EMU - en kritisk analys, Fischer & Co 1997

Tomas Fischer


INNEHÅLL

Inledning

1 Europeiska rötter

2 Samarbetet i Europa efter 1945 - från EEC/EFTA till EU/EMU

3 EMU som ekonomiskt projekt

4 Från krona till euro - vägen dit á la Maastricht

5 Valutamonopol och e-valutor
Av Margit och Mikael Gennser

6 För och Emot

Källförteckning


Några recensioner

Mer av Margit Gennser om EMU