolf Englund 6 december 2011


EU:s toppmöte i Bryssel i natt blev dramatiskt. Först vid kvart i fem i morse meddelade van Rompuy att euroländerna har enats om nya åtgärder,
är tänkta att trycka ner de mycket höga statsskuldsräntorna i framför allt Italien och Spanien.
Eurozonens räddningsfonder EFSF och ESM ska användas på ett "flexibelt och effektivt sätt"
Ekot 29 juni 2012


Den stora frågan på EU:s toppmöte i Bryssel var hur en rapport om ett närmare samarbete med euroländerna skulle tas emot.
Rapporten innebär minskad ekonomisk självständighet för det land som missköter sin ekonomi.
Statsminister Fredrik Reinfeldt sa före mötet att förslaget var oacceptabelt och han anser att han fick som han ville.
Ekot kl 03:00, 29 juni 2012


Krisen utnyttjas för att ge mer makt till EU
Vi bör dra en tydlig linje mellan å ena sidan de länder som vill styras från Bryssel
och å andra sidan de länder som i första hand vill använda samarbetet för att öka frihandeln och den fria rörligheten inom Europa.
För Sveriges del kan det knappast vara aktuellt att delta i ett fördjupat samarbete
som bland annat innebär att vi avhänder oss vår självständiga budgetpolitik
Karl Sigfrid och Andreas Norlén (M) SvD Brännpunkt 28 juni 2012


Europa som vi känner det i dag är inget osänkbart skepp.
Allt fler talar om att vi riskerar ett nytt 1930-tal om inget görs. Men Merkel och Borg har vägrat byta kurs.
Europa verkar fast beslutet att köra in i isberget. I varje fall om Borg får styra.
Aftonbladet-ledare 28 juni 2012


Europas dilemma blir alltmer akut
Å ena sidan har vi en kris som blir djupare för varje dag som går
Å andra sidan har vi en befolkning som blir alltmer avog mot EU och diktat från Bryssel
Det mesta talar för att euro-länderna måste fördjupa sitt samarbete om den gemensamma valutan ska kunna räddas
Det finns dock ingen anledning för Sverige att gå in i detta fördjupade samarbete. Vi är inte med i euron
Expressen-ledare 28 juni 2012

Kommentar av Rolf Englund:
Nej, vi är inte med i euron tack vare folkomröstningen år 2003
Ett fördjupat samarbete, dvs ökad federalism, behövs om den gemensamma valutan ska kunna räddas, enligt Expressen, men uppgiften är att göra det bra för folken, inte att "rädda euron" till priset av mer federalism.


EU:s framtid på spel
Det är bra att Fredrik Reinfeldt i går var tydligt kritisk mot förslaget
EU:s makt har gränser och så bör det förbli
SvD-ledare 28 juni 2012

Kommentar av Rolf Englund:
Svenska Dagbladet förespråkar således födragsbrott
och anser att EU inte skall "strikt hålla fast vid viktiga principer, som att stater eller EU-institutioner egentligen inte ska stötta krisande banker eller andra stater".

EU:s framtid står på spel, skriver SvD. Men det är väl i första hand eurons framtid som står på spel.
Man kan ha ett EU utan euron.
Klicka här


Fredrik Reinfeldt är kritisk mot EU-förslaget om djupare ekonomisk integration
Han kallade förslaget för ”långtgående” och bedömer att Sverige inte kommer att förorda idéerna i förslaget
- Jag ser inga förutsättningar för svenskt vidkommande att ställa sig bakom förslaget. Det behövs mer analys
sade Reinfeldt till EU-nämnden
SvD Näringsliv 27 juni 2012


Han är också negativ till förslag som går ut på att Eu gemensamt ska ta ansvar för ländernas skulder, och återkom flera gånger till att det krävs reformer och åtstramningar för att de krisande länderna ska komma till botten med sina problem.
– Flera av de länder vi ser har varit 4-5 år i kris, de har flera år av reformer framför sig. Men uthålligheten brister, befolkningarna orkar inte, deras företrädare orkar inte,
så då vill man ha en lösning där andra ska ta över deras skulder eller täcka deras underskott.
man har problem med korruption och är inte konkurrenskraftig. Det hjälper man sig inte runt genom att fördela skulderna.
Fredrik Reinfelt, Ekot 27 juni 2012


När den första Greklandskrisen bröt ut våren 2010 kunde euroländerna välja mellan två vägar:
1. Respektera fördragsbestämmelserna om att EU-institutioner och övriga länder inte får ta över ansvaret för ett enskilt medlemslands statsskuld.
2. I stället bryta mot fördraget och ge finansiellt stöd.
Som bekant valdes väg 2.
Lars Calmfors, Kolumn DN 27 juni 2012


Många Europavänner ser eurokrisen som en möjlighet att utveckla EU i federal riktning. Men detta kommer förmodligen att misslyckas.
Orsaken är att medborgarna knappast uppfattar någon positiv vision bakom dessa integrationssträvanden. De framstår i stället som priset för stödpaketen.
Lars Calmfors, Kolumn DN 27 juni 2012


En av de senaste krisidéerna inom EU är en bankunion. Innebörden är att banktillsynen flyttas från den nationella nivån till EU-nivån.
Det är önskvärt på sikt men saknar bäring på det akuta läget.
Nu är det centrala att hantera statsskuldkrisernas effekter på banksystemet.
Det skulle minska risken för ett politiskt haveri för hela europrojektet
till följd av att allt större stödinsatser kräver en ökad överstatlighet, vilket medborgarna inte verkar beredda att acceptera
Lars Calmfors, Kolumn DN 27 juni 2012


Hanteringen av Spaniens och Italiens statsfinansiella problem är förmodligen avgörande för EU:s framtid.
Dessa länder kan vara ”too big to save”. Blir deras statsfinansiella kriser akuta, är det bästa antagligen att genomföra stora skuldnedskrivningar
och sedan ge mer begränsade stöd för att rädda de banker som då hotar att gå omkull till följd av kapitalförluster på sina statspapperinnehav.
Lars Calmfors, Kolumn DN 27 juni 2012


Feta katter behöver ut och motionera igen
Ingen behöver väl tveka om att eurokrisen blir årets snackis i Almedalen
Det är naturligtvis rätt; oerhört mycket står på spel för Europa i ekonomiskt, politiskt och socialt hänseende.
Men det är också fel
Svenska Dagbladet, 27 juni 2012


Nu kommer ödesstunden för Fredrik Reinfeldt och Den Store Tigaren P J Anders Linder
Rolf Englund 26 juni 2012


Uppriktigt sagt: Vem tror längre på José Manuel Barrosos eller Herman Van Rompuys försäkringar om att de har allt under kontroll?
Det är knappt man orkar lyssna på dem längre.
Annika Ström Melin, DN 26 Juni 2012


Allt fler bedömare pekar på att EMU är felkonstruerad.
Man kan inte ha en statsövergripande centralbank som driver en gemensam penningpolitk och samtidigt 17 olika regeringar som sköter finanspolitiken.
Därför talar man om behovet av en "fiskal union" och i förlängningen en politisk union.
Men redan en fiskal union är ett stort steg till en politisk union.

Danne Nordling 24 juni 2012


State of The Union
De svenska fackföreningarna och väljarna är inte sämre, snarare bättre, än motsvarigheterna i länder som Tyskland, Frankrike, Spanien, Italien och Grekland.
Det betyder att det inte bara för Sverige, utan för alla länder, är en dum idé att vara med i euron.
Om det är så dumt, varför har då så många europeiska politiker valt att införa euron?
Svaret är att det har de gjort av andra skäl än ekonomiska.
Vad är det som har en flagga, en nationaldag, en nationalsång, en militärstyrka, ett parlament och en högsta domstol.
En stat, naturligtvis. Vad är det mer en stat har? Jo, en valuta.

Det är därför europas ledande politiker har infört euron. För att vara med om att rita om Europas karta, skapa ett nytt imperium, i Habsburgs efterföljd,
som kan utmana USA, som vänstern hatar och högern föraktar.
Rolf Englund 20 januari 2003


"Det finns ingen anledning till oro"
Det är ett allvarligt ekonomiskt läge i euroområdet,
men varningarna om en kollaps för euron är överdrivna.

Magdalena Andersson, Socialdemokraternas ekonomisk-politiska talesperson, DI 25 juni 2012


När europakten diskuterades i Sverige så sent som i januari blev självaste Göran Persson så upprörd över risken för ett socialdemokratiskt nej att han nedsteg från Torp och började ge intervjuer.

Att pakten var en del i en högermedicin som höll på att stjälpa hela Europa verkade inte bekymra Persson. Pakten löste kanske inga ekonomiska problem men nödvändig var den ändå, verkade han tycka.
Katrine Kielos, Aftonbladet 24 juni 2012


Respekterade pressröster och politiker sprider grovt förenklade bilder av krisens orsaker och lösningar.
Något enhetligt Club Med existerar ju inte. Grekland är ett specialfall, Italien har sina problem efter Berlusconiåren, Portugal är Portugal och statsskulden i Spanien och Irland var väsentligt lägre än i Tyskland.
Det som förenar dessa stater är inte främst något kulturellt särdrag. Den gemensamma nämnaren är i stället att samtliga drabbats hårt av eurons tillkortakommanden
Peter Wolodarski, Dagens Nyheter 24 juni 2012


Förespråkarna av denna strategi – däribland finansminister Anders Borg – hävdade att en hård saneringspolitik kommer att vinna marknadens gillande. Räntorna pressas ned och i ett trollslag lyfter åtstramningen ekonomin.
Inget av detta har inträffat. Såväl de ekonomiska som politiska resultaten vittnar om ett flagrant misslyckande.
En redan skyhög arbetslöshet har spätts på, krisländernas statsskuldsräntor är ohållbara och den sociala och politiska oron tilltagande.
Peter Wolodarski, Dagens Nyheter 24 juni 2012


Ytterst måste valutaunionens medlemmar bestämma sig för om de ska lösa problemen gemensamt,
vilket ofrånkomligen leder EU-samarbetet i federal riktning
eller om de ska ta det dramatiska och mycket riskabla steget att lösa upp euron

Peter Wolodarski, Dagens Nyheter 24 juni 2012

Det är målsättningen om ett ständigt fastare förbund
- "ever closer union" -
som är själva grundbultsfelet med EU.

Kunde vi rulla tillbaka Sovjetunionen skall vi väl kunna rulla tillbaka Europeiska Unionen.
Rolf Englund Barometerns website 7/6 2005


Reinfeldt sågar Barrosos bankunion
Jag, som utan att ha förankrat detta färdigt i min allians, och som också ska gå till riksdagens EU-nämnd, känner skepsis för en del av förslagen. Av det enkla skälet att vi tycker att vi kommit långt när det gäller vår egen nationella tillsyn av banksystemet.
Europaportalen 15 juni 2012


Jag hade rätt om EU – ni hade fel, fel, fel, fel
Lord Lawson var i Avesta i slutet av förra veckan, Margaret Thatchers gamle finansminister Nigel Lawson. Pappa till tv-kocken Nigella.
Johan Hakelius, Aftonbladet 18 juni 2012


Den union som nu håller på att ta form, med ett stort inslag av överstatlighet, stödfonder och styrning av enskilda länders skatter och utgifter,
är en helt annan union än den ”rena” valutaunion som Sverige folkomröstade om 2003.

Många av dem som röstade ”ja” då har nog anledning att känna sig lurade i dag.
Mats Persson,professor vid institutet för internationell ekonomi, Stockholms universitet, DN Debatt 19 juni 2012

Lars Jonung delade i stort Mats Perssons syn och utfärdade varningen
”det vi ser i Europa är resan mot katastrofen”
SNS 19 juni 2012

Men hade det inte varit bra om Grekland i stället för att misskötas från Aten hade styrts från Bryssel?
Ett ett sådant system, med en gemensam finansminister för alla euroländer, skapar lika många problem som den löser.
Jag tänker inte enbart på det demokratiskt tvivelaktiga med ett sådant arrangemang, eller ens på svårigheten att
skapa legitimitet för nedskärningar av pensioner, skolor och sjukvård i Grekland beslutade av anonyma makthavare i Bryssel
.
Mats Persson,professor vid institutet för internationell ekonomi, Stockholms universitet, DN Debatt 19 juni 2012


RE: Mats Persson här förmodligen till dem som blev lurade år 2003
En majoritet av väljarna var dock klokare än Mats Persson, se Folkomröstningen 2003


På väg mot 1931
Grekland kan bara klara sig undan katastrof om såväl väljare som politiker besinnar sig.
Långsamt växer insikten om att EU måste få en starkare institutionell överbyggnad som medger mer långtgående samordning.
Per T Ohlsson, Sydsvenskan 17 juni 2012

DeLong och Eichengreen New preface to Charles Kindleberger, The World in Depression 1929-1939
12 June 2012


Europas förenta stater?
Nej, att EU går i den riktningen är inget tilltalande scenario.
Europas förenta banker däremot?...
Ledare Sydsvenskan 13 juni 2012


Fredrik Reinfeldt tror inte att valet till EU-parlamentet i juni 2014 kommer att få några större återverkningar på valrörelsen till det svenska riksdagsvalet i september samma år. Vi går fram som enskilda partier och valet är inte en plattform för en svensk regering.
Jag är inte främmande för att vi i alliansen på något sätt gör något tillsammans. Men vi har inte pratat färdigt om det, säger Fredrik Reinfeldt.
Riksdag och Departement 15 juni 2012


För 20 år sedan befann sig Sverige i en svår finanskris
Om inte det stora budgetunderskottet släppts fram under en övergångsperiod hade krisen blivit ännu värre
Regeringen borde ta intryck av den i sin beskrivning av dagens eurokris
Peter Wolodarski, DN 17 juni 2012


Peter Wolodarski (PW) fortsätter sin omprövning av DN:s tidigare EU-politik
PW måste någorlunda dölja den viktigaste slutsatsen för Europas framtid, nämligen att det är EU-politiken och framför allt eurosystemet som
både har vållat den ekonomiska katastrofen och har gjort det nästan omöjligt att komma ur den.
Nils Lundgren, Newsmill 17 juni 2012


Årets Engelsbergsseminarium vred och vände på eurokrisen och dess tänkbara konsekvenser
Jag bär med mig frågor som gnager
Hur ska priset för ett kollektivt politiskt misslyckande fördelas?
Claes Arvidsson, SvD 17 juni 2012


"ja-sidan riskerar att gå ett gruvligt nederlag till mötes"
"ja-sidan vill inte ha någon debatt om eurons politiska dimension eftersom det skulle föra upp frågan om en europeisk federation på dagordningen"
Men svenskarna är inte dumma. Folk förstår att EU utvecklas i en viss riktning, och det undgår ingen att euron har en politisk dimension som inte bara innebär marginella justeringar i riksdagens beslutsfunktioner.
Fredrik Malm, ordförande för Liberala ungdomsförbundet, Sydsvenskan 14/1 2003


Alla insiktsfulla förstår att det nu krävs fördjupad politisk integration.
I stora drag vet alla vad som måste göras för att undvika ett kollektivt europeiskt sönderfall.
Men dagens generation av vacklande politiskt ledarskap verkar mest intresserat av nästa opinionsmätning.
Rolf Gustavsson, Svd 12 juni 2012

Rolf Gustavsson (RG) är ett fenomen i svensk press. Han har drivit politisk EU-propaganda på nyhetsplats i SvD i många år och sedan varit kolumnist där sedan 2010. Ifjol fick han Publicistklubbens stora pris
Han har gått märkligt fri från kritik, trots att han egentligen aldrig utvecklar sina tankar om vad EU är och bör vara utan
nöjer sig med att ösa sitt förakt över länder, politiker och intellektuella som inte säger ja och amen omedelbart till alla förslag att flytta makten från medlemsländerna till Bryssel.
Nils Lundgren juni 2012


På en pressträff fredagen den 15/6 presenterade Fredrik Reinfeldt den nya arbetsgrupp som ska ta fram en ny EU-plattform,
som ska behandlas på arbetsstämman 2013.
Riksdagsledamoten Hans Wallmark är arbetsgruppens ordförande.
I arbetsgruppen ingår även Walburga Habsburg Douglas

nya Moderaterna 15 juni 2012


Fredrik Reinfeldt i riksdagens partiledardebatt 13 juni 2012
Ett stort steg som pekar på fördjupning och överföring av suveränitet från nationalstaterna till den europeiska nivån.
Med kort varsel kommer det nu att avkrävas svar av Sverige som nation och av riksdagens partier om hur vi ska förhålla oss till mycket av det här.
Klicka här


Det har varit märkligt tyst om eurokrisen i den svenska politiska debatten.
Den har hittills mest varit en förevändning för regeringen att skryta om svensk budgetdisciplin.
Därför var det glädjande att statsministern ägnade sitt anförande i gårdagens partiledardebatt i riksdagen åt att ställa de frågor som måste diskuteras.
Ska Sverige följa euroländerna in i den mer överstatliga finanspolitik som kommer att behövas?
Vilka ekonomiska åtaganden är vi beredda att göra?
Expressen 14 juni 2012


Michael Treschow: "Jag har inte tänkt färdigt /om EMU/ ännu"
Det oroar mig att stora länder som Tyskland kan få lov att bryta den här tvångströjan som skall gälla lika för alla. (stabilitetspakten)
DI/Direkt 22/11 2002

- Jag känner väldigt mycket äckelkänslor inför utanförskapet
Michael Treschow intervjuad i BBC om varför Ja-sidan gått bakåt
"Det beror på att det skapats en myt om att det efter en Nej-seger blir som i dag
och att man kan vänta och se och gå med senare om EMU blir framgångsrikt"
BBC World Service TV Business Report 2/6 2003


Det finns vissa likheter mellan Europas eurokris idag och den process som ledde fram till den stora depressionen i början av 1930-talet i USA.
Både eurozonen och USA hade bundit sin valuta på ett sätt som initialt gjorde det omöjligt att vidta kraftfulla motåtgärder mot den begynnande krisen.
Danne Nordling 11 juni 2012


Idag gäller riskerna banker i Grekland, Spanien, Cypern. Portugal och Irland och
imorgon Italien, Frankrike, Belgien, tyska delstater, och delar av Östeuropa.
Carl B Hamilton, 6 juni 2012


Dagens Nyheters chefredaktör skriver att "den dystra sanningen är ju att eurokrisen bär på många av de frön som en gång framkallade den stora depressionen".
Vad svarar Svenska Dagbladet?
Rolf Englund 11 juni 2012


Riksbankens beslut från 2004 om att avyttra en tredjedel av guldet ur guldreserven
blev ett dyrt beslut - cirka 12 miljarder
Dagens Industri 11 juni 2012

Dålig affär av Riksbanken att sälja guldet
Därmed har den svenska centralbanken gått miste om intäkter på 594 miljoner kr
Tidigare har även finansmannen Tomas Fischer kritiserat Riksbanken för utförsäljningen av guldreserven.
DI 2009-01-07


Vem betalar Spaniens bankstöd?
Är det Europas skattebetalare istället för spanjorerna som måste betala det nya bankstödet?
Eller är det egentligen enbart fråga om att garantera låga räntor för lån som som
på ett eller annat sätt ändå måste kanaliseras till Spanien?
Danne Nordling 10 juni 2012


Stödet till Spanien är gratis, väl?
Rof Englund, 10 juni 2012 21.45


Det är lika svårt att peka ut de huvudansvariga för krisen som att lösa den
Ledande politiker och den europeiska offentligheten har hittills lagt band på sig. Fullt medvetet? Eller rör det sig om en reflex av ren självbevarelsedrift?
Europas politiker? Deras ständiga toppmöten skvallrar mer om rådlöshet än om handlingskraft... Offer, överrumplad och maktlös inför vad som i brist på bättre brukar kallas marknaden.
Det är vår egen livsstil som skapat denna den största av bubblor.
Richard Swartz, Kolumn DN 10 juni 2012

Sveriges underklass vände Europa ryggen
Underklassen vill inte ha med detta Europa att göra; inte folk på landet, de utan utbildning, de som lever på bidrag, inte "nejtanter", inte de offentliganställda. Det hjälpte inte att överklassen var för Europa, folk i stora städer, de som reser och far, akademiker, LO och industri, eliten i de etablerade partierna.
Richard Swartz, SvD 24 september 2003


Betraktar man de senaste årens utveckling i Europa inser man att 30-talskollapsen inte alls är obegriplig eller omöjlig att upprepa.
Den dystra sanningen är ju att eurokrisen bär på många av de frön som en gång framkallade den stora depressionen.
Peter Wolodarski, Dagens Nyheter 10 juni 2012
Highly recommended


Zon på gränsen till sammanbrott
Att krisen blivit så djup hänger samman med ett ursprungligt konstruktionsfel i den valutaunion som sjösattes 1999.
Ingen tidigare valutaunion har fungerat långsiktigt utan att kombineras med någon form av politisk union – som i dollarns USA.
En anledning till att eurons arkitekter fullt medvetet bortsåg från kopplingen mellan det monetära och det politiska var ett svagt folkligt stöd för långtgående maktöverföring till Bryssel.
Per T Ohlsson, Sydsvenskan 3 juni 2012


100 miljarder euro, 892 miljarder kronor, 125 miljarder USD
(JPMorgan Chase hade ett börsvärde på 130 miljarder dollar år 2011)
När och hur är det tänkt att den spanska myndigheten
Spain’s Fund for Orderly Bank Restructuring
skall återbetala pengarna med ränta?
Rolf Englund 9 juni 2012


Apokalyps nu?
Kändisekonomerna sprider skräck med sina domedagsprofetior.
Europas politiker får underbetyg för skötseln av skuldbergen i medelhavsländerna, bankerna och euron.
Usel hantering leder till euroupplösning och kraschlandning i ekonomin.
Men det finns en motbild
Jens Henriksson, VD för Stockholmsbörsen Nasdaqomx och Andreas Cervenka, ekonomijournalist på Svenska Dagbladet.
Ekonomiekot Lördag 9 juni 2012


Vice riksbankschef Svensson ser ingen bostadsbubbla
”I nuläget utgör de svenska bolånen inget hot mot den finansiella stabiliten”
Dagens Industri 8 juni 2012


Jag tycker att euron långsiktigt är bra en idé.
Den bygger ett gemenskaptänkande vilket är viktigt i Europa givet vår historiska belastning och bakgrund
Men den blev inte som det var tänkt.
Fredrik Reinfeldt, Ekot Lördagsintervju 9 juni 2012

Kommentar av Rolf Englund
Reinfeldt talar dessutom om att räddningsinsatserna "fördelar notan" felaktigt
Han låtsats inte veta att det handlar om lån, inte gåvor
Lån som i huvudsak har använts till att betala tillbaka lån till tyska och franska banker


Det är dags att formalisera Europas enande med en politisk och ekonomisk union.A
Annars riskerar euro­krisen att leda rakt ned i avgrunden.
Joschka Fischer, Kolumn DN 4 juni 2012


Sällan har så många haft så fel
Ett misslyckande ska kallas ett misslyckande. Det måste också gälla euron.
Det här är min första text om euron, någonsin.
Anna Dahlberg,Politisk redaktör (chef för ledarredaktionen), Expressen 3 juni 2012


Rajoy och andra euro-peiska ledare har missförstått sin upppgift.
Uppgiften är inte att "rädda euron" - uppgiften är att göra det bra för sina folk
Rolf Englund 3 juni 2012


Europa har slagit in på en kamikazekurs som ser ut att leda mot att euron bryts sönder.
/Spanien/ riskerar att dras ned i en negativ spiral som kan knäcka bank­systemet, orsaka en statsbankrutt och leda till att Spanien lämnar den euro­peiska valutaunionen.
Peter Wolodarski, Dagens Nyheter 3 juni 2012


Måste Spanien upprepa Irlands misstag?
I Irland fick oron till följd att regeringen införde en bankgaranti.
När Irlands banker fick problem med hotande bankrusning fanns ingen "lender of last resort".
Hur kunde eurons konstruktörer glömma att förse valutaunionen med en fungerande centralbank
Danne Nordling 2 juni 2012


Valutaflykten medför en sådan credit crunch att bankerna inte hinner driva in 14 gånger de undandragna beloppen genom uppsagda lån.
Om spanjorerna tar ut 100 mdr € från bankerna måste dessa vid ett kapitalkrav på 7 procent
säga upp lån på bortemot 1 400 mdr € för att inte gå i konkurs.

Det kan bli svårt att hinna med.
Danne Nordling 2 juni 2012


Idag vet vi mer om eurons effekter än då den infördes för tio år sedan och mer än för fem år sedan när Sverige tog ställning.
Fördelarna är större än vad som tidigare verkade vara fallet och riskerna med att vara med för Sveriges del närmast obefintliga
Sverige har haft en god ekonomisk utveckling sedan 1999. Vår ekonomiska tillväxt 1999-2007 var i genomsnitt 3,2 procent per år, mot 2,2 procent i genomsnitt i euroområdet.
Har det gått bra för att vi har behållit kronan?
Nej, tillväxten har varit ännu högre i euroländer som Spanien, Irland och Grekland.
Det som avgör är graden av strukturella reformer.
Johnny Munkhammar, Publicerad 22 may 2008, Uppdaterad 28 feb 2010


- Vi ska inte ha någon buffert för något som är bra. Tvärt om är euron en buffert för svensk ekonomi
- Det finns inte något "vänta och se". Antingen är vi med eller står utanför.
Moderaternas ledare Bo Lundgren DN 27/7 2003


S svänger om euroobligationer
Ett införande av euroobligationer skulle kräva ett närmare finanspolitiskt samarbete, där de länder som garanterar lånen vill ha ökat inflytande över länderna med svaga statsfinanser.
”Och jag kan inte se att det finns någon efterfrågan i Europa på minskat självbestämmande över finanspolitiken”,
säger Magdalena Andersson i DI 31 maj 2012


Favorit i repris
Konstruktionen kring euron har inte varit fel
Jan Björklund, Birgitta Ohlsson, Carl B Hamilton och Olle Schmidt, SvD Brännpunkt, 9 september 2011


EU:s finanspakt: Irland röstar men har inget val
Paralleller finns med Spanien.
Gunnar Jonsson, signerat, DN 31 maj 2012
RE: En lysande artikel


Hans Magnus Enzensberger ”Det mjuka monstret Bryssel
Under det grekiska dramat finns därför frågor som rör unionens själ
Att ”skapa en allt fastare sammanslutning” har varit utgångspunkten
sedan Romfördraget skrevs och är fortfarande målparagraf 1 i Lissabonfördraget.
Ingen har dock lyckats beskriva slutstationen
Annika Ström Melin, DN 25 maj 2012


Den som tror att Europas demokratiska länder behöver samarbeta kan inte nöja sig med mellanstatliga Europarådet
- Att ta steget fullt ut och bums skapa Europas förenta stater är inte heller en framkomlig väg
Annika Ström Melin, DN 25 maj 2012


– Vi låter varken någon region eller bank falla,
för det kan inte hända... om det skulle hända faller landet,

sa Spaniens premiärminister Mariano Rajoy vid en presskonferens.
SvD Näringsliv 29 maj 2012


Samma dag som Carl Bildt utnämndes till utrikesminister i oktober 2006 frågade jag honom
om EU, om det inte var ett problem att han är mer federalistisk än de moderata väljarna.
Han svarade att det inte var hans uppgift att följa opinionen
SvD-ledare, signerad Claes Arvidsson, 19 maj 2012


Euron kollapsar i Spanien
Rolf Englund 28 maj 2012


Europas ledare klamrar sig just nu fast vid euron i dess nuvarande form och vid åtstramningspolitiken. Allt i det europeiska projektets namn.
Samtidigt är det just det europeiska projekt som de riskerar att förgöra.
Katrine Kielos 27 maj 2012


Europas politiker har slagit in på en ekonomisk kurs som ser ut att leda mot sammanbrott.
Konsekvenserna riskerar att bli dramatiska.
Huvudargumentet för en europeisk valuta var att den skulle göra krig omöjliga.
Tio år senare har valutasamarbetet lett till motsatsen
Har vi svenskar förträngt hur vi löste vår egen finanskris under 1990-talet?
Peter Wolodarski, DN 27 maj 2012


Peter Wolodarski och euro-pudelns kärna
Rolf Englund 27 maj 2012


It probably is about time to judge the euro zone as a failed idea,
Tyler Cowen, professor of economics at George Mason University, New York Times May 26
och Rolf Englund om Mats Johanssons omsvängsledare dag ett SvD, 27 maj 2012


Grekland besparades både kommunismen och uppgörelsen med den;
landet hamnade efter 1945 på “rätt” sida.

Richard Swartz, kolumn DN 26 maj 2012


Paul Krugman och jag om finanspolitiken som stimulans i stället för räntan
Rolf Englund 26 maj 2012


PO Edin, Leif Hägg och Bertil Jonsson presenterar sin nya bok,
Så tänkte vi på LO – så tänker vi idag
DÅ: Världens starkaste fackföreningsrörelse
NU: Ideologisk vilsenhet

Presentation 23 maj 2012


”Europrojektet kommer att krascha”
”Världens springnota” är en föredömlig analys som sätter finanskrisen i ett både historiskt och globalt perspektiv.
En folkbildande ekonomibok av en sort man önskar att det fanns fler av
Dan Jönsson, DN 2010-01-03


BKN Marknadsrapport maj 2012
Bostäder har gett bättre avkastning än aktier de senaste 16 åren.
Men nya spekulanter har anledning att dra öronen åt sig, anser Statens bostadskreditnämnd, BKN.
Mäklarna ser ingen risk för boprisras
23 och 24 maj 2012


Martin Wolf och Rolf Englund om att
den som har en sedelpress går inte i konkurs.
Ganska självklart, men vänta till Wolf har förklarat det vetenskapligt
Rolf Englund 23 maj 2012


Sverige ska vara nöjt att det inte är med i eurosamarbetet.
”Med facit i hand är det lätt att vara efterklok”,
säger finansmarknadsminister Peter Norman.

Dagens Industri 22 maj 2012


Medlemskap i EMU är en ödesfråga för Sverige. Den förtjänar att tacklas med seriositet och kunskap.
Hittills har ingen ja-sägare klargjort vilka konkreta åtgärder man tänker sig ska vidtas för att göra oss konkurrenskraftiga gentemot övriga EU-länder,
vilket också Sjunde AP-fondens VD Peter Norman och dess chefsanalytiker Daniel Barr framhöll i lördags 5/4.
Carl Rosenblad, Dagens Industri 8/4 2003


Vi vet i dag hur den ekonomisk-politiska regimen ser ut vid ett utanförskap.
För ett meningsfullt val krävs att vi medborgare också får veta hur den ekonomisk-politiska regimen kommer att se ut utan en svensk penningpolitik.
Peter Norman VD, Sjunde AP-fonden
Daniel Barr chefsanalytiker, Sjunde AP-fonden
Dagens Industri 5/4 2003


Greklands fyra största affärsbanker får kapitaltillskott från eurozonens krisfond EFSF.
Det uppges röra sig om motsvarande 163 miljarder kronor.

DN/TT 22 maj 2012


Europa leds av ett tankefel
Merkantilismen har ersatt kapitalismen och orsakat dagens kris
Om alla länder ska ha exportöverskott finns det inga som kan importera detta överskott.
Den merkantila principen och analogin med ett vanligt hushåll är fel
Danne Nordlling 20 maj 2012


Enda chansen att rädda euron är en fullfjädrad politisk union.
I ett första steg bör Tyskland och Frankrike bli ett land.
Kenneth Rogoff, Harvard, tidigare chefekonom på IMF, i SVT:s Agenda.
via SvD Näringsliv 21 maj 2012


"Ett Ja är för evigt, ett Nej kan man ändra"
Det blev ett kraftfullt nej i folkomröstningen 2003
Vilket skäl upplevde du som starkast?
Nej-sidan hade det överlägsna argumentet att man inte var emot EMU men ville vänta och se
Ett ja var definitivt, ett nej kunde också vara ett ja
.
Göran Persson i en intervju med Newsmills chefredaktör PM Nilsson, 2012-01-09


Kenneth Bengtsson, ordförande Svenskt Näringsliv:
– Jag skulle vilja se ett större och enklare Europa.
Han ser gärna ett EU som tar med länder utanför Europa, exempelvis Marocko
EMU-anslutningen. – Det är inte rätt tid att väcka den frågan just nu.
Europaportalen, 18 maj 2012


Peter Wolodarski, PJ Anders Linder och Grekland
Rolf Englund 20 maj 2012


Precis som i Grekland framkallade krisen i Argentina ekonomiska, politiska och sociala omvälvningar.
IMF krävde i likhet med dagens EU/IMF att Argentina skar ned ordentligt i sina utgifter för att få nya lån.
I efterhand har valutafonden medgett att man skrev ut en felaktig kur för Argentina.
År 2004 konstaterade IMF att man borde ha ändrat strategi när det stod klart att nya åtstramningar inte gick att genomföra.
Peter Wolodarski, Signerat DN 20 maj 2012


Grekland, Mercedes, Staten och Kapitalet
En kvinna i Grekland har köpt en Mercedes.
Daimler-Benz AG har fått sina pengar för bilen.
Det är någon bank som, dumt nog, har lånat ur pengarna till kvinnas bilköp.
Rolf Englund 19 maj 2012


Peter Wolodarski, eurokrisen och Keynes
Rolf Englund 19 maj 2012


Allt för euron. Dagens Nyheter stöder inkompetenta mutkolvar
Rolf Englund 19 maj 2012


Eurons svårigheter leder förvisso till frågor som rör hela EU:s framtid.
Alla undrar hur krisen ska lösas och ingen har något riktigt bra svar.
Att motståndare på både höger och vänsterkanterna får vind i seglen är därför inte alls förvånande, men mycket oroande.
Annika Ström Melin, Signerat DN 18 maj 2012


Den tyska regeringens talesperson sa att landet har en plikt att förbereda sig för en eventuell grekisk exit från euroområdet.
Samma signaler kommer nu från EU-kommissionen och ECB. Båda jobbar båda med förberedelser inför ett eventuellt grekiskt utträde,
uppger EU:s handelskommissionär Karel De Gucht
DI 18 maj 2012


Run
Risken för uttagsruscher är ett av de starkaste argumenten mot att låta Grekland lämna euroområdet.
När spararna i länder som Spanien och Portugal då skulle få svart på vitt att en euro inte alltid är en euro,
utan kan omvandlas till den gamla valutan och kanske halveras i värde, blir det rationellt att ta ut
Eftersom sannolikheten för att Grekland ska lämna euron är reell har risken för uttagsruscher ökat.
Viktor Munkhammar, DI 18 maj 2012


Grekiska vänsterledaren:
Ge oss lån annars betalar vi inte
En finansiell kollaps i Grekland skulle tynga övriga eurozonen och leda till eurozonens kollaps, enligt Alexis Tsipras
DI 2012-05-18 08:43


Nicolinpriset till PJ Anders Linder
SvD Ledarbloggen 17 maj 2012


Det är lätt att förstå att väljarna sparkat ut de inkompetenta mutkolvar som styrt landet i fyra decennier.
Ska Grekland lämna euron? Det måste befolkningen avgöra, och sedan ta konsekvenserna av det.
Resten av kontinenten får hoppas att skyddsvallarna håller.
DN-ledare, signerad Gunnar Jonsson 16 maj 2012


Om att äta kakan, ha den kvar, eller sälja den på kredit till Grekland
Rolf Englund 17 maj 2012


Kommer försiktiga företag och privatpersoner att börja flytta sina pengar från länder som Portugal, Spanien och Italien för säkerhets skull,
när de sett sina tidigare eurobröder och systrar bli av med sina besparingar vid det grekiska utträdet.
Vid ett sådant scenario räcker brandväggarna ingenstans.
Staffan Sonning, Ekot 16 maj 2012


– Vi vet alla nu, och vi visste alla då, att Grekland fuskade med sin statistik
berättar Pascal Lamy, WTO-chefen som på nittiotalet var
EU-kommissionens ordförande Jacques Delors högra hand

Teresa Küchler, SvD 29 februari 2012


Det är sällan som väntade riskfaktorer som får börsen på fall långsiktigt och
jag bedömer därför inte det uppenbara hotet från Grekland som så allvarligt.
Sammantaget är jag fortsatt positivt till börsen och den dämpade stämningen stärker mig än så länge i min tro
Dawid Myslinski, DI 16 maj 2012 09:27


”Jag tror att man överdrivit rädslan lite för att Grekland ska lämna.
Jag tror att Junckers besked kommer att lugna marknaden något”
,
säger Henrik Degrér, allokeringsstrateg på Handelsbanken
di.se 15 maj 2012.


Eurobastionen DN redovisade 2003 de tio viktigaste argumenten för euron.
Så låt oss se hur dessa argument står sig i dag.
Ekonomism 14 maj 2012


"Eurodämmerung"
Paul Krugman skriver att Grekland troligtvis kommer att lämna euron redan nästa månad.
Dagens Industri 14 maj 2012


Krugman alltför optimistisk om tidsplanen för Eurodämmerung
Det är väl mer fråga om veckor, dagar eller timmar?
Rolf Englund, 14 maj 2012


Sannolikt lämnar Grekland euron
Resten av Europa har nu bättre chanser än för två år sedan att hantera förlusterna på de grekiska fordringarna.
SEB förordar en mer expansiv politik både för Sverige och Euroland.
Danne Nordling, 8 maj 2012


Man behöver inte tro på Keynes teorier från 1930-talet för att se både
den politiska och ekonomiska faran i en finanspolitik som spär på nedgången.

Det långsiktigt nödvändiga – att sanera skuldsatta ekonomier – är inte en klok strategi i ett akut läge.
Peter Wolodarski, DN 13 maj 2012


Madrid höll ordning på sin budget, men landet gick länge med ett stort underskott i betalningsbalansen
medan europeiska banker glatt lånade till fastighetsboomen.

Efter kraschen hamnade det privata skuldberget i statens knä.
DN-ledare, Signerad Gunnar Jonsson, 12 maj 2012


Ingenstans vinner man längre röster på att värva för Europa som allas vår framtid.
Den verktygslåda som Europas politiska klass besitter är oroväckande tom: i den finns numera mycket litet av verktyg, av pengar eller idéer, och ingen kompass.
Richard Swartz, kolumn DN 12 maj 2012


Sören Holmberg
Inte fler än en av tio svenskar skulle i dag säga ja till svenskt euromedlemskap
Ekot 10 maj 2012


Regeringen bör utlysa nyval
Regeringen, liksom S-ledaren, är för ett svenskt medlemskap i EMU
Den uppfattningen delas av runt tio procent av det svenska folket
Rolf Englund 12 maj 2012


Kan verkligen krisen för de spanska bankerna bero på de dåliga statsfinanserna i Grekland?
Naturligtvis inte. Det förstår väl vem som helst, är det naturliga svaret.
Men sanningen är ju den att den svenska regeringen och S-ledaren Löfven och Dagens Nyheter och
Svenska Dagbladet och alla andra eurokramare, fortfarande håller fast vid den analysen.
Rolf Englund 11 maj 2012


Surprise, Bundesbank tycker högre inflation är OK
Rof Englund 10 maj 2012


9 maj Överhetens internationaldag
Rolf Englund, 9 maj 2012


Vid sidan av flaggan, hymnen, mottot och den gemensamma valutan (euron), betraktas den 9 maj (Europadagen) som en symbol för Europeiska unionen som politisk enhet.
Europadagen firas med aktiviteter och festligheter som för Europa närmare sina medborgare och unionens folk närmare varandra.
EU-kommissionens representation i Stockholm, via Rolf Englund, 9 maj 2012


Det demokratiska underskottet
Samarbetet i EU bygger på en metod som introducerades av Frankrikes utrikesminister Schuman.
Det fanns dock en konflikt inbyggd i den överstatliga unionen ända från början, och det visste Schuman.
Att begränsa medlemsstaternas suveränitet var ingen liten sak, ens för honom.
Annika Ström Melin, DN 9 maj 2012


Den tyske finansministern Wolfgang Schäuble tycker att det är i sin ordning om lönerna i Tyskland stiger mer än i alla andra EU-länder.
Europaportalen 8 maj 2012


Spanien väntas inom kort få ett stödlån på cirka 150 miljarder euro
(1.335 miljarder kronor)

för att reformera/rekapitalisera de spanska bankerna”, skriver SEB
DI 8 maj 2012

1.335 miljarder kr till Spanien visar att det inte bara handlar om Grekland
Rolf Englund 8 maj 2012


Detta är alldeles uppenbart en systemkris.
ingen regering i något euroland som utsatts för väljarnas dom under krisåren har fått förnyat förtroende
Leif Pagrotsky, DN 7 maj 2012


Skillnaden mellan Micro och Macro för eurokrisen
Rolf Englund 7 maj 2012


Europa behöver tillväxt, men utan en fungerande spärr mot stora budgetunderskott
i unionens medlemsstater får euron svårt att överleva.

Dagens Nyheter 7 maj 2012


Bör alla avgå? Hur skall eurons Ja-sägare hanera sin besvikelse
Rolf Englund 7 maj 2012


Läget efter valen i Frankrike och Grekland
Rolf Englund 6 maj 2012


Utredarens kommande förslag att ersätta nuvarande taxering och fastighetsavgift
med en helt ny fastighetsskatt
Med utredarens förslag skapas inte mindre än åtta parametrar
som en framtida finansminister och riksdagsmajoritet kan laborera med
Villaägarnas Riksförbund, DN Debatt 2012-05-04


Regeringens utredning om bostadstaxering kan komma att föreslå höjt tak för fastighetsavgiften.
KD-ledaren Göran Hägglund tänker försöka stoppa förslaget om det läggs fram.
SvD Näringsliv 4 maj 2012


I samband med IF Metalls krisavtal 2009 fick Anders Borg
finna sig i att bli liknad vid Bagdad Bob av Löfven

SvD 6 maj 2012

Stefan Löfven har visat att han kan anpassa språket efter den kontext han befinner sig i
SvD 6 maj 2012


Det vore nästan oförskämt att vädja till grekerna om stöd för socialistpartiet Pasok eller det borgerliga Ny demokrati i dagens parlamentsval.
Genom fyra decennier av misskötsel och inkompetens har de båda sorglöst turats om med att leda landet ned i dagens ekonomiska kvicksand.
Pasok och Ny demokrati har kallats partier men mest varit utväxter på klanerna Papandreou respektive Karamanlis.
DN-ledare, signerad Gunnar Jonsson, 6 maj 2012


Vad Martin Wolf lärde sig 1992 och vad Carl Bildt borde ha lärt sig då.
Jag talade om det på Nationalekonomiska Föreningen januari 1992...
Skryt av Rolf Englund 4 maj 2012


Därför kommer bopriserna sjunka
Svenska huspriser har dubblerats sedan 2000. Men nu väntar sämre tider
Få länder i världen har upplevt en bostadsboom liknande den vi sett i Sverige.
Henrik Mitelman, Dagens industri 2012-05-03


Basel
Mitt i natten gav EU:s finansministrar upp om att komma överens om nya kapitaltäckningsregler för banker.
Finansminister Anders Borg (M) var nöjd
Regeringen har redan, med stöd av riksdagen, Finansinspektionen och Riksbanken, sagt att de fyra svenska storbankerna måste öka sitt kapital till 10 procent 2013 och 12 procent 2015. Orsaken till att regeringen vill kunna ställa hårdare krav på svenska banker är att
Sverige har den näst största banksektorn i EU, mätt som andel av BNP.
SvD Näringsliv 3 maj 2012


De extrema partiernas framgångar splittrar och fördjupar motsättningarna mellan länder och människor i Europa.
Utvecklingen förklaras delvis av ett begripligt missnöje och är därför uppfordrande för de demokratiska partierna.
DN-ledare 2 maj 2012

DN klumpar ihop oss med stalinister, fascister och allsköns främlingsfientliga
Nils Lundgren

Dagens Nyheter förklarar inte hur en sådan politik skulle kunna rädda Grekland, Portugal, Spanien och Italien och göra det innan det folkliga missnöjet, som tidningen anser vara delvis berättigat, exploderar.
"långsiktigt utformad och sätta arbete, innovationer och företagande i centrum"
Mantra-pladder, det är vad det är.
Rolf Englund 2 maj 2012


I mitt senaste bloginlägg om Dagens Nyheter, Spanien och euron
missade jag i hastigheten det största misstaget i Dagens Nyheters analys.
Häpnadsväckande nog låtsas DN fortfarande som om eurokrisen handlar om statsfinanserna.
Rolf Englund 29 april 2012


Finanspolitiken har varit för stram i recessionen, menar Calmfors.
Socialdemokraterna har av taktiska skäl anslutit sig till en felaktig politik.
Och journalisterna undviker att ställa frågor
Danne Nordling 25 april 2012


J. Bradford DeLong, professor vid universitetet Berkeley i USA
Anders Borg verkar inte alls förstå den ekonomiska situationen.
SvD/e24 25 april 2012


Procyklisk
Man bör vara kritisk mot regeringens ovilja att i recessionen 2008/09 föra en mer expansiv finanspolitik.
Och i år kommer finanspolitiken enligt regeringens egna beräkningar att vara åtstramande trots en förväntat svag konjunktur.

Lars Calmfors, kolumn DN, 24 april 2012


Sarkozy hotar att dra Frankrike ur EU:s Schengensamarbete, vill halvera invandringen och skärpa gränskontrollerna.
Inom dessa områden låter den sittande presidenten förvillande lik Marine Le Pen.

DN-ledare 24 april 2012


Lööf är dubbelmoralen personifierad
Problem med den moraliska kompassen är allvarligare än kunskapsluckor.
De sistnämnda kan ju trotsallt repareras ganska lätt
Expressen-ledare 23 april 2012


1985 avreglerade Feldt finansmarknaden
Det misstag vi gjorde var att inte släppa valutan samtidigt
Vi trodde dessutom att bankerna skulle vara redo för att leva i en fri marknadsmiljö, men det var de inte
Kjell-Olof Feldt intervjuad om sin nya bok "En kritisk betraktelse av social­demokratins seger och kris", Albert Bonniers förlag
Dagens Industri 21 april 2012


Den 21 november 1985 vid ett-tiden fick jag - som chef för Stadshypotek - meddelandet om att Riksbanken hade upphävt alla utlåningsrestriktioner.
Jag tittade på mina medarbetare och undrade om man på Riksbanken verkligen förstod vad man gjorde.
Lars Wohlin Ekonomisk Debatt nr 1/1998


Lars Calmfors i Hässleholm:
Ännu återstår att se om EU har de verktydg som behövs för att ta sig ur krisen.
– Än så länge ger Frankrike stödlån även om de har högre statsskuld än Spanien.
Anders Selnes, europaportalen, 19 april 2012


Dollarn skvalpar, minst sagt
Devalveringen 1982 och Bildts kronkursförsvar 1992
Rolf Englund 21 april 2012
Highly Recommended


Går Tyskland med på att rekapitalisera spanska banker?
Borg, Rehn, Lagarde och Pakistans ledande Financial Daily
Rolf Englund blog 21 april 2012
Tänk om SvDs ledarsida vore lika duktiga som dom i Pakistan.


Grekiska banker rapporterade stora förluster.
Resultaten tyngs av nedskrivningar på värdet av statsobligationer
Företag och hushåll har fortsatt att ta ut sina tillgångar eftersom de befarar att banker ska gå omkull, och insättningarna har krympt dramatiskt.
I det andra stödpaketet för Grekland har omkring 50 miljarder euro öronmärkts för bankstöd.
DNT/TT 20 april 2012


Nya Moderaterna:
"ett problem är att premiepensionspengarna har växt så olika mycket
beroende på hur människor valt att placera dem."
Rolf Englund blog 18 april 2012


Sverige är inledningsvis berett att ställa upp med 10 miljarder dollar,
nära 70 miljarder kronor, till IMF,

säger finansminister Anders Borg enligt Reuters.
Maximalt kommer Sverige att bidra med 100 miljarder kronor.
DN/TT 17 april 2012


Svarte Petter lär till sist lär hamna hos de europeiska (läs: tyska) skattebetalarna
Det är begripligt att politiker som gärna vill bli omvalda föredrar att presentera ett gladare budskap,
vars visserligen orealistiska innehåll förhoppningsvis inte genomskådas förrän efter nästa val.

Europas politiker har här ett gemensamt intresse. Ännu en gång har de därför ägnat sig åt sin bästa gren: att vinna tid.
Richard Swartz, kolumn DN 14 april 2012


Alla som var för EMU i folkomröstningen har förbrukat sitt förtroende och bör avgå
Rolf Englund blog 2012-04-13


Bankerna saknade 4.300 miljarder
De största globala bankerna skulle ha haft en brist på kärnkapital i juni 2011,
om de kommande Baselreglerna om kapitaltäckning hade trätt i kraft vid den tidpunkten.
DI/Bloomberg 12 april 2012


Isobel Hadley-Kamptz petas som kolumnist på Expressens ledarsida
Resume 11 April 2012


Vi har vår motsvarighet till ”jag körde kanonbåt”. En fras som yttras med samma högtravande märkvärdighet som någon amerikansk presidents uniformsminnen
”Jag var med och sanerade statens finanser”, heter det på svenska.
Katrine Kielos i en ledarkrönika Aftonbladet den 8 april 2012


Vad som sker just nu i Europa är något helt annat än vad Sverige genomförde på 1990-talet.
Att skära ner i en liten ekonomi när resten av världen går bra (och dessutom bli belönad med lägre och lägre ränta) är en sak.
I Sverige vågar dock nästan ingen säga det av rädsla för att stöta sig med våra modiga män och kvinnor på finansdepartementet.
Vi är helt irrationella i den här frågan.
Katrine Kielos i en ledarkrönika Aftonbladet den 8 april 2012


Utan genomgripande reformer driver Italien närmare ett grekiskt tillstånd
Det vore en katastrof för Italien och för Europa
Rolf Gustavsson, SvD 8 april 2012


Aktiebubblan i Shanghai
Trevligt diagram från SvD Näringsliv


Minns ni folkomröstningen om EMU 2003,
när Ebba Lindsö försökte övertyga de tvivlande med att det egentligen inte är speciellt svårt att lämna euron?
”Vi kan välja att gå ur. Och en återgång till nationella valutor är rent tekniskt inte särskilt svårt.”
Mattias Lundbäck, 24 September 2011


Eurokrisen, fisksoppan och elitens olidliga dumhet och
varför en extern devalvering är bättre än en intern
Rolf Englund blog 5 april 2012


Hur skall Portugal, Grekland och Spanien kunna pressa ned lönekostnaderna
så att de kan konkurrera med tyska fabriker?

Klarar de politiska systemen de påfrestningar som skapas när var fjärde person är arbetslös?
Jens Henriksson, kolumn SvD Näringsliv, 4 april 2012


Resan till liberalismen
Artikel i Neo, nr 1, 2010 av Nils Lundgren


En biljon euro
OECD vill se en mycket högre brandvägg för att resolut skapa förtroende för euron.
Inför EU:s finansministermöte på fredag kastar OECD in ett bud på hur stor stabilitetsfonden borde vara, en biljon euro.
Det kommer säkert att bli en ökning sedan Tyskland har svängt, men knappast i den utsträckning som OECD efterlyser.
SvD-ledare Claes Arvidsson 28 mars 2012


Politiskt dödsförakt
Hur ska man annars betrakta exempelvis Folkpartiets enträget positiva inställning till euron?
I tider av global finanskris, då hela eurosamarbetet skakas i grunden och står och väger på existensen kant och vanligt folk,
även kallade väljare i sådana här sammanhang, känner en tidigare oöverträffad glädje över att inte vara med
– då går praktiskt taget varje folkpartist ut och menar att Sverige bör ansluta sig till euron och det så snart som möjligt.
SvD-ledare Daniel Persson 27 mars 2012


Svenska Dagbladet har inget politiskt dödsförakt om EMU och euron
Listigt, men ynkligt
Rolf Englund blog 27 mars 2012


Hatets och illviljans kolportörer
Mria Ludvigsson, SvD och Erik Helmerson, DN om boken
Kommentarer och länkar på Rolf Englund blog 27 mars 2012


Hary Flam vill ha lönesänkningar i krisländerna
"Eurokrisen är inte över trots skärpta budgetregler.
Det framkom på en ekonomisk debatt i Europahuset i Stockholm på fredagen"

Europaportalen 23 mars 2012


Jag kan i själva verket tycka att Tyskland leder saneringen av Europas ekonomi just genom att agera bromskloss.
Merkels lite buttra motsträvighet fyller en viktig funktion som motvikt mot röster och stater
som bara vill brassa på med stödåtgärder utan att bekymra sig över myntets baksida.
SvD-ledare Claes Arvidsson 24 mars 2012


Sverige vill banta EU-budget med 900 miljarder
Vi är överens att kommissionens förslag ska minskas med ungefär 100 miljarder euro.
sade Birgitta Ohlsson
Europaportalen, 22 mars 2012


Istället för att satsa oss ur kristider innebär arbetslinjen att vi arbetar oss ur de besvärliga perioderna.
Medicinen är något beskare men sockerpiller hjälper bara mot inbillade problem.
SvD-ledare, signerad Maria Ludvigsson, 19 mars 2012


Under valrörelsen inför folkomröstningen om svenskt EU-medlemskap förekom på båda sidor argument av varierande kvalitet.
Ett av ja-sidans absolut starkaste bidrag i debatten var beskrivningen av EU:s historiska betydelse som fredsbevarande
och relationsbyggande kraft.
SvD-ledare, signerad Maria Ludvigsson, 19 mars 2012


Men det kan väl inte gälla Sverige?
Wolfgang Munchau, FT: In Spain, as elsewhere, it would be reasonable to assume real prices will eventually fall to where they were in the mid-to-late 1990s.
Rolf Englund blog 19 mars 2012


Ständigt denne Calmfors
2003 röstade han ja, av politiska skäl
Nu skall han till Hässleholm
Rolf Englund blog 18 mars 2012


Danne Nordling 12 mars om EEAG, SNS och Spanien
via Rolf Englund blog 18 mars 2012


"Ljuger euro-politikerna?"
I en kolumn i DN idag 14/3-12 (ej onl) menar professor Barry Eichengreen, Berkley, att eurokrisen till stor del beror på bristande förtroende.
Ett exempel på förtroendeminskande politik är Angela Merkels agerande när hon säger "en sak ena dagen och raka motsatsen nästa"
Danne Nordling 14 mars 2012


Ungern ska inte bli en koloni! utropade premiärminister Viktor Orbán utanför det ungerska parlamentet i torsdags kväll.
Hundratusentals anhängare jublade när han talade i samband med att landet firade årsdagen av upproret 1848.
Den gången slogs den ungerska revolten i det habsburgska väldet ned, men vägen mot nationell frihet hade öppnats.
DN huvudledare 18 mars 2012


Euron har redan kollapsat
Rolf Englund blog 17 mars 2012


Konversationstips inför helgen: Bostadspriserna
Rolf Englund blog 16 mars 2012


Jag har gott hopp om att krisen i Euroland kan isoleras till Grekland
De åtgärder som vidtagits inom euroområdet bedöms tillräckliga för att återskapa
förtroendet för de europeiska ekonomierna, säger Gösta Karlsson, t f chefsekonom på Unionen
Leif Petersen, SvD/e24 16 mars 2012


IMF godkände ett räddningslån värt 28 miljarder euro till Grekland
1,65 miljarder euro ska omedelbart betalas ut
DN/TT 15 mars 2012


Med sin stabiliseringspakt upphöjer EU helt enkelt Thatchers ekonomiska ideologi till norm för alla medlemsstater.
Den brittiska regeringschefen vann, bör man minnas, stöd för sin auktoritära kapitalism i demokratiska val,
EU fattar beslut utan att ens söka folklig och demokratisk legitimitet.

Unionens yttersta hierarki vill främst rädda euron – myntet som symboliserar ekonomiskt oförnuft, politisk hybris och som
slitit sönder Europa i rika och permanent fattiga delar
.
Olle Svenning, Aftonbladet 11 mars 2012


Det vi ser är inte primärt en statsskuldskris utan en eurokris som har lett till en statsskuldskris.
De euroländer som idag är i kris är de som skulle ha behövt en mycket stramare penningpolitik under valutaunionens första årtionde.
Men eftersom den största ekonomin, den tyska, behövde mycket låga räntor, var den europeiska centralbanken tvungen att föra en mycket lätt penningpolitik.
Nils Lundgren, 13 mars 2012


Som Calmfors utvecklar, är huvudproblemet nu att krisländerna tvingas strama åt finanspolitiken i ett läge då deras konkurrenskraft
gör det svårt att kompensera inhemskt efterfrågebortfall med ökad export och ökad produktion i den importkonkurrerande industrin.
Det stålbad som nu inletts och kommer att pågå i många år kommer att leda till gigantiska sociala och ekonomiska kostnader
och möjligen till politiska reaktioner som hotar hela det europeiska projektet.
Nils Lundgren, 13 mars 2012


Europakten ger inte så mycket garanti för att valutaunionen ska fungera bättre i framtiden.
Europakten stipulerar att inget land får ha ett strukturellt underskott på mer än en halv procent av BNP. Det finns två hakar där.
För det första är ett strukturellt underskott något som måste beräknas med någon ekonometrisk modell och det blir inte lätt att komma överens på den punkten.
För det andra behöver det ju inte uppstå något budgetunderskott alls som förvarning om att ett euroland är på väg in i kris.
Spanien och Irland hade som sagt inga budgetunderskott före krisen och
Sverige hade inte heller något budgetunderskott när vi gick in i vår stora kris i början av nittiotalet.
Nils Lundgren, 13 mars 2012


Slutet är att Grekland på något sätt lämnar eurosamarbetet.
Det sker de närmaste tolv månaderna – om inget mirakel inträffar och sådana är som bekant sällsynta
Bengt Dennis, SvD Näringsliv 13 mars 2012


Det som förvånar mig mest är att grekerna inte har stormat bankerna.
Det är märkligt. Uttagen har hittills skett i slowmotion. Frågan är vad som händer om det inträffar.
Bengt Dennis, SvD Näringsliv 13 mars 2012


Just nu är Italien och Spanien viktigast.
Det är ingen som vet hur de ska klaras, men i slutändan måste det bli ECB som kommer att göra något spektakulärt.
Det kan bli så att ECB stödjer all spansk och italiensk upplåning, det vet vi inte. Men där är vi inte i dag.
Bengt Dennis, SvD Näringsliv 13 mars 2012


Problemet med budgetnedskärningarna i krisländerna är att de samtidigt minskar BNP och därmed också skatteintäkterna.
Om krisländernas finanspolitiska åtstramningar väsentligt ska minska budgetunderskotten, måste ekonomierna samtidigt växa.
Men det kräver reala deprecieringar som återställer konkurrenskraften.
Lars Calmfors, kolumn DN 13 mars 2012


Inför EMU-starten diskuterades ingående risken för så kallade asymmetriska makroekonomiska störningar
Oron gällde särskilt att en överhettning i ett enskilt land kan leda till stora pris- och kostnadsökningar gentemot övriga länder.
De ivrigaste EMU-förespråkarna har närmast förlöjligat argumentet om asymmetriska störningar
Lars Calmfors, kolumn DN 13 mars 2012


– Sverige kunde devalvera, det kan inte enskilda euroländer.
Vi gjorde detta i en miljö där det fanns en hyggligt stor tillväxt bland våra handelspartners. Så är inte fallet för euroländerna i dag.
För det tredje hade och har folk ett stort förtroende för de politiska institutionerna. Detta förtroende finns i betydligt mindre utsträckning i en rad länder i euroområdet,
sade Erik Åsbrink mars 2012


EU hotar nu Spanien med sanktioner, i första hand böter på cirka två miljarder euro.
Rajoy har goda inrikespolitiska skäl att inta en omutlig attityd.
De spanska arbetsmarknadslagarna har reviderats på ett sätt som kommer att leda till över en halv miljon nya arbetslösa,
och de mörkaste prognoserna pekar på en arbetslöshetssiffra i höst på nära 27 procent, världsrekord i en modern marknadsekonomi
Nathan Shachar, DN Ekonomi 12 mars 2012


EU har ett departement som bara ägnar sig åt propaganda:
förlåt, information för att stärka samhörigheten mellan oss europeiska medborgare ska det förstås vara
Malin Siwe, Expressens ledarsida, 11 mars 2012


Finansmarknaderna har redan underkänt räddningspaketet till Grekland,
som euroländerna sa ja till i fredags

Ekot söndag 11 mars, kl 12:18


Skuldnedskrivningen motsvarar tre fjärdedelar av vad det står på papperet.
I utbyte får investerarna förutom nya säkrare obligationer
även kontantcheckar och andra godsaker.

Grekiska banker får kapitaltillskott
DN-ledare, signerad Gunnar Jonsson, 10 mars 2012


Erik Åsbrink, Rolf Englund och Lars Wohlin i TV om eurokrisen
SvT Play via Rolf Englund blog 10 mars 2012


Niall Ferguson, Western Civilisation: Decline – or Fall?
via Rolf Englund blog 9 March 2012


Rajoy undertecknar finanspakten och håller därefter presskonferens där han meddelar att Spanien har satt upp ett eget mål
Spanien är ett lärorikt exempel på hur budgetreglerna krockar med verkligheten
Låga räntor och stort kapitalinflöde hade skapat en väldig bygg- och fastighetsbubbla som plötsligt sprack
Spanien hade haft överskott i de offentliga finanserna och statsskulden låg på en behaglig nivå
DN-ledare, signerad Gunnar Jonsson, 9 mars 2012


Den stora frågan är fortfarande om pengaflödet till Grekland innebär något annat än att köpa tid.
Ränteinbetalningarna kommer att fortsätta att vara en svår belastning på den grekiska ekonomin i flera decennier framåt.
Ekot, Staffan Sonning, 9 mars 2012


Klockan tickar obönhörligt för Grekland. Prick klockan nio i kväll svensk tid löper erbjudande för en skuldavskrivning ut.
På spel står hela stödpaketet som mödosamt förhandlats fram med regeringen i Aten, med risk för en okontrollerad betalningsinställelse som tvingar landet att lämna eurozonen.

– Kostnaderna skulle i så fall knappast understiga 1000 miljarder euro, varnar det inflytelserika Institute of International Finance

Grekland beskrivs i rapporten som den första brickan i ett dominospel som kan få Portugal och Irland att falla, sedan Italien och Spanien.
Krisen fortplantar sig genom banksystemet och griper sedan in på den reala ekonomin.
Tomas Lundin, SvD Näringsliv 8 mars 2012
(ett värdigt sätt att fira den Internationella Kvinnodagen)


Den hemska sanningen om John Hassler, Göran Persson och kronkursförsvaret
Rolf Englund blog 7 mars 2012


SEB:s senaste Företagarpanel
Bara 26 procent av svenska små och medelstora företag vill att Sverige inför euron,
hela 55 procent är emot. 19 procent har i dagsläget ingen uppfattning.
SvD Näringsliv 7 mars 2012


John Hassler, EMU, heder, sanning och rätt
I dagens pappersupplaga av SvD Näringsliv citeras han:
"Jag har blivit mer skeptisk till euro-projektet"
Mer skeptisk? Hur skeptisk var han då?

Rolf Englund blog 7 mars 2012


”Situationen i euroområdet har fått utvecklas till en sådan djup kris att inga enkla lösningar längre finns att tillgå”,
skriver åtta tunga ekonomiska ekonomer i den årliga EEAG-rapporten.
Krisländerna måste ta ner prisnivån i landet så att varor och tjänster blir konkurrenskraftiga. Och därmed få i gång en tillväxt.
Det finns två sätt att göra det på.
– Antingen genom att lämna euron och devalvera eller genom kraftiga fall i löner och priser, sade John Hassler
Leif Petersen, SvD Näringsliv 7 mars 2012


EEAG och John Hasslers pudel.
My finest hour?
Rolf Englund blog 6 mars 2012

SvT var där och filmade.
Se det på SvT Play


Om man har en monetär union, måste man ha en fiskal union och en transfereringsunion och då måste man ha
en politisk union, ett stort steg mot ett Europas Förenta Stater, sade Erik Åsbrink.
Det ville en del ledande politiker i Europa, men problemet var enligt Åsbrink att det ville inte folken gå med på.

Ja, då går det alltså inte, är den slutsats man måste dra.
Erik Åsbrink drog inte själv den slutsatsen explicit, det fick åhörarna förstå själva.

Rolf Englund blog 6 mars 2012


Fascismen och kommunismen har prövats i praktiken med ohyggliga följder, och i öppna samhällen attraherar de bara stollar.
De totalitära lärornas raka motsats – liberalism av modell laissez faire – har inte tillämpats i väst sedan Den stora depressionen.
I stället utvecklades efter andra världskriget ett blandat system där politisk liberalism förenades med demokratiskt inbäddad kapitalism.
P J Anders Linder, SvD 4 mars 2012


Det var en trött, disträ och håglös förbundskansler som stakade sig igenom regeringsförklaringen.
Som om hon inte riktigt trodde på vad hon sade när hon påstod att en stabilitetsunion höll på att bildas i Europa.
Rolf Gustavssonm, SvD 3 mars 2012


David Cameron, Fredrik Reinfeldt och tio andra regeringschefer skrivit ett brev med förslag på
hur man kan skapa tillväxt utan att behöva belasta redan ansträngda landsbudgetar
– alltså ungefär hur man kokar soppa på en spik
.
Teresa Küchler, SvD Näringsliv, 2 mars 2012


I propositionen föreslås att Europeiska rådets beslut 2011/199/EU av den 25 mars 2011 om ändring av artikel 136 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt vad gäller en stabilitetsmekanism för de medlemsstater som har euron som valuta ska godkännas.
Ett sådant godkännande föranleder en ändring av lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen.


Det talas om att bygga brandväggar mellan länderna.
Men faktum är att man några år innan krisen monterade ner de brandväggar som fanns.
Väggarna bestod av självständiga valutor och länder som kontrollerade sin penningpolitik.
Den hälsosamme ekonomisten, 3 Mars 2012


Se och hör Birgitta Ohlsson vs. Leif Pagrotsky om eurokrisen
Rolf Englund blog 3 mars 2012


Birgitta Ohlsson och Fölster är pinsamma
och P J Anders Linder tiger
Rolf Englund blog 2 mars 2012


Reinfeldt i TV om europakten och Spanien
"svåra umbäranden väntar framöver"
"men det går om man gör Sverige på 90-talet"
TV 1, 2 mars 2012

Det är orättvist att lägga all skuld på tyskarna.
Det andra EU-ledarna, däribland Reinfeldt, Bildt och Borg,
stod i hopen runt omkring och hejade på.

Även EU-kommissionen, med Cecilia Malmström, och kanske även vår Europa-minister, Birgitta Ohlsson, hejade på, när Tyskland och Frankrike satte villkoren för Grekland, Italien, Spanien, Irland och Portugal.
Även de är lika mycket värda att få sin bild i de grekiska tidningarna.
Rolf Englund blog 27 februari 2012


Regeringen och riksdagen måste tydligt deklarera att Sverige inte på några villkor
kommer att låta sig bindas av europaktens regler, ens om de blir fördragsfästa.
Utan en sådan deklaration kan LO inte stödja ett svenskt deltagande.
Det skriver Wanja Lundby-Wedin och samtliga LO-förbund, SvD Brännpunkt 1 mars 2012

Sex LO-förbund går ut med öppen kritik mot att Wanja Lundby-Wedin har ställt sig bakom en svensk anslutning till pakten.
SvD 3 februari 2012


Eurons ja-sägare kämpar på
Lars Wohlin, 29 februari 2012


Det var julafton igen i Frankfurt. Behövande bankdirektörer kunde gå till ECB och
låna precis hur mycket de ville på tre år, till den facila räntan av 1 procent.
Hur friska är ekonomierna vid Medelhavet omtre år när Frankfurt ska ha tillbaka pengarna?
DN-ledare 1 mars 2012


Pojkarnas Julbok 1944
Gula Brigadens Hjältar
Klicka här


ECB har lånat ut 529,5 miljarder euro, motsvarande 4.670 miljarder kronor, till 800 banker.
Ungefär samtidigt steg Portugals marknadsräntor på löptider från tre år och med mellan 80 och 100 punkter.
Tioårsräntan hade strax efter 14-tiden stigit till 13,45 procent.
Det är den högsta nivån på nästan en månad.
Viktor Munkhammar, DI 29 februari 2012


– Vi vet alla nu, och vi visste alla då, att Grekland fuskade med sin statistik
berättar Pascal Lamy, WTO-chefen som på nittiotalet var
EU-kommissionens ordförande Jacques Delors högra hand

Teresa Küchler, SvD 29 februari 2012


Irland ska hålla en folkomröstning om den nya europakten om budgetdisciplin
Det var definitivt inte vad Tysklands förbundskansler Angela Merkel ville höra
Irländarna kan mycket väl tänkas rösta nej igen.
Då får de väl, som traditionen och Tyskland bjuder, helt enkelt rösta om.

DN-ledare, signerad Gunnar Jonsson, 29 februari 2012


Allt fler anser att det inte kommer att räcka och att Grekland måste lämna eurozonen.
En av dem är Nobelpristagaren Paul Krugman.
Enligt Greklands finansminister är det ett "betydande antal" politiker från alla partier
som skickat sina pengar utomlands. Och då talar han bara om de politiker som flyttat ut
minst 100 000 euro, alltså nära en miljon svenska kronor

Ekot 28 februari 2012


Den tyska författningsdomstolen
förklarade att den panel på nio ledamöter som skulle fungera som kontrollorgan för den tyska krispolitiken
"till stora delar" är grundlagsvidrig
DN/TT 28 februari 2012


Det välskötta Irland klarar krisen,
men kostnaden för euroäventyret är gigantisk
Nils Lundgren 15 februari 2012


- The euro was a noble experiment, but it has failed.
Robert Barro i Wall Street Journal

"Perssons argument för EMU håller inte"
skrev Lars Pålsson Syll
på Newsmill den 15 januari 2012


Sverige, Nederländerna och Storbritannien
röstade mot att bevilja kommissionen ansvarsfrihet för budgeten 2010
vid Ekofinrådets möte den 21 februari 2012


Den europeiska mardrömmen
Tyskland är inte Sverige i kvadrat. Tysklands problem är långt värre än så.
Arbetslösheten överstiger 10 procent, tillväxten är närmast obefintlig, budgeten går med underskott,
banksystemet skakar, risken för deflation är överhängande och landets industri befinner sig i en svår kostnadskris.
Den tyska utvecklingen är en europeisk mardröm, vars slut vi ännu inte sett skymten av.
Peter Wolodarski DN 27/4 2003


G20-länderna kommer inte att skjuta till mer pengar förrän eurozonen själv gjort mer
Euroländerna håller på att bygga upp en ny räddningsfond som ska innehålla 500 miljarder euro.
Det är alldeles för lite, hävdar länderna utanför Europa, brandväggen måste byggas högre
Ekot 27 februari 2012


Merkozys position i Europa utmanas
Uppstickarna kommer från en grupp på tolv regeringschefer med David Cameron och Mario Monti som de mest framträdande namnen.
Även Fredrik Reinfeldt tillhör undertecknarna
Rolf Gustavsson, SvD 25 februari 2012


Grekland skall byta obligationer för 206 milljarder euro
Nej, inte 206 miljoner euro. 206 miljarder euro.
Rolf Englund blog 25 februari 2012


Jürgen Habermas ”Om Europas författning” (Ersatz 2011).
Habermas tror att medborgarnas protester bottnar i känslan av att något döljs för dem.
Förr fanns det ledare som hade en riktning och en uttalad vilja med Europa.
Men vart är dagens politiker på väg?
Annika Ström Melin, DN 22 februari 2012


Nej, Annika Ström Melin. Dom har aldrig sagt vart EU är på väg
Rolf Englund blog 24 februari 2012


Varje gång ett viktigt förfallodatum inträffat, ända sedan euroländerna gav det första nödlånet i maj 2010,
har de privata placerarna lastat av en del av sina innehav på skattebetalarna
Mats Persson, professor i nationalekonomi vid IIES, Stockholms universitet,
ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien och av Nobelkommittén för Ekonomipriset
SvD Brännpunkt 24 februari 2012


Merkozy borde gå hem och leta i sina glesa bokhyllor efter de tre grekiska tragöderna:
Aischylos, Euripides, och Sofokles.
Vilket de borde gjort innan de beviljade Grekland det senaste nödlånet på 130 miljarder euro
Nils-Eric Sandberg, Kristiandsbladet 23 februari 2012


Å ena sidan ger loppet Grekland möjlighet att komma i mål som ett annat land.
Å andra sidan kommer det att ta tid innan grekerna ens har målet i sikte.
Även under gynnsamma omständigheter blir det svårt att skapa den uppslutning
kring reformerna och tilltro till framtiden som är avgörande för att nå fram

SvD-ledare signerad Claes Arvidsson, 23 februari 2012


Risken är stor att det nya räddningspaketet också bygger på alltför optimistiska antaganden, och att Greklands skulder så småningom måste skrivas av helt
Medelhavsländerna kan inte klara sin skuldkris om de inte lyckas med konststycket att spara och veva i gång tillväxten samtidigt
Svenskt Näringslivs chefsekonom Stefan Fölster, DI 22 februari 2012


- Den stora risken var att Grekland skulle utlösa en kris i italienska, franska och tyska banker.
Nu finns i praktiken en EU-garanti för de utestående grekiska statsobligationerna.
Anders Borg, TT, SvD papper 22 februari 2012


Därför lämnar Grekland euron
Inget färdigt avtal finns med de privata långivarna om skuldnedskrivning
Sannolikt närmar sig den faktiska nedskrivningen i så fall 75 procent
Viktor Munkhammar, DI 21 februari 2012


Troligen har inget land i fredstid tvingats ge upp så mycket av sin nationella politiska suveränitet
Staffan Sonning, Ekot 21 Februari 2012


Finally, and to state the bloom' obvious,
what we had overnight is an agreement in principle,
not a final definitive rescue of Greece.

Robert Peston, BBC Business editor, 21 February 2012


Greklands Default
Avskrivningen av 70 procent av skulderna till de privata
fordringsägarna är den stora händelsen

Det har media missat.
Rolf Englund blog 20 februari 2012, 21:30


De nya nödlånen på 130 miljarder euro som eurozonens finansministrar i dag väntas besluta om kommer inte att hjälpa Grekland överhuvudtaget.
Istället kommer pengarna bara att hjälpa de internationella banker som har fordringar på Grekland och förvärra situationen för landet ytterligare
Hans-Werner Sinn, chef för det inflytelserika ekonomiska Institutet Ifo i München, skräder inte orden i en intervju i tidskriften Der Spiegel.
Ekot, 20 februari 2012


Vi skall klara av det SvD och Martin Ljung
I andra EU-länder har det gått bättre. Italien och teknokraten Mario Monti är ett nästan ett skolboksexempel på hur det kan skötas.
Han klev in, kavlade upp ärmarna medan han förklarade att nu måste vi alla hugga i och satte igång reformarbetet.
SvD-ledare signerad Daniel Persson, 21 februari 2012, med länk till Martin Ljung


ECB har haft huvudrollen i spelet bakom kulisserna.
Med centralbankens exklusiva rätt att trycka
obegränsade mängder pengar har man gjort just det.

Ekot 21 februari 2012


Voluntary
De grekiska statsobligationerna styrs av grekisk lag, och det har pratats om lagstiftning
Problemet är att en del av skulderna – uppskattningsvis runt 30 till 40 miljarder euro – styrs av brittisk lag.
Jonas Fröberg, SvD Näringsliv 17 februari 2012
RE: Insiktsfullt med litterära kvaliteter


Det kategoriska imperativet


Grekland, Carl Rudbeck, Melodifestivalen, Brüning,
Ann-Charlotte Marteus och Don't mention the wa
r
Rolf Englund blog 19 februari 2012


Jean-Claude Piris var ofta en som höll i pennan när EU:s grundfördrag skulle revideras.
När han nu som fri pensionär på distans betraktar tillståndet i EU grips han av förtvivlan, vrede och besvikelse
Samarbetet riskerar att förlora sin legitimitet.
Rolf Gustavsson, SvD 19 februari 2012


Anf. 95 Statsminister GÖRAN PERSSON (s):
Fru talman!
Vi kan väl göra en liten arbetsfördelning. Om jag klarar den socialdemokratiska sidan, så kan Margit Gennser ta den moderata.
Och sedan hjälps vi åt med att bekämpa det här med överstatlighet och federalism och allt sådant, så tror jag nog att det blir lite bättre.
Riksdagens snabbprotokoll 2000/01:67, Torsdagen den 15 februari


Birgitta Ohlsson, EU-minister
Östersjöregionen - en förebild i EU


Varför är Sverige en fiskal union?
Rolf Englund blog


När tänder det till på Svenska Dagbladet?
P J Anders Linder om folkpartiets lek med elden om EMU
Rolf Englund blog 19 februari 2012


Ett sista tabu i eurokrisen är på väg att försvinna.
Politiker, ekonomer, företagsledare börjar ta orden i sin mun:
Låt Grekland lämna euron!

Ekonomiekot lördag 18/2 2012


Allt talar för att grekerna kommer att proteströsta fram ett politiskt kaos.
Men omvärlden måste naturligtvis respektera det grekiska folkets rätt att rösta sig till statsbankrutt.
Eric Erfors, Expressen-ledare 15 februari 2012


De spanska bankernas osäkra fordringar,
som i huvudsak består av lån till den kollapsade fastighets- och byggnadssektorn,
uppgår till 7,6 % av bankernas tillgångar. En fördubbling sedan år 2008
Ekot 17 februari 2012


Det är djupt tragiskt att Grekland ska få lida så mycket
genom att helt amatörmässiga föreställningar om nationalekonomi ska tillgodoses
Det finns inte några korrekta och samtidigt accepterade teorier om hur stora kriser av dagens typ ska hanteras
Det såg vi redan i Sverige i början av 90-talet
Danne Nordling, 16 februari 2012


Bankernas stora problem: Ytan = Basen x Höjden
Rolf Englund blog, 16 Februari 2012


Den kraftiga prisuppgången för bostäder de senaste 15 åren
inger farhågor, enligt Lars Jonung

SvD Näringsliv 15 februari 2012


Vem vill vifta med en EU-flagga?
Det har inte varit lätt väcka entusiasm för EU:s symboler,
visar Johan Fornäs i sin bok ”Signifying Europe”.
Europadagen, mottot, hymnen och flaggan är artificiella symboler
som lanserats uppifrån.

Kim Salomon, Understreckare SvD 15 februari 2012


Kommissionen ser flera bekymmer i den svenska ekonomin.
Det största är att den privata sektorn och hushållens skulder har ökat kraftigt,
något som anses bero allra mest på att bostadspriserna har rasat i höjden de senaste femton åren.

Anders Borg är inte så oroad
SvD/TT 14 februari 2012


Han är bildad, Ambrose;
Grekland, Tyskland och the London Debt Agreement of 1953

Rolf Englund blog 13/2 2012


Interndevalvering
DN om Greklands exportfrämjande åtgärder
Rolf Englund blog 13/2 2012

Dagens Nyheter


Grekland står inför sin ödesdag och det är nödvändigt att hela landet inser stundens allvar.
För att få nästa räddningspaket måste politikerna garantera att de överenskomna åtgärderna utförs oaktat hur det går i valet i april.
De politiker som fortsatt väljer att stå upp för den enda väg som står till buds måste nu kämpa för sin politik på allvar
SvD-ledare signerad Daniel Persson, 12 februari 2012


På tre år, mellan december 2008 och november 2011, ökade bankernas bostadsutlåning med 32 procent
Det visar statistik från undersökningsföretaget UC, som Svenska Dagbladet tagit del av.
Ekot 11 februari 2012


Det grekiska budgetunderskottet på runt tio procent av BNP behöver omgående minskas.
Utan tillväxt i den grekiska ekonomin blir detta svårt att klara av.
vilket visar på behovet av tillväxtfrämjande reformer.
Johan Schück, DN Ekonomi 10 februari 2012


Spanska regeringen lägger fram en ny arbetsmarknadsreform.
Flera av åtgärderna ska underlätta för företagen att göra sig av med anställda
i ett försök att åtgärda den skyhöga arbetslösheten

DN Ekonomi 10/2 2012


Riktigt intressant blir det om och när Grekland lämnar euron.
Sannolikt kommer samma sak att hända som på Island - en rekordsnabb ekonomisk återhämtning.
Det brukar nämligen sluta så när regeringar förstår att det här med fasta växelkurser är dumt.
Sverige är ett exempel, Argentina ett annat.

Den hälsosamme ekonomisten, 10 februari 2012


Sverie, Västra Balkan, Turkiet och nya Östeuropa
SvD-ledare signerad Claes Arvidsson 9 februari 2012

Släpp in Balkan och Turkiet
Byt kronan mot euron
DN-ledare 2009-09-19


Det finns två goda skäl att reflektera över arbetslöshetsförsäkringens inkomstskydd
Calmfors, Kolumn DN 9/2 2012


Finanspolitiska rådet ska utvärdera regeringens finanspolitik.
Men regeringen försvårar rådets arbete på ett sätt som reser frågan om huruvida politikerna verkligen vill bli ordentligt granskade
Lars Calmfors, Kolumn DN 13/1 2012


Grekland Albrecht Ritsch
Uppror, kaos och extremism ligger i luften.
En skrämmande parallell till Weimarrepublikens Tyskland när brutala åtstramningar
under Reichskanzler Heinrich Brüning banade väg för nazisterna i början av 1930-talet?

Tomas Lundin, SvD Näringsliv 8 februari 2012


Per T Ohlssons tillväxtfrämjande åtgärder för att rädda euron
Vad är det för "tillväxtfrämjande åtgärder" som Per T har i åtanke?
Rolf Englund 8 februari 2012


De få konkreta politiska förslag som Annie Lööf har använt för att illustrera sina stora drömmar har inte imponerat
Intresset för Centern som parti är iskallt
Expressen-ledare 6 februari 2012


Om inte statsfinansiell sanering kombineras med tillväxtfrämjande åtgärder, i synnerhet i Sydeuropa, kommer krisen inte att kunna hävas.
Enbart besparingar är ett recept för permanent recession.
Det väcker besvärliga frågor om det rådande systemets folkliga legitimitet
Per T Ohlsson, 5 februari 2012


Lycka till på nya stället, Johan, och stort tack för kanonfina insatser i SvD!
PJ Anders Linder 6 februari 2012


Man måste ställa sig frågan om inte Grekland och i synnerhet grekerna har mest att vinna på att ställa in betalningarna och skriva ner sitt skuldberg
och kanske även samtidigt lämna euron för att återfå sin konkurrenskraft och därmed tillväxtförmåga.
Alternativet är att gå med på ytterligare åtstramningar som i första hand syftar till att rädda landets fordringsägare har ingen uppsida
Per Lindvall, e24, 2012-02-07


Vid en första anblick skulle man kunnat tro att Carl B. Hamilton ville hedra Raoul Wallenberg
Vad han är ute efter är att använda Wallenberg som slagträ i en debatt om EU:s finanspakt
Peter Wolodarski, signerat DN 7 februari 2012


Så ska Europa åter bli starkt
Två frågor, båda av central betydelse
Hur får vi fler kvinnor att starta egna företag och hur får vi fler kvinnor på ledande positioner?
Hur får vi fler äldre att stanna kvar längre i arbetslivet?
Reinfeldt m fl regeringschefer SvD Brännpunkt 7 februari 2012


Elpriset är det högsta på 12 månader, det råder elbrist
och endast fem av tio kärnkraftsreaktorer fungerar enligt plan

SvD 7/2 2012


Grekland CDS
Konsekvenserna av en statsbankrutt är stora
Klicka för grafik: Vad händer om ett GIIPS-land blir bankrutt.
Ekot, Staffan Sonning 6 februari 2012


”Det stora tåglånet – räddningen för Sveriges järnvägar”
Järnvägen har grovt eftersatt underhåll och starkt ökad efterfrågan.
Nuvarande statsfinansiella regelverk försvårar förbättringar.
Carl-Johan Westholm, DN Debatt 25 januari 2012


Grekland är inget särfall, bara ett extremfall
Rolf Englund blog 5 februari 2012
En av mina bästa artiklar, tycker jag själv


Varför ska man sitta på portugisiska papper när Angela Merkel gjort klart att det är de privata långivarna som ska förlora.
Eftersom EFSM, ECB och bilaterala långivare tydligen ska hållas skadelösa blir det enbart de privata långivarna som får ta alla förluster.
Danne Nordling, 3 februari 2012


EU:s ekonomi är på väg in i en djup och troligen långvarig recession som i stort sett är självförvållad.
Tyskland försöker fördriva hyperinflationens spöke med hårda åtstramningar i eurozonen,
men ändå hotas krisländerna av en deflation som kan få förödande konsekvenser.
Det är bara en tidsfråga – och tiden är kort – innan den ekonomiska destabiliseringen ger upphov till politisk oro.
Joschka Fischer, kolumn DN 2 februari 2012


Finanspakten är inte lösningen på eurokrisen
Pakten tar sikte på symptomen, snarare än på krisens verkliga orsaker
Johan Schück, DN Ekonomi 3 februari 2012


Johan Schück är intressant
Rolf Englund blog 4 februari 2012


”Chicken Race” Voluntary
Eurozonen vill inte betala ut en slant till, så länge inte de privata långivarna har kommit överens om att efterskänka en stor del av sina skulder till Grekland.
De privata långivarna vill inte efterskänka någonting förrän eurozonen har kommit överens med Grekland om nya stora åtstramningar.
De privata långivarna kräver att också den Europeiska centralbanken ska ta förluster på lånen till Grekland. Men ECB vägrar.
Det är bara några dagar kvar till dess det är för sent för Grekland att kunna betala nästa stora avbetalning på sin gigantiska statsskuld.
Staffan Sonning, Ekot 3 februari 2012


Sex LO-förbund går ut med öppen kritik mot att Wanja Lundby-Wedin har ställt sig bakom en svensk anslutning till pakten.
SvD 3 februari 2012


Om man har en sedelpress går man inte i konkurs
It looks increasingly clear that sub-sovereign eurozone borrowers are in a different position from a sovereign country, such as the UK
Martin Wolf, Financial Times 2 February 2012


Det blev ett kraftfullt nej i folkomröstningen 2003
Vilket skäl upplevde du som starkast?
Nej-sidan hade det överlägsna argumentet att man inte var emot EMU men ville vänta och se
Ett ja var definitivt, ett nej kunde också vara ett ja.

Göran Persson i en intervju med Newsmills chefredaktör PM Nilsson, 2012-01-09


"Heja eurozon, friskt humör!"
Nu försöker statsministern tuta i folket att nationens intressen kan tas tillvara i europakten
eftersom han kommer att få närvara vid minst ett eurotoppmöte per år.
Jaha, men varför skulle Angela Merkel ta hänsyn till svenska ståndpunkter?
Expressen-ledare, 1 februari 2012


Till bords med finanspakten
Dala-Demokraten 2012-01-31


Portugals statsobligationer
Europaktens krav på drastiska ”pro-cykliska” besparingar
Den privata sektorn får ta på sig i stort sett hela kreditrisken.
Inga av de föreslagna åtgärderna har adresserat den underliggande orsaken till ländernas problem: den svaga konkurrenskraften
Per Lindvall, e24, 30 januari 2012


EU på väg upprepa Tysklands misstag
Har inte åtminstone tyskarna hört talas om Brüning?
Rolf Englund blog 2011-12-10


Med undantag för möjligen Grekland och Portugal, så har det stora problemet inte varit att ländernas statsfinanser utvecklats olika,
utan att olikheterna i länders privata sektorer ökat sedan harmoniseringen av penning- och finanspolitiken.
Daniel Somos. Newsmill 31 januari 2012


Varför har Sverige större bytesbalansöverskott än Kina?
Rolf Englund blog, 31 januari 2012

Flodén 2006

Anders Borg noterade att överskottsländer som Sverige, Tyskland, Finland och Österrike motsatte sig att överskott skulle kunna leda till sanktioner.
"Överskott är inte faktor för instabilitet", sade Anders Borg.
Direkt-SE 2011-11-08

Bytesbalansen allt starkare
Betalningsbalansen, 3:e kvartalet 2011
SCB

Med 200 miljarder i överskott hamnar Sverige kring tio-i-topp över världens största ”exportörer” av kapital.
Det finns skäl att analysera om det av strukturella skäl finns motiv till så högt sparande
SEB-krönika av Robert Bergqvist, 2011-02-14


Europakten
Risken för att efterfrågan skärs ned alltför mycket, att tillväxten därmed hämmas och arbetslösheten ökar ännu mer, är förstås reell.
Men en fortsatt och förvärrad skuldexplosion är ingen väg framåt.
För att stötta tillväxten i Europa är det rimligare att länder med hyfsad ekonomi
– Tyskland, Sverige, Finland – försöker hålla i gång hjulen.
DN-ledare, 31 januari 2012


Europakten framställs som en möjlig lösning på eurokrisen, trots att den i huvudsak är irrelevant i det sammanhanget.
Euron har skapat enorma obalanser i många euroländer.
Det under många år möjligt för euroländer att låta priser och löner stiga snabbt utan att drabbas valuta- eller räntekriser.
I Grekland och Portugal skedde det till stor del genom att staten lånade till offentliga utgifter,
i Spanien och Irland skedde det framför allt genom att den privata sektorn, fastighets- och byggsektorn,
lånade till de låga räntor som eurozonen hade på grund av Tysklands låga inflation och höga sparande.

Nils Lundgren, Newsmill, 2012-01-30


Reinfeldt: Sverige kan säga ja till finanspakten
Fredrik Reinfeldt beskrev det senaste utkastet om finanspakten som en framgång för Sverige.
Det innebär, enligt Reinfeldt, att Sverige får vara med vid minst ett eurotoppmöte om året.
DI/TT 30 januari 2012


Involuntary
Grekland kan ta till tvingande lagstiftning för att krympa skulderna till de privata aktörerna. Då kommer knappast ECB undan i alla fall.
De som varnat för farorna med att stödköpa statsobligationer har fått vatten på sin kvarn.
Men ECB borde i själva verket ha bredare uppgifter än att vara inflationspolis.
Med en ECB-garanti för alla medlemsländernas obligationer, eller för att hålla räntan under en viss nivå, skulle eurokrisen kunna hävas.
DN huvudledare, 29 januari 2012


Dagens Nyheter, ECB, Maastricht-fördraget och den intellektuella hedern
Rolf Englund blog 29 januari 2012


Grekland är ett sorgligt särfall.
DN huvudledare, 29 januari 2012


Tanken med EU var att föra Europas folk närmare varandra.
Istället skulle en inre marknad, med fri rörlighet och en gemensam valuta, sprida välstånd från Tammerfors till Thessaloniki. Om vi lyckas ta oss över på andra sidan och rädda euron, återstår ändå många år av misstro mellan länder och
en känsla av att det var ”de andras fel”.
Therese Larsson, SvD Näringsliv, 29 januari 2012


Spanien, Keynes och Europakten
Rolf Englund blog, 28 januari 2012


Den positiva inställningen till EU... förblir sannolikt ledstjärnor för honom även som partiordförande
DN, huvudledare, 28 januari 2012


Stefan Löfven är EU-positiv
Rolf Englund blog, 2012-01-28


Tyskland vill att en ny budgetkommissionär, utsedd av eurozonen,
ska få makt att lägga in veto mot den grekiska regeringens budgetbeslut
om de inte är i linje med de mål som satts upp av långivare.
DN/TT 28 januari 2012


Statssekreteraren Katarina Areskoug Mascarenas tog på EU-nämndens möte på torsdagen upp överenskommelsen med Socialdemokraterna om vad som krävs för att Sverige ska ansluta sig till europakten.
"Jag vill understryka att finanspakten inte innehåller några som helst förpliktelser för Sverige.
Vi behöver inte ändra någon lagstiftning om vi ansluter oss."
"Hemligstämplingen kan man ha olika åsikter om."
Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt anser att de två stora ja-partierna i eurofolkomröstningen, Moderaterna och Socialdemokraterna,
har ingått en överenskommelse som strider mot folkets vilja.
DI/TT 2012-01-27


fastighetsskatt på verkliga istället för påhittade intäkter
P J Anders Linder om avskaffandet av fastightetsskatten och återinförandet av flyttskatten (reavinstskatten)
SvD 26 januari 2012


S och regeringen har kommit överens om europakt
Fotnot: Ingen företrädare för regeringen vill kommentera uppgörelsen förrän efter att riksdagens EU-nämnd har sammanträtt på fredagen.
DI/TT 26 januari 2012


Stefan Löfven, ordförande för Fackliga röster för Europa
Vi får tillträde fullt ut till vår viktigaste marknad på samma villkor som våra konkurrenter.
Det är en klar konkurrensnackdel att stå utanför.
Det innebär också ett politiskt inflytande och att vi tar ansvar för byggandet av ett fredligt Europa.
ST, 1 september 2003


Inte ens en EU-vän kan känna sig särskilt entusiastisk inför den finanspakt som för närvarande växer fram och som ska klubbas på toppmötet nästa vecka.
Trots alla dessa invändningar måste slutsatsen för Sveriges del ändå bli att säga ja till finanspakten
DN, huvudledare 26 januari 2012


Merkels eget svar på vad som behöver göras är
mer samordning mellan Europas länder, mer samordnade skatter och mer samordnad arbetsrätt.
Arbetskraften är ännu inte tillräckligt rörlig mellan Europas länder
– Jag föreställer mig att Europakommissionen blir mer av en regering i framtiden,
sade Tysklands förbundskansler Angela Merkel, Ekot 25 januari kl 20:55


Vi liberaler tror fortfarande på EU som projekt. Detsamma gäller den gemensamma valutan
Den är nämligen en av grundbultarna i Europas samarbete och en av anledningarna till att Europa historiskt gått så bra.
Marit Paulsen, Cecilia Wikström och Olle Schmidt (FP), Europaportalen 25 januari 2012

Omprövningens tid! Det är med stor osäkerhet jag försöker beskriva ett slags förvirring, rent av en smula hjälplöshet inför det som händer i Östeuropa. Vart tog alla drömmar vägen? Vart är alla de ORD jag har använt? Var är de begrepp jag tänkt i? Snacka om nyspråk - när just jag själv på något sätt fått mina egna invärtes ord omgjorda till nyspråk, och jag kan väl inte precis vara ensam?
Nästan förvirrad försöker jag minnas hur orden och tankarna gick under 68-72 års heta debatter, och alla orden vi begagnade, oavsett om vi var R:are eller “moderater” (inte heller det mitt fel att även det ordet gått sin väg, och blivit högern). Men alla orden fanns och kunde brukas, visst har de sedan dess vridit sig lite, suddats lite, klätt sig i nya kläder, men ändock varit verktyg, nu är de bara inte längre.
Säg socialism? Törs du verkligen? För att inte tala om kommunism. Vad f:n säger du??
Marit Paulsen i TCO-Tidningen nr 2/1990

Marit Paulsen, Peter Wolodarski och de som sörjde murens fall
Rolf Englund blog 2010-08-22


Europakten
Sverige och övriga icke euroländer kan erbjudas en plats vid bordet på Eurotoppmöten.
Det är ett av lockbetena för att få så många som möjligt att ansluta sig till EU:s nya finanspakt.
Finansminister Anders Borg hoppas att det ska få Socialdemokraterna att säga ja till svenskt medlemskap.
DN Ekonomi, 25 januari 2012


Europakten
Socialdemokraterna säger nej även till ett fjärde utkast av EU:s finanspakt och
stoppar därmed Sveriges möjligheter att vara med.
Men det kan bli fler förhandlingar...
Ekot, Herman Melzer, 24 januari kl 18:49


Europakten
Regeringen behöver stöd från ytterligare ett parti för att få igenom ett ja, men vill ha med S för en bred uppgörelse.
Tommy Waidelich sade i går att deras nej står fast eftersom förhandlingarna om inflytande går åt fel håll.
Sent i går eftermiddag kom även ett nej från Socialdemokraternas riksdagsgrupp.
Therese Larsson, SvD Näringsliv, 25 januari 2012


Dagens partiledning har inte orkat ta itu med socialdemokratins sår.
Nu står vi inför uppgiften att bygga en Kapitalism 4.0, /Kaletsky/ som är mer ansvarstagande och långsiktig.
Klas Eklund, Dagens Industri 2012-01-23


Sardelis och The Ticking Euro Bomb,
How the Euro Zone Ignored Its Own Rules
Rolf Englund blog 24 januari 2012


Kritiken mot euron är orättvis.
Den gemensamma valutan är nödvändig för integrationen och sammanhållningen inom EU.

Paavo Lipponen, kolumn DNs ledarsida, 9 januari 2012

Öppenheten och toleransen vann en övertygande seger över den nationalistiska populismen i presidentvalet.
Socialdemokraternas presidentkandidat Paavo Lipponen misslyckades rejält och kammade endast hem 6,7 procent av rösterna
Göteborgs-Posten, ledare, 24 januari 2012

Läs mer här


Det som Tyskland fruktar, dvs. en kraftig förlust av konkurrenskraft mot södra euroområdet, är nödvändig för att komma ur eurokrisen.
Detta är inte en olycklig biprodukt utan själva syftet med den nu förda politiken,
som ju går ut på att sänka offentliga utgifter och höja skatter så att skyhög arbetslöshet och företagskonkurser tvingar fram fallande löner
Det är det man menar med uttrycket ”interndevalvering”
Nils Lundgren, 22:e januari 2012


ett permanent undantag för Sverige mot deltagande i euron
Om regeringen är beredd att begära ett sådant, kan förutsättningar skapas för samtal om ett svenskt undertecknande av europakten
företrädare för Miljöpartiet, DN Debatt 2012-01-20


De försöker formulera varje paragraf /i Europakten/ så att man kan gå runt de sedvanliga problemen i EU-politiken:
att något land ska hålla val snart och den sittande regeringen inte vill åka hem från Bryssel med dåliga nyheter om exempelvis nya ekonomiska tvångströjor och då jaga bort väljare (då skjuter de hellre uppgörelsen i sank);
att små länder inte ska känna sig överkörda av de stora (läs: Tyskland och Frankrike) och,
framför allt; att det stora röda skynket inte måste vecklas ut: folkets vilja.
Teresa Küchler, SvD Näringsliv, 20 januari 2012


Framsteg i Atenförhandlingar
En uppgörelse mellan Grekland och landets privata långivare rycker närmare.
Förhandlingarna återupptogs på onsdagen efter att ha brutit samman i fredags. Men det börjar bli bråttom.
Dagems Industri, 18 januari 2012, 16:02


"en öppnare inre marknad är den bästa möjligheten"
Premiärminister Mario Monti har varit EU-kommissionär för konkurrens och inre marknad och förstår
att Europa måste göra två saker samtidigt: få kontroll på statsfinanserna och främja tillväxt.
Svenska Dagbladet, 17 januari 2012


Det handlar om konkurrenskraft, produktivitet och innovationer. Här skulle en av EU:s verkligt stora framgångar
– den inre marknaden – kunna vara en mer förlösande och positiv kraft.
Dagens Nyheter, huvudledare, 16 januari 2012


DN, SvD, Kreab, JKL och Göran Persson
Rolf Englund blog 19 januari 2012


Hemligt PM. Marshall-hjälpen, Grekland och Carl Bildt
Rolf Englund blog 16 januari 2012


I beslutsunderlaget som S&P offentliggjort görs dessutom ett viktigt påpekande.
Standard & Poor’s hävdar att det krävs mer än budgetdisciplin för att ta EU ur krisen.
De underliggande problemen handlar om skillnaderna mellan euroländernas konkurrenskraft, som ökar.

Institutet varnar för att krisbekämpning som enbart inriktas på åtstramning gör det ännu svårare för länder med problem att komma ur sina svårigheter.
Det är en slutsats som förtjänar att upprepas.
Dagens Nyheter, huvudledare, 16 januari 2012


Är Dagens Nyheters intellektuella ohederlighet värre än Svenska Dagbladets tigande?
Rolf Englund blog 17 januari 2012


Standard & Poor´s motiveringar till sina nedgraderade kreditbetyg för en lång rad euroländer drar ner byxorna på euroetablissemanget,
vars lösningar får betyget Icke Godkänt på de flesta fronter.
Per Lindvall, e24, 2012-01-16


Ingenting verkar göras för att motverka det annalkande sammanbrottet.
"Finanspakten" reglerar hur länderna, efter att ha övervunnit skuldkrisen, ska undvika att hamna i en ny skuldkris
genom egen frivolitet med utgifter och skatter.
Danne Nordling, 11 januari 2012


”Om jag vore svensk kanske jag skulle sälja mitt hus och köpa en bondgård.”
Robert Shiller är övertygad om att både börser och huspriser till stor del styrs av känslor, psykologi och vad människor pratar om kring matbordet.
Därför säger han att det inte är så konstigt om människor tror på stigande huspriser – de har ju stigit i 20 år.
DI 13 januari 2012


Anders Borg är duktig, men tänk om de goda tiderna
beror på bostadsbubblan, som på Irland

Rolf Englund blog 2011-11-23


Europakten
Reinfeldt låter försiktigt nöjd över möjligheten att Sverige ska kunna få ett politiskt inflytande genom närvaro på möten
utan att för den sakens skull behöva följa nya hårdare regler om enskilda länders ekonomi.
- Vi måste ha ett tydligt stöd i riksdagen för att kunna gå med och det bygger både på allianspartier men rimligen också på (S)
Ekot 12 januari 2012


P1-morgon frågar Göran Persson vad Sverige har att vinna på att gå med i pakten.
Hans parti har hittills tagit ställning emot.
Göran Persson i P1-morgon 12 januari 2012 med Inger Arenander


Det bästa man kan säga om Birgitta Ohlssons framträdande på bästa sändningstid är: oinspirerat.
Birgitta Ohlsson är inte det enda statsråd som gjort en blek figur i riksmedierna de senaste dygnen.
DN, huvudledare, 11 januari 2012


Merkel och Göran Persson om politisk union och skatteunion
Rolf Englund blog 2012-01-10


Jag vill inte insinuera något, men ...
Det skulle förstås också kunna vara så att en upptagen konsult som Göran Persson tycker att han har tid över
och därför på sin fritid skriver debattartiklar och låter sig intervjuas i EU-frågor.
Den hälsosamme ekonomisten, 2012-01-10


"Investerare misstar sig om de tror att ECB ska kunna lösa skuldkrisen i euroområdet så länge det saknas en politisk union"
Angela Merkel sade att euron introducerades som ett "visionärt steg, men grunden var inte tillräckligt förberedd".
Denna motsättning ska lösas med ökad ekonomisk integration, vilket blir uppdraget de kommande åren.
DI 10 januari 2012


Finanskrisen blev speciell för Sveriges del. Exporten säckade ihop, vilket slog hårt mot BNP och de anställda i industrin,
men många andra fick det bättre ekonomiskt tack vare jobbskatteavdrag, höjd lön och sänkta räntor.
P J Anders Linder Chefredaktör Ledare, SvD 8 januari 2012


När EU utser den svenska regeringen
EU-minister: Birgitta Olsson
- Birgitta är folkpartist och en av få politiker som verkligen tror att euron inte har något med eurokrisen att göra, och alltså inte bara säger så för att vara EU till lags.
Den hälsosamme ekonomisten, 19 November 2011


Euroländernas genidrag att deponera 200 miljarder euro i IMFs kassaskåp för att kunna begära nödlån ur det, istället för att skramla ihop internt och då riskera långa parlamentsdebatter och medborgarilska,
ser ut att vara lättare sagt än gjort.
Teresa Küchler, SvD Näringsliv, 23 december 2011


Européerna – Arvet efter EU:s pionjärer
Läser en litet diffus ledarkolumn av Annika Ström Melin i dagens DN.
Nils Lundgren, 21 december 2011

Jag har skrivit boken ”Européerna. Arvet efter EU:s pionjärer” (Atlantis förlag, 2005) som är en personlig berättelse om hur Europabygget började.
Annika Ström Melin


Valutaunionen leder till att hela det europeiska integrationsprojektet, frihetens Europa, hotas.
De politiker och andra opinionsbildare som drev igenom eurosatsningen i slutet av nittiotalet
och har försvarat den utan hänsyn till verkligheten sedan dess bär på ett fruktansvärt ansvar.

Problemet är att de europeiska folken inte har någon möjlighet att utkräva detta ansvar.
Nils Lundgren, 26 december 2011


Ett system med böter ... innebär det ett ingrepp i demokratin som
kan skapa konflikter mellan folken och därmed hota unionen.
Mats Persson, SvD Brännpunkt, 24 december 2011


Krisen orsakades inte av oansvarig finanspolitik
Mattias Lundbäck 22 December 2011


Varken Greklands finanser eller ens euron är värda
det vågspel som en finanspolitisk union skulle betyda.

Risken är påtaglig att politiken håller på att skena ifrån sitt folkliga stöd.
Gunnar Wetterberg, Expressen, 23 dec 2011


Ta i och sätt stopp för fakturaskojarna
Huvudledare, signerad P J Anders Linder, SvD 23 december 2011


Debatten om allt detta /Europakten/ borde gå hög i vårt land.
Men i vårt land är det knäpp tyst.
Anders Wijkman, fd Europaparlamentariker, Newsmill, 6 december 2011


En genomsnittlig svensk villa är värd dubbelt så mycket som för tio år sedan.
I Stockholm har priset på villor ökat tre fyra gånger på tjugo år, enligt SCB.
Sedan 1995 har bostadspriserna i landet stigit med i genomsnitt cirka 40 procent vart femte år.
DN Ekonomi, 23 december 2011


Hushållens totala skuldsättning ligger på över 160 procent av den disponibla inkomsten,
vilket är en historisk toppnotering. År 2000 låg nivån på 100 procent.
– Sverige har den snabbaste tillväxten i bolånestocken i Europa.
Tillväxten är i höjd med krisländer som Spanien och Irland, säger Bengt Hansson, analytiker på Statens bostadskreditnämnd
DN Ekonomi, 23 december 2011


Många tyskar fattiga trots stark tillväxt
var sjunde tysk under fattigdomsgränsen
Ekot, 22december 2011


ECB har stängt entrédörren för direktköp av statsobligationer från krisländerna,
ECB har öppnat bakdörren på vid gavel så att de likaledes krisande eurobankerna till låg ränta ska kunna köpa dessa obligationer
och tjäna grova pengar. Detta är rena ”banksterfasoner”.
Per Lindvall, SvD e24, 2011-12-20


Bankernas bolånemarginaler har ökat kraftigt.
Själva skyller de på ökade upplåningskostnader.
DN Ekonomi, 19 december 2011


Monnet
Förtruppen drabbad av EU-tvivel
De nya europeiska tjänstemännen sjöng sånger tillsammans och var övertygade om att de skulle skapa ett bättre och mer fredligt Europa.
Stämningen blev nästan frikyrklig – och därför avskräckande för många som befann sig utanför
Något av den andan finns kvar i korridorerna i Bryssel.
Annika Ström Melin, DN 21 december 2011


Annika Ström Melin, den enda aktningsvärda personen bland eurons anhängare
Rolf Englund blog 21 december 2011


Jag röstade även för Euron, vilket jag idag ångrar och skäms över.
Jag borde vetat bättre.

Lars Bern, ledamot av Kungl Ingenjörsvetenskapsakademin, Newsmill 2011-12-12


I stället för att lösa krisen passar Paris, Berlin och Bryssel på att göra om Europa på ett sätt
som är så politiskt impopulärt att det kräver en kris för att få in alla i ledet.
Det borde vara otänkbart för Sverige att vara med
Johan Norberg, Newsmill, 2011-12-12


Italien har lovat att låna ut 22,5 miljarder euro till IMF så att IMF ska kunna rädda ... Italien.
Och Spanien bidrar med 15 miljarder euro för att rädda ... Spanien.

Mattias Lundbäck, 19 December 2011


We shall overcome
Left and Right together
Workers of Europe unite, you've only euro chains to lose
Comrades across Europe, come over to the eurosceptic side.
Rolf Englund blog, 19 december 2011


Spanska huspriser fortsätter falla
Sedan toppnivåerna 2007 har de spanska huspriserna fallit med 24 procent
e24, TT, Reuter 2011-12-15


Mest anmärkningsvärt av allt är bristen på åtgärder för konkurrenskraft och tillväxt.
Den europeiska skuldkrisen är så pass djup att man varken kommer kunna spara eller spendera sig ur krisen; man kan enbart växa ur den.
Det saknas varje tillstymmelse till förutsättning för ett svenskt euromedlemskap i närtid. Frågan är ju om euron överlever.
Janerik Larsson, tidigare vice vd på Svenskt Näringsliv, Newsmill 18 december 2011


Jag kan försäkra att om ett EMU-medlemskap funnits med i ja-sidans argumentation
/inför folkomröstningen 1994/
skulle Sverige i dag inte varit medlem i EU.
Janerik Larsson, SvD 1999-02-03


I rapporterna efter förra veckans stormiga toppmöte i Bryssel
drunknade nyheten om att EU håller på att få sin 28:e medlem.
Ett anslutningsavtal undertecknades med Kroatien och
om allt går enligt plan blir landet en del av EU den 1 juli 2013
DN huvudledare 18 december 2011


Var är Captain Euro när vi behöver honom?
SvD-ledare, Claes Arvidsson, 18 december 2011


Euroområdet går mot fiskal union. Men det sker till priset av demokratin.
Nya regleringar ska se till att ”rätt” politik förs.
Snart spelar det ingen roll vilka politiker som sitter vid makten
LO-ekonomen Monika Arvidsson, SvD Brännpunkt, 18 december 2011


Säg nej till euro-pakten
Blott Folkpartiet anser att Sverige borde ansluta sig
Eric Erfors, Expressen, 14 dec 2011


President Sarkozy galopperade in på sin gamla käpphäst: ett nytt mellanstatligt avtal utanför EU.
Så återuppväcktes en gaullistisk dröm om ett mellanstatligt organiserat Europa,
ett fäderneländernas Europa fjärran från de fosterlandslösa eurokraterna.

Rolf Gustavsson, SvD 17 december 2011


Resultatet av förra veckans EU-toppmöte analyseras av juridisk expertis,
upprepar statsminister Fredrik Reinfeldt gravallvarligt.

Men det krävs ingen speciell expertis för att genomskåda den krassa realitet som   gömmer sig under toppmötets oklara konklusioner. Där ligger bara bluff.
Rolf Gustavsson, SvD 17 december 2011


– Min utgångspunkt är att få vara med och utforma samarbetet
men att göra åtskillnad mellan länder med euron som kommer att ta på sig legala förpliktelser
och ändra i sin lagstiftning och de länder utanför som inte behöver göra det.
Fredrik Reinfeldt, Ekot, 17 december 2011


Nils Lundgren, Calmfors och eurons tigande Ja-sägarna
Rolf Englund blogg 17 december 2011


Finanspakten förtjänar utan tvivel kritik.
Det juridiska trasslet är besvärande,
liksom bristen på åtgärder som kan dämpa den akuta krisen.

Annika Ström Melin, DN, 16 december 2011


Sverige är berett att bidra med upp till 100 miljarder kronor
till krishanteringen i EU via IMF.

Ekot 15 december 2011


Reinfeldt väntar med besked om europakt
– Ännu är det oklart vilka åtaganden som icke länder som Sverige skulle påta sig
om vi väljer att ansluta oss till det avtal som alltså skulle undertecknas senast i mars.
Ekot, 13 december 2011


SCB:
Om det hade varit folkomröstning i dag hade cirka 80 procent röstat nej till euron.
Bara 11 procent skulle röstat ja till euron.
Ekot 13 december 2011


Riksdagen bör upplösas och nyval hållas
Rolf Englund blog 13 december 2011


Så vilken var eurogrundarnas idé om hur en lågkonjunktur skulle bekämpas?
De kanske inte trodde att det kunde bli några lågkonjunkturer?
Danne Nordling den 12 december 2011


P J Anders Linder ställer upp för Wallenberg och Tyskland
Rolf Englund blog 13 december 2011


Jan Björklund, Birgitta Ohlsson och Carl B Hamilton vill följa Tyskland
som Wallenberg vill
Rolf Englund blog 13 december 2011


Sveriges bytesbalansöverskott var år 2010 större än Tysklands
- 6,7 procent - enligt Ekonomifakta


Jag skulle bli förvånad om alla de länder som i dag har euron som valuta kommer att ha det om tio år.
Kanske kommer bara ett mindre antal av dem att behålla den

Lars Calmfors, kolumn DN 13 december 2011


Problemet för euroländerna är att bemästra den pågående skuldkrisen men att göra det på ett sätt som är långsiktigt hållbart.
Massiva stöd till krisländerna kan hantera de akuta problemen men underminera valutaunionen på sikt.
Alltför begränsade stöd kan leda till en ny finanskris med internationell depression som följd.

Lars Calmfors, kolumn DN 13 december 2011


Alla euroländer ska införa en ny finanspolitisk regel enligt vilken
det strukturella budgetunderskottet får vara högst 0,5 procent av BNP.

Är dessa åtgärder tillräckliga för att massiva ECB-stöd ska vara förenliga med ett långsiktigt hållbart system?
Enligt min mening är svaret nej.
Lars Calmfors, kolumn DN 13 december 2011


En av knäckfrågorna är om den nya finanspakten ska få använda EU:s institutioner,
trots att den i formell mening grundas på ett mellanstatligt avtal och därmed inte är en del av unionen.
Nej! svarar de renläriga.

För alla som vill försöka rädda så mycket som möjligt av den stora Europeiska unionen borde emellertid svaret vara självklart: Ja!
Annika Ström Melin, DN 13 december 2011


Nu blir det ett avtal mellan de 17 euroländerna som andra kan ansluta sig till.
Utöver budgetkontroll och automatiska sanktioner mot syndare skall länderna skriva in ett underskottstak i sina författningar.
Per T Ohlsson, Sydsvenskan, 12 december 2011


"ESM-mekanismen är den nya europeiska diktatorn"
Närhelst och så ofta den önskar, kan den enkelt begära av euroländerna, att inom 7 dagar betala in miljarder i euro.
Youtube, alldeles utmärkt, på tyska med svensk textning

För mer information, gå till www.courtfool.info (på svenska, engelska m fl).


Aftonbladets Katrine Kielos har ett selektivt minne
Det var inte Göran Perssons nedskärningar som fick fart på Sveriges ekonomi, naturligtvis.
Hon var bara nio år gammal när den svenska växelkursen började flyta hösten 1992.
Men nog har hon läst om vad som hände.
Rolf Englund blog 12 december 2011


Peter Wolodarski nära avgruden den 11 december 2011
Hur länge till skall Peter Wolodarski, som i grunden är en intellektuell person,
kunna hålla fast vid sin EU- och EMU-vänliga linje?
Rolf Englund blog 12 december 2011


Långivarnas nya tveksamhet inför statspapper från länder som Italien, Spanien och Belgien
har inte främst att göra med själva skuldnivån utan med ökad osäkerhet.
Skuldproblemen har lite olika orsaker i olika länder
P J Anders Linder, SvD 11 december 2011


Budgetregler och tätare ekonomiskt samarbete kan vara bra för att förebygga kommande kriser,
men de pressar knappast ned nuvarande höga räntor i Sydeuropa.
Det är som om Sverige – mitt under den dramatiska krishösten 1992 – hade infört utgiftstak och budgetmål
för att få bort spekulationerna mot kronan.
Peter Wolodarski, DN 11 december 2011


I Merkels och Sarkozys senaste europlan finns också skatten på finansiella transaktioner.
Den är visserligen en usel idé, som fiaskot för den svenska valpskatten på 80-talet visade, men för dem är poängen att markera mot marknaden.
En sådan skatt skulle framför allt riktas mot London, som dominerar den europeiska finanssektorn.
Och det är mot den bakgrunden skilsmässan på toppmötet mellan Storbritannien och kontinenten måste ses.
Signerat Gunnar Jonsson, DN 10 december 2011


Överstatligheten ökar
Till framgångarna hör att nyordningen kommer att kunna genomföras relativt snabbt
SvD-ledare 10 december 2011


EU på väg upprepa Tysklands misstag
Rolf Englund blog 10 december 2011


Europakten räddar inte Italien från bankrutt
Det är olycksbådande att höra Angela Merkel uttala sig efter EU-toppmötet
Det nya fördragets text blir klar i mars.
Hon fick frågan: "Vad händer då med Portugal, Spanien och Frankrike fram till dess?"
Danne Nordling, 9 december 2011


EU finns kvar, men risken är att unionen alltmer liknar ett skalbolag som tömts på innehåll.
De beslut som fattats handlar i första hand om förändringar på längre sikt.
Bristen på akuta åtgärder är fortfarande besvärande.
DN-ledare 10 december 2011


EU-länderna ska skjuta till 200 miljarder euro till IMF.
Det är nästan 2.000 miljarder kronor.
Det är väl generöst av stater i kris?
Detta är bakgrunden.
Rolf Englund blog, 10 december 2011


Om EU-toppmötet kan ta konkreta steg på väg mot ett stramt och trovärdigt regelverk för finanspolitiken i euroländerna är det inte bara
en angelägen korrigering av ett grundläggande konstruktionsfel,

det öppnar också för att centralbanken ska aktivera sig och gå in med lättnader av helt annan omfattning än hittills.
SvD-ledare 9 december 2011


2008 var Birgitta Ohlsson en av de sex folkpartister som aktivt tog ställning mot sin regering
och den kontroversiella FRA-lagen, även om hon så småningom lade ner sin röst.
SvD nyhetsplats 8 december 2011


- Sverige kommer troligen inte att gå med i EU:s nya finanspolitiska pakt. Det står klart nu när toppmötet i Bryssel är över.
Det blir ingen stor förändring av EU-fördraget - istället ett mellanstatligt avtal med de 17 euroländerna plus några EU-länder till.
Statsminister Fredrik Reinfeldt (M) anser inte att Sverige bör ansluta sig till den gruppen.
Ekot via Rolf Englund blog 9 december 2011


Europa lider av en förtroendekris som har sin grund i höga och växande statsskulder.
Alla medlemsländer i både euroområdet och EU bör åta sig att föra en ansvarsfull finanspolitik,
förbinda sig att respektera stabilitets- och tillväxtpaktens tak för statsskulder,
samtidigt som EU förstärker tillsynen över ekonomi och statsfinanser.
Leif Johansson och Jacob Wallenberg, DN Debatt, 9 december 2011


Inte eurons fel?
Carl B Hamilton, Birgitta Ohlsson, Urban Bäckström och många andra ställde upp helhjärtat, aningslöst och omdömeslöst för euron
Jag känner medlidande med dem, men deras långsökta försvarsargument måste ändå bemötas och landets ledarskribenter gör det ju inte,
eftersom de själva är i samma intellektuellt pinsamma sits.
Nils Lundgren blog 8 december 2011


Nils Lundgren är storsint och känner medlidande. Det gör inte jag.
Rolf Englund blog 9 december 2011


Otydligheterna beror på att något förslag till slutdokument fortfarande inte finns.
Fredrik Reinfeldt och de andra regeringscheferna fortsätter sina samtal klockan halv elva i dag på förmiddagen.
Det verkar vara en risk att de samtalen blir lika besvärliga som de i natt.
Fredrik Reinfeldt, Ekot 9 december 2011


Nu tror sig EU-presidenten Herman van Rompuy ha hittat en nödutgång i Lissabonfördraget så att ett en fördragsförändring kan undvikas.
Det är också Sveriges linje - inklusive S och MP.

Eric Erfors, Expressen, 8 december 2011, med mycket bra fakta om artikel 126, protokoll nr 12


Nils Lundgren:
Dagens Nyheter om eurokris, teknokrati och demokrati
Rolf Englund blog 8 december 2011


EU måste nu samla sig till beslut för att rädda eurosamarbetet.
Men det får inte bli på bekostnad av demokratin.
Sydsvenskan 8 december 2011


Rumpnissen bleknar
Det krävs mindre hemlighetsmakeri om EU ska överleva.
Maktbalansen i EU förändras av eurokrisen.
Avgörande beslut fattas i slutna rum
Annika Ström Melin, DN, 8 december 2011


Reinfeldt stöder fiffigt förslag av van Rompuy
om att ändra i ett protokoll som formellt sett ligger vid sidan om Lissabonfördraget
OK säger SvD och viftar bort "välgrundad principiell kritik"
Rolf Englund blog 8 december 2011


Sverige stödjer det förslag som EU:s ordförande Herman van Rompuy presenterat
hårdare regler om budgetdisciplin införs utan en fördragsändring.
Krisen är nu så allvarlig att en fördragsändring inte hinns med, sa
statsminister Fredrik Reinfeldt efter samråd med riksdagens EU-nämnd 7 december 2011


Skop:s novembermätning
Färre än var tionde svensk tycker att Sverige ska gå med i EMU
Euroförespråkaren Carl B Hamilton (FP) är inte överraskad
DN/TT, 7 december 2011


Riksdagen och EMU-opinonen
Rolf Englund blog 7 december 2011


"Vi måste ha en åsikt på EU-nämnden på onsdag”
säger Marie Granlund (S), vice ordförande i riksdagens EU-nämnd
Men vid lunchtid på tisdagen hade de ännu inte fått något färdigt förslag att ta ställning till.
DI 2011-12-06


Annika Ström Melin, eurokrisen och Neues Deutschland
Rolf Englund blog 6 december 2011


Svenska Dagbladet i dag 6 december om eurokrisen och fördragsändringen
Rolf Englund blog 6 december 2011


– Grekland var ett undantag, sa Merkel på den gemensamma presskonferensen i Paris.
– Viktigt är investerare förstår att det är tryggt att investera i Europa.
Både Merkel och Sarkozy tog öppet avstånd från gemensamma europeiska statsobligationer, så kallade eurobonds,
och framhöll Europeiska Centralbankens oberoende.
SvD Näringsliv, 5 december 2011
och Financial Times


Tyskland förbereder för att ta över Commerzbank
Ekot 5 december 2011


Mera vatten på min kvarn,
Pimco-chef: the realisation that in today’s eurozone, Italy and Spain (and France ) are in effect
like emerging market countries that borrow in another currency
Rolf Englund blog 5 december 2011


Bankerna på Cypern har en inlåning på 93 miljarder dollar.
ECB-ledamoten Athanasios Orphanides, centralbankschef i Cypern
"Nedskrivningen /av Greklands skulder/ ett fruktansvärt misstag"
DI/TT 2011-12-05


Wolodarski och eurons hot mot demokrati och välstånd
Rolf Englund blog 4 december 2011


Lösningen, det bästa möjliga utfallet, innebär alltså en inflationsspiral i hela eurozonen,
samt att Sydeuropa i realiteten blir koloniserat.

Budgetåtstramningarna som krävs kortsiktigt kommer dessutom försämra utvecklingsläget ytterligare.
Därför: långvarig lågkonjunktur.
Isobel Hadley-Kamptz, Expressen, 3 december 2011


Eurons första tio år var en trist historia för de flesta tyskar,
som mest ägnat sig åt att spara, effektivisera och skära ned i sin välfärdsstat.
Rensat för inflation har inkomstutvecklingen varit skral.
Peter Wolodarski, DN 4 december 2011

Wolodarski och Tysklands framgång med Ådalsmetoden
Rolf Englund blog 4 december 2011


Hur skall man tolka Svenska Dagbladets pinsamma tystnad om eurokrisen?
Rolf Englund blog 3 december 2011


Sarkozy efterlyser bättre disciplin inom EU
– I dag har rädslan återvänt, rädslan för att Frankrike inte längre styr över sitt öde, sa presidenten,
samtidigt som han underströk behovet av just Europeiskt samarbete för fredens skull och för överlevnad.
Ekot 2 december 2011


10 år med euron – det ska firas
"videon ser ut som en Scientologikyrkereklam"
Teresa Kuchler, SvD Näringsliv, 1 december 2011, med video


Euron: Förändrad europeisk maktbalans
Det europeiska par som styr Europa är inte jämlikt.
Paris har blivit beroende av det starkare Berlin.
Annika Ström Melin, 1 December 2011

Sarkozy, has said France and Germany must come together to ensure stability at the heart of Europe.
In a major speech in the port of Toulon, Mr Sarkozy said he and the German Chancellor, Angela Merkel,
would meet on Monday to propose measures to ensure the future of Europe.
BBC, 1 December 2011
Med citat av Reinfelt och kommentar av Englund


When Swedes voted in 2003 on whether or not to join the euro,
most political and business leaders were strongly in favour.
Today even the euro’s supporters are grateful to the 56% of voters who said no.

The Economist print Dec 3rd 2011

Enligt The Economist är i dag "even the euro’s supporters are grateful to the 56% of voters who said no".
Det har jag inte märkt något av.
Rolf Englund blog 1 december 2011


Vem frågar folket när EU krisar?
Hänger medborgarna med? Har någon frågat vad vi tycker?
Och hur går det med demokratin när fler och fler tunga ekonomisk-politiska beslut flyttas upp på EU-nivå?
Det skall vår EU-minister, Birgitta Ohlsson, svara på hos Ekot.
Lördag 3 december 2011 kl 12:55


Hur illa ställt är det egentligen?
För detta är samma åtgärder som centralbankerna genomförde i samband med Lehmankrisen.
Per Lindvall, e24, 2011-11-30


Euron står inför ett sammanbrott
Patricia Hedelius, SvD Näringsliv 30 november 2011 kl 23:07


Överallt sprids känslan av att undergången närmar sig.
”Överlever euron julen?” undrade tidningen Le Journal du Dimanche i en jätterubrik på förstasidan i söndags.
Annika Ström Melin på Parisbesök, signerat DN 30 november 2011

Annika Ström Melin på Parisbesök
Rolf Englund blog 30 november 2011


Ett år efter Irland fick sitt räddningspaket är läget fortfarande mycket mörkt.
Konsumtionen faller, investeringarna likaså, och folket är förbannade för att
nästa års budget mejlats runt i Tyskland innan det irländska parlamentet fått se den.
Enligt ekonomer kan ytterligare nödlån från EU behövas.
SvD nyhetsplats 29 november 2011


Skuldkrisen är i första hand en ekonomisk kris. Därför bör inte EU springa iväg med stora, komplicerade ändringar av regler, institutioner eller av EU-fördraget.
Inte heller är euroobligationer eller utvidgade möjligheter för ECB att ge finansiellt stöd en lösning.
Det sade statsminister Fredrik Reinfeldt vid en presskonferens på tisdagen efter att ha träffat EU-ordföranden Herman Van Rompuy.
SvD nyhetsplats, 22 november 2011


När avgår Carl Bildt?
Det är svårt att tro att Statsministern och Utrikesministern längre har samma syn på EU och eurokrisen.
Rolf Englund blog 29 november 2011


Eurokrisen, fisksoppan och elitens olidliga dumhet
Rolf Englund blog 28 november 2011


Socialism och EMU - två misslyckade fullskaleexperiment
Om det fortfarande finns någon som förnekar sambandet mellan euron och eurokrisen har jag tagit fram ett
diagram som illustrerar hur PIIGS-ländernas bytesbalans har utvecklats sedan euron infördes.
Den hälsosamme ekonomisten, 27 November 2011


IMF för inga samtal med Italien om ett eventuellt låneprogram för landet.
Det uppgav en talesperson för IMF i ett e-postat meddelande på måndagsmorgonen, enligt Bloomberg News.
Tidningen La Stampa rapporterade på söndagen om att IMF förebereder ett låneprogram för Italien på upp till 600 miljarder euro.
DI 2011-11-28, 07:21


De människor som mobbade EU till att anta en gemensam valuta,
de människor som mobbade både Europa och USA till åtstramning är inte teknokrater.
De är istället djupt opraktiska romantiker.
Så varför drev dessa "teknokrater" på så hårt för euron, och bortsåg från många varningar från ekonomer?
Delvis var det drömmen om ett enat Europa, som kontinenten elit fann så lockande att de viftade undan praktiska invändningar.
Paul Krugman, New York Times, 20 November, 2011


Hela Europa riskerar att få nobben när marknaderna öppnar i kväll i Asien.
Vem vill låna ut 80 miljarder till Belgien?
Rubriken på första sidan i Le Soir möter mig på ett dagsbesök i Bryssel,
surrealismens huvudstad där en morgontidning heter ”Kvällen”.
Det mesta verkar vara sig likt. Fast värre. Mycket värre.
Rolf Gustavsson, SvD 27 november 2011


Slutet för den nuvarande valutaunionen. Inte det mest sannolika, men ändå inget orealistiskt perspektiv.
Euroländerna kan bli tvungna att bryta mot reglerna för att valuta­unionen ska överleva.
EU-fördraget gör klart att Europeiska centralbanken, ECB, inte får låna ut pengar till medlemsstater.
I en verklig nödsituation är ändå detta vad som måste göras.
Johan Schück, DN 25/11 2011


Kan en riktig karl se filmen med Meryl Streep som Lady Thatcher?
Rolf Englund blog 26/11 2011


Eurojättar varnar för total valutakollaps
Ekot 25/11, 18:35, med fin bild


Banker förbereder sig för eurokollaps
Ekot 25/11 2011 med fin bild


Jämför Sverige och Finland.
Skillnaderna sedan euron infördes i ekonomisk utveckling mellan Sverige (utanför euron) och Finland (med euron) är närmast försumbara.
Det gäller BNP-tillväxt, inflationstakt, investeringar, export, offentlig skuld och budgetbalans.
Carl B Hamilton, SvD Brännpunkt, 24 november 2011


Ekot direktrapporterar om eurokrisen 24/11
Ekot fortsätter rapporteringen minut för minut om eurokrisen


Wolfgang Münchau:
War es wirklich die Inflation der frühen zwanziger Jahre, die, anstelle der Deflation der frühen dreißiger Jahre, Hitler an die Macht brachte?
Bra Böckers Världshistoria, Band 13, sid 156-157 anför härom
Der Spiegel via Rolf Englund blog 24/11 2011


Underskott och statsskuld ska beräknas som andel av BNP.
Det mest rationella sättet att reducera skulderna är att få fart på tillväxten.
Skuldländerna Grekland och Italien har misslyckats med detta.
Här, mer än i skulderna, ligger deras allvarliga problem.
Nils-Eric Sandberg, Kristianstadsbladet, 20 oktober 2011


Visst var det så att Kjell-Olof Feldt fick något pris som Europas bästa finansminister
Rolf Englund blog 23 november 2011


Anders Borg är duktig,
men tänk om de goda tiderna beror på bostadsbubblan, som på Irland

Rolf Englund blog 23 november 2011


”Vi tycks ha gått in i eurons sista dagar så som vi känner till valutasamarbetet”, skriver Credit Suisse
Bankens analytiker varnar för fortsatt kaos på medlemsstaternas obligationsmarknader och för att
krisen kan komma att rubba även de stabilaste av banker.
DI 22 Nov 2011


– Det är inte euron som är under attack
Fredrik Reinfeldt menar att det inte är euron som är problemet,
utan de stora statsskulderna i flera länder och bristande konkurrenskraft.
DN 22 november 2011


Konstruktionen kring euron har inte varit fel
Jan Björklund, Birgitta Ohlsson, Carl B Hamilton och Olle Schmidt, SvD Brännpunkt, 9 september 2011


Trots allt fokus på skuldkrisen i södra Europa är det i Sverige som utlåningen till hushållen ökar snabbast.
I dag har hushållen lån på mer än en och en halv gånger årsinkomsten. Det är mer än en fördubbling jämfört med hur lånen såg ut 1970.
I en jämförelse mellan 17 OECD-länder, inklusive USA och Australien, ligger Sverige i topp.
SvT Rapport 20 november 2011


Krisen hösten 2011 handlar inte om inflation utan om att upprätthålla finansiell, social och politisk stabilitet i Europa.
Peter Wolodarski, DN 21 november 2011


Borgerlig klyfta om EU - äntligen
Den folkpartistiske ordföranden i riksdagens EU-nämnd, Carl B Hamilton, skulle diskutera den pågående eurokrisen med författaren och debattören Johan Norberg. Rummet var fullt med ett hundratal borgerliga ledarskribenttyper.
De, de tänkta kärntrupperna, fnittrade nu lätt generat åt att nationalekonomiprofessor Hamilton inte tycktes ha några argument.
Isobel Hadley-Kamptz, Expressen 19 nov 2011


Spanien
Helst ska nu åtstramningarna anpassas så att de stöder i stället för kväver tillväxten, som i dag är noll.
Den ekvationen har varit svår att få ihop på fler ställen i Europa.
DN-ledare 20 november 2011


Så länge som krispaketen inte har genomförts med full effekt fungerar de inte som plåster på såren.
Vägen framåt för Italien och Grekland är kantad av frågetecken kring politikens uthållighet
SvD-ledare 19 november 2011


Forskare som Alberto Alesina på Harvard har pekat på att länder som beslutsamt minskar de offentliga utgifterna faktiskt kan få god tillväxt.
Johnny Munkhammar, riksdagsledamot (M), SvD 20 november 2011


- Jag utesluter definitivt inte att ett svenskt medlemskap ligger ganska nära. Kraften i utvecklingen för oss ditåt, säger Göran Persson
Argumentet är att fria avreglerade marknadskrafter måste ha en politisk motkraft, och enligt Persson finns det ingen annan motkraft än eurosamarbetet.
Göran Persson i DI ref SvD 17 november 2011


Sverige är redo för en folkomröstning om att införa euron inom några år.
Det säger den förre statsministern och nuvarande utrikesministern Carl Bildt i en intervju för Dagens Industri.
Carl Bildt i DI ref Yle 18 november 2011


Krugman om Rubicon och The Printing Press Mystery
Rolf Englund blog 18 november 2011


EU:s ledare har inte räddat Europa,
de har riggat systemet för en finansiell katastrof.

Johan Norberg, Expressen 27 oktober 2011


Junilistan har vaknat till liv igen
Rolf Englund 17 november 2011


Financial Times: Italien har ingen sedelpress
Rolf Englund blog 17 november 2011


Kapitalets nästa offer blir Spanien
Katastrof väntar politiska vänstern
Aftonbladsledare, signerad Olle Svenning, 2011-11-12


Vi måste tänka på konsekvenserna av en åtstramning i en stor del av Europa.
Det kommer att förvärra och inte förbättra läget.
Om refinansieringen att misslyckas råkar vi in i det scenario som jag skrev om 2/9 2011: en europeisk katastrof.
Och den beror enbart på politisk oförmåga.
Danne Nordling 16 november 2011


Minns ni Ja-sidans prat om att EMU skulle ge lägre ränta?
Nu lånar Sverige billigare än Tyskland

Rolf Englund blog 2011-11-16


Martin Feldstein, professor vid Harvarduniversitetet har varit en enveten kritiker av EMU sedan 1992, då han skrev den nu klassiska artikeln i The Economist, där han framförde en rad argument mot européernas EMU-projekt.
Själv började jag tvivla på EU:s ekonomiska ambitioner efter att ha läst Feldsteins artikel.
Margit Gennser i inledningen till boken EMU - en kritisk analys, Fischer & Co 1997


Spanien har potential att bli ett stort finansiellt monster. Bara under 2012 har staten ett refinansieringsbehov på 200 miljarder euro
Efter det att Italiens kris snabbt fördjupades förra veckan har fokus på marknaden nu flyttats vidare till Spanien
SvD Näringsliv 15 november 2011

Kommentar av Rolf Englund
Hoppet är ute för EMU - Euron kollapsar i Spanien
Rolf Englund blog 2010-05-31


Villapriserna har sjunkit med 3 procent på tre månader.
Just nu finns rekordmånga objekt på marknaden.
Samtidigt har antalet sålda bostäder minskat kraftigt.
DI 15 november 2011 med bra statistik


10.53 Italian yield passing 7pc
Allt skulle ju bli så bra bara dom blev av med Göran Persson och Berlusconi.
Rolf Englund blog 2011-11-15


Merkel ändrar grundlagen för att lättare flytta makt till Bryssel
Rolf Englund blog 2011-11-14


EU; 25 lydstater under ett fransktyskt protektorat
Nils Lundgren 5 november 2011


Det är ju det man har haft på känn hela tiden
- "The challenge of our generation is to finish what we started in Europe, and that is to bring about, step by step, a political union," Merkel told the party congress in the east German city of Leipzig
Hur kan dom vara så dumma att dom inför en gemensam valuta. Det kommer ju inte att gå, frågade jag mig för länge sedan. Svaret var inte så svårt att komma fram till.
Den gemensamma valutan kan bara försvaras som en nödvändig byggsten i bygget som skall leda fram till ett nytt romerskt rike
Rolf Englund blog 14 november 2011


Eurokrisen och Den enda vägen
Rolf Englund blog 14 november 2011


Det är fortfarande svårt att ta in att amerikanska hushåll ett tag belånade sina bostäder så ivrigt att
en tiondel av deras köpkraft kom från nya lån på husen.
Har vi lika klart för oss att skulderna skjutit i höjden även här hemma?
För 15 år sedan motsvarade hushållens skulder i genomsnitt 90 procent av den disponibla inkomsten. I fjol var de uppe i 160 procent.
P J Anders Linder Krönika SvD 13 november 2011


Det är Tyskland och Frankrike som alltmer bestämmer; alla andra har blivit till statister, till dockor som antingen har att nicka eller blunda
EU:s storbanker, diskret uppmuntrade av den politiska klassen, har med spenderbyxorna på lånat ut pengar
som om euroobligationer – garanterade av en för alla, alla för en – redan vore ett faktum.
Richard Swartz, Kolumn DN 12 novenber 2011


Det mest förödande med dödsskjutningen av ärkehertigen för snart hundra år sedan var att skottet fick dominoeffekt.
Ett komplicerat nät av fördrag och avtal om ömsesidig hjälp utlöstes och ledde till att Europas länder ställdes mot varandra, trots att det inledningsvis inte fanns någon plan på att sätta i gång ett stort krig.
DN huvudledare 13 november 2011


Hitler och skuldkrisen
Det finns en sak som mer än något annat skrämmer slag på tyskar och det är inflation.
Martin Ahlquist, Fokus, 11 november 2011


Det var inte inflationen som förde Hitler till makten,
som Fokus och många andra tror, det var arbetslösheten

Rolf Englund blog 13 november 2011


Milton Friedman om EMU, Italien och politiska problem
Rolf Englund blog 10 november 2011


Interndevalvering
Grekland står sannolikt inför en nationell kollaps.
Den europeiska makteliten har fastslagit att vägen till ekonomisk balans i de sydeuropeiska eurokrisländerna är s k interndevalvering.
Nils Lundgren, Newsmill, 2011-11-08


Greklands interndevalvering och Ådalshändelserna
Rolf Englund 2011-11-08


Lehman Brothers och eurokrisen
Om man gör anspråk på att förstå politikens utveckling måste man äga förmågan att ställa sig mitt i de virvlar som fem krafter skapar tillsammans.
Det är med andra ord fullt möjligt att vara världsledande inom nationalekonomi, bankväsendet eller finanssystemet,
och ändå göra bedömningar som inte hamnar i närheten av det facit som verkligheten småningom erbjuder.
Roland Poirier Martinsson, Kolumn SvD ledarsida 7 november 2011


Wolodarski, politisk chefredaktör på DN,
diskuterar 90-talskrisen utan att nämna orden fast växelkurs
Rolf Englund blog 7 november 2011


Skulle Europa ha haft skuldkris utan euron?
Danne Nordlilng, om Wolodarskis söndagskrönika, 7 november 2011


Grekland
Huvudskälet för en omröstning är dock att det borde vara självklart att folket tillfrågas innan man tar ett stort steg mot upphävandet av stora delar av ett lands självbestämmande över sin framtid.
Lars Wohlin, SvD 5 Nov 2011


Om man har en sedelpress går man inte i konkurs
Det tråkiga för länder som är med i EMU, som t ex Grekland, Spanien, Italien, Irland och Portugal är att
hela deras statsskuld, liksom alla privata skulder, är i euros, vilket för dem är en utländsk valuta,
i meningen att landets centralbank inte kan framställa mer av den med viljekraft.
Rolf Englund blog 4 november 2011


Att EU går framåt betyder att politisk makt flyttas från medlemsländerna till Bryssel och detta kan inte genomföras på demokratisk väg. Folken (obs pluralen) är nämligen helt emot detta.
Men om man ställer till rejäla kriser, så kan varje nationell maktelit skrämma sitt folk till underkastelse.
De tvingas acceptera. EU-kommissionens tidigare ordförande, virrpannan Romano Prodi, var så omedveten att han skrev en kolumn i självaste Financial Times (20 maj 2010),
där han lugnt konstaterade att han och alla de andra som drev fram europrojektet naturligtvis visste att det skulle leda till en svår kris förr eller senare.
Jag citerar: ”When the euro was born everyone knew that sooner or later a crisis would occur. It was inevitable that, for such a bold and unprecedented project, in some countries (even the most virtuous ones), mistakes would be made and unforeseeable events occur.”
Och då kommer EU att gå framåt, dvs. tillskansa sig mera makt på medlemsstaternas bekostnad.
Detta var så magstarkt att t o m Annika Ström Melin på DN:s ledarsida tyckte det var omdömeslöst att säga det så rent ut.
Nils Lundgren blog 24 oktober 2011


Få anade vidden av vad som skulle kunna hända när den gemensamma valutan lyfte från det europeiska startfältet.
Sverige kan tjänstgöra som förebild. Vår återhämtning efter nittiotalskrisen inleddes som bekant när kronan tilläts flyta fritt,
och 2008 parerade vi i huvudsak finanskrisen med en fallande kronkurs.
Johan Ingerö, ledarsidan SvD 4 november 2011


Det kan vara hälsosamt för demokratin i EU att vid avgörande tillfällen fråga väljarna vad de tycker om färdriktningen
I flertalet länder har folket avgjort frågan om medlemskap – vilket borde vara regel.
Någon gång bör folket få säga sitt
Annika Ström Melin, Signerat DN 2 november 2011


Om inte den politiska makten i Europa europeiseras och den nuvarande konfederationen
övergår i en federation kommer eurozonen, och EU som helhet, att falla sönder

Eurozonen kommer att få uppträda som EU:s förtrupp,
eftersom EU som helhet varken kan eller vill påskynda en politisk förening.
Joschka Fischer, Kolumn DN 2011-10-31


Greker tömmer sina bankkonton
Under oktober plockade spararna ut omkring 10 miljarder euro, drygt 90 miljarder kronor.
DI 2011-11-03 13:13


Lika rätt i dag
Krisen ger EMU-kritikerna rätt
Nils Lundgren, f d ordförande Junilistan, och Birgitta Swedenborg, ordförande Junilistan,
SvD Brännpunkt 8 maj 2010


Hur återskapa fisk av fisksoppan?
Den folkliga legitimiteten för projektet är svag.
Varför ta en stor risk för misslyckande när vinsterna är små?
Vad händer om EMU misslyckas - hur återställer man kronan, pundet, D-marken?
Problemet liknar att återskapa fisken från fisksoppan.
Anf. 32 MARGIT GENNSER (m).
Riksdagens protokoll 1995/96:6, Onsdagen den 11 oktober 1995

*

En variant av uttrycket är att det är lätt att göra fisksoppa av ett akvarium, men svårt att göra en fisksoppa till ett akvarium.


Eurodämmerung
Nobelpristagaren Paul Krugman förutspår i en krönika i The New York Times
ett sammanbrott i eurosamarbetet. Krugman räknar med att det blir ett nej i den grekiska folkomröstningen
och att de italienska räntorna redan är på nivåer som på sikt kommer att förorsaka bankrutt.
DI/TT 1 november 2011


En nordisk förbundsstat kan ge de nordiska länderna en internationell maktställning.
En nordisk union skulle bli världens tionde största ekonomi, rejält före till exempel Ryssland och Brasilien.
Norden skulle då ha en given plats vid de stora internationella rådslagen.
I EU kunde de nordiska länderna med större tyngd hävda nordiska värden.
Gunnar Wetterberg, DN Debatt 27 oktober 2011

Tänk om det inte fungerar
Det kan visserligen hända att en gemensam valuta skulle tvinga fram den anpassning som krävs för att den ska fungera:
en samordnad finanspolitik, flexibla arbetsmarknader, och överföringar av människor och resurser mellan länderna.
Men tänk om det inte fungerar.
Gunnar Wetterberg, Samhällspolitisk chef på SACO, DN Debatt 1995-07-18

Han framhåller att det blir svårare för Sverige att parera svängningar mellan goda och dåliga tider vid ett inträde.
Det blir följden av att vi överger kronan och lämnar makten över räntan till den Europeiska centralbanken i Frankfurt
Samtidigt är ett fullt medlemskap i EMU, enligt Wetterberg, bra för tillväxten och därmed tillgången på arbete.
Gunnar Wetterberg, samhällspolitisk chef på Saco och försiktigt positiv till EMU, UNT/TT 24/7 2003


Vår intelligenta och sympatiska EU-minister Birgitta Ohlsson
som (förståeligt nog) såg trött, ledsen och plågad ut, yttrade bl a följande orimligheter:
1. Det är i kriser EU går framåt, så har det varit och så bör det bli nu.
2. Tur att euron fanns. Tänk om vi hade gått in i denna kris med 17 olika valutor till.
3. Det är skamligt att euroländer har kunnat vansköta sina ekonomier på detta sätt.
Programledaren i Agenda (liksom alla svenska journalister) hade inga följdfrågor till något av dessa påståenden.
Så nu kommenterar jag dem. Nils Lundgren blog 24 oktober 2011


Grekland ska folkomrösta om det nya EU-stödpaketet,
meddelade det hårt ansatta landets premiärminister Giorgos Papandreou på måndagskvällen, rapporterar Reuters.
DI/TT 2011-10-31 20:36

PJ Anders Linder, politisk chefredaktör på SvD, m fl,, borde kunna medge
att det var bra att det blev Nej till EMU i folkomröstningen

Rolf Englund blog 1 november 2011


106 miljarder euro
Tyvärr är invändningen att EU-ledarna löste alla problem
utom hur allt ska gå till och var pengarna ska komma ifrån.
DN-ledare 28 oktober 2011


Det räcker inte med respekt för budgetbalans.
För att få Europas ekonomier på rätt köl kommer även tillväxtpolitik att krävas.
SvD-ledare 28 oktober 2011

Det är bekvämt att beskriva eländet som en kris för euron och det är förvisso riktigt.
Men inte helt. Egentligen är statsskuldskris en bättre beskrivning.
SvD-ledare 27 oktober 2011


Krisen i Grekland och euroområdet har gjort intryck i på makthavarna i riksdagen.
Även i Moderaterna finns nu en stor grupp som säger nej till euron
16 av Moderaternas riksdagsledamöter uppger att de skulle rösta nej i en ny folkomröstning,
ytterligare 3 är osäkra medan 25 uppger att de skulle rösta ja.
I dag är det bara i Folkpartiet som ja-sidan dominerar.
DN 26 oktober 2011

En som svängt är Per Bill, vice ordförande i Konstitutionsutskottet. Han säger att han principiellt fortfarande är för valutaunionen men att bristerna visat sig vara för stora.
– Med den information vi hade då fanns det inget som talade för att samarbetet skulle utvecklas så här.
Men när det kommer tillräckligt mycket ny information kan man behöva ändra sitt ställningstagande.
Och här har det varit väldigt mycket ny information som har visat på bristerna, säger han.
DN 26 oktober 2011

– Principiellt tycker jag att euron är en god idé, men det håller ju inte.
Det gick inte, det fungerade inte, ekonomierna var för olika.

Det är för väl att man kan ändra sig i någon fråga när man blir överbevisad,
säger Tuve Skånberg (KD) som röstade ja för åtta år sedan.
DN 26 oktober 2011

Moderaterna bör genomföra sin egen avstalinisering och rehabilitera de tidigare partifienderna som valde att gå emot en svensk anslutning till EMU.
Rolf Englund 26 oktober 2011


Jag är mer militant än Daily Telegraph om Eurokrisen och stegen mot "ever closer union"
Rolf Englund blog 26 oktober 2011


Ny rapport från Bostadskreditnämnden
En slutsats som vi kan dra efter att ha analyserat utvecklingen i Danmark, USA och Sverige är att kombinationen av
låga räntor, små krav på kontantinsats, amorteringsfria lån och marknadsvärdering leder till att hushållen skuldsätter sig för mycket.
Större delen av prisuppgångarna på bostadsmarknaderna kan förklaras av
övergången till rörliga räntor och amorteringsfria lån under åren innan krisen.
Bostadskreditnämnden 26 oktober 2011

Man kan tillägga att de senaste årens fortsatta uppgång i bostadspriser och skuldsättning har orsakats av
det ekonomiskt och moraliskt förkastliga avskaffandet av fastighetsskatten.
Rolf Englund blog 26 oktober 2011


Eurokrisen - Ryggen mot väggen
Åtskilligt snickrande återstår på eurobygget.
Dagens europeiska toppmöte kommer inte att sopa undan alla motsättningar.
DN-ledare 26 oktober 2011


/Den tyska/ Konstitutionsdomstolen har slagit fast att regeringen måste gå till förbundsdagen för att inte bryta mot grundlagen.
Det innebär både att den demokratiska förankringen ökar och att möjligheterna till transparens i processen blir betydligt bättre.
Claes Arvidsson, ledarskibent SvD 26 oktober 2011


EU-ledarna: Räcker inte 50 % nedskrivning för Grekland, det hade vi ingen aaning om?
Rolf Englund blog 2011-10-25
Credit Danne Nordling, Staffan Sonning och Lucas Papademos


På frågan om det blir så svarade Fredrik Reinfeldt igår: Vet ej.
Ett nytt regelverk måste vara så konstruerat att det utesluter
att EU står som betalningsgarant för enskilda euroländer och att EU i praktiken blir en transfereringsunion.
Claes Arvidsson, ledarskribent SvD 24 oktober 2011


Angela Merkels och Nicolas Sarkozys modell, som Jacques Delors kallar Merkozy,
är ett mellanstatligt organiserat Europa dominerat av Tyskland och Frankrike.

Och för Merkozy handlar det i dag framför allt om en sak, att rädda euron.
Rolf Gustavsson SvD 23 oktober 2011


Det beskrivs som ett illasinnat tysk-franskt försök att tvinga fram en allmän bankkapitalisering,
baserad på en beräkningsmetod som de facto innebär en nedskrivning av värdet på Spaniens och andra perifera problemländers statsskuld.
Spaniens redan idag svåra läge skulle bli helt ohållbart.
Det finns mycket som tyvärr tyder på att så är fallet.
Mauricio Rojas SvD 23 oktober 2011


Det är märkligt hur lite konkret Gunnar Hökmark (M) har att komma med
inför den ekonomiska och sociala kris som blir allt djupare inom euroområdet.

Inte ett uns av självkritik eller reflektion finns i hans text.
Jonas Sjöstedt, SvD 22 oktober 2011


Det finns ingen lösning, bra eller dålig, på eurokrisen
Även om man, på något sätt, skulle kunna ta hand om medlemsländernas skulder så återstår
arbetslöshet och stagnation förorsakat av felaktigt kostnadsläge
Rolf Englund blog 21 oktober 2011

Top of page


Terms of Recapitalisation
Många banker i Europa, som riskerar väldiga förluster på de lån de dumt nog givit till euroländer, måste tillföras nytt kapital, rekapitaliseras, som det kallas.
Därom råder det rörande enighet.
Hur det skall gå till råder det delade meningar om. Ryktena säger att Frankrike gärna se att pengarna kommer från en gemensam pott, medan Tyskland anser att franska banker i första hand skall få nytt kapital från Frankrike.
Om detta pågår en livlig debatt.
Däremot är det väldigt tyst om på vilka villkor de nya statliga eller överstatliga pengarna skall omvandlas till eget kapital, typ aktiekapital, i bankerna.
Rolf Englund blog 19 oktober 2011


Flera franska bankaktier faller tungt på tisdagen,
efter att Moody's varnat för att Frankrikes kreditbetyg AAA är under press.
e24 2011-10-18


De svenska bankernas balansomslutning är mer än fyra gånger Sveriges BNP.
Bankerna borde betala mer i skatt. Det säger professor Lars Calmfors.
Professorskollegan Martin Flodén vill se högre krav på kapitaltäckning och riskanpassad avgift till stabilitetsfonden.
Viktor Munkhammar, DI 18 oktober 2011


Bara i USA sitter bolagen på 2.000 miljarder dollar i kontanter.
Om deras tillförsikt förbättras skulle de kunna använda pengarna till investeringar, nyanställningar och bolagsköp.”
Nouriel Roubini, DI 17 oktober 2011


Nästan en fjärdedel av svenska ungdomar under 25 år saknar arbete.
Det är en siffra som placerar Sverige i botten bland länderna i EU, enligt Eurostat.
Problemet delar Sverige med större delen av västvärlden.
Hög arbetslöshet tycks ha blivit ett kroniskt tillstånd, och det gäller inte bara bland unga.
Andreas Cervenka, SvD Näringsliv 9 okt 2011

Top of page


Banker bör givetvis inte plancera sina, och spararnas, pengar i statsobligationer.
Det passar bättre för försäkringsbolag där en förlust inte får samma utväxlning.
Men bankerna har sett till att politikerna har ordnade det för dem.
Rolf Englund blog 2011-09-01


Nu är det dags att sätta stopp för det vansinne som pågår.
Nu vill dom förstatliga banker och införa ett enat Europa.
EUSSR kommer att bli en värdig efterföljare till Sovjetunionen, USSR.
Rolf Englund blog 14 oktober 2011


Hur kan det vara klart att Grekland ska få sina 8 miljarder euro om man samtidigt tror att Grekland ska gå i konkurs
med en skuldnedskrivning på 60-70 procent som nämndes i programmet.
Betalar man ut 8 miljarder som efter någgra veckor eller månader bara är värda kanske 2,5 miljarder?
Danne Nordling 12 oktober 2011

Top of page


David Cameron låter som Johanna Möllerström.
Det är inget beröm.

Rolf Englund blog 14 oktober 2011


Standard & Poor´s, S&P, sänker sänker Spaniens betyg
för långfristig upplåning till AA-, från AA. Utsikterna är negativa.
SvD Näringsliv 14 oktober 2011 kl 06:59

Det framgår av ett pressmeddelande natten till fredagen.

Skälen är hög arbetslöshet, pressad ekonomi och ”den förmodade nedgången i ekonomin” hos Spaniens viktigaste handelspartners.

Full text

Top of page


Europa har några veckor på sig att hitta en långsiktig lösning på skuldkrisen.
Ett problem är att politiker hittills lyssnat för mycket på banklobbyn och varit för snälla mot deras ägare.
Det säger Sveriges finansminister Anders Borg som nu förespråkar förstatliganden av krisande finansbolag.
Andreas Cervenka SvD Näringliv 13 oktober 2011

Du skäller på bankchefer och kallar Svenskt Näringsliv för ett särintresse. Är det en medveten strategi att vara tuff mot näringslivet för att du vet att du ändå har deras stöd?

–Jag har mycket bra relationer till både företagsledare och företagsägare i Sverige. Men om man ska hantera en finanskris kommer man i konflikt med banker.
Om man inte gör det utsätter man skattebetalarna för en väldig risk, för då ger man efter för deras krav och önskemål.
I länder där man inte har en rätt tuff relation mellan finansdepartementet och bankerna får man väldigt stora skulder.

Full text

Top of page


Stackars Stefan Füle. På onsdagen hade EU:s utvidgningskommissionär den otacksamma uppgiften att presentera Bryssels årliga rapport om de nio länder
– Kroatien, Turkiet, Island, Makedonien, Montenegro, Albanien, Serbien, Bosnien och Kosovo – som vill bli medlemmar i unionen.
Annika Ström Melin, 13 oktober 2011

Det var en lätt surrealistisk föreställning. Den iscensattes som om ingenting allvarligt hänt i EU; som om allt rullar på som vanligt.

Stefan Füle försäkrade att utvidgningen ska fortsätta och att allt är under Bryssels kontroll. EU:s kommissionär uppfostrar ansökarländerna lika ivrigt som tidigare samtidigt som marken under euron och därmed hela unionen gungar. Hans självsäkra uppsyn snarast förstärkte känslan av kris.

Full text

Top of page


På EU-nivån har beslut och beslutsfattare seglat iväg farligt långt från den allmänna opinionen,
och krisbekämpningen kan leda till mer överstatlighet än vad politikerna någonsin har bett om mandat för.

PJ Anders Linder, SvD 9 oktober 2011


PJ Anders Linder är på rätt spår om eurokrisen
Rolf Englund blog 9 oktober 2011


I dag träffas Tysklands förbundskansler Angela Merkel och Frankrikes president Nicolas Sarkozy i Berlin för att diskutera skuldkrisen i Europa.
Inför mötet har det rapporterats om oenighet mellan Eurozonens två viktigaste länder till exempel om hur europeiska storbanker ska räddas
Ekot med bra bild 9 oktober 2011


IMF beräknar bankernas behov av friska buffertar till 200 miljarder euro
Tyskland vill i första hand låta bankerna själva försöka skaffa kapital från sina ägare. Fungerar det inte får de nationella regeringarna gripa in.
Frankrike att EFSF ska sköta ruljangsen; möjligen beroende på att franska banker hårt utsatta i Sydeuropa.
DN-ledare 9 oktober 2011


Populister som ylar om att bankerna borde stå sitt kast
har inte funderat över hur ett Europa skulle se ut där finansmarknaden har gått under
DN-ledare 9 oktober 2011


DN borde kunna skilja på bankerna och deras aktieägare
Rolf Englund blog 9 oktober 2011


Länder som står utanför valutasamarbetet kan vara med i det som kallas europluspakten
Hittills har alla länder i EU anslutit sig, utom fyra: Storbritannien, Ungern, Tjeckien och Sverige.
Är det Europas förenta stater som håller på att ta form? Nej, unionens karaktär förändras inte i grunden.
DN-ledare 5 oktober 2011


– Vad händer om vi faktiskt får en bobubbla?
Ja, då kanske vi inte är fullt så överkapitaliserade som ögat tycker,
säger Annika Falkengren, SvD Näringsliv 6 oktober 2011


Brandförsäkringsargumentet - William Hague: monetary union a burning house without any fire exits
Rolf Englund blog den 4 oktober 2011


Borde Grekland behålla euron?
Ref. till Mats Persson, Harry Flam, Gunnar Örn, Nouriel Roubinin och Otmar Issing
Danne Nordling, väldokumenterad som alltid, 3 oktober 2011


Greklands oväntat stora underskottet för 2011 på 8,5 procent av BNP
Rolf Englund blog 2011-10-04


Greklands "unexpectedly harsh recession"
Rolf Englund blog 2011-10-03


Den 6 maj 2010 föll Dow Jones med 1000 punkter.
De amerikanska börserna var som mest nere med 8 procent innan de återhämtade sig.
Händelsen har blivit känd som the flash crash eller blixtkraschen.
Affärsvärlden 3 Oktober 2011


Vad var det jag sa?
Från mitten av nittiotalet fram till strax före sekelskiftet skrev jag spaltmeter om EMU på Svenska Dagbladets ledarsida.
Jag var inte ensam, men jag var drivande. Därefter fortsatte jag att göra det i Finanstidningen.
Jag var kritisk, jag var skeptisk och när det började dra ihop sig till folkomröstning argumenterade jag för ett nej.
Huvudlinjen mot EMU var inte ekonomisk. Det här, påpekade jag, var ett politiskt projekt. Syftet var att tvinga fram mer överstatlighet
Johan Hakelius, Affärsvärlden 30 augusti 2011


Finansministern och reportrarna verkade ha det så mysigt
Detta inte menat som förtal av Gunnar Örn, Johan Schück och allt vad de heter.
Johan Hakelius, Affärsvärlden 27 september 2011


"en ny bankliknande monsterstruktur som med hjälp av belåning ska kunna låna ut bortåt 18500 miljarder kronor
ECB har bland stödköpt statspapper i krisländer för 1500 miljarder kronor
och lånat ut ytterligare 3700 miljarder till problemtyngda banker mot säkerhet i samma skakiga obligationer.
Som förlustreserv har ECB ett kapital som motsvarar fyra kronor per utlånad hundralapp
Andreas Cervenka, SvD Näringsliv, 3 Oktober 2011


Det är inte bara livbolagen som har problem med sina pensionslöften. Det tickar även en pensionsbomb i börsbolagen.
Det handlar om miljardbelopp som företagen inom drygt ett år måste täcka med eget kapital.
Patricia Hedelius, SvD Näringsliv 30 september 2011


Inflation har historiskt varit ett sätt att minska tunga skuldbördor.
Metoden kan bli aktuell igen som ett sätt att bekämpa skuldkrisen. Storbritannien har redan börjat.
Viktor Munkhammar, DI 2 okt 2011


Vanliga medeklassmänniskor i Sverige har gjort mångmiljonaffärer på bostadsmarknaden med en belåning på 90 procent eller mer,
en nivå som skulle få vilken solbränd riskkapitalist som helst att skrika rätt ut av ångest.
Andreas Cervenka, svD Näringsliv 2 okt 2011


Nästan lika länge som pengar har existerat som koncept i den mänskliga hjärnan har guld spelat en viktig roll.   De första guldmynten tillverkades 550 år före Kristus i kung Krösus av Lydiens rike. Guldets dragningskraft har hållit i sig ända fram till idag.
Det har knappast undgått någon att vi befinner oss mitt i en global guldrusch.
”Vi köper ditt guld!”, skriker en febrig säljartyp med blekt leende och Brotherskostym från var och varannan reklampelare.

Andreas Cervenka, svD Näringsliv 2 okt 2011


Marianne Nessén, doktor i ekonomi och biträdande chef för avdelningen för penningpolitik på Sveriges Riksbank
- Hur mycket pengar det finns i Sverige? Det är omöjligt att svara på
Hur mycket sedlar och mynt som finns vet vi förstås, det handlar om ungefär hundra miljarder kronor.
Men om vi pratar om pengar i vid mening är begreppet otroligt fluffigt och flexibelt. Jag kan inte sätta en siffra på det, säger hon.
Andreas Cervenka, SvD Näringsliv 2 okt 2011


Grekland borde aldrig ha gått med i euron, det vet vi nu.
Grekland är redan i djup depression – som kommer att fördjupas, so oder so
EU, IMF och ECB vill undvika att Grekland tvingas lämna euron på ett sätt som skapar ännu värre sprickor.
Klas Eklund, kolumn SvD 2 oktober 2011


Det är obegripligt hur EU kunde blunda för att hela Europa inte är som Tyskland.
Aten och Berlin är två helt skilda världar.
Richard Swartz, Kolumn DN 1 okt 2011


Richard Swartz om EMU 2011 och 2003. Nog borde han be om ursäkt.
Rolf Englund blog 1 oktober 2011


Börsuppgången startade i USA den 12 augusti 1982
In the United States, the return to demand management began as early as the summer of 1982
Inflating the Dow’s bear market low of 777 points in August 1982 gives it a current level of 3,600
Rolf Englund, Anatole Kaletsky (background) och Hutchinson and Cox, New York Times, September 28, 2011


Runt bordet vid toppmötet i Warawa sitter företrädare för sex länder i öst
Ukraina, Vitryssland, Georgien, Moldavien, Armenien och Azerbajdzjan – som bjudits in för att förbättra relationen med EU.
Pappor till detta så kallade östliga partnerskap är två goda vänner, Sveriges och Polens utrikesministrar Bildt och Sikorski
Annika Ström Melin, DN 30 sept 2011


Annie Lööf, vilse i flosklernas land
Hur ska man förklara den floskulösa tomhet som präglade Centerledaren Annie Lööfs "linjetal"?
Ann-Charlotte Marteus (kvinna får angripa kvinna) Expressen 29 sept 2011


Det var direkt plågsamt att lyssna på EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso i går morse.
Han framträdde i Europaparlamentet och höll sitt stora tal om den pågående krisen.
Har han tydligen helt förlorat kontakten med den politiska verkligheten i medlemsländerna?
Annika Ström Melin, DN, Signerat 29 sept 2011

Kommentar av Rolf Englund:
Observera att Annika Ström Melin inte är emot själva jätteklivet i federalistisk riktning.
Hennes invändning är att det inte är läge för det. Det gäller att navigera rätt och sedan ta det
fedralistiska jätteklivet när det är läge för det.


Enligt Lissabonfördraget kan man införa europeiska skatter men det kräver enhällighet i rådet,
det vill säga varje medlemsstat har vetorätt. Men när det väl är gjort kan man i det här fallet höja både transaktionsskatt och den nya momsen
med enbart majoritet i rådet.

Gunnar Hökmark, DN Debatt 29 sept 2011

Dagens förslag från EU-kommissionen
"En variant av 80-talets valpskatt"

Fin bild på Kjell-Olof Feldt, valpskattens pappa, med hunden Zeppo.
Staffan Sonning, Ekot 28 sept 2011


Mats Persson, Grekland och de rationella förväntningarna
Rolf Englund blog 28 sept 2011


Greklands konkurs - en studie i panik?
Kan den grekiska konkursen begränsas till enbart en nedskrivning av lånen?
Det finns en risk att grekerna tror att drachman ska återinföras.
I så fall blir det bankrusning och panik om man inte också förberett en ny valuta.
Danne Nordling 26 sept 2011


Godmorgon måndag Tiden krymper, menade Borg
"Det här mötet ledde ju inte till någon bred lösning", sammanfattade Borg i Washington på söndagen
Europe Split on Rescue Plan, World Urges Swift Action; Germany Opposes Expanded Bailout; Anxiety at IMF
Geithner Plan for Europe is last chance to avoid global catastrophe
Rolf Englund blog 26 sept 2011


Euron, centerledaren, Calmfors och unge Nuder samt trevliga bilder från Oktoberfest i Bayern i SvT Agenda
http://svtplay.se/t/103430/agenda


War Game: Nu börjar eurokrisen bli riktigt spännande
Rolf Englund blog 25 sept 2011


Vårt finansiella system bygger på ömsesidig skuldsättning där nya värden skapas genom skuldsättning.
Få är idag helt utan skuld. I själva verket ser vi det som en självklarhet att
varje form av tillgång ska balanseras mot en viss grad av skuldsättning
Nils Fagerberg och Ulf Jakobsson, SvD Brännpunkt 24 aept 2011


Arga greker som skriker antikapitalistiska slagord utanför parlamentet fördjupar krisen,
och för varje ny repris av Skuldkris hoppar någon Pasok-ledamot av.
Frågan är nu bara vad som kommer först: en regeringskris eller beskedet om att Grekland ställer in betalningarna?
Expressen 25 sept 2011


Grekland
BNP sjunker med över 5 procent i år, det var nästan lika illa i fjol och 2012 fortsätter ekonomin att krympa.
Arbetslösheten har passerat 16 procent.
Hur någon med de förutsättningarna ska betala ett växande skuldberg är en gåta.
DN, signerat Gunnar Jonsson, 25 sept 2011


Fler behöver visa skuldmedvetenhet, skriver DN
De ansvariga försöker skjuta över skulden på de greker, spanjorer, italienare med mera som utnyttjat låneerbjudandena från bankerna
som kunnat locka med de låga räntor som euromedlemskapet, till en början, medförde.
Men de som införde euron är de ytterst ansvariga.
Rolf Englund blog 25 sept 2011


Förut ledde väl inte budgetbekymmer i Grekland till risk för sammanbrott i världsekonomin ?
Kan det ha något med euron att göra ?
Rolf Englund blog 24 september 2011


Vad säger centerpartisterna om det trängda läget för Europas ekonomier?
I förmiddags gästades stämman av Guy Verhofstadt, känd för att med frenesi försvara federalistiska värden.
Det vill säga – euro, en EU-gemensam finanspolitik och euroobligationer.
Dagens Arena 23 sept 2011


Euro-krisen
Greklands fortsatta kris får världen att skaka
Tre scenarier för Grekland
Marianne Björklund, DN 24 sept 2011


IMF-chefen varnar för kollaps
"Med mörka moln över Europa och med stor osäkerhet i USA
riskerar vi en kollaps i den globala efterfrågan", säger IMF-chefen Christine Lagarde.
Den globala ekonomin behöver en inkluderande, jobbskapande, tillväxt
Det sade IMF-chefen Christine Lagarde på fredagskvällen, enligt ett anförande som publicerats på IMF:s webplats.
DI 24 sept 2011


Svenskt Näringsliv avstyrker det föreslagna finanspolitiska rådet.
Det finns inget behov för ett sådant eftersom vi anser att aktiv stabiliseringspolitik inte skall bedrivas.

Klicka här


Vilken väg tar euron?
Therese Larsson, SvD Näringsliv 24 sept 2011


Charles Gave beskriver situationen i Grekland som ett ”lågintensivt inbördeskrig”.
”Och det kommer att sprida sig till Frankrike, Portugal och Spanien och andra länder”
”Många känner sig lurade. Eurokraterna försökte genomföra en politisk kupp när euron infördes, i syfte att skapa en europeisk stat.
Men befolkningen i Europa vill inte ha en sådan stat. Nu ser vi motreaktionen”
DI 23 sept 2011”För att rädda Europa måste vi döda euron”, säger analysräven Charles Gave
Charles Gave är en av grundarna till den Hongkongbaserade analysfirman Gavekal och har följt finansmarknaderna i mer än 40 år.
Enligt Charles Gave måste euron avskaffas som gemensam valuta. Men vägen ur ut valutasamarbetet kan bli smärtsam, tror han.
”Kaos är det värsta, men mest troliga scenariot. Politikerna har varit inkompetenta i tio år, så varför skulle de plötsligt vara kompetenta nu?”
DI 22 sept 2011


Anders Borgs motivering för den försiktiga budgeten är den internationella osäkerheten och de risker som en konjunkturavmattning innebär.
Det kan låta klokt. Men det finns samtidigt skäl att reflektera över principerna för regeringens finanspolitik.
Det är en olämplig konjunkturpolitik med större reformer i goda tider än i dåliga, vilket blir fallet om konjunkturdämpningar får leda till att utrymmet för reformer revideras ner.
En sådan procyklisk finanspolitik förstärker konjunktursvängningarna.
Lars Calmfors, Kolumn DN 22 sept 2011


Sockerbagare skriver Wall Street Journals utrikeskolum
Rolf Englund 20 sept 2011


Nationalekonomin är inte i kris
Allmänheten är tydligen missnöjd med att ekonomerna varken kunde
förutse den stora recessionen 2008 eller hur den skulle bekämpas
.
Danne Nordling 19 sept 2011


Den 14 september, för åtta år sedan, röstade svenska folket Nej till införandet av euron.
Det var märkligt eftersom samtliga de stora partierna,
de tunga intresseorganisationerna och de ledande medierna tog ställning för medlemskap i EMU.
Göran Greider, Metro 20 sept 2011


När den svenske statsministern i sin regeringsdeklaration lägger ut texten om den osäkra ekonomin,
beskriver han det som en ”skuldstorm” som likt ett oväder drar in över världen.
Det var inte ens någon gäst, utan bara en dröm om ny stormaktsstatus för det gamla Europa.
Göran Greider, Metro 20 sept 2011


Även om Grekland misskött sin ekonomi går det inte att komma ifrån att
problemen blir hart när olösliga på grund av den gemensamma valutan.
Göran Greider, Metro 20 sept 2011Greklands kassa slut om tre veckor
IMF bedömer att den grekiska ekonomin kommer att krympa med 5,5 procent under 2011
och att recessionen kommer att fortsätta under nästa år med en nedgång på ytterligare 2,5 procent.

DN 2011-09-19


Och då skrev jag i Financial Times om eurobonds och Hayek (och Grekland)
Rolf Englund blog 20 september 2011


Greklandskrisen på 30 sekunder
Grekland kan betala sin förfallande skulder om de får nya lån.
Men det hjälper inte kostnadsläget.
Rolf Englund blog 19 sept 2011


Eurokrisen på 30 sekunder
Du skall införa euron om Du, nu, vill skapa ett Europas Förenta Stater.
Du skall inte införa ett Europas Förenta Stater för att rädda euron.
Rolf Englund blog 19 sept 2011


Ledaren för Greklands största konservativa oppositionsparti säger att det enda sättet
att få det skuldtyngda landet ur dess ekonomiska kris är att utlysa nyval.
Ekot, 17 september kl 21:55


Den fördjupade ekonomiska integrationen har också en politisk dimension
som öppnat ett stort spelrum för allehanda populistiska sockerbagare som lockar med
den gamla världens söta illusion om nationell suveränitet.
Rolf Gustavsson, SvD 10 september 2011


Rolf Gustavsson, demokratin och sockerbagare
Rolf Englund blog 18 sept 2011


Grekland, demokratin och det nu aktuella pladdret
Rolf Englund blog 18 sept 2011


Ekonomer oroar sig till och med för att Anders Borg bromsar i uppförsbacke.
Anders Borg fått så höga förtroendesiffror att han börjat agera som om ekonomisk tillväxt skapas ur budgetbalans.
Ordning och reda är viktigt, men ”tid för ansvar” börjar mer och mer få drag av ”tid för passivitet”.
Peter Wolodarski, 18 sept 2011


Nationalekonomi i kris.
Eurokrisen fördjupas och Tyskland räknar på en grekisk konkurs.
Men samtidens stora orakel, ekonomerna, som med hjälp av sina modeller satte den politiska agendan i 25 år, har nu tystnat.
Claes Lönegård, Fokus, 16 september 2011


"ett litet steg mot en finanspolitisk union"
I juli kom EMU-politikerna överens om att öka nödlånsfonden EFSF mer flexibel. Till skillnad från nu ska fonden få stödköpa statsobligationer på andrahandsmarknaden.
I dagsläget har fonden en utlåningskapacitet på ungefär 250 miljarder euro, motsvarande 2.300 miljarder kronor. Fondens storlek ska växa till 440 miljarder euro.
Viktor Munkhammar, DI 2011-09-16


Svenskar arbetade i Stasis tjänst
Stasi spionerade på miljoner människor. När arkiven öppnades finner
frilansjournalisten Christoph Andersson att över tusen svenskar är registrerade.
Sveriges Radio 15 september 2011

RE: Att bidra till att överlämna riket till främmande makt är väl straffbart?


Det europeiska projektets stora strateger tänkte i historiska och politiska dimensioner. Det var utmärkt.
Mindre bra var att nästan ingen av dem begrep sig på ekonomi. Ekonomiska fakta kastade grus i deras historiskt-politiska maskineri.
Följaktligen satte de sig över dem, övertygade om att “verklighetens normativa kraft” så småningom skulle anpassa ekonomin
Det var ett misstag. Men på annat sätt är det svårt att förklara att vi fick euron innan en politisk union var på plats.

Richard Swartz, DN 17 september 2011


Föreställningen om euro-obligationer – ett slags XXL-lån där alla (läs: Tyskland) går i borgen för varandra
är kanske ekonomiskt förnuftigt, men riskerar att bli till en politisk härdsmälta som kan väcka alla våra slumrande nationella fiendebilder till liv.
Richard Swartz, DN 17 september 2011


Ännu letar Europa i korrekt samtalston efter en lösning. Grälar politikerna så sker det fortfarande bakom lyckta dörrar.
Till oss talar de om “solidaritet” med Grekland och andra nödlidande,
fast det egentligen inte handlar om hjälp till skuldsatta stater utan till egna banker som lånat ut för mycket pengar.

Det skulle kunna kallas hyckleri, men låter alla rädda ansiktet.
Richard Swartz, DN 17 september 2011


Sveriges erfarenheter från 1990-talskrisen kan tas som exempel.
I brist på andra utvägar närmar sig en situation där Grekland tvingas ställa in betalningarna.
Det kan förhoppningsvis ske i ordnade former, där den grekiska regeringen gör upp om villkoren med sina långivare.
Men faran finns att det i stället blir en plötslig kollaps, där tiden inte räcker för sådana hänsyn.
Johan Schück, DN 16 september 2011


Otto von Habsburg
Carl-Johan Westholm, 15 september 2011


Barroso föreslår euro-obligationer
DI 2011-09-14 09:58


Varför bromsa i uppförsbacken?
Otvivelaktigt är Anders Borg en duktig politiker.
Men hans storhet ligger inom området politisk retorik och marknadsföring, inte ekonomi.
PEETER-JAAN KASK, NSD 13 sept 2011

Krugman och Münchau är eniga om att ECB bör får obegränsade möjligheter att agera ”lender of last resort” för medlemsstaterna.
Detta för att försöka förhindra en självförstärkande och för hela eurozonen katastrofal ”run” mot Italien och Spanien.
Per Lindvall, e24, 12 seotember 2011


Det minst dåliga scenariot är att krisländerna i södra Europa intensifierar sina budgetsaneringar
och att det i kombination med nuvarande EU-stöd får deras statsskuldräntor att falla.
I så fall kan länderna börja minska sina statsskulder och klara sig utan nya stöd.
Tyvärr är detta inte en sannolik utveckling
.
Lars Calmfors, DN 13 September 2011


Problemet för till exempel Grekland är att kostnaderna under ett antal år stigit i förhållande till andra euroländer.
Landet behöver sänka sina kostnader kraftigt för att få fart på exporten och därmed skapa tillväxt.
Att göra det genom lönesänkningar är plågsamt och tidsödande.
Att återinföra en nationell valuta som får falla i värde skulle snabba på processen.
Lars Calmfors, DN 13 September 2011


Calmfors pekar på Eurokrisens huvudproblem, kostnadsläget
Rolf Englund blog 13 september 2011


För två veckor sedan gick Internationella Valutafondens chef Christine Lagarde ut och varnade för att Europas banker är illa ute.
Minst 200 miljarder euro i nytt kapital behövs för att hejda smittspridningen och det fort, förklarade hon.
Andreas Cervenka, e24, 11 september 2011


Grekland ska införa en ny fastighetsskatt
Den grekiska regeringen hävdade att det beror på recessionen.
DI/TT 11 september 2011


För både Moderater och Folkpartister verkar eurokrisen bara handla om att justera några tekniska detaljer,
sedan är det bara att köra vidare som om ingenting hade hänt.
Har de ingenting förstått? Har de ingenting lärt?
Det är ju hela grundvalen för EMU-projektet som skakar.

Peeter-Jaan Kask, ledare Norrländska Socialdemokraten, 8 august 2011
Boken "Den som är satt i skuld är icke fri", Göran Persson tillsammans med Peeter-Jaan Kask


Slutmålet är tydligt: Europas förenta stater.
I en intervju nyligen med tyska Der Spiegel slog Gerhard Schröder fast att det är dags att revidera Lissabonfördraget
”Situationen har förändrats. Den här krisen innebär en stor möjlighet att skapa en verklig politisk union i Europa.”
Att driva igenom ökad överstatlighet – utan att det är förankrat hos EU:s medborgare – kan få allvarliga konsekvenser.
Sydsvenskan, huvudledare 10 september 2011


Göran Persson var aldrig någon entusiast, men drev under sin tid som statsminister en lojal EU-politik.
Perssons utdragna tvivel rörande euron var olyckligt för Sverige, men byggde på kunskap och insikt om bristerna i valutanionens konstruktion.
DN-ledare 10 september 2011


Jag skrattade.

- Skrattar Du, sade Sardelius (föreläsare på SNS, tidigare chef för den grekiska Riksgälden)

Ja, sade jag.

Det är kanske fel att skratta i en så allvarlig situation.

Det är ju, som Sardelius själv visade i ett annat diagram, nödvändigt med en stark tillväxt för att kunna beta av statsskulden.

Läs mer här


Ingen folkomröstning förrän tidigast 2018
Vi har ett beslut från svenska folket att stå utanför euron
har tjänat oss bättre i tider av oro och mycket stort tryck mot euron, det erkänner jag.

Fredrik Reinfeldt, Ekot 10 september 2011


Reinfeldts erkännande om att "utanförskapet" varit bra under krisen
Rolf Englund blog 10 september 2011


Greklands PM håller tal och Tyskland förbered räddning av sina banker
Men euroanhängarna har i alla fall något att glädjas över - Bulgarien vill gärna gå med i EMU.

Rolf Englund blog 10 September 2011


Expressen, euron och valutakursen
Rolf Engund blog med diagram 10 september 2011


Det skall bli intressant att se hur de svenska ny-hooveristerna
skall ta emot President Obamas senaste stimulanspaket på 447 miljarder dollar.

Rolf Englund blog 10 september 2011


SvD genom Johan Ingerö om Obamas stimulanspaket på 447 miljarder dollar
10 september 2011


Den italienska obligationsmarknaden är världens tredje i storlek.
Med dessa väldiga volymer kan ECB inte i längden uppträda som yttersta garant, när de privata aktörerna drar sig undan.
Mer varaktiga stödköp skulle dessutom knappast vara förenliga med reglerna i EU-fördraget.
Johan Schück, DN Ekonomi 9 september 2011


Tidskriften /The Economist/ hävdar att byråkraternas och teknokraternas välde i EU har kommit till vägs ände.
Att den metod som Jean Monnet uppfann på 1950-talet, och som allt sedan dess har använts för att skapa
det som i fördragen kallas ”en allt fastare sammanslutning” av unionens medlemsländer, inte längre fungerar.
Annika Ström Melin, DN 9 September 2011


"Euron och Saab har lite för mycket gemensamt"
I hägnet av krishanteringen träder ett nytt EU fram
Claes Arvidsson, SvDs ledarsida 9 september 2011


Den gemensamma valutan ska räddas genom exit för de stater som gör euron sjuk. I den bästa av världar kan detta ske under ordnande former.
I verkligheten är det lätt att se ett kaotiskt förlopp som inte bara skulle slå hårdare mot ett land som Grekland,
utan som i den tätt tvinnade ekonomin skulle spridas vidare likt ringar på vattnet.
Claes Arvidsson, SvDs ledarsida 9 september 2011


Konstruktionen kring euron har inte varit fel
Euron är numera kärnan i det europeiska samarbetet.
Utan den reduceras samarbetet till ett frihandelsområde, mindre långtgående och mindre betydelsefullt än
den politiska union som med en gemensam valuta möter globaliseringens utmaningar.
Jan Björklund, Birgitta Ohlsson, Carl B Hamilton och Olle Schmidt, SvD Brännpunkt, 9 september 2011


En del bedömare /däribland Lars Jonung/ tror att Greenspan i USA
skulle ha kunnat undvika finanskrisen genom att hålla högre styrränta.

Men kapitalet från Kina hade sannolikt ändå sänkt räntan.
Danne Nordling, 7 september 2011


Debatterade igår euron med Olle Schmidt i Studio ett.
Jag har jag fortfarande inte från Schmidt hört någon trovärdig lösning på problemet om hur Grekland ska kunna uppnå konkurrenskraft inom euron.
Adam Cwejman, förbundsordförande Liberala ungdomsförbundet, 6 september 2011


Lars Jonung, ny ordförande för Finanspolitiska Rådet, har en fråga att besvara
När sade Jonung vad till Bildt och Wibble?
Rolf Englund blog 7 september 2011


38 olika förklaringar till krisen
Greenspans politik var nödvändig och tillräcklig för finanskraschen.
Lars Jonung, professor i nationalekonomi vid Lunds universitet och ny ordförande för Finanspolitiska rådet, DN 7 september 2011


EU hade med Lissabonstrategin beslutat att unionen till år 2010 skulle bli världens mest dynamiska och kunskapsbaserade ekonomi.
Några år tidigare hade de så kallade Maastrichtkriterierna för medlemsstaternas offentliga finanser slagits fast,
med regler om bland annat ett budgetunderskott på högst 3 procent och en statsskuld på högst 60 procent av BNP.
Bägge dessa delar i den europeiska ekonomiska strategin för 00-talet har misslyckats.
Det är grunden för dagens ekonomiska kris.

Gunnar Hökmark, SvD Brännpunkt, 6 september 2011


Juholt: Ingen folkomröstning om euro före 2018
Frågan om ett svenskt medlemskap i eurosamarbetet kommer inte att bli aktuell under nästa mandatperiod
Ekot 6 september 2011


Många kulturer har sitt hem i Europa, men den europeiska gemenskapen eller unionen har tills vidare inte blivit ett hem för någon.
Trots flaggan och parlamentet och domstolen och euron har Europa i EU:s skepnad förblivit en plats där helheten är mindre än summan av delarna.
Jag var övertygad om att Europa skulle övervinna sin historia och den europeiska unionen
bli det hus som till sist skulle lyckas härbärgera Europas mångkulturella öde.
Jag önskar att jag i min sista kolumn för denna tidning hade kunnat vara lika övertygad, men det är jag inte.
Göran Rosenberg, DN 6 september 2011


Riksbankens inflationsmål bör höjas från nuvarande 2 till 3 eller 4 procent för att skapa bättre möjligheter att möta framtida kriser.
Det säger professor Lars Calmfors 2011-09-05


Wolodarski, Monnet och EUs bristande legitimitet
Rolf Englund blog, 5 september 2011


Det är här som skuldkrisernas ursprung kan spåras.
Att den här obalansen skapades vid EMU-starten var många väl medvetna om redan från början.
Att obalansen innebar risker påpekade många oberoende ekonomer.

Mats Hallgren, SvD Näringsliv, 5 september 2011


Euroland måste nu antingen bli en riktig federation, överstatligt och med Tyskland i spetsen, det land som vann kriget genom att förlora det.
Eller Euroland faller itu vilket vore detsamma som en renationalisering. Inget av alternativen är särskilt trevligt.
Richard Swartz, Kolumn DN 3 september 2011


Låt Grekland lämna euron
Italiens tillväxt är bland världens lägsta.
Under det senaste decenniet är det av samtliga världens länder bara Zimbabwe och Haiti som har haft lägre tillväxt.
Adam Cwejman, förbundsordförande Liberala ungdomsförbundet, SvD Brännpunkt 3 september 2011


Nu brådskar det att avveckla euron under ordnade former.
Alternativet kan bli att valutaunionen upplöses i ekonomiskt, socialt och politiskt kaos.
Jonas Sjöstedt, SvD Brännpunkt 2 september 2011


På uppdrag av riksdagens finansutskott
– De svenska bankerna var i ett kritiskt skede mycket nära att stå utan tillgång på dollar.
Det löstes enbart tack vare att Federal Reserve var villigt att hjälpa till, säger Charles Goodhart.
DN 31 augusti 2011


Det går långsamt upp för allmänheten – också i Tyskland – att finanskrisen kan tillintetgöra hela det europeiska unions­projektet,
eftersom den skoningslöst blottar svagheterna i eurozonen och dess konstruktion.
Dessa svagheter är politiska snarare än finansiella eller ekonomiska.
Joschka Fischer, Kolumn DN, 2 september 2011

Ja-sägarna sade ingenting i folkomröstningen om en Federation, som Joscha Fischer nu anser nödvändig
Rolf Englund blog 2 september 2011


Detta är en försörjningsbalans, grunden för macroekonomisk förståelse

Danne Nordling återger den som ett led i sitt imponerande folkbildande upplysningsarbete


Den förre ordföranden Hans Olaf Henkel i det tyska industriförbundet, motsvarigheten till Svenskt Näringsliv, föreslår i en artikel i Financial Times
att Tyskland, Österrike, Finland och Nederländerna ska lämna eurosamarbetet och forma ett helt nytt valutasamarbete.
Henkel, som tidigare var en av eurons ivrigaste försvarare, har under den intensiva skuldkrisen ändrat uppfattning om det krisdrabbade valutasamarbetet.
Han skriver att hans tidigare stöd till euron är hans karriärs största misstag.

Ekot 30 augusti 2011


Samtidigt som guldpriset har stigit till nya rekordnivåer har svenska Riksbanken sålt guld för att investera mer i statsobligationer.
Enligt Ekonomiekots beräkning kan Riksbanken ha gått miste om en värdeuppgång på ungefär 13 miljarder kronor.
Ekot 30 augusti 2011


Swedbank fortsätter att återköpa aktier till ett värde av tio miljarder kronor.
Det är ett sätt att i stället för direkt utdelning i kontanter belöna ägarna, genom att kursen på de återstående aktierna förväntas stiga på börsen.
Anders Borg (M) ryter till och menar att det är oansvarigt
DN Signerat Petter Birgersson 30 augusti 2011


Sammanlagt sitter banker i EU på cirka 30 procent av alla europeiska statspapper.
I flera länder är siffran högre. I det finansiellt skakiga Spanien ägs över 50 procent av statens skuld av banker, framförallt landets egna.
I de nya kapitalreglerna för banker, Basel III på finansfikonspråk, som är tänkta att tämja bankernas spekulation, klassas alla statspapper som helt riskfria. Att låna ut till en stat anses så säkert att det inte kräver någon kapitalbuffert alls, något som gett bankerna skäl att köpa på sig ännu fler obligationer.
Andreas Cervenka, SvD 28 augusti 2011


Det hägrande överskottet i de offentliga finanserna uteblir helt.
Desto viktigare alltså att hålla i; vad motsatsen leder till finns många otäcka exempel på ute i Europa.
DN-ledare 27 augusti 2011


Carl B Hamilton (FP), ordförande för riksdagens EU-nämnd, kräver att Håkan Juholt deklarerar var han står i eurofrågan.
Europaportalen 26 augusti 2011

För svensk del är det viktigt med en öppen och aktiv eurodebatt, men någon ny folkomröstning är inte aktuell på kort- eller medellång sikt.
Socialdemokraterna; Sidan uppdaterades senast: 2010-06-17 13:32


Babyboomgenerationen kan komma att hålla ned börskurserna i två decennier framåt.
Det spås bli följden när en åldrande befolkning säljer sina aktieandelar för att finansiera pensionen.
Varningen kommer från Federal Reserve Bank of San Francisco skriver bloomberg.com.
DI 24 augusti 2011


Det är naturligtvis bra, det är till och med fantastiskt bra att
Socialdemokraterna tydligt tar ställning för att Sverige ska stå utanför EMU.
Men, man kan ändå oroas.
Västerbotens Folkblad 24 augusti 2011


Tommy Waidelichs utspel väcker frågor om hans politiska omdöme och fingertoppskänsla.
Om det är avsett som information om en stor politikförändring, är det obegripligt
varför han säger det i en bisats ­ i en webbtidning med minst sagt blygsam spridning.
Om det inte är avsett som en omläggning av politiken är det än mer obegripligt.
Karin Pettersson, Aftonbladets politiska chefredaktör, 23 augusti 2011


S avskriver medlemskap i euron
Mitt under eurons svåraste kris kastar den svenska socialdemokratin i handduken i eurofrågan.
Från att 2003 aktivt stått på jasidan för ett svenskt inträde i eurosamarbetet säger nu partiets ekonomisk-politiska talesperson
Tommy Waidelich (48) att ett svensk euromedlemskap inte är aktuellt under hans livstid.
Det betyder att ett svenskt medlemskap i praktiken är helt avskrivet och det åtta år gamla folkomröstningsresultatet, där nej sidan vann stort, blir permanent.
Europaportalen 22 augusti 2011


När Khaddafi fick jobb som EU:s gränspolis
I början av oktober 2010 åkte EU-kommissionär Cecilia Malmström till Libyen
Annika Ström Melin, Signerat, DNs ledarsida 24 augusti 2011Johan Norberg varnar
Skuldkrisen i Europa är så allvarlig att vissa stater riskerar att helt kollapsa
23 Augusti 2011


Valutaunionens rötter, kommunismens fall för 20 år sedan kom att bli eurons definitiva startskott
Den franske presidenten Mitterrand ställde då ett ultimatum:
för att acceptera ett tyskt enande var landet tvunget att ge upp sin D-mark och gå med på ett stärkt EU-samarbete.
Tyskland ville egentligen inte ha en gemensam valuta, men accepterade samarbetet på villkor att det inte fick drag av en traditionell valutaunion.
Peter Wolodarski, Signerat DN 21 augusti 2011


I tisdags framträdde Merkel tillsammans med Frankrikes president Nicolas Sarkozy. Avsikten var att lugna oroliga medborgare. Här ska tas krafttag, bildas en ekonomisk regering för euroområdet. På sikt ska skattepolitiken samordnas och så ska man införa en transaktionsskatt på finansiella affärer, Tobinskatt som det kallades på den tid Attacrörelsen var aktiv.
Är detta att ta medborgarna på allvar? Tvärtom. Det är ett bevis för att ledarna för Europas två största länder anser att deras landsmän är debila.
Expressen-ledare 18 augusti 2011


Anders Wijkman om det globala krisläget
Energi och Peak Oil
Youtube 2010


Paul Krugman i TV-Aktuellt om börserna och EMU
18 augusti 2011

Dito via Youtube

Finanskrisen - EMU


A statue holding the symbol of the euro common currency stands in front of the European Parliament building in Brussels.

Worker and Kolkhoz Woman, Wikipedi

Kunde vi rulla tillbaka Sovjetunionen skall vi väl kunna rulla tillbaka Europeiska Unionen
Klicka här


Google search for EUSSR
Click here


Krisen har fått Leif Johansson att vackla i sin tro på euron.
"Jag tror fortfarande på euron men erkänner att en del av motståndarnas argument har visat sig vara riktiga"
Volvos avgående vd Leif Johansson, DI 18 augusti 2011


Att Merkel och Sarkozy lägger förslag som i bästa fall är ineffektiva och i värsta fall direkt dubiösa är bara en del av Europas problem.
En annan del är att dessa ledare – men långt ifrån bara de – skjuter in sig så ensidigt på makroekonomin.
Det känns inte 100-procentigt säkert att den här åtgärdslistan kan ställa Europas affärer till rätta (om åtgärderna mot all förmodan skulle bli verklighet)
Svenska Dagbladet, ledare 18 augusti 2011


Reinfeldt och Borg kommer att argumentera för att skjuta på skattesänkningar. Moderaterna trycker på pausknappen.
Rent sakligt talar fortfarande mer för än emot att sänka skatterna nästa år. Det skulle inte äventyra stabiliteten i de offentliga finanserna, det skulle däremot dämpa nedgången i efterfrågan och därmed tillväxtfallet. Säkert är det inte. Men sannolikheten är sisådär 70 procent. Men eftersom Moderaterna investerat allt i imagen av ekonomiskt ansvarstagande sätter Reinfeldt och Borg stopp.
Nu kan de säga "skapa säkerhetsmarginaler" lika ofta som "vara garant för ordning och reda i de offentliga finanserna".
Det låter bra
Expressen-ledare 18 augusti 2011

Början på sidan


Jag har tidigare hävdat att det enda genomförbara sättet att förkorta den kommande perioden av smärtsamma nedskärningar och långsam tillväxt är en bibehållen måttlig inflation på till exempel 4–6 procent i flera år.
Kenneth Rogof, Kolumn DN 16 augusti 2011


New York Times om eurobonds och Europas Existentiella Fråga
The euro bonds debate reflects what is perhaps the central existential question facing Europeans:
how much more central government and integration are they willing to accept to save the euro?
Det är det frågan om eurobonds handlar om
Rolf Englund blog 16 augusti 2011


Drömmen om EU på väg att spricka
Mauricio Rojas, ledarsidan SvD 14 augusti 2011

Drömmen om ett enat Europa växte ur andra världskrigets tragiska erfarenheter och det kalla krigets hotbild. Dessa drivkrafter var starka nog för att skapa en union som annars saknade inre livskraft.

Det europeiska giftermålet var ett konvenansäktenskap med ett rejält underskott av genuin kärlek. Sådana varar så länge de behövs, men idag finns det mycket som talar för att en civiliserad skilsmässa kan bli bästa alternativet innan makarna hinner bli riktigt osams.

Anpassningsprocessen kommer att kräva inte bara stor uppfinningsrikedom utan också det som den arabiske tänkaren från 1300-talet, Ibn Khaldun, kallade asabijja: gemenskapsanda och vilja till gemensamma ansträngningar.

Det förutsätter i sin tur betydande mått av pliktkänsla, disciplin, solidaritet och samhällstillit.

I det perspektivet finns det mycket som tyder på att Nord- och Sydeuropa, i denna prövningens tid, kommer att gå skilda vägar.

I en sådan tid är det inte sannolikt att länder med stor samhällstillit, icke-korrupta institutioner och en kanske sovande men inte helt försvunnen pliktmentalitet kommer att vilja dela sitt öde med länder som saknar dessa egenskaper.

Mauricio Rojas, ledarsidan SvD 14 augusti 2011

---

DNs ledarsida, signerat Magdalena Nordensson 21/8 2003

Ja-trion Carl Bildt (m), Mauricio Rojas (fp) och Anna Ibrisagic (m) har
begett sig till de invandrartäta norra förorterna utanför Stockholm för att vinna invandrare för euron

Vem tror ni bestämmer över kronan?

-Det är kungen, ropar pojken.

-Nej, det är finansmarknaderna, förklarar Rojas.
Euron blir som ett starkt paraply för oss om det regnar eller blåser för mycket.

DNs ledarsida, signerat Magdalena Nordensson 21/8 2003

Fler av EMU:s vacklande Ja-sägare


Att säga nej till EMU var ett framsynt och klokt beslut. Verkligt ledarskap handlar om att våga ta ställning i just sådana kontroversiella och långsiktiga frågor.

När Sverige folkomröstade om euron var Centerpartiets slutsats att riskerna med att gå med var för stora. Vi har fått mycket mer rätt i våra antaganden än vi hade önskat.

Det är uppenbart inte möjligt att för


ena vitt skilda länder i en gemensam valuta- och penningpolitik när det saknas ett regelverk och instrument för att hantera kriser. Jag är den första att beklaga haveriet och jag önskar våra europeiska vänner all den lycka och allt det mod som kommer att krävas i det hårda arbete som nu ligger framför dem.

Det som nu sker i Europa borde leda till att Sverige åtminstone för de närmaste tio åren avför tanken på ett svenskt eurointräde. Innan den frågan kan bli aktuell igen måste vi se substantiella förbättringar vad gäller statsskuldernas andelar av BNP i eurozonen och vi måste se ett helt annat ramverk för EMU. Därefter måste det nya ramverket testas och visa sig fungera i praktiken.

Först då är jag beredd att ompröva medlemsfrågan för svensk del. Min bedömning är att det tar minst tio år innan vi på allvar kommer att kunna utvärdera hur eurokrisen har hanterats, och innan vi kan se om en hållbar lösning finns inom ramen för det nuvarande eurosamarbetet.

ANNA-KARIN HATT(C) It-minister, partiledarkandidat
SvD 14 augusti 2011

It- och regionminister, Näringsdepartementet

Annie Johansson, numera Lööf, (c) är en kappvändare om EMU
Rolf Englund blog 14 augusti 2011German and French banks had so much Greek (and other peripheral-country) debt that if Greece defaulted they would be bankrupt.
That would of course force the respective governments to capitalize their banks to keep their countries afloat. But then that would call into question their own credit worthiness. If Greece were allowed to default, then what would that imply about other peripheral-country debt?
The word contagion slipped into the economic lexicon and many European leaders worried that if Greece were allowed (or forced) to exit the euro, the entire euro experiment might be called into question.
Nästan alla etablerade partipolitiker kommer framstå som åsnor om EMU havererar.
Rolf Englund 30 januari 2013
Treasury secretary, Jacob J. Lew, effectively issued an ultimatum to Wall Street,
calling for the swift adoption of rules introduced through the Dodd-Frank financial overhaul law, which Congress passed in 2010.
New York Times, July 18, 2013


In Britain there is no government backstop for flood insurance. If you build a house in a vulnerable spot, you bear the cost yourself.
However, America has a scheme known as the National Flood Insurance Program,
which was created in 1968 “in response to a widespread belief that flood hazard was uninsurable by the private sector alone”.

Gillian Tett, Financial Times, July 19, 2013

Top of page


During the current calendar year, Greece's mountain of debt will grow by around €330 billion
The only thing left that can help Greece pull itself out of the crisis is a debt haircut by public creditors.
Whether one wants to call that step a haircut, debt forgiveness or a state bankruptcy is of secondary importance
Der Spiegel, July 18, 2013


Is Germany Repeating American Errors at Bretton Woods?
U.S. set out to revive a fixed exchange-rate system by offering a war-torn, debt-ridden world
a new deal to be supported by concessionary dollar loans from a new IMF.
Today, Germany is trying to resuscitate /återuppväcka/ the periphery of the crisis-stricken euro area
in much the same way, and it is worth looking back at the formation of Bretton Woods for clues as to how this will play out.
Bloomberg, July 16, 2013


Is Germany Repeating American Errors at Bretton Woods?
Today, Germany is trying to resuscitate /återuppväcka/ the periphery of the crisis-stricken euro area
in much the same way, and it is worth looking back at the formation of Bretton Woods for clues as to how this will play out.
Germany will soon have to choose: a Marshall Plan for the south, or an economic and political breakdown of the euro zone.
Bloomberg, July 16, 2013


Is Germany Repeating American Errors at Bretton Woods?
Today, Germany is persisting with the same creditor-centric plan for reviving the euro area -- new loans to finance old loans while the debtors cut spending and wages to accommodate fixed exchange rates.
Lippmann, if he were alive, would no doubt warn that the seemingly endless austerity being imposed on southern Europe
will ultimately lead to a political backlash that will make it unsustainable.
Bloomberg, July 16, 2013


At the heart of the new global economy are what Peter Nolan, professor of Chinese development at Cambridge university, calls “systems integrator” companies – businesses with dominant brands and superior technologies, which are at the apex of value chains that serve the global middle classes.
Prof Nolan concludes that the number of globally dominant businesses in the manufacture of large commercial aircraft and carbonated drinks was two;
of mobile telecommunications infrastructure and smart phones, just three;
of beer, elevators, heavy-duty trucks and personal computers, four; of digital cameras, six; and of
motor vehicles and pharmaceuticals, 10.
Martin Wolf, Financial Times, July 9, 2013


Why Austerity Still Isn't Working in Greece
Representatives of Greek business are now convinced that the country cannot survive without yet another debt haircut.
The subject is politically sensitive, especially in Germany, because this time a debt haircut would also affect public creditors,
which already hold 80 percent of Greek sovereign debt.

In other words, a large share of German assistance loans would be irretrievably lost.
Der Spiegel, July 9, 2013


Spanish Prime Minister Mariano Rajoy
El Mundo newspaper reported on Tuesday that it had presented the Spanish High Court with documents that showed payments were made from an illicit "slush fund" to leading members of the ruling People's Party, including Rajoy.
CNBC, July 9, 2013


China's Ping An Insurance to buy Lloyd's building
BBC, July 9, 2013


In May, surging imports pushed the US trade deficit up by 12 per cent to $45bn, which was the largest jump in five years.
Imports from China accounted for almost two-thirds of that.
If it continues, the US-China deficit will exceed $300bn this year.
Edward Luce, Financial Times, July 7, 2013


In Britain regulators last month unexpectedly told banks to meet a “leverage ratio” of 3% by the end of 2013.
The leverage ratio sets the amount of equity that banks need as a proportion of their total balance-sheets; unlike the commonly used capital ratio, assets are not weighted to reflect their riskiness.
On July 2nd America formally adopted the Basel 3 rules on capital.
a suggestion by Daniel Tarullo, a Fed governor, that America would impose a leverage ratio that is higher than the 3% minimum agreed to in Basel 3.
The Economist print, July 6, 2013


The deadly coronavirus that emerged last year does not currently
appear to be infectious enough to pose a global threat, researchers say.
BBC, July 5, 2013


Indeed, German Finance Minister Wolfgang Schäuble ruled out such a possibility just last week.
Greece is expecting a second debt haircut from its European creditors following the German election,
the country's economy minister said on Tuesday. First, though, Athens must prove that it has done enough
to receive the next tranche of badly needed bailout money.
Der Spiegel, June 2, 2013Unintended consequences
Bail-in fears grow for big depositors in euro periphery
The latest initiative to build a resilient eurozone “banking union” may have the opposite effect and
spark renewed capital movement away from the continent’s troubled southern economies while benefiting banks in the north.
Financial Times, July 1, 2013


Marine Le Pen
Brimming with confidence after her party secured 46pc of the vote in a by-election earthquake a week ago.
Her candidate trounced the ruling Socialists in their own bastion of Villeneuve-sur-Lot.
"The euro ceases to exist the moment that France leaves, and that is our incredible strength.
What are they going to do, send in tanks?"

Ambrose, June 30, 2013


The long retreat from easy monetary policy in the US has begun.
It is close to impossible to doubt that the three-decade bull market in bonds is over.
John Authers, Financial Times, June 21, 2013


Some people seem to believe that large-scale asset purchases by central banks have created bubbles in many markets
and that stopping such purchases (let alone reversing them) must cause big falls in prices.
Others take the view that these central bank purchases are ineffective in stimulating demand in the wider economy.
I think the evidence for either of these positions is weak.
But some people believe both things – a position that I think is also contradictory as well as being profoundly pessimistic.
David Miles, external member of the Bank of England’s Monetary Policy Committee, FT 27 juni 2013


European Union reaches deal on failed banks
Another piece of a eurozone banking union that could eventually share the costs of future bank bailouts.
European taxpayers have extended about €1,600bn of support to banks since 2008.
Financial Times, June 27, 2013

Men om man ställer till rejäla kriser, så kan varje nationell maktelit skrämma sitt folk till underkastelse. De tvingas acceptera.
EU-kommissionens tidigare ordförande, virrpannan Romano Prodi, var så omedveten att han skrev en kolumn i självaste Financial Times (20 maj 2010),
där han lugnt konstaterade att han och alla de andra som drev fram europrojektet naturligtvis visste att det skulle leda till en svår kris förr eller senare.
Jag citerar: ”When the euro was born everyone knew that sooner or later a crisis would occur.
It was inevitable that, for such a bold and unprecedented project, in some countries (even the most virtuous ones), mistakes would be made and unforeseeable events occur.”
Nils Lundgren


US inflation-linked funds hit in sell-off
Pimco’s Real Return Asset Fund has lost investors 16.1 per cent of their capital in 2013, ranking it as the worst performer in the bond mutual fund universe
Financial Times, June 25, 2013


BIS, which counts the world’s leading monetary authorities as members,
said cheap and plentiful central bank money had merely bought time,
warning that more bond buying would retard the global economy’s return to health.
Financial Times, June 23, 2013


Time for ‘ever closer union’ in Europe over, say Dutch
The Netherlands, a founding member of the EU, said the time for closer union was over
as it proposed an extensive list of powers that should not be given to Brussels.
Financial Times, June 21, 2013

Det är målsättningen om ett ständigt fastare förbund
- "ever closer union" - som är själva grundbultsfelet med EU.

Kunde vi rulla tillbaka Sovjetunionen skall vi väl kunna rulla tillbaka Europeiska Unionen.
Rolf Englund Barometerns website, 7 juni 2005


UK and much of the eurozone appear determined to repeat the mistakes that inflicted stagnation on Japan
Basel III’s backstop leverage figure is just 3 per cent by 2019.
For a banking system to operate on the basis that a fall of a mere 3 per cent in the value of bank assets
will wipe out the banks is simply absurd

John Plender, Financial Times, June 21, 2013


The term "Perfect Storm" is banned by the Telegraph as a lamentable cliché,
so let us just say that this is the moment we long been fearing or waiting for – depending on taste –
when markets are no longer given what they want.

Opinions vary widely on what happened in Washington last night.
My take is that Fed has just tightened monetary policy.
Bernanke shifted the unemployment target from 6.5pc to 7pc, bringing the end of stimulus much closer.
Ambrose Evans-Pritchard, Telegraph, June 20th, 2013


Eurozone bailout fund given power to ‘directly recapitalise’ banks
but only after national governments share the burden by first making their own capital investment
Financial Times, June 21, 2013


Many Germans believe it is time to abandon the euro.
They're part of a growing movement spurred by influential populists from the worlds of business and academia.

Their arguments stoke fear but offer no clear alternatives.
Der Spiegel, June 19, 2013


It’s hard to write a happy ending to ‘QE’ story
Have we finally witnessed the end of the great 32-year bull market in bonds?
John Plender, Financial Times, June 18, 2013


Outright Monetary Transactions
Tuesday was not an easy day for Asmussen, a member of the ECB's executive board, who was called
to testify before Germany's highest court in defense of an ECB program which,
while having proven to be economically successful, might be in violation of the law.
Der Spiegel, June 12, 2013


Higher rates may trigger increases in bad loans, which would also create problems for banks, creating a financial crisis.
Financial markets are focusing on the potential exit from the expansionary fiscal and monetary measures,
low or zero interest rates and quantitative easing that policy makers have relied on to engineer a recovery.
Satyajit Das, Financial Times 17 June 2013


Rational Expectations
Robert Lucas’s work led to what has sometimes been called the “policy ineffectiveness proposition.”
Thomas J. Sargent, econlib dot org


Fitch says China credit bubble unprecedented in modern world history
Ambrose Evans-Pritchard, 16 June 2013


Då är det väl ingen fara då?
World has 10 years of shale oil, reports US
Financial Times, June 10, 2013


The legal experts in Karlsruhe are annoyed.
How are the judges supposed to verify whether the ECB's program remains within the established legal frameork if they haven't received a copy of the controversial decision?

The constitutional court would have to determine that not only the ECB but also the European Court of Justice is operating beyond the limits of the treaties, or ultra vires.

Tuesday and Wednesday of this week,
Germany's Constitutional Court in Karlsruhe will rule on the euro crisis aid measure that Draghi announced last fall.
As Draghi and his monetary experts on the executive floor of the bank were told by their constitutional experts long ago,
this court decision could have an enormous impact on the bank's policies - and potentially spell the end of the euro.
Der Spiegel, 10 June 2013


Jens Weidmann, the Bundesbank president, opposed the ECB’s Outright Monetary Transactions policy
– under which the ECB would buy the bonds of countries subject to speculation that they might leave the eurozone.
His testimony to the constitutional court in Karlsruhe will be challenged by Jörg Asmussen, a member of the smaller inner sanctum at the top of the ECB – the executive board
Financial Times, 9 June 2013


This isn’t a /Bond market/ bubble in the classic sense of markets holding unrealistic expectations
It arises as a result of the correct perception of official policy.
But the extent of the distortion this has caused in the bond markets is quite remarkable.
Roger Bootle, Telegraph 9 June 2013


Index-linked bonds currently present the most remarkable features.
For most of their history, such “linkers” have yielded between 2pc and 4pc after inflation, that is, in real terms.
Recently, however, real yields have been negative.
That’s right, investors have willingly held them at yields which are bound to lose money in real terms.

And investors even have to pay tax on the interest.
Roger Bootle, Telegraph 9 June 2013


Sub-sovereign entities, such as US states or German Länder,
cannot sustain the same debt-to-GDP ratios as sovereign countries
because they lack the ability to print their own money.
Wolfgang Münchau, FT, June 9, 2013


The most honest and clear-headed analysis by an official body on the eurozone crisis yet.
In just 50 pages, the IMF produced a concise and sober analysis of what went wrong in the Greek rescue programme.
The fundamental error was excessive optimism about economic growth.
Moreover, it was not an error of bad luck.
The severe economic consequences of the agreed Greek adjustment were not merely visible;
they were actually foreseen by many critics, as the IMF openly admits.
Wolfgang Münchau, FT, June 9, 2013


If you thought that the IMF’s Mea Culpa on Greece has any practical significance, you could not be more wrong.
The strategy for Greece – if you want to call it that – will continue. As for the historic assessment,
IMF mission chief for Greece Poul Thomsen had this to say:
"If we were in the same situation, with the same information at that time, we would probably do the same again."
Not only is he not sorry, he would do it all over.
Eurointelligence 7 juni 2013

Streit über Griechenland-Hilfe: Das falsche Spiel des IWF
Klicka för att höra ABBA-Fernando, I should do the same again
Der Spiegel, 6th of June 2013


The IMF has released "a fairly remarkable piece of self-criticism" over policy in Greece.
Nobody has taken responsibility for the disastrous errors made by the EU-IMF Troika in Greece
Nobody has resigned, or missed a day’s pay, or faced any kind of censure from an elected body
European Commission denies IMF Greece 'mistakes'
Financial Times, BBC, CNBC, Telegraph, Krugman, Ambrose and the rest


“probably the most successful monetary policy measure undertaken in recent times”.
Mr Draghi's robust defence of OMT, which was opposed by Germany’s Bundesbank and stirred controversy in Germany,
comes ahead of court hearings at the constitutional court in Karlsruhe
which is considering the legality of the scheme under Germany’s Basic Law.
Financial Times 6 June 2013


"Pandemic 2 is the sequel to the morbidly fun original Pandemic,
a game in which your goal is to eradicate the human race with the perfect disease."
More here


Yes, yields on US conventional 10-year bonds are up about 40 basis points over the past month. But they are still just over 2 per cent. This is hardly a bond market Armageddon.
If recovery takes hold, as we hope, yields will rise further.
Nobody can have supposed that nominal and real long-term interest rates would remain at basement levels forever.
Martin Wolf, 4 June 2013

Comment by Rolf Englund:
Martin Wolf is right, of course, when he writes that "nobody can have supposed that nominal and real long-term interest rates would remain at basement levels forever."
Just as nobody before the start of the financial crisis can have supposed that houseprices would rise for ever.


Many analysts believe that QE has caused a major bubble to appear in asset prices,
the full extent of which will be unveiled only when the central banks start to shrink their balance sheets.
Others reply that the rise in both bond and equity prices has been justified by economic fundamentals.
This is probably the most important debate in the financial markets today,
with enormous ramifications for both policy makers and investors.

Gavyn Davies, FT blog 26 May 2013


Is this the “big one” for global bonds?
The month just ended was the fourth worst month for government bond returns in the past two decades.
Gavyn Davies, FT blog June 2, 2013


Can you hear the bears growling?
When bonds and equities were rallying globally until recently,
the bear argument was that central banks and regulators had created such worrying vulnerabilities
in the financial system that a plunge back to earth was only a matter of time.
That tipping point looks closer than we thought a month ago.
Financial Times 4 June 2013


SPIEGEL: How long can Brussels continue to impose austerity on countries like Spain and Greece,
a policy that the majority in those countries does not support?

Merkel: Bla, bla, bla
SPIEGEL: Once again, what makes you so confident that the countries in Southern Europe will subject themselves to your austerity mandate in the long run?

Merkel: Bla, bla, bla

SPIEGEL: Youth unemployment in Southern Europe is above 50 percent in some cases.
The austerity policies you have imposed are having disastrous consequences.
Der Spiegel 3 June 2013


The EU's bailout of Cyprus has elicitehttp://www.internetional.se/http://www.internetional.se/d unusually frank and vehement criticism from the finance experts grouped in the IMF's Executive Board.
Although no names were mentioned, the criticism was directed at all European politicians involved in the bailout, from Merkel and Schäuble to Hollande, Barroso and Olli Rehn.
The criticism applies in particular to the Eurogroup president, Dutch politician Jeroen Dijsselbloem, who has even recommended the Cyprus bailout as a model for future bailout programs.
Der Spiegel, 3 June 2013


Should there be another round of QE/helicopters, we must surely find a better way to inject the money.
Today’s method is enriching the uber-elites, with a painfully slow trickledown.
The better alternative is to stick the needle straight into the veins of the economy
- building roads, railways or nuclear power stations.
Ambrose 29 May 2013 with nice pic of Fed


U-turn on austerity will not on its own deliver growth
After three years of painful belt-tightening, the European Commission has made a striking U-turn
on its policy of blunt and universal austerity.
Financial Times editorial, 29 May 2013


In Brussels a bugle /hornstötar/ sounded on Wednesday. It marked the retreat from austerity.
It was not presented like that, of course, but six eurozone economies have been allowed to breach the rules on reducing deficits.
Those governments in France, Spain, the Netherlands, Poland, Portugal and Slovenia,
will be given more time to make spending cuts so as not to throttle fragile growth.
Gavin Hewitt, BBC Europe editor, 29 May 2013


- Centralbankerna kan inte ensamma dra Europa ur krisen,
finanspolitiken måste nu ta ett större ansvar.

Anders Borg, DN Debatt 29 maj 2013


In Portugal, the Euro Debate was fired by a book "Why We Should Leave the Euro"
released last month and immediately topping the bestseller list,
overtaking several diet books and even the popular erotic novel "Fifty Shades of Grey", notes the Wall Street Journal.
Eurointelligence, 30 May 2013


Portugal’s combined (non-financial) public and private debt has hit 370pc of GDP, the highest in the world after Japan.
The difference is that Japan remains a fully sovereign nation with a sovereign central bank and currency,
and can therefore do something about it.
Ambrose Evans-Pritchard, May 28th, 2013


Europe's leaders, rather belatedly, are recognising that youth unemployment
threatens the entire European project.

At a conference in Paris on Tuesday, organised by the Berggruen Institute on Governance, fear and warnings flowed from every speech.
Gavin Hewitt, BBC Europe editor, 28 May 2013


Germany’s largest banks were €14bn short of the capital needed to meet incoming Basel III banking rules
The banks, which include the two largest by assets – Deutsche Bank and Commerzbank – managed to cut
their collective capital shortfall from €32bn in the second half of 2012,
as lenders responded to pressure from investors to improve their balance sheets ahead of the introduction of the Basel III rule book by 2019.
Financial Times 28 May 2013


“We must act urgently – 6m youngsters are out of work in Europe?...
close to 14m are without work, study or an apprenticeship,” Mr Hollande said at a conference in Paris
Wolfgang Schäuble, the German finance minister, warned of “catastrophe” and said
“we will lose the battle for European unity” if jobs were not found for Europe’s youngsters.
Financial Times 28 May 2013

Defiant France ignores the abyss
There is the argument in government ministries and the smoke-free conference rooms of Brussels,
as politicians and bureaucrats attempt to define new continent-wide rules to ensure Europe
does not slip back into a new and debilitating debt crisis.
But the future of the European economy and its single currency is more likely to be decided on the streets.
Gideon Rachman, FT October 18 2010


Should we be a Union or not?
It is hard for us in the US to understand, but the commitment of European leaders to a united Europe is amazingly strong.
They will do whatever they think they must do (and/or can sell to the voters) to maintain the European Union.

As a way to think about it, the US fought its most bloody war over the question of whether or not to remain a union.
I think you have to call that commitment.
John Mauldin, 12 Nov 2011

Almost half of the 1.25 million Americans who've died fighting for their country were killed in the Civil War
It's estimated that at least 618,222 Union and Confederate soldiers died.
Bloomberg 26 May 2013

Read more here


A new way of thinking has recently taken hold in the German capital
Wolfgang Schäuble sounded almost like a new convert extolling the wonders of heaven as he raved about his latest conclusions on the subject of saving the euro.
"We need more investment, and we need more programs," the German finance minister announced
The man who had persistently maintained his image as an austerity commissioner is suddenly a champion of growth.
Der Spiegel, 27 May 2013


Universa's view that a crash is coming is not widely held, making crash protection cheap
Universa buys this protection in the form of options that generate huge returns when the stock market falls by more than 20%.
Universa's adviser, economist and former derivative trader Nassim Taleb calls it 'black swan' hedging.
That's apropos considering Taleb coined the phrase 'black swan,' described as an unforeseen event that has an extreme impact, such as the 2008 financial crisis or Japan's 2011 nuclear disaster.
CNNMoney 24 May 2013


France, Spain and Slovenia are set to be criticised in a major commission report on Wednesday
as countries that have failed to cut public debt and to implement structural reforms
European Union studies on “macroeconomic imbalances” have been given new teeth this year
under eurozone “governance” legislation
Telegraph, 25 May 2013


On Monday 13th May, I participated in a debate on austerity
organised by the New York Review of Books, held in the Sheldonian Theatre, Oxford.
The motion was: “Austerity in the Eurozone and the UK: Kill or Cure?”.
Those arguing in defence of austerity were Meghnad (Lord) Desai and Sir John Redwood MP.
On my side was Lord (Robert) Skidelsky.
Here is the speech I presented: Austerity has failed.
It has failed in the UK and it has failed in the eurozone.
Its failure was predictable and, by some at least, predicted.

Martin Wolf, May 23, 2013


Fed History Shows Punch Bowl Goes as Jobs Rise
An improving labor market rather than accelerating inflation
made the Federal Reserve decide to end its last three episodes of easy monetary policy.
Simon Kennedy Bloomberg May 24, 2013


Kenneth Rogoff - One of Us?:
“In a debt restructuring, the northern eurozone countries (including France) will see hundreds of billions of euros go up in smoke.
Northern taxpayers will be forced to inject massive amounts of capital into banks,
even if the authorities impose significant losses on banks' large and wholesale creditors, as well they should.
These hundreds of billions of euros are already lost, and the game of pretending otherwise cannot continue indefinitely.
Kenneth Rogoff, Project Syndicate 23 May 2013


Why all the talk of a bond bubble?
What is a bubble, anyway? Surprisingly, there’s no standard definition.

But I’d define it as a situation in which asset prices appear to be based on implausible or inconsistent views about the future.
Dot-com prices in 1999 ... housing prices in 2006
Is there anything comparable going on in today’s bond market?
Paul Krugman, New York Times 9 May 2013


Soros versus Sinn: The German Question
Project Syndicate May 6, 2013


Are the markets going mad?
That is a question many investors might have asked in recent weeks,
as stocks in the UK, eurozone and US have soared – even as bond spreads decline.
Phoney QE peace masks rising risk of instability
Gillian Tett, Financial Times 16 May 2013


How the Case for Austerity Has Crumbled
Paul Krugman, New York Times Review of Books, June 6, 2013


The problem is that Vietnam has gone straight from collectivisation
to crony capitalism with not much in between.

There is a pressing need to reform state-owned enterprises – behemoths of inefficiency, patronage and powerful vested interests.
Financial Times, 15 March 2013European leaders announced in the summer of 2012 that they were working on a plan
to break the vicious cycle between the need to prevent banks from collapse and the surge in sovereign debt such efforts caused.
In the future, they said, insolvent banks would not be saved by last-second, taxpayer-funded bailouts.
Rather, troubled financial institutions would be propped up by a European banking union or they would be unwound in an orderly fashion.
Since then, leaders have been discussing what, exactly, such a banking union should look like.
Der Spiegel, 15 May 2013


“Mamma Mia! The Russians are coming
They will tear us apart. 7-3! Like in the hockey last year.”
The video, shown on Russian television earlier this year, is, of course, a parody.
Financial Times 9 May 2013


The Conservative Party has just published its EU Referendum Bill
which would provide for a referendum before 31 December 2017.
The Question will be:
“Do you think that the United Kingdom should remain a member of the European Union?”
Open Europe 14 May 2013


For years on end, pundits have been predicting the collapse of the bond market,
and recently such calls have reached a crescendo
– with bond king Bill Gross of Pimco being the latest to sound the death knell.
Wall Street Journal, 10:29 am May 14, 2013

Jag har länge tjatat om Den Stora Kraschen. Men aktierna bara stiger...
Men vänta bara när räntan stiger igen och de amerikanska statsobligationerna förlorar stort.
Rolf Englund på Facebook, 14 May 07.00 svensk tidInternal devaluation
The roots of Europe’s problems lie not in the credit crunch of 2008-9
– for Europe, the banking crisis is a mere symptom of an underlying illness
Jeremy Warner, Telgraph 13 May 2013
Highly recommended


Many in Europe are losing faith in the EU project.
In just the last 12 months, support for the European Union has plummeted on the Continent.
Furthermore, many have lost faith in their elected representatives.
Only in Germany do people still view the EU favorably, and the split with the rest of Europe is widening.
Der Spiegel, 14 May 2013


Let’s call this a banking union and hope that nobody notices
What they call a banking union looks increasingly more like a PR stunt, designed to impress fools.
Eurointelligence 14 maj 2013

Wolfgang Schauble said – rightly in our view – that if the authorities move in, and close down a bank, and inflict losses on all sorts of people, you had better make sure that you have a solid legal basis.
Eurointelligence 14 maj 2013


Mr Wolf’s implicit point that this ECB de facto guarantee of eurozone sovereign debt
has reduced the need for austerity is largely correct. While austerity was not optional for most of the 2010-13 sovereign debt and banking crisis,
it is mostly optional now.
Roger Altman, FT 13 May 2013


Wolfgang Schäuble warns
EU bank rescue agency needs treaty changes
"EU democratic legitimacy could be improved upon"
"EU powers defined by its treaties. To take them lightly ...is to tamper with the rule of law"
Financial Times May 12, 2013

This would be a timber-framed, not a steel-framed, banking union.
But it would serve its purpose and
buy time for the creation of a legal base for our long-term goal:
a truly European and supranational banking union, with strong, central authorities,
and potentially covering the entire single market.
The writer is German finance minister


Braulio Rodriguez, the Archbishop of Toledo:
"We have to change direction, otherwise this is going to bring down whole political systems,"
"The Vatican has always been an enthusiast for Europe, but a Europe of solidarity where we help each other,
not a Europe of coal and steel. Whether this is possible depends on Germany and Chancellor Angela Merkel,"
Ambrose 12 May 2013


If this had been a typical recession and recovery,
the U.S. economy would now have roughly 10 million more jobs than it did at the previous peak.
In fact, there are now three million fewer jobs.
Gregor Macdonald, May 6, 2013, via Peak Prosperity


Briefly, the problems with “austerity” in Europe are not so much due to governments cutting back as they are to membership in the euro itself.
In essence, the euro is a gold standard.
If the market cannot adjust currency values, the only choice left is a reduction in labor costs,
which in the real world translates into higher unemployment.
John Mauldin, 9 May 2013

But since the euro is a political and not an economic currency,
you can’t address your national problem
without leaving the euro, and that is not politically feasible. It is a conundrum.
John Mauldin, 9 May 2013


Roger Altman of Evercore partners is a friend of mine, a distinguished public servant and a respected financial expert.
But his column “Blame bond markets, not politicians, for austerity” is, in my view, gravely mistaken.
I follow a brilliant 2011 article, “Managing a Fragile Eurozone”by Paul de Grauwe
(Paul Krugman: Nobody has taught me as much about the euro crisis as Paul De Grauwe)
Martin Wolf, Financial Times, 10 May 2013


"promising to pay nothing forever"
Balance sheet obstacles to sustained demand growth mean the EU faces two or three more years of recession.
The balance sheet recession is caused by excessive leverage: zombie banks throughout the EU, excessive sovereign debt and deficits in the periphery,
and excessive household indebtedness in many countries.
Willem Buiter, Finanacial Times 8 May 2013


What is interesting is the reaction of Swedish establishment.
Despite the disastrous consequences of the Currency Union, the elites by and large still support Sweden joining the Euro! Parties currently representing 75% of the seats in parliament officially still support Sweden joining the Euro (S, M, FP, KD).
Strikingly, no Swedish political party has changed its position on the Euro following the Eurozone economic meltdown.
Super-Economy, Kurdish-Swedish perspectives on the American Economy blog, 9 May 2013


"Nya steg på vägen mot en djupgående och verklig ekonomisk och monetär union"

Discipline and solidarity
"Commission sets out next steps towards a deep and genuine Economic and Monetary Union"
Brussels, 20 March 2013

2012, the EU’s two presidents issued ambitious reports setting out a multiyear timetable for transforming the eurozone from a loosely co-ordinated group of economies
into a far more federal system with centralised fiscal control from Brussels.
Although the blueprints by Barroso and Herman Van Rompuy differed in their details, both shared a common goal:
creating an embryonic eurozone budget that could eventually evolve to a US-style federal treasury with the power to tax, spend and raise debt.
Financial Times 8 May 2013


The bond markets will crash once global central banks stop buying debt,
triggering a financial crisis much worse than the one seen in 2008,

strategist David Roche told CNBC 8 May 2013</p>


Raka puckar
Clive Crook’s pathological centrism
— his intense desire to see that the truth is in the middle, never mind actual facts —
requires that he invent a history in which Keynesians were just as guilty of politicization as the other side.
Paul Krugman, May 7, 2013

Clive Crook dammade också på:
Paul Krugman’s apparent belief that people who disagree with him
- let’s say about half the country - are knaves, fools or sociopaths.


The mistaken consensus swiftly emerged, notably in Berlin, that this was a fiscal crisis.
But that was to confuse symptoms with causes, except in the case of Greece.
"this analysis of “imbalances” close to indefensible"
Martin Wolf, Financial Times May 7, 2013


Nigel Lawson
Lord Lawson is to be congratulated for articulating publicly what many senior Conservatives believe
– that the European Union is lost to Britain and that the sooner we leave it, the better.
The fact that Lord Lawson was once quite closely identified with the Europhile wing of the party – having backed entry into the European Exchange Rate Mechanism while Chancellor –
makes his case, argued in characteristically compelling fashion, all the more persuasive. But ...
Jeremy Warner May 7th, 2013


It is not, of course, remotely surprising that the European monetary union as we know it is fundamentally flawed since, as is openly avowed by its continental promoters, its raison d'etre is not economic but political.

There is nothing remotely disreputable about this: what is disreputable is to deny it.

Nigel Lawson, Daily Telegraph 15/6 2003


There is no way that Germany in particular will accept a fiscal stimulus for the sake of the southern European countries.
This is because Germany restrained itself by passing a balanced budget law that requires the government to run near-zero structural deficits indefinitely.
Wolfgang Münchau, Financial Times, May 5, 2013


The European fiscal compact, an inter-governmental treaty that came into effect in January, provides far less flexibility to countries as they try to meet their deficit-cutting targets than they had under previous agreements. Under the fiscal compact, Italy will be required to pay back debt worth more than 2 per cent of GDP each year.
To achieve that goal, Italy will need to run very large structural surpluses for almost a generation.
Wolfgang Münchau, Financial Times, May 5, 2013


Votes for Ukip in council elections rock political establishment
Ukip, the populist anti-EU party, has sent tremors through Britain’s political establishment,
winning seats on councils across the country and picking up 23 per cent of the vote.
George Parker, Financial Times Political Editor, May 3, 2013


A contrite/Feeling regret and sorrow for one's sins or offenses/ David Cameron has promised to
show a surging UK Independence party respect after it polled 25% of the national vote.

Cameron, who once described Ukip as fruitcakes and closet racists, admitted his mistake,
saying it was no good insulting a political party that people had chosen to vote for:
"We need to show respect for people who have taken the choice to support this party.
And we're going to work really hard to win them back."
Patrick Wintour, political editor The Guardian, 3 May 2013


Cameron Referendeum
We’ve said we’re going to hold it, we’ve said it’s going to be an in-out referendum, we’ve set a date by which it must be held.
Open Europe blog, 2 May 2013


A great biography of an extraordinary life
Margaret Thatcher—The Authorised Biography,
Volume I: From Grantham to the Falklands. By Charles Moore.
The Economist print 4 May 2013


When Konrad Adenauer and Charles de Gaulle met in 1962 in Reims cathedral for a mass of reconciliation,
de Gaulle’s chair was taller than Adenauer’s. That was fine with the Germans,
who accepted that the French should lead politically even if the Germans led economically.
Yet German understanding is being tested as never before.
“Publicly, I’m never worried about France; I trust,” says one official wryly, before expounding how trusting is now hard.
The Economist print, 4 May 2013


To be clear, no one should be arguing to stabilise debt, much less bring it down,
until growth is more solidly entrenched – if there remains a choice, that is.
Kenneth Rogoff and Carmen Reinhart, Financial Times May 1, 2013


No one fully understands why rates have fallen so far so fast,
and therefore no one can be sure for how long their current low level will be sustained.

Economists simply have little idea how long it will be until rates begin to rise.
Kenneth Rogoff and Carmen Reinhart, Financial Times May 1, 2013


For Europe any reasonable endgame will require a large transfer from Germany to the periphery.
The sooner this implicit transfer becomes explicit,
the sooner Europe will be able to find its way towards a stable growth path.
Kenneth Rogoff and Carmen Reinhart, Financial Times May 1, 2013


Unlikely
Everyone is now looking ahead to the German election in September,
with the idea being that with election season gone and perhaps with a Conservative/Social Democrat "grand coalition" at the helm,
Germany will flinch and drop the whole austerity thing.
Mats Persson, Director of Open Europe, Telegraph April 30th, 2013


Mario Draghi has again made clear in recent speeches that fixing the structural economic problems of Spain and the rest cannot be the job of the ECB.
But he has also said the ECB will continue to fight the balkanisation of European finance.
Stephanie Flanders, BBC Economics editor, 1 May 2013


Baltikum ger hopp till Europa
I går höll tankesmedjan Fores ett seminarium som ställde frågan om Baltikum har lyckats spara sig ur krisen.
Det korta svaret är ja.
SvD ledarsida, Ivar Arpi 23 april 2013


Why the Baltic states are no model
Are its policies a model for others? In a word, no.
Martin Wolf, Financial Times, April 30, 2013


The Franco-German axis that has driven EU affairs ever since Schuman and Adenauer in the early 1950s is collapsing before our eyes.
This was inevitable. Their interests have become incompatible under monetary union.
The currency that was supposed to bind them is turning them into enemies, as this newspaper long warned.
Ambrose Evans-Pritchard, Daily Telegraph, April 30th, 2013
Highly Recommended


Deutsche Bank, Germany's largest bank has issued 2.96 bn euros worth of stock
in a bid to reassure investors over the strength of its balance sheet.
The new shares are part of Deutsche's plans to raise 4.9 bn euros in total
BBC 30 April 2013


Deutsche Bank
The Bank With The Biggest Derivative Exposure In The World
zerohedge 29 april 2013


Banca Monte dei Paschi di Siena
Recently, CNBC’s John Carney and DealBreaker’s Matt Levine observed that
Deutsche Bank was able to report a higher Tier 1 capital ratio in its most recent quarter
not by reducing the loans on its books or by increasing its earnings,
but by changing the way it calculates its risk weighted assets.

zerohedge 15 February 2013


Prominent German economist Hans-Werner Sinn:
“It is worth defending the euro” while advocating “temporary exits of weak countries”
Open Europe Newsletter 29 April 2013


Austerity is hurting – but is it working?
Instant debt Armageddon is unlikely for big countries with their own currency
Financial Times, April 26, 2013


The austerian position has imploded
Yet two big questions remain
How did austerity doctrine become so influential in the first place?
Will policy change at all now that crucial austerian claims have become fodder for late-night comics?
Paul Krugman, New York Times 25 April 2013


5.136 miljarder SEK
The pre-crash bubble saw Spaniards borrow merrily, owing almost twice as much in mortgages as Italians by 2010.
The total debt is falling gradually, but is still around €600 billion ($780 billion).
Some 8% of mortgage-holders are now jobless.
Last year 80 families a day had mortgages foreclosed, with their properties usually valued far below the purchase price.
Many owe money on homes they no longer own or live in
The Economist print Apr 27th 2013


Treaty change
The last big rewrite took the best part of a decade: the constitutional treaty was rejected by French and Dutch voters in 2005,
and its successor, the Lisbon treaty, had to be put to the Irish twice before passing.
Today, even assuming that Europe’s debtors and creditors can agree, any revision could invite disaster.
Much of the euro zone is in a deep and prolonged recession,
and Eurosceptic parties of many stripes are on the rise in both north and south.
Charlemagne, The Economist print Apr 27th 2013


French and German banks reduced their exposures to these markets by some 30-40 percent
ECB has taken extraordinary action to protect monetary union with the LTRO and conditional OMT.
Unfortunately, fragmentation continues and remains debilitating.

A common safety net is another essential element.
This would involve common deposit insurance and common backstop.
The other union Europe needs to contemplate is fiscal union.
David Lipton, First Deputy Managing Director IMF, April 25, 2013


Bundesbank takes aim at Mario Draghi’s ECB rescue plan in an opinion written for the German constitutional court.
ECB’s main justification for the programme
– that its interest rates were not being transmitted to the real economy in stressed countries because of speculation about a euro break-up
– relied on “strongly subjective elements” in assessing the effectiveness of this so-called transmission mechanism.
Financial Times, April 26, 2013“What is going on with the Netherlands?
How is it possible that one of the founding fathers of the EU, known for its openness and tolerance, has become nationalistic and Euroskeptical?”
The answer boils down to this: the Dutch have been uneasy about Europe from the start.
Since the Second World War, the Dutch have wanted to be part of a transatlantic community based on the principles of liberalism and free trade. But instead they have become embedded in a continental and deeply political European community.
They would like to live in a British Europe but find themselves in a German one.
Caroline de Gruyter, Carnegie Europe April 25, 2013


Wolfgang Schauble
Germany’s economics minister Philipp Rosler saying that it would be absolute danger
if member states departed from the course of budgetary consolidation.
In passing, Schauble also hit out at Jose Manual Barroso,
saying the eurozone problems had nothing to do with strict budget rules.
"Somebody should tell Barroso that."
Eurointelligence 26 April 2013


Nu trillar polletten ner
German Chancellor Angela Merkel:
"The ECB has the difficult task of setting an interest rate that meets the needs of all countries," she said.
"This means on the one hand the lowest possible interest rates for EU crisis countries so that they have access to the urgently needed liquidity. On the other hand, Germany would need a higher interest rate because savings are currently losing value,"
Expatica.com 25 april 2013


The total number of unemployed people in Spain has now passed the six million figure,
A big demonstration in Madrid is being planned against the austerity measures.
BBC etc, 25 April 2013


I am surprised that a great historic nation should put up with 27pc unemployment, or accept vassal status to an incompetent and dysfunctional EMU regime.
Does anybody in Madrid think that EU officials in Brussels actually know what they are doing?
Ambrose


Why should countries with such similar fiscal positions face such different bond yields?
Relevant is the fact that Spanish bonds may still be thought subject to the catastrophic risk of a eurozone break-up,
despite the European Central Bank’s promise to intervene via its programme of outright monetary transactions.
The ability and desire of the Bank of England to prevent outright default is more credible than that of an independent, supranational central bank.
Martin Wolf, Financial Times, 25 April 2013


The new governor of the Bank of Japan, Haruhiko Kuroda, not wedded to central bankers’ obsolete doctrines, he has made a commitment to reverse Japan’s chronic deflation,
setting an inflation target of 2%
There is every reason to believe that Japan’s strategy for rejuvenating its economy will succeed
Joseph E. Stiglitz, Project Syndicate 25 April 2013


Japan
While experimental monetary policy is now widely accepted as standard operating procedure in today’s post-crisis era,
its efficacy is dubious
Stephen S. Roach, Project Syndicate 25 April 2013


Public confidence in the European Union has fallen to historically low levels in the six biggest EU countries,
raising fundamental questions about its democratic legitimacy
Guardian 24 april 2013


"We are all Keynesians now"
Why do we pursue austerity when it seems not to work?
Rogoff and Reinhart?

John Mauldin 22 April 2013
Highly Recommended


In 1816, the net public debt of the UK reached 240 per cent of gross domestic product.
This was the fiscal legacy of 125 years of war against France.
What economic disaster followed this crushing burden of debt?
The industrial revolution.
Martin Wolf 23 April 2013


German Foreign Minister Guido Westerwelle maintained Germany's position, warning against a move away from austerity.
"We are convinced that if we give up on the policies of budgetary consolidation,
if we fall back into the old policies of racking up debts, then we will cement mass unemployment for many years in Europe,"
Growth cannot be purchased with new debts, he added, saying that
"growth and consolidation policies are two sides of the same coin."

Der Spiegel, 23 April 2013


"Growth-friendly budget consolidation"
European Commission President José Manuel Barroso said the strict austerity measures thus far
imposed on the EU's beleaguered economies may have reached their political limits.
Although this policy is "fundamentally right," it has nevertheless "reached its limits," he told a conference in Brussels.
"A policy, to be successful, not only has to be properly designed,

it has to have the minimum of political and social support," he added
Der Spiegel, 23 April 2013


IMF has shifted its focus back to fiscal solutions
That the IMF should focus on an irrelevant “solution” while almost wholly failing to address the elephant in the room
– the failing euro – is bizarre to the point of grossly stupid and can only really be explained by
the continuing state of denial among Europe’s leaders, highly influential as they still are at the IMF.
They simply cannot bring themselves to admit that their lifetime’s work has failed.
Jeremy Warner, Telegraph 22 April 2013


Reinhart, Rogoff... and Thomas Herndon
This week, economists have been astonished to find that a famous academic contains major errors.
Another surprise is that the mistakes, by two eminent Harvard professors, were spotted by a student doing his homework.
His professors at the University of Massachusetts Amherst had set his graduate class an assignment
- pick an economics paper and see if you can replicate the results. It's a good exercise for aspiring researchers.
No matter how he tried, he just couldn't replicate Reinhart and Rogoff's results.
BBC 19 April 2013


The Semantics of Banking Union
A “common” fund need not necessarily mean a “single” fund,
Mr. Barnier also believes the current treaty provides sufficient legal cover for such a fund.
The commissioner said his proposal, which is due in June, would be “on the basis of the current treaty.”
Real Time Brussels, The Wall Street Journal and Dow Jones team in Brussels, April 19, 2013


Despite progress, the world is still unprepared for a new pandemic disease
The risk of such an outbreak turning into a pandemic is low, but the danger, if it does, is huge:
in 1918 50m-100m people were killed by Spanish flu,
compared with 16m in the first world war and 30m so far from AIDS

The Economist print, April 20th 2013


Barroso says Europe near austerity limit
Europe may have hit the political limits of how far it can go with austerity-led economic policies
because of the growing opposition in the eurozone’s recession-hit periphery,
José Manuel Barroso said that while he still believed in the need for sweeping economic reforms and drastic cuts in budget deficits,
such policies needed to have “acceptance, politically and socially”, which was now at risk.
Financial Times 22 April 2013


The IMF seems to have turned significantly more pessimistic on the prospect of a Spanish recovery.
The charts below provide a comparison with the previous WEO forecasts (highlighting how these forecasts tend to be overly optimistic)
- which very much confirms what we have noted before about the real risks in Spain
Open Europe 18 April 2013


Harvard economists, Carmen Reinhart and Kenneth Rogoff
Did an Excel coding error destroy the economies of the Western world?
First, they omitted some data; second, they used unusual and highly questionable statistical procedures
Paul Krugman, New York Times, April 18, 2013


Debunking austerity claims makes no difference to Europe's monks and zealots
Fresh research has refuted the famous Reinhart-Rogoff paper showing a cliff-edge fall in growth to minus 0.1pc once public debt reaches 90pc of GDP.
The greater conceptual error was to conflate correlation and cause
This was the paper seized upon by Tea Party Republicans, scorched-earth Schaublerians and Rehnites in Europe, our own dear Chancellor George Osborne, and
Austro-liquidationists the world over, to back calls for draconian, pro-cyclical, fiscal tightening.
Ambrose, April 18th, 2013


The euro was not a German project. Quite the reverse.
German voters wanted to hold on to their currency.
It was pressed by those, led by France, who wanted to break the D-Mark zone.
The euro was the price Helmut Kohl paid to Mitterrand to win his blessing for reunification.
Philip Stephens, Financial Times 18 April 2013


German power does not flow from the euro. German weight and geography vexed the continent even before the principalities of the Holy Roman Empire were soldered together by Otto von Bismarck.
Unification, and then reunification, turned the German question – how to balance a nation too big for its neighbourhood – into the abiding dilemma of European geopolitics.
Philip Stephens, Financial Times 18 April 2013

Den svenska utrikespolitikens eviga fråga. Skall vi följa Tyskland eller skall vi följa England.
Rolf Englund blog 9 december 2011


Central bankers say they are flying blind
Growing concern at IMF over the long-term side-effects of interest rates close to zero
Some of the leading figures in central banking conceded they were flying blind when steering their economies.
Lorenzo Bini Smaghi, the former member of the ECB’s executive board:
“We don’t fully understand what is happening in advanced economies.”

Financial Times, April 17, 2013


It is weird that inflation has remained so stable,
despite huge shortfalls in output, relative to pre-crisis trends, and prolonged high unemployment.
Understanding why this is the case is important because the answer determines the correct policy action.
Martin Wolf, Financail Times 16 April 2013


In its twice-yearly World Economic Outlook, IMF said the euro zone remains the weakest part of the global economy,
and warned that a long period of low growth in the currency area would weaken the potential for expansion in the neighboring economies
"The damage and the spillovers could be much worse if pessimism builds on pessimism and leads to a major cutoff of credit to periphery sovereigns
or if stagnation raises doubts about the viability of the EMU," the Fund said.
Wall Street Journal 16 April 2013


Protecting the eurozone at all costs is undermining IMF’s validity
In the period from its inception in 1946 up until the financial crisis, the IMF broadly succeeded in its task of promoting financial stability and monetary co-operation.
So much so, in fact, that by 2007 many had begun seriously to question the organisation’s continued purpose.
Was there really any need to keep all those highly paid economists in Washington DC,
when the capital markets were doing such an apparently splendid job in guaranteeing financial and economic stability?

Jeremy Warner, Telegraph 15 April 2013


Mr. Soares called for all of the opposition parties in Portugal to "bring down" the government.
He also said that Portugal will "never be able to pay its debts however much it impoverishes itself.
If you can't pay, the only solution is not to pay."

Pretty strong words for this elder statesman!
Mark J. Grant, via zerohedge, April 15th 2013


Rosy Scenario
Note the graph below. CBO forecasters assume that GDP will recover back to its former trend line, instead of simply growing from a lower base;
and that is where they get their obscenely rosy 4 % increases.
Theoretically, we could go another 10 years without one recession.
It is also possible that the government will reveal that there really are aliens in Area 51.
John Mauldin, 13 April 2013


Before Lady Thatcher won her first election, she was asked at a meeting at Conservative Central Office whether it might be easier to pursue a “middle way”, a consensus driven approach more akin to the 1950s and 1960s (and which led ultimately to the failure of the 1970s).
She produced Mr Hayek’s The Constitution of Liberty from her handbag and, holding it up for all to see, said sternly: “This is what we believe,” before banging the book down on the table.
Kamal Ahmed, Daily Telegraph, 13 April 2013


"The only sound policy was to let the depression run its course, bring down money costs, and eliminate weak and unsound firms."
Friedman viewed this as evident nonsense, and commended instead the then Chicago view that banks should be rescued,
government should act to reflate the economy, and that there was a strong case “for the use of large and continuous deficit budgets to combat the mass unemployment and deflation of the times.”

Paul Krungman, tips from Brad DeLong, link Tim Lee, 14 April 2013


Inflation targeting is not dead yet
Invented in the 1990s and widely propagated in the 2000s,
targets for consumer price inflation failed to prevent the asset price bubble prior to 2008,
or the subsequent financial collapse.

Many investors now believe that inflation targets have been abandoned in all but name.
Gavyn Davies, FT blog, April 13, 2013


The krona has gained 7.9 percent on a correlation-weighted basis against a basket of nine other developed-world currencies tracked by Bloomberg
over the past 12 months.
It’s up about 6 percent against the euro over the same period.
Bloomberg, April 15 2013


Germany laid down a big barrier on the fast track to European banking union,
insisting a revision of EU treaties is necessary to create a single authority to wind up banks,
even if it took several years to accomplish.
Financial Times, April 14, 2013

At a conference of German bankers in Frankfurt on March 19, she /Lagarde/ zeroed in on one message:
Europe needs a strict, E.U.-wide banking union, and quickly.
Time Magazine, April 8, 2013


Turning-points in history
Christian Caryl, a timely new book,
“Strange Rebels: 1979 and the Birth of the 21st Century”.
In it he argues that 1979 belongs to the select club of real turning-points: years in which one era ended and another was born.
The Economist, April 13th 2013, print


The 1990 Tory coup against Margaret Thatcher
Her colleagues thought she was too anti-Europe.
After a series of fervid meetings and maneuvers while she was away, the members of her own party brought her down.
They were toppling a person who was their political and moral superior.
David Brooks, New York Times, April 8, 2013
Highly Recommended

The Cold War was over.
The Heads of State gathered in Paris


Germany is not to blame for unpopular reforms;
these are necessary for economic survival in a single currency that eliminates the options of independent monetary policy and currency devaluation.
The critics are more on target over Germany’s excessive insistence on austerity.
The Economist print 13 April 2013


The unhappy truth is that the euro zone is stuck in a halfway position.
European leaders have agreed in principle that, to save the single currency, they must accept deeper economic and political integration,
starting with their fiscal compact and continuing with banking union.

But when it comes to turning principle into practice, obstacles keep emerging.
And not just with banking union: leaders are now less ready to transfer more powers to Brussels or to create new mechanisms to hold countries to account.
The Economist print 13 April 2013


The European Union’s failings must not be “brushed under the carpet” by politicians
The Prime Minister David Cameron issued the warning as he set to make the case for reform in Brussels to three of Europe's most powerful leaders
– Angela Merkel, the German chancellor, Francois Hollande, the French president, and Mariano Rajoy, the Spanish prime minister.
Telegraph 8 Apr 2013


Portugal is in a deeper hole after its €78bn bail-out than it was before.
Public debt will reach 124pc of GDP this year. The "financing burden" will keep rising until 2017.
Which raises the question, what will Germany and the northern creditor states do if/when it becomes undeniable that Portugal need a second rescue?
Ambrose April 12th, 2013


EU finance ministers agreeing to give Portugal and Ireland up to seven more years to pay back their bailout loans
The decision is contingent on Portugal finding new ways to hit its bailout budget targets,
which were blown off course after the country’s constitutional court struck down several austerity measures.
FT 12 April 2013

Leaked eurogroup paper:
trouble ahead for Portugal?
Brussels blog FT April 11, 2013


"In two Member States, Spain and Slovenia, imbalances can be considered excessive.

In Spain, the very high domestic and external debt levels continue to pose
serious risks for growth and financial stability.
The adequacy of their policy responses will be assessed in time for the conclusion of this year’s European Semester of economic policy coordination,
in the context of which country-specific recommendations will be adopted on 29 May."
EU-Kommissionen, 10 april 2013


"Growth-friendly process of consolidation"
Schäuble: “We need to stop this debate which says you have to choose between austerity and growth,”
The two-day effort by the United States Treasury secretary, Jacob J. Lew,
to persuade Europe to consider shifting its focus from budget balance to growth highlighted a deep trans-Atlantic policy gulf
New York Times, 9 April 2013


Seven Dumb Things Bankers Say
Many of the arguments used to justify the size of the largest U.S. financial institutions simply don’t stand up to scrutiny.
It's important that folks in Washington keep this in mind as the political debate over
what to do about too-big-to-fail banks heats up.
Mark Whitehouse, Bloomberg, Apr 5, 2013


This is a bad employment report.
Twenty years from now, young whippersnapper economic historians will come to interview me.
They will ask: "Why don't you think Ben Bernanke was the worst Fed Chair since the Great Depression..?
What answer am I going to be able to give?
Brad deLong 5 April 2013


At a conference of German bankers in Frankfurt on March 19, she /Lagarde/ zeroed in on one message:
Europe needs a strict, E.U.-wide banking union, and quickly.
Time Magazine, April 8, 2013


The IMF was formed in 1944 to avert another Great Depression by lending money to troubled countries, but after decades of dealing mainly with the third world, the IMF now devotes 83% of the money in its general-resources account - extended loans, in plain speak - to three limping European nations: Portugal, Greece and Ireland.
Time Magazine, April 8, 2013


"RECONSTRUCTING MACROECONOMICS"
LSE: What should economists and policymakers learn from the financial crisis?
EXCHANGE: MERVYN KING, BEN BERNANKE, OLIVIER BLANCHARD, AXEL WEBER, LARRY SUMMERS
Brad deLong, April 03, 2013


In Keynes's Footsteps

Several articles by Robert Skidelsky
Project Syndicate, April 3, 2013


The U.S. economy is in a bubble inflated by “phony money” from the Federal Reserve and will burst within a few years,
warned David Stockman, who was budget director for President Ronald Reagan.
Bloomberg, April 1, 2013


This is no recovery. And this is no "down cycle" that will soon be followed by a reliable "up cycle."
This is a big, multi-bubble pop and it’s far from over.
Book; Aftershock


Cyprus, Spain, Greece, Italy
At what point does it become economically rational for a country to leave the eurozone
Wolfgang Münchau, Financial Times, March 31, 2013


Since this eurozone crisis began, a view has emerged, not least among the single currency’s most stringent advocates,
that the edifice could only be held together with the advent of “fiscal union”. This is an argument I accept.
I’m starting to lose patience, though, with those who expect to be taken seriously when they venture that such an arrangement can actually be implemented in Europe.
Spain is a democracy. Italy is a democracy. France, the world’s fifth-largest economy, is a democracy.
Liam Halligan, Telegraph 30 March 2013


The eurozone after Cyprus
In Spain, the nominal value of Bankias shares will be reduced to €0.01 from €2
Gavyn Davies, FT blog March 24, 2013

It is a well established principle of bank work-outs that losses should be taken in the following order:
shareholders first, then bondholders, then uninsured depositors, then insured small depositors.
The fact that the Eurogroup was willing even to contemplate anything different sends a very bad signal.
Gavyn Davies, FT blog March 24, 2013


Psychological Roots of Austerity
Simon Wren-Lewis has a thoughtful post on the reasons for austerity mania
Thinking about President Obama’s first inaugural
Paul Krungman, March 23, 2013


Cyprus 'business model' was no mystery to EU
EU Observer 22 March 2013
Nice pic and links to Malta and Biggles - Higly recommended


Cyprus is a low-tax jurisdiction, not a tax haven.
Cyprus is on the OECD’s ‘white list’ of jurisdictions complying with the global standard for tax co-operation and exchange of information.
Its fiscal and regulatory regimes are fully aligned with the acquis communautaire and the Code of Conduct for Business Taxation of the EU and the requirements of the OECD, the FATF, and the FSF.
However the Cayman Islands’ maintains only 12 bilateral tax information arrangements; and The Isle of Man, 14
Naked Capitalism 23 March 2013


The Germans want large investors - many of them Russians - to share in the cost of bailing out Cyprus.
They want the Cypriot banking sector scaled back.
The Cypriots are desperate to protect their financial sector, which is so important to the island's economy.
If large depositors are hit hard the fear is that the financial industry will be destroyed.
Many Cypriots believe that is precisely what Brussels wants.
Gavin Hewitt, BBC Europe editor, 22 March 2013


In exchange for their losses, these depositors would get all the new equity; they would become the proud owners of two newly well-capitalized banks.
No public funds would be needed to save the banks, and both creditor seniority
and the rule of law would be respected.
Wall Street Journal 21 March 2013


Cyprus was just hours away from a deal on Friday to raise billions of euros and
unlock a bailout from the European Union that could avert financial meltdown and exit from the euro,
its ruling party said.
Reuters, Fri Mar 22, 2013 2:02pm EDT


This crisis has revealed yet again the faultline at the heart of the euro.
Economic and monetary union has yoked together very different economies and cultures.
The stress of trying to blend them together is putting the European project under severe strain.

Some economies are in a depression and the political fallout from this still lies ahead.
Gavin Hewitt, BBC Europe editor, 22 March 2013


Cyprus exposes folly of eurozone banking union
We may have a single supervisor, or are about to have.
But without a mutually guaranteed, eurozone-wide deposit protection scheme,
and a centrally funded resolution authority,
Europe is still a long way from financial stability.

Howard Davies, Financial Times, 22 March 2013


The official sick man list of Europe has long been the PIIGS, or if you prefer, the GIPSI:
Greece, Ireland, Spain, Italy, Portugal.
As the Cyprus restructuring drama has moved into high gear, it’s obscured news of a serious deterioration
in the French economy and the weakened condition of Slovenia, which has a population and GDP roughly 1.5 times as large as that of Cyprus.
Naked Capitalism, 23 March 2013


The worst outcome would be to allow the Cypriots to slide towards the exit.
That would be disastrous for the island. And the euro zone would be wrong to imagine that Cyprus is tiny enough to let go safely.
The currency’s credibility rests on the idea that it is irreversible.
The Economist print, dated 23 March 2013

There is no provision in any European Treaty for a country to leave the eurozone.
That was deliberate.
It was intended to make it clear that the eurozone was forever – like the Soviet Union and the Holy Roman Empire.
Roger Bootle, Daily Telegraph 5 September 2011


“It’s déjà vu all over again.” The European game goes like this:
Angela Merkel draws lines in the sand; then she vacates them, breaks a few treaties,
and lets the European Central Bank take over,
though Mario Draghi, its president, is demonstratively dragging his heels.
Josef Joffe, editor of Die Zeit, Financial Times 21 March 2013


"For a small, open economy like Cyprus, Euro adoption provides protection from international financial turmoil."
18/01/2008, Trichet

Med en länk jag fann till Trichets tal, via BIS, Basel


Undantagstillstånd
As parliament prepared to sit on Thursday evening,
the government submitted a bill seeking the power to impose capital controls on banks,
"The purpose of this law is, in case of an emergency for purposes of public order or security
CNBC/Reuters Thursday, 21 Mar 2013 | 3:29 PM ET


The extraordinary thing is that there hasn't yet been a bank run across the Mediterranean
Daniel Hannan, March 18th, 2013


The EU's smaller members aren’t getting a fair shake in the eurozone,
Robert Oulds, chairman of the Bruges Group, told RT.
With a ballooning public debt, Cyprus may need to look to Iceland - the EU's tiny non-euro country - for a path to recovery.
RT 21 March 2013
With link to Thatcher's Bruges speech


Eurogroup Working Group
In detailed notes seen by Reuters Euro zone finance officials conference call
one official described emotions as running "very high", making it difficult to come up with rational solutions,
and referred to "open talk in regards of (Cyprus) leaving the euro zone".
Reuters March 21, 2013


Cypriot Financial Sector Faces Collapse
Data from the BIS in Basel shows that, at the end of September 2012, the Cypriot banks had a total of
$441 million in debt with foreign banks - a dimension that could be coped with easily.
Spain, by comparison, has a whopping €132 billion in liabilities to foreign banks.
Der Spiegel, 21 March 2013


ECB to Push Cyprus Over the Brink
Will they really cut off all forms of support? That would give Cyprus no choice but to leave the Eurozone and could easily cause a chain reaction all across the periphery.
If they didn’t withdraw support they would be admitting that their threats were empty and would be encouraging every periphery country to openly defy them.
Naked Capitalism 21 March 2013


Cyprus: The Sum of All FUBAR
It looks as if Cyprus has managed to combine in one place everything that has gone wrong elsewhere.
Paul Krugman, New York Times, March 21, 2013


ECB PRESS RELEASE 21 March 2013
Governing Council decision on Emergency Liquidity Assistance requested by the Central Bank of Cyprus
The Governing Council of the European Central Bank decided to maintain the current level of Emergency Liquidity Assistance (ELA) until Monday, 25 March 2013.
Thereafter, Emergency Liquidity Assistance (ELA) could only be considered if an EU/IMF programme is in place that would ensure the solvency of the concerned banks.
Click


Russian prime minister Dmitry Medvedev:
“All possible mistakes that could be made have been made by them,” he added.
“The measure that was proposed is of a confiscation nature, and unprecedented in its character.
I can’t compare it with anything but ... decisions made by Soviet authorities ... when they didn’t think much about the savings of their population.
But we are living in the 21st century, under market economic conditions.
Everybody has been insisting that ownership rights should be respected.

Financial Times, 20 March 2013


Cyprus - The disaster scenario
If it fails to convince the eurozone that it has a viable alternative to bailing in depositors,
then the ECB could decide that Cypriot banks are no longer eligible for the eurosystem’s emergency loans,
known as Emergency Liquidity Assistance (ELA), which is now the only thing keeping the island’s banks afloat.

That is the gun pointing at Mr Anastasiades’ head, something made clear to him by ECB officials at the late-night negotiations
Financial Times, 20 March 2013


Quite apart from creating the dangerous precedent that savers and lenders to banks will incur serious losses as and when those banks get into difficulties
- which undermines efforts to rebuild confidence in the Spanish and Italian banking systems - it also shows that
one of the presumed "sine qua nons" of the rehabilitation of the eurozone,
a so-called banking union, is a distant dream.

Robert Peston, BBC Business editor, 20 mars 2013


On Tuesday, not a single member of the Cypriot parliament voted in favor of the legislation.
Some 36 members rejected the measure, with 19 abstaining.
The vote led protesters outside the parliament to cheer.
Der Spiegel, Tuesday 19 March 2013


What does a guarantee mean?
The argument for deposit insurance is that banks are inherently unstable, by virtue of their economic function;
they borrow money in the form of deposits (which can be instantly withdrawn) and lend to businesses on a longer-term basis.
The Economist, Buttonwood, March 19th 2013


To say that the tensions within the European "Union" are getting unbearable would be an understatement.
Courtesy of Reuters, we get a detailed narrative of what happened before this Saturday's announcement of a deposit levy,
where we learn that the deposit confiscation was initially Joerg Asmussen's idea, and we also learn that Atanasiades stormed out in anger when he learned what was about to happen.

Zerohedge 18 March 2013


Europe's Reckless Raid on Cyprus's Savings
Bloomberg, the Editors March 18, 2013


Bernard Connolly
Cyprus Isn't Taxing Deposits, It's Confiscating Them
The decision to seize private property means that all assets in the euro zone are at risk,
subject to the whims of politicians as they try to prevent their dream of a united Europe from shattering.
Caroline Baum, Bloomberg, March 18, 2013


Cyprus rescue breaks all the rules
So what is seen by many as profoundly shocking about the terms of the rescue of Cyprus by the rest of the eurozone and the International Monetary Fund is that both of these principles have been broken.
Retail savers are being punished, by a levy of 6.75% on savings up to 100,000 euros.
And bondholders aren't being touched.
Robert Peston, BBC Business editor, 18 March 2013


Europe is risking a bank run
With the agreement on a depositor haircut for Cyprus
the eurozone has effectively defaulted on a deposit insurance guarantee for bank deposits.
Its purpose is not to provide absolute certainty, but to prevent bank runs, which is what happens when you go after small depositors.
Wolfgang Münchau, Financial Times, March 17, 2013


IMF and the German government want to reduce the size of any loan to Cyprus by forcing it to “bail in” the creditors of Cypriot banks,
both bondholders (a tiny share of the liabilities) and uninsured depositors (who account for a lot).
But this could cause panic among depositors in Italy, Spain and other euro countries with troubled banks.
The Economist, March 16th 2013, print edition


Kommentar av Rolf Englund:
Det bör observeras att bankerna på Cypern, som hade mycket grekiska statspapper, gjorde stora förluser när EU tvingades innehavarna av sådana papper att skrivera "friviligt" skriva ner värdet med 75 procent.
Det bör också noteras, vilket professor Pelotard har påpekat för mig, att om reglerna om bankerna fått gå omkull och om insättningsgarantin hade följts
så hade "småspararna", med upp till 100.000 euro, klarat sig. Däremot hade de som hade större fordringar förlorat det mesta av sina pengar.
När euroministrarna svek insättningsgarantin gjordes detta således i syfte att skydda insättarna med stora belopp i de cypriotiska bankerna.


The Fiscal Multiplier
Just as lawmakers force as much as $85 billion of budget cuts on the federal government
Bradford DeLong and Lawrence Summers: Now is the perfect time to spend more, not less
Bloomberg, 13 March 2013


Britain’s perilous austerity bunker
Cameron’s arguments against fiscal policy flexibility are wrong
Martin Wolf, Financial Times, March 12, 2013
Highly recomended


Jens Weidmann, president of the Bundesbank
and a member of the ECB's governing council,
Only politics, not the ECB, can solve the euro zone crisis
"We should quickly revert to our core business, which is monetary policy,"
CNBC 12 Mar 2013


Former Central Bank Head Karl Otto Pöhl:
Bailout Plan Is All About 'Rescuing Banks and Rich Greeks'
Der Spiegel May 18, 2010


EU Closes German-Designed Fiscal Straitjacket for Region
With Europe still struggling to contain a crisis that Greece triggered in late 2009, the two pieces of legislation complement 2011 laws that granted the EU stronger powers to sanction spendthrift euro countries.
The latest rules also follow a new European treaty aimed at limiting budget deficits.
Bloomberg March 12, 2013


The euro zone crisis could be largely over by the end of the year
Holgar Schmieding, chief economist at Berenberg Bank,
told CNBC 12 March 2013


Spanish economist advocates controlled demolition of Eurozone
Juan Francisco Martin-Seco wonders whether the high cost of austerity wouldn't justify
"admitting that the Monetary Union has been a failure and should not have been done"
Eurointelligence 11 March 2013


Nigel Farage
For David Cameron and Britain’s other mainstream politicians,
Ukip’s maverick leader now poses a clear and present danger. Is it time to take him seriously?
George Parker, Financial Times 8 March 2013


A new party led by economists, jurists, and Christian Democrat rebels will kick off this week,
calling for the break-up of monetary union before it can do any more damage.
"An end to this euro," is the first line on the webpage of Alternative für Deutschland (AfD).
"The introduction of the euro has proved to be a fatal mistake, that threatens the welfare of us all.
The old parties are used up. They stubbornly refuse to admit their mistakes."
Ambrose, 10 March 2013


One in four Germans would be set to vote in September's federal election for a party that wants to quit the euro,
according to an opinion poll published on Monday that highlights German unease over the costs of the euro zone crisis.
Reuters, 11 March 2013


Anti-euro political parties in Europe in recent years have so far tended to be either well to the right of center or,
as evidenced by the recent vote in Italy, anything but staid.
But in Germany, change may be afoot. A new party is forming this spring.
And its founders are a collection of some of the country's top economists and academics.

Der Spiegel 8 March 2013


Eurozone sovereigns will emphatically not be bailed out by their fellow governments following solemn announcements.
Instead, they’ll be bailed out by “exceptional liquidity assistance” (ELA),
which means the sovereigns’ own banks will write cheques to their local banks against the security of national bonds.
Totally different, you see.
Instead of money created by the ECB, this is money created by the ESCB, or European system of central banks.

John Dizard, Financial Times March 8, 2013


By now it has become ever more clear that euro area policy is to make sure absolutely nothing happens
until after the German elections in September 2013.
John Dizard, Financial Times 16 December 2012


Central bank money printing and the mystery of soaring shares
'Why did nobody see it coming?", the Queen asked four years ago on a visit to the London School of Economics,
a brilliantly faux naïve question that cruelly exposed the failings of modern economics.
Well, here's another in a similar vein she might like to ask when she next returns to matters financial.
"How come the stock market is going up, when the economy keeps tanking?"
Jeremy Warner, Telegraph 7 March 2013


The ECB's Press Corps Realize They Have No Idea What OMT Is:
"The Rules Are What They Are" Explains Draghi

FT´s reporter Steen: Mr. Draghi, you just said that we know the rules on OMT.
I don't think I am alone in saying actually that I don't think we do.
zerohedge 7 March 2013


The new management of the BoJ must consider a wider menu of asset purchases, including monetisation of government deficits.
Richard Werner of Southampton University has long argued that fiscal monetisation would best come from direct borrowing by the government from banks.
Martin Wolf, FT March 5, 2013


In a recent speech (from February 28th), European Commissioner for Economic and Monetary Affairs and the Euro
and vice president of the European Commission Olli Rehn said the following things:
"While I am not sure if Keynes himself would be a Keynesian today, at least an unreconstructed one, I am in fact a Keynesian myself,
if that is measured by one’s belief in the dangers of a liquidity trap and the rationale of counter-cyclical economic policy.
Econoblog101, March 1, 2013

At last June’s summit, European leaders agreed to a “Compact for Growth and Jobs” that targets structural reforms,
completing the restructuring of the banking sector, growth-friendly fiscal consolidations, addressing the social consequences of the crisis, and deepening the single market.
Zsolt Darvas, Bruegel, 28th February 2013


Would Losing The Mortgage Interest Deduction Kill The Housing Market?
This deduction costs the Treasury around $100 billion/year
Housing Doom, March 1st, 2013


Some of the developed world’s biggest central banks are trying deliberately to raise inflation.
Their continued failure to do so is arguably damaging the economy, but it boosts asset prices for investors.
If they were ever to succeed, then the relationship between inflation and stocks could itself begin to change.
John Authers, FT, 1 March 2013


Highly Recommended
The Last Time The Dow Was Here..
Zerohedge 5 March 2013


Cyprus is having a hard time shaking its reputation
So much money flows through Cyprus to Russia that in the official statistics the little island is
Russia's largest source of foreign investment—accounting for nearly a quarter of the total in 2011.
Wall Street Journal 4 March 2013


naked capitalism: Is the Eurozone Nearing a Make or Break Point?
One of my colleagues studied in Germany, has extensive, high level political and economic contacts there, and reads the press daily.
He is not prone to overstatement or overreaction and also has a propensity to makes Delphic remarks.
He said the Eurozone is over. In pretty much those words, a simple sentence, no caveats or conditionals.
I nearly fell out of my chair.
naked capitalism, 5 March 2013


"Euroministrar mot EMU"
Rebellion against the German-led prescription for fighting the debt crisis
Economic strains “may also justify in a certain number of cases reviewing deadlines for the correction of excessive deficits,” Olli Rehn told reporters
Bloomberg 5 March 2013


Europe faces an impossible challenge - why can't Olli Rehn see it?
"There is no alternative". That was again the message this weekend from our old friend Olli Rehn
the eurozone's miscreant periphery has no option but to stick to the assigned path of budgetary consolidation
Jeremy Warner, Telegraph 4 March 2013


Even those people who come from larger EU countries should be conscious of the fact that
Every euro-zone member is systemically relevant.
If Cyprus were to face a disorderly default, there is a high probability that the consequence would be an exit from the euro zone.

All members of the euro zone have committed to doing everything in their power to preserve the unity of the euro.
This promise has calmed down the markets. We shouldn't do anything that would jeopardize this success.
Olli Rehn, Der Spiegel 4 March 2013


"The Eurogroup called on the international institutions and Cyprus to accelerate their work on the building blocks of a program,
and agreed to target political endorsement of the program around the second half of March," the ministers said in a statement.
Reuters 4 March 2013


17 miljarder euro? Javisst, men inte i dag
Eurozone finance ministers, known collectively as the Eurogroup,
are confident of agreeing a bailout for Cyprus
by the end of March
BBC 4 March 2013


Latvia has formally applied to join the euro in 2014
However, opinion polls in the country suggest that nearly two-thirds of the population are against joining the single currency.
BBC 4 March 2013


As 19th century philosopher Ernest Renan noted a nation is defined by "a willingness to live together" Unfortunately, this common sense formulation was never understood by the European zealots,
who were intent on destroying the old gods to replace them with their new and unique god - a new Roman Empire.
Charles Gave, via zerohedge, 1 March 2013


Germany has a new anti-euro party
Die Welt has the details of a new anti-euro party that has established itself ahead of the September elections.
This group includes a number of economists and legal scholars who are quite well known in Germany.
They also include a former CEO of Thyssen, and the ubiquitous Hans-Olaf Henkel.
Eurointelligence 4 March 2013


Too big to fail or to bail
This is dangerous. It is hard to see Italy remaining in the single currency in such dire straits
— and equally hard to imagine the euro surviving if it falls out.
Italy is the euro zone’s third-biggest economy and, although its budget deficit is quite small,
it has the biggest stock of public debt (at almost 130% of GDP). This makes it too big to bail out.
The Economist print 2 March 2013


"The Troika has done more damage to Ireland than Britain ever did in 800 years," said David Begg, head of the Irish Confederation of Trade Unions.
Mr Begg said the image of Ireland as the poster-child of EU recovery was a myth culitivated by EU creditors whose only interest is to recoup their money.
"At least the IMF officials are willing to admit they have been wrong but the EU officials are total ideologues."
"It is like being in an awful World War One conflict where the generals have expended a million lives to gain one yard of ground, yet nothing will change their mind in face of all the evidence."
Ambrose 28 Feb 2013

Irish Finance minister Michael Noonan played down concerns about the slide in sterling against the euro, saying the Irish economy is now strong enough to withstand the exchange rate shock even though Britain accounts for a fifth of the country's exports.
"We don't see a problem for sterling at present levels. We have cut costs right through the economy with an internal devaluation of 15pc or 16pc and we are now highly competitive."
Ambrose 28 Feb 2013


The turmoil produced by the Italian elections has directed attention back to where it should have been all along – to the politics of the eurozone crisis.
It is possible that southern Europe will give the Germans until the autumn to come around to a new approach.
But toleration for austerity is unlikely to last much beyond then.

Europe may be approaching a stark choice: giving up the euro; or keeping it and seeing the political crisis spin out of control.
Mark Mazower, professor of history at Columbia university, Financial Times 28 February 2013


Consumer debt rose in the final months of 2012 for the first time in four years,
Total consumer debt rose 0.3 percent to $11.34 trillion
Consumer debt peaked in the third quarter of 2008 as the global financial crisis was taking hold.
Since then, debt has fallen by about by 10 percent, or $1.3 trillion,
in large part due to a drop in outstanding mortgages as Americans modified or defaulted on their loans.
CNBC Reuters, 28 February 2013

Kommentar av Rolf Englund:
Dagens etablerade sanning:
Högre statsskuld, Bad News. Högre privata skulder: Good News


The great fear is that ECB will find it impossible to prop up the Italian bond market under its Outright Monetary Transactions (OMT) scheme if there is no coalition in Rome willing or able to comply with the tough conditions imposed by the EU at Berlin’s behest.
Europe’s rescue strategy could start to unravel
Ambrose Evans-Pritchard 26 February 2013


Austerity, Italian Style
What good, exactly, has what currently passes for mature realism done in Italy or for that matter Europe as a whole? For Mr. Monti was, in effect, the proconsul installed by Germany to enforce fiscal austerity on an already ailing economy; willingness to pursue austerity without limit is what defines respectability in European policy circles.
This would be fine if austerity policies actually worked — but they don’t.
Paul Krugman, New York Times 24 February 2013


The post-election deadlock in Italy is an uncomfortable reminder that
the developed world’s sovereign debt problem ultimately boils down
not just to bad economics but to a failure of democracy.

John Plender, Finncial Times 26 February 2013


By adopting OMT earlier, the ECB could have prevented the panic that drove the spreads that justified the austerity.
It did not do so. Tens of millions of people are suffering unnecessary hardship. It is tragic.
Martin Wolf, Financial Times 26 February 2013


If it can happen in Italy then why not in Greece, Spain, Portugal or France?
The writing is emblazoned now clearly on the wall which declares
opposition to living under the dictums handed down from other countries
This is clearly defined by the total rejection of Monti and the Brussels/Berlin austerity measures that he put in place.
The vote for Monti at just under ten percent is a ringing condemnation of the European Union by the people of Italy.
Tyler Durden/Mark J. Grant, Zerohedge 26 February 2013


This vote was not just a massive rejection of politics as it is played in Italy.
It was also a rejection of the policies championed by Mario Monti, the unelected prime minister who replaced Silvio Berlusconi.
He was widely praised in Brussels for bringing stability to Italy but his austerity measures are blamed for deepening the recession.
He was a major loser in this campaign. Europe's leaders feted Mr Monti but the people did not.
This vote was a rejection of the austerity being pursued by Brussels to save the single currency.
Gavin Hewitt, BBC Europe editor, 26 February 2013


Messy Italian Election Shakes World Markets
Voters delivered political gridlock that could once again rattle Europe's financial stability.
The Dow Jones Industrial Average swung nearly 300 points, ending with its worst day in almost four months,
Wall Street Journal 25 February 2013


Italy
a general election in which voters delivered a resounding rebuff to austerity policies
The upstart anti-establishment Five Star Movement, founded only three years ago by the comedian-blogger Beppe Grillo, was on course to stage the biggest shock by garnering the largest number of votes of any single party.
the grassroots movement was leading on 25.5 per cent
But the nation was torn three ways between Mr Grillo and his band of political novices, Pier Luigi Bersani’s centre-left coalition and Silvio Berlusconi’s centre-right alliance, raising the prospect of a second election within months.
Financial Times 26 February 2013


It will be the revolts, a sort of Mediterranean Spring,
rather than the continued financial traumas, that will eventually goad leaders into action

Louise Armitstead, Daily Telegraph, 28 Dec 2011

Perhaps the most important point to have emerged is that the crisis is subject to growing political risks.
The fall of the Dutch government and the victory of François Hollande in the first round of the French presidential election demonstrate this point.
The street might overwhelm the establishment.
Martin Wolf, Financial Times, April 24, 2012


Seventeen years ago, Bernard Connolly foretold the misery that awaited the European Union.
Given that he was an instrumental figure in the EU bureaucracy and publicly
expressed his doubts in a book called "The Rotten Heart of Europe," he was promptly fired.

Mr. Connolly takes no pleasure now in having seen his prediction come true.
Wall Street Journal 22 February 2013


Paul Krugman has got in early to comment on the political demise of Mario Monti
– who now seems certain to trail in fourth in the Italian elections.
According to Krugman, Monti’s reputation for wisdom is wildly overblown.
On the contrary, he more or less deserves his fate because he was “in effect, the proconsul installed by Germany.”
Worse, according to Krugman, Monti’s policies did not even work.
Gideon Rachman, Financial Times February 25 2013


Simon Nixon says Cyprus, not Italy, decides the fate of the eurozone
Its debt crisis might blow everything away the eurozone has achieved since the summer.
Eurointelligence 25 February 2013

How this situation is resolved could have profound consequences for the euro zone.
Berlin's preference appears to be a traditional euro-zone can-kicking exercise
But euro-zone policy makers may not have the luxury of time, particularly if loose talk of depositor haircuts continues to circulate
in a country where a quarter of deposits are foreign-owned with overnight notice
Simon Nixon, Wall Street Journal 24 February 2012


The German government is now resigned to accepting an aid package for Cyprus without a default,
From the story it becomes clear that they have not got a clue how to do this.
The pressure is increased because the danger in Cyprus is not an imminent collapse of the state, but a collapse of the banks, which are running out of funding.
Eurointelligence 22 February 2013


German President Joachim Gauck
First and foremost, he said, Europe needed to develop a common identity.
"European identity is not about excluding those who are different"
When it comes to the European Union, many in Germany and around the 27-member club think first and foremost of mind-numbing bureaucracy in Brussels and the never-ending crisis facing the Continent's common currency.
Citizens feel powerless, helpless and oftentimes ignored.
German President Joachim Gauck, Der Spiegel 22 February


The Fed quickly slashed its interest-rate target to near zero during the crisis of late 2008.
Since then, it has been pinned against what economists ominously call the “zero lower bound,”
forced to confront the most challenging economic period since the Depression without its monetary tool of choice.
Ryan Avent, Bloomberg 22 February 2013

Det erinrar om dagens situation där I USA centralbankschefen Greenspan försöker uppnå en "soft landing" på ekonomins hangarfartyg.
Han känner att han inte kommer fram, drar gasen - räntan - i botten, men motorn, penningmängden, svarar inte. Farten sjunker.
Rolf Englund, Smedjan nr 4/1992


Should Olli Rehn, the commission’s vice-president, coerce governments in France and other countries into further adjustment to ensure they meet their 2013 deficit targets?
Or should he give them more time?
It is a difficult balancing act.
Jean Pisani-Ferry, Financial Times 21 February 21 2013

Monti called the breaches of the Maastricht Treaty limits on deficit ceilings by France and Germany, soon after the launch of the single currency,
the "worst mistake in the EU in the past ten years".
Italian Prime Minister Mario Monti, 11 Jan 2012


Franco-German Divide Nears Record High
We ask - rhetorically once again -
how can they expect to hold this together with a single monetary policy.
Tyler Durden 22 February 2013


Banks have a powerful incentive to get big and unwieldy.
The larger they are, the more disastrous their failure would be and the more certain they can be of a government bailout in an emergency. The result is an implicit subsidy
Why Should Taxpayers Give Big Banks 83 Billion USD a Year?
Bloomberg, Editors, 21 February 2013


At the heart of Abenomics lies a simple, and entirely orthodox, proposition:
that deflation is a monetary phenomenon.
In Japan, where prices as measured by the gross domestic product deflator have fallen 18 per cent since 1994
David Pilling, Financial Times, 20 February 2013


Presentation by Norges Bank governor
Have a look at the graph on slide 17 of the presentation.
The graph shows nominal GDP for what is called mainland Norway (“Fastlands-Norge”)
which is the non-oil part of the Norwegian economy.
The Market Monetarist 21 February 2013


ECB has revealed that Italian government bonds make up nearly half of its holdings under a bond-buying plan
Italian bonds with a book value of 99bn euros account for the biggest holding under the now ended Securities Market Programme.
BBC 21 February 2013


An astonishing naivety what Bulgaria is really about.
Corruption, Organised crime in Bulgaria really is 'organised'
A real war on crime would need a free press and this it does not truly have in Bulgaria
New Economist, 22/8 2006


Anders Borg:
”I do think that you’re overstretching the democratic legitimacy when you’re pushing more resources and more powers to Brussels.”
The eurozone’s push toward closer fiscal integration could undermine the EU while doing little to resolve the single currency’s debt crisis, according to Sweden’s finance minister.
In an interview with the Financial Times Anders Borg said he was deeply sceptical about the idea of fiscal union whether it involved common euro bonds, joint tax or a eurozone ministry.
Financial Times 19 February 19 2013


Silvio Berlusconi said Merkel’s East German roots had made her too rigid and too austerity-minded.
Berlusconi says Merkel is an "intelligent bureaucrat" tied to the notion of a centralized economy.
He disagrees with the notion that the fiscal compact was designed to shore up the common currency.
He said the Fiscal Compact imposes a shoe size 42 for men and 40 for women.
This is why he says he wants to renegotiate the entire Compact if elected.
Eurointelligence 19 February 2013


There is no good way to define fair value for houses, says Robert Shiller
Today, he says US home prices are close to their long-run trend.
Financial Times 18 February 2013


In the end, the G-20 statement amended the language to read:
“We will not target our exchange rates for competitive purposes…”
MarketWatch 18 February 2013

Let me be clear that the exchange rate is not a policy target,
but it is important for growth and price stability,"
Draghi said, CNBC 18 February 2013


Spanish Economy minister Luis de Guindos: “Spain doesn’t need any sort of bailout,”
Perhaps the key point here hangs on your interpretation of the word “need”.
Edward Hugh, 18 February 2013


Once the French get into a full-scale crisis, it’s over.
Lars Seier Christensen, co-chief executive officer of Danish bank Saxo Bank A/S,
said the euro’s recent rally is illusory and the shared currency is set to fail
because the continent hasn’t supported it with a fiscal union.

Bloomberg 18 February 2013


Helicopters can be dangerous
Lord Turner believes that all forms of monetary or fiscal stimulus,
conventional or unconventional,
work by increasing nominal demand in the economy
Gavyn Davies, Financial Times February 17, 2013


The shale-gas revolution in America - on the verge of self-sufficiency in natural gas.
This week the International Energy Agency (IEA) predicted that the United States would become the world’s largest oil producer by 2020,
outstripping Saudi Arabia and Russia
The Economist, 17 November print


There has been a very strong and concerted public-relations effort to spin the recent shale energy plays of the U.S. as complete game-changers for the world energy outlook.
These efforts do not square up well with the data and are creating a vast misperception
The world remains quite hopelessly addicted to petroleum, and the future will be shaped by scarcity – not abundance, as some have claimed.
Chris Martenson, 15 January 2013


The Austerians, Olli Rehn, Olivier Blanchard and fiscal multipliers
No debate please, we're Europeans
Paul Krugman, New York Times blog, 16 February 2013
Jonathan Portes blog 15 February 2013


EMU
Why is everybody so surprised by those GDP numbers?
Eurointelligence Daily Briefing, 15 February 2013


Robert Shiller, the Yale economist who nailed the housing bubble before it burst
"Housing traditionally is not viewed as a great investment.
It takes maintenance, it depreciates, it goes out of style. All of those are problems.
And there's technical progress in housing. So, new ones are better."
These were some of the issues Shiller addressed in his classic book, "Irrational Exuberance."
Business Insider 7 February 2013


Cyprus threatens to open a Pandora’s box
Cyprus is either too small to care about or
a potential trigger point for another eurozone blow-up.
It depends on who you talk to.
Financial Times, 16 January 2013


A year ago, Dr. Gary Shilling published the influential book The Age of Deleveraging,
which followed his earlier work, Deflation (1998); and in today’s Outside the Box he updates us on his thinking
Of course, there is that slim, remote, inconsequential, trivial probability that our forecast of global deleveraging, of continuing global economic weakness and of recession is dead wrong,
and that all the government stimuli and other forces will revive economies enough to justify current investor enthusiasm. We doubt it, however.

via John Mauldin, 11 February 2013


The Swiss government ordered banks to hold additional capital as a buffer against
risks posed by the country’s biggest property boom in two decades.
Bloomberg, 13 February 2013


The helicopter has landed: yet the public at large feels little benefit, sees little stimulus.
The reason is that the objective of monetisation has not been to put money in the hands of consumers and businesses but to put money in the vaults of banks.
To be fair, the central bankers who disbursed it hoped some might work through to the real economy.
But their primary objectives were to underwrite the past losses of the banking system and allow the strengthening of bank balance sheets.
That is why these mechanisms for printing money have won plaudits rather than excoriation from the traditional defenders of sound currency.
John Kay, Financial Times 12 February 2013


The case for helicopter money
I fail to see any moral force to the idea that fiat money should only promote private spending
Martin Wolf, Financial Times 12 February 2013


During the housing boom of the last decade Americans withdrew over $1 trillion in home equity.
They spent the money on cars, televisions, vacations and fancy home upgrades.
It was seemingly endless equity, until suddenly that equity was gone.
Diana Olick, CNBC 8 February 2013

Nearly 11 million borrowers are underwater on their mortgages,
owing more than their homes are worth and yet
home equity lines of credit are suddenly on the rise again.
Diana Olick, CNBC 8 February 2013


Rajoy on slush fund:
“It is all untrue, except for some things”
EL PAÍS, Madrid 4 FEB 2013


Tea Party
In her parting shot on leaving the State Department, Hillary Clinton said of her Republican critics,
“They just will not live in an evidence-based world.”
Paul Krugman, Herald Tribune 10 February 2013


Are you a Russian company with deposits in Cypriot banks?
Do you feel safe? Do you read newspapers?
One of the mysteries of the Cyprus debt crisis is why non-resident deposits aren’t moving out of the country.
Masa Serdarevic, FT Alphaville 11 February 2013
(She started her career in the investment banking division at Lehman Brothers in the summer of 2007,
timing it perfectly with the beginning of the credit crunch.
She studied philosophy, politics and economics at Oxford University)


French President François Hollande has called for more budgetary, social and tax integration, leading to a "eurozone government" during a debate with MEPs.
Addressing the European Parliament on 5 February 2013, he said Europe was more than just "a market, a currency and a set of treaties".
During the debate, the leader of the Liberal group, Belgian MEP Guy Verhofstadt said Mr Hollande's ambitions for EU integration needed to go even further.
"Europe has no future unless we become a true federation - even an empire, in a good sense," he stated.
BBC, 5 February 2013


Cyprussia
Russian money streams through Cyprus
Financial Times, February 6, 2013


Karl Whelan
Ireland shows the way with its debt deal
Rescheduling of promissory notes is monetary financing in all but name
Wolfgang Münchau, FT February 10, 2013


Radical rescue proposed for Cyprus
Would force losses on uninsured depositors in Cypriot banks, as well as investors in the country’s sovereign bonds,
according to a confidential memorandum prepared ahead of Monday’s meeting of eurozone finance ministers.
Financial Times, February 10, 2013


A case to reset basis of monetary policy
The current regime is meant to stabilise inflation
and help stabilise the economy. It has failed

Martin Wolf, FT February 7, 2013


Germany Dismisses Hollande’s Call to Steer Euro’s Rate
German government spokesman didn’t rule out a discussion over the French president’s warning about a rising euro.
“Exchange-rate policy isn’t an appropriate instrument to boost competitiveness;
it relies on short-term stimulus through targeted depreciation,”
Bloomberg Feb 6, 2013


SPAIN'S PM FACES HUGE CORRUPTION SCANDAL
Internet Explodes With Mockery
Business Insider, 3 Feb 2013

Protests broke out in Spanish cities after Prime Minister Mariano Rajoy denied claims that
he and other party members had accepted secret payments.

"I have never received nor distributed undeclared money," Mr Rajoy said earlier, vowing not to resign.
BBC, 3 February 2013


The eurozone crisis is not finished
The renationalisation of banking means that
the monetary union is still unsustainable

Wolfgang Münchau, FT, February 3, 2013


Gloomsters buried the euro too soon
The turning point came when Chancellor Angela Merkel concluded that
a eurozone collapse would risk the break-up of the EU.

Philip Stephens, FT January 31, 2013


German Finance Minister Wolfgang Schäuble, as he has made clear several times,
is no fan of providing emergency aid to struggling euro-zone member Cyprus.
But pressure to reach a bailout deal has been growing in recent weeks.
And now Berlin appears to be abandoning its resistance
Der Spiegel 30 January 2013


In the eurozone, the ECB succeeded in removing the tail risk of a eurozone break-up by gaining German support for a promise to buy sovereign bonds.
It was victorious without firing a shot. But that does not tell us what would happen if it had to start firing.
The ECB might still be forced to deliver on its promises to buy. Nobody knows what would happen
Martin Wolf, FT January 29, 2013


In the fixed interest sector something irrational is undoubtedly going on
Despite the oft-heard central bankers’ refrain that bubbles are impossible to identify until after they have been pricked,
historical comparisons leave little doubt that this is a bubble

John Plender, FT January 29, 2013


Yields in the index linked market remain largely negative at present, which feels distinctly bubble-like
Yet they have been driven down by the perfectly rational fear that extreme monetary measures could lead to inflation and that inflation could be part of the solution to the developed world’s overhang of public sector debt.
Perhaps this should not really be called a bubble because the protection offered by index linked is invaluable if you fear the worst, even if the security offers a negative real return.
John Plender, FT, January 29, 2013


To what extent was the economics profession to blame for the financial crisis?
Misunderstanding Financial Crises: Why We Don’t See Them Coming, by Gary B. Gorton, Oxford University Press
Review by John Plender, FT January 13, 2013


The German government is now yielding to the pressure from the European Commission, the ECB, and other member states over a Cypriot rescue programme.
Some sympathies with Schauble’s tough position, but it was ultimately not sustainable.
Accepting a eurozone departure by Cyprus would easily re-create expectations of a eurozone breakup,
and once the eurozone decided to rescue Greece...

Hulverscheidt also mentions the geostrategic importance of the island at the edge of the EU.
Eurointelligence 30 January 2013


BIS effective exchange rate indices
Today we live in a world of fiat money and mostly floating rates.
The last vestige of the gold standard was swept away in August 1971, when Richard Nixon suspended the convertibility of the dollar into gold.
For one country to accuse another of waging a currency war in 2013 is therefore absurd.
The war has been going on for more than 40 years and it is a war of all against all
Niall Ferguson, Financial Times January 25, 2013


If Greek (and Portuguese and Irish, etc.) debt returned a modest premium (2-3%) over German or French debt, then the spread was worth it to the bank managers and shareholders. After all, the regulators had said there was no risk; it was easy money.
Even economists can figure out how to make money at a "modest spread" on 40 times leverage with no risk.
Just ask those clever guys at Long Term Capital.
If Greece were allowed to default, then what would that imply about other peripheral-country debt?
The word contagion slipped into the economic lexicon as Merkel and Sarkozy (and many other European leaders)openly worried that
if Greece were allowed (or forced) to exit the euro, the entire euro experiment might be called into question.
John Mauldin 25 January 2013


Largely ignored by public opinion, the European Commission has drafted a new directive on bank resolution
which creates the legal basis for future bank bailouts in the EU.
While paying lip service to the principle of shareholder liability and creditor burden-sharing,
the current draft falls woefully short of protecting European taxpayers and might cost them hundreds of billions of euros.

Hans-Werner Sinn and Harald Hau, Financial Times 28 January 2013


David Cameron has one great ally: the people of Europe
The old guard, still struggling to grasp the magnitude of what has just happened, offer no flicker of recognition that the EU itself has over-reached disastrously and must learn to respect the nation-state democracies if it is to survive at all.
For the first time since the Treaty of Rome in 1957 a country has challenged the Monnet doctrine of ever-closer union.
Ambrose Evans-Pritchardm 27 January 2013


Why Deleveraging Still Rules Markets in 2013
I foresee about five more years of deleveraging
A. Gary Shilling, Bloomberg 28 January 2013


IMF managing director Christine Lagarde said that Europe needed a plan for growth - short and long term.
It wasn't enough, she said, paraphrasing Chancellor Angela Merkel, to say
"we have solved all of our economic problems, now we just have to wait seven years to see the effects".

Stephanie Flanders, BBC Economics editor, 27 January 2013


The Spanish Housing Market Is About To Bottom
Tyler Durden, zerohedge, 28 January 2013 with nice chart


Money is a system of abstract tokens that complex societies use to manage the distribution of goods and services, and that’s all it is.
Money can consist of lumps of precious metal, pieces of paper decorated with the faces of dead politicians, digits in computer memory, or any number of other things, up to and including the sheer make-believe that underlies derivatives and the like.
John Michael Greer, January 22, 2013


Draghi calls Schäuble a lawyer
At last week’s Ecofin, Schauble said, what he had reported before, that in his view, Cyprus was not systemically relevant
(which means that Germany could not legally participate in an ESM programme, as systemic relevance is a legal pre-condition under the German ESM law).
Draghi also warned that a default of Cyprus would also impede Ireland’s and Portugal’s return to the market
Eurointelligence 28 January 2013

Shakespeare's King Henry VI;
"The first thing we must do is kill all the lawyers"


The world still does not fully understand how financial markets work,
according to investor George Soros speaking at the World Economic Forum in Davos

He said there was a risk of a credit bubble forming, which was "the big, unresolved issue"
BBC 26 January 2013


BIS effective exchange rate indices
Today we live in a world of fiat money and mostly floating rates.
The last vestige of the gold standard was swept away in August 1971, when Richard Nixon suspended the convertibility of the dollar into gold.
For one country to accuse another of waging a currency war in 2013 is therefore absurd.
The war has been going on for more than 40 years and it is a war of all against all
Niall Ferguson, Financial Times January 25, 2013
Cyprus’s now-certain default
After the EU forced Greece to default, it drew a line in the sand:
no more sovereign defaults, it said,

since Greece was “unique and exceptional”. So this does go to show that you can’t really trust Europe’s promises.
What’s more, Cyprus’s now-certain restructuring is going to be significantly messier than Greece’s was.
Felix Salmon, Reuters 25 January 25, 2013


The eurozone's North-South misalignment has not been resolved.
The Club Med bloc is still sliding into deeper depression.
The financial crisis — never more than a symptom — has graduated into a more intractable
economic, social, and therefore political crisis.
Ambrose Evans-Pritchard, January 23rd, 2013


Englund's Q
How come that unemployment is rising when the recession is over?
It is the productivity, Stupid
For employment to rise GDP must increase more than Productivity (P), of course
ΔGDP/ΔP gives a nice Q
Rolf Englund 4/12 2009


Catalonia’s parliament Wednesday overwhelmingly passed a bill unilaterally claiming the region’s right to decide
whether it seeks an independent state within the European Union, setting a 2014 timeframe to carry out a referendum

Christian Science Monitor 23 January 2013


This week, France and Germany celebrate the 50th anniversary of the Elysée treaty, the document that laid the foundation for their close co-operation on building an integrated European Union
The French and German parliaments will meet in a joint session in the Berlin Reichstag on Tuesday, and the two governments will meet in the office of Angela Merkel, German chancellor
Financial Times, 20 January 2013


Tyskland
Why the Euro Zone Crisis is Over…Until September
CNBC 21 Jan 2013


Japan
For three years economic policy throughout the advanced world has been paralyzed, despite high unemployment, by a dismal orthodoxy.
Every suggestion of action to create jobs has been shot down with warnings of dire consequences. If we spend more, the Very Serious People say, the bond markets will punish us. If we print more money, inflation will soar. Nothing should be done because nothing can be done, except ever harsher austerity, which will someday, somehow, be rewarded.
Paul Krugman, New York Times, 13 January 2013


The European Commission’s 400-page report last week on the jobless crisis
quietly demolishes the claim that labour rigidities are the elemental cause of the social tornado sweeping across Club Med and parts of Eastern Europe.
It dutifully lists the sorts of things that can be done to help:
But then goes on to finger a "demand shock" as the real culprit. All else is "less relevant".
Ambrose Evans-Pritchard, 13 Jan 2013


There is growing resistance in Europe to the planned aid program for Cyprus,
The euro rescuers face a dilemma. On the one hand, they want to prevent the country from going bankrupt.
On the other hand, they lack the support of a majority of member states for an aid program that would mostly benefit rich Russian tax fugitives.
Der Spiegel, 14 January 2013


Today, the US private sector is saving a staggering 8 per cent of gross domestic product – at zero interest rates, when households and businesses would ordinarily be borrowing and spending money.
But the US is not alone: in Ireland and Japan, the private sector is saving 9 per cent of GDP; in Spain it is saving 7 per cent of GDP; and in the UK, 5 per cent.
Interest rates are at record lows in all these countries.
Richard Koo, Financial Times, November 4, 2012


Suddenly it is game on in Tokyo – and the world is watching.
For the past 15 years Japan has been trying to shrink its way out of its problems. That did not work.
Now it is about to try the opposite approach.
Financial Times January 11, 2013


Ireland has a good claim to being a model of adjustment through austerity and structural reform.
Yet success is far from assured
Charlemagne, The Economist print 12 January 2013


Pozsar has left the NY Fed and teamed up with Paul McCulley, the former investment luminary of Pimco
(and the man who coined that phrase “shadow banking”) to tackle another issue.
But this time, it is not securitisation they want to “map” – but “helicopter money”, or quantitative easing.
Gillian Tett, Financial Times 10 January 2013


Ambrose Evans-Pritchard (AEP) increasingly faces the risk of running out of hyperbolic war-analogies sooner than the euro collapses.
For months he has been numbing his readership with references to the Second World War or the First World War, or to ‘1930s-style policies’
so that not even the most casual reader on his way to the sports pages can be left in any doubt as to how bad this whole thing in Europe is,
and how bad it will get, and importantly, who is responsible.
Detlev Schlichter, 11 December 2012


The US trade deficit unexpectedly widened in November to USD 48.7 billion,
exceeding all estimates in a Bloomberg survey of economists and the biggest since April,
from $42.1 billion in October. Falling petroleum prices prevented the import bill from climbing even more
Bloomberg 11 January 2013


"Nu har det vänt"
Has Draghi Won the Battle With Financial Markets?

CNBC 10 Jan 2013


The real risk for the global economy is in Europe.
Spain and Greece are in depression, with no hope of recovery in sight.
The eurozone’s “fiscal compact” is no solution, and ECB’s purchases of sovereign debt are at most a temporary palliative.
Joseph E. Stiglitz, a Nobel laureate in economics and University Professor at Columbia University, Project Syndicate 31 december 2012


Cyprus Bailout Could Fail in German Parliament
Der Spiegel 9 January 2013

SPD is considering blocking a Cyprus deal on the grounds that it won’t support tax dumping and money laundering
The article also quotes a German CSU MEP, who demanded a guarantee that the money goes to help the citizens of Cyprus, and not the oligarchs of Russia
Eurointelligence 9 January 2013


Spain
Since 2009 the deficit has fallen by €16bn
while public investment has contracted by €17bn
Juan Rubio-Ramirez, Financial Times 8 January 2013


Why Austerity Works and Stimulus Doesn’t
The starkest contrasts are Latvia and Greece, two small countries hit the worst by the crisis.
They have pursued different policies, Latvia strict austerity, and Greece late and limited austerity.
Anders Aslund, Bloomberg 8 January 2013


The EMU disaster is not at root a public debt crisis, and never was.
As EMU leaders themselves say – correctly – Euroland's aggregate public debt is lower than in the UK, US, and Japan as a share of GDP.
What Europe faces is a north-south incompatibility crisis,
the result of ramming together misaligned economies and countries into a single currency.

Ambrose Evans-Pritchard, January 8th, 2013


It all went wrong in 2010. The crisis in Greece was taken, wrongly, as a sign that all governments had better slash spending and deficits right away.

Austerity became the order of the day, and supposed experts who should have known better cheered the process on, while the warnings of some (but not enough) economists that austerity would derail recovery were ignored.
Paul Krugman, New York Times 6 January 2013


The decline of western dominance
US and western Europe GDP per head is three times the world average. Such discrepancies can hardly be expected to last in an increasingly globalised planet
Samuel Brittan, Financial Times January 3, 2013


Making the European Monetary Union, by Harold James, Harvard University Press
It was an aspiration first formulated in 1970 in the so-called Werner plan
Review by Tony Barber, Financial Times December 16, 2012


US Employment and unemployment
Panel Moderator: J. BRADFORD DELONG (University of California-Berkeley)
Panelists: CARLO COTTARELLI (International Monetary Fund), PAUL KRUGMAN (Princeton University), VALERIE A. RAMEY (University of California-San Diego), HARALD UHLIG (University of Chicago)
6 January 2012


Certainly, it is quite hard to believe bond yields could sink any lower. But here’s a question.
If everyone thinks government bonds are a bubble riding for a fall, how come it’s not already happened?
Jeremy Warner, Telegraph, 2 Jan 2013


US Bonds
The bull market started back in 1982, when the Federal Reserve under Paul Volcker convinced the market that it could control inflation.
The downward march in yields is unstopped since then.
John Authers, Financial Times December 28, 2012


Obituary: Peter Kenen, economist
who has died aged 80, was one of the most influential international economists of the 20th century
Barry Eichengreen and Charles Wyplosz, Financial Times, December 23, 2012


Moscow has signalled its willingness to take part in rescue of Cyprus,
amid German fears that EU money could bail out rich Russians who have stashed ill-gotten gains in the island’s banks.
Financial Times, December 21, 2012


IMF Demands Partial Default for Cyprus
The resulting standoff with Europe has delayed the country's badly needed aid package.
Der Spiegel, 20 December 2012


The question is:
Is higher inflation the most painless way to escape current economic troubles?
The Economist, by invitation, October 2012


The Holy Roman Empire, (Habsburg and all that)
The “old empire” offers surprising lessons for the European Union today
The Economist print, Dec 22nd 2012The European summit (December 13th-14th) that was supposed to decide how to move towards a greater degree of fiscal federalism.
Instead of approving a road-map to create what Eurocrats call “a genuine economic and monetary union” (an implicit admission that the existing currency zone is rather fake) over the coming decade, they agreed some limited steps for the coming 18 months.
Beyond that, there is silence. Only fragments remain of the “specific and time-bound roadmap”, as it is called, remain.
The destination is unknown.
Charlemagne, The Economist, Dec 14th 2012


It comes to something when one of the world’s major banks admits to fraud, but that’s what UBS did On Wednesday in agreeing to pay USD 1.5 bn (SEK 9.825 miljarder) in fines for rigging inter-bank interest rates.
Not that it seems to be creating much of a stir outside the financial pages.
It is as if we’ve been so anaesthetised by the events of the past five years that fines like this have lost their capacity to shock.
Jeremy Warner, Telegraph 19 Dec 2012


The main economic purpose of a banking union is bank resolution and deposit insurance. Angela Merkel, as she rejected a fiscal union, she will also reject a bank resolution mechanism that does what such a policy is supposed to do
– take taxpayers’ money and rescue a bank.
Wolfgang Münchau, Financial Times December 16, 2012


Targeting the level of nominal gross domestic product - NGDP
A quiet revolution is sweeping over central banks. The past five years have led central banks to a revolutionary situation. Fed said it would keep interest rates close to zero until the US unemployment rate falls below 6.5 per cent (it is 7.7 per cent today).
For a central bank, let alone the Fed, to tie rates to the economy in this way was without precedent.
Robin Harding, Financial Times 14 december 2012


It is very clear that had it not been for the utterly damaging effects of the gold standard
on Germany’s economic and social well-being then Hitler and his Nazi party would never have gotten to power in 1933.

The Market Monetarist, 14 December 2012
Highly Recommended


The fiscal situation in Cyprus, the fifth euro-area nation to seek international aid, is “more serious than Greece,”
a danger overlooked by markets, Luxembourg Prime Minister Jean-Claude Juncker said.
Bloomberg, 14 December 2012


EU summit delays crucial eurozone moves
An EU summit once touted as a gathering to set the future course of the eurozone has instead put off all major decisions on closer fiscal and economic integration
until June, casting a blow to efforts by the presidents of the EU’s major institutions to jump start the effort early next year.
Financial Times December 14, 2012


Swedish Finance Minister Anders Borg said that approval of a banking union would mark "a sad day for Europe".
This deal represents another significant transfer of authority away from national governments to a European institution.
It is yet a further example of how the eurozone crisis is carving out a new Europe less from choice but more by the need to survive.
Gavin Hewitt, BBC Europe editor, 13 December 2012


Get Basel III right and avoid Basel IV
To protect banks and the taxpayer, we must insist on strong capital for all banks
Thomas M. Hoenig, vice-chairman of the Federal Deposit Insurance Corporation, Financial Times 12 December 2012


Basel 2
A residential mortgage might be considered ten times safer than a personal loan, for instance.
A bank with the same value of each on its loan book would only have to hold 10% as much capital against the mortgages compared with the riskier personal loans.
The Economist print, Dec 8th 2012


German government is furious about van Rompuy’s three-stage strategy
Frankfuter Allgemeine reports that Berlin is furious about the van Rompuy report towards economic union.
The German government says these proposals go too far.
Eurointelligence 7 December 2012


A masterplan for “completion of economic and monetary union” has been set out in a confidential document to be discussed by EU leaders at a Brussels summit next week.
In the nine-page paper, seen by The Daily Telegraph, Herman Van Rompuy, the president of the European Council – the monthly summits of EU leaders – charts a series of steps from ongoing financial reforms to overall political union for the eurozone.
Daily Telegraph 5 December 2012


Basel
Bank of England’s latest financial stability report call for the banks to bolster their capital base in order to boost their capacity for lending to industry and commerce.
Yet there is a chicken-and-egg problem here that relates to investors’ readiness to stump up. For as the Financial Policy Committee itself points out, the banks sell at a discount of around a third to net asset value because of
uncertainty about the value of assets that are difficult to price and a well justified conviction that the assets are overvalued.
John Plender, Financial Times 4 December 2012


"Spain requests €39.5bn bank bail-out, but no state rescue"
Spain's economy ministry said it had requested the disbursement of €39.5bn for its banking sector,
for its four nationalised banks - Bankia, Catalunya Banc, NCG Banco and Banco de Valencia - and for a so-called “bad bank”.
It should be paid to the state’s banking fund by mid-December, the ministry said.
Telegraph 3 December 2012


A lecture by Paul de Grauwe in Spain, on the Euro crisis as a morality play,
delivered in acceptance of an honorary doctorate by the University of Valencia.
Eurointelligence 3 December 2012


Euroslavia
Crisis Could Be Causing the Balkanization of Europe
Tim Judah, Bloomberg, Nov 27, 2012


The European Union and its ineptocracy as they assemble the EUSSR
Farage, Hannan via Rolf Englund blog 30 november 2012


The eurozone should gradually acquire the powers of a national government
with a single treasury and the right to tax or issue commonly backed bonds under a Brussels blueprint
to ensure the single currency’s longer-term survival.
Financial Times 28 november 2012


British banks will have to raise £20bn-£50bn of new capital or dramatically restructure their businesses
after the Bank of England made it clear it did not trust the way they value their books.
Financial Times, November 29, 2012


Europe’s Plan C for Greece Is No Better Than Plans A or B
Bloomberg, Editors, Nov 28, 2012


In a characteristically outraged comment, Holger Steltzner writes in Frankfurter Allgemeine Zeitung that Wolfgang Schauble can no longer claim the rescue of Greece did not cost any money.
An interest moratorium constitutes a debt restructuring in all but name.
It makes no difference to the taxpayer whether he get less in terms of interest rates, in terms of repayment, or in terms of both.
Eurointelligence 28 november 2012


“substantially below” 110 per cent in 2022
Several of the elements remain unfinished, including a Greek debt buyback programme
Christine Lagarde, the International Monetary Fund chief, said her institution would not release its portion of the Greek bailout until the transaction was successfully completed.
Financial Times, 27 November 2012


There is only one real answer - split the banks
Back in late 2008, in the immediate aftermath of the sub-prime crisis, those of us calling for a new “Glass-Steagall” split between commercial and investment banking were dubbed “Neanderthals” and “hot-heads”
Liam Halligan, Telegraph 25 Nov 2012


The Faustian Bargain between States and Banks
States and banks have made a deal with the devil. Banks buy the sovereign bonds needed to prop states up in the tacit understanding that the states will bail them out in a pinch.
But experts warn that this symbiotic arrangement might be putting the entire financial system at risk.
Stefan Kaiser, Der Spiegel 23 November 2012

Beware the Faustian bargains of central banks
Scott Minerd, Financial Times August 21, 2012


2013 Looks a Lot Like 1937 in Four Fearsome Ways
Amity Shlaes, Bloomberg, Nov 19, 2012


Cyprus has agreed a bailout deal with international creditors,
becoming the fifth eurozone member to seek outside help in the ongoing debt crisis.
BBC 23 November 2012


Argentina will have to pay $1.3bn to hedge funds that refused to restructure their debts after the country’s 2001 default
The ruling raises the possibility that Argentina will default once more,
and if upheld represents a major chink in the armour of sovereign immunity against creditors that has largely reigned in international law for almost a century.
Financial Times, November 22, 2012


Euro-zone finance ministers meeting in Brussels this week have been unable to reach an agreement with IMF
on how to ensure that Greece's debt load comes down to manageable levels.
Germany and other European countries continue to reject a new debt haircut.
The standoff could become dangerous.
Der Spiegel, 21 November 2012


Some French officials are blaming The Economist for Moody's decision to take away the French government's top AAA credit rating.
For them, it's all part of the Anglo-American conspiracy against French exceptionalism that has been going on since at least the 1960s.
It's no accident, Parisians might add, conspiratorially, that Fitch is the only one of the three major ratings agencies that has yet to strip France of its triple A; it's the only one that is not American-owned. (As it happens, it's French.)
Stephanie Flanders, BBC Economics editor, 20 november 2012


After all, it's not Spain that is responsible for 57% of the sovereign debt of the troubled eurozone economies - it's Italy.
And come the spring, Italy will be looking for a new prime minister.
Stephanie Flanders, BBC Economics editor, 16 November 2012


The system of so-called "shadow banking,"
blamed by some for aggravating the global financial crisis,
grew to a new high of $67 trillion globally last year
CNBC, 18 Nov 2012


The fond hope of EU leaders and commissars is that the North-South chasm in competitiveness will be closed by "internal devaluations" in Club Med states before their democracies blow up.
This morally indefesible policy relies on pushing unemployment to such traumatic levels that it breaks labour resistance to pay cuts
Ambrose 18 Nov 2012


“No,” Merkel said. “If Greece left the eurozone then other countries would want to leave
and that would be the end of our European dream.”

Nigel Farage, leader of the UK Independence Party, MEP, Financial Times 16 November 2012


"You know, it's not over until the fat lady sings, as the saying goes," Ms Lagarde told reporters
when asked if she expected a deal to be forged at the meeting next week in Brussels.
Telegraph 16 November 2012


France and the euro
The time-bomb at the heart of Europe
Why France could become the biggest danger to Europe’s single currency
The Economist print Nov 17th 2012


"Socialism is to become rich, together", Deng Hsiao Ping
The IRA, Basel III, Fiscal Cliffs and Economic Mysticism
Will Congress go over the fiscal cliff? Yes, we've been going for decades, really since the social unrest of the 1970s.
The threat of social unrest is why the Fed has kept interest rates artifically low for so long, but now even that expedient has run its course.
Richard Christopher Whalen, zerohedge 14 November 2012


The tendency of U.S. living standards to converge towards Brazilian ones is a product of globalization,
and a natural result of economic arbitrage in a world of excessive and growing population and ever-easier communications.
The world’s average GDP per capita, on a purchasing power parity basis, was $11,640 in 2011, just below Brazil’s $11,719, and somewhat below Bulgaria’s $14,603 or Malaysia’s $15,589.
Martin Hutchinson, November 12, 2012


Will the US request a bailout? Will the International Monetary Fund grant it? On what terms and conditions?
What writedown of US debt will be needed to restore sustainability to its fiscal accounts?
These are not questions being asked today but they are questions worth contemplating.
Thinking the unthinkable is one of the lessons of the eurozone saga. Another is the speed with which complacency can convert to crisis.
So although I am not predicting Armageddon, I would like to signal a series of factors that policy makers of all nationalities would do well to keep in mind.
Robert Jenkins, a former fund manager and current external member of the Financial Policy Committee of the Bank of England, Financial Times 14 November 2012


IMF wants Greece's creditors to forgive a portion of the country's debt,
a move which could cost Germany up to 17.5 billion euros.
It is partly for that reason that euro-zone finance ministers are in favor of extending by two years
the deadline for Greece to reduce its debt load to 120 percent of GDP from 2020 to 2022.
Der Spiegel, 14 November 2012


Banks will always blow themselves up, regulator warns
Policymakers will simply have to learn how to deal with banks that blow themselves up because it may be impossible to stop them
Telegraph 13 Nov 2012


Germans are already unhappy with the ECB’s monetary policy, even though inflation remains dormant.
But if its governance structure prevents Germany heading off banking crises that Germans must nonetheless pay for, unhappiness will turn into fury.
Consider the anger of Americans and Britons about bailouts for plutocratic bankers.
Now imagine their feelings if the bankers were foreign.
Sebastian Mallaby, Financial Time, November 13, 2012


A visibly angered Mrs Lagarde, the managing director of the IMF, shook her head and rolled her eyes
at the announcement /by Jean-Claude Juncker, president of the Eurogroup/ that breaches the Washington-based fund’s condition that Greek debt must become sustainable by 2020.

“We clearly have different views,” she said.
Daily Telegraph och Financial Times 13 November 2012
Very nice pic


Even if the economic fit isn’t perfect, currency unions can be held together by fiscal transfers from the richer to the poorer regions.
This is what happens in the United Kingdom, where Wales and Scotland are the recipients of English largesse.
Germany has had its own recent experience with a transfer union. Since the country’s reunification in 1990 large sums have flowed from the other Bundeslander towards east Germany.
Edward Chancellor, Financial Times, 4 November 2012


The Bailout Of Russian “Black Money” In Cyprus
zerohedge 11/04/2012


Chancellor Angela Merkel of Germany,
who was raised under Communism, saw ideology’s destructive effects firsthand
Alison Smale, New York Times, October 29, 2012


Prof Taylor’s own chart showed that the fastest recovery was after the Great Depression.
Does this show that policy was particularly good? No.
The important point about that recovery is that it followed a huge contraction.
Looking at the recovery without the contraction is Hamlet without the prince. It tells one nothing important.
Martin Wolf, Financial Times October 29, 2012


Francois Hollande will travel to Berlin with leaders for crisis talks on Tuesday
after Germany said a Greek sovereign debt restructuring was “out of the question”
Louise Armitstead, Daily Telegraph Chief Business Correspondent, 6:59PM GMT 29 Oct 2012


Can struggling eurozone countries achieve the necessary ‘internal devaluation’
– and at what political cost?
OpenEurope Report 27 September 2012


Greece's international creditors have proposed that the country receive another debt writedown,
this time from EU governments (OSI)
Fresh aid for Athens, they argue, has been inevitable for months,
but leaders have shied away from telling the truth.
Der Spiegel, 29 October 2012


With two weeks to go before the EU has to decide on how to fund Greece
Spiegel reports Merkel rejects OSI, but ready for a third Greek programme
though no OSI ahead of the 2013 elections
Eurointelligence 29 October 2012


Eurozone governments’ determination to stop the liquidity crisis
is matched only by their refusal to recognise the solvency crisis.

Wolfgang Münchau, Financial Times, October 28, 2012


Portugal
“There are signs aplenty of adjustment fatigue,”IMF said.
“With unemployment high and real disposable incomes falling for several quarters in a row already,
the announcement of further austerity measures to underpin the 2013 budget is testing the broad-based political and
social consensus that has buttressed the program to date.”
Bloomberg, Oct 25, 2012


Multiplikatorn A deficit of common sense
The debate about budget cuts has become dangerously theological
The Economist print Oct 27th 2012


S&P downgrades France’s biggest bank
Financial Times October 25, 2012


Banking union will not end Europe’s crisis
The banking union is a tool so powerful that it could unite the core of the EU.
It is more useful to think of the banking union as a long-term political project than as a tool of crisis resolution.
Depending on your view, it can be monumental or irrelevant.
Wolfgang Münchau, Financial Times, October 21, 2012


Moral Hazard
Is it time to put the Great Recession behind us?
Should we just chalk it up to such simplified explanations as
“animal spirits ran amok” and “these things happen occasionally”

Or should we try to get to the bottom of what happened, with a goal of holding the right people legally and financially accountable?
William D. Cohan, Bloomberg, Oct 22, 2012


Summers Says Euro Crisis Approach Evokes U.S. in Vietnam War
U.S. policy makers opted at each juncture of the war in Vietnam to do the “minimum” to avoid an imminent catastrophe
“until it all collapsed around them and the helicopters left Saigon.”
Bloomberg via Rolf Englund blog 20 october 2012


The Fed is supplying the banks with reserves at a near-zero rate.
Not much results in bank lending to business, but banks can buy Treasuries that pay 3% to 4%.
This hefty subsidy to the banking system is ultimately borne by taxpayers.
Neither the subsidy, nor the tax liability has been voted for by Congress.

Axel Leijonhufvud, 25 January 2011


A general strike has been called for November 14 /in Spain/. Yet they have nothing coherent to offer.
Like Greece's Syriza party, they make empty protests, catering to ignorance,
unwilling to accept that the euro itself has now become their real enemy.
As yet, I can see no clear proposal on the table in any EMU country
– from any major movement, party, or political leader – that offers a way out of the current impasse.
Somebody will fill the vacuum.
Ambrose, October 19th, 2012


Merkel has cast doubt on one of the main benefits of eurozone banking union only hours after the bloc’s leaders agreed to a slightly clearer time table for the creation of a single bank supervisor.
Ms Merkel said that bad assets held by Spanish and Irish banks will not be cleaned up by the eurozone’s new €500bn rescue fund, adding that it should only be used to shore up teetering financial institutions in the future.
Financial Times 19 October 2012


Twenty-five years after “Black Monday”
— when the U.S. stock market went into a free fall and the Dow Jones Industrial Average lost 22.6 percent in a single trading session —
“We do have circuit-breakers and in theory they would work very well, but the human psychology that was around in 1987 is still around today.”
CNBC 19 October 2012


Schäuble Plan 'Would Fundmentally Change Euro Zone
Considerable skepticism over whether the necessary changes to the European treaties could be made in a timely manner.
Der Spiegel, 17 October 2012


The FT reports that the legal service of the European Council said the proposals to create a common bank supervisor in the ECB violated the Treaty.
Eurointelligence, 18 October 2012


European leaders will try to bridge deep differences over plans for a banking union at a summit on Thursday
but no substantial decisions are expected, reviving concerns about complacency in tackling the three-year-old debt crisis.
It will be the fourth time EU leaders have met this year and the 22nd summit held since the crisis erupted in Greece in late 2009.
CNBC 17 October 2012


Fears grow over EU banking union plan
EU leaders have expressed alarm that the eurozone’s push towards a banking union has stalled, setting up a confrontation with a more reluctant Germany at a European summit in Brussels
Financial Times 17 October 2012


Finance minister Wolfgang Schaeuble
There must be an EU “currency commissioner” with sweeping powers to strike down national budgets;
a “large step towards fiscal union”; and yet another EU treaty
Ambrose Evans-Pritchard, 16 Oct 2012


IMF
It is no secret why growth is slowing in high-income countries:
this is due to fiscal tightening, weak financial systems and powerful uncertainty.
This toxic combination is particularly threatening inside the eurozone, where, again no surprise,

countries reliant on exports are affected by the shrinking economies of big trading partners
Martin Wolf, Financial Times, 16 October 2012


It was disguised as a technical appendix, but it turned out to be an act of insurrection.
IMF has published results from a study, which show that the impact of fiscal policy on growth is higher than previously estimated. The policy conclusion of a large fiscal multiplier is obvious: excessive austerity defeats itself. It must end.
Wolfgang Münchau, Financial Times, 14 October 2012


“post hoc, ergo propter hoc”…”After this, therefore because of this.”
In other words, just because the establishment of the EU coincided with the establishment of peace in western Europe, it doesn’t mean one thing caused the other.
In fact, there are several other potential candidates for a prize for establishing peace in Europe.
They would include: 1) The Americans, 2) Nato, 3) Modernity
Gideon Rachman, Financial Times, October 12, 2012


News that the European Union has won the Nobel Peace Prize this morning comes as we learn that Europe's attempt to break the power of nation states through currency union has pushed Greek unemployment to a record 25.1pc – just ahead of Spain – with far worse yet to come.
It comes as EMU's North-South split turns more acrimonious by the day, with the creditor bloc and debtor bloc
(to use a very crude description that does not capture what is really a story of currency misalignment)
eyeing each other with increasing hatred.
Ambrose Evans-Pritchard,October 12th, 2012


Republicans are dead wrong
The latest devastating demonstration of that wrongness comes from IMF, which has just released its World Economic Outlook,
a grim and disturbing document, telling us that the world economy is doing significantly worse than expected,
with rising risks of global recession.
Paul Krugman, New York Times, 11 October 2012


Should Bank /of England/ start the helicopter?
For example, the government could simply send every family in the country a one-off "Christmas Bonus" of £1,000,
directly financed by money created by the Bank of England.
Stephanie Flanders, BBC Economics editor, 12 October 2012


Why won’t those wretched banks lend money?
Deleveraging, Basel Capital rules, Liquidity coverage ratios
Gillian Tett, Financial Times, October 11, 2012


A housing boom will lift the US economy
That turn in the market is occurring now and it should become a boom by 2015
Roger Altman, Financial Times, October 11, 2012


Bank of England raised interest rates to 7 per cent in 1920.
The aim of this was to support the return to the prewar /USD-GBP/ parity. Coupled with the consequent deflation, the result was extraordinarily high real interest rates.
This, then, was how the self-righteous fools in the British establishment greeted the hapless survivors of the hellish war.
Martin Wolf, Financial Times, 9 October 2012


What happens if a large, high-income economy, burdened with high levels of debt and an overvalued, fixed exchange rate, attempts to lower the debt and regain competitiveness?
This question is of current relevance, since this is the challenge confronting Italy and Spain.
Yet, as a chapter in the International Monetary Fund’s latest World Economic Outlook demonstrates,
a relevant historical experience exists: that of the UK between the two world wars.
Martin Wolf, Financial Times, 9 October 2012


IMF warns eurozone on capital flight
Financial Times, October 9, 2012


Over the last 13 years, German workers' average real incomes have fallen by 4 pc
Germany has supplied BMWs to southern Europe and they have given it IOUs in return.
Will those IOUs ever be honoured? That is the problem with trying to grow through unbalanced trade.
In the end, your trade partners need something to pay you with.
Roger Bootle, Telegraph 7 October 2012


Snipers, Commandos to Welcome Merkel in Greece
CNBC, 8 October 2012


In the US, bank assets were close to 80 per cent of gross domestic product.
In the EU, they were 350 per cent.
EU has a banking sector that is not only too big to fail, but too big to save
Martin Wolf, Financial Times, 4 October 2012


The Teuto-Calvinists believe that the fiscal multiplier is around 0.5
The entire EU austerity plan is based on a false premise.
This disastrous error is now clear beyond any reasonable doubt.
Ambrose Evans-Pritchard, 3 October 2012


Armageddon i Grekland den 18-19 Oktober:
How much more pain can the people take?
BBC via Rolf Englund blog


Q&A: What went wrong in Spain?
Spain's story illustrates the fact that the eurozone's problems run far deeper than the issue of excessive borrowing by ill-disciplined governments.
BBC 28 September 2012


Target 2 is the mechanism by which money is transferred around the euro area to ensure that each national central bank has sufficient euros to fund its banking system.
Accumulated cross border claims are now so extreme that they threaten to leave German taxpayers with huge losses
should the euro break up, or any one of its members leaves.
Jeremy Warner, 1 October 2012


“The Greeks must stand by their commitment, but we must give them time.
We cannot tighten the screws any further,” said Peer Steinbruck, the Social Democrat candidate for chancellor.
Ambrose, via Rolf Englund blog, 30 september 2012


Welcome back to the eurozone crisis
Germany will not after all allow Spain to dump the risk of its banks on to the ESM
Wolfgang Münchau, Financial Times 30 September 2012


QE - What If the Fed Has It All Wrong?
Inflating asset prices without having a definitive impact on the economy other than,
most importantly, preventing a lethal debt-deflation spiral.
By Denis Ouellet, via John Mauldin, 25 September 2012


The Siren Song of 'Beautiful Deleveraging'
Charles Hugh Smith, via Peak Prosperity, September 2012


Spain has pushed through €40bn of fresh austerity measures in the teeth of recession,
It comes on top of a €62bn squeeze already in the pipeline.
despite violent protests across the country and separatist crises in Catalonia and the Basque region
that threaten to break the country apart.
Ambrose Evans-Pritchard, 27 September 2012


Dad, you were right
So the question I keep asking myself today is,
why did so many people (like me) get swept along by the hype – while others (like my Dad) did not?
Why was his cynicism a minority view, in a sea of hope?
Gillian Tett, Financial Times, 28 September 2012


Samuel Brittan:
A liberal case for scepticism of the EU

Financial Times, September 27, 2012


What began as an economic storm has blown into a full-scale political crisis.
Amid popular discontent and separatist protests, Spain has stumbled towards a crossroads:
without decisive action by the government, the post-Franco democratic settlement is at risk.
Financial Times, editorial 27 September 2012


The political turmoil in Spain triggered a sell-off of European shares,
as investor concerns mounted about the eurozone’s fourth-largest economy.
Financial Times, September 26, 2012 9:35 pm


The greatest ever monetary experiment
Throughout history monetary experiments have shown a nasty tendency to blow up.
I repeat: this experiment is vast.
John Plender, Financial Times 25 September 2012


Monetarists from across the world can mostly agree on one thing.
The US Federal Reserve caused the Great Recession.
The "Bernanke Depression" if you want, a term gaining traction in elite circles.
Ambrose Evans-Pritchard, 23 September 2012


The Trouble with Printing Money
QE3 reflects a colossal failure to address our predicament
Chris Martenson, September 18, 2012


The tipping point
How much austerity is too much?
Portugal - cautionary example of the dangers facing governments which attempt to push austerity beyond the tolerance of long-suffering voters.
The Economist print Sep 22nd 2012


SimEurope
Charlemagne, The Economist, Sep 22nd 2012


Negative yield of 0.75 per cent
New low for US inflation-protected debt
Financial Times, September 20, 2012


Not just because of fears that the timing of QE3 looked “political”.
The bigger worry is that the benefits of QE3 are so unclear,
because the transmission mechanism is so muddled, while the potential costs are so high.

Gillian Tett, Financial Times, September 20, 2012


Will EU eventually be brought down by anti-German feeling in Europe
or by anti-European feeling in Germany?
Daniel Hannan, September 18th, 2012


History Lessons for the Euro - Not unlike 1873
In the early 1870s, property prices in Vienna, Berlin and Paris soared on the back of a state-promoted building boom fuelled by easy credit extended against the collateral of unbuilt or unfinished houses.
CNBC, 19 September 2012


"In his annual speech on the State of the Union,
European Commission President made a strong case for new direction and a new thinking for Europe."
Källa: EU


It's hard to think of a British man born in the 1880s whose name you hear more often, in current debates, than John Maynard Keynes.
I've made a TV series, with help from the Open University, about three economic thinkers from the past who have something interesting to tell us about the financial crisis and how to get past it: Friedrich Hayek, Karl Marx and, tonight, Keynes.
Stephanie Flanders, BBC Economics editor, 17 September 2012


The real reason for lenders of last resort
the rare but critical instances when one or more banks go bust.
There is absolutely nothing new here. The definitive statement on the issue was made by Bagehot (1873).
Even if the ESM resources ever grow to €500 billion, they will be massively insufficient to deal with the major banks in the Eurozone.
Deutsche Bank, for example, has assets of over €2 trillion – about 80% of Germany GDP (Deutsche Bank 2011).
Charles Wyplosz, Vox, 17 September 2012
Highly recommended


EZ banking union
Non-EZ countries are revolting because they are dragged into this business. They are right.
They have their own central banks that can act as lender in last resort and therefore have no need for ECB intervention.
The commission is making a grave mistake when it proposed an EU solution for a EZ problem.
Charles Wyplosz, Vox, 17 September 2012


Will the ECB really sanction Italy,
risking its economic collapse and possibly a financial meltdown in Europe?
Wolfgang Münchau, Financial Times September 16, 2012


Germany's chancellor, Angela Merkel, who is among those forcefully pushing Greece to meet its ambitious savings targets,
said that her "heart bleeds" for the Greeks facing hardship as a consequence of swingeing cuts.(But)
Guardian, 17 September 2012


Mr Draghi’s plan is a smart, if covert, way of doing something that’s been rejected formally,
namely leveraging the EFSF/ESM eurozone bailout funds.
George Magnus, Financial Times 17 September 2012


"Black Wednesday"
How George Soros toppled the Bank of England
Deutsche Welle, 15 september 2012


George Soros' Plan to Save the Euro
Germany has the potential to either save the European Union and the euro or destroy both
- so it must either lead or exit the common currency zone.
Der Spiegel 11 September 2012


The ECB is saying that it will seek to eliminate the threat of a break-up, except when this threat is most real,
which is. of course, precisely when the country is failing to meet policy conditions.

Martin Wolf, Financial Times 11 september 2012


We wait for the Verfassungsgericht to deliver its verdict of life or death for the euro at 10 AM Wednesday, Karlsruhe time.
Chief Justice Andreas Vosskuhle said at the time that Germany had reached the limits of EU integration under existing constitutional law.
Ambrose Evans-Pritchard, September 11th, 2012


The ECB action will not prevent countries like Spain from having a pretty terrible few years.
But, for the first time since the start of the crisis, the eurozone - on paper at least - has what Americans would call a catastrophic insurance policy.
Stephanie Flanders, BBC Economics editor, 7 September 2012


Mr Draghi’s magic bullet has badly wounded something even more important – democracy in Europe. Certainly, for anyone with a sense of history, the sight of the German representative on the ECB being isolated and outvoted should be chilling.
Since 1945, the central idea of the European project was never again to leave a powerful and aggrieved Germany isolated at the centre of Europe.
Gideon Rachman, Financial Times, September 10, 2012


Reports in Suddeutsche Zeitung on a new anti-euro case this morning that links last week’s decision by the ECB to start Outright Monetary Transactions (OMT) to the current ESM case.
The case was brought by Peter Gauweiler, a well-known Eurosceptic member of the Bundestag from the Bavarian CSU, and a serial litigator.
Eurointelligence 10 September 2012


The president of the Bundesbank was once the mightiest central banker in Europe. No more.
In the council of the European Central Bank, Jens Weidmann is just one of 23.
He has only one vote – the same as Greece.
Josef Joffe, editor of Die Zeit and a fellow of the Hoover Institution at Stanford University, Financial Times 4 September 2012


The debate over whether the U.S.’s largest banks are too big is heating up.
Since the 2008 financial crisis, the perception has taken hold among some analysts and economists that certain U.S. institutions are too big to fail, meaning they would have to be bailed out to protect the financial system in the event of another calamity.
The continued downward spiral in Europe raises a similar question: Are some banks too big to save, meaning their collapse could dramatically worsen the euro crisis
(as happened in Ireland in the fall of 2008 and is happening now in Spain and Greece)?
Simon Johnson, who served as chief economist at the IMF in 2007 and 2008, Bloomberg 3 September 2012


Andalucia, Spain’s most populous region, need a €1bn advance from the country’s central government,
making it the fourth regional administration to request financial aid.
Financial Times, 3 September 2012


The central bank of Spain just released the net capital outflow numbers and they are disastrous.
During the month of June alone $70.90 billion left the Spanish banks and in July it was worse at $92.88 billion which is 4.7% of total bank deposits in Spain. For the first seven months of the year the outflow adds up to $368.80 billion or 17.7% of the total bank deposits of Spain and the trajectory of the outflow is increasing dramatically.
Reality is reality and Spain is experiencing a full-fledged run on its banks whether anyone in Europe wants to admit it or not.
ZeroHedge, 2 September 2012


Global regulators are coalescing around plans to soften the impact of planned bank liquidity buffers
by allowing institutions to count a wider variety of assets towards the requirements and changing the calculations in key ways to somewhat reduce the overall amount.
Financial Times, 2 September 2012


Should Europe now seek political union?
Forming such a union implies nothing less than the end of the nation state.
There are powerful arguments why “Europe” – whatever this means and how many countries might be included – should have this ambition.
However, to base the argument for integration primarily on saving monetary union is anything but convincing.
And it is more than strange when foreign politicians and experts are pressing eurozone states to give up national sovereignty, out of fear that a collapse of monetary union might have severe consequences for their economies.
Otmar Issing, Financial Times 29 July 2012


Lessons from the Fed’s Mistake of 1932
This week sees the 80th birthday of a fateful Fed decision in 1932, a decision which some scholars believe led inexorably to the bank failures of early 1933, and the suspension of US membership of the Gold Standard.
That decision was to end the only period of aggressive quantitative easing which was attempted by the Fed during the worst period of the Great Depression between 1929 and 1933.
Gavyn Davies, Financial Times 29 July 2012


Europe’s single currency is a deeply flawed construction.
And Mr. Draghi, to his credit, actually acknowledged that.
“The euro is like a bumblebee, (humla)” he declared. “This is a mystery of nature because it shouldn’t fly but instead it does. So the euro was a bumblebee that flew very well for several years.”
Paul Krugman New York Times 30 July 2012

Kommentar av Rolf Englund
Bristande militans. Euron bör inte räddas, tills vidare, utan snarast avvecklas.
Euro-projektet är ohållbart. Ju förr euron avvecklas, desto bättre.
Men den kan ju Krugman ine säga.


ECB Divided over Efforts to Save Euro
What is intended to keep the monetary union together could actually drive it even further apart.
Sven Böll, Michael Sauga and Anne Seith, Der Spiegel 30 juli 2012


Europe’s impossible dream
The dream of the founders was an ever-closer union transforming itself into something like a federal state.
One of these founders, French Foreign Minister Robert Schuman, called up the ideal in a speech in 1948:
We are carrying out a great experiment, the fulfillment of the same recurrent dream that for ten centuries has revisited the peoples of Europe:
creating between them an organization putting an end to war and guaranteeing an eternal peace.

Two years later, in another speech, he filled in the nuts and bolts:
Europe will not be made all at once or according to a single plan. It will be built through concrete achievements which first create a de facto solidarity.
John Lloyd, Reuters, 23 July 2012


Spain and Italy are at the heart of the story, which could yet end with a breakup of the euro zone.
A botched rescue of Greece will not in itself deal a body blow to the euro.
A botched rescue of Spain and Italy could.
BusinessWeek 26 July 2012


The only issue that matters at this late stage is whether Germany is willing to let the ECB step up to its responsibility
and take all risk of sovereign default in Spain and Italy off the table, the “financial stability” clause (Article 127) of the Lisbon Treaty.
That is to say, whether Latin states are willing to mobilize their majority power on the ECB’s council to force a change in policy over German protest,
Failure to halt a full-blown debt debacle in Spain and Italy would tip the entire global system into a downward spin,
triggering the sort of feedback loop that caused such havoc in late 2008.
Ambrose Evans-Pritchard 29 July 2012


Lessons from the Fed’s Mistake of 1932
That decision was to end the only period of aggressive quantitative easing which was attempted by the Fed during the worst period of the Great Depression between 1929 and 1933.
Gavyn Davies, Financial Times 29 July 2012


Since the peak of home ownership in 2004, six and a half million additional U.S. households are renting, equivalent to 90 percent of the increase in total household numbers over that time.
He estimates home ownership will fall to 64 percent over the next two years.
Until real owner-occupants, including the all-important first-time home buyer, return,
a robust recovery in all price tiers of the market will remain out of reach.
Diana Olick, CNBC Real Estate Reporter, 27 July 2012


Spain’s nightmare is a symptom of what is wrong with the entire euro zone.
Bail out Spain and immediately investors will rightly worry about Italy and whether the rescue funds are big enough.
Ultimately, as we have argued, a solution requires the currency’s members to draw on their combined strength by mutualising some debt and standing behind their big banks.
haggling over the details, holding referendums and amending constitutions could easily take three years.
The trouble is that the 17 members of the euro zone, let alone their 333m citizens, cannot agree on who must sacrifice what to allow this new Europe to emerge.
The Economist print 28 July 2012

Kommentar:
Den ofrånkomliga slutsatsen, som Economist inte drar explicit, är att den av Economist anvisade vägen, inte är framkomlig


Professor Tim Congdon said the chief cause of Europe's credit crunch is the EU policy of forcing banks
to raise core Tier 1 capital ratios to 9pc too fast. "Loans are shrinking because of a misguided regulatory assault.
It is crazy to make banks shrink risk assets in a recession,"
Ambrose 26 July 2012


End of game? Don’t bet on it
Policymakers are likely to fall back once again on a failed approach to avoid admitting past errors.
Ultimately, however, EZ leaders will come around to the only way forward
– the ECB underwriting both banks and sovereigns while additional controls on bad banking and bad fiscal governance are put in place.
Charles Wyplosz, 25 July 2012


On Friday Merkel and Hollande jumped on the bandwagon.
They said Germany and France would do everything they could to save the eurozone.
Last month, eurozone members agreed that the rescue fund known as the European Financial Stability Facility (EFSF) will start buying government bonds.
That fund is scheduled to be replaced by a bigger package called the European Stability Mechanism (ESM) later on.
However, the proposed purchase of government bonds will have to wait until September 12,
when Germany's constitutional court is expected to rule on whether Germany can participate in the rescue fund.
Deutsche Welle 28 July 2012


By suggesting that the ECB will be there to buy Italian and Spanish debt, the central bank could face an unhealthy rush by investors to offload their bonds.
The size of these sales, and the impact on the central bank could be considerable.
As one analyst very aptly pointed out, Italy has the third largest bond market in the world.
And how would this go down with Germany?
Wall Street Journal 27 July 2012


"A banking license for the bailout fund would factually mean state financing via the printing press and would be a fatal route,
which therefore is prohibited by the EU treaty," the Bundesbank spokesman said.
Reuters, 27 July 2012


"the spectacular failure of austerity policies in Europe"
Investors are, in a sense, offering governments free money for the next 10 years
So what is going on? The main answer is that this is what happens when you have a “deleveraging shock,”
in which everyone is trying to pay down debt at the same time.
Paul Krugman, New York Times 26 July 2012


Germany's Left Party is not often associated with neo-liberalism
Sahra Wagenknecht, the deputy floor leader for the Left Party in the Bundestag, joined the East German communist party SED in 1989 just a few months before the fall of the Berlin Wall.
Such a euro-zone-wide partial default, of course, would result in the bankruptcies of several European banks and insurance companies due to the amount of European sovereign bonds they carry on their balance sheets.
"The financial industry has seriously underestimated the risks associated with sovereign bonds,"
Der Spiegel 27 July 2012

Capitalism works – and works far better than any other system – because the discipline of the marketplace keeps greed, folly and incompetence in check.
When this is lacking, when businesses are considered too big, too important, or too interconnected to fail,
this crucial discipline disappears, and disaster is almost inevitable.
Nigel Lawson, Financial Times 5 February 2012


Cologne-based financial strategist Philip Vorndran says inflation is the only way out of the European debt crisis.
DW: You recently published a book entitled "The Debt Avalanche" - referring, of course, to the debt crisis in Europe.
I believe a political consensus has been reached - to ensure there is no threat to social peace
Deutsche Welle 24 July 2012


OECD
Portugal runs the risk of failing to meet its fiscal targets this year
as constraints on bank lending and weak international demand deepen the country’s recession Lisbon would face “additional challenges to regain full market access”
when its international bailout programme ended in 2013
Financial Times 26 July 2012


Unfortunately, people are regularly fooled by rising asset prices, particularly rising house prices, into borrowing more than they should.
In making such mistakes, they will always be encouraged by the foolish, the ill-informed and, above all, the self-interested.
Maybe, people think, “this time is different”, to quote the title of the seminal book by Carmen Reinhart and Kenneth Rogoff.
Now consider what happens when the asset prices start to fall.
Martin Wolf, 25 July 2012


Mr Draghi said the ECB was “ready to do whatever it takes” within its mandate to preserve the single currency. “Believe me, it will be enough,”
“To the extent that these premia have to do not with factors inherent to my counter party, they come into our mandate, they come within our remit, Mr Draghi said.
“To the extent that the size of the sovereign premia hamper the functioning of the monetary policy transmission channels, they come within our mandate.”
Financial Times, 26 July 2012


German, French or other savers may hold bank accounts, pensions, insurance policies.
The economic reality is that their savings are bound up in Irish or Spanish buildings of little value
or inflated Greek public sector wages consumed years ago.
These claims cannot be liquidated. At best they can, in time, be honoured
– but only if growth returns to the debtors.
Martin Sandbu, Financial Timnes, 25 July 2012


Mr Weill finds himself in good and growing company.
Among those who have repented at leisure are Mr Weill’s former colleagues Richard Parsons, Citi’s former chairman,
and John Reed, its former chief executive. Both were involved in the 1998 mega-merger.
All three watched Citi turn into a gigantic over-leveraged vehicle that had to be bailed out by taxpayers in 2008
(to the tune of $45bn). All three want to see a return to Glass-Steagall.
Financial Times 26 July 2012


Citigroup’s former chief executive Sandy Weill has called for a break-up of large banks
in a significant about-face from one of the architects of the modern financial conglomerate.
Financial Times 25 July 2012


Euro Zone as We Know It Has Two Years Left
Goldman Sachs Asset Management Chairman Jim O'Neill, 25 July 2012

RE: Two Yeara? How come that he is so optimistic?

If EMU Exists In 5 Years
Goldman Sachs Asset Management Chairman Jim O'Neill, 23 May 2012

Comment by Rolf Englund
Jim is trying to catch up


Europe is “sleepwalking towards disaster”
The lack of any light at the end of the tunnel is leading to a populist backlash in both the debtor and creditor states.
The only question is whether the North or the South succumb to revulsion first.
“The sense of a neverending crisis, with one domino falling after another, must be reversed.
The last domino, Spain, is days away from a liquidity crisis,” said the economists.
They include two members of Germany’s Council of Economic Experts and leading euro specialists at the London of School of Economics, all euro supporters.
Ambrose, 24 July 2012


I believe now, as I did 20 years ago, that imposing a single currency on a heterogeneous group of countries is a mistake.
Europe lacks the kind of geographic mobility and automatic transfers from rich to poor states that allow the US to operate with a single currency.
But while the creation of the eurozone was an economic mistake, allowing it to dissolve now would be very costly to governments, investors and citizens
Martin Feldstein, Financial Times 24 July 2012

Monnet and Schuman argued that a political union similar to America’s would prevent the types of conflict that had caused three major European wars
– an appealing idea, but one that overlooked America’s horrific Civil War.
A European political union could also make Europe a power comparable to the United States,
and thereby give France, with its sophisticated foreign service, an important role in European and world affairs.
Martin Feldstein, 27 May 2012


Are the bond markets going mad?
We have entered the world of disaster economics
Gillian Tett, Financial Times 23 July 2012


American home prices more than doubled from 2000 through 2006, and then cratered.
Canadian home prices rose a bit more slowly, but unlike in the U.S., they have kept going up, up, up.
Prices in America's 20 largest housing markets are 36 percent higher than they were twelve years ago;
in Canada's 11 largest, they are up 125 percent
Bloomberg 19 July 2012


As the price of Spanish government debt plummets, that generates losses for Spain's banks,
which hold around 250bn euros of the country's government bonds, equivalent to a third of central government debt.
Spanish banks are becoming more and more dependent, for their very survival, on exceptional funding from the ECB
Robert Peston, BBC Business editor, 23 July 2012


Keynes condemned Britain's return in 1925 to the gold standard, which famously he described as a barbarous relic.
Would he not also condemn the determination of European governments to save the euro?
Might he not think they would be better advised to begin a planned dismantlement of this primitive relic of 20th Century utopian thinking?
John Gray, BBC, 21 July 2012
Highly recommended


The euro area financial market, in all segments and maturities does not function properly,
as banks deposit their excess liquidity with the central bank instead of lending to other banks.
Price stability is not in danger right now. The euro might be.
Lorenzo Bini Smaghi, Financial Times 23 July 2012
The writer is a visiting scholar at Harvard and a former member of the ECB’s executive board


"Federalism is the right goal for Europe. But Europe is not yet ready for federalism"
About Larry Siedentop - who teaches at Oxford - (Democracy in Europe, Penguin Books, 2000)
Martin Wolf, Financial Times, 4 July, 2000, yes 2000


Spain on the verge of a nervous bailout
Since Friday, the situation has deteriorated dramatically.
Spain’s 10-year yields are approaching 10.4%
The market is now expected a fully fledge EFSF/ESM programme for Spain
Eurointelligence Daily Briefing 23.07.2012


Spanish House prices
This sounds bad, but is actually good news.
If you know that house prices have to adjust 50-60% in total, but have only come down 20% so far,
then the news of an acceleration in house price declines means that the adjustment is finally under way in earnest.
Eurointelligence 19 July 2012


It is time for Spain and the victim states to seize the initiative.
What they can to do is use their majority votes on the ECB's Governing Council to force a change in monetary policy.
Germany has two votes out of 23, with a hardcore of seven or eight at most.

If Germany storms out of monetary union in protest, that would be an excellent solution.
Ambrose Evans-Pritchard, 22 July 2012


There are now five countries that have sought bail-outs. They are Ireland, Greece, Portugal, Spain, and Cyprus.
To this must be added Italy and Slovenia, both of which are in difficulty.
They have all committed themselves to guaranteeing the funding of the EFSF
meaning that they have to contribute to their own bailouts
The EFSF guarantees are shown in the following table
Alasdair Macleod, Peak Prosperity, 18 July 2012


It is not news that Europe has become increasingly less religious. But there is a new religion that has risen almost without notice.
The revival-like fervor of those who wish for a united Europe, not only monetarily but as a true fiscal whole
Government leaders and business elites are almost religious in their insistence that there can be no outcome but fiscal union
This would be the triumph of hope over history
John Mauldin, 14 July 2012


ECB President Mario Draghi
The euro is “irreversible” and is not in danger of collapsing
eurozone nations will eventually be bound even closer together
analysts have been too pessimistic and had not recognised the political will behind the eurozone
Telegraph 21 July 2012


Spanish police have fired rubber bullets to clear demonstrators in Madrid
as a day of nationwide protests against spending cuts ended in unrest.
Protesters set alight rubbish bins as riot police charged them in the city centre, near the parliament building
BBC text and video 20 July 2012


Bundestag votes for Spanish bank rescue program
Wolfgang Schäuble had to insist heavily that it was the Spanish government that remained liable for the rescue program of potentially up to €100bn.
Eurointelligence 20 July 2012

Now we know what an ESM capital injection means:
states must still guarantee it
It was a deliberate misrepresentation of a policy by the European Council.
Eurointelligence Daily Briefing 9 July 2012


Departing IMF economist blasts fund for eurozone 'failure'; Lagarde is not fit for the job
Doyle, a former advisor to the IMF's European Department,failure to deliver timely and sustained warnings
led to widespread suffering for those living in stricken countries
has left "the second global reserve currency (the euro) on the brink."
CNN July 20, 2012

Full text


A free-floating drachma would have given Greek voters an indication of how good their government was on the economy
It would also have made the risk of lending to the Greek government much more transparent to German and French banks
David Champion, Harvard Business Review Blog Network, June 29, 2012


The macroeconomics of deleveraging or what Richard Koo of Nomura Research calls “balance sheet recessions”
The essential idea is that since income has to equal expenditure for the economy, as a whole,
(which is the same things as saying that saving equals investment)
so the sums of the difference between income and expenditures of each of the sectors of the economy must also be zero.
These differences can also be described as “financial balances”.
Martin Wolf, Financial Times, 19 July 2012


The IMF’s latest report on the eurozone is an astonishing document.
When the full history of this episode is written, this "Article IV Consultation" will be cited as a key exhibit.
However I dare say that if there is going to be a move towards a full United States of Europe some people might quite like to vote on it
Ambrose Evans-Pritchard, July 19th, 2012


"no reasonable justification whatsoever for these subsidies for the banks" The problem will only get worse and that's why I think, in the long-term, the euro will not be sustainable
I have received a 140-page document from a member of the German parliament - he had been given it himself just today,
yet he is supposed to vote based on this material.

Stefan Homburg, professor at Leibnitz University and director of Institute for Public Finance, Deutsche Welle 19 July 2012


In an interview with Stern magazine, Jörg Asmussen warned that a negative ruling by the German constitutional court on September 12 would mean “that the ESM in its current form has failed”. Asmussen also said that he was worried about centrifugal forces at work within the eurozone.
“There is a perceived north south divide that I have not known in the past 10, 15 years and that we have to overcome quickly”
Europe is at a crossroad. Either it integrates further and render national powers to the European level or it disintegrates, the central banker insisted.
“There are only those two possibilities, we cannot afford to have permanent instability”, Asmussen said.
Eurointelligence 19 July 2012


"Heute müssen wir eine politische Union bilden.
Dazu gehören eine Verschärfung des Stabilitäts- und Wachstumspakts,
dazu gehören auch die Elemente Fiskalvertrag und Stabilitätsmechanismus,
die derzeit noch vom Bundesverfassungsgericht geprüft werden."
Finanzminister Schäuble, Bundestag, Welt Online 19 July 2012


Antingen skapar euro-länderna ett Europas Förenta Staterna eller så spricker valutaunionen på sikt
Niklas Johansson Krönika Veckans Affärer nr 43, 2002, ja 2002


IMF:
"The euro area crisis has reached a new and critical stage.
Despite major policy actions, financial markets in parts of the region remain under acute stress,
raising questions about the viability of the monetary union itself,"

Telegraph staff and agencies, 18 July 2012

IMF Executive Board Concludes Article IV Consultation on Euro Area Policies
Public Information Notice (PIN) No. 12/80, July 18, 2012


It all started in early 2010, when Ms Merkel suggested Greece leave the eurozone.
After Nicolas Sarkozy threatened her with ending the special French-German relationship, she gave in and helped to bail out Greece.
That turned out to be a bailout of French banks. Before the crisis, Germans were the most admired Europeans in Greece, today, they are the most hated.
Hans-Olaf Henkel, former head of the Federation of German Industries, Financial Times, 17 July 2012


German Constitutional Court
Hans-Werner Sinn stepped up to the microphone
he spoke of "false therapy" and a "machinery of asset destruction"
When he was finished, the judges no longer had any questions
Der Spiegel, 17 juli 2012


Target 2 Outflow
The euro graph of doom
What it shows is the now extreme flight of foreign capital from Spain and Italy.
Jeremy Warner, Telegraph July 17th, 2012


SPECTRE
Germany’s man at the ECB, Jörg Asmussen:
The influential “commentariat” comes predominantly from outside the euro area.
The big English-language newspapers, the news agencies and wire services that shape opinions in the economic and financial sphere on the Continent
But if the profound political commitment of Eurozone countries to the historical project of “ever closer union” is neglected, the assessment remains superficial and partial
P O Neill, fistfulofeuros.net, 6 July 2012


The housing market has turned — at last
The U.S. finally has moved beyond attention-grabbing predictions. The numbers are now convincing.
Nearly seven years after the housing bubble burst, most indexes of house prices are bending up.
July 12, 2012, on page A2 in the U.S. edition of The Wall Street Journal, with the headline: Housing Passes a Milestone


Suppose the German government said: "We are going to borrow more in order to lend it to the Spanish government."
The reaction would be the Teutonic equivalent of "Not on your Nellie."
So if you are hell-bent on preserving the euro, somehow you have to get money flowing to the south without the north noticing.
Roger Bootle, Telegraph 15 July 2012


€94bn, Andrea Enria, chairman of the European Banking Authority
The 9 per cent capital ratio they had to hit as a “temporary buffer” by June is to become permanent
Financial Times 15 July 2012


In the early 2000s, Germany was struggling to adhere to euro-zone criteria aimed at ensuring common currency stability.
Instead of introducing austerity, however, Chancellor Gerhard Schröder simply launched an effort to change the rules.
New documents show just how key his role was in weakening the Stability Pact.
Der Spiegel, 16 July 2012


German Chancellor Angela Merkel on Sunday rejected criticism that she had caved in to Italy and Spain at the last EU summit in Brussels.
She said the question of who should be liable in future bank bailouts -- national governments or the EU bailout funds -- had not been decided yet.
Der Spiegel 16 July 2012


The Federal Constitutional Court in Karlsruhe will issue a ruling on bids to halt Germany’s participation in the
European Stability Mechanism and the fiscal pact on Sept. 12.
That’s more than two months after it held a hearing on the measures.
Bloomberg 16 July 2012


The eurosceptics have the best lines again
There was never a purely economic case for the currency.
I did not share that view but I recall admitting back then that
if you do not accept political union, logically you should not accept the euro either.
Wolfgang Munchau, Financial Times, July 15, 2012


Sir David /Attenborough/ believes the washout summer may be down to climate change.
As a credible explanation he points to research by the University of Sheffield which suggests
melting Arctic ice has slowed the jet stream, causing it to break into loops which have ushered to the UK unseasonably cold and wet weather systems.
"There is no question that climate change is happening; the only arguable point is what part humans are playing in it,"
The Independent, 14 July 2012


And it's all down to the position of the jet stream.
BBC, 20 June 2012

Väderkartan är konstig (inte som den var förr)
- Ett lågtryck över de brittiska öarna rör sig mot nordost och väntas under morgondagen ge regn i Götaland (företrädesvis i Göteborg).
Ungefär så har det alltid låtit och sett ut på väderkartan så länge jag kan minnas.
Men nu tycker jag väderkartan ser annorlunda ut.
Rolf Englund blog 12 Juni 2010


Spain is where the doom of the euro will be determined
(Also in Spanish)
Daniel Hannan, Telegraph, July 8th, 2012 and Parliament speech


"The Great Recession: Market Failure or Policy Failure?" by Robert Hetzel
A fresh US slump is not just a risk any longer. It has already begun.
Bernanke was not paying full attention because he disdains the quantity of money theory of Milton Friedman and countless others before him - including Keynes - as hocus pocus.
Yet the moneratists were right. They saw the steam engine coming straight down the tracks.
Ambrose 15 July 2012

I have no doubt that this would bring about a full recovery very fast if conducted with enough panache, but is it possible to marshal political consent for such revolutionary action?
The Tea Party Congress, like Europe's bourgeousie, would rather wallow in liquidation, Puritan cleansing, and mass default than tolerate the possibility of a solution.
Ambrose 15 July 2012


On the other hand, there is people who argue that
As every effort to re-inflate and perpetuate the credit bubble is made,
the words of Austrian economist Ludwig Von Mises lurk ominously nearby:
Peak Prosperity, 10 July 2012


10y TIPS
David Glasner is unhappy with Allan Meltzer, who wrote an absurd op-ed in the WSJ in which Meltzer,
among other things, just makes stuff up — claiming that markets are signaling fear of inflation when they are in fact doing no such thing.
Paul Krugman, July 14, 2012


Civil Rights with the help of prominent supporters like former Justice Minister Herta Däubler-Gmelin
The merits of the lawsuit must now be decided by Germany's highest court, the Constitutional Court, in Karlsruhe.
Deutsche Welle, 14 juli 2012

"It was a serious mistake to not ask the people at the time whether they wanted to give up the deutschmark and join the euro,"
Mehr Demokratie spokesman Michael Eflerr said.

"The 50 Days That Changed Europe"
in Strasbourg on Dec. 9, 1989, after the Berlin Wall fell,
Germany agreed to monetary union in order to get President Mitterand to agree to German reunification

Wall Street Journal, 23 Sept 2011


Moody's downgraded Italy's government bond rating two notches from A3 to Baa2. This is just above junk status.
Moreover, the outlook is negative with further downgrades possible in the near future.
So what happened in the Italian government bond auction this morning? Did buyers demand higher interest rates?
No they didn't. How is this possible?
Apparently Italian banks couldn't resist an urge to grossly overpay for their government's newly issued debt.
The ECB was most certainly backing them up behind the scenes.
Seeking Alpha 13 July 2012


It is hard for us in the US to understand, but the commitment of European leaders to a united Europe is amazingly strong. They will do whatever they think they must do (and/or can sell to the voters) to maintain the European Union.
As a way to think about it, the US fought its most bloody war over the question of whether or not to remain a union. I think you have to call that commitment.
While I am not suggesting that Europe is getting ready to start a civil war, I think it is helpful to remember that commitments to an ideal can drive people into situations that others have a hard time understanding.
John Mauldin, 12 Nov 2011


Laurence Kotlikoff suggests not what he calls “limited purpose banking”, but the end of banking.
I accept that leverage of 33 to one, as now officially proposed, is frighteningly high.
But I cannot see why the right answer should be no leverage at all.
Martin Wolf, Financial Times 12 July 2012


Many places in Spain are suffering as a result of the euro crisis,
but few have been hit as hard as La Línea, a Spanish town which neighbors the prosperous British overseas territory of Gibraltar.
Walter Mayr in La Línea, Spiegel Online, 6/27/2012


Goldman Sachs’ analysts said the large size of Spain’s external debt, coupled with “structural rigidities impeding the adjustment process”
mean Spain will be unable to solve its debt crisis without support measures in addition to those announced this week.
Spain’s external debt, accumulated by international over-borrowing, is a “more fundamental problem” then the public debt on which market attention has focused
CNBC 13 July 2012


Europe is in more danger than at any time since the 1930s.
I believe that the dominant form of political organisation over the next decade will be nationalism.
We are one charismatic leader away from a complete re-ordering of the continent.
Thomas Pascoe, Telegeraph July 13th, 2012


Merkel breaks German law on ESM rescue
Here is the wording of Amendment 2 to the finance law or Finanzierungsgesetz on the 26th June, the day before the Brussels summit
Ambrose Evans-Pritchard July 11th, 2012


What Spain is embarked on is a strategy of despair, a form of madness
in the hope it will support the higher purpose – a currency union which is manifestly harming Spanish interests and is already effectively busted beyond repair
Jeremy Warner, Telegraph 11 July 2012


Spain’s conservative prime minister yesterday took Austerianism to its logical conclusion
with a programme of €65bn in savings and higher taxes until 2014.
As El Pais points out in its front page lead story, this is the most Draconian economic package during Democracy,
in fact since General Franco’s stabilisation plan of 1959.
Eurointelligence 12 July 2012


Nobody expects the Spanish imposition.
The draft agreement for Spain’s EU bailout paves the way to impose burden sharing on banks’ hybrid capital and subordinated debt holders.
They have to take remaining losses after ordinary equity holders have been wiped out before a bank can receive state aid.
Spanish lenders have €67bn of subordinated and hybrid debt, on central bank data.
Lex, Financial Times 11 July 2012
Med oöversättlig ordlek


The big story continues to be one of private sector de-leveraging
David Levy, of the Jerome Levy Forecasting Center, labels sluggish economies with huge policy stimuli a “contained depression”.
In the US total private sector debt rose from 112 per cent of GDP in 1976 to a peak of 296 per cent in 2008
In 2007, US gross private borrowing was 29 per cent of GDP. In 2009, 2010 and 2011, however, it was negative.
Martin Wolf, Financial Times 10 July 2012


German President Joachim Gauck urged Chancellor Angela Merkel to explain her euro policies in a remark interpreted as criticism from the outspoken former civil rights activist whose nomination she tried to block.
Der Spiegel 9 July 2012


They agreed that there shall be no common bank recapitalisation until a full banking union is established.
And the Bundesbank has reminded us that the latter is not possible without a political union.
The logical implication is that we won’t solve the crisis for the next 20 years.
Wolfgang Münchau, Financial Times 8 July 2012


Now we know what an ESM capital injection means:
states must still guarantee it
It was a deliberate misrepresentation of a policy by the European Council.
Eurointelligence Daily Briefing 9 July 2012


The European Union was conceived in hope: hope that peaceful, law-based integration would exorcise the demons of the Continent’s past and embed democratic norms and institutions in its political culture.
In the areas where the European Union is competent, most legislation is now decided on the European level and rubber-stamped by national parliaments.
Moreover, European national authorities, taken individually, are simply too weak to counterbalance the agglomerations of financial power that globalization has spawned.
David Marquand, Oxford, England, New York Times July 8, 2012


Laiki Bank isn't alone. Other Cypriot lenders are also potentially in trouble. They lent about €25 billion to Greek borrowers.
The government also needs new loans, meaning that Cyprus's request for aid could total up to €10 billion
- and that in a country with about 840,000 people, the third-smallest economy in the euro zone, with a gross domestic product of less than €18 billion.
All three major rating agencies have downgraded Cyprus's debt to junk status.
Der Spiegel 3 July 2012


The problems we are seeing in Europe today are mainly the result of policy mistakes:
punishments for bad sequencing (currency unity first, political unity later);
for bad economic reasoning (including ignoring Keynesian economic lessons as well as neglecting the importance of public services to European people);
for authoritarian decision-making;
and for persistent intellectual confusion between reform and austerity
Amartya Sen, Guardian, 3 July 2012


The dream of the unification of Europe goes back at least to the 15th century
It is important to appreciate that the movement for European unification began as a crusade for cross-border amity and political unity, combined with freer movement of people and goods.
Giving priority to financial unification, with a common currency, came much later, and it has, to some extent, started to derail the original aspiration of European unity.
Amartya Sen, Guardian, 3 July 2012


172 German professors can’t be wrong
OR PERHAPS they can.
The most remarkable thing, says one FAZ reader, is that “so many economists could agree on a single text :-) – incredible.”
The Economist, July 6th 2012


Members of the Financial Policy Committee (FPC), the Bank of England’s risk regulator,
“judged that the overall capitalisation of the banking system was unlikely to be sufficient for stability to be assured” if there were “severe but plausible” developments in the sovereign debt crisis
Telegraph 6 July 2012

The record of the interim Financial Policy Committee reveals members thought
the risks to financial stability so serious that they were willing to consider a suspension of the Financial Services Authority’s world-leading liquidity rules
Financial Times 7 July 2012


The US is a federal nation state, not a federation of nations like the EU.
A nation state is a country in which the majority shares, if not necessarily common ancestry and religion, at least a common language and culture.
Unlike the EU, and like modern Germany and modern Italy, the US is a federal nation state whose political unification and preservation in the civil war was enabled by a pre-existing, extra-political national identity.
Michael Lind, Financial Times, 5 July 2012


Draghi also poured cold water on a third option
— allowing the ESM rescue fund to have access to the ECB's cheap loans,
which would dramatically boost its firepower and allow it to intervene with real impact on bond markets,
where Spain's benchmark yields have again breached 7 percent.
"I don't think there is anything to gain in destroying the credibility of an institution,
asking it to behave outside the limits of its mandates," he said.

CNBC Friday, 6 July 2012


Nouriel Roubini, once known as "Dr. Doom" for bearish views predicting the 2008 financial crash,
told Germany's Handelsblatt on Friday
he would give the euro another three to six months:
"Then Italy and Spain will lose access to capital markets."

CNBC Friday, 6 July 2012

The respected economist and Telegraph columnist Roger Bootle summarises
the argument for an orderly break-up of the eurozone if a struggling member was forced to leave
that won him the Wolfson Economics prize
5 July 2012


Angela Merkel vs. 160 Angry German Economists
Why is Angela Merkel so reluctant to do what it takes to save the euro?
The economists include the president of the influential Ifo Institute for Economic Research Hans-Werner Sinn
Marc Champion, Bloomberg July 5, 2012


Her tactics remind me of the “coronation theory” of the 1980s:
the Bundesbank used to say that monetary union was acceptable but only after full political union was completed.
It was another way of saying never.

The real victor in Brussels was Merkel
Someone will have to explain to me how we can have no change to Germany’s overall liabilities, nor of ECB policies,
and yet Italy and Spain can now be safe when they were not safe a week ago.
Wolfgang Munchau, Financial Times July 1, 2012


Merkel has led the euro zone one more step along the path toward a pooling of debt, an IOU-nion
This is not the first time that Merkel has surrendered what had been repeatedly heralded as Germany's final line in the sand.
Every step of the campaign to rescue the euro over the last two years has gone from being a taboo to a done-deal that triggers massive public outrage.
Indeed, one could even go further and say that the entire history of European integration has been a series of broken taboos
Der Spiegel, 29 June 2012


Failed Keynesianism caused the economic crisis
Tim Worstall, Telegraph June 29th, 2012


Merkel’s Compromise Could Save the Euro
A minor miracle has occurred in Brussels: Germany has signaled that it may be willing to do what it takes to save the euro.
Now the question is whether Europe’s leaders can show enough money to back their words.
Bloombergs Editors June 29, 2012


My fear is that, as so often in the past, the devil will prove to be in the detail.
The more carefully one examines the text of the statement, the more questions are raised about how the proposed measures will actually work.
Gavyn Davies, FT June 29, 2012


Ever since the World Cup in 2006, collective national euphoria during major soccer championships has been part of German life.
That's also true with Euro 2012. Some see the beginnings of a disturbing nationalism.
Deutsche Welle 24 June 2012


Under the deal, Spanish banks will be recapitalised directly
by allowing a €100 billion EU bailout to transferred off Spain’s balance sheet
after the European Central Bank takes over as the single currency’s banking supervisor at the end of the year.
Daily Telegraph 6:02AM BST 29 June 2012

Kommentar av Rolf Englund
Kan verkligen euron rädas genom Creative Accounting!


Stocks End Off Lows After Merkel Report
Stocks finished slightly lower Thursday but staged an impressive comeback in the last half-hour of trading
following reports that Germany's Angela Merkel canceled the EU summit's press conference tonight,
giving hope to traders that the European leaders are working to form a solution to tackle the region’s ongoing debt crisis.
CNBC Thursday, 28 Jun 2012 | 4:02 PM ET


The parallels with /Mrs Merkel and/ Britain's own iron lady are striking, though obviously not exact. Mrs Thatcher pledged to use the British veto to block monetary union.
I'm going to stand on the track and stop that train, she said. So she stood on the track and was duly run over by the EMU locomotive.
Jeremy Warner,Telegraph 27 June 2012


Not only must any agreement fit the needs of these three leaders.
It will not be worth much unless it also ends the market onslaught on governments and banks.
That requires, in the short term, action on Spain’s and Italy’s borrowing costs,
and for the long term, a real commitment to eurozone banking union.
Neither may be achievable.
The tools exist to give Spain or Italy a reprieve – though not both.
Financial Times, editorial 27 June 2012


Spanish Prime Minister Mariano Rajoy has said Spain cannot afford to finance itself for long at current rates.
Spanish 10-year government bonds have been trading at yields above 6.8%, coming close to the 7% considered unaffordable.
Mr Rajoy told the Spanish parliament: "There are institutions and also financial entities that cannot access the markets.
"It is happening in Spain, it is happening in Italy and it is happening in other countries," he said.

BBC 27 June 2012


Germany is ceding more and more power to the EU.
But how far is that compatible with the German constitution?
Now senior politicians are proposing a referendum to change Germany's Basic Law.
Deutsche Welle 26 June 2012


What is needed is a solution that is both politically feasible and economically workable
Not only to achieve agreement among governments responsible to national electorates, but also to obtain at least toleration of that agreement among those voters
Economic workability means offering electorates enough hope for the future to persuade them to elect leaders prepared to stick with membership of the eurozone
I no longer believe this could work
Martin Wolf, Financial Times 26 June 2012


" A big leap forward is now needed"
Jose Manuel Barroso, 26th June 2012


Mario Monti and the Limits of Technocracy
When Mario Monti was appointed - not elected - prime minister in November,with the economy headed for collapse, technocratic leadership and a break from politics as usual were exactly what they wanted.
So they thought.
Now, opinion polls put Monti’s approval rating at slightly more than 30 percent, down from more than 70 percent at the start of his tenure.
Editors, Bloomberg 27 June 2012


What would make some difference is if the money provided were not some sort of loan but rather an outright gift.
Such gifts can be made in advance (although they rarely are) or after the event, when they are called write-offs.
Sometimes a recipient itself turns what was once a loan into a gift. This is called a default.
But northern countries understandably don't want their past loans turned into gifts, and
they don't want to be forced to make new gifts until the crack of doom.
Roger Bootle, Telegraph 24 June 2012
Highly recommended


Herman Van Rompuy on Tuesday published a plan for the future of the eurozone
The plan calls for progress towards commonly issued eurozone bonds and the eventual establishment of central EU treasury
The proposal – which urges the eurozone to work simultaneously towards a banking union, fiscal union and political union
– contains measures that move beyond what some member states have indicated they are willing to accept.

Financial Times 26 June 2012


The most important thing is that we create a fiscal union, one in which the nation states give up their jurisdiction in terms of fiscal policy.
If we had always said we would only take steps toward integration if they would immediately work 100 percent, we would never have advanced by so much as a meter.
That's why we wanted to introduce the euro first and then quickly make the decisions needed for a political union
SPIEGEL: It almost sounds as if you had longed for the crisis so that you could finally correct the birth defects of the euro.
Schäuble: Well, it isn't quite that bad. But the more people see what's at stake, the more they are willing to draw the right consequences.
SPIEGEL Interview with Finance Minister Schäuble, 25 June 2012


At the heart of the disaster is the reluctance of Europe’s self-deluding elite to admit that
the single currency was launched on a false premise and shored up by deceit.

Jeff Randall, Daily Telgraph 25 June 2012


The dream of a United States of Europe has turned into a nightmare, but confronting reality is too terrifying for them to contemplate.
In the absence of voter approval for irreversible fiscal union and a perpetual conveyor belt of taxpayer funding from Stuttgart to Salonika,
how does the euro survive?

For if Greece goes, what about Spain?
Jeff Randall, Daily Telgraph 25 June 2012<


The small number of intelligent officials and the economic elite understand what is at stake, but are willing to take the risk of an accident.
The preservation of the euro is not their primary objective.
When Otmar Issing, the former chief economist of the European Central Bank, categorically rejects any form of debt mutualisation,
as he did in a recent newspaper article, he omits to mention what would happen if the government were to follow his advice.
The eurozone would break up.
Wolfgang Munchau, Financial Times 24 June 2012

"The 50 Days That Changed Europe" explains how the EU grew from a six-nation trade alliance to a 27-country behemoth with its own currency.
in Strasbourg on Dec. 9, 1989, after the Berlin Wall fell,
Germany agreed to monetary union in order to get President Mitterand to agree to German reunification

WSJ 23 Sept 2011

Kommentar av Rolf Englund:
Tänk om det är så att Tysklands motsträvighet att rädda euron beror på att
Frankrike tvingade Tyskland att gå med på euron för att få återförenas?
Hemska tanke!


President Joachim Gauck's decision to respect the court's request means that Germany will not be able to ratify the European Stability Mechanism by July 1,
which Chancellor Angela Merkel had hoped would send a strong message to the markets.
Some opposition politicians are even calling the development a "slap" in the chancellor's face.
Der Spiegel 22 June 2012


The next summit on June 28 and 29 will unveil a long term road map towards fiscal and banking union,
which in better economic circumstances could appear highly impressive.

But the market is currently focused on the shorter term.
Unless there is some form of debt mutualisation at the summit, resulting in a decline in government bond yields in Spain and Italy, the crisis could rapidly worsen.
Gavyn Davies, Financial Times 22 June 2012


German president suspends ESM on orders from Constitutional Court
After an intervention of the Constitutional Court, the German president Joachim Gauck will not sign the new law Bundestag passed to implement the ESM
and the fiscal pact for the time being, Frankfurter Allgemeine Zeitung reports.
Eurointelligence Daily Briefing 22.06.2012


IMF help would set the eurozone on the road to fiscal and political union – let’s not encourage it
Jeremy Warner, Telegraph 21 June 2012


Desperate Monti needs Merkel summit deal to stop revolt at home
Italy's technocrat government risks a parliamentary mutiny unless premier Mario Monti can secure major concessions from Germany
at a crucial summit of the eurozone's Big Four powers in Rome on Friday.
Ambrose, 21 June 2012


But is she /Merkel/ drawing the wrong lessons from history?
It was not hyperinflation in the 1920s but depression and mass unemployment in the 1930s that propelled Hitler to power.
Like the hapless Weimar chancellor, Heinrich Brüning, Mrs Merkel is accused by critics of hastening disaster by pushing austerity during a deep recession.
But whereas the 1930s is seared in American memory, it is less clearly remembered in Germany. Germany returned to full employment more quickly,
thanks partly to Hitler’s own form of Keynesian stimulus: notably autobahn-building and rearmament.
Charlemagne, The Economist print, June 16th 2012


The mood in the chancellor’s ultra-modern offices, opposite the reconstructed Reichstag,
is a mix of scorn, gloom and outrage at being misunderstood by the world.

Charlemagne, The Economist print, June 16th 2012


Angela Merkel balked at committing to direct sovereign debt purchases through the euro-area bailout fund,
pushing back on calls by the bloc’s leaders who support the measure as a way to ease the crisis
Such a move, while legally possible, “is not up for debate” at present, Merkel said yesterday in Berlin.
French President Francois Hollande championed the idea of using the European Stability Mechanism to purchase indebted countries’ bonds
Just returned from the Group of 20 summit in Los Cabos, Mexico, Merkel said: “I haven’t heard about such things.”
Bloomberg, 21 June 2012


Berlusconi says Italy should quit eurozone unless Merkel changes course
Ok, he is no longer Italy’s prime minister, but he is still the leader of one of Italy’s most important political parties.
Either they agree a full backstop – which can logically only come from the ECB, and which in turn requires a political union – or the eurozone collapses.
Eurointelligence Daily Briefing 21.06.2012

President Nixon:
"I don´t give a damn about the Lira"

Click here


With the EU’s politicians unable or unwilling to act, everything depends on the European Central Bank and its chief, Mario Draghi.
The EU’s political leadership understands that a Spanish default would be a cataclysm -- including for Germany
The ECB has to step up. It wasn’t easy for the Fed to enlarge its role in this way, and it will be even harder for the ECB, which operates under tighter legal restraints.
There’s no alternative. We will know one way or the other within days. EU leaders have a summit meeting scheduled at the end of the month
Clive Crook, Bloomberg, June 20, 2012


In their closing statement, the eurozone countries promised to take whatever measures necessary to maintain the stability and integrity of the region and to keep financial markets functioning.
Robert Shapiro, a former US undersecretary for commerce, said it was market pressure that would lead to a change of tack in Europe - particularly when it comes to German Chancellor Angela Merkel.
Shapiro, who served under former US President Bill Clinton and is currently an advisor to Obama, said the
G20 summit was successful because the chancellor altered her position.
Deutsche Welle, 20 June 2012


During the G20 meeting, Merkel -- together with Hollande, Spanish Prime Minister Mariano Rajoy and Italian Prime Minister Mario Monti --
were on the hot seat, forced to explain to the rest of the world exactly how they planned to finally bring Europe's enormous debt problems under control.
And they had to promise to do even more to save the euro than they have already.
"We support the intention to consider concrete steps towards a more integrated financial architecture, encompassing banking supervision, resolution and recapitalization, and deposit insurance," the summit's final statement reads.
Der Spiegel 20 June 2012


G20 sources suggested that Angela Merkel was preparing to
allow eurozone institutions to begin buying bonds issued by member state's governments.
The purpose of the intervention would be to bring down sovereign bond yields of weaker eurozone states
The Independent 20 June 2012


According to a translation I have received from the German embassy, Angela Merkel, Germany’s cautious chancellor, told the Bundestag last week that she wishes to say to “all those who...are intent on persuading Germany that we need eurobonds, stability funds, a European deposit guarantee scheme, many more billions and much more: yes, Germany is strong”.
Moreover: “We’re convinced that Europe is our destiny and our future... But we’re also aware that Germany’s strength isn’t infinite.”
Furthermore: “Quite apart from the fact that these seemingly simple proposals...are unfeasible in constitutional terms, they are completely counterproductive. They would make mediocrity the yardstick for Europe. We would thus be forced to abandon our goal of maintaining prosperity in the face of international competition.”
Martin Wolf, via CNBC 20 June 2012


All through the 1930s, the European elites continued to blame the Great Depression on Wall Street excess and the crash of 1929
(a minor, if colourful, event).
They continued to do so long after Roosevelt had broken free of fixed-exchange ruin and launched a blistering recovery with monetary stimulus
They clung to this belief into the final years of the cataclysm, resolutely grinding their democracies into the dust
by enforcing debt-deflation and contraction
Ambrose, 19 June 2012


Global economic meltdown, a rapidly spreading virus
That was 2009. Since then Johnson, former IMF chief economist, co-wrote last year’s bestseller “13 Bankers: The Wall Street Takeover and the Next Financial Meltdown” and the new “White House Burning.”
Other new books echo the same doomsday warning: Peter Schiff’s “The Real Crash: America’s Coming Bankruptcy” … Paul Krugman’s “End This Depression Now” … James Rickards’s “Currency Wars” … Philip Coogan’s “Paper Promises” … Joseph Stiglitz, “The Price of Inequity” … Ian Bremmer, “Every Nation For Itself,” and other reminders of doomsday.
MarketWatch 19 June 2012


“We urgently need to adopt a vision for a fully developed economic and monetary union. The moment of truth has arrived,”
says Michel Barnier, the EU’s top financial regulator.
“In acting on our vision we will no doubt have to make a quantum leap to a banking union.”
Financial Times 18 June 2012


Just in time for the G-20 Summit,
the cover of "Newsweek" magazine showed a broken one-euro coin surrounded
by the words "Kaput? Fini? Finito? The End?"
Der Spiegel 19 June 2012


Eurozone crisis explained
BBC 19 June 2012


Greece will have to leave EMU whoever is elected
Ambrose, 17 June 2012


The arrogance of European officials who convinced themselves that they could make a single currency work without a single government.
Whhy does the dollar area — also known as the United States of America — more or less work, without the kind of severe regional crises now afflicting Europe?
The answer is that we have a strong central government, and the activities of this government in effect provide automatic bailouts to states that get in trouble.
Paul Krugman, New York Times 17 June 2012


Under no circumstances whatsoever could the eurozone members span a protective umbrella over Europe's big countries, like it has for the small ones.
Altogether, Greece has received 460 billion euros so far. That cannot be repeated proportionately for the big countries.
We are fast approaching a tight spot where things are getting very difficult.
Hans-Werner Sinn, president of the Ifo research institute, Deutsche Welle 17 June 2012


Spain and Italy
At some point the Greeks will say: we cannot continue with the euro and instead we will reintroduce the drachma
Greece can become competitive again. First, the tourists will return.
The, the Greeks will stop importing more agricultural products from France than they export.
That will give a boost to the domestic economy. Third, the capital that was pulled out of the country will return.
Hans-Werner Sinn, president of the Ifo research institute, Deutsche Welle 17 June 2012


World leaders must draw up a “concerted global action plan” to deal with the eurozone crisis at next week’s G20 summit
as countries including Italy and France may need international assistance,
Gordon Brown has warned, Telegraph 15 June 2012


Latvia, Internal devalutation
Oh, wow — another bank bailout, this time in Spain. Who could have predicted that?
The answer, of course, is everybody.
Paul Krugman, New York Times June 10, 2012
Highly recommended


The real source of uncertainty about the euro’s future is the failure of Germany and its European partners to commit themselves to the level of integration needed to hold the single currency together.
Systemic reforms will be needed, including some mutualisation of debts and a move towards a banking union, with euro-wide oversight and responsibility for banks
The Ecoonomist print 16 June 2012


In an apparent reference to the proposed euro bonds,
Merkel said that seemingly simple "collectivization ideas" are actually
"unconstitutional and completely counterproductive."
Der Spiegel 14 June 2012


It's hard to know whether to laugh or cry. Every week, seemingly, brings some new miracle cure, some further quack remedy, produced as if from the back of a lorry, which promises finally to fix the eurozone debt crisis once and for all.
A little while back, it was eurobonds, then it was European Central Bank intervention in sovereign bond markets, followed by project bonds, use of European bail-out funds for direct recapitalisation of struggling periphery banks, and so on.
It's desperate stuff.
Jeremy Warner, Telegraph 13 June 2012

Felet är att eurozonens ledare inte vill inse att allt var fel från början.
De vill inte inse att tanken, att ha en gemsam valuta för Tyskland och Grekland, Finland och Cypern, var och är en felaktig tanke.
Allt var fel från början, precis som kommunismen. Om bara inte Stalin hade kommit... Om bara inte Grekland hade misskött sin ekonomi..
Rolf Englund 21 oktober 2011


Europe needs a fiscal and banking union if it is to survive
“the worst crisis” since the European Union’s creation,
Spanish Prime Minister Mariano Rajoy said in an open letter to leaders on Wednesday.
Rajoy added that the European Council’s next meeting on June 28-29 provides an “urgent” opportunity to outline these plans

CNBC 13 Jun 2012


Spain's rating was cut three notches, from A3 to Baa3
- one notch above junk
BBC, June 13, 2012


Att EU går framåt betyder att politisk makt flyttas från medlemsländerna till Bryssel och detta kan inte genomföras på demokratisk väg. Folken (obs pluralen) är nämligen helt emot detta.
Men om man ställer till rejäla kriser, så kan varje nationell maktelit skrämma sitt folk till underkastelse.
De tvingas acceptera. EU-kommissionens tidigare ordförande, virrpannan Romano Prodi, var så omedveten att han skrev en kolumn i självaste Financial Times (20 maj 2010),
där han lugnt konstaterade att han och alla de andra som drev fram europrojektet naturligtvis visste att det skulle leda till en svår kris förr eller senare.
Jag citerar: ”When the euro was born everyone knew that sooner or later a crisis would occur. It was inevitable that, for such a bold and unprecedented project, in some countries (even the most virtuous ones), mistakes would be made and unforeseeable events occur.”
Och då kommer EU att gå framåt, dvs. tillskansa sig mera makt på medlemsstaternas bekostnad.

Detta var så magstarkt att t o m Annika Ström Melin på DN:s ledarsida tyckte det var omdömeslöst att säga det så rent ut.
Nils Lundgren


Europe’s latest initiative to subdue its financial crisis fell apart in less than a day.
The instant response to the plan for supporting Spanish banks had been euphoric.
Even as bond markets pushed the cost of Spanish public borrowing even higher, in effect declaring the country insolvent,
politicians were still applauding themselves.
Clive Crook, Bloomberg June 13, 2012


National governments need to surrender sovereignty to the European center, Merkel says, so that democratic accountability is restored and proper standards of governance can be maintained.

Meaning what? Perhaps she imagines that this new political union would put Germany in command.

Assuming non-Germans would be allowed to vote, Germany would be less in command than now.
Clive Crook, Bloomberg June 13, 2012


The German government has begun opening the door to shared debts for the first time in a profound change of policy,
agreeing to explore proposals for a €2.3 trillion (£1.9 trillion) stabilization fund in order to stop the eurozone’s crisis escalating out of control.
Ambrose Evans-Pritchard, 13 June 2012


“We must recognise that we have a systemic problem.
I am not sure the urgency of this is fully understood in all the capitals,”
Barroso said in a thinly veiled attack on Berlin.
Ambrose Evans-Pritchard, 13 June 2012


Can we envisage a set of reforms that are not only politically feasible and economically workable, but would let it prosper, as it is.
If so, what might they be?
Martin Wolf Financial Times 12 June 2012


The vicious euro circle keeps turning
Why are investors still so gloomy about Spain?
Stephanie Flanders, BBc 12 June 2012


Euro Crisis Deepens
Italy Struggles to Break Out of Downward Spiral
Der Spiegel 13 June 2012


The Perils of Ignoring History
This Time, Europe Really Is on the Brink
Niall Ferguson and Nouriel Roubini, Der Spiegel 12 June 2012


Greece
Bankers said up to 800 million euros ($1 billion) were leaving major banks daily and
retailers said some of the money was being used to buy pasta and canned goods
CNBC 13 June 2012


The Spanish 10-year bond yield hit 6.81 %, as optimism about the weekend's Spanish bank bailout continued to evaporate.
Italy's 10-year bond yield rose to 6.28 %, a rate not seen since January, as concerns about its finances rose.
BBC 13 June 2012


Bundesbank warns EU banking union
Ms Lautenschläger also cast doubt on how quickly any banking union could be implemented,
saying “comprehensive EU treaty changes” would be needed.
Financial Times 12 June 2012


Otmar Issing warns against a further mutualisation of debt and risks
“Germany would do the right thing to stick to the treaty and as the others to do the same.
A Germany that would drown in debt because it takes liabilities as a result of an ill-conceived sense of solidarity
will provoke the rage of its citizens and alienate them even further from the European idea as is unfortunately already the case now.”
Frankfurter Allgemeine Zeitung via Eurointelligence 12 June 2012


Barroso pushes EU banking union
All 27 EU countries should submit their big banks to a single cross-border supervisor as part of a banking union to be enacted as soon as next year
Financial Times, 11 June 2012


The demands being made of the German government spring from a sincere desire to avoid a rerun of the 1930s,
when economic disaster provoked political catastrophe.
However, while these demands may make economic sense, they are politically unrealistic and dangerous.
They are textbook solutions that fail the real-world test.

Worse, if enacted, they would risk provoking the very political radicalisation they are ultimately meant to prevent.
Gideon Rachman, Financial Times 11 June 2012


The European Union, the world’s biggest economic area, could plunge into a spiral of bank busts, defaults and depression
— a financial calamity to dwarf the mayhem unleashed by the bankruptcy of Lehman Brothers in 2008.
The Econoomist print 9 June 2012


A Sneak Peek at Tomorrow's Europe - the abyss is no longer very far away
Politics is a strange business, and one of its premier oddities is that monumental changes are rarely heralded by great speeches.
Chancellor Angela Merkel in recent weeks has revealed just such a change in tone.
"More than anything, we need a political union,"
Der Spiegel, 11 June 2012
Higly recommended


The fact that all of it is going to be used to prop up the banking sector is no more than cosmetic for an underlying truth - that it is Spanish taxpayers who are left with the liability.
Spain is being forced to borrow from Europe to bailout its banks because markets won't provide the money directly to Spain.
Jeremy Warner, Telegraph 11 Jun 2012


Also stressed to virtual breaking point,
Italy, becomes liable for some 17.9pc of the cross guarantees,
raising the absurd spectacle of Italy borrowing at 5pc to lend to the Spanish banking system at 3pc.
European solidarity may be a noble cause, but there must be limits.
Jeremy Warner, Telegraph 11 Jun 2012


A spokesman said the /German Finance/ minister believed it would be “more efficient” for the loans to be made by the European Stability Mechanism, the eurozone’s permanent rescue facility. ESM loans are senior to other creditors, ensuring that Spain’s debts to other eurozone members would take precedence over private lenders in the event of a default.
Financial Times 11 June 2012CNBC, 11 juni 2012


"A secret plan to save Europe": That's how the German newspaper Welt am Sonntag described it this weekend.
According to the paper, Van Rompuy, Manuel Barroso,Juncker and Draghi were all working behind the scenes on a master plan.
But it turns out the grand plan is not all that secret. At the last European summit on May 23, the four were explicitly given the task of finding a permanent solution to the crisis by the end of this month.
Deutsche Welle June 6 2012


Merkel was probably responding to a comment from ECB head Mario Draghi last week.
He said that the crisis had exposed the inadequacy of the financial and economic framework
Only gradually did it become clear how dramatic this statement was:
the man in charge of the European Central Bank no longer believes in the future of the euro in its current form

Deutsche Welle June 6 2012


The funds will be channeled through the state-run FROB bank-rescue fund and
Spain will “retain the full responsibility of the financial assistance and will sign” the agreement with the other partners
Bloomberg 11 June 2012


Lativa - Interndevalvering
Germany’s Man at the ECB, Jörg Asmussen, popped up in Riga yesterday at a conference on the theme of the lessons of the Baltic adjustment over the last 5 years for other European countries.
His message: it was better to take a huge hit to GDP up front
P O Neiln, fistfulofeuros, June 6 2012


El Pais led this morning’s edition with the story that
Contrary to the way the government is portraying the deal, there is de facto fiscal conditionality after all.
If Spain does not stick to its agreed deficit reduction programme
– which seeks to reduce the deficit from 8.9% last year to 3% in 2014 (which is virtually impossible given the likely trajectory of the depression),
the European money flow would stop.
Eurointelligence 11 June 2012


Experts said the European Stability Mechanism (ESM), which replaces the EFSF in July, could be used instead.
However, since ESM debt would rank above private bondholders, loans from this fund could make Spain even less attractive to private investors on the capital markets.
Louise Armitstead, Chief Business Correspondent, Telegraph 10 Jun 2012


Bok
Carlo Bastasin on how national politics nearly destroyed the euro
As a description of how the eurozone contracted its current ills and as a prescription for how it might yet cure them, Saving Europe has many virtues but one irredeemable flaw.
Review by John Thornhill, Financial Times 10 June 2012


The world is uncomfortably close to a 1931 moment
Italy must guarantee 22pc of the bail-out funds, even though it cannot raise money itself at a sustainable rate.
You could hardly design a surer way to pull Italy into the fire.
Ambrose Evans-Pritchard, 10 Jun 2012


It reshuffles debt from one end of the Spanish economy to another.
Spain’s total debt was 363 per cent of gross domestic product in mid-2011, and with the prospect of a severe economic depression ahead,
its crisis cannot be solved through a combination of austerity and liquidity support.
The eurozone must recognise that some form of debt relief, or default, will be inevitable.
Wolfgang Münchau, Financial Times, June 10, 2012


In the popular imagination, the slump of the 1930s was set off by the sharp falls in share prices in the Wall Street Crash of 1929.
In fact, the direct effect of the Crash was probably not that great. More important was the international banking crisis
which followed the collapse of the Austrian bank, Creditanstalt, in 1931.
Roger Bootle, Telegraph 10 Jun 2012


Where will the money come from? Italy?
De Guindos, Schauble and the Eurogroup, all announced that the sole source of cash would be the ESM and/or the EFSF.
The problem with this is that the ESM has yet to be ratified by Germany,
Which leaves the EFSF. The problem with the EFSF is that there is about €200 billion in dry powder.
And this includes the Spanish quota of €93 billion, which we can only assume is now officially scrapped.
ZeroHedge 9 June 2012


Spain's prime minister Mariano Rajoy:
"To talk about a bail-out for Spain at the moment makes no sense," he told reporters.
"Spain is not going to be rescued; it's not possible to rescue Spain, there's no intention to, it's not necessary
and therefore it's not going to be rescued."
Louise Armitstead, Telegraph 12 Apr 2012


The president of the European Commission, Jose Manuel Barroso, said he was confident that through bank restructuring and other reforms, Spain could gradually regain the confidence of investors and create the conditions needed for sustainable growth and job creation.
BBC 10 June 2012


George Soros has warned that the single cunrency would bear the brunt of European anger over unemployment and is likely to exacerbate (förvärra) nationalist sentiments.
Canada has a common currency and Quebec pays an interest rate that is almost 100 basis points higher than oil-rich Alberta. This is because their provincial governments have dilferent credit ratings. … Alberta has no responsibility to service Quebec's debt.
The German government will similarly accept no responsibility to honor debt incurred by the Italian, Spanish and Portuguese governments
Walter Eltis, Wall Street Journal, den 25 september 1997


Ivan Krastev, head of the Centre for Liberal Strategies, a Bulgarian think-tank,
compares and contrasts the collapse of the Soviet Union with the woes of the European Union.
He warns European leaders: The Soviet collapse teaches us that just because the economic costs of disintegration would be very high,
this is not a reason for it not to happen. To believe that the EU cannot disintegrate simply because it would be too costly
offers only weak reassurance that the Union will continue to be stable.
Charlemgnes Notebook, The Economist 28 May 2012


Spain’s Fund for Orderly Bank Restructuring (Ha, ha, ha)
Spain was keen to ensure that any assistance went direct to its banks, rather than to the central government.
As a result, the loans will go to its bank restructuring agency, called FROB.
But this would still considered state debt
BBC 9 June 2012


You don’t need to be a lefty to support Krugman
Samuel Brittan, Financial Times 7 June 2012


The Euro’s 11th Hour
The euro zone may find another piecemeal solution and escape the hangman for now, but
unless it attacks its more fundamental problems, it is doomed to a cascading series of crises that will ultimately destroy the common currency.
Steven Rattner, a longtime Wall Street executive and a former counselor to the Treasury secretary, New York Times 8 June 2012


Europe’s economic outlook and market conditions remain “daunting,”
and without a broader fiscal union the single currency may not survive,
said European Central Bank governing council member Ignazio Visco, who also heads the Bank of Italy
Bloomberg 9 June 2012

"I am sure the euro will oblige us to introduce a new set of economic policy instruments.
It is politically impossible to propose that now. But some day there will be a crisis and new instruments will be created."
Romano Prodi, EU Commission President. Financial Times, 4 December 2001


A Game of Euro Chicken
Playing Until the Germans Lose Their Nerve
It's well-known that French President François Mitterrand made his approval of German reunification contingent on German Chancellor Helmut Kohl's acceptance of the common currency.
The next stage in the crisis will be blatant blackmail. With their refusal to accept money from the bailout fund to recapitalize their banks, the Spanish are not far from causing the entire system to explode.
Jan Fleischhauer, Der Spiegel 8 June 2012


What the IMF report confirms is that the finances of the Spanish government and of the Spanish banks live and die together
- in that the banks hold around two-fifths of Spanish central government debt, which is equivalent to 8% of all the banks' loans and investments.
Or to put it another way, the Spanish government would have struggled to finance itself without loans from the banks
and the banks would be bust if the government were to go bust.
Robert Peston, BBC Business editor, 9 June 2012


I'll protect Britain from European superstate
David Cameron promises to 'protect' Britain from German plans for a eurozone superstate with common banking and political systems.
“I wouldn’t for instance ask British taxpayers to stand behind Greek or Spanish deposits,” he said. “It’s not our currency.”
Telegraph 7 June 2012


RE: First The President of the United States, and now Niall Ferguson and Nouriel Roubini

Berlin is ignoring the lessons of the 1930s
We find it extraordinary that it should be Germany, of all countries, that is failing to learn from history
Niall Ferguson and Nouriel Roubini
Financial Times June 8, 2012 8:04 pm


The Chinese issued their own verdict on Thursday.
The country's sovereign wealth fund said it will not buy any more debt in Europe until the region takes radical steps to restore credibility.
"The risk is too big, and the return too low," said Lou Jiwei, the chairman of the China Investment Corporation.
Ambrose Evans-Pritchard, 7 Jun 2012


Spain, the fourth-biggest euro economy,
owes bondholders 731 billion euros,
more than the three countries (Greece, Ireland and Portugal)
that have already been bailed out combined.
John Mauldin, 2 June 2012


I suspect that we’re seeing the old Schumpeter “work of depressions” mentality,
the notion that all the suffering going on somehow serves a necessary purpose
and that it would be wrong to mitigate that suffering even slightly.

This doctrine has an undeniable emotional appeal to people who are themselves comfortable.
Paul Krugman with link to Brad DeLong 6 June 2012


The euro’s 'guilty men’ are now steering Europe to catastrophe
Remaining in the single currency is no longer a rational choice for many countries
– but will its creators listen?
Peter Oborne, Telegraph, 6 June 2012


Before now, I had never really understood how the 1930s could happen.
Now I do.

Martin Wolf, Financial Times, June 5, 2012 10:39 pm


The comment startled analysts given that the Spanish treasury
plans to auction up to €2bn of bonds on Thursday.

Financial Times June 6, 2012 1:46 am


Spanish premier Rajoy has become the latest European politician
to call for countries to, in effect, abandon their sovereignty in a last-ditch attempt to save the beleaguered currency
a new central authority would send a clear signal to investors that the single currency is an irreversible project
Telegraph 2 June 2011


US May’s payrolls number is… oh dear. +69,000
Consensus had been 150k.
A big revision downward in April’s figure of 115,000 too
Alphaville Posted by Joseph Cotterill on Jun 01 13:35.


The future of the euro will be determined over the next few dramatic weeks, the Spanish finance minister Luis de Guindos has warned.
"I don't know if we are on the edge of a cliff, but we are in a very, very difficult position," de Guindos said.
"The future of the euro is going to play out in the next few weeks in Spain and Italy."
Guardian, 1 June 2012


Is the euro entering the end game?
World Bank head Robert Zoellick argued that it is almost time to "break the glass" on the emergency alarm.
Such sentiments about the dangers currently facing the European common currency are hardly new.
But this week, concern at the highest levels appears to be slowly morphing into panic.

Der Spiegel 1 June 2012


Italian Prime Minister Mario Monti also got into the act on Thursday by
demanding that the euro backstop fund, the European Stability Mechanism (ESM),
be allowed to provide fresh capital directly to struggling European banks,

a move that Germany has strictly opposed thus far.
Der Spiegel 1 June 2012


ECB, Lender of last resort, current account
As Paul Krugman said to me earlier this week on his trip to London,
if the eurozone is going to end, it's a fair bet that the process will start with a Spanish bank run

Stephanie Flanders, BBC Economics editor, 1 June 2012


Ms Merkel does not say “no” to eurozone bonds. She says: “Not without treaty change.”
The German constitutional court in Karlsruhe would never allow Germany’s sovereign guarantee to be given to its eurozone partners
without them submitting to effective and centrally budgeted discipline.
Financial Times 31 May 2012


Irving Fisher “debt deflation”
”The boom, not the slump, is the right time for austerity.”
So declared John Maynard Keynes 75 years ago, and he was right.
An economy is not like an indebted family. Your spending is my income, and my spending is your income.
So what happens if everyone simultaneously slashes spending in an attempt to pay down debt? The answer is that everyone’s income falls
Paul Krugman 31 May 2012


Unsustainable and Disintegration
ECB president Mario Draghi described the current set-up of the eurozone as "unsustainable".
And EU economics commissioner Olli Rehn said more austerity was needed if the eurozone was to avoid disintegration.
BBC 31 May 2012


If Spain, Ireland, Greece, Portugal and maybe Italy, broke free (with a combined GDP to rival Germany).
They would enjoy an immediate 30pc cost advantage thanks to devaluation, which would jump start growth
Germany would probably be forced to adopt its own stimulus measures to boost consumer spending at home
A smaller German surplus and more inflation would result, but that's no disaster, even for Germans.
Damian Reece, Telegraph 31 May 2012


Target
There is an unfortunate logic to bank runs.
The rational thing for any depositor to do is to join in the run if there is even the smallest possibility that the bank really is in danger of failing.

If you pull your money out and the bank survives, the costs of your mistake are tiny compared to the costs if the bank fails with your money in it.
New York Times 31 May 2012


Eurozone leaders may be nearing a “break the glass” moment:
when one smashes the pane protecting the emergency fire alarm.
Robert Zoellick, Financial Times 31 May 2012
Fotnot: The writer is president of the World Bank Group


Data published by Spain’s central bank showed
€ 97 bn had been pulled out in the first quarter – around a 10th of the country’s GDP
Financial Times 31 May 2012


How to save Spain
Spain’s problem is one of misdiagnosis
The Economist print Jun 2nd 2012


Spexit
6 reasons Spain will leave the euro first
Matthew Lynn, Market Watch May 30, 2012


ECB
There isn’t much that Germany has in common with Greece but in one regard the two countries are actually quite similar
– both say they want the euro but neither is prepared to do the things necessary to keep it.
Jeremy Warner, 30 May 2012


Bank of Spain data showed a net 66.2 billion euros was sent abroad last month,
the most since records began in 1990.
CNBC 31 May 2012


Europe’s leaders can’t save their currency union without figuring out a way to salvage the region’s banks. Spain is a perfect place to start.
By accepting joint responsibility for injecting capital into a single country’s banks, the nations of the currency zone
would be taking another step toward financial federalism and collectively backed euro bonds.
Bloomberg, editors, 31 May 2012


“The ECB will continue to lending to solvent banks and will keep the liquidity lines active and alive with solvent banks,”
“it’s not our duty, it’s not in our mandate” to “fill the vacuum left by the lack of action by national governments on the fiscal front,”
on “the structural front, and on the governance front.”

ECB President Mario Draghi, Bloomberg 31 May 2012


Despite the enormity of Spain’s problem, this crisis is a refreshing change
It doesn’t involve wholesale deposits, collateralised debt obligations, or structured investment vehicles – or even an investment bank
It is the kind of fiasco that always brings down banks
Over-leverage, a commercial property bubble, poor supervision and hubris

John Gapper, Financial Times 30 May 2012


“We’re in a situation of total emergency, the worst crisis we have ever lived through”
said ex-premier Felipe Gonzalez, the country’s elder statesman.
Ambrose Evans-Pritchard, 30 May 2012


The once unthinkable is stalking global investors
The alarming possibility of a eurozone break up and mounting fears that Spain is heading for a bailout
is sending investors scrambling to preserve capital rather than seek a decent return on their money
Financial Times 30 May 2012


Clearly the sugar rush from the ECB's 3-year credit blitz has worn off, leaving behind some very toxic effects.
Why anybody thought that a €1 trillion liquidity blitz through the banks is better than €1 trillion in genuine QE is beyond me.
Ambrose Evans-Pritchard, 30 May 2012, with nice chart


ELA Target 2
“Can anyone in the US imagine ever designing a system so fundamentally flawed? It’s insane!
Without some form of FDIC insurance and national banking resolution authority, the European Monetary System will surely tear itself to shreds.
In fact, as Target2 imbalances rise, it is clear that Germany is already being placed on the hook for Greek and other peripheral deposits.
The system has de facto insurance, and no one in the south is even paying a fee for it. Crazy!
David Zervos, managing director and chief market strategist of Jefferies and Company, via John Mauldin, 26 May 2012


If the Greek people get their euros out of the system, then there is very little pain of exit.
With the banks and government insolvent, repudiating the debt and reintroducing the drachma is a winning strategy!
The fact that this is even possible is amazing. The Greeks have nothing to lose if they can keep their deposits in euros and exit!
David Zervos, managing director and chief market strategist of Jefferies and Company, via John Mauldin, 26 May 2012


How Political Clout Made Banks Too Big to Fail
In 1933, the Glass-Steagall Act erected a wall
This process culminated in 1999 with the passage of the Gramm-Leach-Bliley Act,
which completely removed the separation between commercial banks and investment banks
Luigi Zingales, professor at the University of Chicago, Bloomberg 30 May 2012


In brief, the eurozone is now on a journey towards break-up
that Germany shows little will to alter

Martin Wolf, Financial Times 29 May 2012


A Spanish plan to recapitalise Bankia, the troubled lender,
by indirectly tapping the European Central Bank for cash,
was bluntly rejected as unacceptable by the ECB, European officials said.
Financial Times 29 May 2012
Highly recommended


In an elaborate payment system that began after the May 6 election that brought down the Greek government,
meant to ensure that the Greeks do not touch the cash,
the big three creditors are now wiring bailout payments to an escrow account in Greece.
There the money sits for two or three days — before much of it is sent back to the troika as interest payment

on the Greek bonds that Europe accepted under terms of the bailout deal struck in February.
Internetional Herald Tribune 29 May 2012


Euro Crisis:
Is the Currency (Finally) Doomed?
So far, the doomsayers have been wrong.
But now we really have to ask if the game is up
TIME 24 May 2012


The fiscal treaty will not solve Europe’s crisis
The Spanish and Irish crises stem from too much cross-border private sector borrowing and lending
Today’s large fiscal deficits are a result of, not the cause of, Ireland’s and Spain’s crises.
David McWilliams, Financial Times 28 May 2012


Capital flight has cut foreign holdings of Spanish debt from 50pc to 37pc since January.
Spain's banks -- including Bankia -- have been propping up the state with €316bn borrowed from the ECB
Now the state is propping up banks.
Ambrose Evans-Pritchard, 28 May 2012


Spain is spiralling into the vortex of debt-deflation
Ambrose Evans-Pritchard, 27 May 2012


"The moment they start saying, 'Don't worry, your money will be safe,'
is the moment you should withdraw your money from the bank,"
In Spain, investors watch for run on banks
As depositors worry about their money, observers warn of panic.
Banks and the government issue statements aiming to calm the public
Los Angeles Times, 27 May 2012


A single currency can be maintained if no-one worries if they're holding German, Spanish or Greek euros.
Well, savers are worrying now. An "intra-euro bank-run" has been happening for months, with deposits heading for the Teutonic core.
Liam Halligan, Telegraph 26 May 2012


The trouble is that Greece is a democracy, Spain is a democracy. France is a democracy.
Are all these countries, their electorates supplicant, their future politicians content, really going to subscribe to and live under,
for decades to come, a system based on Berlin telling them how much they can borrow and spend? I don't think so.
Liam Halligan, Telegraph 26 May 2012


The crisis in the eurozone is the result of France’s persistent pursuit of the “European project,”
the goal of political unification that began after World War II when two leading French politicians,
Jean Monnet and Robert Schuman, proposed the creation of a United States of Europe.
Martin Feldstein, 27 May 2012, with many links


Bear Stearns, Lehman Brothers and Grexit calls into question
the very existence of the European Monetary Union
John Mauldin, 19 May 2012


One nation (under Germany)
Historian Niall Ferguson tells Ben Laurance the single currency will survive
and the crisis will leave Berlin heading a federal Europe

"I am not a federalist," he says. "But the costs of the single currency disintegrating are really so high...!
Ben Laurance, via John Mauldin 20 May 2012


What the markets are saying is that they are afraid Spain may ultimately go the same way as Greece,
and prove unable to repay its debts, so they are moving their money to the safety of German bonds.
BBC 18 May 2012


Why it is impossible - The Name Is Bond. Eurobond.
German central bank chief Jens Weidmann: “The pooling of debt is just one side of a coin where federalism is the other.
Governments who are in favour (of eurobonds) fail to point this out,”
Sapa-AFP 26 maj 2012


Rumours – detailed by the bank of Tokyo Mitsubishi-UFJ – that a Greek exit is now imminent.
The bank said there was speculation that a “planned departure” would take place over the weekend of June 2 and 3
Telegraph 25 May 2012


Martin Wolf: Would he conclude that the European currency union was a mistake?
Paul Krugman: “Yes, I think we’ve been asking, whose fault is this crisis?
And I think it was basically fated, from the day the Maastricht Treaty was signed.
Now, I think it might be rescuable with a higher inflation target, which is a poor second best to having a fiscal union.
But no, the setup is fundamentally not workable.
Financial Times 26 May 2012


New York Times om Ms. Merkel:
By this point, there should be no debate: Austerity has been a failure
New York Times, editorial, 24 May 2012


Finance alone
S&P slashed its ratings on the creditworthiness of five Spanish banks on Friday,
just as one of them — Bankia, the nation’s largest real estate lender —
requested an additional 19 billion euros in rescue funds from the country, far beyond initial government estimates.
New York Times 25 May 2012


It is only a trickle so far, and not nearly enough to constitute a classic bank run. But
these growing transfers of deposits out of troubled Spanish banks reflect a broader fear that the country’s problems
could make it hard for Spaniards to get to their money if banks fail and cannot be supported by the government.
Herald Tribune 24 May 2012


If an internal devaluation in a country suffering from a lack of international competitiveness were to succeed,
the real burden of the country’s debt would increase.

This would be true not only for its public debt,
but also for all indebted households and businesses.
Stefan de Vylder december 2010


Mario Draghi, president of the European Central Bank,
said the EU is at a "crucial moment" in its history.
"We have reached a point in which the process of European integration needs a courageous leap of political imagination in order to survive,"
Ambrose Evans-Pritchard, 24 May 2012


A limited version of federalism is a less miserable solution than the break-up of the euro
Fear that the state could not cope makes a banking collapse more likely.
That is why we have reluctantly concluded that the nations in the euro zone must share their burdens.
The Economist print 26 May 26 2012


Ultimately, a United States of Europe was the goal.
The arc of Europe’s postwar history is turning toward tragedy.
It isn’t even that the whole mess was avoidable.
It’s that the crisis is dividing Europe along the very lines the European project was intended to erase
Clive Crook, Bloomberg, 24 May 2012


Would it surprise you to know that Europe’s taxpayers have provided
as much financial support to Germany as they have to Greece?
Bloomberg, Editors 24 May 2012


A great deal of attention is being heaped on the possibility of a bank run across the eurozone.
But something just as important is currently happening: a bond run.
Foreign investors have left the government and corporate bond markets of Italy and Spain in droves in the past year
The worry would be that the process carries on for some time as it has done in Greece, Ireland and Portugal.
Financial Times 23 May 2012


Inte bra för Grekland - Tyskarna kanske inte känner sig välkomna i Grekland?
Greece's tourism industry, crucial to its ailing economy, has been hit hard
One industry leader reports bookings have been down 50 percent since the vote.
Der Spiegel 21 May 2012


Greek leftist Alexis Tsipras delivers 'message of friendship' to Germans
Leader of Syriza insists Greece is not seeking to blackmail Germany during his charm offensive in Berlin
Guardian 22 May 2012


Charismatic, eloquent and defiant, the leader of Greece's Radical Left party, Alexis Tsipras,
visited Berlin on Tuesday to ram home the message that he will scrap austerity if he wins the June election,
and that no one, not even mighty Germany, has the right to evict Greece from the currency.
Der Spiegel 22 May 2012


Demoratic deficit
Long-term effects of the move towards a more federal state have been clearly underestimated by Euro area members.
The move, has left an empty space in the programme of national parties and politicians.
Diego Valiante, Eurointelligence 19 May 2012


The German Chancellor
“It’s just about not spending more than you collect.
It’s astonishing that this simple fact leads to such debates,”

Speaking yesterday the British Chancellor, George Osborne, said:
“Eurozone countries needs to stand behind their currency
or face up to prospect of a Greece exit with all the risks that that could involve.”
Telegraph 22 May 2012


A learned article making the case that high unemployment is the result of our failure to adapt to rapid technological change, and that there are no easy answers.
In particular, welfare programs designed to protect workers from the costs of change are making things much worse.
Clearly, the problem requires structural reform, and it’s foolish to think that it could be solved just by increasing demand.
Paul Krugman, New York Times 9 May 2012


Europe’s hapless politicians, having asserted that exit from the single currency was impossible,
must now claim that exit would be relatively easy.
Only then can they plausibly threaten the Greek electorate with expulsion if they vote the wrong way.
John Kay, Financial Times 22 May 2012


CDU parliament group leader; "Sarrazin is wrong again. The euro is a success story and will remain so."
A new book 'Europe Doesn't Need the Euro.'
by Thilo Sarrazin, a firebrand author and former board member of the German central bank.
Der Spiegel, 22 maj 2012


Levelling out competitiveness in the euro area will be costly
Greece must lower its real exchange rate, by cutting prices and wages.
This is proving a painful process.
Nice chart EMU Unit Labour Cost 1999-2013
The Economist online May 22nd 2012


An obscure book, L’heure des choix, pour une économie politique
Francois Hollande wrote it in 1991 with fellow-author Pierre Moscovici
A single currency could only work if there was, beforehand,
a transfer of wealth from northern to southern Europe…in the region of 12.5 procent
The Slog, 22 May 2012


RE: The Ultimate Article about EMU and the Eurocrisis
Time to plan a velvet divorce for the euro
In the coming months, Europe may be forced to decide
Sacrificing national self-rule on the altar of the euro is inherently objectionable
– and would invite a nationalist backlash across Europe.

Gideon Rachman, Financial Times 21 May, 2012


Greece is on Life Support From the ECB, 100 billion euro
Most Greek banks are currently cut off from the usual ECB lines of credit.
They no longer have sufficient collateral.
Der Spiegel 21 May 2012


It turns out that they don’t mean a eurobond when they talk about a eurobond
We are back to where we were before. There is no strategy to solve the crisis
Eurointelligence Daily Briefing 22 May 2012


Mohamed A. El-Erian om Grekland, Mercedes, Staten och Kapitalet
Via Rolf Englund blog 21 maj 2012


The charismatic /han kör en BMW-MC till parlamentet/ Greek leftist who could determine the fate of the euro
begins a tour of European capitals on Monday
"We are not at all an anti-European force"
CNBC 21 May 2012


British Deputy Prime Minister Nick Clegg:
The UK is not going to leave the European Union. Of course not.
Der Spiegel 21 May 2012


They are really getting worried about a Greek exit.
Francois Hollande and Mario Monti have now joined forced to present the idea of a eurobond
at the informal eurozone summit this Wednesday, El Pais reports
Eurointelligence, måndag 21 maj 2012


Greece’s exit from the euro
As the economist Barry Eichengreen, the leading authority on these matters, has argued, it
would provoke “the mother of all financial crises.” The contemplation of this possibility by EU leaders is making matters even worse.

Greece has no chance of recovery while this danger hangs over its economy.
Clive Crook, Bloomberg, May 16, 2012


Adopting the euro is effectively irreversible
Leaving, given the anticipated devaluation, would trigger the mother of all financial crises
Barry Eichengreen 4 May 2010


Schaeuble Seeks Crisis Resolution With Moscovici
“We’re all very pleased that France wants to offer new initiatives with its newly elected president,”
“The German government is ready to talk about anything,” Schaeuble said,
though he ruled out measures that would raise debt.
Bloomberg 21 May 2012


Despite efforts at official reassurance, no one really knows the consequences of a Greek exit from the euro zone,
or how rapidly big countries like Spain and Italy, and their banks, will feel the effects.
The point of no return may be approaching faster than anyone anticipated
Steven Erlanger, The New York Times 20 May 2012


Article 66 of the Treaty can be invoked to stop Greek outflows
to Switzerland, but not to Germany, at least not legally.
Wolfgang Münchau, Financial Times 20 May 2012


A bank run is now happening within the eurozone
The fear of bank runs is deeply ingrained in all economists who know anything about the genesis of the Great Depression in the United States in the early 1930s.
Then, the failure of the Bank of United States in December 1930 led to multiple bank runs across the country.
Bank failures in the following two years wiped out personal savings and greatly exacerbated the collapse of demand in the economy.
Gavyn Davies, Financial Times May 20, 2012


For a vision of how the Greek debt meltdown is going to end,
look no further than the International Monetary Fund's post mortem into a similar crisis that came to a head almost exactly a decade ago
- Lessons From The Crisis In Argentina. Originally published in October 2003, this policy review document was
signed off by a then relatively unknown IMF official called Tim Geithner, now the US Treasury Secretary no less.
Jeremy Warner, Daily Telegraph, 4 July 2011


While there are many similarities between the Greek and the Argentine experiences, as a member of the Eurozone,
Greece cannot inflate (and reduce its real debt burden) and it cannot devalue its currency. This is a severe constraint.
Peter Kretzmer and Mickey Levy, Vox 16 May 2012, tip Mattias Lundbäck


It’s Spain
Greece no longer holds the dubious honour of being centre stage in the eurozone crisis.
Long-held worries about the health of Spanish banks have given rise to concern about the chance of bank runs,
the worst nightmare of policy makers and investors alike.
Financial Times 18 May 2012


Following the downgrade of 16 Spanish banks by Moody's, the focus in the euro crisis is back on the banking sector.
Greeks are withdrawing hundreds of millions from their accounts, with reports that the same is happening in Spain.
Experts are calling on the European Central Bank to step in and prevent full-scale bank runs.
Der Spiegel 18 May 2012


Suddenly, it has become easy to see how the euro
— that grand, flawed experiment in monetary union without political union —
could come apart at the seams.
Things could fall apart with stunning speed, in a matter of months, not years.
Paul Krugman, New York Times 17 May 2012


Europe’s hubristic imperial overstretch
Andrew Roberts, Financial Times May 18, 2012


148 miljarder euro
The Bank of Spain disclosed that the value of bad loans held by the teetering Spanish banking sector
increased a third over the last year to €148bn, amid mounting concern that the country is now the front line
in preventing Greece’s political crisis from pulling down the rest of the eurozone.
Financial Times 18 May 2012


Are the Germans destined to save the euro?
It is an article of faith in Berlin that the single currency must survive, whatever the cost.
Somewhat unfortunately, given the expression’s usage by the Third Reich, she has referred to the single currency as “Schicksalsgemeinschaft”,
or a community of fate, a historic task that Germans must carry out whatever the costs.

Jeremy Warner, Telegraph 17 May 2012


The clock is now showing one minute to midnight. Greece is probably beyond saving.
The early signs of bank runs in Spain and other peripheral economies suggest the virus of contagion is taking hold even before Athens makes up its mind in a second general election.
Policy makers have less time than they thought only a few days ago.
Philip Stephens, Financial Times 17 maj 2012


The German government says a Greek euro exit would be expensive, but could be handled
“Two years ago this would have been like jumping off the 10th floor and the outcome would have been deadly”, the paper quotes an unnamed government source.
“Now it would be like jumping off the 2nd floor – a couple of broken bones, but not deadly.”
Rainer Brüderle, the FDP’s chief whip in Bundestag, told Handelsblatt
Eurointelligence Daily Briefing, 18 maj 2012


If Greece goes:
An exit is likely to shatter faith in the eurozone’s integrity for ever
Martin Wolf, Financial Times, May 17, 2012 7:10 pm


While French banks are not the problem that Spanish banks are, they are far larger relative to the size of their home country.
And French banks have very large exposure to European peripheral debt. A default by Spain would push them (and a lot of other European banks) over the edge.
John Mauldin, 13 May 2012


The euro zone must undergo much faster acceleration towards fiscal and financial integration than most European politicians will admit.
The financial re-engineering of Europe is a prerequisite for the euro to survive.
Greece is bringing forward that moment of truth.
And yet politicians, particularly in Germany, have still to accept the logic, let alone explain it to voters.
The Economist print, editorial, 19 May 2012


Deposits are fleeing Greek banks at an accelerating pace.
If financial panic forced a Greek exit before the vote,
it would wreck the credibility of pledges that banks across the euro zone are safe.
The Economist print, editorial, 19 May 2012


Europe faces a dilemma
It cannot yield to Greek requests to renegotiate the programme
On the other hand, there is no doubt that if Greece leaves the eurozone the contagion will be devastating
Lorenzo Bini Smaghi, Financial Times 16 May 2012


Big banks need extra $566bn
The world’s 29 largest global banks will need to raise an additional $566bn in new capital
or shed about $5.5tn in assets by 2018 to meet the new tougher Basel III bank capital standards,
a new study by Fitch Ratings has found.
Financial Times 17 May 2012


"In the autumn of 2011, the conditions were very dangerous," one of its executive directors, Benoit Coeure, told me.
"European banks were facing severe difficulties to fund themselves, to access finance, and we were very close to having a collapse in the banking system in the euro area,
which would have also led to a collapse in the economy and to deflation. And this is something that the ECB could not accept."
Robert Peston, BBC Business editor, 17 May 2012


So what is going to happen:
creation of the European superstate and survival of the euro,
or a disastrous monetary and political disintegration?

Robert Peston, BBC Business editor, 17 May 2012


Jean-Claude Trichet - president of the European Central Bank during many of the euro's formative years - made a similar point.
"In a single market with a single currency… it seems to me that Europe could go for a federation."
Robert Peston, BBC Business editor, 17 May 2012


Helmut Schlesinger, was president of the Bundesbank when sterling was forced out of the European Exchange Rate Mechanism in 1992.:
- And I would say that either we get the United States of Europe, that is an actual political union, and then that political union gets its own currency.
But then it is no monetary union any longer, but the currency of that new state
.
Robert Peston, BBC Business editor, 17 May 2012


This is the first major revolt by any electorate against the eurozone’s austerity policies,
and it is those policies which have underpinned the willingness of the ECB to use its balance sheet to rescue the banking system.
Gavyn Davies, 16 May 2012


A Greek exit from the euro area has the potential to be
EU’s most economically and politically destructive event of a generation
Bloomberg Opinon, Editors, May 16, 2012 1:00 AM GMT+0200

Full text


ECB has apparently now said that it won't directly lend to some Greek banks that it judges to be technically "insolvent".
That sounds bad, but the banks that have lost access to direct ECB funding can almost certainly still get money from the Greek central bank, which, of course, is ultimately, getting its cash from the ECB
Stephanie Flanders, BBC Economics editor, 17 May 2012 Last updated at 01:08 GMT


David Cameron, Britain’s prime minister, will on Thursday warn that the single European currency could unravel
unless the eurozone’s 17 members move rapidly towards full fiscal and political union.
Financial Times, May 17, 2012 12:01 am


A tsunami of capital flight from Greece threatens to overwhelm the authorities,
forcing the country out of the euro before fresh elections in June
Ambrose Evans-Pritchard, 16 May 2012


Bank deposits, /in Greece/ are now being withdrawn at the rate of around 3 bn euros a week
Alistair Osborne, Telegraph 16 May 2012


Euroland's €1 trillion question
Everyone knows Greece is leaving the euro,
the real challenge is preventing the fall-out extending to Spain
Alistair Osborne, Telegraph 16 May 2012


LTRO
Totalling €1 trillion, it was dubbed a long-term refinancing operation but has proved anything but
In fact, LTRO merely disguised the main problem – the state Spain’s in – while blurring the lines
between whether it’s facing a banking or a sovereign crisis

Alistair Osborne, Telegraph 16 May 2012


“Provopoulos told me that of course there’s no panic but there’s great fear which can evolve into panic,” the president said.
Greek President Karolos Papoulias was told by the nation’s central bank chief that financial institutions are worried about their survival as Greeks pull out euros
Greeks have withdrawn as much as 700 million euros and the situation could worsen
according to the transcript of the president’s meeting with party leaders on May 14 that was published yesterday
Bloomberg, May 16, 2012, 10:35 AM GMT+0200


An 'Orderly' Greek Exit Is Not Possible
We should be under no illusions that a Grexit will be very, very painful for the European Union and indeed everyone else,
it will generate a banking crisis that will reverberate around the world and will take many years to sort out.
It will be 2008 all over again but raised exponentially in severity
Moorad Choudhry, Treasurer, Corporate Banking Division, RBS, CNBC 16 May 2012


Good Morning
Greek president warns of a bank run – and Spain’s spreads top 500bp for the first time
Eurointelligence 16 maj 2012


RE: This is a very important article

Could the euro survive a Greek exit?
The point is that the eurozone crisis is a sovereign debt crisis and an inextricably connected banking crisis
Any business of any nationality will find it extremely difficult to leave its money in euros in a bank in a country perceived to be at risk of following Greece out the door.
Citizens too, if they are able to do so, have a huge economic incentive right now to take their money out of Greek banks,
and either hold it in cash or transfer it to a perceived safe haven, such as Germany.
Robert Peston, BBC Business editor, 14 May 2012


Should France Be Added to the 'PIIGS'?
Hollande’s biggest task could be avoiding the fate of the euro zone’s ailing peripheral states
— the so-called ‘PIIGS’ - Portugal, Italy, Ireland, Greece and Spain
Patrick Allen, CNBC EMEA Head of News, 16 May 2012


As Greece erupts, Italy is moving into the eye of the storm.
Its economy is contracting at speeds not seen since the depths of the slump in 2009
as draconian austerity bites, greatly increasing the risk of social revolt and a banking crisis
Ambrose Evans-Pritchard, 15 May 2012


Jean-Claude Piris was one of the most powerful men in Brussels,
a top EU lawyer who almost singlehandedly authored the series of international treaties that took a loosely affiliated community of 12
to a quasi-political union of 27, complete with its own currency.
So when Mr Piris retired last year and published a book arguing the EU had grown too large too quickly, it set off a firestorm among the euorocracy
Financial Times 15 May 2012


about six billion worth of bonds
Greece will pay the remaining holders of a bond that matures on May 15
avoiding default on the first issue to expire after the biggest sovereign debt swap in history
CNBC 15 May 2012


Expelled from the eurozone, Greece might prove more dangerous to the system than it ever was inside it
– by providing a model of successful recovery
Arvind Subramanian, Financial Times 14 May 2012


Eurogroup Chairman Jean-Claude Juncker:
"I made it perfectly clear that nobody was mentioning an exit of Greece from the euro area.
I am strongly against. We are 17 member states being co-owners of our common currency.

"I don't envisage, not even for one second, Greece leaving the euro area. This is nonsense, this is propaganda.
with more of the same, from businessinsider, 14 May 2012, with link to Bagdad Bob


The economists and politicians who created the system still proclaim it can survive. Their time would be better spent recognizing they made a bad mistake and preparing for
an orderly dismantling of the euro before the damage spreads and further undermines European unity.
Peter Boone and Simon Johnson, Bloomberg Opinion, 14 May 2012


After Greek voters rejected austerity in last week's election Europe has been searching for a Plan B
It's time to admit that the EU/IMF rescue plan has failed.
Greece's best hopes now lie in a return to the drachma.

Der Spiegel, Staff, 14 maj 2012


At the Chancellery in Berlin, the television images from Athens now remind Merkel's advisers
of conditions in the ill-fated Weimar Republic of 1919-1933.

Der Spiegel, Staff, 14 maj 2012


Eurodämmerung
What we think the end game looks like:
1. Greek euro exit, very possibly next month.
2. Huge withdrawals from Spanish and Italian banks, as depositors try to move their money to Germany.
Paul Krugman, New York Times, May 13, 2012


Bank deposits would flee from these countries and end up with German banks which, through the Bundesbank,
would recycle them to beleaguered banks in the periphery.
Roger Bootle, Telegraph 13 May 2012


The big danger for the rest of the eurozone
Suppose that within a year or so of exit, it looks as though the Greek economy is starting to recover.
How then would the governments of Portugal, Spain, Ireland and Italy persuade their electorates that
there is no alternative to austerity stretching out until the crack of doom?
Roger Bootle, Telegraph 13 May 2012


Cajas are currently saddled with 180 billion euros in troubled mortgage loans
Just like in the United States, a real estate bubble had also grown in Spain.
The only difference between the two was that Spain's wasn't hidden in the form of complicated financial products.
Spain's cajas, or savings banks, speculated badly with normal loans.
Der Spiegel 11 May 2012


The Commission forecasts that France too will miss its target of reducing the deficit to 3pc by next year
without further cuts or tax increases. For a new president committed to fighting the present austerity medicine,
If France is given a dispensation from the new fiscal pact, why should anyone else take it seriously?
Jeremy Warner, Telegraph 11 May 2012


Europe’s painful democratic renewal
The crisis has shaken the political establishment in many countries
Financial Times, editorial, 11 May 2012


Why the euro is doomed to fall apart:
it was an incredibly stupid idea in the first place

Tim Worstall, Senior Fellow at the Adam Smith Institute in London
Telegraph, 9 May 2012


The Spanish government is to force its banks to take on an extra 30bn euros of capital
The banks will have to raise the money or borrow from the government at an annual interest rate of about 10 %
BBC 11 May 2012


What will the 10-year Treasury be yielding a decade from now?
If you’re like virtually everyone else of whom I ask this question, you believe its yield will be higher then than its current 1.88% — and perhaps much higher.
That, in turn, means you believe the 10-year Treasury will produce a loss over the next decade
MarketWatch 11 May 2012


Euro-area countries could create a common unemployment-insurance fund
In the currency area known as the U.S. federal transfers such as income-tax credits help struggling states catch up,
cushioning as much as 40 percent of the blow of economic downturns.
Bloomberg, editors, 11 May 2012


Eventually, Europe will have to forge some kind of fiscal union if it wants the common currency to survive

Bloomberg, editors, 11 May 2012


Greece’s motorcycling Marxist, Alexis Tsipras rides to parliament on a German-made BMW
It’s too late for Germany to save the euro
Jeremy Warner, Telegraph 10 May 2012


Samuel Brittan on nominal GDP target
People have been known to bet on when Samuel Brittan would write his next column on nominal GDP targeting
We feel the time may have arrived for this idea, especially as an alternative to austerity
Eurointelligence 11 May 2012


A real alternative to austerity economics
A nominal GDP objective is far from a new idea. It was promulgated by the Nobel Prize-winning economist James Meade and by Sylvia Ostry, one-time economic director of the OECD.
Samuel Brittan, Financial Times 10 May 2012


JPMorgan said the mark-to-market losses came in the bank’s chief investment office, a unit set up to invest excess deposits,
which has drawn controversy after hedge funds alleged it was taking big proprietary bets.
Proprietary trading is set to be banned in the US by the forthcoming “Volcker rule”
Financial Times, 11 May 2012


In 1931, Austria was attempting to deliver the kind of austerity now being witnessed in parts of southern Europe.
The crisis culminated in the failure of Creditanstalt, a major Viennese bank – the 1931 equivalent of Lehman Brothers.
A handful of years later, Hitler was welcomed by cheering crowds in Vienna.
Stephen King, HSBC Group’s chief economist, Financial Times, 9 May 2012


“Growth through structural reform is important and necessary,’’ Merkel said.
“Growth through debt would throw us back to the beginning of the crisis.”

Financial Times, 10 May 2012


The Bundesbank, the most hawkish of central banks, has signalled it would accept higher inflation in Germany
as part of an economic rebalancing in the eurozone that would boost the international competitiveness of countries worst-hit by the region’s debt crisis.
Financial Times, 9 May 2012


Euro Will Have to Be Devalued to Save EU
Devaluing a currency enables debtor nations to meet their obligations more easily, but European nations cannot act unilaterally in monetary policy.
Wharton finance professor Jeremy Siegel, CNBC 9 May 2012


Desperately seeking a bailout for Spain and its banks;
Roubini, FT 9 May 2012


Michael Portillo makes a very good point about the Greece crisis.
Rescuing not Greece but the banks and the reputation of the politicians
Youtube


Is democracy under attack by those in Brussels at the 27 European countries.
Conservative Michael Portillo says it is.
Recorded from BBC This Week, 17 November 2011.


A quite shocking example, even to us, has been a commentary in this morning’s Welt in which the author argues that
the SPD’s repositioning on the fiscal pact – falling in line with Francois Hollande – was bordering on treason (“Vaterlandsverat”).
Eurointelligence, 9 May 2012


Newly revealed German government documents reveal that many in Helmut Kohl's Chancellery had deep doubts about a European common currency when it was introduced in 1998.
First and foremost, experts pointed to Italy as being the euro's weak link. The early shortcomings have yet to be corrected.
Der Spiegel, 8 May 2012


Europe must prepare for an exit from the eurozone that has become probable rather than possible.
The private sector has pulled back from exposure to Greece. International banks have taken haircuts of more than 50 per cent on their Greek bonds.
IMF and ECB will suffer big losses. While this will hurt, the pain should be manageable.
Financial Times, editorial, 8 May 2012


For many countries no plausible exit exists from depression, deflation and despair.
Martin Wolf, Financial Times 8 May 2012


Greklands Doomsday Machine for the euro
The immediate fate of Greece - and the euro - is in the hands of a boyish motorcycle Marxist.
Greece has the "ultimate weapon". It can bring down the whole European system if EU leaders refuse to soften the terms
Ambrose Evans-Pritchard, 8 May 2012


Funding of banks that are not financially sound or against inadequate collateral would shift substantial risks between national taxpayers.
Such implicit transfers are therefore beyond the mandate of the eurozone’s central banks.
not a legalistic obsession: it is key to the acceptance of monetary union by Europe’s citizens
President of the Deutsche Bundesbank, Jens Weidmann, FT May 7, 2012


"Its functioning fell short of both expectations and needs"
EFSF, the rescue fund for cash-strapped euro-zone countries, has not been very successful, admitted ECB President Mario Draghi Spanish banks are particularly unsteady. They are sitting on roughly €1 trillion in shaky loans
Der Spiegel 7 May 2012


Spain is working on a rescue plan for Bankia which is likely to involve injecting billions of euros of public money In a rapid reversal of policy by Spain’s government, which had until now insisted that no additional state money would be used to clean up the country’s banking sector,
the ministry of economy confirmed that a plan to intervene in Bankia, the country’s third largest bank by assets, was under way.
Financial Times 7 May 2012


SURRENDER of all German forces to General Dwight D. Eisenhower, Rheims. May 7, 1945
Rolf Englund 7 maj 2012


A gut feeling in global markets that France is sliding into deep trouble,
clinging to a ruinously expensive social model in a Teutonic monetary union and a Chinese trading world.
Ambrose Evans-Pritchard, 6 May 2012


Nicolas Sarkozy’s defeat makes him the first incumbent in more than 30 years to fail to win re-election,
and the ninth European leader to be booted out since the region’s debt crisis began.
Bloomberg, May 7, 2012


With almost all votes counted,
centre-right New Democracy is leading with 18.9%, down from 33.5% in 2009
Centre-left Pasok is in third place with 13.2%, down from 43.9%

BBC 7 May 2012


Insurrection
The Greek elections were the real shocker – not predicted by the polls.
The combination of New Democracy and Pasok have failed to obtain a majority
– and this despite the fact that the largest party gains an extra 50 seats.
It is impossible to achieve both a stable government,
while maintaining a broad-based coalition in support of the programme.

Eurointelligence 7 May 2012


The only solution to the eurozone crisis
Wolfgang Munchau, Financial Times May 6, 2012


Banks may have to disclose profits from carry trades derived from 1 trillion euros in ECB loans
and exclude the money from bonus pools
Bloomberg May 4, 2012


The Violent, Scandalous Origins of JPMorgan Chase
Bloomberg May 3, 2012


It needs to be clearly and widely understood that
the City is trying to destroy King's reputation for the simple reason that he is pretty much the only senior UK policy-maker still arguing for the kind of robust bank regulations,
much tougher than those currently proposed, that are needed to prevent another serious financial meltdown.
Liam Halligan, Telegraph 5 May 2012


Spain is the crucial front in Europe’s battle to contain its economic crisis, and the fight is going badly
Bloomberg Editors May 1, 2012

Spain
The ECB’s trillion-euro liquidity operation brought temporary relief, but
only at the cost of increasing Spain’s financial fragility as its banks used the ECB’s loans to buy more of their government’s subsequently downgraded debt.
Bloomberg Editors May 1, 2012


A must read
Five years after the financial crisis hit the US and forced lenders there to shrink, Europe, too, is learning the meaning of “deleveraging”.
This is the process, in financial jargon, of unwinding excessive “leverage” – essentially the ratio of a bank’s assets, or loans, to its equity capital.
Patrick Jenkins and Brooke Masters, Financial Times, May 3, 2012


Är Stabilitetspakten Stupid?
Olli Rehn, Prodi och Persson
Rolf Englund blog med länkar, 6 maj 2012


Jfr Stefan Löfven, ordförande för Fackliga röster för Europa
European democracy has a new organising assumption.
Citizens may still change their leaders from time to time,
but only on the clear understanding that elections do not herald a change of direction.

Left or right, inside or outside the euro, ruling elites are worshipping at the altar of austerity.
Philip Stephens, Financial Times, 3 May 2012


Tumbling Home Ownership Marks a Return to Normal
Bloomberg May 4, 2012


What lessons should we draw? Don’t be like Greece -- that’s the easy one.
The more important lesson of the euro area is that
a successful currency union should also be a fiscal and political union.
Ezra Klein, Bloomberg View columnist, 3 May 2012


Martin Wolf learned from 1992 that credibility collapses when everybody thinks that the pain policymakers inflict is ultimately not sustainable.
The same holds now for the policies of austerity.
Eurointelligence 4 May 2012


How Sir Mervyn King has rewritten history
“Our banking system is much more resilient than in the past,”
the Governor declared on August 8, 2007, the day before the credit crunch struck.
Philip Aldrick, Economics Editor, Daily Telegraph 3 May 2012


France faces 40pc house price slump
France faces a property slump of Anglo-Saxon proportions as the frothiest boom in French history finally tips over,
threatening the country with an economic shock just as austerity hits.
Ambrose Evans-Pritchard, 3 May 2012

Sweden’s housing boom from 1997 to 2007 lasted 11 years and resulted in an above-trend increase of house prices by 67 percent,
Only France was close with an above-trend increase by more than 50 percent over nine years
Bloomberg 7/4 2011


Sir Mervyn King has said - in a rare admission
- that the Bank of England failed to do enough to warn about the risks building up in the banking sector ahead of the financial crisis.
"We did preach sermons about the risks. But we didn't imagine the scale of the disaster that would occur when the risks crystallised,"
Telegraph 3 May 2012


Remove the punch bowl
Sir Mervyn (nice picture) is wrong to imply the Bank had no policy tools to intervene effectively.
There was a boom before the bust – a credit boom, as we all know.
It could have been curbed with higher interest rates.
Damian Reece, Telegraph 2 May 2012


The boom and bust of Mervyn King
It looks like a powerful admission of error on his part. But...
When any of us say "if I knew then what I know now", we are excusing ourselves, rather than apologising.
Robert Peston, BBC Business editor, 3 May 2012</p>


Merkel can achieve fiscal union in Europe
We see the compact as a first step on the long road to joint and several liability for eurozone sovereign debt,
and the deeper fiscal union that the monetary union always implied.
The next step should be a Europe-wide banking recapitalisation scheme.
Niall Ferguson and Pierpaolo Barbieri, Financial Times 2 May 2012


As Ben Bernanke, chairman of the Federal Reserve, explained in an important speech on April 13,
central banks have expanded their balance sheets because those of the private financial sector collapsed.
That is what a lender of last resort is supposed to do during a severe panic. We have known this since the 19th century
Martin Wolf, Financial Times, 1 May 2012


EU set for clash on banking rules
Translating the “Basel III” international rules on bank capital into law has emerged as the most highly charged financial regulation issue in Brussels
Financial Times, May 1, 2012


Pro-cyclical folly
Europe faces Japan syndrome as credit demand implodes
The long-feared credit crunch has mutated instead into a collapse in DEMAND for loans.
Households and firms are comatose, or scared stiff, in a string of countries.
Ambrose Evans-Pritchard, April 25th, 2012


The political turmoil in the Netherlands has sent a disastrous message that could thwart Merkel's master plan to save the single currency.

If the Dutch with their robust economy aren't willing to observe the 15-year-old rule limiting the budget deficit to 3 percent of GDP,
many are asking, why should other nations such as Greece, Spain, Portugal and Italy, which have far bigger economic problems?
Der Spiegel 24 april 2012


'Berlin Is Running Out of Allies in Euro Crisis'
Budget discipline is out of fashion in Europe.
Chancellor Angela Merkel is looking increasingly lonely in her fight
to save the euro through painful austerity measures
Der Spiegel 24 april 2012


First Greece’s Papandreou, then Italy’s Berlusconi, followed by Spain’s Zapatero, and now France’s Nicolas Sarkozy
Ever since the euro crisis erupted two years ago, no major European politician has been re-elected
So long as Germany and France were united behind that deal, it was rock-solid. That is the way the EU works. What the Franco-German axis demands, it gets.
But Hollande has pledged himself to tearing it up.
MarketWatch 25 April 2012


Brüning
Europe's political centre is starting to crumble, replicating the pattern of the early 1930s
as the crisis ground into its third year under a similar mix of fiscal and monetary contraction.
Elected governments have already been swept away - or replaced by EU technocrats without a vote, indeed to prevent a vote
- in every eurozone state where unemployment has reached double-digits: Spain (23.6pc), Greece (21pc), Portugal (15pc), Ireland (14.7pc) and Slovakia (14pc).
Ambrose Evans-Pritchard, 24 April 2012


With a rising portion of Spain’s 663 billion euros, or $876 billion, in home mortgages at risk of default,
many economists say it is only a matter of time before some of Spain’s biggest banks will need a bailout.
And the Spanish government, staggering under its own debt and budget deficit burdens, may not have the money to come to the rescue.
New York Times, 24 Apr 2012


The bankruptcy of universal austerity is political as well as economic.
The more clearly the eurozone’s favoured policy is failing, the less credible mainstream politicians – still too loyal to Germany’s demand for deficit cuts – will seem to voters.
If leaders are seen as oblivious to common sense, they will leave the field open for the likes of Mr Wilders.
Financial Times editorial 24 April 2012


Perhaps the most important point to have emerged is that the crisis is subject to growing political risks.
The fall of the Dutch government and the victory of François Hollande in the first round of the French presidential election demonstrate this point.
The street might overwhelm the establishment.
Martin Wolf, Financial Times, April 24, 2012


The high cost of disorderly deleveraging
In the last quarter of 2011 alone, the 58 banks in the IMF’s sample reduced assets by almost 580 bn dollar.
John Plender, Financial Times April 24, 2012


IMF’s Global Financial Stability Report
World Economic Outlook
“it is ... critical to break the adverse feedback loops between subpar growth, deteriorating fiscal positions, increasing recapitalisation needs, and deleveraging ..
Martin Wolf, Financial Times, April 24, 2012


The financial crisis has exposed the weaknesses in any currency union among otherwise sovereign countries,
particularly the difficulty of adjustment and the lack of a proper central bank.
It has also exposed the weaknesses of the actual design of the eurozone.
Martin Wolf, Financial Times, April 24, 2012


In the fat cycle, which ended with the bubble, the Dow went from 900 to 11,700
"Floor brokers have lots of theories of cycles and such. There's even a fat and lean cycle theory. Just as in the Bible there were seven fat years followed by seven lean years . . .
brokers claim to see a similar thing in Wall Street. Ours is much longer . . . 17.6 years.
Art Cashin, head of UBS Floor Operations at John Mauldin 21 April 2012


Bundesbank’s Jens Weidmann is no longer his master’s voice.
Almost a year into his new job as the head of Germany’s Bundesbank, Weidmann, 44,
has matured from Chancellor Angela Merkel’s discreet right-hand man at global economic meetings
into one of the few European policy makers warning that governments are failing to do what’s needed to rescue the euro.
Bloomberg Apr 23, 2012


Origins of the Indebted American Homeowner
Not long after the economic crisis began, the president's landmark Conference on Homeownership reported that
"down payments of 10 percent, 5 percent, and even nothing down" had become common practice in the home-mortgage market.
Reliance on second mortgages and novel financing terms, the report noted, were also widespread.
Although these developments sound all too familiar, this Conference on Homeownership was held in 1931 and the president sponsoring it was Herbert Hoover
R. Daniel Wadhwani, Bloomberg April 20, 2012


Freden
Le Pen stole the show by surging to 18.0 percent
Far-right voters may decide who becomes France's next president
Her breakthrough mirrored advances by anti-establishment Eurosceptical populists from Amsterdam and Vienna to Helsinki and Athens as anger over austerity, unemployment and bailout fatigue deepen due to the euro zone's grinding debt crisis.
CNBC 23 April 2012


World War II Spitfires to Be Unearthed in Burma
TIME, 17 April 2012, with nice picture


Europakten
The fiscal pact triggered the collapse of the coalition government in the Netherlands
Geert Wilders, the far-right leader, said he could not support the 16 bn euros of cuts needed to meet the 3 pc target.
Louise Armitstead, Telegraph 22 April 2012


Greek Banks Post $37 Billion Losses on Debt Restructuring
Bloomberg 20 April 2012


Portugal has until about June – just two months from now – to convince the financial markets
Portugal must find 9.7 bn euros to pay off a bond that comes due in September 2013.
Peter Spiegel, Financial Times, April 19, 2012


Who is running Germany? A remakable article by a remarkable journalist
Is the Federal Chancellor in charge of the country’s foreign policy and strategic destiny, answering to the Bundestag?
Or is the Bundesbank answering to what it believes to be a higher master – the German constitution and the Basic Law – invoking the rulings of the Verfassungsgericht
Ambrose Evans-Pritchard, April 19th, 2012


Interndevalvering
What helped was that other countries inflated away from Germany.
That has contributed greatly to Germany’s success.
Financial Times, 19 April 2012


The investment question of our time
is whether US Treasury bonds are in a bubble, offering what author Jim Grant dubbed “return-free risk”,
not the risk-free return investors seek.
James Mackintosh, FT 17 April 2012


Olivier Blanchard, chief economist IMF: One has the feeling that at any moment, things could get very bad again
Jeremy Warner via Rolf Englund blog 19 april 2012


The /Spain/ government’s calculations are based on a simple extrapolation of the necessary fiscal adjustment from nominal GDP.
In an economy of roughly €1 trillion, the 3.2 percentage point targeted reduction in the deficit would,
on the government’s thinking, therefore require a €32bn consolidation.

You hardly need to be an economist as accomplished as Prof Garicano to figure out that ripping 3.2pc of demand out of the economy will cause it to be smaller at the end than it was at the beginning.
Jeremy Warner, Telegraph 18 April 2012


Fiscal and monetary policy in a liquidity trap
What is the correct approach to fiscal and monetary policy when an economy is depressed and the central bank’s rate of interest is close to zero?
These are two enormously important questions raised by current circumstances in the US, the eurozone, Japan and the UK.
Martin Wolf, Financial Times April 17, 2012


Liquidity trap
Two new papers bring light from the second of these perspectives.
Martin Wolf, Financial Times April 17, 2012


Lenders, banks mostly, in Spain, Portugal, Ireland, Greece and Italy
have taken about 715 billion euros from the ECB through emergency programs, including the LTRO,
Bloomberg 18 April 2012


IMF Global Financial Stability Report
Says European Banks May Have to Sell $3.8 Trillion in Assets
“It is essential to continue to avoid a synchronized, large-scale, and aggressive trimming of balance sheets that could do serious damage to asset prices, credit supply, and economic activity in Europe and beyond.”
Bloomberg 18 April 2012


Spanish, Italian and Portuguese banks are loading up on bonds issued by their own governments,
a move that shifts more of the risk of sovereign default to European taxpayers from private creditors.
Holdings of Spanish government debt by lenders based in the country jumped 26 percent in two months, to 220 billion euros,
Bloomberg 18 April 2012


The fall in the value of the pound in 2008 was one of the largest depreciations to have occurred in a major industrial country since the war
- and produced an increase in UK competitiveness of around 20%.
Spain now has to pull off the same thing, but without changing its nominal exchange rate by one peseta - because,
to state the obvious, it doesn't have pesetas any more. It has euros.
Stephanie Flanders Economics editor 16 April 2012


The biggest Catch 22 for the Spanish government is also the most obvious.
Its cost of borrowing (the bond yield) goes up when financial markets worry that it will not get a handle on its budget deficit.
But it also goes up when ministers talk about the tough measures they are going to take to get that deficit down,

because of fears that spending cuts and tax rises will tank the economy and therefore be self-defeating.
Stephanie Flanders Economics editor 16 April 2012


Spain’s fiscal problems are a consequence of its depression, not its cause.
Nonetheless, the prescription coming from Berlin and Frankfurt is, you guessed it, even more fiscal austerity.
This is, not to mince words, just insane.
Paul Krugman, New York Times 15 April 2012


Europe’s Economic Suicide
If European leaders really wanted to save the euro they would be looking for an alternative course.
The Continent needs an announced willingness to accept somewhat higher inflation
budgets in Germany that offset austerity in Spain and other troubled nations rather than reinforcing it.

Even with such policies, the peripheral nations would face years of hard times. But at least there would be some hope of recovery.
Paul Krugman, New York Times 15 April 2012


The most likely outcome... German inflation will rise
The dominant German view is that the crisis reflects fiscal indiscipline.
Others insist (rightly) that the core problem was excessive lending, divergent competitiveness and external imbalances.
Martin Wolf, Financial Times 17 April 2012


The survival of the eurozone now depends on Italy and Spain.
They are the countries that are too big to fail – or to rescue.
Structural steps are painful for any government. They are devilishly difficult without growth.
Robert Zoellick, president of the World Bank, Financial Times 16 April 2012


IMF still won't admit truth about the euro
Discussion will once again focus on the creation of a firewall big enough to provide for bigger eurozone bailouts, including Spain and possibly Italy, too. This misses the point, for it presupposes that the crisis is at heart just a confidence issue that can be solved simply by creating a backstop large enough to convince markets they cannot break the euro.
Jeremy Warner, Telegraph 16 April 2012


Spain must repay a € 11.9 bn bond on April 30, and another € 12.8 bn loan at the end of July
If investors refuse to finance this repayment at an "affordable" rate, what happens next?
The answer is that nobody knows
Liam Halligan, Telegraph 14 Apr 2012


What happened to Spain was a housing bubble
— fueled, to an important degree, by lending from German banks — that burst, taking the economy down with it.
I’m really starting to think that we’re heading for a crackup of the whole system.
Paul Krugman 15 April 2012


Spain could be the next European economy brought down by German-led mismanagement of the euro-zone crisis.
It need not turn out that way. But it surely will unless Chancellor Angela Merkel and her political allies
acknowledge that no country can pay off its debts by suffocating economic growth.
New York Times, editorial, 12 April 2012


Spanish banks' borrowing from the ECB almost doubled in March from February to 316 billion euros
as the question whether Spanish banks need to be recapitalized hangs over the sector like the sword of Damocles
In January the Spanish government introduced reforms under which
Spanish banks must increase their provisions for property assets by 52 billion euros.
CNBC 13 April 2012


Europe can’t accept that the economics of the single currency condemn it to failure
Jeremy Warner Daily Telegraph 12 April 2012


Spain's prime minister Mariano Rajoy:
"To talk about a bail-out for Spain at the moment makes no sense," he told reporters.
"Spain is not going to be rescued; it's not possible to rescue Spain, there's no intention to, it's not necessary
and therefore it's not going to be rescued."

Louise Armitstead, Telegraph 12 Apr 2012


The commission remains essential. But how to enhance its legitimacy?
Governments could start by sending more credible commissioners than the many nonentities currently in office.
The Economist print edition 14 April 2012


Columbi ägg?
If Germany were the one to leave, the euro would be the currency that fell in value, relative to Germany’s new national currency and also to the dollar.
The weaker European countries would get to keep the euro but still get the devaluation they need, which would reduce their labor costs far less painfully than through wage cuts.
Michael Sivy, TIME 12 April 2012


It would then be up to Germany to decide whether to leave, perhaps with Austria, the Netherlands and Finland.
The German people should be made aware that the results would include a soaring exchange rate, a massive decline in the profitability of Germany’s exports,
a huge financial shock and a sharp fall in gross domestic product.
Martin Wolf, Financial Times 13 September 13, 2011


The US trade deficit shrank in February to $46 billion, the smallest since October
as imports fell by the most in three years,
reflecting the smallest amount of crude oil purchases in 15 years and a drop-off in demand for Chinese goods
Bloomberg/BBC 12 April 2012


American competitiveness is back, albeit largely because of the pain we've endured.
Our dollars are worth less, and real wages are lower.
U.S. has added nearly 500,000 manufacturing jobs since the beginning of 2010
- the first period of significant growth since the late 1990s.
Anthony Mirhaydari, MSN Money 11 April 2012


Spanish and Italian banks are trapped with large losses on sovereign bonds bought with ECB funds (LTRO).
Spanish banks used ECB funds to purchase five-year Spanish bonds at yields near 3.5pc in February and 4.5pc in December.
The same bonds were trading at 4.77pc on Wednesday, implying a large loss on the capital value of the bonds.
It is much the same story for Italian banks pressured into buying Italian debt by their own government.
Any further dent to confidence in Italy and Spain over coming weeks could push losses to levels that trigger margin calls on collateral.
Ambrose Evans-Pritchard 11 April 2012


A trillion euros is a lot of money. Even in today's many-zeroed world.
The European Central Bank could reasonably expect to get quite a lot of market tranquillity in exchange for all the cheap loans
But, as I and others have pointed out many times, the worries about bank funding are only one piece of the eurozone crisis.
Stephanie Flanders, BBC Economics editor, 11 April 2012


The Greek election will happen on 6 May but the election in France on the same day could prove more consequential.
Victory for Francois Hollande would re-open the entire debate about austerity and growth, right at the heart of Europe.
The very phrase, President Hollande, could also (whisper it softly) cause investors to wonder whether France
- the country with by far the highest government spending as a share of GDP in the eurozone - deserved to be borrowing at less than 3%
Stephanie Flanders, BBC Economics editor, 11 April 2012


The crucial step is to agree on the nature of the /euro/ illness.
On this, progress is now being achieved, at least among economists.
It is widely accepted that the balance of payments is fundamental to any understanding of the present crisis.
Martin Wolf, FT, April 10, 2012


Spain's banks are fast joining the ranks of the most unloved in Europe just as many need to raise capital urgently,
deserted by investors who believe the country is on the brink of a recession that many lenders will not survive.
CNBC 11 April 2012


Spain now finds itself at the centre of a great eurozone laboratory experiment designed
to show that a pro-cyclical increase in fiscal austerity in a deep recession can lead on to growth and debt sustainability.

Markets, which are wrongly assumed always to favour the fiscal hair shirt, are torn on the issue.
John Plender, FT, April 10, 2012


So much for the miracle cure.
The magnitude of Spain’s debt crisis has now exposed the limits of the European Central Bank’s longer term refinancing operations.
John Plender, FT, April 10, 2012


A. Gary Shilling:
Will U.S. Avoid a Recession in 2012?

April 2012


The eurozone must do more to support the internal devaluation pursued by the countries at its periphery.
Wages in these member states will eventually fall enough, but the process will be long and painful.
A co-ordinated fiscal move could make the process smoother.
Financial Times editorial 9 April 2012


The US March employment report was below expectations
with only 120,000 payroll jobs added.

The economy will need to add 200 thousand jobs per month to hold the unemployment rate steady
CalculatedRisk on 4/07/2012


Spain’s Death Spiral and the Hypocrisy of the Euro
TIME, April 5, 2012


As Hope Fades in Greece, an Elderly Pensioner Is Driven to Suicide
Many anti-austerity protesters blame the debt crisis on Greek politicians, whom they call traitors and thieves.
Politicians here are so hated these days that many cannot walk in public without being pelted with yogurt and eggs.
TIME 5 April 2012


From November to February, during which the central bank lent more than 1 trillion euros to 800 European banks,
Spanish banks increased their holdings of government securities by 68 billion euros and
Italian banks by 54 billion euros

New York Times 9 April 2012


There is no central bank shortcut to the goal of full employment
If one is really determined to boost demand, production and employment by pumping money into the economy,
the clear preference should be for the fiscal pumps.

Dan Kervick, neweconomicperspectives, April 6, 2012


The problem in America is not bankers who won’t lend
Corporations are already sitting on record-setting amounts of profits and cash, but production and hiring are not booming.
The problem is that ordinary people at the foundation of our economy, are lacking income.
They do not want more credit and more debt. They want more income.
Dan Kervick, neweconomicperspectives, April 4, 2012


Why Portugal May Be the Next Greece
The worst is over for the euro zone, the experts say.
But Greece isn't really fixed and
Portugal could become a second big problem before year-end
TIME March 27, 2012


When the euro was being created, the economics profession split into three groups
-- enthusiasts, opponents and realists -- that predicted wildly different costs and benefits for the project.
By 2007, when the young currency was thriving, the enthusiasts declared a premature victory.
Now it’s the turn of the opponents, and they are, of course, wrong.
I say “of course” because currencies are meant to exist for centuries.
Charles Wyplosz, Bloomberg April 2, 2012


Policy makers now exhibit a zealot-like faith that the necessary discipline can be established over the next two or three years.
As they impose austerity on countries that lost market access and are in a recession, they make matters worse, of course,
but more ominously they also show they still fail to grasp that fiscal discipline is a long-run concept.
Charles Wyplosz, Bloomberg April 2, 2012


Spain
"The problem lies in the fact that the tailing off of GDP is now going faster than the deficit reduction.
The 5.3% of GDP deficit target set for this year, and next year's 3.0% is not just a stretch of the financial imagination... it is impossible
Stephen Pope, of Spotlight, BBC 5 April 2012


The Irish left the sterling zone. The Balts escaped from the rouble. The Czechs and Slovaks left each other.
History is littered with currency unions that broke up. Why not the euro?
Had its fathers foreseen turmoil, they might never have embarked on currency union, at least not with today’s flawed design.
Charlemagne, The Economist print 7 April 2012


The founders of the euro thought they were forging a rival to the American dollar.
Instead they recreated a version of the gold standard abandoned by their predecessors long ago.
Unable to devalue their currencies, struggling euro countries are trying to regain competitiveness by “internal devaluation”, ie, pushing down wages and prices.
Charlemagne, The Economist print 7 April 2012


Yes, Mussolini pulled off a 20pc cut in wages in the late 1920s.
How can a democracy bring about such cuts in private sector wages without use of police coercion?
Portugal, Italy, and Spain need an "internal devaluation" of around 20pc
to claw back competitiveness within EMU. This means draconian wage cuts for year after year.
Ambrose Evans-Pritchard, 5 April 2012


"a threat not just to Spain but to the whole EU"
The decisive test of the euro area’s plans for economic recovery was never Greece but Spain,
and the European Union shows every sign of failing it.
Bloomberg, editorial 5 April 2012


EU Fiscal Pact May Breach German Constitution
Germany's opposition Left Party says the fiscal pact agreed by 25 of the EU's 27 members may breach the constitution
because -- the party argues -- it can never be rescinded (rescind: to annul or repeal)
Der Spiegel, Thomas Darnstädt 2 April 2012


Given its size, the fate of the Spanish economy will also largely decide the fate of the euro.
€80bn of €396bn (1/5) in loans that Spanish banks have made to the bust construction and real estate sectors are considered ‘doubtful’
and potentially toxic, meaning at serious risk of default, with the banks only holding €50bn in reserves to cover potential losses.
Open Europe, 3 April 2012


If the purpose of monetary union is to tie down a "European Germany" with silken cords, the Kohl-Mitterrand legacy has gone horribly wrong.
Germany's glistening new capital on the Spree - capped by Sir Norman Foster's Reichstag dome - is the throbbing heart of a reborn First Reich, a secular and democratic variant of the Imperium Romanum Sacrum or Hohenstaufen Empire.
Ambrose Evans-Pritchard, 1 April 2012


Euro Was Flawed at Birth and Should Break Apart Now
Charles Dumas, Bloomberg, 2 April 2012
With nice chart about Sweden


If the eurozone’s austerity strategy, based mainly on the imposition of fiscal contraction in the peripheral economies, works in Spain, then it will probably work elsewhere.
But if it fails in Spain, the long term outlook for the eurozone would seem ominous.
Gavyn Davies, Financial Times 1 April 2012


In 1968 we marched to change the world, and shook the self-confidence of the political elite.
But when this failed to change the world, my contemporaries changed their clothes and took jobs in investment banks.
Then they presided over, and benefited from, the longest bull market in securities in history.
John Kay, Financial Times 27 March 2012


"There must be a strict supervision of all banking and credits and investments.
There must be an end to speculation with other people's money."
Franklin Delano Roosevelt, First Inaugural Address, 4 March 1933


Common monetary policy is the case in point. No correcting mechanism was put in place to take account of the fact that measures decided in Frankfurt could at times be too hot or too cold for the smaller economies.
So, what a country such as Ireland requires is clever and flexible use of fiscal policy to offset common monetary policy.
Yet the proposed fiscal compact will do the opposite. It will tie both policymaking hands behind our backs.
Michael O’Sullivan, Financial Times 29 March 2012


Nouriel Roubini: markets are “schizophrenic” they cannot decide whether to reward or punish countries such as
Spain and Italy for their austerity plans. “Without growth, the socio-political backlash will become overwhelming for some governments.”
The euro needs to sink to parity with the US dollar in order to restore Europe’s peripheral economies to growth
CNBC 30 March 2012


The tightrope PM Rajoy is trying to walk between austerity and human costs is the fault line dividing the whole of Europe.
Louise Armitstead, Telegraph 29 March 2012
Very important article


The Economist sågar Frankrike
The Economist print 31 March 2012


Before we dig down any deeper, just to let us all see where we are, why don’t we make a small detour to
Chapter 11 of the Bank of Spain’s Statistical Bulletin, on General government liabilities. Excessive Deficit Procedure (EDP) debt.
Now if we examine section 11.3 Liabilities outstanding and debt according to the excessive deficit procedure. Absolute values,
we will find this most illuminating table.
Edward Hugh March 6th, 2012


Peter Schiff:
Market-Crushing Treasury Collapse To Hit Around 2013
expects the coming crisis to blow the 2008-9 financial crisis out of the water
Forbes 27 ;March 2012


As a result of the Constitutional Court ruling the powers of Bundestag in the context of euro rescue decisions with financial implications were further enhanced yesterday, Süddeutsche Zeitung writes.
All decisions with financial implications will have to be approved by the German parliament as a whole.
Earlier, the parliament itself had voted a law that delegated a great amount of decision power to a special committee that was empowered to decide on the Bundestag’s behalf in the name of speed, efficiency and discretion.
But the Karlsruhe court declared this to be unconstitutional and contrary to its intention to further re-enforce the democratic control of the government’s European policy decisions.
Eurointelligence 28 March 2012


European Union officials joined Madrid on Wednesday in insisting Spain’s banks would not need a cash injection from the eurozone’s rescue fund,
despite concerns they will fail to raise more than €50bn in new government-mandated capital by the end of the year The Spanish government last month passed laws requiring banks to present recapitalisation plans by the end of March
Financial Times 28 March 2012


The Spanish economist Luis Garicano said the Spanish government and the European Commission made unrealistic assumptions about the deficit reduction efforts.
For Spain to cut the deficit from 8.5% to 5.3%, as demanded by the latest agreement with the Commission, the budgetary impact will not be €32bn,
but between €53bn and €64bn – something that is impossible,
he said at a meeting with financial journalists in Madrid, as reported by El Pais.
Eurointelligence 28 March 2012


Two rounds of European Central Bank lending have banks across the Atlantic awash in a “sea of liquidity,”
according to a note from Citigroup economist Willem Buiter, but
the risk of a Spanish sovereign debt restructuring is still “higher now than it has been since the crisis started.”
Forbes 28 March 2012


The head of OECD has said that the eurozone needs to double its bailout fund to 1 trillion euros
But German Chancellor Angela Merkel said that she would favour only a temporary increase to 700bn euros
BBC 27 March 2012


Some economists warn that the German central bank faces hidden liabilities of 500 billion euros
in the form of unsettled claims within the European payments settlement system,
and could lose that sum if the euro zone breaks apart.
Der Spiegel 26 March 2012


Under Raúl Castro, Cuba has begun the journey towards capitalism
The Economist Special Report March 24th 2012, print edition


The Netherlands, the fifth-largest euro economy, shouldn’t be counted in the core of the common currency
as its borrowing costs climb, Citigroup Inc. said.
Rutte’s minority coalition must find at least 9 billion euros in budget cuts this year,
equal to 1.5 percent of gross domestic product, to meet European Union deficit rules by 2013
and protect the top credit grade that France and Austria lost in January.
Bloomberg 26 March 2012


A total merger of the EFSF and the ESM would raise Germany’s risk temporarily to about €400bn.
I find it hard to see how the German parliament would simply accept a near-doubling of the risk,
after having been told time and again that this would not be necessary.

And even this would not satisfy the rest of the world, since this is only a temporary increase.
Wolfgang Münchau, FT 25 March 2012


If you want to claim funds of such size, you need joint and several liability
– ie all eurozone countries need to be jointly liable – not individual liability among member states.
Call it a eurobond, call it what you like.

If you do not want that either, then you have to accept that there is simply no backstop for Spain.
Wolfgang Münchau, FT 25 March 2012


Spain was always on the “one to watch” list.
It now finds itself in that most awkward of positions: the financial equivalent of a vicious circle.
The interest rate on its sovereign debt is rising, the economy is stalling and the government is fast losing the enthusiasm to deliver the austerity demanded by Brussels.
The process then repeats itself.
Stephen King, FT March 26, 2012


The chart illustrates the housing bubble, as measured by the house price to rent ratio,
in the US, Spain, the UK, and Ireland
Rebecca Wilder, March 19th, 2012


Regaining competitiveness is hard through only “internal devaluations” associated with tight fiscal policy.
Moreover, the regional economic environment is not enabling, as all countries in Europe are trying to reduce their budget deficits at the same time.
It’s hard to grow when both you and your trading partners are cutting consumption too.
Andrew Bosomworth, Pimco January 2011


För ekonomer
DeLong and Summers:
Fiscal Policy in a Depressed Economy: Conference Draft
Brookings 22 March 2012


In 1999, Alan Greenspan, Robert Rubin and Lawrence Summers were celebrated as
“The Committee to Save the World” on the cover of Time magazine.
Committee to Save World Repudiated by Successors
Bloomberg, Ian Katz 23 March 2012


Bernanke:
Low Rates Didn’t Cause the Housing Bubble
I suppose if I were the head of the Federal Reserve and I had lowered short-term interest rates to freakishly low levels a few years ago and I had promised to keep them there for another few years that I too would probably continue to argue that freakishly low interest rates did not contribute to the massive credit and housing bubble and the financial crisis that followed
Tim Iacono 23 March 2012


The euro crisis is pushing Germany to test the limits of its “Basic Law”.
The ESM is a state-like transfer system that would “change the identity” of the Basic Law, say Wolfgang Kahl and Andreas Glaser of Heidelberg University.
The government thinks it needs a two-thirds majority in the Bundestag and the upper-house Bundesrat, the normal procedure for amending the constitution.
The Economist print 24 March 2012


Across the country, the oil and gas industry is vastly increasing production, reversing two decades of decline.
Using new technology and spurred by rising oil prices since the mid-2000s, the industry is extracting millions of barrels more a week,
The increasing production and declining consumption have unexpectedly brought the United States markedly closer to a goal
that has tantalized presidents since Richard Nixon: independence from foreign energy sources

NYT/CNBC 23 March 2012


Given the discoveries of the past few years in the exploitation of shale gas and oil
should lead to sustained improvement in the US trade deficit

Today the US, through its trade deficit, sends roughly US$500bn worth of cash to the rest of the world every year.
Louis Gave, March 14, 2012


Spanish economy: Gathering gloom
Willem Buiter, Citigroup chief economist, told Bloomberg Radio this week that Spain was “at a greater risk than ever before”
This would shake the European banks that helped fund its rapid growth in the past three decades,
further undermining confidence in the euro.

Victor Mallet, FT March 22, 2012


Spain has never been so close to default
and Greece, Ireland and Portugal may need further bailouts,
Citigroup Inc. chief economist Willem Buiter said
Bloomberg March 21, 2012


"I think the greatest bubble that is about to burst is the 10-year and longer Treasury,
because the idea that inflation is gone forever and for all time, and therefore these artificially low rates can last, is silly,"

the president of W.H. Ross & Co. said in an interview
Jeff Cox CNBC.com Senior Writer 21 March 2012


Plans show Germany will meet its debt brake goal
- which foresees a cut in the structural deficit to no more than 0.35 percent of gross domestic product -
two years earlier than previously expected in 2014 and balance the budget in 2016.
CNBC 21 March 2012


It's not funny when even the Dutch can't meet the austerity targets
How southern Europe must be laughing
The level drives a coach and horses through the fiscal pact which is less than three weeks old
Louise Armitstead, Telegraph, 20 March 2012


What is the real rate of interest telling us?
The real interest rate on US and UK government debt is currently near to zero
Martin Wolf, 19 March 19 2012


Bond yields have been extraordinarily low in the developed world in recent times because the economies have been stuck in, or very near, a liquidity trap.
Longer term government interest rates have remained positive, but at 1.9 per cent they were very close to the territory which Keynes warned about
Gavyn Davies, FT, 18 March 2012


Why wasn’t Greece allowed to restructure its debt two years ago, before its economy contracted by 15 percent,
and before it was necessary to impose a haircut on private sector borrowers, destabilize the government and the economy,
illegally implement retroactive collective action clauses, and trigger credit default swaps?

High Frequency Economics’ founder and chief economist, Carl Weinberg asked in the report
CNBC 20 March 2012


U.S. Treasury Secretary Timothy Geithner warned heavily indebted countries not to resort to draconian measures to fix their budgets,
according to congressional testimony released on Monday
Reuters, 20 March 2012


Commercial banks have borrowed a total of more than €1 trillion ($1.3 trillion) for a period of three years.
In November some banks barely had any access to the market. That is a situation where, in the opinion of the central banks,
it is justifiable to resort to such measures.

But the system cannot be allowed to get used to such an overabundant supply of money
Joachim Nagel, a member of the board of the Bundesbank, Der Spiegel 19 March 2012


Is the IMF already assuming Greek failure?
FT, Peter Spiegel, 19 March 2012


Sockerpiller
The failure to make a compelling political argument against this proposition has been crucial in limiting the feasible scale of the fiscal response to the crisis. Whether one looks at the US, the UK or the eurozone, an aversion to “more debt” has become a dominant political theme, as it did in the 1930s.
Gavyn Davies, Financial Times 16 March 2012


Target 2 of the ECB vs.
Interdistrict Settlement Account of the Federal Reserve

Why was ISA not settled in April 2011?
Michiel Bijlsma and Jasper Lukkezen, Eurointelligence 15.03.2012


Greek banks hit by the debt-swap may not need all of the €50bn earmarked by the EU and IMF
to restore capital needs for the country's financial sector according to central bank governor George Provopoulos.
Eurointelligence/WSJ 19 Mars 2012


On my estimates, Spain’s house price adjustment is still less than halfway complete.
In real terms, the US housing boom has been almost completely cancelled out.
The graphs of historic bubbles, if expressed in real prices, have nice bell-shaped curves.
This makes sense, since domestic property is an unproductive real asset.
In Spain, as elsewhere, it would be reasonable to assume real prices will eventually fall
to where they were in the mid-to-late 1990s.

Wolfgang Munchau, Financial Times 18 March 2012


Simon Wren-Lewis has another very good blog post, this time on the very weak case for demanding fiscal austerity right now,
even if you believe fiscal consolidation is needed in the long run. I want to tie this together with
Brad DeLong’s preview of DeLong-Summers on fiscal policy in a liquidity trap.
Paul Krugman March 17, 2012


If you mis-diagnose the problem, you are highly likely to prescribe the wrong medicine, which is precisely what is occurring
The bottom line, as brilliantly explained in the European Economic Advisory Group's latest annual report,
is that it is a balance of payments crisis, pure and simple, which the eurozone lacks the adjustment mechanisms to deal with

Jeremy Warner, Daily Telegraph, March 16th, 2012


Eurozone members, stumbling from one crisis to the next,
continue with a project which everyone now essentially knows to be unsustainable
Jeremy Warner, Daily Telegraph, March 16th, 2012


Lagarde said, “…the challenges confronting Greece remain significant,
with a large competitiveness gap, a high level of public debt, and an undercapitalised banking system.”
New York Times 15 March 2012


The Not-So-Simple Arithmetic of Fiscal Policy in a Depressed Economy
Det här verkar enkelt, men vänta bara till jag har förklarat det
Brad DeLong 14 March 2012


The reason that markets haven’t jumped yet is that the last great inflation and correction happened
in the late 1970s and early 1980s, just long enough ago that most adults in the financial markets don’t remember it
Amity Shlaes, Bloomberg 15 March 2012


The truth, although nobody on the right will ever admit it, is that
Friedman was basically a Keynesian — or, if you like, a Hicksian.
Paul Krugman, NYT blog 14 March 2012


The current-account deficit in the U.S. widened more than forecast in the fourth quarter
to $124.1 billion, the biggest in three years
Bloomberg 14 March 2012


“Deleveraging” is an ugly word for a nasty journey towards lowering excessive debt after a credit bubble
What makes the effort particularly difficult now is that it affects the US and other large economies.
This is a global, not just a local, event
Martin Wolf, March 13, 2012


McKinsey Global Institute study
Sweden and Finland, both hit by big crises in the early 1990s, are good examples
Martin Wolf, March 13, 2012


Re-elected with 61 percent of the vote in 1936, President Franklin D. Roosevelt told his supporters,
"Now I'm going back to do what they call balance the budget."
True to his word, he cut spending and promptly sent the nation into a recession - a sharper decline than in 1929
Kenneth Lipartito, Bloomberg 12 March 2012


This was not what was supposed to happen
Krugman om Trichet och åtstramning som ger tillväxt
New York Times, 11 mars via Rolf Englund blog


Grece to exit euro and Portugal likely to be the next to restructure
Nouriel Roubini, CNBC 9 March 2012


Under the current framework, Spain would have been required to reduce its budget deficit to 4.4% in 2012
From a European point of view, Spain's apparent defiance of the rules of the Stability and Growth pact is worrying
Spain will be seen as a test case for the value of the new fiscal compact
Guntram Wolff, Eurointelligence 8 March 2012


115 miljarder euro
BIS said the requirement for the eurozone’s largest banks to raise their tier one capital ratios to 9 per cent by June of this year
had destabilised the system by bringing fears of a drop-off in lending and a rise in asset sales “to the forefront of financial market concerns”.
Financial Times, 11 March 2012


USA
To be able to borrow money at -2.0%/year real and invest it in useful things is a very, very good business to be in
Brad DeLong, 11 March 2012


Economists And Post-Crisis Policy (Also Ireland)
Henry Farrell and John Quiggin have posted their fascinating paper on the rise and
temporary, I think) fall of Keynesian economics in the aftermath of the financial crisis
Paul Krugman, March 11, 2012


Born Angela Kasner, she is the oldest daughter of a rural Protestant pastor for whom education was more important than piousness.
She was still a university student when she married Ulrich Merkel. The marriage did not last long, but she kept the name.
She was a "studied" GDR citizen: not too opportunistic, not too unruly
Merkel was not an opposition figure in the former communist East Germany.
Deutsdhe Welle 8 March 2012


Last month the European Central Bank exercised its droit du seigneur, exempting itself from loses on Greek bonds.
The instant effect was to concentrate more loss on other bondholders.
"It does not matter how often the EU authorities repeat that Greece is a 'one-off' case, nobody in the markets believes them."
Ambrose Evans-Pritchard, 8 March 2012


The International Swaps and Derivatives Association said Friday
that the Greek government's use of collective-action clauses, or CACs, to amend to terms of Greece-issued bonds
qualifies as a "credit event" for Greece. A credit event requires a payout to those who held credit default swaps as insurance
to protect themselves in the event of a Greek default.
The ISDA decision could trigger payouts on $3.2 billion of those insurance-like contracts
MarketWatch, 9 March 2012


(ECB) issuing over €1 trillion in short-term loans
What if, instead of holding the European Monetary Union (EMU or Eurozone) together, that actually makes a breakup more likely?
That would certainly fall under the rubric of unintended consequences, and be worth our time to contemplate in this week's letter.
John Mauldin 3 March 2012


The trade deficit in the U.S. widened in January to 53 billion
Imports advanced 2.1 percent to 233 billion
Exports increased 1.4 percent to 182 billion
Bloomberg 9 March 2012


Private investors may have lost nearly 75% of the present value of their holdings of Greek debt.
But since the deal only involves the privately held debt, it reduces the total stock of Greek debt by less than 30%
Stephanie Flanders, BBC Economics editor, 9 March 2012


If Greece doesn’t have to pay what it owes, why should we?
The private sector is being asked to write off more than 70 percent of the face value of their Greek government bonds
It seems likely that other nations may seek to follow Greece’s path to debt relief.
John Carney, Senior Editor, CNBC.com, 8 March 2012


The high participation rate is only possible through the use of CACs, which will make the offer binding on all holders of Greek-law bonds.
That in turn will almost certainly trigger pay-outs under credit default swap insurance.
Financial Times 9 March 2012


Greece's private sector creditors feel they are being forced into accepting a dramatic writedown of what Greece repays them.
And if that were not to trigger CDS payments, what would?
Robert Peston, BBC Business editor, 8 March 2012


Equity long positions on NASDAQ have reached 1.5 standard deviations and long bets on oil are at an extreme of 1.9
This is occurring at a time when yields on 10-year US Treasuries are still at 1.96pc, signalling depression, deflation, or both.
Ambrose 8 March 2012


Spain replaces Italy as bad boy in euro class
Its unemployment rate is 23.3 percent, versus Italy’s 9.2 percent.
Italy may have suffered years of low growth but it has a stronger industrial base.
Hugo Dixon, a Reuters Breakingviews columnist, March 7, 2012


The PSI deal has substantial sweeteners;
and with three quarters of Greek debt in the hands of official creditors by 2014,
Greece’s public debt will be almost entirely socialised.
Nouriel Roubini, FT 7 March 2012


Greece on brink of default as bond deal falters
Less than half of Greece’s international creditors had agreed to a vital bond swap on Wednesday night,
leaving Athens dangerously exposed to default.
Daily Telegraph with nice pic, 7 March 2012


Finally, Spain
I’ve always viewed Spain, not Greece, as the quintessential euro crisis country
Paul Krugman, 7 March 2012


Clinging to my naive faith in the integrity of contracts, I assume that ISDA will soon trigger the credit default swaps on Greek debt.
This will happen once Athens activates its retroactive law to coerce bondholders (the Collective Action Clauses).
Here is a chart from Paulo Batori at Morgan Stanley on winners and losers. It does include the hedge funds.
Ambrose Evans-Pritchard, 7 march 2012


There are growing divisions among ECB leadership about how to handle the euro crisis,
not to mention between the ECB and the Bundesbank, Germany's central bank.
While ECB head Mario Draghi is pleased with his recent decision to flood the markets with cheap money,
Bundesbank President Jens Weidmann warns of the dangers.
Der Spiegel, 6 March 2012


What Happens If Greek Debt Swap Deal Fails?
In either of these scenarios, credit default swaps, could be triggered
— which may spark a feared market panic.
CNBC, 7 March 2012


Can one have balance of payments crises in a currency union?
The answer to this question is an unambiguous “yes”.
The fundamental point was made by the British economist, Tony Thirlwall, in a column entitled
“Emu is no cure for problems with the balance of payments”, in the Financial Times of October 9 1991

Martin Wolf, FT February 16, 2012


Spain’s fiscal difficulties are a consequence of the crisis, not a cause.
Martin Wolf, FT 6 March 2012


Europakten
This treaty raises deep legal, political and economic questions.
It does make economic sense to target cyclically adjusted rather than actual deficits.
But nobody knows what a structural deficit is.
Martin Wolf, FT 6 March 2012


Europakten
Germany’s determination to impose a fiscal hair shirt on its eurozone partners did not work in the “stability and growth pact”.
Is it going to work in the “treaty on stability, co-ordination and governance” agreed last week?
The treaty reflects the view that the crisis was due to fiscal indiscipline and that the solution is more discipline.
This is far from the whole truth. Rigorous application of such a misleading idea is dangerous.
Martin Wolf, FT 6 March 2012


A Dutch exit?
Lombard Street Research has produced a report on the costs and benefits of euro membership (or exit) for the Netherlands.
commissioned by the Dutch freedom party (PVV) led by Geert Wilders
Having read many a Lombard Street report in the past, I can attest that its economists are of a fiercely independent
(and sometimes eccentric) cast of mind so I have no doubt these findings are their genuine opinion.

Of course, that doesn't mean their views are right.
The Economist, Buttonwood 5 March 2012


Papanicolaou and his predecessor, Christoforos Sardelis,
revealing details for the first time of a contract that helped Greece
mask its growing sovereign debt to meet European Union requirements
Bloomberg, 6 March 2012


The Spanish Prime Minister, Mariano Rajoy, said the target for cutting the budget in 2012 would be missed.
Then today the European Commission said there were "grave" and "serious" gaps in the figures for 2011.
It is worth recalling that it was the Greek admission in 2009 that their accounts could not be trusted that sparked the eurozone debt crisis.
The gap in last year's figures amounts to tens of billions of euros. Possibly as much as 90bn euros (£75bn).
And to put that in perspective - it's the size of the entire bailout for Portugal.
Gavin Hewitt, BBC Europe editor, 6 March 2012


The Hundred-Billion-Euro Bomb
Euro-Zone Central Bank System Massively Imbalanced
Der Spiegel, 6 March 2012


Italy's Mason-Dixon Line
Many in northern Italy have long wanted to secede.
Now, the euro crisis is giving the separatist movement new momentum,
Prime Minister Monti's efforts to exert control may be making matters worse.
Der Spiegel, 3 March 2012


Europakten kräver tysk grundlagsändring
German Chancellor Angela Merkel faces an unexpected challenge
the new treaty will require a two-thirds majority in both houses of parliament
CNBC 3 mars


Target 2
One of the more intriguing recent developments of the eurozone crisis is the shock expressed by
Germany’s economic establishment that the eurozone is, in fact, a monetary union.
Germany could stand to lose a large proportion of its claims – some 20 per cent of gross domestic product.
Wolfgang Münchau, FT 4 March 2012


The unpleasant fact we must all face is that the relentless supply crunch
- call it `Peak Oil’ if you want, or `Plateau Oil’-
was briefly disguised during the Great Recession and is
already back with a vengeance before the West has fully recovered
Ambrose Evans-Pritchard, Telegraph 4 March 2012


Sélestat have emerged as a focal point of the French presidential campaign.
This ancient town in the center of Alsace boasts the extraordinary Humanist Library, dating from the 15th century.
But less proudly, Sélestat also has an unemployment rate of about 8 percent, much higher than towns just across the border in Germany.
Emmendingen, a German town of 27,000 that is only slightly larger than Sélestat and barely 20 miles away, has an unemployment rate of under 3 percent.
Among those under 25 years of age, the unemployment rate in Sélestat is 23 percent; in Emmendingen, it is 7 percent.
New York Times, 3 March 2012


Thus far the ISDA has not judged the deal a “credit event” forcing the triggering of anti-default insurance policies known as credit default swaps.
If Greece is forced to use CACs to impose the deal on holdouts, ISDA is likely to change its position,
but Mr Dallara said he did not believe such a decision would cause renewed market panic.
Financial Times, 4 March 2012


Involuntary
Greek default looms as voluntary debt deal looks set to fail
Louise Armitstead, Telegraph, 3 Mar 2012


The euro has been a major experiment
Contrary to the expectations of many (including myself), these differences have not grown smaller over the years
Unfortunately, there is no reason to expect that such increased harmonization might occur in the foreseeable future.
Wolfgang Kaden, Der Spiegel 2 March 2012


It's been over 20 years since Helmut Kohl stood before the Bundestag and uttered the remarkable line:
"Recent history … has taught us that the notion one can maintain an economic and currency union over the long term without a political union is absurd."
Wolfgang Kaden, Der Spiegel 2 March 2012


It’s hard to see how getting European banks to buy bonds from potentially insolvent countries
is going to restore confidence in the system as a whole
Jeremy Warner, DT 1 March 2012


The fiscal treaty /Europakten/ is already collapsing in Spain
El Pais quotes Frederik Reinfeldt as saying that the first to do after agreeing new budget rules cannot be to soften them.
Eurointelligence 2 March 2012


Mario Draghi’s latest half-trillion blast of credit averts a funding crunch for crippled banks and crippled EMU states,
but raises the ultimate cost to catastrophic levels if the underlying crisis in southern Europe drags on into the middle of the decade.
Ambrose Evans-Pritchard, 29 Feb 2012


Mr Draghi has won high praise from monetarists around the world,
convinced that he has acted just in time to head off a dangerous contraction of the money supply and a full-blown banking disaster.
"Draghi has been very astute, and has given the single currency project another lease of life,"
said Professor Tim Congdon from International Monetary Research.
Ambrose Evans-Pritchard, 29 Feb 2012


European Commission (inkl. Cecila Malmström) resists Spanish demand for a relaxation in the deficit
Spain has to hit a completely unrealistic deficit target of 4.4% of GDP this year, after 8.5% in 2011,
which would produce a massive depression.
Eurointelligence 1 March 2012


Investors and traders fear the decision not to trigger a credit event
in Greek credit default swaps will undermine the entire multitrillion-dollar CDS market.
Financial Times, 1 March 2012


Involuntary
When is a default not a default?
Buttonwood, The Economist 1 March 2012


Voluntary
The decision by a major derivatives agency not to declare a credit event
on the writedown of Greek sovereign debt sets a bad precedent
Pimco co-founder Bill Gross, CNBC 1 March 2012


Frankfurter Allgemeine has the scoop of the day.
It has obtained a letter by Jens Weidmann, (president Bundesbank) to Mario Draghi, (president ECB)
warning about Germany’s Target 2 claims,
and proposing a return to the collateral rules before the crisis

Eurointelligence 1 March 2012


Capital flight
Foreign banks have essentially stopped loaning money to banks in countries like Greece and Portugal,
the payment system among European central banks known as TARGET2.
Whereas the German TARGET2 balance is some €500 billion in the black, Greece has a deficit of €100 billion,
while Italy and Spain each face an imbalance of €200 billion /1.760 miljarder kronor/.
Der Spiegel 29 February 2012


"A Primer on the Euro Breakup: Default, Exit and Devaluation as the Optimal Solution."
Orderly defaults and debt rescheduling coupled with devaluations are inevitable and even desirable.
In 1993 Czechoslovakia broke up into two separate states.
Jonathan Tepper via John Mauldin, 27 February 2012


Mario Draghi's longer-term refinancing operation to provide cheap funding to the banks has put an end to fears of a Lehman-style collapse
Italian and Spanish banks have substantially increased their holdings of domestic government debt.
It is acting, albeit indirectly, as a lender of last resort to governments, notwithstanding German reservations.
John Plender, Finnccial Times 29 February 2012


In his FT Deutschland column, Wolfgang Munchau takes a closer look at Spain and
concludes that the pursuit of the 4.4% deficit would be pure madness,
pull the country into a depression, and would result in an inescapable debt trap for the private sector.
12229


Irish EU treaty vote threatens chaos
Ireland has shocked Europe with plans for a referendum on the EU's fiscal treaty,
"It gives the Irish people the opportunity to reaffirm Ireland's commitment to membership of the euro,"
/the PM/ told ashen-faced members of the Dail.

Ambrose Evans-Pritchard, 28 February 2012


Almost unnoticed by the public,
the European Union has already begun transforming itself into an organisation with far more central power over national economic decision-making.
Ireland’s planned referendum on a new eurozone budget discipline treaty will for the first time answer a question hovering over the bloc’s crisis response for months:
will Europe’s voters support the fiscal union many political elites believe is necessary to make the single currency function?
Financial Times 28 February 2012


Ireland will hold a referendum on the eurozone fiscal treaty,
plunging Europe into months of uncertainty and potentially
placing a question mark over Ireland’s future membership of the euro
Financial Times, 28 February 2012


Ireland is getting a choice - which is more than other eurozone states
Democracy continues to interfere with the European Union's best laid plans.
It's bad enough that Greek elections could be held in April to allow voters there the chance
to express a view on new rules and regulations being imposed on them

Damian Reece, 28 Feb 2012


- The euro was a noble experiment, but it has failed.
Robert Barro i Wall Street Journal


Chancellor Heinrich Bruening’s austerity administration,
politically stalemated by the parliament, had begun governing by presidential fiat.
In a December 1931 decree, Bruening assumed "control of the whole economic machinery of the country" and
"reprieved Germany from imminent collapse," the Economist wrote
Bloomerg 28 februari 2012


'The Great Squanderland Roof' with BBC's Stephanie Flanders
The eurozone crisis and, along with the Chancellor of Frugalia and
the Head of the European Bank of Common Sense and Stability

an ambitious and unorthodox plan to save Europe, the Markets and the World
BBC Radio 4


Aftershock


House prices fell in 19 of the 20 cities in December compared to the same month in 2010
"Momentum matters in the housing market — different from the stock market — and we are still on a downward momentum path,"
Robert Shiller, founder of the Case-Shiller index, told CNBC
Prices have fallen 34 percent nationwide since the housing bust, to 2002 levels


The collapse in housing and the 33 percent plunge in house prices since 2006 are favoring renting over homeownership.
This trend will dominate the housing market for the next four or five years, and put additional pressure on a weak economy
A. Gary Shilling, part 3 of 3, links to earlier, Bloomberg February 24, 2012

with link to The Coming Collapse in Housing
Gary Shilling 17/11 2006


Houses are the major assets of the American middle class
Most Americans are therefore far poorer than they were six years ago.
Almost one out of three homeowners with a mortgage is now “underwater”,
owing more to the banks than their homes are worth on the market

Robert Reich, Financial Times 27 February 2012


Fiscal irresponsibility; Greece, but nobody else.
Italy ran deficits in the years before the crisis, but they were only slightly larger than Germany’s
(Italy’s large debt is a legacy from irresponsible policies many years ago).
Portugal’s deficits were significantly smaller, while Spain and Ireland actually ran surpluses

Paul Krugman, New York Times, February 26, 2012


The greatest threat to the euro is that Greece will make a success of default and devaluation.
Suppose that once the new drachma has fallen by 30pc to 50pc, Greece begins to show signs of growth.
How would it then be possible to persuade the electorate of Spain, Portugal, Italy, and even Ireland, that there is no alternative to years of misery?
It is all very well building firewalls to stop financial contagion, but how do you build firewalls around the voters?
Roger Bootle, Daily Telegraph 26 February 2012


While questions on Greece’s remaining in the euro “have their justification,”
Merkel warned that a failure of the 17-member euro might endanger the Europe Union and the global economy.
Bloomberg 27/2 2012


Injecting Cash - Europe's Banks Are Addicted to ECB's Cheap Money
ECB will give European banks another massive round of loans at bargain-basement rates on Tuesday,
with financial institutions expected to borrow up to one trillion euros at 1.0 percent.

Der Spiegel 27/2 2012


Private credit / in Spain/ spiralled out of control in part because ECB missed its inflation target every month for almost nine years and
gunned the eurozone M3 money supply at double the bank's own target rate to help Germany, then in trouble.
Ambrose Evans-Pritchard, 26 Feb 2012


Spanien
Though he swept into office as an apostle of orthodoxy,
Mariano Rajoy has since delved into Madrid’s ghastly accounts and concluded that
it would be "suicidal" to try to slash the budget deficit from 8pc of GDP to 4.4pc of GDP this year
Ambrose Evans-Pritchard, 26 Feb 2012


U.S. Treasury Secretary Timothy Geithner:
Europe's actions so far have averted potential financial catastrophe
but said it still must put up a sturdier firewall against contagion.
CNBC 26/2 2012


Voluntary
More than 97 percent of the outstanding bonds of Spain, Italy, Portugal and Belgium are governed by local law.
In theory, these countries could enact legislation similar to Greece’s
New York Times, 24/2 2012


Europe’s leaders, and more broadly its policy elite, substituted moralizing for analysis, fantasies for the lessons of history.
Now the results are in — and they’re exactly what three generations’ worth of economic analysis and all the lessons of history should have told you would happen.
Paul Krugman, New York Times 19 February 2012


Spanish and Italian borrowing costs have now subsided, amid general sighs of relief.
But this good news was actually a triumph of anti-austerity: Mario Draghi brushed aside the inflation-worriers and engineered a large expansion of credit
Paul Krugman, New York Times 19 February 2012


Germany Isolated over Resistance to Expanding Euro Bailout
Der Spiegel, 23 februari 2012

Germany's ruling parties are to introduce a resolution in parliament blocking any further boost to the EU’s bail-out machinery,
vastly complicating Greece’s rescue package and risking a major clash with the International Monetary Fund.
Ambrose Evans-Pritchard, and Louise Armitstead 23 Feb 2012


This new monetary union is built on hope and on permanent financial support -- and is therefore based on an imbalance of power between the strong and weak.
Neither Europe nor Greek society can tolerate that in the long run.
Die Welt via Der Spiegel 22 februari 2012


The Black-Scholes equation was the mathematical justification
for the trading that plunged the world's banks into catastrophe

Ian Stewart, The Observer, 12 February 2012


Some economists are so concerned about the present rapid rise in government debt that they favour immediate fiscal tightening.
Others are so concerned about the risk of renewed recession,
and are so unconcerned about the risks from extra public debt, that they demand immediate fiscal easing on a large scale.
Gavyn Davies, Financial Times 24 February 2012


G20 must protect the IMF from Europe
At this weekend’s G20 meeting European countries are likely to press for an increase in the IMF’s resources as a means to bolster the firewalls
Mohamed El-Erian, Financial Times February 24, 2012


It also remains to be seen how many private holders of Greek debt will sign up for the
-- allegedly voluntary -- bond swap, which is expected to reduce Greece's total debt
by €107 billion, from the current level of over €350 billion
Der Spiegel, 22 February 2012


"... as voluntary as a confession to the Spanish Inquisition."
Martin Blessing, chief executive of Commerzbank comments
on his options when confronted with the Greek debt write-down.
Daily Telegraph, 24 February 2012


If Europe wants to know how Greece's crisis ends
Asia provides some vital clues, ones being actively ignored at the moment.
William Pesek, Bloomberg 23 February 2012


If too many private lenders opt out, it’s back to the drawing board.
Ditto if voters in Greece force the government to renege on promises to cut the minimum wage, make advance debt-service payments into an externally monitored account, change the constitution to prioritize debt repayment, accept oversight of public accounts by an on-site team of EU officials, and more
Clive Crook, Bloomberg 23 February 2012


Germany has said that it sees no need to increase the size of Europe's
permanent bailout fund, the European Stability Mechanism (ESM)
:
Daily Telegraph 22 February, 11:32

Lagarde repeated her calls for an increase in the size of the permanent euro backstop fund, the European Stability Mechanism (ESM), which is due to come into operation in mid-2012, as a precondition for a significant contribution by the fund
Der Spiegel, 21 February 2012


Fitch Cuts Greece, Near-Term Default ‘Highly Likely’
In Fitch's opinion, the exchange, if completed, would constitute a 'distressed debt exchange' (DDE)
CNBC, 22 Feb 2012


Expecting the Greeks to tighten their belts again is unrealistic.
One should not push people beyond the limit of their endurance. Such pressure is stupidity, not policy.
The people of a great nation will not starve to pay an exorbitant debt to foreign creditors forever
Gregorz Kolodko, former deputy prime minister and minister of finance of Poland, Financial Times February 21, 2012


Greek Default
The write-down of 70 percent of debts owed to private creditors is The Big Event
The media have missed it.
Rolf Englund blog 20 February 2012, 21:30


Greece: Dangerous precedent?
In the long history of governments borrowing more than they can afford, this represents a remarkably huge, unprecedented write-off
Robert Peston, BBC Business editor, 21 February 2012


Over the next two months Greece has promised to adopt legislation
“ensuring that priority is granted to debt-servicing payments”,
with a view to enshrining this in the constitution “as soon as possible”

Charlemagne, The Economist 21 February 2012


In the cold light of day, it is not clear which is the more depressing:
that successive Greek administrations ever thought it sensible to borrow as much as they did,
or that banks and investors thought it wise to lend to them.

Robert Peston, BBC Business editor, 21 February 2012


Eurointelligence:
The vast majority of the funds in the €130bn programme will be used to finance the bond swap and ensure Greece's banking system remains stable:
... Next to nothing will go directly to help the Greek economy, Reuters reports


a “voluntary” deal
Although Greek bondholders agreed in October to accept a 50 per cent cut in the face value of their bonds
in face-to-face negotiations with Nicolas Sarkozy, France president, and German chancellor Angela Merkel,
they will now be offered a “voluntary” deal with a haircut of 53.5 per cent, eurozone officials announced.
Financial Times 21 February 2012


Voluntary
Greece has asked private-sector creditors that hold about EUR200 billion in Greek government debt
to take a 50% reduction in the face value of bonds, and a 70% reduction in their net present value.
Dow Jones Newswires February 20, 2012


Does the October 26 Eurozone deal for Greece qualify as a credit event?
ISDA - International Swaps and Derivatives Association


The writedown, or "haircut", of up to 70% on Greek bonds
s being bought at the expense of up to €30bn in sweeteners,
financed by the eurozone bailout fund, the European Financial Stability Facility.

Guardian, 16 February 2012


Leaders of the euro area’s wealthier nations are increasingly raising a provocative question:
Might the common currency now be strong enough to end the bailout agony and let Greece go?
The short answer is no. In fact, the euro area is probably more vulnerable to a Greek disaster than ever.
Bloomberg editorial, Feb 20, 2012


"events have a habit of demolishing dreams" - Portugal, internal devaluation
Greece’s unemployment bomb has detonated.
Ambrose Evans-Pritchard, 19 Feb 2012


Greece must default if it wants democracy
These demands fail Immanuel Kant’s “categorical imperative”
Nor could they be adopted in Germany – they would be unconstitutional

Wolfgang Munchau, Financial Times 19 February 2012


(Reuters) - Riot police shielded Greece's national parliament Sunday


Voluntary
Do We Really Know Greece's Default Will Be Orderly?
Whether we openly call it default or play semantic games with "voluntary haircuts," we know bondholders will absorb tremendous losses that are equivalent to default.
We also suspect some bondholders will refuse to play nice and accept their voluntary haircuts. Beyond that, how much do we know about how this unprecedented situation will play out?
Charles Hugh Smith, Of Two Minds | Feb. 17, 2012


What keeps the United States' monetary union strong is not our common language nor the uniformity of economic conditions across member states,
but rather our meaningful fiscal union transfers across states as part of the federal U.S. budget
If the European Monetary Union is to survive, Germany will have to dramatically increase its transfers to the periphery countries.
Ted Temzelides, professor of economics at Rice University, February 17, 2012


Is Portugal Next?
EU passed a €78 billion bailout package for Portugal last May to help the country stay afloat until it could return to the international financial markets by the end of 2013.
That deadline, though, has looked increasingly untenable in recent weeks
Der Spiegel 10/2 2012


A spectre is haunting Europe: disorderly default
FT 17/2 2012


Horst Reichenbach, again and Kohl und Merkel
Rolf Englund blog 18/2 2012


IMF is considering contributing just 13 billion euro to the latest Greek bailout package
10 percent of the 130 billion euro second bailout package under consideration for Greece.
The IMF funded 30 billion euro of the first Greek bailout, about 27 percent of its 110 billion euro
Globalpost 17 Febr 2012


Sweden: Knocking on Euro’s door?
Some put it simply, like economist Rolf Englund who campaigned against the euro back in 2003.
“I think the euro will collapse before Sweden joins”

Also: Carl B Hamilton, Scania-direktör och citat av Reinfeldt
Russian Television, text and video, 17 February 2012


Heinrich Brüning
It is sometimes said that German attitudes to the economy and the current crisis are instructed by experience of Weimar inflation
Yet it wasn't hyperinflation that brought Hitler to power, but rather the depression of the early 1930s,
which in Germany's case was greatly exaggerated by the pro-cyclical austerity the government of the time insisted on applying to the problem.
Jeremy Warner, February 17th, 2012


Den tyske presidenten Christian Wulff
avgår, liksom tidigare Horst Köhler
Rolf Englnd blog 17 Febr 2012


The combined exposure of foreign banks to Greek entities - public and private -
is now around 80bn euros. In 2009 they were in for well over 200bn euros
Stephanie Flanders, BBC 16 February 2012


Voluntary
The deal secured by the ECB for its Greek holdings could undermine its intervention in other eurozone government bond markets,
by raising fears among private sector bondholders that it would also receive preferential treatment in any future bail-out.
It could also trigger legal action by other Greek bondholders arguing the ECB has received unfair treatment
Financial Times 16 February 2012


According to the leading front page story of Süddeutsche Zeitung there are deep divergences between Wolfgang Schäuble and Angela Merkel on what strategy to adopt for Greece.
The chancellor agrees with Schäuble’s diagnosis that Greece is hopeless but she fears a default will lead to contagion for Italy and Spain
with the potential to blow up EMU

Eurointelligence 17 February 2012


“EU is now saying to the Greek people: ‘Unless you vote for the right parties, we will not give you the rest of the money and you will go bankrupt,'”
When Nigel Farage asked German Chancellor Angela Merkel why the country cannot be allowed to leave the euro,
default on its obligations and restore the economy, he received a “very telling response:”

“She said: ‘We cannot let Greece go, because if it does leave, there will be other countries that will want to leave too, and that will mean the end of the European project.’”
MEP Nigel Farage, RT 16 February 2012


"The way to European unity is irreversible," Mr. Kohl declared to a special session of Parliament
Germany must decide what the European Union is for
Chancellor Helmut Kohl asserted to a special session of Parliament that accords signed by European leaders in Maastricht
would ultimately lead the Continent to political union

Clive Crook, Bloomberg 16 February 2012


The Spanish economy shrank by 0.3%
Spain's unemployment figure passed the five million mark in the last quarter of 2011
The country has the highest jobless rate in the EU, with almost one in four people out of work
BBC 16 February 2012


The big problem in Greece is that
the worst economic effects of austerity haven’t even happened yet
Felix Salmon, Reuters, February 15, 2012


Schäuble suggested delaying Greek elections
Eurointelligence 16 February 2012


The World from Berlin
"Greece Cannot Be Ruled Against the Will of its People"
Der Spiegel 14 February 2012


Om man har en sedelpress går man inte i konkurs
Soros: People like Schäuble don't seem to understand that the heavily indebted countries are now at a severe disadvantage,
because they have basically become heavily indebted in a foreign currency, the euro.
Der Spiegel, 13 February 2012


Soros:
I admire Chancellor Merkel for her leadership qualities,
but she is leading Europe in the wrong direction.
Der Spiegel, 13 February 2012


The fact that this small, economically weak and chronically mismanaged country has been able to cause such difficulty also indicates the fragility of the structure.
Greece is the canary in the mine.
The reason it has caused such difficulty is that the country’s failings are extreme, not unique.
Martin Wolf, Financial Times, 14 February 2012


Voluntary
Why might Germany prefer a defaulted Greece to a rescued Greece?
The trouble with the PSI is that it may set off a wave of similar demands from deeply indebted countries.
If Greece can have its outstanding debt reduced, why shouldn’t other countries also get this treatment?
John Carney, Senior Editor, CNBC.com 14 Feb 2012


Quantifying Eurozone Imbalances and
the Internal Devaluation of Greece and Spain

Claus Vistesen, 23


San Francisco Fed President John Williams on "price stability"
What objective should we seek for the rate of increase of average prices?
Should we strive for no change at all, that is, zero inflation?
Via CalculatedRisk, 13 February 2012


The ongoing discussions of economic policy and principles since the Great Recession
Again and again one sees people with seemingly sterling credentials
— Federal Reserve presidents, economists with Ph.D.s from good schools —
propounding views that I thought were obvious fallacies, at least to anyone who had studied the subject a bit
Paul Krugman, 11 February 2012


Suddenly, a growing number of commentators are suggesting that the worst is behind us
Aside from the fact that, historically at least, bursting bubbles have generally been followed by drawn-out and messy overshoots to the downside I have one question:
Why are share prices approaching intermediate term highs at the same time that bonds yields are hovering near record lows?
SeekingAlpha, 6 February 2012 with nice chart


What Greece has in essence committed itself to is an internal devaluation lasting years, if not decades into the future.
There is no discernible end to the austerity
Greece also faces a massive hit to nominal wages and living standards as it seeks to impose competitiveness
There is not a hope of Greece growing its way back to debt sustainability while still in the euro.
Jeremy Warner, 13 Feb 2012


A more polite form of German-bashing by Lagarde, Geithner and Cameron   I if the eurozone is to survive – and the world economy is to avoid disaster –
Germany has to do much more, and pay much more, to keep the single currency afloat

They make demands for financial commitments that would risk economic and political disaster back in Germany.
Gideon Rachman, FT 13/2 2012


Voluntary
The agreement means that private creditors will have to write down between 70 and 75 percent of their claims.
Yet it remains unclear whether a sufficient number of investors will ultimately go along with the deal.
Der Spiegel Staff, 13 February 2012


European Doubts Growing over Greece Debt Strategy
Austerity is merely driving the country deeper into economic despair.
Is it time for a radical rethink? Many think the answer is yes.
Der Spiegel Staff, 13 February 2012


Many Greeks are in despair.
They are against further austerity and yet they fear the unknown,
bankruptcy and exclusion from the eurozone.

Gavin Hewitt, BBC Europe editor, 13 February 2012


The extraordinary decision by Angela Merkel to campaign for Sarkozy in the April-May presidential elections
where he is trailing in the polls against the Socialist candidate Francois Hollande) has been criticized in much of the German press
David Marsh, MarketWatch 13 February 2012


Why Greece and Portugal ought to go bankrupt
Wolfgang Münchau, Financial Times 12 February 2012


The Roman Inquisition was one of several inquisitions conducted under the auspices of the church.
These had a conviction that the cause was not only just but also so urgent that nothing must stand in the way:
not practical considerations and certainly not competing considerations of principle or moderation.
Cullen Murphy, New York Times February 11, 2012


S&P downgrades ratings of 34 Italian banks
Financial Times, 10 February 2012


"the 1930s are not so far away"
It is considered bad manners to accuse the inventors of the fiscal pact for the eurozone of not having learnt the lesson of German reparations after the first world war.
But the pact enshrines a similar intellectual error, and this needs saying.
Martin Taylor, Financial Times 10 February 2012


Record imports widen US trade deficit to $48.8bn in December
BBC 10/2 2012


On Friday, German commentators argue that it is time for EU politicians to face the truth about the situation
- and accept that Greece will either have to default or leave the common currency
Der Spiegel, Friday 10/2 2012


Why Greece Will Default, Leave the Euro Zone
My conjecture is based on a simple fact: If I were Greek, I'd leave the euro zone
John Carney, Senior Editor, CNBC.com, 10 Feb 2012


Europe is now deliberately trying to push Greece out
Jeremy Warner, February 10th 2012


Its called the Greek "bailout" or the "Greek rescue package"
But, who, exactly, is now being rescued?
Is it the Greeks? Or is it international investors - and the euro?
BBC Economics editor Stephanie Flanders, 10 February 2012


European finance ministers held back a rescue package for Greece in a rebuff that
left lawmakers in Athens under government pressure to endorse a newly minted austerity plan or exit the euro
Bloomberg, 10/2 2011


Merkel: I Won't Take Part In Pushing Greece Out Of Euro and
It’s necessary to create a political union
Rolf Englund blog 10 februari 2012


Angela Merkel is often depicted by the Western media as a boring, mousey and indecisive physicist obsessed by rules and the Euro ideal.
In fact, she is none of these things.
Her unusual and at times murky past suggests that she is driven by the ideal of technocratic power, has no firm belief in anything, and is ruthlessly disloyal when it suits her.
Her role in the former East Germany has been cleaned up by those around her.
The Slog, 30 January 2012


Nice graph
Where the Greek bailout money goes
Daniel Hannan,February 8th, 2012


It's Time To End the Greek Rescue Farce
There isn't even the slightest sign that the situation might improve
Stefan Kaiser, Der Spiegel 7 February 2012


French Trade Gap Record $91 Billion in 2011
With a presidential election less than three months away,
the deficit has become a political issue as a symbol of France’s decline
Bloomberg 7 February 2012


How much is the troika demanding from Greece? How tight is the squeeze?
Here’s a look based on the most recent IMF report
We’re now looking at a scenario in which Greece is forced into killing levels of austerity to pay its foreign creditors, with no real light at the end of the tunnel.
Paul Krugman, 6 February 2012


The debate on the correct setting for fiscal policy at a time of recession is probably the oldest debate in macro-economics.
One key element in the debate is the trade off between supporting output growth in the short term,
versus the need to control the growth of public debt in the long term.

Gavyn Davies, FT 5 February 2012


JP Morgan Advises Its Clients To Read Zero Hedge Three Weeks Ago
ECB/IMF's subordinating, gap between domestic- and foreign-law bonds
Tyler Durden, Zero Hedge, 6 February 2012


Jean-Claude Juncker, head of the Euro Group:
There will be no debt haircut for Portugal.
We have always said that Greece was a special case.

Der Spiegel, 6 February 2012


a new Glass-Steagall Act – a complete separation between classic commercial banking and investment banking
Capitalism works – and works far better than any other system – because the discipline of the marketplace keeps greed, folly and incompetence in check.
When this is lacking, when businesses are considered too big, too important, or too interconnected to fail, this crucial discipline disappears, and
disaster is almost inevitable. Separation is essential to avoid this.
Nigel Lawson, Financial Times 5 February 2012


German unemployment has fallen to a post-Reunification low of 5.5 pc
France’s jobless rate has crept up to a post-EMU high of 9.9 pc
The half-century habits of Franco-German condominium die hard.
It is a painful process for French elites to admit that monetary union is asphyxiating /stryper, kväver/ their economy

and must inevitably trap France in mercantilist subordination to Germany
Ambrose Evans-Pritchard, 5 Feb 2012


It takes about 125,000 new jobs just to keep up with population growth each month.
That means we created roughly 120,000 jobs that helped bring down the unemployment number.
The US economy has created almost 3 million jobs in the last two years.
That means we only need another 7 million to get back to where we were in 2007
John Mauldin, 4 Februay 2012


Involuntary
To nudge those that won't agree to the swap, Greece is planning to
adopt retroactively "collective-action clauses" that bind the minority of creditors to the decisions of the majority.
Such CAC clauses are "accepted market practice" — when new bonds are issued, says Charles Blitzer, a former IMF official who worked on several sovereign restructurings.
"However, retroactively inserting CACs in sovereign bonds via legislation is unprecedented."
Wall Street Journal, 4 Februay 2012


Voluntary
A default by any other name is still a default.
When Greece defaults, the inter-connected chains of credit default swaps will fall like dominoes.
Charles Hugh Smith, oftwominds 4 February 2012


Regeringskälla: Den grekiska regeringens förhandlingar med internationella borgenärer går bra
Källan sade även att dessa diskussioner inte skulle komma att slutföras under fredagen
DI 2012-02-03 21:51, men,men


US Unemployment
The participation rate declined to 63.7% and the employment population ratio was unchanged in January at 58.5%.
There are a total of 12.8 million Americans unemployed and 5.5 million have been unemployed for more than 6 months.
CalulatedRisk 3 February 2012


Portugal - The next special case?
The country’s task is to regain wage and price competitiveness so that it can grow its way out of its debts
Amid recession, the country ran a current-account deficit of more than 8% last year
The Economist prinst 4 February 2012


Eurozone Problems
I’m giving a talk in Paris tomorrow. Here are some slides;
they won’t come as a shock to regular readers, but it may be useful to see them all in one place
First, I make the case that the overall economic crisis is driven by private debt, not public debt
Paul Krugman, New York Times, 30 January 2012


A disturbingly large number of credit experts warn that
the ECB life-line is not the "game-changer" that the markets seem to think,
cannot in itself can save Euroland,
and may prove counter-productive – perhaps soon

Ambrose Evans-Pritchard, 31 anuary 2012


Voluntary
As reported on January 22, it initially looked as though Greece might hold off on an actual default announcement until late March
after the next scheduled payment date of its maturing sovereign debt and, perhaps, not even until after the 2012 German and French elections.
A number of events and realizations appear to be moving the schedule forward such that the official default announcement could come at any time.
seekingalpha.com, 1 February 2012


Voluntary
Greek officials are scrambling to meet a deadline on Friday to restructure €200bn of debt controlled by private bondholders, an essential condition for the next rescue plan.
Financial Times, February 1 2012 m


More market alarm bells on Portugal
The implied interest rate rose by more than one percentage point to well over 21%
Stephanie Flanders, BBC Economics editor, 30 January 2012


"The EU's 16th summit was anything but sweet"
Greece and Portugal are "increasingly on death rows…and Merkel speaks about austerity."
Bill Gross, Pimco founder and co-chief investment officer, told CNBC 31 January 2012


Europakten
Fiscal indiscipline was not the dominant cause of the collapse,
but rather sloppy lending and improvident private borrowing,
Martin Wolf Financial Times 31 January, 2012


Fiscal discipline is not the cure.
This attempt to vindicate the catastrophic austerity of Heinrich Brüning, German chancellor in 1930-1932, is horrifying.
Martin Wolf Financial Times 31 January, 2012


The EU summit
A deal, but to what end?
Charlemagne, The Economist 31st January 2012


if relatively big economies like Italy and Spain got into trouble
The eurozone crisis has been blowing for two years. It has not abated.
In that time there have been, at least, 15 summits. Maybe more.
A long grinding, gruelling marathon to hang on to a European dream.
Gavin Hewitt, BBC Europe editor, 29 January 2012 with nice pic


Grekisk tvångsförvaltning
The Greek reaction was one of outrage.
Finance minister Evangelos Venizelos was quoted by Kathimerini:
“Whoever puts before a people the dilemma of choosing between financial assistance and national dignity disregards basic historical lessons.”
Education Minister Anna Diamantopoulou /tidigare EU-kommissionär/ slammed the plan as “the product of a sick imagination.”
Eurointelligence 30 januari 2012


„Merkel fordert bedingungslose Kapitulation“
Both Winston Churchill and Joseph Stalin disapproved of the demand for unconditional surrender
Bild-Zeitung/Wikipedia


Britain’s slump has now gone on longer than the slump in the 1930s
it’s worth remembering the rapturous reception the Cameron austerity program received here,
not just from the right, but from centrists. Here’s David Broder:
Paul Krugman, January 28 January 2012

Indeed, Broder's column - which I mercifully did not read at the time - is worse than I imagined
- That the Washington Post Published and Kept on Publishing David Broder Is Reason Enough for It to Shut Down Today and Never Reopen
Brad DeLong January 28, 2012


Involuntary
Hedge funds, more than any others, stand to profit,
and are betting that the voluntary debt rescheduling will fail
Stefan Kaiser, Der Spiegel 25 January 2012


Voluntary
'There Is No European Emergency Plan'
Greece is struggling to reach an agreement on debt relief with its private-sector creditors.
But even if it ultimately does, the country may need vastly more funding than has been envisioned so far.
Der Spiegel, 27 January 2012


Spain's unemployment figure passed the five million mark
5.3 million people were out of work at the end of December
Almost half of all 16-24 year-olds in the country are jobless
The rate rose from 21.5% in the third quarter to 22.8%
BBC 27 January 2012


“They are going to sign a treaty that makes Keynesianism illegal,”
Charlemagne, The Economist print, Jan 28th 2012Greece Involuntary
Step one is to force private bondholders to take more losses.
They have been treated with kid gloves so far because European governments insist the debt deal must be voluntary,
thanks in part to a misplaced fear of triggering credit-default swaps. That must change.

The Economist print, 28 January 2012


Greece Voluntary
Half a percentage point might not seem like a big deal. But when you're looking at €100 billion in debt and a 30-year time frame,
it comes out to a cool €15 billion — still not pocket change.
Wall Street Journal, 27 January 2012


The Milan summit in 1985 gave the push for the single market. Five years later a meeting in Rome set the timetable for the euro.
This provided the occasion, incidentally, for the toppling of Margaret Thatcher: her “No, No, No” to the single currency stirred a Tory rebellion.
Philip Stephens Financial Times 26 January 2012


Inställer Grekland betalningarna måste eurozonen agera blixtsnabbt för att visa att den inte låter Portugal gå samma väg.
Grekland omtalas alltmer sällan som ett specialfall skriver
Timothy Garton Ash, kolumn, DN.27 januari 2012


Forget Greece; it’s Portugal that’ll destroy euro
Commentary: One default is an accident; two is a systemic crisis
MarketWatch Jan. 25, 2012


Merkels uncompromising message – matched by many other German participants in Davos – has caused some dismay among other delegates .
Financial Times 25 January 2012


Speaking on the fringes of the forum, George Soros, the financier, blamed Germany for many of the eurozone’s woes.
“The austerity that Germany wants to impose will push Europe into a deflationary spiral,” he told journalists.
“The fact that an unsustainable target is being imposed creates a very dangerous political dynamic.
Instead of pulling countries together, it will drive them to mutual recrimination.”
Financial Times 25 January 2012


Minsky moment
In 2009, the world was in a state of shock.
Now, despite successful efforts at stabilising economies, people are closer to despair.

Something seems to be wrong with the system. But what, and what needs to be done?
Martin Wolf, FT, January 22, 2012


Minsky moment
IMF's Christine Lagarde warns of '1930s moment'
BBC 23 January 2012


European finance ministers balked at putting up more public money for Greece,
calling on bondholders to provide greater debt relief
Bloomberg, Jan 24, 2012 2:02 AM GMT+0100


Now, the bankers and leaders of Europe are getting ready to walk to the edge of the Abyss.
If they /Greece/ walk away and there is an uncoordinated default, it will guarantee chaos.
Bank collateral will collapse and credit default swaps will be triggered, including many sold by European banks that are already essentially insolvent.
John Mauldin, 21 January 2012


The sticking point is the interest paid on the new bonds, bearing in mind they will not mature for 30 years.
If the rate is too low - say less than 3.8% - the investors will cry foul and insist the deal is no longer voluntary.
If it isn't voluntary then Greece is in default.
Gavin Hewitt, BBC Europe editor, 23 January 2012, 10:00 GMT


The breakeven rate on Sweden’s 10-year inflation-linked bonds shows investors expect annual inflation of 1.55 percent over the next decade
“When breakevens have been at these levels, traditionally it has been a buy,”
Bloomberg, Jan 23, 2012


Greek bondholders draw line in the sand
Private owners of Greek debt have made their “maximum” offer for the losses they are willing to accept, the bondholders’ lead negotiator has said, implying that any further demands could kill off a “voluntary” deal and trigger a default.
Financial Times, January 22, 2012 7:21 pm


The financial markets have calmed for the moment, but the next wave of turbulence may be just around the corner.
Germany is under pressure from all sides to provide more funds to rescue the common currency,
but Chancellor Angela Merkel would prefer not to pay any more.
Der Spiegel, 20 January 2012


The central bank, based in Frankfurt, used typically understated and technical language to describe its actions,
but it appears to have done what its leadership said throughout 2011 that it would not do:
namely, flood the financial markets with euros

New York Times, 20 January 2012


Greece, Voluntary...
Talks dragged on past midnight as Prime Minister Lucas Papademos met for a third day with negotiators which represents the private creditors.
They are being asked to take a loss on their bond holdings to lighten Greece’s debt load by €100 billion ($129 billion).
Washington Post, 20 January 2012


This week Europe’s banks had to tell the European Banking Authority how they plan to raise money to fill the holes on their balance sheets.
The numbers are huge. Greece’s banks have to find €30bn by June, Spain’s €26bn and Italy’s €15bn.
In total, the region’s banks have a shortfall of €115bn.
Financial Times, 20 January 2012


Would Northern Rock or Lehman Brothers have survived if they had had more capital?
Sadly not.
For the reality is that it is not the amount of capital a bank holds that protects it in a crisis,
but its ability to access ready cash for its immediate needs.
Financial Times, 20 January 2012


European governments have signed a "suicide pact" by imposing fiscal austerity plans that will collapse their economies,
Joseph Stiglitz, the liberal economist, has warned.
Malcolm Moore, Daily Telegraph,Hong Kong, 17 Jan 2012


The consensus is turning against austerity
George Eaton, New Statesman blog, 20 January 2012


No. 303 Polish Fighter Squadron
The highest scoring RAF squadron of the Battle of Britain.
No Poles in the Victory Parade 1945


Greece was closing in on an initial deal with private bond holders on Friday
that would prevent it from tumbling into a chaotic default
but lose investors up to 70 percent of the loans they have given to Athens.
CNBC, Friday, 20 Jan 2012, 9:42 AM ET


The IMF is no longer serving its purpose
To save the eurozone, the International Monetary Fund needs to dispense tough love, not endless bail-outs.
Jeremy Warner, Daily Telegraph, 19 Jan 2012


Too Big to Fail undermines the free market faith
Once a financial institution has become so big or interconnected that its insolvency threatens the stability of the system, politicians must intervene.
The problem of “too big to fail” has made society – more precisely, the taxpayer – hostage to the survival of individual financial institutions.
Otmar Issing, Financial Times, January 19, 2012


Greece failed to reach an agreement with its international creditors on Wednesday,
further extending the critical bondholder talks.
Louise Armitstead, Daily Telegraph, 18 Jan 2012, 10:15PM GMT


To avoid bankruptcy when 14.5 billion euros of bond fall due in March.
In Washington, an IMF spokeswoman said staff at the Fund had sought executive board approval for talks with Greece
that might lead to a deal requiring "exceptional access" to IMF loans.
Reuters, Jan 19, 2012 11:13am IST


S&P’s downgrade of Portuguese sovereign bonds to junk status has forced many funds to offload bonds.
With S&P’s decision, all rating agencies now rank Portugal as below investment grade.
Portuguese 10-year spreads have risen to over 13% - about 3pp up from last week.
Eurointelligence, 18 January 2012


“unnecessary and harmful”
Finland’s foreign minister Erkki Tuomioja said in an interview with the Financial Times that Finland should not sign the proposed treaty
enshrining a fiscal compact, and that “the majority of [the Finnish] parliament has the same view as I do”.
Financial Times, 16 januari 2012


The German chancellor remains a believer.
This weekend she said that Greece could rebuild its economy despite austerity.
She accepts that spending cuts alone won't work, but she believes that structural reforms have to be forcefully implemented although they take time.
Gavin Hewitt, BBC Europe editor, 16 January 2012


“So far we are seeing, at worst, an orderly decline in the housing market,” he /Bernanke/ said. /March 2006/
Tim Iacono, 13 January 2012 with very nice chart


"voluntarily"
Athens had hoped to reach a deal with its creditors on a 50 percent debt haircut,
but banks have now made it clear that efforts to reach an agreement could fail.
Should the country go bankrupt, the European Central Bank stands to lose the most.
Der Spiegel, 13 January 2012


The committee representing Greece's lenders said that some parties
had not responded constructively to the proposed 50% debt write-off.
BBC, 13 January 2012


The biggest danger is Greece
Greece has a €14.4 billion bond due on March 20th.
The country’s slow-motion bank run has continued
The Economist print, 14 January 2012


The European Union must recognize Italy's efforts in fighting the sovereign debt crisis
or risk the third-largest euro zone economy falling into the hands of anti-EU populists
Italian Prime Minister Mario Monti, CNBC 11 Jan 2012


Monti called the breaches of the Maastricht Treaty limits on deficit ceilings by France and Germany,
soon after the launch of the single currency, the "worst mistake in the EU in the past ten years".
CNBC 11 Jan 2012


Germany has long insisted that austerity be the primary strategy used in confronting the ongoing euro-zone debt crisis.
Italy has now joined France in demanding a more nuanced approach.
Italian prime minister seems to have lost his enthusiasm for austerity.
He has begun pursuing a different direction - one diametrically opposed to that which German Chancellor Angela Merkel would like to see.
Der Spiegel, 11 January 2012


Utopism
The Eurofanatics should join the Marxists in the dustbin of history
How on earth did Lord Howe conclude that the whole of Europe could use the same currency and the same interest rate, with minimal fiscal transfers?
There is one possible answer. Geoffrey Howe may well have believed that monetary union would lead inexorably to fiscal union and thus to political union.
If so, why he – and the other Eurofanatics – failed to share that insight with the public
Rolf Englund blog 2012-01-10


Mr Cameron, The Prime Minister, said he believed the ''most likely outcome'' was that the euro would hold together, despite the current debt crisis.
But he stressed that in the longer term it was essential to address the ''fundamental competitiveness divide'' between the powerful German economy
and the weaker southern states.

Daily Telegraph, 9 Jan 2012


The fact that we can occupy the posts of neither the president or chief economist only
shows even more clearly that Germany is being pushed to the margins of the ECB.
It has been regularly voted down in important decisions since May 2010.
All of the nice talk about how the ECB would function based on the Bundesbank model,
and how Germany would play a special role as the largest country,
have proven to be hollow words.
Hans-Werner Sinn, Der Spiegel, 9 January 2012


Angela Merkel om "frivillig" nedskrivning med 50 procent av Greklands skulder
"The second Greek aid package, including this [debt] restructuring, must be in place quickly.
Otherwise it won't be possible to pay out the next tranche for Greece," she told a news conference.
The rescue, worth 130bn euros would include a voluntary restructuring of Greek debt - meaning bondholders would have to write off 50% of the Greek bonds' value.
BBC, 9 January 2012


Federal support of homeownership greatly overvalues its meaning in American life.
Through tax breaks and guarantees, the government boosted homeownership to its peak in 2004, when 69 percent of American households owned homes.
Subsidies for homeownership, including the mortgage interest deduction, reached $230 billion in 2009, according to the Congressional Budget Office.
Michael F. Ford, Washington Post, 6 January 2012


According to the Federal Reserve, American real estate lost more than $6 trillion in value, or almost 30 percent, between 2006 and 2010.
One in five American homeowners is underwater, owing more on a mortgage than what the home is worth.

Michael F. Ford, Washington Post, 6 January 2012


Burning Oil to Keep Cool:
The Hidden Energy Crisis in Saudi Arabia
(RE: and other hot countries, e.g. India)
Chatham House, December 2011


Despite a reputation for being a slow-growing alternative to stocks for the risk-averse,
bonds just passed stocks' long-term performance over the past 30 years.
CNBC, 5 Jan 2012


Euro
As I keep pointing out, there are no easy choices left.
Some countries must choose between difficult and very bad, and others are faced with either disaster or calamity.
John Mauldin, 12-31-2011


Could the West simply start saving and paying back its debt?
If too many debtors pursued this path at the same time, the ensuing reduction in consumption would lead to lower growth, higher unemployment, and correspondingly less income,
making it more difficult for other debtors to save and pay back.
This phenomenon, described by Irving Fisher in 1933 in The Debt-Deflation Theory of Great Depressions, can result in a deep and long recession,
combined with falling prices (deflation).
David Rhodes and Daniel Stelter, via John Mauldin, January 2012


The big divide is between those – the Austrians
– who hold that the mistakes are made by governments while the solution is to let the distorted financial edifice collapse
and those – the post-Keynesians
– who hold that a modern economy is inherently unstable, while letting it collapse would take us back to the 1930s.
I am decidedly in the latter camp.
Martin Wolf, Financial Times, January 3, 2012


Total debt-to-GDP levels in the 18 core countries of the OECD rose from 160 percent in 1980 to 321 percent in 2010.
Disaggregated and adjusted for inflation, these numbers mean that the debt of nonfinancial corporations increased by 300 percent,
the debt of governments increased by 425 percent, and the debt of private households increased by 600 percent.
David Rhodes and Daniel Stelter, via John Mauldin, January 2012


In the eurozone this shift to fiscal austerity is running alongside a still bigger experiment:
the construction of a currency union around a structurally mercantilist core
among countries with negligible fiscal solidarity, fragile banking systems, inflexible economies and divergent competitiveness.

Martin Wolf, Financial Times, January 3, 2012


Inept politicians
It looks like 2012 will be the year of self-induced sluggishness.
History teaches that financial crises are followed by years of weakness.
But some of the current pain is unnecessary.
The Economist editorial, Jan 7th 2012


Ponzi
Western economies have not acted much differently than the fraudster Madoff.
Almost everyone - in Europe and in the United States - has been living beyond their means, from consumers to politicians to entire countries
Alexander Jung, Der Spiegel, 5 January 2012


Italy
UniCredit shares fell nearly 15pc today on the size of the larger-than-expected discount, 43 procent
which is designed to help the bank meet a new minimum core capital requirement imposed by the European Banking Authority.
Harry Wilson, Banking Correspondent, Daily Telegraph, 4 Jan 2012


The Budapest government saw borrowing costs soar and the currency plunge as traders bet that international authorities may abandon Hungary,
letting it become the first European Union country to default on its debts.
Louise Armitstead, Daily Telegraph, 4 Jan 2012


It will be the revolts, a sort of Mediterranean Spring, rather than the continued financial traumas, that will eventually goad leaders into action
Louise Armitstead, Daily Telegraph, 28 Dec 2011


How I Learned to Stop Neoclassicizing and Love the Liquidity Trap
There is only one real law of economics: the law of supply and demand.
If the quantity supplied goes up, the price goes down.
Brad DeLong, November 05, 2011


Paul Krugman has a piece up on his blog which he appears to regard as
a knockout blow to the concept of "Ricardian Equivalence"
Andrew Lilico, Daily Telegraph, December 27th, 2011


How far needs the resurgent capitalism that emerged in the 1980s,
under the leadership of Ronald Reagan in the US and Margaret Thatcher in the UK, to be reformed.
Financial Times, editorial, December 27, 2011


The East India Company
The Company that ruled the waves
It was one of the first companies to offer limited liability to its shareholders.
It laid the foundations of the British empire.
The Economist print Dec 17th 2011


A new report released by the European Commission late last week
underlines the devastating consequences of the financial crisis on youth employment,
and acknowledged the difficulty in implementing policies to alleviate this crisis as the European Union focuses on austerity.
The Wall Street Journal, 19 December 2011


“The Youth Opportunities Initiative – President of the European Commission José Manuel Barroso said –
shows young people across Europe that we are attentive to their situation.

IEWY News, december 2011


Just before Christmas, the European Central Bank flooded the financial markets with 500 billion euros
This week has seen the level of deposits at the ECB's overnight facility rise to close to €412 billion
Normally banks tend to lend any excess funds to each other. By doing so, they can make more money
- especially given that interest rates at banks are currently twice as high as those offered by the ECB.
Der Spiegel, 27 december 2011


French unemployment at 12-year high
Rose by 29,900 in November to reach 2.85 million, up 5.2 per cent on the year
French job market is deteriorating ahead of the April-May presidential election.
FT, December 26, 2011


Why should the members of the IMF finance Italy when German savers pull out and the German government
does not want the ECB to come to the rescue of a fellow member of the common currency area?

The US administration has already ruled out any American contribution because it would not pass Congress.
Daniel Gros, director of the Centre for European Policy Studies, 22.12 2011


When banks can't borrow, they can't lend.
That, in turn, leads to an economic slowdown or even a recession.
And in the worst case, banks that can't borrow go bust because they're unable to repay their own debts as they fall due.
That's why today's offer of three-year loans to the eurozone's banks by the European Central Bank matters
Robert Peston, BBC Business editor, 21 December 2011


Higly recommended
How The West Went Bust
BBC Business editor Robert Peston
December 2011


"a backdoor bank rescue"
ECB this week splashed out €489 billion ($638 billion) in three-year loans to 523 banks
Draghi has been at pains to point out that this sort of lending to banks is a normal central-bank function.
Wall Street Journal, 24 December 2011


"Baby boomers with 80pc of UK wealth shouldn’t feel guilty about younger generations' problems"
80 pc of the Britain's net personal wealth is owned by people aged over 50
while younger folk often have no savings, substantial debts and little hope of becoming homeowners any time soon.
Daily Telegraph, December 24th, 2011


Recent events have given us a dramatic demonstration of
the reality of nominal wage stickiness.

Despite crushing unemployment, wages in Ireland and Latvia have come down only slightly — but Iceland, by letting its currency devalue, achieved a quick 30 percent fall in wages relative to the euro zone.
Paul Krugman. December 24, 2011


Fiscal Policy Works
Paul Krugman, New York Times, December 24, 2011


ECB’s exposure to weaker eurozone economies has now reached €705bn, up from €444bn in early summer
The ECB's balance sheet is not only far greater than the Fed, at $3.2 trillion compared to $2.9 trillion for Ben Bernanke,
but at 30x leverage, has the same risk as Lehman did at its peak.
Tyler Durdenm, Zero Hedge, 20 December 2011


How the west cut its debts
The crucial issue is that during that period, the state engineered a situation where the yields on government bonds were kept slightly below the prevailing rate of inflation for many years.
Gillian Tett, FT, December 22, 2011


Olivier Blanchard, the chief economist at the IMF, om multiplikatorn
Blanchard’s blog post on what went wrong in 2011 is, totally sensible and on point
Paul Krugman, December 21, 2011


Horst Reichenbach
The Greek press has dubbed him the "German Premier"
- one of the friendlier terms used.
Der Spiegel, 21 december 2011


Hong Kong is culling 17,000 chickens after three birds were confirmed to have died from
the deadly H5N1 bird flu strain in the past week.
BBC, 21 December 2011


The scale of Wednesday's bail-out for eurozone banks by Draghi's European Central Bank (ECB) should simply confirm worst fears.
European banks face a €600bn tsunami of debt coming due in 2012 (mostly in the first quarter)
and many simply can't pay up because the usual source of refinancing, wholesale money markets, are refusing to lend them any more.
Damian Reece, Daily Telegraph, 21 Dec 2011


Eurozone banks have rushed to take out
cheap three-year loans offered by the ECB, borrowing 489bn euros ($643bn)
BBC, 21 December 2011


Now we know that the recent housing crash was about 14 percent worse than previously thought.
Diana Olick, CNBC Real Estate Reporter, 21 Dec 2011


The banks are under massive pressure to raise their core Tier 1 capital ratios to 9pc by next June.
This requires a €2.5 trillion adjustment according to the BIS’s Global Stability Board.
Most of that is going to be done by slashing loan books – deleveraging in the jargon –
since they cannot raise fresh capital at a viable cost and don’t wish to be nationalised.
Ambrose Evans-Pritchard, December 21st, 2011


Senior officials in Brussels officials worry that summit leaders created even more political uncertainty
by giving birth to an unwieldy new European treaty that will lead to months of protracted negotiations over a pact
that will be presented to national parliaments at a time when anti-Brussels sentiment is at its highest in a generation.
It is a recipe for political upheaval, reinvigorated populism and colossal distraction.
Peter Spiegel, FT, 20 December 2011


There is, after all, a severe agency problem in banking whereby managers and employees
have hogged a disproportionate share of the returns to the disadvantage of shareholders.
John Plender, FT, December 20, 2011


Workers of Europe unite, you've only euro chains to lose
Comrades across Europe, come over to the eurosceptic side.
Ambrose Evans-Pritchard, 18 December 2011


Fed's decision to accept the rules laid out by regulators in Basel that could come before Christmas
is a defeat for giant U.S. banks that argued the guidelines needn't be so strict.
could prompt them to reduce lending and hurt the economy
Wall Street Journal, 19 December 2011


Spanish Bad Loans Surge to Highest in 17 Years
Bloomberg, December 19, 2011


Spain Awaits Austerity Steps
Spain's prime minister-elect this week will assume his office and take his first steps
the need for collective sacrifices to overhaul an ailing economy grappling with a towering debt load and a 21% unemployment rate.
"I hope he calls for blood, sweat and tears, said Emilio Lamo de Espinosa, sociology professor at Madrid's Complutense university.
Wall Street Journal, 19 December 2011


Divisions in eurozone over ECB bond-buying
One of the ECB’s most senior figures said the bank should not be used to fund national debts and that if it was forced to, it would mean the end of the single currency.
Jonathan Russell, Daily Telegraph, 17 Dec 2011


If the euro zone is to escape its death spiral
Simon Nixon, Wall Street Journal, 12 December 2011


"The Iron Lady" is the name of the new film in which Meryl Streep stars as Margaret Thatcher.
You have only to consider the title itself to understand the impact of the person portrayed.
Charles Moore, Wall Street Journal, 17 December 2011


"at least €1 trillion is necessary to stabilize the euro"
European leaders last week agreed to outfit the International Monetary Fund with 200 billion euros But Germany's central bank has its doubts:
Some heavyweight countries are balking, and it also increases risks for German taxpayers.

Der Spiegel, 16 december 2011


The ECB lowered its benchmark interest rate from 1.25% to 1% to try to mitigate the coming recession.
It agreed to provide unlimited cash to commercial banks for up to three years, at its main interest rate,
to replace the medium-term funding that private investors are unwilling to extend.
The Economist print, Dec 17th 2011


Following the EU Summit on 9-10 December,
Fitch has concluded that a ‘comprehensive solution’ to the eurozone crisis
is technically and politically beyond reach…

Joseph Cotterill on Dec 16, FT Alphaville


Once again Europe’s leaders have failed to solve the euro crisis.
The new treaty could easily be killed by the markets or by its rejection in one or more euro-zone country.
As investors and voters lose faith, the task of saving the single currency grows harder.
Sooner or later, the euro will be beyond saving.
The Economist print, Dec 17th 2011


The idea is to write fiscal discipline into national constitutions
But such a compact will not safeguard the euro against future booms and busts.
Until financial markets crashed in 2008, Spain and Ireland were hailed as economic stars,
with lower public-debt burdens and healthier budgets than Germany.
The Economist print, Dec 17th 2011


The compact will not resolve today’s troubles.
The package dwells too much on austerity, and too little on growth.
If in the coming years elected governments that impose austerity stir up civil unrest,
outside enforcers in the EU will before long become a target for popular rage.
The Economist print, Dec 17th 2011


To Ms Lagarde, saving the euro and saving the world economy are one and the same thing. They are not.
Jeremy Warner, December 16th, 2011


Om man har en sedelpress går man inte i konkurs, forts.
French central bank governor Christian Noyer has lashed out against credit rating agencies
for threatening to axe the country’s AAA status,
claiming if any nation should be downgraded it’s the UK.
Damian Reece, Daily Telegraph, 15 Dec 2011


If I had to give a snap judgment on the embryonic plan to “save the euro”,
I would say it is deflationary in the short term and inflationary in the long term
If the Republicans do well in the 2012 US elections, the stage will be set for a repetition of
many of the economic errors of the 1930s, when countries tried to fight depression with cuts of all kinds.
Samuel Brittan, 15 December 2011


Hungary and the Czech Republic have raised concerns about the EU's plans for closer fiscal union,
saying they should apply only to eurozone states.
Hungarian PM said he did not wish to join any deal that moved towards tax harmonisation.
BBC 15 December 2011


No. The Irish Economy Is Not Recovering
via Brad deLong, 15 December


The notion that justices in Luxembourg would levy and enforce financial sanctions on an already-bankrupt member-state is obviously absurd.
The actual enforcement mechanism remains what it is-the Germans' willingness to pay.
Put bluntly, credible enforcement means German puppet regimes in Rome, Athens, Madrid, and perhaps Paris.
Michael S. Greve, Timbros storastyster American Enterprise Institute, December 13, 2011


U.S.'s Fiscal Union Is Lesson for Europe
If Illinois goes bust, it is likely Illinois will go bust alone, says Mr. Ang.
If Greece goes bust, it's likely Greece will go bust along with other European countries.
David Wessel, The Wall Street Journal's economics editor, December 15, 2011


A constitutional and economic monstrosity
UK’s behaviour took attention away from the failure of the eurozone’s leaders to devise a credible remedy for the ills of the currency union.
They propose, instead, to tighten the screws on fiscal deviants. It may feel good. But it will not work.
Martin Wolf, Financial Times, December 13, 2011


Italy and Spain need to borrow a combined € 590 bn in 2012
their yields remain above sustainable levels,
ECB’s efforts at buying debt in the secondary markets have so far been ineffective in holding yields down
John Paulson, Financial Times, December 14, 2011


Italy paid a euro era record yield of 6.47 percent
to sell five-year paper at its first auction of longer-term debt
after the EU moved towards greater fiscal integration at last week's summit
CNBC 14 Dec 2011


Lessons of the 1930s
Stiglitz describes a different view of the Depression which purports to overthrow the current macroeconomic understanding
decline in America's agricultural sector
The Economist Dec 13th 2011, by R.A.


If you are the ECB, you want to remind Mr Sarkozy that there are still
important differences between these lending facilities and its purchases of government bonds.
the credit risk for this kind of lending - lending in exchange for illiquid collateral -
should remain on the national central bank's balance sheet, not be carried by the euro-system as a whole.
Stephanie Flanders, BBC Economics editor, 12 December 2011


Sorting Out the Euro Mess
Anatole Kaletsky, Charles Gave, Francois Chauchat – GaveKal
via John Mauldin, december 2011


Europe's common currency actually has two gigantic problems.
The euro-zone's other, barely mentioned but huge problem is competitiveness.
It's far more basic and looks less solvable than the sovereign debt problem.
Allan S. Blinder, a professor of economics and public affairs at Princeton University,
and a former vice chairman of the Federal Reserve, Wall Street Journal, 13 december 2011


One answer is playing out now as a Greek tragedy:
You have a depression. And if neither monetary stimulus, fiscal stimulus, nor currency depreciation is possible,
when does this depression end?
Allan S. Blinder, Wall Street Journal, 13 december 2011


Germany current account surplus of 5.7 per cent, even bigger than China’s, 5.2
The eurozone deal will fail
because it offers no explanation of how, precisely, the German current account surplus will be recycled
if the southern European nations head down the path of fiscal righteousness.
Stephen King, Financial Times, 12 december 2011


It would be Europe’s worst nightmare: after weeks of rumors,
the Greek prime minister announces late on a Saturday night that the country will abandon the euro
As the country descends into chaos, the military seizes control of the government.
New York Times, December 12, 2011


Depression and Democracy
Unemployment in both America and Europe remains disastrously high.
Leaders and institutions are increasingly discredited.
And democratic values are under siege.
Paul Krugman, New York Times, December 11, 2011


Orwellian Currency Area
Kevin O’Rourke has a very good point:
what European leaders are describing as “fiscal union” is very nearly the opposite
Paul Krugman, December 10, 2011


A Summit to the Death
Kevin O'Rourke, 9 December 2011


Merkel's Teutonic summit enshrines Hooverism in EU treaty law
Angela Merkel’s summit has sealed a 1930s outcome for Europe,
further entrenching Germany’s misguided and contractionary policies
without offering any viable way out of the crisis at hand.
Ambrose Evans-Pritchard, 11 Dec 2011


Welcome to Europe, 2021.
Brussels has been abandoned as Europe's political headquarters. Vienna has been a great success.
"There is something about the Habsburg legacy," explains the dynamic new Austrian Chancellor Marsha Radetzky.
"It just seems to make multinational politics so much more fun."
The Germans also like the new arrangements. "For some reason, we never felt very welcome in Belgium,"
recalls German Chancellor Reinhold Siegfried von Gotha-Dämmerung.
Niall Ferguson, 21/11/2011


Is Germany’s fiscal straitjacket an example for others?
Germany’s constitutional Schuldenbremse of 2009 is likely to be the model for the 15 euro-zone countries
The Economist print Dec 10th 2011


"We have started a new phase in European integration," Angela Merkel told the Bundestag
Her words were keenly awaited by the German political elite.
Indeed, the speech may eventually be seen as one of the defining speeches in the recent history of the European Union.
Kabir Chibber, Business reporter, BBC News, 8 December 2011


“The year 1941 will be, I am convinced, the historical year of a great European New Order.”
Adolf Hitler


Traders are asking a more mundane question:
“Has it /EU summit/ done enough to get us through to Christmas?”
Their answer: probably not.
John Authers, Financial Times, December 9, 2011


Twenty years after the Maastricht Treaty, which was designed not just to integrate Europe
but to contain the might of a united Germany,
Berlin had effectively united Europe under its control, with Britain all but shut out.
New York Times, 9 December 2011


In reality, Europe is on the path toward becoming a federal country
The European idea as we know it is in the process of dissolving into thin air.
The monumental postwar project of a peacefully unified continent where all member states hold hands in friendship collapsed overnight.
Roland Nelles, seit März 2011 Mitglied der Chefredaktion, Der Spiegel, 9 Dezember 2011


In the long hours of a bitter Brussels night Europe changed.
A major step was taken towards closer integration. It was not as a result of popular demand by Europe's people.
It came about because Europe's leaders believed their project had "never been in such danger".
Gavin Hewitt, BBC Europe editor, 9 December 2011


Two decades to the day after the Maastricht Treaty was concluded, the EU's tectonic plates have slipped
momentously along same the fault line that has always divided it — the English Channel
The Economist, 9 December 2011


Of the nine other EU countries outside the euro, Hungary, the Czech Republic and Sweden
have said they must consult their parliaments.

Six others - including Denmark, Poland and Latvia - have agreed to join the new deal.
BBC 9 December 2011


European stocks are up today, and I have no idea why. I’m with Felix Salmon — this looks like a disastrous meeting.
More austerity, more posing of the crisis, wrongly, as being all about fiscal deficits; no mechanism for ECB funding.
Paul Krugman, December 9, 2011


France and Germany have bulldozed Britain out of EU for the sake of a treaty that offers absolutely
no solution to the crisis at hand, or indeed any future crisis
Europe's blithering idiots and their flim-flam treaty
Ambrose Evans-Pritchard, December 9th, 2011


Germany and France are seeking a separate agreement among the 17 euro-zone members.
That, though, may be illegal say many.
"Many" = The legal services experts of the European Commission,
the European Central Bank and the European Council

Der Spiegel, 9 december 2011


Beware the Merkozy recipe
The euro crisis cannot be solved by yet another one-sided solution
The Economist print Dec 10th 2011


A German government official on Wednesday rejected suggestions by Van Rompuy that it might be possible to enforce closer budget discipline
through secondary legislation rather than formal treaty change
Financial Times 7 December 2011


Merkozy failed to save the eurozone
Two heads, it is said, are better than one.
In the case of Angela Merkel and Nicolas Sarkozy that was not the case.
Martin Wolf, Financial Times, 6 December 2011


Content of Merkozy proposal
Eurointelligence 6 dember 2011


No fiscal union, no Eurobonds, no ECB as lender of last resort – yet.
Just the usual blather and a revamped Stability Pact (Fiskalunion).
Private investors will not have to face further haircuts after Greece (if you believe anything they say on this subject) but that was already the case.
Ambrose Evans-Pritchard, December 5th, 2011


Ms Merkel’s scepticism also stems from bitter experience.
She followed investors’ advice and called for private holders of Greek bonds to share the burden of a second bail-out for Greece.
Those who have spoken to the chancellor say she feels duped by those investors, who urged her to agree to a restructuring of Greece’s massive debt burden
but then told the chancellor that she had also made all other eurozone bonds suspect.
Financial Times, 4 December 2011


Merkel signed up to a commitment that private sector bondholders
would not in future be asked to bear some of the losses in sovereign debt restructurings, as she insisted on earlier this year in the case of Greece.
Financial Times 5 December 2011


None of Mrs Merkel’s proposals - whether enshrined in EU treaties or not - offer any meaningful solution to the crisis at hand.
They continue to ignore the cancer in the EMU system: the corrosive 30pc currency misalignment between North and South,
and the German-Dutch trade surplus.
Ambrose Evans-Pritchard, 4 Dec 2011


How to Forge a Common European Identity
Der Spiegel 2 december 2011, with nice pic


A Franco-German plan aimed at solving the euro-debt crisis by a partial loss of sovereignty and deeper fiscal integration
sparked bellicose anti-German comments from French opposition politicians.
Leaders of far-left and far-right groups, and representatives of mainstream parties, accused Paris of bending to German diktats
Wall Street Journal, 3 december 2011


Please stop defaming Germany out there in the blogosphere.
The Germans gave up the D-Mark reluctantly under French and Italian pressure, as the price for acquiescence in Reunification.
They entered EMU at an overvalued rate after the Reunification bubble, leaving them in semi-slump for half a decade.
They slowly clawed back competitiveness the hard way, by squeezing wages and driving up productivity.
Ambrose Evans-Pritchard, December 2nd, 2011
En lysande artikel


Events on the Continent have come to feel much like the drift into war.
There is a feeling of powerless inevitability about it.

Jeremy Warner, 1 Dec 2011


You are all wrong, printing money can halt Europe's crisis
Ambrose Evans-Pritchard , December 1st, 2011


This time they may save the euro
Mr Monti’s appearance on the scene has made possible a deal that would see
Germany underwrite the weaker eurozone economies
in return for political commitments to put their national finances in order.
Philip Stephens, Financial Times, December 1, 2011


For Europe, a Lehman Moment
The world can't wait for architects to draw up plans for a new and improved Europe.
David Wessel, The Wall Street Journal's economics editor, 1 December 2011


Bank of England Governor Sir Mervyn King
Banks should brace themselves to withstand the "extraordinarily serious and threatening" economic situation
Eurozone crisis was the biggest threat to the UK's banking system.
King said the Bank itself was making "contingency plans" in case of a eurozone break-up.
BBC 1 December 2011


Markets have frozen up almost completely for European banks bond issuance
shifted towards secured bonds, which are backed by assets that investors can grab if the bank defaults
The Ecoomist print Dec 3rd 2011


Mario Monti's weakness is that he is seen as "sponsored" by Berlin and Brussels. All the time spent discussing his plans with European officials undermines his standing at home. As an unelected leader he will have to implement deeply unpopular cuts without a mandate. Rightly or wrongly some of the anger will attach itself to Germany.
Gavin Hewitt, BBC Europe editor, 30 November 2011


Everything depends on Italy,
because financial markets now fear that it may be insolvent.

Italy can save both its own economic sovereignty and the euro if it acts decisively and quickly to convince the financial markets that it will balance its budget and increase its rate of economic growth so that the ratio of its public debt to its gross domestic product will decline in a steady and predictable way.
Martin Feldstein, Financial Times, 30 November 2011
Med kommentar av Rolf Englund


Central bank deal should remind eurozone leaders of looming disaster
The warning signs of an impending European banking collapse, which would have global implications, cannot be ignored any longer.
Damian Reece, Head of Business, Dainly Telegraph 11:01PM GMT 30 Nov 2011


7.89 % for three years, and 7.56 % for 10 years
The make-or-break question - for Italy and for the eurozone - is whether there is the faintest chance those rates will fall,
without the supply of emergency finance to a highly indebted government that's presiding over a very slow-growing economy.
Robert Peston, BBC Business editor, 29 November 2011


One possibility would be to guarantee financing of rollover of public debts and fiscal deficits
for Italy, Spain and Belgium for 2012 and 2013. That would cost up to €1,000 bn
Martin Wolf, Financial Times, 29 November 2011


The fiscal solution
Europe's "Hamiltonian moment"
Buttonwood, The Economist, Nov 29th 2011


BBC: Greece does not have its own central bank that print money
Rolf Englund blog 29 november 2011


The euro zone's 17 finance ministers converged on EU headquarters Tuesday in a desperate bid to save their currency
— and to protect Europe, the United States, Asia and the rest of the global economy from a debt-induced financial tsunami.
CNBC, 29 November 2011


Investors need to prepare for three possible outcomes to the European debt crisis,
including the worst-case scenario in which the monetary union is left in tatters,
Pimco's Mohamed El-Erian, the co-CEO of the the world's largest bond fund manager
CNBC, 29 Nov 2011, with nice pic


'Germany As Isolated on Euro as US Was On Iraq'
Market participants and EU politicians are starting to sound more apocalyptic in their warnings about the euro crisis
as yet another make-or-break summit, on Dec. 8 and 9, draws near.
Meanwhile the pressure on Germany to drop its opposition to euro bonds or a massive intervention in bond markets by the European Central Bank is intensifying by the day
. Der Spiegel, 29 November 2011


One striking feature of the euro crisis is how fast the unthinkable has become mainstream.
Until the Cannes summit a month ago, a euro-zone breakup was considered a tiny probability.
Now every investor is discussing the implications of a possible breakup.
Simon Nixon, Wall Street Journal, 29 November 2011


- Germany is the only country in Europe that can act to save
the eurozone and the wider European Union from “a crisis of apocalyptic proportions”
The Polish foreign minister, Financial Times, November 28, 2011


Euro Zone on the Brink - A Continent Stares into the Abyss
Fear is spreading through the financial markets as investors pull their money out of the crisis-stricken euro-zone countries.
With Chancellor Angela Merkel opposed to using the ECB's firepower to solve the crisis, the monetary union appears increasingly in danger of breaking apart.
Some economists are even arguing for Germany to reintroduce the deutsche mark.
Der Spiegel, Staff, 28/11 2011


The long shadow of the 1930s
Could things go bad again?
I mean really bad – Great Depression bad, world war bad?
The kind of cataclysmic event my generation has learned to think belongs only in the history books.
Gideon Rachman, Financial Times, November 28, 2011


The eurozone has 10 days at most.
If the European summit could reach a deal on December 9 the eurozone will survive.
If not, it risks a violent collapse.
Even then, there is still a risk of a long recession, possibly a depression.
Wolfgang Münchau, Financial Times 27/11 2011


Ms. Merkel,Madame Nein until she has persuaded her colleagues to amend the euro-zone treaty to permit Brussels (spelled B-e-r-l-i-n) to control the tax, spending and fiscal policy of euro-zone members.
at the next euro-zone leaders' meeting on Dec. 9.
Unless, of course, many of the member nations prefer leaving the euro zone to becoming part of what they have taken to calling the Fourth Reich.
Irwin Stelzer, director of economic policy studies at the Hudson institute, Wall Street Journal 28/11 2011


German Bund yields have risen to 59 basis points above Swedish bonds
Should the Fed save Europe from disaster?
The dam is breaking in Europe. Interbank lending has seized up.
Much of the financial system is paralysed, setting off a credit crunch just as Euroland slides back into slump.
Ambrose Evans-Pritchard, 27 Nov 2011


Are markets betting on IMF bailout of Italy?
Eurozone banks have placed 256bn euros on deposit at the ECBat its penally low interest rate
rather than take the risk of lending the cash to other European banks.
Robert Peston, BBC Business editor, 28 November 2011


European banks have sold $413bn worth of bonds this year,
equivalent to just two-thirds of the $654bn that is due to be returned to investors in 2011 as the debts mature
Financial Times, November 27, 2011


Breaking up is hard to do
It has suddenly become respectable to ask the question: what would happen if the euro broke up?
Gavyn Davies, Financial Times, November 27, 2011


The people who bullied Europe into adopting a common currency,
the people who are bullying both Europe and the United States into austerity aren’t technocrats.
They are, instead, deeply impractical romantics.
So why did those “technocrats” push so hard for the euro, disregarding many warnings from economists?
Partly it was the dream of European unification, which the Continent’s elite found so alluring that its members waved away practical objections.
Paul Krugman, New York Times, November 20, 2011


Tighter controls on the “Club Med” countries’ purse strings
But that’s not “fiscal union”.
The only way a single currency can work in the long term is by pooling a large share of total tax revenues and having intra-regional fiscal transfers, as in the US. Yet that will never happen in Western Europe.
Liam Halligan, DT 26 Nov 2011


Monti Says Merkel, Sarkozy Agree Italy Default Would Lead to End of Euro
Bloomberg Nov 25, 2011


The eurozone sovereigns lack a true lender of last resort.
They are what Charles Goodhart of the London School of Economics calls "subsidiary sovereigns".
Martin Wolf, FT 2011-11-23


We’re not occupiers, says Greek task force
Horst Reichenbach, who was appointed leader of the task force in September, acknowledged in an interview he had
underestimated how much his German nationality would inflame local sensitivities and complicate his mission.
Financial Times November 25, 2011


Italian bond yields rise above 8%
So-called “real money” managers – including pension funds and insurers – as well as banks have already begun
offloading their holdings of “peripheral” European debt.
Financial Times, November 25, 2011


Jürgen Habermas:
Power has slipped from the hands of the people and shifted to bodies of questionable democratic legitimacy, such as the European Council.
Basically, he suggests, the technocrats have long since staged a quiet coup d'état

Der Spiegel, 25/11 2011, med bra länkar


ECB board member Jose Manuel Gonzalez-Paramo urged euro-area politicians to take bold steps toward fiscal union to end the debt crisis,
“It is now a time for politicians to be bold and courageous” and “complete as soon as possible the great project begun 60 years ago towards ever closer union,” he said.
Bloomberg 25 November 2011


Death of a currency as
Eurogeddon approaches
It's time to think what hitherto markets have regarded as unthinkable – that the euro really is on its last legs.
Jeremy Warner, DT 24 Nov 2011


Is this really the end?
Unless Germany and the ECB move quickly, the single currency’s collapse is looming
The Economist print Nov 26th 2011


The crisis in the euro area is turning into a panic and dragging the zone into recession.
The risk that the currency disintegrates within weeks is alarmingly high
The Economist, print Nov 26th 2011


Euro-zone leaders say they are determined to save the single currency. But the smart money is voting with its feet.
Simon Nixon, Wall Street Journal, 23 Nov 2011


In aggregate, European banks’ loans exceed their deposits,
so they rely on wholesale funds — short-term bills, longer-term bonds or loans from other banks — to bridge the gap.
The Economist, print Nov 26th 2011


Markets and the euro 'end game'
Stephanie Flanders, BBC Economics editor, 24 November 2011


'A Complete Disaster'
Germany has been considered a safe haven of financial stability amid the ongoing euro crisis - but that may be changing.
Growing mistrust from investors seems apparent after what has been described as a "disastrous" government bond auction on Wednesday.
Der Spiegel, 23 November 2011


The Federal Reserve told the 31 largest U.S. banks to test their loan portfolios and trading books against a deep recession and a European market shock
unemployment rate of as much as 13 percent, an 8 percent drop in GDP and a 21 percent plunge in home prices.
Bloomberg Nov 23, 2011


If there is not one common illness it is hard to apply one common cure
In many ways it is unfortunate that the Greek crisis was the first one to break out, since this has reinforced earlier stereotypes that the problem with the Euro is the lack of sufficiently strong fiscal controls from the centre.
Edward Hugh, November 20th, 2011


In a research note - entitled The “Last Days” of the Euro - published today Credit Suisse warns
the lack of political and fiscal unity in Europe could lead us to the end of the euro “as we know it”
21 Nov 2011


European politicians often talk of financial markets in frankly hostile terms.
Last year, Jean-Claude Juncker, the prime minister of Luxembourg and the president of the Eurogroup – which co-ordinates the 17 countries that use the European single currency – proclaimed:
“We have to be able to stop the financial markets. We have the instruments of torture in the basement.”
Gideon Rachman, Financial Times, 21 November 2011


After almost two years in which the focal point of the euro-zone debt crisis has shifted from one European capital to another,
it has finally arrived where it belongs: in the bloc's headquarters in Brussels
Simon Nixon, Wall Street Journal, 22 November 2011


If you have half an hour, read this paper (pdf) by
Philip Whyte and Simon Tilford for the Centre for European Reform.
The deeper causes of Europe’s crisis and why the reactionary policies imposed Germany’s Wolfgang Schauble and the northern neo-Calvinists will lead to certain disaster.
Ambrose Evans-Pritchard November 21st, 2011


Dwindling trust between the banks is forcing them to rely more and more heavily on the European Central Bank (ECB) to fund their activities,
The head of Europe's seventh-largest bank, Deutsche Bank's Josef Ackermann, said long-term funding was increasingly hard to obtain.
"The willingness of investors to make long-term investments in banks is not very pronounced."
CNBC 18 Nov 2011


On Friday, Mario Draghi said “no”.
The president of ECB declared that the eurozone crisis was a crisis in need of a political solution and the ECB would not bail out anybody.
To underline the message, the ECB’s governing council had earlier in the day put up a ceiling of €20bn on its weekly bond purchases.
Wolfgang Münchau, FT 20 Nov 2011


With the replacement of Zapatero's Socialist party by Rajoy's conservative Popular Party,
all the governments in office in the PIGS — Portugal, Ireland, Greece and Spain — have been turned out.
Irwin Stelzer, WSJ, 21 Nov 2011


German finance minister Wolfgang Schauble – the most dangerous man in the world – is imposing a reactionary policy of synchronized tightening on the whole eurozone
through the EU institutions, invoking a doctrine of “expansionary fiscal contractions”
that has no record of success without offsetting monetary and exchange stimulus.
Ambrose Evans-Pritchard, DT, 20 Nov 2011


If Germany genuinely wishes to save Spain and Italy, it must allow EMU-wide reflation and
mobilize the ECB as a lender of last resort to halt the bond crisis, since the EFSF rescue fund does not exist.
To create a currency without such a backstop is criminally irresponsible.
Ambrose Evans-Pritchard, DT, 20 Nov 2011


Conspiracies, Coups and Currencies
The inhabitants of Italy and Greece, who have just watched democratically elected governments toppled by pressure from
financiers, European Union bureaucrats and foreign heads of state, it evokes the cold reality of 21st-century politics.
Democracy may be nice in theory, but in a time of crisis it’s the technocrats who really get to call the shots.
National sovereignty is a pretty concept, but the survival of the European common currency comes first.
Ross Douthat, New York Times, November 19, 2011


The euro is a macro-economic weapon of mass destruction - it simply must be defused.
Should Germany sanction the European Central Bank to guarantee the sovereign debts of all ?
These are the questions that the cheer-leaders of “fiscal union” need to answer.
Liam Halligan, DT, 19 Nov 2011


Berlin doesn’t know what to do.
Should Germany sanction the European Central Bank to guarantee the sovereign debts of all ?
The world’s financial markets are watching and waiting, convinced that Merkel will eventually relent.
Liam Halligan, DT, 19 Nov 2011


“Fiscal union” advocates will also need, when the time comes, to send out the eurozone riot-police.
Voters get angry, and sometimes violent, when their own politicians let them down.
But when they feel controlled and humiliated by foreigners, they become totally enraged.
That, I’m afraid, is the undeniable lesson of history.
Liam Halligan, DT, 19 Nov 2011


The longer the financial crisis in Europe drags on, the greater the risk of a European economic collapse with substantial additional negative spillover effects on the United States and the rest of the global economy.
John H. Makin, American Enterprise Institute, October 31, 2011


The financial crisis in Europe has resulted from the attempt to impose a single money on such disparate economies as Germany and Greece.
John H. Makin, American Enterprise Institute, October 31, 2011


“It’s a pretty terrible spiral,”
Nervous investors around the globe are accelerating their exit from the debt of European governments and banks,
increasing the risk of a credit squeeze that could set off a downward spiral.
New York Times 18 Nov 2011


Of course, even a panic can be rational.
If you think the very existence of the eurozone is now in question, then the funding pressure we are seeing across Europe
- not just governments but also, as the Wall Street Journal and the FT report today, banks and major companies - is entirely rational.
Stephanie Flanders, BBC Economics editor, 18 november 2011


Spain becomes eurozone's weaker link
If you add together all debts - government, corporate, financial, household
- Spain is a much more indebted or leveraged country than Italy.
Robert Peston, BBC Business editor, 18 Nov 2011


Economic crisis has shown up, once again, the democratic deficit at the heart of the European project as a whole.
The eurozone’s elected political class failed, for more than a decade, to tell voters what a common currency would cost.
No politician dared to explain to the Greeks or the Italians, let alone Germans, the truth.
The truth was that Italy and Greece were not competitive and were paying themselves more than they could afford.
The German people were not told that a currency union transfers political and economic cost from profligate states to prudent ones like their own.
Michael Ignatieff, FT, November 17, 2011


The gathering storm in Italy has a growing number of policy makers calling on the ECB
to use its most powerful tool—its printing press—to shore up debt markets by buying unlimited amounts
of euro-zone bonds, becoming the lender of last resort.
So far, the bank has resisted, arguing this wouldn't be legal under European law.
Wall Street Journal, 18 November 2011


Bernard Connolly, “The Rotten Heart of Europe”, Europe’s most persistent prophet of doom
“The current policy of lending plus austerity will lead to social unrest,”
Mr. Connolly told at a conference held this spring, arguing the case that
Greece, Italy, Portugal and Spain could not simply cut their way to recovery.
New York Times, November 17, 2011
Länkar till Margit Gennser och Johan Hakelius


To ask the ECB to step in, in these circumstances, is basically to ask it to take risks onto its balance sheet,
on behalf of a fiscal union that does not yet exist.
Apart from anything else, it's deeply undemocratic. No-one ever elected the ECB.
Stephanie Flanders, BBC Economics editor, 16 november 2011


Forget About Italy and Greece
Spain Next on Agenda
"In a lot of ways it's more worrisome than Italy," Megan Greene, senior research analyst at Roubini Global Economics
CNBC 16 Nov 2011


Harvard University Professor Martin Feldstein, who predicted in 1998 that the euro would prove an “economic liability,”
said the single currency will survive for now, even as he bets Greece quits within a year.
Bloomberg 16 Nov 2011


The eurozone is now subject to a generalised and full-blown run on its bond market
as the crisis has now spread to France, Belgium and Austria.
Eurointelligence 16 November 2011


The Roman empire divided irretrievably. Yet the dream of reunification never died.
It was apparent in the claims of popes and “holy Roman emperors”. It was carried by Napoleon’s eagles.
It is the aspiration embedded in the European Union.
Martin Wolf, Financial Times, November 15, 2011


"The challenge of our generation is to finish what we started in Europe, and that is to bring about, step by step, a political union,"
Merkel told the party congress in the east German city of Leipzig, CNBC 14 Nov 2011


To anyone in the periphery or living outside the euro zone, the problem lies in the design of the euro,
which has left one of the richest region's in the world unable to prevent a debt crisis in one of its smallest economies
spiraling out of control and threatening to devastate the global economy.
Simon Nixon, WSJ, 8 Nov 2011


What the ECB is being asked to do is provide an open-ended commitment to subsidize Italy's debts by agreeing to underwrite the risk of default.
That is a major transfer of fiscal sovereignty that will de facto make all euro-zone countries henceforth responsible for each other's debts.
Simon Nixon, WSJ, 8 Nov 2011


Italy’s labour cost competitiveness against Germany has deteriorated by around 50 per cent since the mid-1990s.
How can this conceivably be reversed in a low inflation environment within EMU?
Gavyn Davies, FT November 13, 2011


With interest rates on its sovereign debt surging well above seven per cent, there is a rising risk that Italy may soon lose market access. Given that it is too-big-to-fail but also too-big-to-save, this could lead to a forced restructuring of its public debt of €1,900bn.
That would partially address its “stock” problem of large and unsustainable debt but it would not resolve its “flow” problem,
a large current account deficit, lack of external competitiveness and a worsening plunge in gross domestic product and economic activity.
Nouriel Roubini, FT 10 November 2011


The only way to save the eurozone from collapse
The eurozone may be only weeks away from a financial collapse.
Through a combination of short-sightedness and financial illiteracy, the European Council has now put itself in a position where it desperately needs Eurobond
Wolfgang Münchau, FT 13 November 2011


The introduction of a Eurobond will require a broader and deeper economic government that extends well beyond the notion of a fiscal union.
But it might not happen. The crisis is moving too fast. We may well find that the Germans, the Dutch and the Finns are not ready for this.
Their political leaders have certainly not prepared the ground for such a momentous decision.
Wolfgang Münchau, FT 13 November 2011


Eurobonds are the only answer to Europe’s crisis;
Mario Monti, Financial Times, July 20, 2011
Rolf Englund blog 13 november 2011


Eurobonds are out of the question as Germany is against them and
they would require a change in treaties that would take years to approve.

Nouriel Roubini, FT 10 November 2011


Where is the ECB Printing Press?
European regulators allowed their banks to leverage up to 450 to 1 on their capital,
on the theory that sovereign nations in an enlightened Europe could not default, and therefore no reserves need to be kept for “investing” in government debt. And with those rules, banks borrowed massively and invested it in government debt, making the spread.
It was an awesome free profit machine. Until Greece became a road bump. Now it is a nightmare.
Even if you only invested 4% of your bank’s assets in Greek debt, if that is more than your capital then you are bankrupt.
John Mauldin, 12 Nov 2011


It is hard for us in the US to understand, but the commitment of European leaders to a united Europe is amazingly strong. They will do whatever they think they must do
As a way to think about it, the US fought its most bloody war over the question of whether or not to remain a union. I think you have to call that commitment. Commitments to an ideal can drive people into situations that others have a hard time understanding.
John Mauldin, 12 Nov 2011


Sarkozy:
You cannot make a single currency without economic convergence and economic integration. It's impossible.
But on the contrary, one cannot plead for federalism and at the same time for the enlargement of Europe. It's impossible. There's a contradiction.
We are 27. We will obviously have to open up to the Balkans. We will be 32, 33 or 34.
I imagine that nobody thinks that federalism — total integration — is possible at 33, 34, 35 countries.
Charlemagne, The Economist Nov 10th 2011


EU has repeatedly failed to put forward a convincing euro rescue.
Its latest and bravest attempt, at the end of last month, fell short of the mark—just like all the others.
That is because the Europeans are deeply at odds over what the crisis is really about, and riven by disagreement over what each country must contribute towards solving it
So long as the euro zone’s members cannot settle these arguments, or at least agree that their differences matter less than finding a solution,
the collective action needed to defend the euro will remain impossible.
The Economist, Special report, print, Nov 12th 2011


Finito?
I have been examining and re-examining the situation, trying to find the potential happy ending.
It isn't there. The euro zone is in a death spiral.
The Economist, Free Exchange, Nov 9th 2011, by R.A,


Last week, everyone was insisting that the departure of Prime Minister Silvio Berlusconi would calm markets.
On Wednesday, it became apparent that the opposite was true.
After all, what comes next might be worse.
Der Spiegel 9 november 2011


Ialy's debt crisis spiraling out of control.
Italian government 10-year bond yields have reached a euro-era record of 6.7 %.
Increased European Central Bank bond-buying — last week's purchases were double those of the week before — have failed to halt the slide in prices.
European banks are dumping Italian bonds at a loss and being rewarded by the market.
Many now argue that only an unequivocal commitment from the ECB to act as a lender of last resort by signaling its willingness to buy unlimited quantities of debt
Simon Nixon, WSJ, 8 Nov 2011


Safety nets encourage loose behaviour.
But when the whole eurozone is in peril and the future of the European Union is at stake,
it is no time to be quibbling about morally hazardous niceties.

John Plender, FT 8 Nov 2011


A euroozone built on one-sided deflationary adjustment will fail.
If policymakers had understood two decades ago what they know now, they would never have launched the single currency. Only fear of the consequences of a break-up is now keeping it together.
The question is whether that will be enough. I suspect the answer is, no.
Martin Wolf, FT, 8 Nov 2011


Whatever Silvio Berlusconi's faults, which are undoubtedly many,
since when was it thought acceptable for the central bank to effectively decide on what the government in Italy should be?
The now repeated imposition of supra-national policy by an unelected elite on the citizens of the eurozone has got to be ultimately unusustainable.
The dangers of extremist popularism followed in short order by Balkanisation are all too obvious.
Jeremy Warner, DT, November 8th, 2011


BNP Paribas SA and Commerzbank AG (CBK) are unloading sovereign bonds at a loss,
leading European lenders in a government-debt flight that threatens to exacerbate the region’s crisis.
Bloomberg 8 November 2011


If you have a printing press you don´t go bankrupt
When a country enters a monetary union, like EMU, all debts become foreign debt
in the meaning that the central bank in the country cannot print money.
Rolf Englund 7 Nov 2011


For reasons of pride, fear, ideology and personal survival,
it is extremely hard for European leaders to accept that the euro is a large part of the problem.

Gideon Rachman, FT 7 November 2011


A German veto and EU treaty constraints stop ECB intervening with overwhelming force as a genuine lender of last resort.
The bank is itself at risk of massive over-extension without an EU treasury and single sovereign entity to back it up.
This lack of a back-stop guarantor is an unforgivable failing in the institutional structure of monetary union.
Ambrose Evans-Pritchard, 6 Nov 2011


Euro crisis reaches the Rubicon
Sarkozy and Chancellor Merkel said that if Greece failed to accept the bailout package then she would have to leave the euro – and even the EU.
This is dynamite. The monetary union may behave more like a fixed exchange rate bloc
Roger Bootle, Daily Telegraph 6 Nov 2011


After the creation of the euro in 1999, European nations that had previously been considered risky,
and therefore faced limits on the amount they could borrow, began experiencing huge inflows of capital.
After all, investors apparently thought, Greece/Portugal/Ireland/Spain were members of a EMU, so what could go wrong?
Paul Krugman, New York Times, 22 May 2011


Home prices languish near post-bubble lows, over 30% below peak.
The plunge in prices has left nearly a quarter of all mortgage borrowers owing more than the value of their homes;
nearly 10m are seriously delinquent on their loans or in foreclosure.
The Economist print 5 Nov 2011


The one form of adjustment that is made a condition of financial support is ever more severe fiscal austerity.
Never mind that Greek national output is already more than 9 per cent below its 2008 level and industrial production nearly 23 per cent down.
Never mind that unemployment has soared to 17 per cent.

The Greeks are being told by international institutions and creditor countries to squeeze, squeeze and squeeze again.
I know how I would have voted in a Greek referendum on the package, were it to have gone ahead.
Samuel Brittan, Financial Times November 3, 2011


"would make the collapse of Lehman Brothers seem like a small problem"
A bank run in Greece is a “real danger” and the country’s plan for a referendum on the European bailout package is a “very serious threat” to the currency,
Andreas Utermann, the firm’s /Allianz Global Investors, a fund-management unit of Europe’s biggest insurer/ chief investment officer, said at a press event in Frankfurt today.
Bloomberg Nov 3, 2011


Vad journalisterna och EU-eliten missade
Research by The Slog has revealed that the Referendum Law being invoked by George Papandreou is a mere 29 days old.
There is evidence that the Greek leader purposefully promoted the man behind it, and that thus his use of it was premeditated.
But his exact motive remains unclear.
The Slog blog, 1 November 2011

Top of page


Unless the European Central Bank step in very soon and on a massive scale to shore up Italy, the game is up.
We will have a spectacular smash-up.

Italy is not fundamentally insolvent. It is only in these straits because it does not have a lender of last resort, a sovereign central bank, or a sovereign currency.
The euro structure itself has turned a solvent state into an insolvent state. It is reverse alchemy.
Ambrose Evans-Pritchard, 1 November 2011

Certain architects of EMU calculated that the single currency would itself become the catalyst for a quantum leap in integration that could not be achieved otherwise.
This was the Monnet Method of fait accompli and facts on the ground. These great manipulators of Europe’s destiny may yet succeed.
Ambrose Evans-Pritchard, 1 November 2011

Top of page


Eurodämmerung
Things are falling apart in Europe; the center is not holding.
Papandreou is going to hold a referendum; the vote will be no.
Italian 10-years at 6.29 at pixel time; that’s a level at which the cost of rolling over the existing debt will force a default

And with everyone simultaneously pushing for fiscal austerity, a recession seems almost certain, aggravating all of the continent’s problems.
Paul Krugman 1 November 2011


What will happen to the euro?
The Stability Pact – intended to make EMU governments run prudent budgets – is losing its credibility.
This essay asks the question: what will happen if national debts start to rise again and some governments then have difficulty borrowing?
It suggests that there will be calls for bailout, that the EU’s political structures will not cope well with the resulting arguments
over which countries will pay,
and that the eventual and painful result will be the re-establishment of national currencies.
Bernard Connolly and John Whittaker, 3 October 2002, revised 6 November 2002


(Reuters) - Greeks protesting at austerity measures demanded by foreign lenders blocked a major national parade on Friday
to commemorate Greek resistance in World War Two, shouting "traitors" at President Karolos Papoulias and other officials.
The annual military parade in the northern city is one of the most symbolic events in Greece's political calendar and commemorates the rejection of Italy's ultimatum to surrender in 1940. It was the first time it had been canceled.
We must unite to overcome this crisis," Papoulias said, adding that he had fought the Germans as a 15-year-old boy. "So who is a traitor?
2011-10-28

Greek protesters call president "traitor" 28.10.2011
Youtube

Rolf Englund:
Läs mer här hur bra det är för freden att ha en gemensam valuta


Greece’s prime minister unexpectedly announced a referendum to approve a second EU bail-out deal for his austerity-hit country,
less than a week after it was agreed with international creditors at a European Union summit.
Financial Times 31 Oct 2011


Let us think the unthinkable:
Could the eurozone disintegrate?
The answer is yes.

If /Italy/ fails to rise to the challenge it confronts, a default or even a forced withdrawal
from the eurozone is perfectly conceivable.
Bernard Connolly, a notorious opponent of the monetary union, even argues that the debt ratio will explode upwards,
given the low inflation Italy needs and the declining potential rate of growth that Italy also has
(Italy and monetary union: voyage of the damned, Banque AIG, May 18 2005.)
Martin Wolf Financial Times 25/5 2005
Just det, 2005

Top of page


Bundestag went along with /Merkel/ – with an important caveat.
They made their approval conditional on the European Central Bank continuing to comply with Article 123 of the Treaty of Lisbon,
which says that the ECB cannot print money (or words to that effect).
John Mauldin, 29 Ocy 2011


Be Honest – The European Debt Deal Was Really A Greek Debt Default
This Greek debt deal is a huge red flag which signals to global financial markets that there is no longer safety in European bonds
theeconomiccollapseblog.com, 28 Oct 2011

Top of page


As Sir John Major wrote this morning in the FT, this does not solve EMU’s fundamental problem,
which is the 30pc gap in competitiveness between North and South,
and Germany’s colossal intra-EMU trade surplus at the expense of Club Med deficit states.

Ambrose Evans-Pritchard, 27 Oct 2011


If losing half the face value of a bond does not amount to a default, what does?
The bond exchange is billed as “voluntary”, but it is not clear that the International Swaps and Derivatives Association, a trade body, will agree.
The Economist print 29 Oct 2011

Sadly, this latest deal promises to be no more enduring. At best, it will buy time before the next round of panic.
At worst, it may push the euro zone into catastrophe.
The Economist print 29 Oct 2011

Top of pageOne day after European leaders announced a plan to boost their euro backstop fund to 1 trillion euros,
China indicated it may attach conditions to any money it invests.
Der Spiegel 28 Oct 2011


A key reason why the eurozone is under challenge is that markets have become conscious of a fundamental weaknesses in its design.
It relies on three hardly-compatible principles: national banking systems, which both finance the sovereign and rely on it as a potential backstop;
states that are supposed to be solely responsible for their own debt, so that they cannot rely on partners when in trouble;
and a central bank that has not been given the mandate to be a lender of last resort.
Jean Pisani-Ferry, economist and director of Bruegel, FT 26 October 2011

Top of page


The apparent alternative of disorderly default and break-up would almost certainly plunge Europe,
and very possibly the rest of the world too, into prolonged depression.
Whatever satisfaction those such as William Hague derive from being proved right about the folly of monetary union,
it cannot be in our economic interests to see the project end in catastrophe.
Ergo, they must support what in opposition would have been anathema – ever closer union.
Jeremy Warner, Daily Telegraph 25 Oct 2011


At issue is the overall size of Europe’s banking system and its reliance on the wholesale funding markets.
With $55,000bn in assets, the sector is more than four times the size of its US counterpart.
As a result, Europe’s banks are primarily funded by the wholesale markets, a much less stable source of financing than deposits.
At roughly $30,000bn, the sector’s reliance on wholesale financing markets is roughly ten times that of the US.
Oliver Sarkozy, FT October 24, 2011

Top of page


In many ways, the euro-zone debt crisis is now all about Italy.
The Economist, Charlemagne 24 Oct 2011 with nice pic


According to Germany's chancellor, Angela Merkel,
"Italy has great economic strength, but Italy does also have a very high level of debt
and that has to be reduced in a credible way in the years ahead."
However, some economists might disagree with her assessment.
BBC 24 October 2011

Top of page


Why the housing burden stalls America’s economic recovery
The central irony of financial crisis is that while it is caused by too much confidence, too much borrowing and lending and too much spending,
it can only be resolved with more confidence, more borrowing and lending, and more spending.
Lawrence Summers, FT October 23, 2011


Europe is now leveraging for a catastrophe
A leveraged EFSF is attractive to politicians for the same reason that subprime mortgages once appeared attractive to borrowers.
- the crisis ultimately vindicates the German constitutional court’s conservatism in its definition of what constitutes a functioning democracy
Wolfgang Münchau, FT October 23, 2011


Even if leaders do enough to avoid a financial meltdown,
resolving the deeper causes of the debt crisis — which include economic disparities that Europe hasn't figured out how to redress within the euro framework —   is likely to take years, analysts and officials warn.
WSJ 22 October 2011


There are clear-cut things that you do if you’re in a liquidity trap.
A liquidity trap is simply defined as when the private sector is in a deleveraging mode, or a de-risking mode,
or an increasing savings mode — all of which you can also call deleveraging phenomena —
because of enduring negative animal spirits caused by legacy issues associated with bubbles.
Paul McCulley, at John Mauldin, 3 October 2011
Highly Recommended

Top of page


Asked why EU leaders were still holding the Sunday meeting, the German official said:
“That’s a good question. Sarkozy wants one.”
Financial Times 21 October 2011

The postponement is due to a combination of two factors: Nicolas Sarkozy’s diplomacy, and
the German Bundestag’s insistence that it needs to give a mandate to the chancellor ahead of the summit.
Eurointelligence 21 October 2011


A UK businessman is offering
a £250,000 /SEK 2,6 miljoner/ prize for the best plan to manage one or more countries abandoning the euro currency.
The award is being sponsored by Lord Wolfson, the chief executive of Next, the High Street retailer, and a Conservative party donor.
BBC 20 October 2011


Nicolas Sarkozy gatecrashed Jean-Claude Trichet’s farewell party in Frankfurt
and put France’s demand back on the table to give the EFSF a banking licence so that it could refinance itself via the ECB,
Financial Times Deutschland writes.
Eurointelligence 20 October 2011

Top of page


The Bundestag made it clear to Angela Merkel that it insists on seeing the draft proposals for the EFSF guidelines in German this Thursday
if it is to give the chancellor a mandate for negotiations at the summit on Sunday, Frankfurter Allgemeine Zeitung reports.
Eurointelligence 20 October 2011


Pumping cash into a problem and imposing austerity – as is happening in Greece – is not the answer.
Finding ways for prices and wages to adjust is.
But without a floating exchange rate, that requires a level of government intervention
that would probably be unacceptable to electorates.
Daily Telegraph quoting Mervyn King, Bank of England, 18 Oct 2011

Top of page


Europe Deeply Divided Ahead of Make-or-Break Summit
French President Nicolas Sarkozy fears that downgrading these countries' bonds would lead to the collapse of his banking system.
Der SPIEGEL Staff, 17 October 2011


The fundamental challenge is not financing, but adjustment.
Eurozone policymakers have long insisted that the balance of payments cannot matter inside a currency union.
Indeed, it is a quasi-religious belief that only fiscal deficits matter: all other balances within the economy will equilibrate automatically.
This is nonsense. By far the best predictor of subsequent difficulties were the pre-crisis external deficits, not the fiscal deficits (see charts).
Martin Wolf, Financial Times 18 October 2011
Highly Reco