nejtillemu.com

BBC - DN - Ekot - Europaportalen - EU Observer - Fritt Europa - FT- Juni - Kommittén - MFF - Sv TV - Global Politician - EU-referendum - Grundlagsutredningen - Regeringen

Senaste nytt 2006

Aktuellt nu: Statsvetare - Spricker - Tyskland - Stabilitetspakten - EMU 2003

I november säger svenskarna fortfarande nej till euron och avståndet mellan ja och nej har nästan fördubblats sedan maj.
Ca 36 procent svarar att de skulle rösta ja till euron medan ca 49 procent skulle rösta nej. Ca 15 procent vet inte hur de skulle göra.
Pressmeddelande från SCB 20/12 2005

Om boken "EU och Sverige" (Liber) av Magnus Blomgren och Torbjörn Bergman
Det som bestäms i EU går före det som riksdagen och regeringen bestämmer
Anna Hansen i nr 10/2005 av Europa-Posten, utgiven av Kommissionens representation i Sverige

Det handlar helt enkelt om att vinna folklig förståelse för det europeiska projektet, en förståelse vars nuvarande omfattning ingen i dag vågar uttala sig om med bestämdhet
EU siktar inte till en statsbildning, trots symboler ur det förgångna som flagga, president, parlament och Beethovens nionde symfoni; bara några enstaka entusiaster och en betydligt större skara motståndare till projektet har fantasier om en sådan superstat.
Rolf Gustavsson och Richard Swartz, SvD 18/12 2005

EU-ledarna sade ja till Makedonien som kandidatland natten till lördagen.
DN/TT 17/12 2005

Let’s begin with a riddle: Why is the dollar like a Republican president?
Answer: Because the dollar faces incessant predictions of imminent collapse, but in the end it wins out over weaker alternatives.
There are only three currencies in the “global store of value” league: the dollar, the euro, and the yen.
John Makin, American Enterprise Institute, 29/11 2005

Studio Etts fredagskrönikör Björn Elmbrant har läst en bok som behandlar
dagens borgerlighet. Den har övergett frihetskampen, säger SAF:s förre chefsideolog Sture Eskilsson.
Björn Elmbrant 16/12 2005

Gerhard Schroeder's Sellout
It's one thing for a legislator to resign his job, leave his committee chairmanship and go to work for a company over whose industry he once had jurisdiction. It's quite another thing when the chancellor of Germany - one of the world's largest economies - leaves his job and goes to work for a company controlled by the Russian government
the chief executive of the pipeline consortium is none other than a former East German secret police officer who was friendly with Vladimir Putin, the Russian president, back when Mr. Putin was a KGB agent in East Germany.
Washington Post editorial, December 13, 2005

Medan Göran Persson står på partikongressen och talar om att EU ska bli en motvikt till det internationella kapitalet, undrar hans väljare varför regeringen gått med på att den fria rörligheten inom EU hittills skett på sådana villkor att den möjliggör lönedumpning och undergräver statliga monopol.
I folkflertalets ögon är EU ännu så länge en del av problemet snarare än lösningen.
Lotta Fogde, kolumn DN 14/12 2005

In putting forward a “manifesto for a new Europe”, Mr Verhofstadt effectively gives up on the 25-member EU as a vehicle of further political integration.
He presupposes – in my view correctly – that the constitution is dead.
He then argues that this leaves the 12-nation eurozone as the most coherent framework for further political integration.
Wolfgang Munchau, Financial Times 12/12 2005

Julpyssel - finn likheter och skillnader:
Carl Bildt, Josef Stalin, Lissabon och Fem-årsplanerna

The Dark Roots of the EU
to the Belgicists, Belgium, this union of Germanic Flemings and Latin Walloons, was the very core of the state of Charlemagne which in 1830 had reappeared like a phoenix. In order to fulfil its destiny it would have to expand into a united Europe, with the Germans in the position of the Flemings and the French in that of the Walloons. Pirenne created the myth of Charlemagne as the first Belgian and the first European.
Paul Belien 5/12 2005

Sedan 1992 har Sverige haft rörlig växelkurs, vilket i teorin skulle omöjliggöra framtida devalveringar.
Vad som i praktiken skett är att marknaden successivt skrivit ner värdet på våra pengar.
Peter Wolodarski, signerat, DNs ledarsida 9/12 2005

De fanns emellertid de som tänkt mer på saken och började formera en motståndsrörelse. I spetsen gick Margit Gennser, moderat riksdagskvinna, känd för sin självständighet och energi. Att den stora pensionsreformen, efter många års utredande och förhandlande, hade förts i hamn i politisk enighet var hennes förtjänst.
Ur Sture Eskilsson "Från folkhem till nytt klassamhälle"

Upplösningen av Östtyskland hösten 1989 skakade vänskapen mellan Kohl och Mitterrand
När Gorbatjov började vackla slog Mitterrand in på en slugare taktik. Han började ställa villkor, varav ett var att Tyskland skulle ge upp D-marken till förmån för en gemensam europeisk valuta.
När Kohl bjöd in Mitterrand att följa med på sin första promenad genom Brandenburger Tor i Berlin så vägrade den franske presidenten. François Mitterrand ville inte rättfärdiga "konfiskationen" av Östtyskland.
Rolf Gustavsson, SvD 4/12 2005
Med många länkar av intresse

Aftonbladet ledare 1/12 2005:
I dag lovar EU:s justitieministrar att införa nya lagar mot terrorism, utan att allmänheten fått debattera förslagen. I flera fall kan EU-förslagen hamna i konflikt med svensk grundlag... Men konstitutionsutskottet, som är ansvarigt för grundlagsfrågor, har inte kunnat gå igenom de löften som regeringen tänker ställa ut. Dokumenten har förhandlats i flera månader. Först klockan 10 i fredags fanns handlingsplanen på EU-nämndens bord. Riksdagsledamöterna hade en knapp timme på sig att ta del av texten samtidigt som de skulle debattera andra ämnen.
Klicka här

Belgian prime minister Guy Verhofstadt has pleaded for the creation of a federal "United States of Europe."
His new book "The United States of Europe."
EU Observer 1/12 2005

Att "etablissemanget" med S i spetsen led ett nederlag /i EMU-omröstningen/ var i sig positivt. Men ...
Men det som huvudsakligen präglar dagens debatt och politik är en inåtvänd, självförhärligande, traditionalism.
Johnny Munkhammar 28/11 2005

The European Central Bank is about to raise its interest rate for the first time in two and a half years. Does this move make any sense?
The ECB must not let an obsessive worry over what appear to be non-existent inflationary dangers kill off a fragile recovery.
That would be worse than a crime. It would be a blunder.
Martin Wolf, Financial Times, November 30 2005

EU:s förslag till ett nytt konstitutionsfördrag är lagt på is och frågan är när det kan tinas upp. Befinner sig EU i en olöslig kris? Hur ska folkets förtroende återupprättas? Dessa frågor stod i centrum på ett seminarium som Palmecentret anordnade i Göteborg.
EU har aldrig befunnit sig i en värre situation under den tid som Sverige har varit medlem, konstaterade Lars Danielsson i sitt inledningsanförande,
och förklarade att det är en kris som inte bara rör konstitutionen.
Palmecenter 22/11 2005

The ECB believes that structural policies are chiefly to blame for the eurozone’s economic weakness.
The pre-announced interest rate rise that the European Central Bank is due to agree this Thursday must rank as one of the most bizarre monetary policy decisions of recent times
While the ECB does not pursue strict monetary targets, it has a monetarist tradition.
Wolfgang Munchau, Financial Times 28/11 2005

Jag försökte aldrig studsa i takt till Ebba Grön. Däremot tjöt Grisen Skriker genom risiga högtalare på en av skolfesterna i Bandhagen.
Om Karin Pilsäter i parallellklassen gillade punk minns jag inte.
Utanförskapet i förorterna är en av Europas viktigaste frågor. Det märktes inte när den borgerliga alliansen i går presenterade sin Europapolitik.
Mats Engström, Aftonbladet 18/11 2005

Den 17 november presenterades en rapport som Allians för Sveriges utrikespolitiska arbetsgrupp - Gunilla Carlsson (m), Cecilia Malmström (fp), Anders Wijkman (kd)och Agne Hansson (c) utarbetat.
Kommentar av Rolf Englund:
Jag kan inte finna vare sig ordet EMU eller ordet folkomröstning i texten. Kan Du?

Björn von der Esch och statsminister Göran Persson i riksdagen den 10 november 2005
Herr talman! Landets högsta jurister avslöjade nyligen att folkets grundlagsfästa rätt till medbestämmande vid maktöverlåtelse till EU – till exempel när det gäller våra rika naturtillgångar – har fråntagits medborgarna helt i det tysta, kanske av misstag.

Herr talman!
Jag ska titta på det här en gång till. För mig känns det här som en helt ny sakuppgift. Jag har respekt för Björn von der Esch. Det är en kunnig och påläst person, men som inte alltid har haft rätt i EU-frågor.

Klicka här!

"Kronans berg-och-dalbana är inte långsiktigt bra för svensk ekonomi"
Det är betydligt lönsammare att placera sitt kapital i andra valutor.
Kommentar RE: Fast det vet man ju bara i efterhand, när valutan flyter
Expressen-ledare 17/11 2005

Om Sture Eskilssons "Från folkhem till nytt klassamhälle"
Skarpsynt iakttagare, anhängare av anständigt samhälle
Den ska egentligen läsas av alla som vill ha en bild av dagens Sverige, och borde vara årets julklapp.
Per Dahl, Barometern 14/11 2005

H

Bara tre gånger under de senaste tio åren har kronan varit svagare mot euron (och dess föregångare ecun) än vad den är i dag.
Orsaken är helt enkelt Riksbankens rekordlåga styrränta. Ränteskillnader verkar vara den viktigaste orsaken till det senaste årets valutarörelser, både dollaruppgången och kronförsvagningen
Joakim Stymne, SvD ledarsida 16/11 2005

Sweden's current account surplus is equivalent to 3 per cent of GDP.
"Swedish economy flourishes as Europe's yen stumbles"
Financial Times 15/11 2005

If President Chirac and his ministers had any sense they would stop philosophising about the ideals of the French Revolution and would focus instead on the practical policies required to accelerate the economy’s growth rate
In doing this, they could hardly do better than recall the policies that pulled Britain out of the terrible recession of 1979-81.
Anatole Kaletsky, The Times, 10/11 2005

Tysklands problem är låg ekonomisk tillväxt, hög arbetslöshet, svag konsumtion och ett för stort budgetunderskott.
Huvudmålet är att minska budgetunderskottet utan hänsyn till följderna för den ekonomiska aktiviteten - vad som brukar kallas dumsnålhet
DN, huvudledare 16/11 2005

Germany is set to breach the EU's budget rules for the fifth year in a row in 2006 as growth remains sluggish, the government's so-called "Five Wise Men" said in their latest forecast
Deutsche Welle 9/11 2005

The parties seem to be deliberately over-ambitious in their deficit goals and it is hard to understand why
Dirk Schumacher, economist at Goldman Sachs

TV8 Sture Eskilsson utfrågas i ”O som i Ortmark”
om striden om opinionen under några kritiska decennier och om uppladdningen inför valet nästa år.
TV8 10/11 kl. 21:00

It is time to set aside the tired debate pitting Europe against the nation state. Forced to choose between the two, voters in France, the Netherlands and elsewhere will not hesitate to opt for the national alternative.
Erik Jones, The Johns Hopkins University, The Royal Institute of International Affairs, FT

Pakten har urvattnats så mycket att den inte längre fungerar, menar Lars Calmfors.
Lars Calmfors, What Remains of the Stability Pact and What Next? SIEPS 2005:8
DN, Johan Schück, 8/11 2005

Vad blev det kvar av stabilitetspakten?
Lars Calmfors och Anders Borg
SIEPS tisdagen den 8 november 2005, 9.00 - 11.30

Part of what makes German politics so hard to read is the absence of an element present in virtually all western democracies: a body of publicly debated, right-of-centre doctrine.
It is easy to point to Mr Stoiber’s mix of Catholic social values and corporatism but harder to say whether his departure shifts Ms Merkel’s government “right” or “left”, or alters nothing. German politicians do not talk that way.
Udo di Fabio has written an American-style book. The Culture of Freedom (Die Kultur der Freiheit, C.H.Beck)
Christopher Caldwell, Financial Times, November 5 2005

Germany’s incoming “grand coalition” of Christian Democrats and Social Democrats is about to commit the biggest economic policy error since unification – the attempt to pursue budget consolidation at the expense of all other economic policy goals. In doing so, it risks turning a five-year-long stagnation into a full-scale depression.
It would be more accurate, perhaps, to compare her /Ms Merkel/ to Heinrich Brüning, a Christian conservative who was German chancellor from 1930 to 1932.
Wolfgang Munchau, Financial Times, 7/11 2005
Wolfgang Munchau is an associate editor of the Financial Times

Brandenburg Premier Matthias Platzeck has said he had won enough support to lead the Social Democratic (SPD) party
Platzeck will be the SPD's first leader from eastern Germany
Press Review: Bizarre Spectacle of German Politics
Deutsche Welle 2/11 2005

The big political questions behind Europe’s identity crisis go largely unanswered.
How and where does Brussels fit into this new, and still changing, global landscape? Where does the union find space for itself between national polities and the world beyond?
Philip Stephens, Financial Times, November 4, 2005

Den politiska krisen i Tyskland har förvärrats efter att socialdemokraternas ordförande Franz Müntefering oväntat hoppat av.
Sex veckor efter nyvalet har Tyskand fortfarande ingen ny regering och de pågående förhandlingarna om en storkoalition riskerar att spricka.
Ekot 1/11 2005

German grand coalition plan in turmoil
Efforts to build Germany's grand coalition government descended into chaos on Tuesday as Edmund Stoiber, Bavarian premier, said he was no longer willing to join the cabinet of Angela Merkel, the chancellor-in-waiting.
Financial Times, 2/11 2005

/Mats/ Johansson är en uttalad ”Europavän”, som det brukar heta i svensk debatt. Även om han inte säger det rakt ut, genomsyras boken av att han vill att Europaprojektet skall lyckas.
Samtidigt presenterar han i sina avslutande scenarier för framtiden en sådan mängd av problem att man undrar hur det skall vara möjligt.
Med Tysklands enande som bevarad referensram för Europas enande, kan det tyckas övermäktigt att förbli särskilt optimistisk.
Stefan Hedlund, Timbros Smedjan 27/10 2005

EU political elites have no idea how to deal with globalisation and the EU’s institutions are not the place to tackle it.
The consensus in France is that globalisation is a threat against which one needs protection. The Germans, supply-siders to the core, treat globalisation as a pure competitiveness problem. Their answer is wage cutting. For the European Commission, globalisation is a good opportunity to launch wasteful programmes. The latest is the “shock-absorber” fund.
Wolfgang Münchau, Financial Times, 31/10 2005

The leaders of Germany's government-in-waiting agreed on Monday night to make spending cuts worth at least €35bn by 2007 in order to bring the budget deficit back in line with the European Union's fiscal rules
Financial Times 25/10 2005

När institutioner överlevt sig själva måste de läggas ned. Även om de har en stolt historia. Nordiska rådet har gjort sitt.
Det är ett alltför dyrt sätt att skaffa titlar åt avdankade politiker som Per Unckel, nu generalsekreterare i ministerrådet.
Det är dags att säga tack och adjö till Nordiska rådet.
Dagens Nyheter huvudledare 27/10 2005
Med länkar.

Vi måste nu arbeta tillsammans med länderna söder om Sahara och med Nordafrika för att komma fram till en samordnad modell baserad på delat ansvar.
Utvecklingsprojekt måste få de medel som behövs för att de ska lyckas, till exempel genom innovativ finansiering på Europanivån.
Jacques Chirac, DN Debatt 26/10 2005
Med länkar till tidigare franska kolonier i Afrika

Aldrig i vår demokratiska historia har folket blivit fråntaget grundlagsfäst medbestämmande så hänsynslöst. Värst av allt – det har skett under total tystnad och utan debatt.
Björn von der Esch, Riksdagen, 26/10 2005

These days, it is difficult to find a European think-tank that does not advocate adoption of the Scandinavian social model.
But the notion that the social model in small, consensual, wealthy and ethnically homogenous northern European countries such as Sweden and Denmark should serve as a model for large economies with huge wealth and income differences and mass immigration such as Germany or Italy is surely bordering on insanity.
Wolfgang Munchau, Financial Times 24/10 2005

Poland will "definitely" hold a referendum on the adoption of the euro, the country’s newly elected president Lech Kaczynski has said.
"Getting rid of one's own currency is a very serious limitation of one's own sovereignty."
EU Observer/AP 25/10 2005

Anf. 394 BJÖRN VON DER ESCH (kd):
Herr talman! Jag är tacksam att herr talman stannar kvar i kammaren eftersom jag annars hade varit ensam här.
Vad ska vi göra i framtiden? Var ska vi avgöra våra nationella angelägenheter? Här eller i Bryssel?
Riksdagens kammare klockan 22.00 den 12/10 2005

Den svenska regeringen försäkrar att den inte kommer att acceptera något som gör det möjligt för lettiska byggföretag att verka i Sverige med mindre än att de underkastar sig Byggnads villkor. Inte ett ord om att en fri marknad för tjänster i hög grad ligger i svenskt intresse, inte i det här sammanhanget.
Det är det här dubbelspråket som underminerar hela EU-projektet.
Barbro Hedvall, DN 18/10 2005

Europe is not properly prepared for a flu pandemic and has inadequate supplies of vaccines and antiviral drugs, says an internal European Commission document obtained by the Financial Times.
FT 15/10 2005

Många fruktansvärt hemska saker kan drabba Sverige. Terrorister kan slå till med kärnvapen. En pandemi kan dra in över landet. En komet kan slå ner.
Pandemier kan uppenbarligen vara oerhört farliga.
Men hur stor är egentligen risken att vi drabbas?
SvD-ledare 15/10 2005

After 10 years of economic reforms, the Germans decided they had had enough.
The German electorate has launched a new era in European economic policy – a post-reform era.
The reforms by Schröder made life tougher but did not inject any new dynamism into the economy.
Wolfgang Munchau, Financial Times, October 10 2005

Som Jakub Swiecicki betonat i EU - avgrund eller avstamp? (Världspolitikens dagsfrågor 2005:7-8) finns det grundfrågor att tala om.
Vad är bra och dåligt med integrationen? Går den för fort? Går den för djupt? Hur ska Europa se ut och styras? Vad är Europa?
SvD-ledare 5/10 2005

Internet - The Geneva sensation was a U-turn by the European Union that was as unexpected as it was disturbing.
Suddenly, it introduced a proposal that went a long way towards the position that a number of states headed by Iran had been advocating, opening for a political control mechanism.
And the new European Commission position was evidently applauded by Saudi Arabia, Iran, Cuba, China, Venezuela, Brazil and other control-oriented states.
Carl Bildt blog 3/10 2005

"EU-utvidgningen måste fortsätta"
När konstitutionen föll efter Frankrikes och Nederländernas nej i somras blev det tydligt att EU saknar en sammanhållen idé, något som kan ena staterna mot ett gemensamt mål.
Stater som tar sina första steg mot demokrati - nu senast Ukraina - har siktet inställt just mot EU. Om unionen sviker denna uppgift, om den vänder sig inåt och stannar i växten, kan det till och med finnas skäl att fråga sig vad unionen i grunden ska vara bra för.
DN-ledare 5/10 2005

Själv har jag levt i den naiva tron att förhandlingarna var på riktigt, att Turkiet förr eller senare skulle bli EU-medlem. Efter fyra dagar i Paris är jag övertygad om motsatsen.
Niklas Ekdal, signerat DNs ledarsida 2/10 2005

EU foreign ministers are due to gather for an emergency meeting which will attempt to break the deadlock over the issue of Turkish membership.
BBC 2/10 2005

Capitalism Vs. Democracy
The recent German and Japanese elections deserve more attention than they've received because they illustrate the uneasy relationship between capitalism and democracy.
Capitalism thrives on change - it inspires new technologies, products and profit opportunities.
Democracy resists change - it creates powerful constituencies with a stake in the status quo.
Robert J. Samuelson, Washington Post, September 28, 2005

Framför allt vill Österrike vinna en framgång i EU-kretsen genom att koppla samman Turkiet och Kroatien.
Som för att ytterligare öka trycket på både Wien och Zagreb har EU nyligen beslutat arbeta fram ett samarbetsavtal med Serbien-Montenegro som ett första steg mot medlemskap.
DN ledare 1/10 2005

"Gud lever och mår bra. Han arbetar dock på ett mindre ambitiöst projekt". Så lär det stå som graffiti på en vägg i Oxford. Det påstod åtminstone professor Larry Siedentop när han redan för några år sedan förutsåg den framväxande europeiska förtroendekrisen.
Förslaget till konstitutionellt grundfördrag har numera dödförklarats till och med av de sista EU-entusiasterna.
Rolf Gustavsson SvD 25/9 2005

I am a bit more cautious than most about projecting a massive boom if Germany implements efficiency enhancing reforms.
The link between reform and growth is not obvious in the short-run. The dislocations associated with efficiency enhancing reforms (efficiency enhancing reform is economese for making it easier to fire people among other things ... ) can dampen consumer spending, as workers worry that they may lose their job and start to save more.

I do think Germany needs to do more to prepare for a world where the US no longer supports global demand growth, and to make sure the German government's future commitments are commensurate with its resources.
Brad Setser blog 15/9 2005

Det tyska valet kan som de franska och holländska nejen till EU-författningen ses som utslag av den förtroendeklyfta mellan väljare och politiker som blivit allt mer uppenbar i Europa.
DN-ledare 22/9 2005

Germany
All the political parties, and their leaders, are now engaged in tortuous manoeuvring over possible coalitions that smacks more of Weimar than of the Federal Republic
The Economist editorial 22/9 2005

Det är förfärligt det som har hänt i många europeiska länder under de senaste åren. Folken sviker sina ledare. Etablissemanget kan inte längre räkna på blind lydnad från den råa hopen.
Svenskarna röstade emot euron och gav så sätt vårt lands politiska och ekonomiska eliter en rejäl örfil. Fransmän och holländare sade nej tack till EU-konstitutionen och försatte därmed hela unionen i en välbehövlig kris.
Carl Rudbeck, Timbros Smedjan, 20/9 2005

VOTERS OF GERMANY, I salute you! On Sunday you delivered a fair, constructive and intelligent verdict on your political class.
The fact that all respectable commentators in the German and European establishment agreed in declaring this election to have been an utter disaster — “the worst of all possible outcomes” is the cliché of the hour — merely confirms the democracy’s main premise:
the collective wisdom of the people is usually wiser than the conventional wisdom of a self-regarding elite.
Anatole Kaletsky, The Times, September 22, 2005

In 2004, Portugal’s economy grew by 1%, Ireland’s by almost 5%, but both had the same nominal interest rate.
This has the perverse effect of giving higher real (inflation-adjusted) interest rates to slow-growing, low-inflation countries, and lower real rates to booming economies with rapid inflation—precisely the opposite of what a sound monetary authority would prescribe.
The Economist 21/9 2005

The new German government’s deflationary macroeconomic policies will sabotage potentially favourable results of supply-side reforms.
The need for mutual support between pro-competitive supply-side reforms and expansionary macroeconomic policies should be obvious to anyone with an understanding of Keynesian economics.
It has been amply demonstrated in practice — positively by the success of the US and UK economies since the mid-1980s and negatively by the consistent forecasting failures of the pre-Keynesian economic flat-earthers of the European Central Bank
Anatole Kaletsky, The Times, September 19, 2005

Angela Merkel
Why a science degree and a handbag are not enough for the new Iron Lady
Anatole Kaletsky, The Times, September 8, 2005

Poland could be heading for a referendum on the adoption of the euro in late 2009, as the country gets ready to vote in a new right-leaning government in Sunday's (25 September) general elections.
EU Observer 20/9 2005

For Angela Merkel, the leader of Germany’s Christian Democrats, the grip on power is slowly slipping away.
The political lesson from this election is that any politician who offers an agenda for reform is a suicidal fool.
Wolfgang Munchau, Financial Times 20/9 2005

The formation of a Grand Coalition will put an enormous strain on a party system that is already fragmented, by encouraging more radical small parties to formulate ever more outrageous alternatives to existing policies.
German interwar political experience is much more terrifying. Germany was ruled by a Grand Coalition between 1928 and 1930, just as the Great Depression began to bite. The move to the political extremes -- to the Nazis and the Communists -- and away from democratic politics, was very rapid.
Harold James, Wall Street Journal, September 20, 2005
Mr. James, professor of history and international affairs at Princeton, is author of "Europe Reborn: A History, 1914-2000" (Longman, 2003)

The disappointing result suggests that Ms Merkel may not have been the right candidate for the CDU, because she is so atypical of a party with deep catholic, social and western elements.
The remarried, protestant woman from eastern Germany favouring radical economic reform seems to have frightened away many who would otherwise have voted for her party. She may also have scared voters away from the CSU, which fields candidates only in the predominantly Catholic state of Bavaria. The party dropped below 50% there—a decline of more than ten percentage points from the last elections in 2002.
Some predict that, whatever form of coalition ends up running Germany, Ms Merkel won’t be the Christian Democrats' leader for long.
The Economist 19/9 2005

Palme utnämnde Feldt till handelsminister 1970 för att han skulle sköta förhandlingarna om medlemskap i EEC. Enligt Feldt, hade Palme uppfattningen att Sverige var välkommet som medlem i EEC och att EEC var berett att ge Sverige en särställning på grund av neutraliteten. Palme var övertygad om att Sverige hade en roll att spela i EEC.
Under förhandlingarna presenterades den s.k. Werner-rapporten, den första skissen till en valutaunion. Dess tankegångar utgjorde ett svårt hinder för svenskt medlemskap. Men Feldt skriver också om stämningsläget i regeringen: "Det föreföll oss otroligt, rena fantasifostret, att europeiska regeringar frivilligt skulle avstå från en egen penning- och finanspolitik och på så politiskt centrala områden underordna sig överstatliga beslutsorgan."
Åke Svidén om boken Feldt, Kjell-Olof: Min väg till politiken (Ekerlids)14/9 2005

Det största nederlaget led ändå kristdemokraterna, som gjorde sitt sämsta val sedan 50-talet.
Ekot 19/1 2005

När jobben står på spel är det ohållbart att centrala kollektivavtal ska kunna hindra lokala uppgörelser om längre arbetstider och lägre löner. En uppluckring av det starka anställningsskyddet skulle öka rörligheten och antalet nya jobb.
Dagens Industri ledare 19/9

Tyska arbetare måste bli billigare och tyska konsumenter få det litet dyrare. Så ser Angela Merkels program ut i stark förenkling.
DN-ledare 18/9 2005

Många tyskar inser dock, glädjande nog, att förändringar behövs. Annars skulle kristdemokraterna, som vill gå ännu längre än SPD i fråga om reformer, knappast ha fått mer än var tredje röst.
Sydsvenskan ledare 19/1 2005

Euron är inte problemet för Tyskland, tvärtemot vad många tror. Europeiska centralbankens styrränta på 2 procent är inte högre än den räntenivå som gamla Bundesbank skulle ha hållit
Johan Schück, DN Ekonomi 17/9 2005

For 34 years she worked in the same factory, but she lost her job in December 2002.
At the moment, she gets 900 euro ($1,100) in benefits a month, her husband 208 euro. New laws - the so-called Hartz IV reforms - will soon cut her payments to just a few hundred euro.
BBC 16/9 2005

Nu kan det hända, det som man försäkrade aldrig skulle kunna hända. Att även Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen måste anpassas till EU:s krav.
Lagrådet konstaterar att riksdagen år 2002 gjorde en grundlagsändring som innebär att även maktöverlåtelse som strider mot svensk grundlag numera kan ske till EU med ett enda beslut och utan att folket tillfrågas i allmänna val
Björn von der Esch (kd), motion till riksdagen den 15 september 2005

H

Det är ganska enkelt. Loket i den europeiska ekonomin behöver nytt bränsle för att åter kunna få upp farten och det ställer krav på förändringar av den tyska sociala modellen...
Till sin stil kan Merkel påminna om Anne Wibble. Alltså inget direkt charmtroll, men väl en imponerande politiker med lite kärv utstrålning

SvD-ledare 16/9 2005

The lavish welfare state, financed from levies on wages, has raised average labour costs in the manufacturing sector to €27.60 ($33.70, £18.60) an hour, making German workers some of the most expensive to employ on the planet – Americans cost €18.76, Poles €3.29.
Bertrand Benoit, Financial Times, 16/9 2005

If Chancellor Gerhard Schröder is ousted from office in just over a week, it will largely be because he failed to address Germany's joblessness - currently stuck at an alltime postwar high
Deutsche Welle 9/9 2005

Lars Heikensten, 55
Utvecklingen i euroområdet har ju varit mer problematisk än jag trodde. Därför tror jag att ett EMU-beslut i Sverige dröjer.
Men om våra grannar Polen och de baltiska länderna går med kandet förändra mycket
Intervjuad i DN av Disa Håstad inför sin födelsedag, 11/9 2005

On Friday a senior CDU politician admitted for the first that the public might not support the tough economic reforms likely under a CDU-FDP alliance.
The poll showed the SPD gaining two percentage points to 34 per cent, and the CDU losing two points to 41 per cent. On this basis, Ms Merkel would become chancellor but probably as head of a “grand coalition” with the SPD.
Financial Times 10/9 2005

Det starkaste argumentet för folkomröstning är emellertid att medborgarnas möjligheter att påverka beslutet har varit bristfälliga och att man därför skulle kunna ifrågasätta om ett ratificeringsbeslut av nuvarande riksdag vore representativt för folkviljan.
Folkomröstning eller parlamentsratificering - hur besluta om förslaget till konstitutionellt fördrag?
Ann-Cathrine Jungar och Christer Karlsson, Sieps 2005

Socialdemokraternas förslag till nytt internationellt program innehåller vare sig ordet EMU eller ordet valuta
Klicka här

EU en historisk parentes
EU kommer att växa geografiskt, men samtidigt krymper unionens politiska och ekonomiska betydelse. Det förutspår Mats Johansson, som räknar med att den globala marknaden ska ta över.
Om Mats Johansson bok "Nästa Europa. Bortom ja och nej"
Christian Andersson, f.d. chef för Europaparlamentets kontor i Sverige, Politiken.se, 6/9 2005

Among citizens of nine EU countries surveyed in May and June, overall support for Turkish membership was 22 per cent, down from 35 per cent
Public support for Turkey's bid to join the European Union continues to crumble throughout Europe
Support in France, which has promised a referendum on Turkish membership, is just 11 per cent
Financial Times 7/9 2005

Of course, I will be challenged on my views on Europe and my opposition to the British intervention in Iraq.
Europe should no longer be a divisive issue within the party. The constitution is dead. I can see no circumstances in which British membership of the euro will be an issue in this parliament or the next.
Kenneth Clarke, Daily Telegraph 1/9 2005

Let us again suppose that A reforms and B does not.
For B’s government, there is a windfall. For A’s government, some of the benefits of reform are lost.
The difference with the EU case comes from the fact that eurozone countries share an interest rate that is set by the ECB with respect to the average inflation rate.
Jean Pisani-Ferry, Financial Times, August 31 2005

Ken Clarke’s dismissal of the euro as a “failure” is like a cardinal telling us that God doesn’t really exist.
There are two new, contradictory arguments for pessimism.
Vincent Cable,Liberal Democrat shadow chancellor, Financial Times 1/9 2005

Reinfeldt hävdar att han inte blev moderat för att han trodde på revolutionen som idé. Men det som just inträffat i moderata samlingspartiet är inget annat än revolutionerande.
DN-ledare 30/8 2005

- De befriade sig från en bunker men fick en borg
"anonym moderat redaktör"

"Vi moderater är för det svenska medlemskapet i EU"
Vad tycker ni om EMU?
Vi vill att Sverige ska bli medlem i EMU, den europeiska monetära unionen, så fort som möjligt.
För det ställningstagandet finns starka ekonomiska och politiska skäl. Den monetära unionen är ett positivt steg som kan leda till ökad tillväxt och välstånd i Sverige och övriga Europa. Fördelarna är många. Ökad handel och bättre konkurrens, minskade kostnader för valutaväxling, minskade växelkursrisker, lägre och stabilare inflation och lägre räntor.

Ska Sverige folkomrösta om det nya EU-fördraget?
Fördraget ersätter dagens lapptäcke av regler med tydliga spelregler. Eftersom det inte innebär några omfattande förändringar av EU-samarbetets karaktär anser vi inte att frågan behöver avgöras i en folkomröstning. Istället kan riksdagen godkänna.
www.moderat.se 29/8 2005

Ur faktaruta
Konjunkturfall kan vara av tre slag, som ibland inträffar samtidigt och förstärker varandra: normal lågkonjunktur, externa chocker som krig eller terrorangrepp och politiska misstag som det svenska kronförsvaret i början av 1990-talet.
Metro 29/8 2005

Wolfgang Schauble, foreign affairs adviser in opposition leader Angela Merkel's pre-election team
"What we are concerned about is Europe's borders and the support of Europeans for EU integration. They will not identify with a Europe that will border with Iran and Iraq. Europe will not exist if the EU's borders will stretch to Iran and Iraq
EU Observer/Herald Tribune 26/8 2005

Ingen bryr sig om Europafrågorna längre. Dödare ämne finns väl knappast på den svenska politiska arenan. Därför har jag ägnat ett år åt att skriva en bok om Europas framtid, "Nästa Europa. Bortom ja och nej" som släpps i dagarna.
Marknaden söker en ny överbyggnad, en annan inbäddning än välfärdsstaten.
Mats Johansson 26/8 2005

A new study has shown how instrumental the internet was for the no campaigners in France, after a wave of analyses on why French voters rejected the EU Constitution in their May referendum.
EU Observer 24/8 2005

Former British chancellor Kenneth Clarke, who is reportedly making a bid for leadership of the opposition Conservatives, has changed his attitude towards euro, referring to it as a "failure".
EU Observer 23/8 2005

The contrast between the macro­economic management of the US and that of the eurozone during the past five years could not be greater
Where does this difference come from?
The practical men in Frankfurt have become the slaves of a theory telling us that the sources of economic cycles are shocks in technology (productivity shocks) and changes in preferences.
Paul de Grauwe, Financial Times 17/8 2005

The French and Dutch referendum votes against the European constitutional treaty
It is a crisis provoked by the expansion of the European Union. It was foreseeable, and was sooner or later inevitable.
The rejection surely demonstrated the current gap of comprehension between European political elites and the European public, but was mainly evidence of the consistently underestimated forces of national identity and ambition in each of the twenty-five nations.
William Pfaff, The New York Review of Books, July 14 2005

Även om man kan disputera om exakt vilka aspekter av det europeiska projektet som väljarna har sagt nej till är detta nej otvetydigt.
Och utan detta folkliga mandat måste accelerationen i det europeiska samarbetet bromsas in. Liksom unionens ledare måste söka sig tillbaka till utgångspunkterna och fråga sig om och i så fall var man slagit in på fel väg
De kritiker som menar att det är omöjligt att omvandla en organisation som en gång byggde på det nära samarbetet mellan sex geografiskt närliggande stater till en union med 25 och potentiellt 35 medlemsländer måste få ett svar.
DN huvudledare 11/8 2005

Brev till Talmannen Björn von Sydow
Riksdagen måste ges möjlighet att på lämpligt sätt ta upp frågan på nytt, för att ge medborgarna tillbaka deras rättmätiga inflytande i en demokrati.
Eftersom Du är den ytterst ansvarige för att riksdagen i sin maktutövning respekterar de grundlagar svenska folket beslutat skall gälla
Björn von der Esch, den 10 augusti 2005

När Högsta domstolen den 26 juli skulle avgöra vad som skall gälla vid införsel av alkohol framstod de annars så mäktiga justitieråden lika maktlösa som en nyutexaminerad tingsnotarie. I stället för att lösa problemet valde man att avvakta tills EU:s domstol sagt sit
Hösta domstolen degraderats till en näst högsta domstol.
Riksdagen prioriterar EU-anpassning före rättssäkerhet, även om det medför brott mot grundlagen. Så skedde 2002 när möjligheten att ställa folkomröstningskrav grundlagsstridigt förhindrades.
Som vi nu ser fråntogs medborgarna därutöver i det tysta denna rättighet även för framtiden. Av den kompakta riksdagsmajoritet som åsidosatt grundlagens anda och bokstav under senare år är givetvis många ovetande – dock inte alla.
Björn von der Esch, Sydsvenskan 3/8 2005

Björn von der Esch fortsätter att skapa intrycket att riksdagen i hemlighet fattat beslut om överlåtelser. Detta är förstås nonsens eftersom riksdagens beslutsfattande är offentligt.
Beslutet år 2002 innebar enbart att riksdagen gavs möjlighet att överlåta makt till EU i stället för till EG.
Göran Magnusson, socialdemokrat och vice ordförande i konstitutionsutskottet, Sydsvenskan 9/8 2005

V

H

It is economic performance – not the European Union budget or any proposed constitution – that will determine the fate of the “European Project”.
After all, Hitler came to power in 1933 due to “ordinary economic voting behaviour” when the mainstream parties’ economic agendas were unconvincing, not because a majority of German voters then embraced Nazi ideology.
Adam Posen, Financial Times, August 3 2005

En rad länder i västra Europa plågas av en ihållande ekonomisk kris. Arbetslösheten stiger och tillväxten sjunker. I Tyskland, Italien och Frankrike - liksom Sverige - tilltar svårigheterna trots god konjunktur och låg ränta.
Grundorsaken är den europeiska sociala modellen med höga skatter, omfattande bidrag och offentliga monopol.
I kris behövs en nationell valuta, vars ränta och växelkurs kan anpassa sig efter de nationella förhållandena, sägs det. Hur stor verkan för att stimulera ekonomin som penningpolitiken ger har dock allt mer börjat ifrågasättas.
Johnny Munkhammar SvD 5/8 2005

Den till synes förbryllande innebörden av lagrådets yttrande är att båda förutsättningarna gäller,
det vill säga trots djupgående effekter på vårt rättssystem räcker det med ett enda beslut i riksdagen.
Hur förklaras detta?
Björn von der Esch SvD 15/7 2005

Europe’s well-oiled bureaucracy still cannot believe that a systemic failure has occurred, one that could jeopardise the very basis of its existence.
The EU crisis could destabilise political systems in Europe. After all, democracy – government reflecting the will of the people – is the main value of the European order. The attempt by elites to exclude the people from the decision-making process could lead to the rejection of those very elites by society.
Mikhail Gorbachev and Alexander Lebedev, Financial Times July 26 2005

Why can the ECB not act more like the US Federal Reserve?
Ludwig Erhard, the renowned German economics minister of the postwar era, once made an absurd attempt to explain the Great Depression of the 1930s purely in terms of cartels. It did not occur to him to question Germany’s fiscal and monetary policies at the time.
Wolfgang Munchau, Financial Times, July 4 2005

European Central Bank council member Christian Noyer:
Countries using the euro are free to drop the currency.
"It is possible for a country to leave the euro zone because member states are sovereign"
Noyer is also governor of France's central bank
Bloomberg 4/7 2005

The European Commission 29 June formally asked the Italian government to take measures to get back in line with eurozone rules.
Rome was called on to push its public spending deficit under the three percent of GDP ceiling by the end of 2007, and present a plan to Brussels by November on how it will achieve it.
EU Observer 30/6 2005

Det var redan i Maastricht 1991 som det hela gick snett.
Ett framgångsrikt statsbygge måste vila på en tydlig gemensam identitet
Stefan Hedlund, Timbros Smedjan, 23/6 2005
RE: En lysande artikel

As Maurice Obstfeld of the University of California at Berkeley and Kenneth Rogoff of Harvard note,
a big reduction in the US current account deficit that does not include sizeable exchange rate and macroeconomic adjustments in Asia

would impose a devastating shock on the already troubled eurozone.
Martin Wolf, Financial Times, June 29 2005

Måste man ha pass inom EU?
Ja, vid resa till Schengenanslutet land måste man kunna styrka sitt medborgarskap.
Svensk medborgare gör detta genom att visa sitt pass.
Det finns ingen annan godkänd ID-handling.
Polisens website

A very important event happened yesterday:
The Commission put a white band around the Berlaymont
to show its support for the Global Call to Action against Poverty campaign.

Margot Wallström 17/6 2005

Det jag har kallat "Plan D" - som i dialog, debatt och demokrati, har mottagits väl av EU:s ledare.
Aldrig förr har så många demokratiska länder överlåtit lagstiftningsmakt på vissa områden till ett gränsöverskridande organ
Margot Wallström i Europaposten nr 6/2005

The writer is a senior associate at the Carnegie Endowment for International Peace in Washington and author of America Right or Wrong: An Anatomy of American Nationalism
The EU was beginning to develop a quasi-Roman idea of itself as a kind of soft imperial force, spreading its system to the whole European continent or even – in the dreams of some of its wilder adherents – the world.
Anatol Lieven, Financial Times, 28/6 2005

Ireland today is the richest country in the European Union after Luxembourg.
Thomas L. Friedman, The New York Times, 29/6 2005

The Idea of Europe
It is certainly not a country. Not yet, and maybe not ever.
Is it a continent with many countries or
is it a country which spans a continent?

John Mauldin, Thoughts From The Frontline, 24/6 2005

For the first time, respectable voices - i.e., those deemed respectable by the European elite - are raising serious questions about the future of the euro.
John Mauldin, Thoughts From The Frontline, 24/6 2005

SURVEY: EU'S EASTERN BORDERS
The Economist print edition, Jun 23rd, 2005

"Det finns ingen anledning till oro"
It is highly unlikely that the European Monetary Union will collapse any time soon.
There are sound reasons to suppose that the economic pain in Europe will rise from its already high level, especially in countries, such as Germany and Italy, that are already under stress.
John Makin, American Enterprise Institute, 24/6 2005

Lord Lamont was UK chancellor of the exchequer 1990-93 and is co-chairman of the Bruges Group
The problem with the EU is that at times its very nature exacerbates internal tensions.
That is why the euro may eventually break up

Norman Lamont, Financial Times, June 22 2005

Europe as we know it is slowly going out of business.
The End of Europe
We've heard countless theories as to why: the unreality of trying to forge 25 E.U. countries into a United States of Europe; fear of ceding excessive power to Brussels, the E.U. capital; and an irrational backlash against globalization.
Robert J. Samuelson, Washington Post, June 15, 2005

De fyras gäng på Chinateatern
Centerombuden välkomnade Maud Olofssons partiledarkolleger som om det varit rockstjärnor.
DN huvudledare 21/6 2005

The fear that QMV will be used to railroad reluctant countries into decisions not in their interests is not the fevered fantasy of British euroskeptics.
The national veto is an important and valuable tool within an EU of sovereign states.
The Wall Street Journal editorial 21/6 2005

Vi fått någorlunda klara rapporter om att godkännandet av EU-konstitutionen ska läggas på is, åtminstone ett år. Men det är ett otydligt besked. Vi medborgare kräver att Göran Persson och hans EU-kollegor också klart deklarerar

ATT uppbyggnaden av EUs diplomatiska kår stoppas omedelbart
ATT ingen europeisk president tillsätts
ATT samma gäller EUs utrikesminister
ATT EUs försvarsorganisation (European Defence Agency) inte har något mandat
ATT samma gäller ett gemensamt polisväsende
ATT samma gäller insatsstyrkan (Rapid Reaction Force)
ATT ingen byrå ska inrättas för de grundläggande mänskliga rättigheterna
ATT EU inte ska syssla med rymdpolicy
ATT asyl och immigrationspolitiken fortfarande ska vara mellanstatliga

Margit Gennser blog 17/6

Artikelserie om EU-grundlagen
Jag är lite osäker på om det är vår egen nationella elit vi ska vara så lojala mot
Per Dahl, pol red, Barometern 21/6 2005

Pehr G Gyllenhammar tvivlar på eurons framtid och ser det inte som så avgörande för Sverige att byta valuta. De stora bakslagen i de senaste Europavalen ser han som nyttiga väckarklockor.
Gyllenhammar ser positivt på den svenska omröstningen om euron som slutade med ett nej.
”Det var ett av de få ögonblicken när jag var stolt över Sverige”, sa han
”Jag ser det heller inte som så viktigt för Sverige att bli euromedlem. Politikerna hoppades att en gemensam valuta skulle tvinga fram integrationen bakvägen”
Dagens Industri, reporter Lars Tulin, 20/6 2005

Sammanbrottet i den europeiska unionsprocessen (något mindre är det tyvärr inte tal om)
har om inte annat visat inför världen hur lätt det är att mobilisera nationella opinioner mot övernationella institutioner.
Göran Rosenberg kolumn DN 17/6 2005

Quo Vadis, Europe?
The British want a different Europe. They want more a market-oriented Europe, a large market, but no deeper union," Schüssel told ARD.
Schüssel said he believed German Chancellor Gerhard Schröder was right to say that an economic EU model, such as the one Britain envisioned, would mean countries would not act for the common good.
Austrian Chancellor Wolfgang Schüssel, Deutsche Welle 19/6 2005

Varje land har en armé - sin egen eller någon annans. På samma sätt har varje värld sin världsordning. Den kan vara kaotisk, auktoritär eller liberal, men om den faller blir den oundvikligen ersatt av en annan.
Det var detta som var tjusningen med EU, om vi nu måste vänja oss vid att tala om saken i imperfekt.
Här fanns det första europeiska försöket att bygga en demokratisk enhet med imperiets alla fördelar - skydd för minoriteter, fri rörlighet, gemensamma regler - men utan det förtryckande centralstyre och den utsugning som alltid varit imperialismens baksida.
Niklas Ekdal, DN pol red, 19 juni 2005

Någonting har verkligen hänt.
Det är naturligtvis rätt att lägga ratificeringsprocessen på is och i stället ta en tankepaus
Plan B är således plan A igen, fast vid ett senare tillfälle.
SvD huvudledare signerad Claes Arvidsson 18/6 2005

EU riskerar att upprepa det habsburgska misstaget
EU är i dag varken en politisk eller ekonomisk stormakt. EU:s föregångare, Österrike-Ungern, försökte hålla skenet uppe. Men bättre är att se sanningen i vitögat.
Kay Glans, Chefredaktör och ansvarig utgivare, tidskriften Axess

Europa står vid ett vägskäl
och dess ledare kunde inte peka ut färdriktningen.

Ibland ser man saker med nya ögon.
Ingrid Hedström DN 18/6 2005

Det finns en solidaritet inom landet. Visst klagar en och annan stockholmare över skatteutjämningen - och det finns det skäl att göra. Systemet har i flera avseenden direkt stötande effekter. Men få ifrågasätter att det är legitimt med en nationell politik som i olika avseenden omfördelar resurser. Vi är ju alla svenskar.
EU kan inte drivas framåt utan hänsyn till vad medborgarna i medlemsländerna anser om projektet. En tankepaus var absolut nödvändig.
DN huvudledare 19/6 2005

This is the most exciting and heartening moment in Europe since the fall of the communist regimes. For the French and Dutch referendum results testify to one thing above all. They testify that Europeans still want to govern themselves
Ironically, the resort to referendums has provided Europeans with the opportunity to show how important representative government remains to them.
It has given them the chance to protest against the threat of pseudo-democracy in Europe.

The writer is an emeritus fellow of Keble College, Oxford
Larry Siedentop Financial Times 17/6 2005

What is notoriously evident among the EU elite is not just a lack of intellectual power but an obstinacy and blindness bordering on imbecility.
As the great pan-European poet Schiller put it: "There is a kind of stupidity with which even the Gods struggle in vain."
Paul Johnson Wall Street Journal 17/6 2005

Alla EU-hatare går med rosiga kinder, självbelåtna leeenden och säger:
"Vad var det vi sa, nu brakar det samman. Det här är folkets protest mot eliten."
Och så får man stå där och skämmas medan EU-motståndaren tittar på en med en blick... med vetskapen att de alltid får rätt
Stephan Mendel-Enk, Metro, 3/6 2005

Alla riksdagspartier, förutom moderaterna, välkomnar statsminister Göran Perssons besked i dag om att den svenska ratifikationsprocessen om EU- konstitutionen sannolikt skjuts upp.
Text-TV 14/6 2005

Det var inte ett rop på fred och enhet från en bred folklig rörelse som drev fram första steget mot europeisk integration.
den franske utrikesministern Robert Schuman den 9 maj 1950
Visionären Monnet var en handlingens man med vänner på höga poster på båda sidor om Atlanten. Han drömde om att bygga ett enat Europa
Ingrid Hedström, DN 15/6 2005
RE: Highly recommended

The rejection of the constitutional treaty by the voters of France and the Netherlands gives the European Union a chance to reconsider its future.
Those in charge should realise that they have made a mistake.
Their hope was for an EU that was more efficient and more democratic. But there is a conflict between these two objectives.
Now it is possible to embark on a new journey that recognises this truth.
Martin Wolf Financial Times June 15 2005

De franska och holländska nejen har rimligen en gång för alla gjort rent hus med en speciell variant av folkomröstning: den där en regering erbjuder medborgarna att rösta ja eller nej men kräver ett ja.
DN-ledare 13/6 2005

H

Former German Chancellor Helmut Schmidt:
"Currently, the most important aspect of the illness is clearly high unemployment. Anyone who examines its origins will see that it is only in the smallest part due to any failings in the EU,
in no way due to the euro...
Carl Bildt: That's the way it is.
Carl Bildt blog 13/6 2005

Persson sade att den svenska ratifikationsprocessen kan skjutas upp om inte nästa veckas EU-toppmöte ger klarhet om hur de andra länderna tänker fortsätta processen.
Regeringens tankar har tidigare varit att riksdagen ska besluta om EU-konstitutionen i december i år.
DN/TT 14/6 2005

The total cost of constructing the parliament buildings in Brussels is now close to €1 billion ($1.2 billion)
A visitor from The Economist in London who recently met the parliament's secretary-general said afterwards that the only person he had ever met with a larger office was the Saudi oil minister.
And in a piece of extravagance that even MEPs admit is absurd, the parliament maintains another vast (and costly) building in Strasbourg, a French provincial city, which is used for only four days a month.
The Economist print edition June 9, 2005

Det har även skingrat illusioner om EU som en säkerhetspolitiskt stabiliserande kraft.
Mycket har ordats på senare år om EU:s säkerhetsstrategi, utformad av den förträfflige Javier Solana.

Det är väl för tidigt för Turkiet och Ukraina att ge upp hoppet om ett EU-medlemskap.
Men tanken på en Europeisk Union som skulle stabilisera Europa genom att inlemma alla stater i en gemenskap har fått sig en törn.
Bo Hugemark, Barometern 11/6 2005

Six years ago, 11 European nations made a bold bet that a common currency would unify and fortify the continent from Sicily to Helsinki.
Now, as many of the nations in what is known as the euro zone slog through an economic funk,
the experiment is helping to drive countries further apart - and fueling a growing resentment of the wider European Union.
A poll for Stern magazine this month found that 56% of Germans want the mark back.
The Wall Street Journal 13/6 2005

Gerhard Schröder; Det är under hans tid vid makten som den mödosamma omprövningen av en förkalkad välfärdsstat till sist ändå har inletts.
Just nu pågår en intensiv diskussion inom CDU/CSU om hur mycket längre än Schröder ska man gå?
Om Angela Merkels förnyelselinje kan väcka framtidstro hos tyskt näringsliv och tyska konsumenter, får det gynnsamma konsekvenser långt utanför landets gränser.
P J Anders Linder SvD 12/6 2005

Open letter to M Jean-Claude Trichet, President, European Central Bank
Of course, the main European economic problems are structural; or - as you once said before taking up your present post - labour costs are too high.
Samuel Brittan Financial Times June 10 2005

Lars Ohly:
– Göran Persson sa det sista han sa att ”jag kommer att förneka att vi har pratat om konstitutionen”.
Så det sista han sa var att han skulle ljuga för medierna.

Ekot 10/6 2005

Vad vill européerna? Och finns de över huvud taget?
Så grundläggande är de frågor som behöver få ett svar efter folkomröstningarna i Frankrike och Nederländerna

Barbro Hedvall signerat DNs ledarsida 9/6 2005

The euro is not in danger
of breaking up — yet

When the euro was created, it was clear that its membership did not make up what economists call an optimal currency area
The Economist print edition Jun 9th 2005

The dirty little secret of European Monetary Union is that there has never been a proper debate on the pros and cons of the single currency union within the member states.
Like so much else in regard to the EU, it was imposed from above.
Marshall Auerback June 6, 2005

Roberto Castelli, justice minister, said the league planned to present concrete proposals for restoring Italy's former currency
at a party meeting on June 19.

"Are Swedes poor because they are the outside the euro?” Mr Castelli asked at a conference in Milan.
Financial Times 8/6 2005

Italy on Tuesday became the the first country to face disciplinary action under the European Union's revamped stability pact amid fears that public borrowing in the eurozone is getting out of control.
The European Commission wants to crack down on Italy's ballooning budget deficit to set an example to other countries and to prove that the eurozone can still maintain budgetary discipline.
Financial Times 8/7 2005

Is the euro forever?
Six and a half years since the launch of monetary union, this was precisely what eurozone officials and central bankers had been dreading and seeking to avoid at all cost: a debate about the future of the euro.
Wolfgang Munchau Financial Times 8/6 2005

Barometern-OT må ha varit mycket skeptisk till tanken att med politiska beslut skapa en gemensam europeisk valuta – euron.
Men på det rent politiska planet ser tidningen en europeisk federalism som den framtid som ger störst frihet och möjligheter för Europas medborgare.
Replik på Rolf Englund
Barometern 8/6 2005

A rising tide of integrationist ambition swept the single currency on to the European shore in the 1990s.
Now, it is in danger of becoming a beached whale.

Further expansion of the eurozone is undesirable until its core economies have demonstrated their ability to make the system work, both economically and politically.
Martin Wolf Financial Times 8/6 2005

I en viktig fråga är EMU-projektets varmaste anhängare och argaste kritiker helt överens: för att valutaunionen ska hålla, måste den förr eller senare leda till politisk union.
”Det finns inget historiskt exempel på en beständig valutaunion som inte varit kopplad till en stat”, har ECB:s chefsekonom Otmar Issing förklarat.
Gunnar Örn DI 7/6 2005

Vad ska vi ha EU till? Det är den enkla fråga som leder oss rätt i labyrinten.
Att den inte ställdes från början berodde antagligen på taktiska hänsyn.
Det brukar vara så vid större avgöranden.
Anders Ehnmark, Europaportalen 2005-06-07

Det är målsättningen om ett ständigt fastare förbund - "ever closer union" som är själva grundbultsfelet med EU.
Kunde vi rulla tillbaka Sovjetunionen skall vi väl kunna rulla tillbaka Europeiska Unionen.
Rolf Englund Barometerns website 7/6 2005

The French and Dutch referendums have dashed hopes of political union in Europe.
As criticism of the euro grows louder, there are fears that monetary union, too, might be in peril
The Economist "Can this union be saved?" June 6th 2005

RE: Då var släkten Bildt dansk (halländsk) adel
It was on June 6 in 1523 that Gustav Vasa was crowned as King of Sweden, thus really starting the history of the modern Swedish state.
Prior to that there had been the Union of Kalmar which had brought Norway, Denmark and Sweden together in a relationship that at the end of the day did not work out.

RE: Did not work out? Stockholms Blodbad
Carl Bildt blog 6/6 2005

The foreign secretary has in the past come to the House of Commons to praise the European constitution;
today he will come to try to bury it.

The writer is shadow chancellor of the exchequer and Conservative MP for Tatton
George Osborne Financial Times 7/6 2005

Är nationen svaret på framtidens utmaningar?
Motsvaras individualismens seger över kollektivismen av en nationalismens triumf över unionstanken?
som vi sett i fallet med den dödfödda författningen är det nästan omöjligt att hitta den gemensamma nämnaren mellan bångstyriga demokratier.
Niklas Ekdal DN den 6 juni 2005: Unionen är död, leve nationen

De mer hårdföra skeptikerna frukar att EU kommer att försöka genomföra delar av konstitutionen i smyg, ett slags "lättkonstitution".
Det är inte en ogrundad misstanke, vilket förklarar deras iver att döda odjuret en gång för alla.
"Vi har liket på golvet och har slagit två pålar genom hjärtat."
Henrik Berggren signerat DNs ledarsida 7/6 2005

Hurtiga trumpetstötar från Bryssel, Berlin och Rosenbad om att det är bara att tuta och köra kommer snabbt att tona bort.
Snart blir det uppenbart att den riktiga frågan är om det finns ett liv efter döden.

Carl Bildt 3/6 2005

Kommentar till Carl Bildt
Hösten 1994 uppträdde borgerliga och socialdemokrater lika enat som idag när vår grundlag skulle ändras för att möjliggöra EU-medlemskapet.
Björn von der Ech 3/6 2005

När giljotinen fallit blir det bokstavligen huvudlöst att låtsas som om ingenting hänt.
Hur kan man förklara att bluffmakare får högre trovärdighet än de styrande politiska ledarna?
Förlorare är hela det europeiska politiska ledarskap som arbetat fram och undertecknat förslaget till konstitutionellt fördrag.
Rolf Gustavsson SvD 5/6 2005

Flera jurister hävdar att avskaffad svensk vetorätt om brott och straff kräver två riksdagsbeslut med val emellan.
Senast argumenterade Ulf Öberg grundligt för detta på Europaportalen.se. Det är viktigt att lagrådet får yttra sig om denna centrala fråga.
Aftonbladet ledare 3/6 2005

Finns euron kvar om 15 år?
Euron blev verklighet därför att det fanns europeiska ledare - Helmut Kohl, Francois Mitterand, Jacques Delors - som önskade sig de nya pengarna.
Om deras efterträdare bestämmer sig för att inte tro på projektet, då kommer det förr eller senare att haverera.
Peter Wolodarski Signerat DNs ledarsida 3/6 2005

In an interview with the daily La Repubblica
Welfare Minister Roberto Maroni said Italy should consider introducing a temporary dual circulation of the euro and the lira,
given that the switch to the single currency has failed to tackle the country's economic slowdown and a decline in competitiveness.
Forbes 3/6 2005

It is essential for the UK to avoid joining the eurozone, which looks quite as dysfunctional as prescient(perceptive, cautious, foresighted) critics feared,
About a recent book from the Institute of Economic Affairs: Should Britain Leave the EU? An Economic Analysis of a Troubled Relationship, Patrick Minford and others
Martin Wolf, FT 3/6 2005

Embrace diversity and decentralisation. That is the conclusion
The countries of Europe are different. They cannot be shoe-horned into a single political process.
The French, for example, want to keep their high-cost, high-regulation leviathan. Let them do so. The UK has, rightly, chosen a different path.
Martin Wolf Financial Times 3/6 2005

The Dutch vote on the Constitutional Treaty is much more clear than the French one - 63 % No with a 62 % turnout of the electorate.
I expect this to spell the end of the bizarre charade of some European leaders saying that everything must just move on and the French and the Dutch and the possible others must simply be forced to fall in line the one way or the other...
It's simply not going to happen.
Carl Bildt Blog 1/6 2005

Fp-ledaren Lars Leijonborg anser att processen med en svensk ratificering av fördraget bör läggas på is.
Han säger att det är meningslöst att fatta beslut om ett förslag vars innehåll förmodligen kommer att ändras.
SvT 2/6 2005

Plus ca change, plus c'est la meme chose:
One of the most remarkable characteristics of the European Union is the ability of its leaders to keep building their institutions and expanding their power, self-righteously ignoring whatever obstacles European voters throw in their path.
Anne Applebaum Washington Post 2/6 2005
Highly Recommended

Folkomröstningar är tveksamma eftersom de tenderar att bromsa samhällsutveckingen,
men visionära ledare är också ett problem eftersom de går för långt ibland.

Stig-Björn Ljunggren 2/6 2005

"ett förenat Europa med en regering, ett parlament, en beskattning, ett försvar och medlemsländerna som delstater med delstatsregeringar och -parlament. ett mål att sträva mot"
DN-ledare 9/12 2002

The under-fire euro fell further on Wednesday, slumping to an eight-month low
Report claiming that Hans Eichel, the German finance minister, and Axel Weber, the president of the Bundesbank, were present at a meeting at which the possible break-up of European Monetary Union was discussed.
The German Bundestag is also said to have commissioned a report on the legal repercussions of a country wishing to leave the EMU.

Germany’s finance ministry labelled the talk “absurd”, while Mr Eichel and Mr Weber issued a statement saying the euro was a “unique success story”.
Financial Times 1/6 2005

EU will never become a federation with a unique federal government, federal army and international personality.
The reason is that member states do not want that
It would be risky to work towards a federal Europe since the EU might instead end up on the road to disintegration as a reaction. We may be seeing that now.
Frits Bolkestein Financial Times 31/5 2005

In Germany, there is pressure on the Christian Democrats to turn the coming election campaign more or less into a referendum on Turkish membership of the EU
The coming enlargement must cover all of south-eastern Europe.
If Europe is seen as closing its door to Turkey, the Balkans and the Ukraine, it should know it is opening the door for other forces and risks creating instability on its very doorstep
Carl Bildt Financial Times 1/6 2005

This is just a foretaste of what could happen once investors start to think through the euro's long-term chances of survival in a "post-federal" Europe that is no longer moving ineluctably towards ever-closer union.
Can a stateless currency hold together in a mere "zone" of 12 sovereign states, with a half-constructed legal base, while its economies are moving in starkly different directions?
Ambrose Evans-Pritchard Daily Telegraph 28/05/2005

Never Closer Union?
An earthquake has hit Europe. The move towards ever closer union turns out not to be inevitable.
The Europe we have today is as much as - quite possibly more than - all will share
The treaty is dead.
Martin Wolf Financial Times 1/6 2005

"Den rätta medicinen
Apoteksmonopolet vid vägs ände"

Bok av Margit Gennser (Timbro 1998)

Mer av Margit Gennser om Apoteksbolaget

- Okej, men bortsett från avlopp, medicin, utbildning, vin, säkerhet, jordbruk, vägar, dricksvatten och folkhälsa, vad har romarna någonsin gjort för oss?
Byt ut Rom mot Bryssel och tongångarna är ungefär desamma 2000 år senare.
Niklas Ekdal DNs ledarsida 30/5 2005

Why are the people of Europe so angry? The standard answer, as the Germans, French and Dutch all turn against their governments, is that
the European project has gone too far and that political elites have over-reached, losing touch with the ordinary people.
What people are voting against is not just one or other particular clause of the constitution, nor even its general tenor, whether this is too liberal or insufficiently so. The real bugbear is the idea of any unified Constitution which attempts to impose a single system of government on the whole of Europe and purports to harmonise away the political philosophies, economic preferences and social traditions developed in different nations over hundreds of years.
The Death of the Federalist Project? By Anatole Kaletsky Thursday, May 26th 2005

Skulle lagrådet dela Högsta domstolens, Regeringsrättens och Justitiekanslerns uppfattning att det är oklart om regeringsformen måste ändras för att Sverige ska kunna genomföra fördragets förslag om ytterligare maktöverlåtelse från riksdagen till Bryssel, får regeringen en grundlagsdiskussion på halsen.
SvD-ledare 31/5 2005

It is difficult to argue with a 56 per cent vote on a high turnout of 70 per cent. And if there is any comfort to be drawn from this seismic event, it is that
the French No vote may force the EU political class to pay attention at last to the views of electors and abandon the top-down elitism on which the European project has moved forward.
Financial Times 31/5 2005

President Jacques Chirac tog under torsdagskvällens tal på sig rollen som pedagog och ställde frågor till sig själv som han därefter svarade på med ett ja.
Ja, konstitutionen kommer att göra Frankrike mer inflytelserikt inom EU....
SvT 27/5 2005

I förrgår kom en rapport från EU. Den heter Rapporten om genomförandet av EU:s skogsbruksstrategi. Enligt förslaget i den ska det nu utarbetas en gemensam handlingsplan för hållbart skogsbruk i EU.
Vårt inflytande på besluten i den planen blir 1,9 % om konstitutionen går igenom. Övriga 98 % har vi lämnat ifrån oss till de andra medlemsländerna i EU.
Vårt tigande i frågan och vår förhoppning om att den inte ska aktualiseras är ett svek mot kommande generationer.
Björn von der Esch Riksdagen 27/5 2005

In spite of interest rates at historic lows, strong world demand, low inflation and healthy corporate profitability, the eurozone growth outlook is gloomy.
A stability trap?
"If the eurozone were no longer an area of stability, I think that some countries - particularly Germany - might say that a return to a national currency would create more stability."
Ralph Atkins FT May 27 2005

1. "The constitution is a noble document designed to help today's enlarged EU march on more efficiently towards an “ever closer union”, one that can be strong in the face of the United States
No would be the right answer in next week's French and Dutch referendums
and a good one for Europe
2. "The treaty is just a technical matter that will make little real difference and is too boring for voters to worry their pretty heads about."

The Economist print edition May 26th 2005

France's referendum has not yet been held but the inquests have already begun about why the Yes campaign has floundered.
Although France's three biggest political parties, the mainstream media, the business establishment, and much of the cultural elite have been in favour of the constitution, the No camp has remained firmly ahead
FT 27/5 2005

EU har alltför länge varit ett projekt för en liten politisk elit, säger Margot Wallström.
Vårens uppblossande motstånd mot EU:s nya grundlag har skördat sitt första offer:
Margot Wallströms förslag till hur unionen ska få ut sitt budskap till medborgarna.
DN 27/5 2005

"People are waking up and realizing that the French are probably going to vote no ...
said Hugh Walsh, a currency trader in New York
"How do you have a united currency and monetary policy without having a united political front?"
(Bloomberg)May 26 2005

Frågan kan testas: Vad händer med EU om fransmännen säger nej?
Föreställningen om EU som möjlig motvikt till USA blir till illusion.
Aftonbladet ledare 26/5 2005

If the French and the Dutch reject the EU Constitution on Sunday and Wednesday, they should re-run the referendums, the current president of the EU, Jean-Claude Juncker, has said.
EU Observer 26/5 2005

"No Reason to Sacrifice Sovereignty"
The European Union, which has a flag no one salutes and an anthem no one knows, now seeks ratification of a constitution few have read.
The European project is the transformation of "Europe" from a geographic into a political denotation.
George F. Will, Washington Post 26/5 2005

I Frankrike, i Holland där frågan nu är aktuell värjer sig medborgarna. Stopp och belägg, det här har vi inte varit med på, är en vanlig reaktion.
Den modell som Jean Monnet en gång konstruerade har slutat fungera.
Om Annika Ström Melins ”Européerna. Arvet efter EU:s pionjärer.” (Atlantis).
Barbro Hedvall signerat DNs ledarsida 26/5 2005

Jag tycker det är olyckligt att de kallar det för en konstitution
Fredrik Reinfeldt intervjuad i Barometern 26/5 2005

Let us think the unthinkable:
Could the eurozone disintegrate?
The answer is yes.

If /Italy/ fails to rise to the challenge it confronts, a default or even a forced withdrawal
from the eurozone is perfectly conceivable.
Martin Wolf Financial Times 25/5 2005

Tio opinionsmätningar i rad har nu pekat mot en nejseger
- Det blir ett stort nej eller ett litet nej, sade regeringspartiet UMP:s ordförande Nicolas Sarkozy.
DN 26/5 2005

Could we be headed for some sort of crisis within the EU?
The crowning irresponsibility of the EU’s elite is the way that they have allowed necessary free market reforms to be contaminated by the creation of their unnecessary and unwanted superstate.
Andrew Stuttaford National Review On-line May 2005

Medan allas blickar varit riktade mot Frankrike har Nederländerna, som röstar tre dagar senare, i skymundan seglat upp som den verkliga rysaren.
Där visar de senaste opinionsundersökningarna på en överväldigande majoritet för nejsidan.
Mellan 53 och 63 procent av de tillfrågade svarar att de kommer att rösta emot konstitutionen.

Jasidan får stöd av bara 27 till 37 procent.
DN reporter Sigrid Böe 24/5 2005

Portugal admitted that its deficit
could hit 6.8% of GDP in 2005.

Brussels said Italy had miscounted its budget
figures in 2003 and 2004.
BBC 23/5 2005

Given the results of yesterday's elections, it's clear that voters - furious about recent cuts to unemployment benefits - don't have that kind of patience.
Mr. Schröder's predicament is that the cuts were severe enough to alienate the SPD base but insufficient, unless accompanied with market reforms, to revive the economy.
The result? All those people under pressure to get back to work can't find a decent job.
Daniel Schwammenthal, editorial writer for The Wall Street Journal Europe, 23/5 2005

The No camp counters feverishly that the constitution is really about a conspiratorial supra-national organisation rewriting the past to entrench its power. Not so different to the Da Vinci code.
Not since the Dreyfus affair a century ago, when the country was torn apart over whether a Jewish army officer sold secrets to the Germans, has an issue been so divisive, some opine. Parents have turned against children, husbands against wives.
The Yes campaigners have tried to mop the electorate's fevered brow, saying the constitution will help Europe avoid war, spread international happiness and even aid the fight against cancer.
Observer Financial Times 23/5 2005

If the No vote wins in France
will they have to start again from "Ground Zero"?

CNBC 23/5 2005

Till vardags brukar Frankrike vara enkelt att förstå sig på. Presidenten bestämmer, parlamentet godkänner och regeringen verkställer.
Det franska folket är inget lydigt kollektiv som stillsamt låter sig styras av maktens krav på disciplin.
I folkdjupet lever rebellisk individualism och misstro mot makten.

Rolf Gustavsson SvD 22/5 2005

According to the latest opinion poll published on Sunday, the No camp commands 52 per cent support in France.
French and Dutch to reject EU treaty, polls say
Mr Schröder plans to attend a socialist Yes rally in Toulouse on Thursday night, his third intervention in the French debate in a month.
Financial Times 23/5 2005

Vi har fått vår makt av folket i allmänna val för att utöva den i överensstämmelse med grundlagarna - inte för att överlåta den till annan makt, i strid med grundlagarna.
Björn von der Esch: Riksdagen den 18 maj 2005


German Chancellor Gerhard Schroeder plans to seek early elections following his party's devastating loss of a key powerbase
The Social Democrat Party leader made the proposal as exit polls showed the SPD had been ousted after 39 years in power in North Rhine-Westphalia.
BBC Sunday, 22 May, 2005, 17:17 GMT

I Frankrike är grundlagen ett hot mot höga löner och pensioner.
I Nederländerna ett hot mot nationellt självstyre.
"Vi gillar idén med EU men det går för fort"
Erika Bjerström, SvT-reporter Bryssel svt.se 20/5 2005

Jag vill se ett solidariskt samhälle där alla människor erbjuds möjligheten att förverkliga sina bästa drömmars längtan. Och jag tror att vägen dit bl.a. går via samarbete i Europa.
Kanske låter detta som självklarheter
Bosse Ringholm (s), Vice statsminister och samordningsminister för EU-frågorna,
Europaportalen / 2005-05-19

De tre ledarna betonade också att det inte finns någon "Plan B" om fransmännen säger nej.
- Man måste verkligen vara okunnig om hur EU fungerar eller verkligen vilja lura fransmännen, när man kommer med sådana påståenden, sade Chirac.
(RE: Jfr "EU-kommissionens respekterade förre ordförande Jacques Delors sade att "sanningen bjuder oss att säga att det kan finnas en plan B" vid ett franskt nej.")
DN/TT 20/5 2005

Very Important article
There is no doubt that many people simply dislike the idea of the EU having a constitution with its connotations of government, bureaucracy and centralised power.
But a lot of the controversy surrounding the EU’s constitutional treaty is rooted in a misconception. Its full title “A treaty establishing a Constitution for Europe” creates the wrong expectations. Citizens expect a pithy, literate document rather like the US constitution.
Peter Norman Financial Times May 18 2005

Former French President Valery Giscard d'Estaing has strongly defended the EU constitution
"The states remain, and we keep our citizenship."
BBC 19 May, 2005
- Det blir inga Europas förenta stater, det kan jag lova! utbrast Lena Hjelm-Wallén
DN 23/11 2002

H

The most ignominious defeat of Gerhard Schröder's political career may be at hand.
ignominious = [Humiliating, shameful, dishonorable, disgraceful, inglorious]
Over the past six weeks, the SPD has waged a bitter anti-business campaign, resurrecting arguments and imagery reminiscent of early 20th century class-war rhetoric.
Financial Times 19/5 2005

In two weeks the Dutch will hold a referendum on the EU constitutional treaty and there is a very real chance they will vote No.
It would be an extraordinary reversal of the national tradition of backing an ever-closer union, and a crushing rejection of the ruling political establishment of conservatives, liberals and social democrats
"People are fed up with the way politicians have built Europe without including them," says Lousewies van der Laan, who heads the Better Europe Foundation campaigning for a Yes vote.
Quentin Peel Financial Times 19/5 2005

Kallsvetten börjar på nytt lacka i EU-huvudstädernas regeringskanslier
EU-kommissionens respekterade förre ordförande Jacques Delors sade att "sanningen bjuder oss att säga att det kan finnas en plan B" vid ett franskt nej.
Dystert nog för jasidan visar också Ipsos undersökning att fransmännen är mer negativa till grundlagsförslaget ju bättre de anser att de känner till det.
DN 19/5 2005

Free elections sure can be a drag.
Whatever the outcome, let no one say that French voters won't be making an informed choice
Wall Street Journal editorial May 18, 2005

The No campaign has regained the lead, as voters ignore warnings about the damage that would be caused by rejection of Europe's constitutional treaty.
The latest opinion polls show that an increasing proportion of respondents say France could renegotiate a better treaty after a No vote.
According to a poll conducted on May 14 by Ipsos, that view is now shared by 61 per cent, up nine points on the week before.
Financial Times 18/5 2005

If the French do indeed shoot down the constitution even some leading /US/ administration officials are likely to cheer. It would seriously undermine prospects for EU enlargement to include key American friends such as Turkey and Ukraine.
Philip Gordon Financial times 17/5 2005

The ruling coalition of Gerhard Schröder faces a crucial test in North Rhine-Westphalia this Sunday.
For the second time in three years, Mr Schröder's party has cultivated for short-term electoral gains a crude and dangerous debate about the country's fundamental orientation.
Who will remind the Germans that their postwar system was always capitalist; that markets created their prosperity; that Ludwig Erhard, father of their "social market economy", once said: "The freer the economy, the more social it can be"?
Jeffrey Gedmin, director of the Aspen Institute Berlin,
Financial Times 18/5 2005

The 12-country eurozone was hit on Tuesday by revelations that the economic situation in two of its weakest members, Italy and Portugal, could be even worse than feared.
The rising deficits in Italy and Portugal present an early test for the 12-country club over its willingness to apply budget discipline, amid fears that the March decision to relax the EU's stability and growth pact is already leading to fiscal loosening.
Financial Times 18/5 2005

An emergency plan for dealing with a European financial crisis was agreed at the weekend by EU finance ministers, central bankers and financial regulators.
The most likely scenario to be tested would involve a collapse by a big bank operating across EU borders, triggering fears of a systemic crisis.
Financial Times 16/5 2005

De genomtänkta högerattityderna behövs i politiken
Jag tror att det ligger en fara i att moderaterna i sin längtan mot mitten inte längre ger röst åt den klassiska höger som finns i vårt samhälle
”Vi får acceptera att väldigt många tycker att det Sverige vi har är ganska bra” – ungefär så uttrycker sig den moderate partiledaren Reinfeldt.
Per Dahl Barometern 12/5 2005

Vocabulary Words: Eurosceptic, Eurocrat, Euroseptic
Critics of the Eurocrats and their government are now known as Eurosceptics, or described by the more outspoken of the Eurocrats as being 'Euroseptic', suggesting that they are a poison within Europe
David Nalle blog 10/5 2005 with link to Huxleys Brave New World

Margot Wallström avvisar kritik
Hon anklagas för att hävda att EU-motstånd kan bana väg för slitningar som kan leda till en upprepning av Förintelsen.
Något som rör till debatten är att hon först lät skicka ut en version av det skrivna talet som sedan ändrades, och där den mest kritiserade meningen tagits bort.
Men Wallström säger nu att hon står helt och fullt för båda versionerna.
SvD 14/5 2005

Är nationalstaten sämre än ett imperium - en superstat?
Min vision, min önskan, är att stoppa utvecklingen mot imperium och likriktning.
Margit Gennser i Svensk Linje nr 2/2005

Det faktum att citatet ströks och att en redigerad version lades ut på nätet kritiseras också och ses som ett sätt att censurera verkligheten.
Det anses mycket besvärande för Margot Wallström, som av många förknippas med svensk öppenhet och insyn.
Carl B Hamilton (fp)kritiserar henne för att hon strök det kontroversiella avsnittet i talet.
DN reporter Sigrid Böe 14/5 2005

EU:s uppfinnare Jean Monnet såg nationalstaterna som roten till det onda som drabbade världen under 1900-talet.
Han ville ha en federation
De som är för EU borde erkänna att denna mekanism leder till en ständigt ökad integration.
Annika Ström Melin på Europadagen, den 9 maj, 2005

The border between the East and the West of Europe will now follow the Narva river.
Firm borders make good neighbours.
Carl Bildt Blog 13/5 2005

Margot Wallström, the European Commissioner responsible for communications, was on Thursday under pressure to justify her handling of a controversial speech that linked opposition to European integration with Nazi genocide,
after it emerged she had changed the version published on the internet to remove the controversial passage.
Financial Times 13/5 2005

Harmonisering är ett fint ord på nyspråk.
Det antyder att människor ska leva i harmoni och respektera varandra. Verklighetens harmonisering innebär snarare att radera skillnader.
Evelina Lorentzon i Svensk Linje nr 2/2005

"The process of creating a greater Europe after the fall of the Berlin wall continues," said Vladimir Putin
Russia and the EU emphasised their collaborative approach in discussions that touched on Iran, Georgia and the Baltic states.
"There was a good atmosphere, as if we were speaking among friends," said Benita Ferrero-Waldner,
EU external relations commissioner.
Financial Times 10/5 2005

Jakten på 6 817 namnunderskrifter har inletts.
Sören Wibe och de andra EU-motståndarna i partiet har hittat en bortglömd paragraf i partiets stadgar.
Om 5 procent av medlemmarna i SAP skriver under kravet på en medlemsomröstning om att ”Sverige ska folkomrösta” måste partiet anordna en sådan.
Och då kan medlemmarna plötsligt ändra regeringspartiets nejlinje.
Inte konstigt att partisekreteraren Marita Ulvskog är stressad.
Expressen-ledare 5/5 2005

Yet there are those today who want to scrap the supranational idea. They want the European Union to go back to the old purely inter-governmental way of doing things.
I say those people should come to Terezin and see where that old road leads.
Margot Wallström at ceremony of the liberation of the concentration camp of Terezin
Terezin, 8 May 2005

I sitt tal på första maj talade EU-kommissionären Margot Wallström om Europa som en motvikt till USA på den internationella scenen.
Europa har en roll att spela i konflikten mellan israeler och palestinier där det i praktiken oreserverade amerikanska stödet för Israel är en av konfliktens viktigaste drivkrafter.
Aftonbladet ledare 9/5 2005
med rubriken "Dags för Europa att axla manteln"

The - possibly fatal - conceit was to dress up necessary reforms of EU institutions in the guise of a constitution,
with a status comparable to that of the document defining the United States of America.
A No will be a No to the constitution, not to Europe.
John Kay: A French No would be best,
Financial Times 10/5 2005

F A Hayek var en av förra århundradets stora liberala individualister. Han varnade tidigt för politisk maktkoncentration och kollektivism.
Tyvärr har EU många av de kollektivistiska drag som Hayek varnade för.
Organisationen styrs av teknokrater och de demokratiska inslagen har blivit alltmer försvagade. EU-projektet har dessutom saluförts på ett medvetet oärligt sätt.
Margit Gennser blog 8/5 2005

Måste svensk grundlag ändras för att Sverige ska kunna anta den nya EU-konstitutionen?
Sveriges jurister är oense om svaret på den laddade frågan.
Om grundlagen måste ändras för att EU-konstitutionen ska antas öppnar regeringsformen möjlighet för en minoritet i riksdagen att driva fram folkomröstning om en sådan grundlagsändring.
DN 10/5 reporter Ingrid Hedström 2005

Den mäktiga tidsandan
Andra Världskriget 60 år - Vietnamkriget 30 år
Socialismen var en utopistisk och deterministisk ideologi. Den är nu död men har ersatts av vad man skulle kunna kalla EU-topismen
Rolf Englund för radions OBS 8/5 2005 (refuserat)

According to Nobelist Robert Mundell, who is honorary president (along with Xu Jialu, vice chairman of the Standing Committee of the People's Congress) of Beijing's Mundell International University of Entrepreneurship
A substantial yuan revaluation would cut foreign direct investment, cut China's growth rate, delay convertibility, increase bad loans, increase unemployment, cause deflation distress in rural areas, destabilize Southeast Asia, reward speculators, set in motion more revaluation pressures, weaken the external role of the yuan and undermine China's compliance with World Trade Organization rules.
Steve H. Hanke and Michel Connoly
Wall Street Journal May 9, 2005

Länder som samarbetar på djupet startar inte krig med varandra, var den enkla tanken.
Och det är fortfarande det allra viktigaste argumentet för att fortsätta Europaprojektet.
Dagens Industri ledare 9/5 2005

Margot Wallström:
Vote for EU constitution or risk new Holocaust
Daily Telegraph 9/5 2005

I sitt tal på första maj talade EU-kommissionären Margot Wallström om Europa som en motvikt till USA på den internationella scenen.
Inte militärt, men politiskt och ekonomiskt måste den amerikanska dominansen ifrågasättas.
Aftonbladet ledare 9/5 2005 med rubriken
"Dags för Europa att axla manteln"

En opinionsundersökning som publicerades i Paris Matchs nätupplaga visar en exakt jämvikt. 50-50, mellan lägren.
Jacques Chirac: Den här konstitutionen vänder ryggen åt dem som försvarar tesen om Europa som endast en inre marknad. Den förenar kravet på en stor marknad och kravet på en social harmonisering, sade Chirac i talet och försäkrade dessutom att konstitutionen är "huvudsakligen franskinspirerad".
DN/TT 5/5 2005

Den franska folkomröstningdebatten förs numera på nätet. Särskilt nejsidan, som kanske med rätta anser sig styvmoderligt behandlad av etablerade medier, för fram sitt budskap i cyberrymde
Sedan några dagar tillbaka bloggar EU-parlamentsveteranen Jean-Louis Bourlanges loss på Le Mondes hemsida i en dubbelblogg med grundlagskritikern Dominique Rousseau.
DN reporter Ingrid Hedström 7/5 2005

I Sverige finns en bred politisk majoritet för att EU-grundlagen är en fråga för riksdagen.
Regeringen och de fyra borgerliga partierna är överens. Denna majoritet kan tyckas solid.
Men under ytan finns en oro. Ett nätverk av EU-kritiska partier och organisationer bedriver sedan en tid en nationell namninsamling med krav på folkomröstning.
folkomröstningsresultatet kan ju bli ett annat än vad den folkvalda riksdagsmajoriteten önskar.
DN-ledare 4/5 2005

Skjut upp den parlamentariska ratificeringen till efter valet 2006.
Då skulle konstitutionen föras in i den ordinarie valrörelsen och den osunda gränsen mellan svensk inrikespolitik och EU-frågor äntligen raderas.
DN huvudledare 22/2 2005

The European Union's three biggest countries, Britain, Germany and France, go to the polls this month in a coincidence of votes that in different ways will manifest the kind of Europe Europeans want.
In Britain's general election on Thursday, in regional elections in North Rhine-Westphalia, Germany's most populous state, on May 22, and in France's referendum on the EU's constitutional treaty on May 29, voters have a historic opportunity to express their judgment about the road the union is taking.
Graham Bowley International Herald Tribune 3/5 2005

H

Här anses människorna inte tillräckligt intellektuellt begåvade. Det är en för svår och komplicerad politisk fråga för folket att avgöra enligt både regeringen och den borgerliga alliansen.
Samtidigt är de förändringar som föreslås i konstitutionen inte alls särskilt stora enligt samma partier.

Maria Wetterstrand i riksdagens EU-grundlagsdebatt den 29 april 2005

Unionens motto ska vara "Förenat i mångfalden".
Unionens valuta ska vara euron.
Den 9 maj ska högtidlighållas i hela unionen som Europadagen till minne av Robert Schumans förklaring som inledde det europeiska integrationsprojektet.

Enligt konventets grundlagsförslag

Vi är stolta över den representativa demokratin.
Vi tycker att den kan fatta beslut.
Det är vårt besked. Vid detta kommer vi att stå fast.

Fredrik Reinfeldt i riksdagens EU-grundlagsdebatt den 29 april 2005

Herr talman! Två gånger på tio år har svenska folket folkomröstat om EU-frågor. Det är inte trovärdigt att vi på ja-sidan inte skulle våga ta den debatten – det är klart att vi gör det.
Å andra sidan kan vi inte hamna i en situation där varje EU-förändring ska göras till föremål för folkomröstning bara därför att några på nej-sidan vill sätta så mycket käppar i hjulet som möjligt.
Lars Leijonborg i riksdagens EU-grundlagsdebatt den 29 april 2005

Man undrar lite var anständighetens gräns går mellan halvsanningar och rena osanningar.
Om vi har haft hundraprocentigt inflytande över ett beslut och sedan ska dela det med 25 eller 27 andra har vi väl i all sin dar tappat beslutsmakt!

Björn von der Esch (kd) i Riksdagen 29/4 2005

Ur Riksdagens EU-debatt
Sammanställt av Rolf Englund
Fredagen den 29 april 2005

Dutch political leaders have scrambled into action on behalf of the Yes campaign for the European constitution,
but polls indicate they may be too late to save the outcome of the June 1 referendum.

An internet poll, undertaken over the weekend, of 7,500 respondents by IPP,
the independent Dutch centre for political participation, shows 58 per cent would vote No to 42 per cent Yes.
Financial Times 25/4 2005

Centerpartiets partisekreterare Jöran Hägglund hävdar i ett inlägg (GP 11/4) att det nya EU-fördraget inte innebär några dramatiska förändringar i förhållandet mellan Sverige och EU
EU-konstitutionen överför utan tvekan mer makt till EU än vi röstade om 1994. EU-lag tar nu generellt över svensk lag och grundlag och förstärker därmed utvecklingen mot en EU-stat.
Majoritetsbeslut blir huvudregel, vilket innebär att Sverige kan bli nedröstat i Bryssel.
Makten i Sverige skulle inte längre utgå från folket.

Hans Lindqvist (c) Göteborgs-Posten 19/4 2005

The French No to the treaty signalled by the opinion polls would upend everything.
Some European leaders are already insisting that the ratification process would have to proceed in other EU states.
In reality, French rejection would kill the treaty.

Philip Stephens Financial Times 2005

Bland de grupper som tidigare varit postiva till EU-samarbetet, vilket ofta många unga människor varit,
och även franska intellektuella, har det skett en opinionsförändring
Det är nu accepterat, till och med lite "inne" att vara emot konstitutionen
Margot Wallström i Europa-Posten (organ för Europeiska kommissionens representation i Sverige) nr 4/2005

The leaders of Bulgaria and Romania will sign in Luxembourg the countries’ accession treaties
The ceremonial act on Monday (25 April) will be one of the final formal steps before the two states join the EU on 1 January 2007.

EU Observer 24/4 2005

Europa behöver människor i arbetsför ålder
Därför behöver Europa en ordnad invandringspolitik.
här finns för få människor med inititativkraft och arbetsvilja nog att bli arbetsgivare.
DN huvudledare 26/4 2005

The latest poll suggests that more than 60% of French adults would vote against
The results of the poll for the Metro newspaper, conducted by MarketTools on 20 April, suggest an increase in the No vote, up from 58% in a poll for L'Express released on Thursday (BBC)

Three weeks ago, the political leadership of the European Union had no Plan B if the French vote No in their referendum on the EU constitutional treaty on May 29. This is no longer the case.
As the prospects of a French No have grown, at least two such plans have developed.
Wolfgang Munchau, Financial Times April 24 2005 20:12

EU-systemets sinnrika konstruktion hålls samman av en gemensam rättsordning
som övervakas av EU-kommissionen och EG-domstolen.
Om inte politikerna förmår enas om reglerna så utvecklas regelverket
genom de tolkningar som görs av juristerna vid EG-domstolen

Jean Monnet, EU-konstruktionens fader, ler i sin himmel
Rolf Gustavsson SvD 17/4 2005

Knut Ståhlbergs mästerliga biografi över Charles de Gaulle
Frankrikes politiska skala löper i dag från högerpopulism till kommunism. Men det som i så många andra länder är marknadsvänlig höger saknas.
Per Dahl, Barometern 22/4 2005

The Group of Seven said in its communiqué that "we emphasise that more flexibility in exchange rates is desirable for major countries and areas that lack such flexibility to promote smooth and widespread adjustments in the international financial system, based on market mechanisms".
After the meeting they /finance ministers and central bank governors of France, Germany, Italy, the UK and the European Union/ went home to administer the single European currency and to try to persuade their voters to accept the EU constitution, including the euro.
Rolf Englund Financial Times 22/4 2005

Bulgarien, landet på Balkan som nästan ingen vet något om, kommer in i EU-gemenskapen 2007.
En regering ledd av kungen, ja just den ex-kung Simeon som fått lämna landet vid 9 års ålder 1946.
Simeon, under namnet Saxe-Coburg-Gotski, är premiärminister.

rättsväsendet har fått många anmärkningar, främst för att åklagarna har oinskränkt makt och mål kan dra ut i många år. Unga flickor lockas fortfarande till Västeuropa med fagra löften för att säljas till prostitution, smugglingen från Asien går just över Bulgarien, och den organiserade brottsligheten har bitit sig fast i landet. Gummor dubbelvikta av ålder säljer blommor vid kyrktrappan och yngre arbetslösa och utslagna får sälja sina ägodelar i gatubasarerna.
Disa Håstad DN Ekonomi 21/4 2005

Enligt tidningen Süddeutsche Zeitung ska EU-författningen föras upp i den tyska Författningsdomstolen
DN/TT 20/4 2005

Det tyska folket har egentligen inte frånhänt sig några befogenheter, argumenterade domstolen. Dessa är bara utlånade. Unionen är ett provisorium. Därigenom kränks inte den tyska demokratin.
Så länge den makt som ut övas på unionsnivå är av marginell betydelse, har förutsebar innebörd och kan återtas om "arrendekontraktets" villkor inte uppfylls, är allt i sin ordning.
Hållningen preciserades i samband med att den tyska författningsdomstolen 1993 godkände Maastrichtfördraget
Sverker Gustavsson SvD Brännpunkt 2000-01-05

The Economist:
The members of the constitutional convention, after some debate, omitted any reference to God in the preamble. They might now be regretting that decision, as it looks like the constitution may need a miracle.
18/4 2005

In part, this new nationalism is a kind of geopolitical fundamentalism -- in which people cleave to old identities as a way of coping with the new stresses of globalization itself.
These national traits may be inefficient, in a free-market sense, but a
European constitution that tries to sweep them away will fail.

David Ignatius The Washington Post April 20, 2005

The Dutch government will bombard voters with reasons to support the treaty
The current issue of Elsevier, the leading Dutch weekly news magazine, has a nine-page cover article under the headline: “Why No is better than Yes”
Financial Times 18/4 2005

Flera remissinstanser ( Justitiekanslern JK, Högsta Domstolen HD, Regeringsrätten RR, Justitieombudsmannen JO) uttryckt mer eller mindre starka tvivel över regeringens slutsats att ingen ytterligare beslutsrätt överlåts vid ett ja till fördraget
Regeringen kommer att fatta ett formellt beslut om lagrådsgranskning den 2 juni 2005.
Dvs resultatet kommer först när riksdagen börjat sitt sommaruppehåll.
Björn von der Esch (kd), Europaportalen 18/4 2005

Carl Bildt:
Practically all of my French friends are now telling me that it looks as if the referendum on May 29 is going to result in France saying "non" to the constitutional treaty of the European Union.
Carl Bildt blog 18/4 2005

Ny opinionsundersökning från Ipsos:
55% nej, 45% ja
nejsidan ökar med 2% och jasidan minskar med 2%
Frankrike

Financial Times editorial:
The meeting between 83 young voters and the 72-year-old Mr Chirac exposed a wide gulf between ruler and ruled.
Young and old talked past each other. The 18- to 30-year-olds were preoccupied with national issues, such as jobs and public services, while Mr Chirac's arguments focused on Europe's role as a power in a multi-polar world.

When the organisation was conceived, it was possible to accept its top-down, elitist nature as one of several trade-offs to assist the noble goals of banishing war and shoring up the western side of a continent divided by the Iron Curtain. Fifty years on, today's European citizens feel none of the geopolitical imperatives of the founding fathers.
16/4 2005

PJ Anders Linder:
Nu också med Rumänien och Bulgarien
Man kan ha många kritiska synpunkter på hur samarbetet inom EU fungerar och vad unionen ägnar sig åt, men östeutvidgningen är verkligen något helt fantastiskt.
SvD Blog 13/4 2005

DN, Ingrid Hedström
Den nya EU-grundlagen behövs, förklarade Chirac, för att bemöta globaliseringens effekter
15/4 2005

DN, Ingrid Hedström
"Röde Dany", ledaren för den franska majrevolten 1968, står på barrikaderna igen.
Den här gången har han tagit på sig en verklig utmaning - att övertyga alltmer skeptiska franska väljare att rösta ja till EU:s nya grundlag.

- Vi har en mycket djup kris mellan allt fler människor och de styrande. Det finns ett avståndstagande från eliten, den politiska eliten, kultur-eliten och även medieeliten, inklusive mig själv. Vi kan inte knyta an till en massa människor därför att de inte längre har förtroende för oss.
15/4 2005

Anatole Kaletsky:
Why I say oui to a French no
While the British election could conceivably change our government for the rest of the decade or, more likely, force Tony Blair into retirement a few years ahead of plan, the French referendum could transform the political and economic prospects for the whole of Europe, including Britain, for an entire generation.
The Times 14/4 2005

Göteborgs-Posten
Allt fler ledande kristdemokrater kräver en folkomröstning om EU:s grundlag
Nästa vecka ska kristdemokraternas partistyrelse, på nytt, ta ställning till frågan
13/4 2005

Financial Times:
EU officials have begun discussing contingency plans for containing any crisis,
with a scheduled June summit seen as the focus for attempts to chart a fresh way forward.

Jean-Claude Juncker, the veteran prime minister of Luxembourg and holder of the rotating EU presidency, is said by officials to be on standby to co-ordinate the EU's response if France or the Netherlands votes No.
14/4 2005

Journalist associations from three large rival TV channels (France 2, France 3 and M6) have denounced, amongst other things, the lack of political analysts on the programme.
They deplore a "confusion of genres between information and show programmes"
The programme, called "Referendum: live from the Elysee", is to be aired in prime time 20h50.
The young people present on the set will be between 18 to 25 years old,
EU Observer 11/4 2005

Motståndet mot EU-författningen ökar
55 proc nej, en ökning med en procentenhet, 45 proc ja.
Enkäten omfattade 795 väljare och genomfördes 12-13 april.
President Jacques Chirac kommer att framföra sina ja-argument i fransk tv i dag torsdag.(Text-TV)

The Economist:
Serbia has been told that it too can start accession talks.
The most contentious issue will be Kosovo.
Carl Bildt är med i en kommission som skall ordna saken
13/4 2005

Brad Setser, Oxford University
Lest anyone think the U.S. trade deficit is made in China, or just the product of an undervalued renminbi, consider this:
the U.S. trade deficit with the Eurozone continues to grow.
WSJ 12/5 2005

Dagens Nyheter
På onsdag röstar EU-parlamentet om Bulgarien och Rumänien ska få gå med i EU som planerat 2007.
Trots allvarlig kritik om korruption, människohandel och organiserad brottslighet, framför allt i Rumänien, väntas parlamentet ge dem sitt stöd.
13/4 2005

Prime Minister Jean-Pierre Raffarin:
The French Europe
"[The EU Constitution] embodies the French vision of Europe. A 'yes' vote will reinforce the French model in Europe, a 'no' vote will weaken it."
29 and 30 March 2005

Nej 53%, Ja 47% (22% avstår)
Senaste siffrorna från Frankrike 13/4 2005

Expressen ledare:
Konstitutionen kommer nu med all sannolikhet
att skjutas i sank redan den 29 maj då Frankrike håller folkomröstning.

Ett Nice-fördrag som inte passar för 25 medlemmar, en havererad stabilitetspakt som inte fungerar som ankare för euron och med en allt skröpligare ekonomi som inte klarar att skapa nya jobb när de gamla försvinner till Kina.
11/4 2005

Barbro Hedvall, DNs ledarsida
Folket synes vara på väg att säga ett rungande nej den 29 maj.
Presidenten är impopulär. Hans regering med Jean-Pierre Raffarin är impopulär. Den ekonomiska politiken som leder till högre arbetslöshet, ökande konkurrens och utflyttning av jobb är impopulär. Det nya utvidgade Europa är impopulärt, för att inte tala om tanken på Turkiet som EU-medlem.
12/4 2005

It is almost impossible to overstate the importance of the French referendum on the European constitution for the future of the European Union.
For the first time since the creation of the euro in 1999, we might be discussing what the European Central Bank and euro advocates have most dreaded: how long the euro might survive.
The euro can be still justified for as long as progress towards political union continues
Wolfgang Munchau Financial Times 11/4 2005

Utan Europas förenta stater kommer EMU att spränga EU
Staffan Ahlberg Dagens Industri 24/5 2003

Czech President Vaclav Klaus has called for a referendum in his country on the EU constitution, which he opposes.
Mr Klaus described the constitution as "a revolutionary document which will change everyone's lives".
BBC 6/4 2005

The Czech president remains convinced that "you cannot have democratic accountability in anything bigger than a nation state."
Mr. Klaus said the movement toward a single political entity of 25 European nations "will not change until people start thinking and realizing they are not moving toward some sort of nirvana."
By Arnaud de Borchgrave, THE WASHINGTON TIMES 25/11 2003

Politiker i Nederländerna ser med oro på att nej-sidan leder i valkampanjen inför folkomröstningen om EU-konstitutionen i Frankrike.
Holländarna ska rösta tre dagar efter Frankrike och nu kampanjar de för ett ja.
Kerstin Brostrand, Ekot 7/4 2005

The proposal for a new European Union services directive, issued when Frits Bolkestein was single market commissioner, is under attack from all sides.
Dubbed the "Frankenstein directive", it has been billed "unacceptable" by Jacques Chirac,

All this excitement is difficult to understand.
By Daniel Gros, director of the Centre for European Policy Studies
Financial Times 6/4 2005

Margot Wallström och Bolkenstein var ense om förslaget
Läs mer om Margot Wallström här

The new constitution, with its nonsense about a "social union", makes the wrong choices.
Within an integrated labour market it is impossible for one region to offer much better benefits than others without generating a ruinously costly inflow of benefit seekers.
That is what happened to New York in the 1970s.
This is why welfare states must work at the level of the entire labour market.
Martin Wolf Financial Times 6/4 2005

A narrow majority of voters is inclined to reject Mr Giscard's beloved constitution threatening to bring the European project juddering to a halt.
Financial Times 5/4 2005

Fallet Inga-Britt Ahlenius.
Regeringen hittade inget nytt jobb åt henne i Sverige när hennes förordnande som generaldirektör för RRV gick ut.
Nu har hon i stället - av USA - nominerats till uppdraget som chef för FN:s revisionsorgan.

Niklas Ekdal DNs ledarsida 5/4 2005

Konstitutionaliseringen av de grundläggande fördragen bekräftas, dvs. att fördragen snarare har karaktär av överstatlig konstitution än mellanstatligt fördrag.
Det finns skäl att erinra om att grunden för upprättandet av en europeisk konstitution i princip lades redan i och med Nice-fördraget.
Advokatsamfundet remissvar 2005

I believe the odds still favour ratification. But since the last five opinion polls before the weekend put the No vote ahead, it is perfectly legitimate to ask what would happen if the French voted this way.
One would have thought Europe's political leaders had a contingency plan to deal with this kind of emergency. But, at least to my knowledge, no such plan exists. As one senior European Union official put it recently, the consequences of a French No vote were "too awful to contemplate". As a result, few EU officials have contemplated them.
Wolfgang Munchau Financial Times 4/4 2005

Justitiekanslern JK
Det finns skäl att närmare behandla frågan om överlåtelsen kan anses röra principerna för statsskicket
Någon närmare analys av överlåtelsefrågan redovisas inte. Detta är enligt min mening anmärkningsvärt med tanke på den stora vikt frågan har.
JK 2005-03-22

An Ifop poll published Sunday 3/4 said 55 per cent would vote No.
Eric Chaney, chief European economist at Morgan Stanley, who has compiled a forecasting model using the latest polling data and basic probability analysis, calculates that the likelihood of the constitution being approved by all EU members has dropped from 34 per cent in early March to less than 20 per cent today.
Financial Times 4/4 2005

Hanteringen av stabilitetspakten visar också hur EU:s regler tillämpas olika för stora och små länder.
Det är svårt att förstå varför regeringarna i till exempel Danmark, Finland, Nederländerna, Sverige och Österrike inte utnyttjat sin vetorätt utan gett efter.
Lars Calmfors DN Debatt 3/4 2005

Debatten inför den franska folkomröstningen börjar få nästan spöklikt många likheter med debatten inför den svenska EMU-omröstningen.
I Sverige var det bilden av Ericsson-chefen Carl-Henrik Svanberg kindpussande socialdemokratiska utrikesministern och kronprinsessan Anna Lindh.
Ingrid Hedström, DN 2/4 2005

Låt oss tänka det otänkbara.
Klockan åtta på kvällen den 29 maj kommer nyheten. Franska folket säger nej till EU:s konstitutionella fördrag.
Budskapet blir att ratifikationen av fördraget fortsätter i övriga EU som om ingenting hänt. Som om Frankrike vore ett försumbart lilleputtland som Danmark eller Irland.
Chirac är en omåttligt glupsk principlös maktpolitiker som bara är gaullist när det passar honom.
Rolf Gustavsson SvD 3/4 2005

Förmodligen är det bara en tidsfråga innan statsminister Göran Persson basunerar ut att en folkomröstning om EU:s nya konstitution ska hållas.
Ser man krasst på saken vore det ingen katastrof ens för EU-vännerna om regeringen bytte fot i frågan.
Maria Abrahamsson, SvD ledarsida 2/4 2005

Högt över våra huvuden har ett grundlagsdokument för EU beslutats.
EU-konstitutionen öppnar i praktiken för en europeisk överstat med breda och mångfaldiga befogenheter att intervenera i ekonomi och samhällsliv.

Än värre är att de borgerliga partierna ihop med regeringen beslutat att denna EU-konstitution vare sig ska prövas i allmänna val eller i en folkomröstning. Istället kuppas den igenom av en riksdagsmajoritet som valdes innan det ens var aktuellt med ett förslag om EU-konstitution.
Mattias Svensson (m), Europaportalen 29/3 2005

Without the Stability Pact there would have been no support in Germany for the new currency.
The motto back then was: "The euro will be as strong as the deutsche mark."

The only thing that still matters to them is to somehow survive the next election.
None of the finance ministers and political leaders cares about the next generation and the common good of Europe.
Theo Waigel, Germany's finance minister from 1989 to 1998, Wall Street Journal 1/4 2005

Last week's European Union summit in Brussels might have been worse.
But it is quite hard to see how.

The Economist editorial 31/3 2005

Det är just svårigheten, för att inte säga omöjligheten, att styra ekonomin med en ränta för hela området som gör EMU till en så korkad idé.
Men idén med EMU är inte att det är bra för ekonomin, utan för att en gemensam valuta är en sak som en stat har, liksom flagga, domstol, parlament, försvar och konstitution.
Rolf Englund 30/3 2005

H

Gloom about Europe's economic outlook intensified markedly on Thursday after a plunge in economic confidence across the continent and further rises in French and German unemployment.
“France is struggling with the cost of reforms that went in the wrong direction the 35-hour week, for instance,” said Klaus Eklund, economist at SEB Bank in Stockholm and adviser to José Manuel Barroso, the European Commission president.
Financial Times 1/4 2005

When Gerhard Schröder was first elected German Chancellor in 1998, 3.8 million Germans were out of work.
"If we do not considerably lower the unemployment rate, we do not deserve to be re-elected," Schröder said at the time.
Seven years later, there are 5.2 million unemployed and Schröder is terrified that voters will take him literally.
TIME, 20/3 2005

I undersökningen som publicerades igår i Le Figaro uppger 54 procent att de säkert röstar nej i omröstningen den 29 maj.
Rolf Gustavsson SvD 30/3 2005

Remember M3? Anybody?
M3, a broad money supply measure watched closely by the ECB, grew at an annual rate of 6.4 per cent in February
In Spain M3 was increasing at an annual rate of about 9 per cent in January
Financial Times 30/3 2005

Few, if any, leaders are prepared to recognise a simple truth: neither European enlargement nor monetary union, for that matter, can succeed without far more flexible labour markets.
Back in 1990, we should remember, the then West Germany absorbed the former East Germany.
So what can be learnt from that experience?
Martin Wolf, Financial Times 30/3 2005
Very Important Article

Tjänstedirektivet blev ett rött skynke och i demonstrationstågen fördöms Bolkestein som en Frankenstein
Veckans viktigaste lärdom: ledarna i det gamla EU är ännu inte mogna för det nya Europa
Rolf Gustavsson SvD 27/3 2005

Ändringar i regeringsformen och riksbankslagen trädde i kraft 1 januari 1999. Både kommissionen och Europeiska centralbanken anser dock att dessa ändringar är otillräckliga
Trots att Sverige inte deltar i valutaunionen är Sverige skyldigt att göra den nationella lagstiftningen förenlig med den monetära unionens regelverk.
Riksdagens utredningstjänst, PM 2005-03-17 Dnr 2005:5512005

Riksbanken utser ny chefsjurist
Klicka här

Godkännande av rambeslut om en europeisk arresteringsorder
Anf. 50 MARGIT GENNSER (m):
Onsdagen den 22 maj 2002

Fredrik Reinfeldt i riksdagen om en europeisk arresteringsorder
Onsdagen den 22 maj 2002

Something structural is going on as well: the rise of a new Euroscepticism.
Valéry Giscard d'Estaing, a former president who chaired the convention that first drafted the constitution, has talked of an “open crisis” if France says no.
Jacques Delors, former president of the European Commission, has talked of a “cataclysm”.
The Economist 23/3 2005

Polis i EU ska få avlyssna i Sverige
Regeringen vill ge utländsk polis rätt att själva avlyssna telefonsamtal, e-post och datatrafik på svenskt territorium. Både justitieombudsmannen och advokatsamfundet är oroliga över medborgarnas rättssäkerhet.
SvD 29/3 2005

Ett ja - och president Chirac kommer att fortsätta att spela i första divisionen tillsammans med den tyske förbundskanslern.
Ett nej - och EU hamnar i en stor kris.

DN-ledare 27/3 2005

58 procent av svenskarna vill ha en folkomröstning om EU:s nya grundlag.
Endast 12 procent stödjer regeringen Perssons och den borgerliga linjen att beslutet ska fattas innan valet 2006.
DN 24/3 2005

Observera att Lilla Helgonet Margot Wallström står bakom kommissionens förslag till tjänstedirektiv
Rolf Englund 24/3 2005

Det är ingen dramatik med det nya fördraget. Det är ett förtydligande och huvudprincipen är fortfarande att det är ett mellanstatligt samarbete
Av den anledningen tycker han att det vore främmande att folkomrösta om grundlagen
Bosse Ringholm, vice statsminister och ansvarig för samordningen av EU-frågorna
intervjuad i Europa-Posten (organ för EU-kommissionen i Sverige) 3/2005

När Frankrike haft sin folkomröstning om konstitutionen kan Barroso och hans medarbetare återkomma med ett omarbetat förslag som fortfarande ställer till stora problem för löntagare och konsumenter.
Aftonbladet ledare 24/3 2005

Two recent opinion polls in France indicated that opponents of the constitution now outnumber its supporters.
The vote is not till May 29, but the idea that France, a founder member, might vote No has caused consternation in the Union.

Hence the readiness to hold back on any issue that seems to upset French voters.
Quentin Peel Financial Times 24/3 2005

Frankrike ansåg sig ha stoppat det kritiserade förslaget om handel med tjänster. EU-kommissionen menade sig ha fått klartecken för samma förslag.
Och EU-ordföranden, Jean-Claude Juncker, slog fast att ingenting förändrats.
DN 24/3 2005

Mr Chirac said he had chosen to have a referendum on the Constitution out of respect for French citizens and traditions.
According to him, all choices must be respected, including abstention, if they are well considered.
EU Observer 23/3 2005

Europhiles in France and Germany, the European Union's largest countries, face a worrying development: their governments appear to be becoming eurosceptic.
That, at least, is the impression conveyed by politicians in Paris and Berlin in their recent tussles with the European Commission in Brussels.
Financial Times 23/3 2005

Europe's centralising dynamic must be checked
Letter from Prof Roland Vaubel on behalf of the European Constitutional Group,
including Peter Stein, Sweden
Financial Times 23/3 2005

Risken för bakslag i den franska folkomröstningen överskuggar allt mer arbetet i EU.
Som det ser ut i dag kommer franska folket om två månader att säga nej till förslaget till EU-konstitutionen.
Rolf Gustavsson SvD 23/3 2005

Fears about the outlook for German growth are likely to intensify after a survey showing business confidence in Europe's biggest economy tumbling unexpectedly for a second consecutive month.
FT 23/3 2005

Konstitutionen är en missad chans. Men jag är inte beredd att döma ut EU:s sätt att framskrida via trial-and-error för det.
Låt oss bara tacka nej till detta error, så ger vi EU:s statsmän en chans att arbeta fram ett bättre förslag.

Besluten handlar om att makt tas från individerna och från politiska nivåer som ligger närmare medborgarna. Det ska vara svårt att fatta sådana beslut.
Johan Norberg (Timbro) hos Europaportalen 22/3 2005

The pact was a misguided solution
to a non-existent problem

Financial Times Lex 22/3 2005

Tio tunga demokratiska skäl för att folkomrösta om EU-grundlagen.
Replik till Carl B Hamilton (fp)
Birgitta Swedenborg Europaportalen 18/3 2005

I helgen gick centerledaren Maud Olofssons hemmadistrikt Västerbotten på tvärs med partiledningen och röstade ja till en folkomröstning.
- Som jag ser det förs mer makt över till Bryssel och det är början till en EU-stat och dte tycker jag inte är rätt. Jag tycker svenska folket ska få säga sitt som i andra länder, säger Tore Gabrielsson från Lövånger som skrev motionen.
Ekot 21/3 2005

Tisdag 22 mars klockan 10.00
Folkomröstning.nu lämnar in över 100 000 namnunderskrifter
Junilistan 21/3 2005

The survey for Le Figaro showed that 52 percent of people who said they were certain to vote would vote no in the referendum
The "no" vote has risen from 40 percent to 52 percent since the last IPSOS poll in early March.
EU Observer 21/3 2005

Germany would be able to cite the costs of its reunification as an excuse for breaking the European Union’s stability and growth pact.
Since Germany spends 4 per cent of its GDP on transfers to the former communist east, the concession could help Gerhard Schröder to avoid further reprimands under the pact before next year’s general election.
Financial Times 21/3 2005

Det finns ingen trovärdig vändpunkt i sikte. I dag står cirka 5,2 miljoner tyskar utan arbete.
Lärdomen från Tyskland är att det är helfel att slå sig till ro och hoppas på att den traditionella modellens exportindustri och stora socialsystem ska lösa problemet.
Problemet är att /den tyska/ regeringen har väntat och väntat med reformerna
PJ Anders Linder SvD 20/3 2005

Näringskommissionär Günter Verheugen säger i Financial Times att tjänstedirektivet tas som gisslan i debatten - och att kommissionen skall hjälpa Chirac. Risken är annars att det blir non i maj:
enligt en opinionsmätning i Le Parisien igår tänker 51 procent rösta nej.
Sydsvenskan 19/3 2005

Euroskepticismen är inte längre bara en brittisk paradgren. Den breder ut sig i unionens hjärtland.
Frankrike och Tyskland struntar i stabilitetspakten och betraktar det nya tjänstedirektivet som en inbjudan till "social dumping".
Sydsvenskan 19/3 2005

Fråga Olle
Fp borde lyssna på Schmidt, och i stället för att huka i EU-frågan argumentera för att svenskarna ska säga ja till konstitutionen.
Folket borde tillfrågas i en folkomröstning eftersom det handlar om en grundlag.
Kristianstadsbladet (lib) 18/3 2005

Cecilia Malmström säger att folkpartiet är det riksdagsparti som har störst enighet i att inte vilja ha folkomröstning,
Blir det ett tryck bland våra medlemmar och väljare för en folkomröstning får vi diskutera folkpartiets position i frågan
DN Nyhetsplats 18/3 2005

Mr Chirac is these days one of the most left-wing of Europe's leaders.
His variety of continental conservatism belongs to a social Gaullist tradition, which—like Christian Democracy—often defines itself precisely against liberalism.
The Economist 18/3 2005

I det senaste numret av partiets medlemstidning Nu argumenterar Olle Schmidt för en folkomröstning om EU:s nya konstitution.
Ett eventuellt nej till konstitutionen tycker han på sikt ska leda till en ny folkomröstning om ett utträde ur EU.
DN nyhetsplats 18/3 2005

Det viktigaste om Stabilitetspakten
The most important about the Stability Pact

Visit Paris and the mood of apprehension among the French political classes is unmistakeable. In a little over two months, France will vote on whether to ratify the European Union's constitutional treaty. Few seem certain the answer will be Yes.
Mr Chirac has set May 29 as the date for the treaty referendum.
Philip Stephens Financial Times 18/3 2005

Vad som är fullständigt oacceptabelt är att den nu sittande riksdagen, vald utan att frågan om EU-grundlagen behandlades i valdebatten, skall fatta beslutet.
Detta är emellertid vad samarbetspartierna - kollaboratörspartierna - socialdemokraterna, moderaterna, folkpartiet, kristdemokraterna och centern har kommit överens om.
Deras lika fiffiga som djupt odemokratiska plan, ovärdigt till och med demokratin i Katrineholm, är att riksdagen under den brådast julhandeln nu i december skall klubba igenom EU-grundlagen
Rolf Englund 16/3 2005

Våra nya landsmän
Bulgaria and Romania should both sign the EU Accession Treaty as planned, on 25 April

EU Observer 16/3 2005

LO: Ja till grundlagen och Nej till folkomröstning
Grundfrågan var om det finns någon principiell förändring i förslaget till nytt fördrag jämfört med de nuvarande fördragen som det svenska folket inte tog ställning till i folkomröstningen 1994.
LO, mars 2005

Jean-Claude Trichet, president of the European Central Bank, called on member nations to uphold rules enforcing fiscal discipline, warning that the stability of the euro and the bloc's economy are at stake.
His comments before the European Parliament in Brussels come just days before this weekend's meeting of EU finance ministers trying to overhaul the tattered Stability and Growth Pact.
Wall Street Journal 15/3 2005

European firms are becoming more and more voluble about the damage the weak dollar, and strong euro, is doing to their profits.
French defence contractor Thales became the latest to warn of lower sales and profits.
The euro has gained more than 50% over the past three years.
BBC 11/3 2005

Standard and Poor's, the credit rating agency, last week published a report in which it warned that a further relaxation of the /stability/ pact would undermine bond ratings in the long run
Wolfgang Munchau, Financial Times 14/3 2005

Det franska politiska etablissemanget vill, trots riskerna och trots erfarenheterna av den ytterst knappa ja-segern om Maastrichtavtalet 1992, förankra EU:s traktat i folkomröstning.
De stora svenska partierna vågar inte pröva författningsfrågan ens i den kommande valrörelsen.
Aftonbladadet ledare 7/3 2005

Optimum Currency Areas and Key Currencies:
Mundell I versus Mundell II
Ronald McKinnon, Stanford University, Journal of Common Market Studies August 2004

Margot Wallström sätta upp en grupp "informerade journalister" som skall ge EU-konstitutionen sitt stöd.
Journalisterna bör säga tack, men nej tack till detta. De skall vara fria, kritiska och ifrågasätta makthavarna.
Henrik Alexandersson 8/3 2005

A poll of 70 of the largest US employers in Germany found that a third of these companies planned to cut their workforce and pull production capacity out
Financial Times 8/3 2005

Stiftelsen Sverige i Europa
Dom som ledde den misslyckade Ja-kampanjen
finns åter på nätet med käcka meddelanden

Five years ago, the European Union's leaders suffered their own collective version of irrational exuberance. In Lisbon, at what was dubbed "the dotcom summit", they issued a ringing pledge to turn stodgy old Europe into "the most competitive and dynamic knowledge-based economy in the world" by 2010.
Financial Times 7/3 2005

Friday's jobs and wage deal between General Motors and its German employees is a good example of what is happening in the German economy right now.
Employees agreed to nominal wage cuts and more working time flexibility. They will also forego pay increases until 2010 in some cases.
Wolfgang Munchau FT 7/3 2005
Very Important Article

Margot Wallström är inte "Sveriges representant i Bryssel"
Hon är EU:s informationsminister
The Guardian har kommit över hennes plan för att få EU-grundlagen godkänd
Margot Wallström's note on the 'action plan'
INFORMATION NOTE FROM VICE-PRESIDENT WALLSTROM TO THE COMMISSION

Thursday March 3, 2005

Germany has two histories: one that takes up most of the first half of the 20th century and one before 1900 and after 1945.
In the fourth century, German warriors controlled virtually every senior military post in the Roman army and ran the Roman empire in its last decades.
Steven Ozment Financial Times 4/3 2005

Personligen vill jag förorda att beslutet i Riksdagen kommer efter valet år 2006.
Anders Wijkmans Nyhetsbrev 3 februari, 2005

Det finns inga bärande argument för att också svenskarna ska folkomrösta om det nya EU-fördraget, eftersom det inte kräver några grundlagsändringar.
Riksdagen anser sig ha legitimitet att fatta det beslut som krävs och det saknas vägande konstitutionella invändningar.
Trots att det finns enskilda jurister som har en avvikande åsikt är den förhärskande meningen att det nya EU-fördraget inte kräver några svenska grundlagsändringar. Förhållandet mellan EU och medlemsstaterna förblir i huvudsak oförändrat.
Olof Petersson SvD 4/3 2005

Dagens femton medlemsländer har överlämnat stora delar av sin beslutsmakt till Europeiska unionen. EU:s beslutsformer är delvis föråldrade och har ännu inte anpassats till de krav som dagens medborgare ställer på insyn och delaktighet. EU håller också på att vidga sitt inflytande inom många områden. Fördragen är mycket elastiska, och allt fler frågor tas upp inom unionen.
Olof Petersson m fl DN Debatt 2001-08-13

Demokrati betyder folkvälde. Alltså måste vi först finna ett folk.
Barometern 2/3 2005

Moderaterna är inkonsekventa om EU-grundlagen
en intressant röstförklaring. I den avvisar man flera av EU-konstitutionens grundbultar, exempelvis EU-presidenten och den så kallade passarellen som gör det möjligt för rådet att ta beslut med kvalificerad majoritet i stället för med enhällighet. Man anser det vara "grundläggande" att förändringar av konstitutionen måste godkännas av Sveriges riksdag och andra nationella parlament.
Men man rösta för grundlagen ändå
Lars Wohlin m fl 2005-02-03

Riksbankschefen Lars Heikensten går till hårt angrepp mot EU-ländernas stabilitetspakt i en debattartikel i Financial Times.
"När pakten tvingar regeringar till smärtsamma konsolideringar som borde ha genomförts i goda tider - just när länderna är på väg att ta sig ur en recession - urholkas paktens trovärdighet", skriver han i artikeln.
DI 2/3 2005

Folket ju fick rösta om en svensk anslutning till euron. Mot den bakgrunden kan man undra varför folket inte ska få rösta om EU-konstitutionen.
Men euron borde inte ha varit föremål för någon folkomröstning heller. För den gemensamma valutan fanns med i det EUpaket som en majoritet av svenska folket godkände 1994.
Dagens Industri ledare 3/3 2005

In Germany, there are fears that the country is turning into a "bazaar economy", where factories merely assemble finished products from components produced elsewhere.
But if Germany is turning into a bazaar, it is for the positive reason that integration of the European economy is taking a quantum leap forward.

The writer is former prime minister of Sweden, chairman of the Kreab Group and board member of the Centre for European Reform
Carl Bildt Financial Times 2/3 2005

Direkt surrealistiskt blir det när man kan konstatera att den ekonomiska och monetära unionen över huvud taget inte finns i regeringsskrivelsen, och det trots att den intar en prominent plats i det författningsfördrag som statsministern skall underteckna i maj och som riksdagen därefter skall ratificera
I Sverige råder konsensus om att en folkomröstning inte behövs.
Men vi skall inte bortse från att ett avstående från en folkomröstning... innebär att vi återigen kommer att missa den möjlighet att förankra det europeiska samarbetet på bredden och djupet av vårt samhälle under den process som leder fram till att författningsfördraget träder i kraft.
Carl Bildt, veckobrev 20 oktober 2003

Låt väljarna på valdagen nästa år få säga ja eller nej till EU-konstitutionen.
Krister Thelin är domare i Internationella krigsförbrytartribunalen i Haag, kolumnist på SvD:s ledarsida och var moderat statssekreterare i justitiedepartementet 1991–1994.
Krister Thelin kolumn SvD ledarsida 2/3 2005

Fler som inte vill att den sittande riksdagen skall fatta grundlagsbeslutet

German unemployment shot up to 5.2m last month, its highest level in 73 years, dragging Europe's largest economy deeper into its most serious political crisis in months.
Concern is now rising in the party that Berlin's apparent failure to tackle endemic unemployment could earn the SPD another electoral setback in North Rhine-Westphalia. Germany's most populous state, and an SPD stronghold, goes to the polls on May 22.
FT 1/3 2005

H

Om det inte ska hållas en folkomröstning borde konstitutionsfrågan ställas till medborgarna i ett ordinarie riksdagsval.
I enlighet med svensk parlamentarisk tradition ska konstitutionella frågor avgöras av två parlament med ett val emellan.

Tystnadens strategi har också starka anhängare på den borgerliga sidan inte minst hos moderata samlingspartiet.
Aftonbladet ledare signerad HK, 27/2 2005

Danmark ska hålla en folkomröstning om EU:s nya grundlag den 27 september. Det sa statsminister Anders Fogh Rasmussen på måndagen.
Ekot 28/2 2005

Riksdagens beslut om EU:s nya konstitutionella fördrag bör tas först efter nästa val, inte redan i höst som regeringen och de borgerliga oppositionspartierna gjort upp om.
Det hävdar docenten i Europarätt Carl Fredrik Bergström, som är tillförordnad chef för Svenska Institutet för Europapolitiska Studier, Sieps.
SvD 26/2 2005, reporter Mats Hallgren

Vi måste en gång för alla visa att tanken på en fungerande utvecklad europeisk union inte bara är en politikeridé utan något svenska folket önskar sig. Det sker enklast genom att folkomrösta om konstitutionsförslaget.
Barometern 21/2 2005

Det är faktiskt inte odemokratiskt att medborgarna delegerar komplicerade frågor till riksdagen.
Dessutom innebär inte EU-konstitutionen någon dramatisk förändring i relationen mellan Sverige och EU.

Expressen ledare 21/2 2005

Tillväxten går trögt. Antalet personer i arbetsför ålder som är i arbete är endast 63 procent. Det är en oacceptabelt låg siffra. I ett antal EU-länder finns det fortfarande alltför många som är arbetssökande och arbetslösa.
Göran Persson och två andra EU-socialistledare SvD Brännpunkt 24/2 2005

Sverige uppfyller alla inträdeskrav till EMU – inklusive kravet på två års stabil växelkurs för kronan. Det visar en analys som Dagens Industri gjort. ”Sverige är egentligen skyldigt att gå med när vi uppfyller alla inträdeskrav”, säger Ulf Bernitz, professor i Europarätt.
Reporter Gunnar Örn
DI 22/2 2005

Moderata ungdomsförbundet i Stockholm beslutade på sin stämma i dag med stor majoritet att uttala att de det nuvarande förslaget till EU-konstitution inte bör antas
samt att Moderaterna bör verka för att fälla det nuvarande förslaget till konstitution för Europa.

20/2 2005

Det finns en väg mellan elitismens Skylla och populismens Charybdis.
Som Olof Ruin och även DN:s ledarsida tidigare har föreslagit:
skjut upp den parlamentariska ratificeringen till efter valet 2006. Då skulle konstitutionen föras in i den ordinarie valrörelsen och den osunda gränsen mellan svensk inrikespolitik och EU-frågor äntligen raderas.

DN huvudledare 22/2 2005

Vi väljer riksdagsledamöter som vi har förtroende för, för att de ska fatta besluten åt oss i komplexa frågor som grundlagsfrågor. Inte ens svenska grundlagar har varit föremål för folkomröstning och ska inte vara det.
Folkomröstningsinstitutet bör förbehållas ja eller nej till verkligt stora avgörande förändringar, som EU-medlemskapet.
Dagens Industri ledare 22/2 2005

Vi är övertygade att om riksdagen på initiativ av s-regeringen ratificerar EU-konstitutionen före valet 2006 så gör det ett framtida närmare samarbete mellan socialdemokraterna och miljöpartiet i det närmaste omöjligt.
15 framträdande miljöpartister i riksdagen, partistyrelsen och ungdomsförbundet DN Debatt 20/2 2005

Spaniards voted over-whelmingly in favour of a constitution for the European Union yesterday but the low turnout was likely to send worrying signals to nine other member states that will be submitting the EU charter to referendums over the next 18 months.
Financial Times 20/2 2005

I syfte att förhindra en folkomröstning i Sverige om EU:s nya grundlag har de fyra borgerliga partierna ingått en ohelig allians med självaste socialdemokraterna.
Den alliansen benämner min partikollega Ingvar Svensson (kd) de "fem positiva partierna"
(SvD Brännpunkt 18/2).
Björn von der Esch SvD Brännpunkt 20/2 2005

The debt crisis that has taught lenders nothing
AND THE MONEY KEPT ROLLING IN (AND OUT, Wall Street, the IMF and the Bankrupting of Argentina By Paul Blustein, PublicAffairs $27.50
Alan Beattie, FT February 16 2005

Förra året steg arbetslösheten i Portugal till 6,7 procent, lägre än EU-genomsnittet men bruttonationalprodukten växer knappast alls.
I och med euron kan vi inte heller längre snabbt lösa problemen för dagen med att ändra räntan eller valutan, säger doktor Teodora Cardoso, chefsekonom vid Banco Portugal.
Ekot 17/2 2005

The French parliament on Thursday amended the country's constitution, clearing the way for President Jacques Chirac to accelerate the timetable for a divisive national referendum on Europe's constitutional treaty.
FT February 17 2005

The outcome of Sunday's vote is not in doubt: the Spanish remain among the EU's biggest supporters. But a low turnout would be an inauspicious start to a campaign of national referendums that could plunge the EU into crisis.
The Czech Republic, whose President Vaclav Klaus is the most elevated eurosceptic in the EU: "I am not critical, I am 100 per cent against".
FT 16/2 2005

Sven Rydenfelt har gått bort men hans minne och hans böcker lever kvar.
Margit Gennser 17/2 2005

Sven Rydenfelt 1911-2005
Fritänkaren, liberalen och humanisten Sven Rydenfelt har gått bort.
Rydenfeltföreläsningarna brukade avslutas med middag, och när kaffet framåt nattkröken var urdrucket satte sig Sven på cykeln och trampade hem till Kastanjegatan. Nu har han åkt genom Lund för sista gången. Vi saknar honom, men minnena är ljusa.
P J Anders Linder SvD 16/2 2005

In the early 90s he was appointed Honorary Professor by the centre-right government. But Sven, always the individualist, returned the favour by rejecting two of the government’s central goals – the fixed exchange rate and the EU membership
His colleagues thought he was bizarre.
Johan Norberg 15/2 2005

Bostadspolitiken blev hans specialitet: i 55 år argumenterade han i böcker och artiklar för en liberal bostadsmarknad.
Nils-Eric Sandberg SvD 17/2 2005

Stabilitetspakten på väg att bli svagare
Det råder enighet om att pakten inte har fungerat. Flertalet länder har inte "samlat i ladorna" tillräckligt under goda tider. Därför har många länder flera år i rad brutit mot underskottsförbudet. Tyskland och Frankrike är de grövsta syndarna.
Mats Hallgren 16/2 2005

Sven Rydenfelt klicka här

Sven Rydenfelt (1911 - 2005) Timbro

Den tyske EU-kommissionären Günther Verheugen (s) i senaste numret av Internationale Politik (Nr 1 2005).
"Europa måste bli en världsmakt!".

För ett år sedan började Joschka Fischer, Tysklands utrikesminister, tala om EU:s "tredje dimension", den strategiska dimensionen och 2004 blir i framtiden årtalet då tyngdpunkten i EU:s uppdrag kom att förskjutas. Från fördjupad integration i det lilla Europa till geopolitisk stabilisering av ett allt större Europa.
Rolf Gustavsson SvD 7/2 2005

"Sassa brassa mandelmassa" heter på eurospråket "Lissabon-processen".
För fem år sedan formulerade i Lissabon EU:s högsta ledare som mål för en serie reformer att Europas konkurrenskraft skulle komma i fatt USA till 2010.
Rolf Gustavsson SvD 6/2 2005

Aldrig har riksdagen varit så i otakt med väljarna som när det gäller EU:s konstitution.
Planerna från Göran Persson, Fredrik Reinfeldt, Lars Leijonborg, Göran Hägglund och Maud Olofsson att låta sittande riksdag anta konstitutionen redan i år, utan vare sig folkomröstning eller mellanliggande val, stöds endast av drygt tio procent av väljarna.
BJÖRN VON DER ESCH, ZAIDA CATALAN, MARGIT GENNSER, HÉLÈNE GOUDIN, JAN-ERIK GUSTAVSSON, HÅKAN LARSSON, SÖREN WIBE, PER WINBERG, PERNILLA ZETHRAEUS SvD Brännpunkt 5/2 2005, klicka här

Varför skriver sig Göran Persson och hans hustru Anitra Steen, tidigare chef för Riksskatteverket, på sin gård i Södermanland?
De ingår i ett nytt skattefrälse som fingerar bosättning.
Förre skattedirektören Per-Ola Larsson SvD Brännpunkt 6/2 2005

Fem miljoner tyskar utan jobb
Arbetslösheten steg i januari till den högsta nivån sedan 1933
SvD Näringsliv 3/2 2005

Germany does U-turn on competition in services Germany has joined France in asking the European Commission to rethink ambitious plans to open the services sector to cross-border competition.
Under the "country-of-origin principle", the directive drafted by the European Commission a year ago would allow companies and individuals to offer services in all 25 EU member states providing they abided by the laws of their home country.
Financial Times 5/2 2005

Sverige får tillbaka väldigt lite av de närmare 200 miljarder som vi har betalt i medlemsavgift sedan vi gick med i EU 1995, uppger SVT:s Aktuellt.
1/2 2005

By virtue of their size and location, Turkey and Ukraine are much the most important countries now requesting entry. Many in the European Union hope to wake up from these twin nightmares.
If they had been in that hall, they would have realised the magnitude of their delusion.

Martin Wolf FT 2/2 2005

Most opinion polls suggest that Tony Blair is likely to win the general election pencilled in for May 5 2005.
Most opinion polls suggest that Tony Blair is likely to lose the referendum on the European Union's constitutional treaty probably not be held until September 2006
Philip Stephens FT 1/2 2005

Vaclav Havel om EU:s eftergiftspolitik gentemot Kuba.
Handlingar som innebär och förebådar svek
DN 1/2 2005

VARFÖR SVARAR INTE CARL BILDT PÅ BREV?
För sex veckor sedan skrev jag ett öppet brev till Carl Bildt
Han har ju offentligt hos Göran Rosenberg i TV4 konstaterat att ”VI INTE HAR TILLRÄCKLIGT MANDAT att utan en folkomröstning fatta beslut om EUs grundlag”
Margit Gennser blog 25/1 2005

José Manuel Barroso verkar vara en klåpare, inte vuxen uppgiften att leda den nya EU-kommission.
Barroso må ha glömt det mesta från sin maoistiska ungdom, men den auktoritära leninistiska princip som kallas "demokratisk centralism" tycks han hålla levande.
Rolf Gustavsson SvD 30/1 2005

There’s only one thing worse than blatantly disregarding this pact, as the Germans and French have repeatedly done almost since inception;
that’s adhering to it.

The Euroland economies, therefore, risk finding themselves in a situation not unlike that of Argentina in the autumn of 2001: no policy tools readily at hand to deal with the problem of declining aggregate demand
Marshall Auerback 25/1 2005
RE: En lärorik och nöjsam artikel

Romania is on the right track but hard work still needs to be done if the country is to join the EU in 2007, the Commission has told Bucharest.
EU Observer 24/1 2005

What would happen if one of the 25 member states of the European Union refused to ratify the constitutional treaty?
Some say the non-ratifying country would have to leave the EU. Others argue that nothing would happen: the EU would simply continue on the basis of the existing treaties.
Faced with such a choice, one might want to consider a third alternative.
Wolfgang Munchau FT 17/1 2005

Very Important Article

Stabilitets- och tillväxtpakten är död, men inte begraven.
I Europa råder ett oklart tillstånd, där gällande regler för EU-ländernas offentliga finanser inte åtföljs. I verkligheten gäller den starkes rätt, där de större länderna kan ta sig rättigheter som inte gäller för de mindre.
Johan Schück DN Ekonomi 22/1 2005 Läs mer här

Because euro members have shed their power to pursue independent monetary and exchange-rate policies, they need more fiscal independence, not less.
The Economist 20/1 2005

The chancellor's proposal may be the first sign of an unravelling of the underlying fundamentals of the euro.
Uwe Bott, President, Cross-Border Finance, New York, Letters FT 20/1 2005

Gerhard Schröder has called for a loosening of the European Union's fiscal rules
In an article in Monday's Financial Times, Mr Schröder argues in favour of substantial exemptions to the EU stability pact that would also severely restrict the European Commission's latitude to intervene in the fiscal affairs of member states.
FT 16/1 2005

A framework for a stable Europe
Reform of the European stability and growth pact is a key issue in European economic and financial affairs.
Gerhard Schröder FT 17/12005

Franco Frattini, the new European commissioner for justice:
Without a plan for luring legal immigration, Europe will not have fewer immigrants, it will simply have illegal ones. Twenty million immigrants are destined to arrive in the two decades after 2010 if trends persist.
And given Europe's ageing population, there is no reason for trends not to persist.
Christopher Caldwell FT 15/1 2005

What do the eurozone's national central banks do all day?
The latest edition of the annual Central Bank Directory tells us that there are 52,321 central bankers in the eurozone, of whom only 1,300 work at the European Central Bank.
FT 11/1 2005

Argentina plans to repay all its $15bn debt with the International Monetary Fund,
the private creditors, who hold $81bn of defaulted bonds, are crying foul.

The score will be 20 per cent down for the IMF versus 75 per cent for the markets.
Adam Lerrick Financial Times 11/1 2005

The ratification of the EU constitution, which has to be approved unanimously by all 25 member states, is supposed to be completed by the autumn of 2006.
The process starts next month in Spain, which is expected to approve the treaty in a referendum, but much trickier polls lie ahead in countries including France, the Netherlands, Britain, the Czech Republic, Denmark and Poland.
FT 10/1 2005

Jacques Chirac faces a testing vote on the EU constitution in the early summer
The vote will take place “before the summer”, he declared in his televised new year's address. This probably means early June.
The Economist 6/1 2005

EMU ökar spänningarna i medlemsländerna
Situationen som man ser i dag tror jag inte ska uppfattas som extrem. Det kommer att uppkomma situationer där konjunkturutvecklingen skiljer sig mycket mer åt mellan länderna än i dag”, säger Lars Calmfors
DI reporter Jonas Ohlin 7/1 2005

I am often asked where Europe's ultimate borders lie.
EU closed accession talks with Bulgaria and Romania, which will allow them to join the EU in 2007 provided they are ready. And later this year, the Union will open accession negotiations with Croatia and Turkey
Olli Rehn, Commissioner responsible for enlargement, FT 4/1 2004

Både vänsterpartiet och Junilistan har en poäng.
De svenska medborgarna bör få en möjlighet att ta ställning till EU:s grundlagsförslag.

Den givna lösningen är att fatta riksdagsbeslutet om godkännande efter 2006 års val.
Henrik Berggren, signerat DNs ledarsida 23/12 2004

Hans Eichel, finance minister, criticised the Bundesbank for refusing to help ease government financial problems by selling gold reserves.
Financial Times 21/12 2004

Sverige är i dag underställt unionen utan annat lagstöd än vad som följer av att riksdagen genom enkel lag har beslutat, att unionslagstiftningen "gäller här i landet".
Så uttrycks saken kort, koncist och nästan poetiskt i en lag (SFS 1994:1500) bestående av fyra paragrafer och undertecknad av Mona Sahlin.

Sverker Gustavsson Uppsala Nya Tidning 2/12 2004

Uppskjut riksdagsbehandlingen av EU:s grundlag till efter de allmänna valen i september 2006.
Riksdagen skulle få en helt annan demokratisk legitimitet bakom de beslut på detta område som den har att fatta än om dessa beslut skall tas redan om ett år av en riksdag, vald 2002.
Olof Ruin DN Debatt 18/12 2004

Öppet brev till fd moderata partiledaren Carl Bildt
- Vi har inte tillräckligt mandat
att utan en folkomröstning fatta beslut om EU:s grundlag
Detta konstaterade Du hos Göran Rosenberg i TV4 2/12 2003.
Margit Gennser, ordf. Medborgare för folkomröstning 2004-12-13

There are two reasons why the constitution is important:
one is because it widens the scope of European integration, for example by creating the job of a European foreign minister and extending the involvement of the EU in justice and home affairs.
Most importantly, it changes the voting weights.

Wolfgang Munchau, Financial Times 20/12 2004

Regeringen är rädd för folket.
Så får man tolka regeringens mening att låta riksdagen avgöra ratificeringen av fördraget om EU:s grundlag före valet 2006

Carl Bildt får nu som ledamot av författningskommittén ta ställning till plattläggningsparagrafen ännu en gång
Agne Gustafsson 20/12 2004

V

På längre sikt behöver Europa både EU och ett demokratiskt, muslimskt medlemsland.
Genom Europa går en ström av misstro mot det främmande och mot de styrande. Under hösten har den fått sitt utlopp i frågan om EU-medlemskap för Turkiet.
Under vintern och våren kan det gälla frågan om EU:s nya författning.
DN-ledare 18/12 2004

Turkiet behöver unionen, men unionen behöver också Turkiet.
SvD-ledare 18/12 2004

Det är en självklarhet att ett fullt medlemskap måste vara målet – vad är det annars för mening att förhandla för ett land som redan har samarbetsavtal med EU?
Farhågan är, enkelt uttryck, att miljoner turkar ska bosätta sig i andra europeiska länder och träda in på arbetsmarknaden.
Dagens Industri ledare 18/12 2004

The Court, Unanimously, Finds that it has no jurisdiction to entertain the claims made in the Application filed by Serbia and Montenegro on 29 April 1999.
International Court of Justice 15/12 2004

SÄPO: Både UD och Anna Lindh var införstådda med att avvisningen skulle ske med hjälp av amerikaner.
Ekot 16/12 2004

Only three European nations have been truly democratic sovereign states throughout the last century.
The two that are members of the EU, Britain and Sweden, are among the most eurosceptical.
The other, Switzerland, has chosen not to join.

John Kay, columnist Financial Times 14/12 2004

Can the European Stability Pact survive?
The European Commission is giving up on its attempts to hold France and Germany to account for repeatedly breaching the financial rules
BBC 14/12 2004

Öppet brev till fd moderata partiledaren Carl Bildt
- Vi har inte tillräckligt mandat
att utan en folkomröstning fatta beslut om EU:s grundlag
Detta konstaterade Du hos Göran Rosenberg i TV4 2/12 2003.
Margit Gennser, ordf. Medborgare för folkomröstning 2004-12-13

Carl Bildt: Vi har inte tillräckligt mandat
/för att i riksdagen fatta beslut utan folkomröstning om EUs grundlag/
Carl Bildt hos Göran Rosenberg i TV4 2/12 2003

Jag håller med Margot /Wallström/ i grunden. Detta är en fråga som till och med bättre skulle behandlas i riksdagsvalen. Problemet är att vi i Sverige inte har gjort det. Vi har inte tillräckligt mandat. Det är ett dilemma.

Om nu de borgerliga och socialdemokraterna i förening ska börja driva kampanj om EU-grundlagsfördraget kommer detta att resultera i ett surfläge för Junilistans inomsvenska avläggare.
De fyra borgerliga partiernas ledningar saknar tydligen självbevarelsedrift. Eller så vill de bli landshövningar hela bunten.
Barometern 9/12 2004

I dag är arbetslösheten högre än vad som behövs för att hålla ekonomin i jämvikt och därmed klara inflationsmålet. Konjunkturinstitutets bedömning är att den så kallade jämviktsarbetslösheten är cirka 4 procent, jämfört med 5,5 procent som den beräknas att bli i år.
Vi har alltså det senaste året haft 50 000-70 000 fler arbetslösa än vad ekonomin kräver. Vi menar att ansvaret för detta i huvudsak ligger på Riksbanken.
P-O EDIN Ordförande Ams, ANDERS L JOHANSSON Generaldirektör Ams och SANDRO SCOCCO Chefsekonom Ams, DN Debatt 8/12 2004

Weak demand in the eurozone baffles economists
Gross domestic product rose by just 0.3 per cent in the three months to September compared with the previous three months, as export growth slowed and household spending remained flat.
Financial Times 8/12 2004

Regeringen "slår fast" = "påstår"
Förändringarna innebär inte någon svensk grundlagsändring
Att vissa beslutsformer förändras, från att alla måste vara överens om ett förslag till att majoriteten är för ett förslag, innebär enligt regeringen inte att Sverige lämnar ifrån sig mer makt till EU
Ekot 8/12 2004

På onsdag möts Göran Persson och de borgerliga partiledarna
Därmed vill de ta udden av krav på folkomröstning och svensk grundlagsändring
DN 7/12 2004

”Vår randvaluta blir en skvalpvaluta”
Carl Bildt, referat på Ja-sidans Europafokus, "17 dagar före folkomröstningen"

Lindsö petar Munkhammar
Han har vädrat åsikter som inte stämmer överens med arbetsgivarorganisationens.
I EU-, EMU- och framtidsfrågor har Johnny Munkhammar varit en av Svenskt Näringslivs ivrigaste skribenter.
Dagens Industri 7/12 2004

Regeringen hjälpte den före detta socialdemokratiske statssekreteraren och
Postchefen Ulf Dahlsten att få ett nytt toppjobb i Bryssel.
Chef för EU-kommissionens IT-enhet inom det så kallade generaldirektoratet för samhällsinformation.
DN 7/12 2004

– Det multikulturella samhället är dömt att misslyckas.
Tyskland har sina rötter i en kristenjudisk tradition
sade Angel Merkel och fick applåder på
CDU:s partikongress, Ekot 6/12 2004

Tack gode Allah för Europeiska Unionen
EU börjar närma sig sina yttersta gränser, vilket spetsar till frågan om vår europeiska identitet.
Signerat Niklas Ekdahl, pol red DN 6/12 2004

According to Dutch daily De Volkskrant on Saturday (4 December), a police raid in September 2003 revealed dangerous abuses of environmental and safety standards at a reactor based in Petten, which is owned by the European Commission’s Joint Research Centre
EU Observer 6/12 2004

Trichet should not bemoan the rising euro
My advice to Europeans is simple: sit back, relax and enjoy the terms-of-trade gains from your currency's ascent.
Melvyn Krauss Financial Times December 7 2004

I nästan hälften av medlemsländerna kommer frågan att föreläggas medborgarna i en folkomröstning.
I Sverige är det riksdagen som ska ratificera förslaget. Med tanke på hur folkomröstningsinstrumentet har missbrukats av svenska politiker är detta sunt.
DN-ledare 5/12 2004

"den utrikesminister som stödde ganska tuffa tag mot Serbien"
Justitieutskottets ordförande Johan Pehrson (fp) SvD 4/12 2004

Med ett rungande "ja" gav de franska socialisterna, PS, sitt stöd till EU:s nya grundlag, vid sin interna omröstning på onsdagskvällen.
DN 2/12 2004

The euro's appreciation also demonstrates confidence in
the world's most ambitious monetary policy experiment since the introduction of floating exchange rates in 1973, economists said.

International Herald Tribune 4/12 2004

One Euro, One Way out of Unemployment? So-called one-euro jobs are supposed to help the long-term unemployed back into the work force. But will they?
Deutsche Welle 2/12 2004

Germany's unemployment rate rose in November to the highest since December 1998 as business confidence fell to its lowest in more than a year
Bloomberg 2/12 2004

Others countered that - at least as far as the European Union is concerned - English should not necessarily be given the status of the bloc's foremost language.
"Why should it be English," said Tobias Mindner, the spokesman for the Verein Deutscher Sprache (VDS: After all, a third of the EU's population speaks German, making it the union's most widely spoken language.
Deutsche Welle 1/12 2004

Another unlikely group is lining up to take sides with European eurosceptics: American conservatives and neo-conservatives.
The political establishment in Washington has suddenly discovered the EU treaty and many who are close to the present administration do not appear to like what they see.
Quentin Peel Financial Times 2/12 2004

Continental Europe, and more specifically, Germany, would have to find enough of an autonomous momentum to achieve a higher relative growth path. For this scenario to materialise, a modicum of stability in oil prices and exchange rates is required, which would allow a traditionally weakly resilient euro area to start catching up with the fast growing economies of the OECD.
A strong appreciation of the euro, or further rises in oil prices, may thus bear disproportionately on Continental Europe, where growth is still over-reliant on exports.
OECD Economic Outlook, November 2004

Kvinnliga riksdagsledamöter som känner sig trakasserade av riksdagsmännen ska kunna få professionellt stöd från riksdagen. Det är ett förslag för hur riksdagen ska komma till rätta med förlöjligande och osynliggörande av kvinnor i riksdagen.
Ekot 29/11 2004

Euron spricker när dollarn faller
Rolf Englund Nya Wermlands-Tidningen 2001-01-08

How long will the euro survive? The author shows that the answer depends principally on Germany.
New Book: "Euro on Trial" by Brendan Brown

Centerpartiets Maud Olofsson diskuterar direkt med statsminister Göran Persson om hur EU:s nya fördrag ska behandlas i Sverige.
I veckan skrev hon ett brev till statsministern, där hon krävde att riksdagen ska inrätta nytt slags demokratikonvent.
Ekot 28/11 2004

Britter och svenskar har ett viktigt gemensamt Europaintresse,
att bevara ett mer löst organiserat, utåtriktat Europa än det mer integrerade Europa Tysklands utrikesminister Joschka Fischer förespråkar
Vernon Bogdanor, statsvetarprofessor Oxford DN Debatt 28/11 2004

Mr Chirac and Mr Sarkozy embody two quite different and competing ideas about the future of France. Mr Chirac is a neo-Gaullist conservative who believes that French power should be projected through a strong Europe, built on the Franco-German axis and forming a counterbalance to the United States.
The Economist Survey 25/11 2004

On Wednesday, the Socialist party, which forms the chief opposition to the government, will vote on whether the party should campaign for or against the constitutional treaty in the national referendum that Jacques Chirac, the president of France, has called for next year. The result could have momentous consequences for the Socialist party, for France, and for Europe.
Financial Times 26/11 2004

Dominique Strauss-Kahn, one of the French Socialist Party's most senior figures, has warned of the possible "breakdown of Europe" if his party's members reject the European Union's constitutional treaty in an internal vote next week.
Financial Times 26/11 2004

Europe’s new divisions
The Economist about EU, Russia and Ukraine
24/11 2004

Det europeiska samarbetet: Ska det växa åt det federala hållet eller sträva efter att hålla så mycket som möjligt på det mellanstatliga planet?
Själv tvekar jag inte: det federala spåret för åt rätt håll.
Barbro Hedvall DN 21/11 2004

If the dollar is not allowed to fall against the yuan, it will probably continue to fall heavily against something else.
Europe’s finance ministers can do little about it. They have surrendered control of the currency to an independent central bank that targets inflation, not the exchange rate.
The Economist 19/11 2004

Jag skulle jag betrakta en ratificering av EU-konstitutionen före riksdagsvalet 2006 som en krigsförklaring som dödar varje tanke på en mp-s-regering för överskådlig tid.
Enligt miljöpartiets övertygelse betyder nuvarande inriktning att EU obevekligt stegvis utvecklas till en federal stat där Sverige får ställning av ett sorts utkantslän, något som svenska folket aldrig accepterat.
Per Gahrton SvD Brännpunkt 19/11 2004

Jacques Barrot, France's freshly appointed European commissioner, came under attack on Thursday after it was revealed he was given a suspended prison sentence in 2000 following a funding scandal involving his political party.
Financial Times 18/11 2004

Vi måste få folkomrösta om EU-konstitutionen!
Partiledarna vill inte förstå. Ansvaret för de förlösande orden:
”Låt oss få folkomrösta om vår demokratiska framtid”
måste därför komma från riksdagens talman.
Margit Gennser i Barometern 17/11 2004

European leaders have openly blamed the US for the sharp rise in the value of the euro.
BBC 16/11 2004

Steg för steg gå från en demokrati som gör halt vid gamla nationsgränser till en som byggs också på den europeiska nivån. Där federalismens principer säkrar både maktdelning och decentralisering.
Det gamla nationella folkhemmets dagar är över. Politiken handlar inte längre om ett folk, en nation, en stat och en lösning.
Carl Bildt DN Debatt 14/11 2004

The dollar is likely to fall further.
This is creating more dilemmas for Europe than for America
The real question is not whether the dollar needs to fall, but how drastic the economic effects of its fall will be.
From The Economist print edition Nov 11th 2004

The eurozone is set up according to this principle - "one money, one central bank".
The Scandinavian union was based on the idea "one money, three central banks"

Lars Jonung, Research adviser, DG Ecfin, European Commission
Financial Times 13 September 2004

Circle of Barbed Wire
By Bernard Connolly (2004)
author of "The Rotten Heart of Europe: The Dirty War for Europe's Money"

Bush II could be good for Europe
The re-elected president needs only to open his mouth to remind your average European of the big cultural, moral and political divide that runs through the Atlantic.
Wolfgang Munchau, Financial Times November 8 2004

The number of unemployed in Germay rose to 4.457 million.
Economists said this ninth consecutive rise would be followed by further increases.
"We have to expect a rise in January or February to above five million," said Dresdner bank economist.
"No turnaround can yet be seen on the labour market", agreed Frank-Juergen Weise, head of the Federal Labor Agency.
BBC 3/11 2004

Blair has signed us up to the sharia of Euro-enthusiasts
Mr Buttiglione was going to be Justice and Home Affairs Commissioner, in charge of civil liberties.
Why do we think that the European Commission should be in charge of our justice and our home affairs? Why does the job exist?
Like most things in the EU, it has crept up on us.
Charles Moore Daily Telegraph 30/10/2004

Europe must think big to keep growing
The debate on Turkey that has exploded across Europe highlights the urgent need to develop a new grand strategy for the further enlargement of the European Union.
For the time being, we need a comprehensive strategy for the next enlargement, encompassing territory from Drvar in north-west Bosnia to Diyarbakir in south-east Turkey.
Carl Bildt, Financial Times 27/10 2004

Tony Blair is to use Britain's presidency of the European Union next year to launch a referendum on its constitution in the spring of 2006.
Financial Times 30/10 2004

Consumer prices in the eurozone have soared by 2.5 per cent in the year to October
higher than the ECB's target of “close to but below” 2 per cent

Financial Times 29/10 2004

Den svenska regeringen anser att beslutet skall fattas av riksdagen. Inte utan anledning.
Folkomröstningar bör utlysas sparsamt i en representativ demokrati.
Sydsvenskan 30/10 2004

Sverker Gustavsson: det borde krävas ett beslut om grundlagsändring i Sverige,
vilket innebär krav på två likalydande riksdagsbeslut med val emellan.
Daniel "Flip-Flop" Tarschys var mer tveksam. Han hade ännu inte bestämt sig
för om han ansåg att det kunde räcka med ett enskilt riksdagsbeslut utifrån den grundlagsändring som gjordes 2002 eller om det krävdes två beslut med val emellan.
Plattläggningsparagrafen som säger att EU-bestämmelser tar över nationella bestämmelser nu slås fast även för Sveriges del
Debatt ordnad av Palmecentret 2004-10-21

A group of eurosceptic MEPs have launched an alliance against the European Constitution - 'The Referendum Group'
EU Observer 26/10 2004

På fredag möts EU:s stats- och regeringschefer i Rom för att sätta sina namn under EU:s nya grundlag

Sverige tycker som de stora säger och röstar ja till det mesta. Och ler.
Claes Arvidsson SvD ledarsida 26/10 2004

IN THE FIRST CENTURY AD, a merchant setting off from Rome on a journey to Cologne was able to pay his bills with the same coin, the denarius, over his entire journey.
Initially, Rome safeguarded cohesion of its large empire by fire and sword, then increasingly by placing even the most remote provinces under the legal system and administration of Rome.
The precise lessons to be drawn from such historical episodes may not be entirely clear.
Herr Dr Otmar Issing Vice President ECB

Franz Fischler, Europe’s outgoing agriculture commissioner.
"If you have, as a union, a common border with Iraq and Iran and Syria and many other countries which are not totally secure, then you have to think - in case there is conflict or something else - are you then prepared to protect your own border?
Financial Times October 25 2004

German Foreign Minister Joschka Fischer has said Turkish entry to the European Union would be as important for Europe as the D-Day invasion 60 years ago.
BBC 20/10 2004

German Chancellor Gerhard Schröder's hard-won labour market reforms could weaken his country's generous but underfunded social security system and fail to reduce unemployment, Germany's six leading economic institutes said
Financial Times 20/10 2004

External relations commissioner-designate Benita Ferrero-Waldner has put forward the case for a EU role on the UN’s Security Council.
In the long term, this would "logically lead to the EU being represented at the Security Council," she said.

Deutsche Welle 5/10 2004

Göran Persson: – Ska vi ändå inte ha ett riksdagsval emellan? Nej, det ska vi inte
Jag har avvisat folkomröstningen med de argument som jag nyss anfört och har heller ingen anledning att fördjupa mig i en diskussion om detta ska avgöras under ett riksdagsval
Göran Persson i riksdagen, ref i Ekot 16/10, med länkar till riksdagen

Handen på hjärtat, när hörde du senast någon beklaga utgången av folkomröstningen?
Kronans stabilitet är en pinsamhet för de EMU-anhängare som målade upp de mest överdrivna hotbilderna över Sveriges framtid utanför EMU
Niklas Johansson VA nr 42 11/10 2004

I dagens partiledardebatt har Göran Persson möjlighet att ge ett viktigt besked om att det är dags att involvera svenska folket i diskussionen om EU och EU:s framtid.
Med tanke på regeringens undfallande hållning i debatten om Europas framtid finns det anledning att befara att man tänker sig en sedvanlig intern beredning i regeringen, följd av ett snabbt beslut i riksdagen. Låt mig redan nu göra klart att centerpartiet anser att Europafrågan förtjänar en djupare behandling än så.
Maud Olofsson, SvD Brännpunkt 13/10 2004

An EU of 40 is inevitable unless stopped by a referendum, according to outgoing Commissioner Frits Bolkestein
Of course, in an enlarging Europe, you export stability. That’s fantastic. But you also import instability".
EU Observer /Le Monde/ 14/10 2004

Regeringen vill skicka en svensk trupp till Bosnien och Hercegovina inom ramen för EU:s fredsbevarande insatser i landet.
Prop 2004/2005:14

Varför står Europa passivt inför den kamp som nu pågår i Irak?
På ena sidan ett relativt stort antal självmordsbombare, kidnappare som sågar av huvudet på oskyldiga människor, extremister som gör vad som helst för att hindra att nationen liberaliseras. På andra sidan en irakisk interimsregering som planerar för fria val i landet om tre-fyra månader.
Per Ahlmark kolumn DN 12/10 2004

The dangers of a contradictory constitution
Richard Epstein, Financial Times 11/10 2004
The writer is professor of law at the University of Chicago and senior fellow at the Hoover Institution.

Until 1998, members of the ERM effectively followed the policy set by Germany. While this was never ideal for the Netherlands, the European Central Bank's policy has turned out to be worse.
The ECB cannot be blamed for this - it sets policy for the eurozone as a whole - but from a purely Dutch perspective, the level of interest rates has been wrong almost all the time.
Wolfgang Munchau, Fínancial Times October 11 2004

Eftersom konstitutionen för Europa i praktiken innebär en grundlagsändring, bör den godkännas i samma ordning som gäller för stiftande av grundlag.
Ulf Öberg, doktorand och kursansvarig i konstitutionell Europarätt vid Stockholms universitet
SvD Brännpunkt 7/10 2004

The fear that, once Turkey joins, huge numbers of poor Muslim immigrants will stream west is probably the biggest single impediment to its membership. The commission has not dismissed such fears.
Olli Rehn, the incoming commissioner for enlargement, said that concerns about immigration were “more or less justified”.
Yet free movement of labour is a fundamental EU principle; and any restrictions in previous enlargements have always been temporary.
The commission goes beyond this for Turkey by floating the idea of “permanent safeguard measures”.
The Economist, with good links, 7/10 2004

Riksdagen kan tvinga fram folkomröstning om EU-lag
DN, Anders Bolling 7/10 2004

The European Commission today confirmed that Romania and Bulgaria are making progress towards joining the EU in 2007.
EU Observer 6/10 2004

Turkiet ligger i Europa, det hör hemma i Europa och har, liksom islam, under hela sin historia varit en del av vår civilisation.
Åsa Westlund, Europaparlamentariker (s), ersättare i Europaparlamentets delegation EU-Turkiet, SvD Brännpunkt 6/10 2004

Commission's quarterly economic report
showed that seasonally adjusted unemployment in the eurozone stood at 9.0 per cent in August, up slightly
Germany: unemployment rose by 27,000 in September, following a similar rise in August, bringing the unemployment rate to 10.7 per cent or 4.3m.
Financial Times 6/10 2004

Regeringens förslag att trumfa igenom den nya EU-grundlagen före valet 2006 - utan debatt och utan att väljarna få säga sitt, innebär att man åsidosätter demokratins grundläggande principer.
Margit Gennser (m), ordförande för Medborgare för Folkomröstning, 4/10 2004

Michael Howard on Tuesday put the Conservatives on course to adopt the most eurosceptic manifesto offered by a main UK political party in two decades when he pledged to “bring powers back from Brussels to Britain”.
Financial Times 6/10 2004

If Labour bosses are punching the air in relief at the Hartlepool result, Michael Howard must be tearing his hair out in despair. In what was claimed to be one of the worst results in modern times for the Tories, his party was pushed into
a humiliating fourth place behind the UK Independence Party

"Current trends allow only one conclusion," Bolkestein said. "The USA will remain the only superpower.
China is becoming an economic giant. Europe is being Islamicized."

Klaus-Dieter Frankenberger, an editor at the Frankfurter Allgemeine Zeitung, noted that “the same people who go on and on about European identity and European values act as if there's no significant political/cultural difference between Europe and Turkey”
Christopher Caldwell, Financial Times October 2 2004

Politicians are failing not only to enthuse voters, but they are silent on the biggest challenge
In the past 12 years 200 million people from the west of China have moved to industrial areas within 100 miles of the Pacific.
They have acquired advanced technologies and high skills.
It is the equivalent of adding another Germany, France and Britain to the potential workforce of Europe, at less than 10 per cent of European labour costs.
William Rees-Mogg The Times 4/10 2004

Vänsterpartisten Kenneth Kvist:
På 80-talet förespråkade han fortsatta partikontakter med Östeuropa.
I dag är han EU-anhängare och öppnar till och med för att vissa skatter ska bestämmas i Bryssel
.
DN 4/10 2004

Europe is likely to split
The bandwagon against the European constitutional treaty is rolling.
Wolfgang Munchau, Financial Times October 4 2004

Fransk revolution mot EU-fördraget
Montebourg och hans radikala fraktion inom franska socialistpartiet är revoltörerna. De bekämpar intensivt fördraget. Oväntat nog stöds de av Laurent Fabius, en gång i tiden upphöjd till premiärminister av François Mitterrand.
De 120 000 medlemmarna ska om en månad rösta ja eller nej till EU-traktaten. Ett nej innebär med stor säkerhet att författningen dör
Olle Svenning, Aftonbladet 2/10 2004

Man kan inte bomba fram demokrati eller hålla allmänna val i kulregn. Ett eskalerat våld mot hatet och motståndet i arabvärlden är ingen lösning för USA och Israel.
Försök förstå drivkrafterna bakom det muslimska motståndet
Stig Ramel, EMU-förespråkare, DN Debatt 1/10 2004

Det verkar råda ett slags outtalat tabu mot att mer ingående diskutera frågan om den verkliga bakgrunden och orsaken till varför Mijailovic egentligen överföll utrikesministern, och just henne.
Anna Lindh gav sitt helhjärtade stöd till Natos bombningar av Kosovo våren 1999
Ann-Sofie Dahl, SvD Brännpunkt 2/10 2004

Den här tidtabellen är inte nödvändig.
Sverige skulle inte försena processen om den nyvalda riksdagen hösten 2006 fick ta ställning

DN-ledare 1/10 2004

Regeringen vill att riksdagen klubbar EU:s nya grundlag före jul nästa år
- väl i lä av riksdagsvalet 2006

DN nyhetsplats 30/9 2004

Wallström fick frågor om EU-grundlagen
Ekot 30/9 2004

Frankrike update 27/9

Turkiet update 24/9

Jan Peter Balkenende
Hollands premiärminister och ordförande i Europeiska rådet
I slutet av oktober kommer EU:s konstitutionella fördrag att undertecknas
Ingressen till EU-konstitutionen slår fast att Europa är "förenat i sin mångfald".
Men orden "förenade i mångfald" väcker frågan om vari enheten består.
DN 23/9 2004, översättning: Peter Wolodarski

A divided Union
The Economist print edition 23/9 2004

Grekland har presenterat för låga, felaktiga uppgifter om storleken på de grekiska budgetunderskotten de senaste åren
Ekot 22/9 2004

Trichet warns against loosening of stability pact
Financial Times 22/9 2004

I mötet mellan Stasi och den västtyska välfärdsstaten förenades det sämsta av två världar
Muren försvann, men när det gamla DDR omfamnades med västtysk välfärd, arbetslagstiftning och löneläge skapades ett utvecklingshinder, som har bidragit till att det gamla DDR lever kvar i det nya Tyskland.
Claes Arvidsson, SvD ledarsida 21/9 2004

EMU bäddar för bråk
Stefan de Vylder Göteborgs-Posten 2002-10-22
RE: En lysande artikel

Johan Schück förklarar om överskottsmålet i budgeten
Överskottet i de offentliga finanserna - staten, kommunerna och pensionssystemet två procent av BNP - är det fastlagda målet, sett över en konjunkturcykel
DN 21/9 2004

When Michael Howard appointed the arch-eurosceptic John Redwood to the opposition front-bench team this month, the move was widely seen as a lurch to the right for the Conservatives, and more open hostility towards the European Union.
Financial Times editorial 22/9 2004

Under tio år som politiker i regeringsställning har Göran Persson i förhållande till EU hunnit inta samtliga tänkbara positioner, från allmän likgiltighet över fundamentalt ifrågasättande till bullrande entusiasm – och tillbaka igen.
Han har vandrat varvet runt. Och det har inte varit någon stegvis, glidande förflyttning utan ständiga nyckfulla kast från dag till dag, ibland från morgon till middag.
Rolf Gustavsson SvD 19/9 2004

Germany's mainstream political parties were sharply rebuffed on Sunday when voters in two regional elections in formerly communist East Germany handed extremists their best results in years
Financial Times 20/9 2004

Hans Tson Söderström: Tur att vi har vår flytande krona
Som vanligt är det Europa som släpar efter. Sämst går det i euroområdet medan länderna utanför - däribland Sverige - klarar sig lite bättre. Och Tyskland ligger som vanligt i botten med en tillväxt under två procent i år.
Kolumn i DI 10/9 2004

Why Europe must say yes to Turkey
In two weeks' time the European Commission will publish its assessment of whether Turkey has done enough
It is in order to encourage Turks (and other Muslims) to buy into liberal democracy that Turkey must be given the benefit of the doubt, and offered EU membership talks
The Economist Sep 16th 2004

Överskottsmålet och buffertfonderna (EMU-skatten)
Göran Persson talade inför EMU-omröstningen om att överskottsmålet borde höjas
Överskottet ligger för närvarande långt under gällande mål
Johan Schück, DN Ekonomi 14/9 2004

Som en beredskapsåtgärd är det klokt att förstärka statsfinanserna i samband med ett inträde i EMU.
Assar Lindbeck på DN Debatt 27/4 2003

Ett par dagars besök i Berlin gjorde mig både förbryllad och nedslagen
Den nygamla huvudstaden är alltjämt en stor byggarbetsplats - men det hjälper inte upp arbetslösheten
Barbo Hedvall DN 18/9 2004

Former Prime Minister Laurent Fabius is drifting towards a firm rejection of the Constitution
In a France 2 interview last Thursday (9 September), Mr Fabius placed conditions upon his support for the text, saying it was insufficient to create a "social Europe". He called for tax harmonisation across the EU, an increase of EU spending on education and research and a renaming of the Stability and Growth Pact to "Stability and Employment Pact"
EU Observer 14/9 2004

EU är ett uttryck för den politiska viljan att skapa en demokratisk motvikt till marknadskrafterna
Ur Regeringsförklaringen 14 september 2004

Jordskredssegern - Ny bok av Kent Asp: Medierna och folkomröstningen om euron
Nej vann en jordskredsseger i euroomröstningen 2003

Det nya EU-fördraget bekräftar ordningen med ett i huvudsak mellanstatligt samarbete.
En bred remissbehandling genomförs innan riksdagen tar ställning till förslaget
Ur Regeringsförklaringen 14 september 2004

Sifo: Endast 39 procent av svenskarna säger ja till euron – 54 procent skulle rösta nej i en ny folkomröstning
Bara 53 % av moderatväljarna skulle rösta ja

The eurozone is a monetary federation without a federal budget. This unstable situation can evolve in two ways. One is implosion through political tensions between member states
Dominique Strauss-Kahn Financial Times 14/9 2004
The writer, a former French minister for the economy, finance and industry, is a member of the French parliament.
Very Important Article

Valéry Giscard d'Estaing, the father of Europe's new constitution, said that in principle he was in favor of referendums in all member states.
"The advantage of a referendum is to address the basic issue of distance between the people and the states," he said.
"If you have a big project like this, it should be normal to ask the opinion of the citizens."
International Herald Tribune 13/9 2004

Valéry Giscard d'Estaing, the father of Europe's new constitution, suggested that a key provision of the constitution, known as double-majority voting, could kill Turkey's effort to join because the country's projected population at the time membership talks could be completed, in 10 to 15 years, might exceed that of every other member state.
International Herald Tribune 13/9 2004

- Vi förlorade EMU-omröstningen. Nu är saken den att vi kommer inte tillbaka med den frågan förrän vi känner att vi har ett starkt folkligt krav på ett medlemskap. Och det blir definitivt inte, som jag bedömer det, före 2010.
Göran Persson hos Metall ref i Aftonbladet 13/9 2004

Europe's finance ministers on Friday agreed to reform the discredited stability pact that underpins the euro.
But sharp differences remain over the extent to which the rules should be watered down
"There was no agreement, otherwise I would have mentioned it," said Gerrit Zalm, Dutch finance minister and chairman of the talks
Financial Times 10/9 2004

Det var inte folket som besegrade eliten. Det var den slutna ekonomins särintresse som besegrade den öppnas
Lars Jonung kolumn DNs ledarsida 10/9 2004

THE POLITICAL ECONOMY OF MONETARY UNIFICATION:
THE SWEDISH EURO REFERENDUM OF 2003
Lars Jonung Cato Journal September 2004

Bundesbank said that “instead of strengthening the stability and growth pact, the proposed changes would have a generally detrimental effect
Financial Times 8/9 2004

Text V

The EMU is thus a giant full-scale experiment with no clear-cut forerunner
Experience tells us that experiments involve risks as well as rewards.
And there are many risks with the EMU. Let us list a few.
First, Europe is not an optimal currency area -- that is, a geographic area well suited to have only one currency.
There is no common European business cycle - at least not yet. The Irish economy may be booming while the German economy is in a slump. The absence of a common European cycle creates a major dilemma for the ECB.
Lars Jonung, Euro: The great experiment, CNN 1998

Text V

Communication by the Commission on "Strengthening economic governance and clarifying the implementation of the Stability and Growth Pact"
The Commission considers that economic policy coordination should be strengthened through the more active use of the Broad Economic Policy Guidelines. Peer pressure and early warnings could be more actively used for surveillance within that framework.
EU website

Under andra omständigheter kunde DN ha ställt sig bakom kravet på en folkomröstning
Till exempel om den svenska författningen från början hade begränsat folkomröstningsinstrumentet till att gälla författningsfrågor. Men så är det inte.
För kortsiktiga intressens skull har man satt en av historiens största landvinningar på spel: den representativa demokratin.
DN-tillbakasvängningsledare 7/9 2004


Omsvängningsledare 2 (?)
Huruvida det vore bra eller dåligt om en junilista gav sig in i valstriden 2006 går inte att säga i dag.
De borgerliga partierna bör fundera på om inte en junilista skulle kunna vara en möjlighet, snarare än ett hot.
Per Ericson, SvD ledarsida 7/9 2004

I somras beslutade regeringen att tillsätta en utredning som skall se över Regeringsformen
Det är svårt att föreställa sig en viktigare utredning
Sydsvenskan 7/9 2004

The European Union’s stability pact was an awkward hybrid of law, economics and politics
It was born of an economic fear: that the fiscal indiscipline of some euro-area members would undermine the single currency for all.
It died an early, political death, when in November of last year the euro area’s finance ministers refused to punish their French and German colleagues for repeatedly running budget deficits in excess of 3% of GDP.
The Economist 6/9 2004

Dagens Nyheter 6 september 2004:
Carl Bildt var stjärna som statsminister

Sommaren 1997 när Carl Bildt återvände till svensk politik efter uppdragen i Bosnien åtnjöt Bildt större och bredare förtroende i det svenska samhället än någonsin tidigare. Han var den självklare statsministerkandidaten och han kom hem för att återta regeringsmakten.
Den kraftmätningen vann Göran Persson, redan långt före valet. Bildt lyckades inte förvalta sitt upparbetade förtroendekapital.
Utmaningen /mot Persson/ stod och föll med en stjärnspelare /Carl Bildt/.
När han presterade under sin förmåga - den han tidigare visat som statsminister - och långt under den nivå som förväntades av honom vid återkomsten fanns inte mycket kvar att erbjuda väljarna .

Ingvar Carlsson om kronkursförsvaret 1992:
- I efterhand står det klart vad läget egentligen krävde. Det fanns en snabb och effektiv åtgärd som i tid hade kunnat få läget under kontroll. Jag anser att den fasta växelkursen borde ha släppts och följts av en kraftig räntehöjning.

Klicka här


Rapport från bunkern
Schroeder said Monday he "would have wished for a better result
"We need to recognize the necessity of reforms," he said.
Schroeder has staked his political future on the reforms, which he says are needed to boost Europe's largest economy, reduce debt and fight unemployment.
The Social Democrats' secretary-general, Klaus-Uwe Benneter: We can't confuse people any further (nedskärningarna ligger fast).

CNN 6/9 2004

Från den svenska bunkern då det begav sig


This being Monday, thousands of angry protesters will take to the streets of towns and cities across eastern Germany.
The demonstrations have been taking place every Monday since the beginning of the summer and set the scene for further SPD defeats in Brandenburg and Saxony state elections later this month.
BBC 6/9 2004


Voters in the German state of Saarland have delivered another punishing defeat to Chancellor Gerhard Schroeder's Social Democratic Party. Support for the SPD fell by one third to 30.8%
BBC 6/9 2004

EU kritiserar Israel för byggandet av den långa barriären mot palestinierna men hjälper samtidigt de nya medlemsländerna att bygga en liknande barriär
Ekot 6/9 2004

The history of Europe is littered with examples of monetary unions that had promising starts but subsequently collapsed. On present form, Emu may be heading in the same direction
Wolfgang Munchau Financial Times 6/9 2004

Blir det ingen folkomröstning om EU:s nya grundlag kan vi få se enfrågepartiet Septemberlistan - syskon till Junilistan - konkurrera med de etablerade partierna i riksdagsvalet 2006
DN nyhet 7/9 2004 med bra länkar

En ny översyn av den svenska regeringsformen skall göras av parlamentariker. Men det är inte en självklar arbetsform att partierna själva skall avgöra reglerna för det politiska spelet, samtidigt som de också är aktiva spelare i matchen.
Med denna dubbelroll frestas partiernas representanter att taktiskt slå vakt om sina egna maktpolitiska intressen i utredningen. Det är en djupt demokratisk tanke att medborgarna själva bör bestämma över demokratins grundläggande spelregler
Redan dagens regeringsform säger att all offentlig makt utgår från folket. Men vart tar den sedan vägen?
Det naturliga uttrycket för folksuveränitetstanken är att folket självt bestämmer över villkoren för hur dess makt ska förvaltas
Jörgen Westerståhl och Olof Petersson DN Debatt 5/9 2004

EU loosens the rules on its stability pact
Financial Times September 4 2004

Romano Prodi, European Commission president, on Friday announced a loosening of the European Union's economic framework, claiming the move represented a “credible compromise between economic soundness and political realism”.

The history of Europe is littered with examples of monetary unions that had promising starts but subsequently collapsed. On present form, Emu may be heading in the same direction
Wolfgang Munchau Financial Times 6/9 2004

EU kritiserar Israel för byggandet av den långa barriären mot palestinierna men hjälper samtidigt de nya medlemsländerna att bygga en liknande barriär
Ekot 6/9 2004

Fleeer nyheter här snart

Berlaymont blir nu högkvarter för den nya EU-kommissionen
Det måste glädja alla EU-kritiker att Barroso flyttar in och låter sig förknippas med detta monster
Rolf Gustavsson, SvD 29/8 2004

Den avgörande makten ligger hos EU:s stats- och regeringschefer i rådet. Bakom stängda dörrar förhandlar de på toppmöten. Det blir sena kvällar och ofta ganska märkliga beslut. De stora länderna gör upp bakom ryggen på de små:
Det är detta system som Per Gahrton och hans vänner i kampanjorganisationen Folkomröstning.nu försvarar.
David Zaudy, Expressens ledarsida 2/9 2004

Omsvängningsledare (1 av ?)
Förslaget innebär inte någon radikal förändring av dagens EU. Men...
Är det rimligt att EU och medlemsstaternas regeringar förväntar sig att ett dokument /författningen/ ska åtnjuta större förtroende än vad de själva gör?
DN-ledare 2/9 2004

Omsvängningsledare (1 av ?)
Mer logiskt med ett ja
Om regeringen och de borgerliga partierna kommer att stå pall för folkomröstningskravet är ovisst. Men...

ser man rent krasst på saken vore det antagligen inte ens för Europavännerna någon katastrof med ett svenskt nej till EU-konstitutionen. Mycket talar nämligen för att den ändå måste skrivas om efter att ha underkänts i redan utlovade folkomröstningar i Storbritannien och en rad andra länder.
Maria Abrahamsson på SvDs ledarsida 2/9 2004

 

"De borgerliga partierna vill ge makten åter till medborgarna. Men de är ointresserade av vår allra största maktfråga: förflyttningen av nationell beslutsrätt från Stockholm till Bryssel", skriver Magnus Karaveli, ledarskribent på Östgöta Correspondenten, på SvD Brännpunkt.
Läs artikeln via Medborgare för Folkomröstning

Se även tidigare EU-ledare ur Corren


Nu har den politiska kursen om EU:s nya grundlagsfördrag vänt även i Tyskland
Sverige bör följa dessa länders exempel och folkomrösta
Barometern ledare 31/8 2004

S i Malmö kräver folkomröstning
Ekot 31/8 2004

Germany plans referendum on EU constitution
Financial Times August 30 2004

Can the world trust Germany, and can Germans trust themselves?
Nearly 60 years after the second world war, such questions must seem almost insulting. Yet Germany is still not a permanent member of the United Nations Security Council. And it is one of the few big democracies not to allow referendums.
Now change is in the air on both fronts. The German government is campaigning hard for a permanent Security Council seat. And, after the British and French decisions to hold referendums on the European Union constitution, the pressure is building for Germany to follow suit.
The Economist "Trust but verify" 26/8 2004

 

On Friday, Joaquín Almunia, the European monetary affairs commissioner, is expected to unveil plans to inject some flexibility into the one-size-fits-all regulations that are designed to maintain economic stability in the 12 countries that use the euro.
International Herald Tribune 31/8 2004

   

EMU-profeterna får stå i skamvrån
I dag framstår många av argumenten som kraftiga överdrifter, säger Lars Calmfors, professor i nationalekonomi vid Stockholms Universitet.
Ekot 28/8 2004

The US Current Account Deficit and the Euro Area
Edwin M. Truman, Institute for International Economics July 2, 2004

 

A failure that haunts Germany
Almost exactly 15 years ago, the revolution that eventually toppled East Germany's communist government started off with demonstrations in the city of Leipzig. This summer, the demonstrators are back on the streets of Leipzig and several other mainly eastern German cities, this time voicing their anger at Gerhard Schröder's reforms of the welfare state.
Wolfgang Munchau Published: August 23 200

Corren byter från och med i dag syn på EU
De senaste åren har Corren valt att inta en mycket skeptisk syn på EU på ledarsidan. Till exempel har tidningen sagt "Nej till EMU just nu", förespråkat övergångsregler och folkomröstning om EU:s föreslagna författning. Det är en politisk hållning som har sin grund i den tidigare ledningen för tidningen. Mitt uppdrag som ny chefredaktör är att forma en ledarsida som, inom ramarna för tidningens politiska beteckning "borgerlig", speglar min grundhållning.
Ola Sigvardsson, chefredaktör, Corren 14/8 2004

Property bubble baffles Spanish
Recent interest rate rises in Britain have shown how a single country's central bank can retain a margin of manoeuvre to control a property boom.
In eurozone countries it is infinitely more difficult - and no more so than in Spain.
Paul Betts, Financial Times August 19 2004

Europa klarar sig utan "konstitutionen"
Ralf Dahrendorf
DN kolumn 22/7 2004

If Asian central banks stopped financing the US current account deficit, the euro's exchange rate would shoot through the roof to the detriment of the eurozone economy.
Wolfgang Munchau Financial Times July 26 2004

Hur kan man stödja ett samarbete mellan Europas folk utan att fråga sitt eget?
Lave K Broch, statsvetare från Köpenhamn och ordförande för det EU-kritiska nätverket inom Radikale venstre
Sydsvenskan 19/7 2004

 

När folket får bestämma
Nästa år röstar fransmännen om EU:s nya konstitution
Mats Wiklund Signerat DNs ledarsida 19/7 2004

Germans are once again losing confidence in their economy; they long since lost it in their government
annual growth that has averaged just 0.3% for the past three years, around 4.3m unemployed, a budget deficit of almost 4% of GDP last year
The Economist 25/6 2004

Jag känner själv numera något som liknar främlingskap inför tanken på Europas förenta stater
Många av oss, som redan innan vi fick rösträtt inledde kampen för svensk EU-anslutning, har särskild anledning att bli vemodiga när vi tänker på Europas nuvarande ledning och utveckling
Per Ahlmark, kolumn DN 28/6 2004

European voters should reject the new constitutional treaty and demand something better
The Economist 24/6 2004

 

Blair's EU crusade gets off to a slow start
Pro-Europeans fear it may be impossible for a referendum to be won by those in favour of Europe
Financial Times 26/6 2004

 

Germany's Social Democrat party, the party of Willy Brandt, Helmut Schmidt and Gerhard Schröder, is currently facing its biggest crisis since the second world war.
Financial Times editorial 25/6 2004

Junilistan blev valets stora segrare
Mer än var sjunde väljare röstade på det nybildade partiet.
SvD nyhetsplats 14/6 2004

The European Commission is planning to alter the rules that govern budget deficits in eurozone member states
BBC 24/6 2004

Europa håller på att framkalla den farligaste av politiska klyftor - den mellan den politiska klassen och folket.
Vernon Bogdanor DN Debatt 6/6 2004

It's the economy, stupid
Nobody will take continental Europe seriously so long as its core economies remain stagnant
Martin Wolf Financial Times 16/6 2004

Förd till sin spets flyttas alla beslut till den europeiska nivån
DN-ledare 3/6 2004

 

Var går Europas gräns?
I valet mellan en författning som aldrig går att ändra och ingen författning kan även en EU-vän undra om det inte är att föredra att vara utan författning.
Hans Bergström DN 25/5 2004

 

Var anser du att EU:s framtida geografiska östgräns ska gå?
Givetvis såväl länderna på Balkan som Rumänien och Bulgarien men i ett längre perspektiv även Turkiet. Ukraina, Moldavien och Vitryssland
Anders Wijkman DN 7/6 2004

 

Till och med moderaterna vill att det offentliga ska ha ett "överskott i det finansiella sparandet som motsvarar cirka 2 procent av BNP"
Många är oroliga över den offentliga sektorns ekonomi. Men ännu fler är oroliga över sin egen.
PJ Anders Linder SvD ledarsida 24/5 2004

 

Till och med moderaterna vill att det offentliga ska ha ett "överskott i det finansiella sparandet som motsvarar cirka 2 procent av BNP"
Många är oroliga över den offentliga sektorns ekonomi. Men ännu fler är oroliga över sin egen.
PJ Anders Linder SvD ledarsida 24/5 2004

It has never been clear whether the intention of the stability pact was to secure fiscal sustainability, to run an optimal fiscal policy for the eurozone as a whole or - as I always suspected - to dissuade some countries from joining the euro
Wolfgang Munchau Financial Times 24/5 2004

 

The finance ministers of Britain, France and Germany are joining forces to call for reinterpretation of the eurozone's stability and growth pact
Financial Times 21/5 2004

Fatima Nur (fp) dansade med sina supportrar från Rinkeby.
Hon är säker på att komma in i EU-parlamentet
.
- Jag är troende sunnimuslim, jag ber och jag fastar, och mitt mål är att en dag bära slöja
Men fp-ledaren Lars Leijonborg, med Koranen i hand, hade svårt att gunga med i de somaliska rytmerna.
DN 20/5 2004

Russia strikes deal with EU over WTO entry
By Andrew Jack in Moscow Published: May 21 2004 13:27

 

Europe's traditions deserve a debate that identifies distinctive European values and defines the nature of the great political experiment in which the states of Europe are engaged. A document that raises the spirit.
The constitutional convention and the proposals that emerged from it fall far short of that ideal.
John Kay, Financial Times 19/5 2004

 

"The [European] project has broken down: no-one today can give a satisfactory answer to the question of why Europe [exists] and where it is going"
[Europe's] territory is uncertain: for the first time, the union is really asking itself questions about its external borders
Document presented to Prodi by former French finance minister Dominique Strauss-Kahn
EU Observer Financial Times 19/5 2004

Den 13 juni är det val till Europaparlamentet. Den centrala frågan inför detta val borde vara hur mycket makt vi är beredda att överlåta till EU.
För närvarande sker en obönhörlig och för medborgarna dold maktöverlåtelse till EU. Men frågan är alltför viktig för att beslutas över huvudet på medborgarna. Politikerna har inte väljarnas mandat att delegera bort det svenska självstyret på det sätt som nu sker.
Det är detta debatten bör handla om, inte de vanliga höger-vänsterfrågorna som de etablerade politikerna vill få det till.
En folkomröstning om förslaget till en grundlag för EU vore ett utmärkt tillfälle att engagera svenska folket i en sådan diskussion.
Birgitta Swedenborg, SvD Brännpunkt 19/5 2004

Varför vi med lugnt sinne bör överlåta beslutet om EU:s författning åt de där människorna i riksdagen som vi har delegerat det demokratiska knegandet åt
Ann-Charlotte Marteus Expressens ledarsida 125 2004

The looming catastrophe
Tony Blair is swept away in October. George W. Bush loses in November. President John Kerry and prime minister Gordon Brown rush to pull US and British troops out of an Iraq descending into civil war. The Saudi monarchy falls before the triumphant march of Islamist extremism. The oil price breaks through $60 a barrel and the world economy heads for stagflation. America's growing isolation in the world makes way for the return of American isolationism, globalisation for global protectionism.
By Philip Stephens, Financial Times 14/5 2004

Carl Bildt är i praktiskt taget alla avseenden en direkt olämplig kommissionär
Olle Svenning Aftonbladet 11/5 2004

 

Om det inte skall hållas folkomröstning, skall det då göras grundlagsändring med mellanliggande val?
Rolf Englund, inlägg DNs ledarsida 11/5 2004

 

DN svarar Englund
Tre fjärdedels majoritet är ett strikt krav och en minst lika god garant för demokratisk förankring som beslut av två riksdagar med val emellan
DN-ledare 11/5 2004

 

Skolornas EU-material görs av EU-vän
Det är den förra skolministern, och numera ordföranden i nätverket Vänster för Europa, Ylva Johanssons företag som gjort materialet.
Ekot 11/5 2004

Why Britain should vote 'no' on the EU constitution
The draft European Constitution is almost entirely about amassing power for a superstate. It is antidemocratic, dangerous and thoroughly out of date.
Antony Beevor, the author, most recently, of "The Fall of Berlin 1945."
International Heralde Tribune 11/5 2004

Anna Lindh har utsetts till Årets europé i Sverige
DN 10/5 2004

Olof Petersson, statsvetare och forskningsledare vid SNS
Om de borgerliga väljarna röstat som 1994 hade skillnaden mellan nej och ja krympt från 14 procentenheter till 4 procentenheter.
Själva valrörelsen vanns av nej-sidan
Referat från eftervalsseminariet den 15 september 2003

Pressure is mounting on French President Jacques Chirac to hold a referendum on the European Constitution
influential finance minister Nicolas Sarkozy joined the clamour for a popular vote on the issue.

EU Observer 10/5 2004

Valet ska bli ett höger-vänsterval
Valet ska bli ett höger-vänsterval, inte en folkomröstning om EU eller ett ställningstagande till en eventuell ny författning. På den punkten tycks i alla fall socialdemokrater och moderater vara överens. Däri gör de också rätt.
DN-ledare 9/5 2004

Germany is in the fourth year of economic stagnation.
European consumers have money. They just do not spend it. Today's unfunded pension systems cannot cope
Without some fundamental reforms, Italy and Germany are headed for insolvency.
Wolfgang Munchau, Financial Times 10/5 2004

Ta ställning mellan höger och vänster
För den som anser att jobben, jämställdheten och miljön är viktiga frågor handlar valet den 13 juni om att ta ställning mellan höger och vänster.
Aftonbladet ledare 9/5 2004

 

Mycket talar för att en folkomröstning kommer att hållas
Tommy Möller Sydsvenskan 9/5 2004

 

I dag firar vi Europadagen. Rättare sagt: i dag firar de allra flesta svenskar inte Europadagen.
EUropadagen är bara julafton för de riktiga EUforikerna.
Claes Arvidsson SvD ledarsida 9/5 2004

 

Låt riksdagen göra sitt jobb
En Temomätning i veckan visade att 53 procent av svenskarna vill rösta om författningen, men övriga partier har hittills avvisat ett referendum i frågan. Det är klokt.
Borås Tidning 8/5 2004

 

Ett alternativ till Wallström är förstås Carl Bildt
Expressen 7/5 2004

Thank heaven for floating rates
my advice to any new European Union members contemplating joining the euro would be "The time is not ripe. Keep your freedom as long as you can."
Samuel Brittan Financial Times 7/5 2004

Kloka 43 procent anser att riksdagen själv bör besluta om EU-konstitutionen
I en parlamentarisk representativ demokrati som den svenska framstår detta som den enda rimliga hållningen. Eller vad ska vi annars ha våra förtroendevalda riksdagsmän och kvinnor till om vi inte tilltror dem förmågan att besluta åt oss.
MARIA ABRAHAMSSON, SvD ledarsida 7/5 2004

The Irish are puzzling over a tiny map on a new postage stamp which shows Cyprus as an island off the Greek coast - in a spot normally occupied by Crete.
BBC 6/5 2004

Philatelists and politicians accused Ireland's postal service of geographic illiteracy Friday for producing a stamp of the European Union that unifies Ireland, and appears to turn Cyprus into Crete.
CNN 7/5 2004

Fortsatt obstinat hållning från det samlade partietablissemanget kommer att leda till att EU-parlamentsvalet blir en de facto folkomröstning om en folkomröstning.
Väljarna får också möjlighet att uttrycka sin åsikt om den förstärkta överstatlighet i allmänhet som denna nya konstitution är ett tydligt uttryck för.
Om det blir så, kommer kanske den politiska eliten att få uppleva ett nytt stort nederlag, i stil med EMU-folkomröstningen.
Corren 6/5 2004

What happens if Britain votes no?
There is no legal provision for throwing out a country that refuses to ratify a constitutional treaty
The new entrants, in particular, have no desire to be trapped in an economically sclerotic, over-regulated, tax-harmonised EU whose policies are largely dictated in Paris and Berlin
The Economist 6/5 2004

Såväl socialdemokraterna som moderaterna i Sverige betonar starkt att valet den 13 juni handlar om vem som tar makten i Europa: vänstern eller högern.
Delvis är det givetvis försök att ena det egna partiet mot en gemensam fiende. Men inte enbart.
Sydsvenskan 6/5 2004

 

Självklart ska vi rösta om EU-konstitutionen
Det finns en översittarattityd från politisk sida som utgår från att folket är så okunnigt och ointresserat och att riksdagen är bäst lämpad att fatta beslut i frågan. Men så är inte alls fallet. När det gäller EU representerar inte riksdagen folket. Det visade inte minst folkomröstningen om EMU.
Norrländskan 5/5 2004

Mr Giscard d'Estaing today says he is a firm supporter of popular endorsement for any constitution that may be finalised in June: "You cannot build Europe against the people"
Quentin Peel, Financial Times 6/5 2004

Moderaterna har inlett sin kampanj inför valet till EU-parlamentet. Kampanjen blir en uppvisning i hyckleri
Moderaterna, socialdemokraterna, folkpartiet, centern och kristdemokraterna ingår alla i koalitionen för mer makt till Bryssel.
Corren 5/5 2004

German unemployment still rising
German unemployment rate rose to 4.367 million, 9.8% in April.
BBC 5/5 2'004

Folkomröstningsinstitutet kan användas vid avgörande vägval, för att ge beslut en starkare legitimitet
DN-ledare 5/5 2004

 

Kanske gjorde de aldrig uppror mot sina föräldrar. Kanske saknar de rampljuset och pressklippen.
Man kan verkligen fråga sig vad det är som driver Nils, Sören och Margit.

www.jatilleuron.se

 

Majoritet vill rösta om EU:s nya grundlag
En majoritet av svenskarna vill ha en folkomröstning om EU:s nya grundlag, enligt en mätning gjord av opininsinstitutet Temo
Ekot 4/5 2004

The federalist project is in its death throes
Europe will be trapped in a limbo between M Giscard’s federalist constitution, which is incapable of being ratified, and the EU’s present creaking, undemocratic structure, which cannot be modernised as long as the federalists refuse to accept defeat. Even more importantly, the democratic rejection of the constitution will put paid to all future efforts at political and economic integration for at least a decade.
Anatole Kaletsky The Times 22/4 2004

När Tony Blair gjorde sin helomvändning var det en avgörande förändring
Även om skälen för att avvisa folkomröstning är solida finns det en betydande risk för att detta leder till att man avvisar snart sagt varje form av debatt.
betydande långsiktiga risker för den vidare demokratiska förankringen av det europeiska samarbetet.

Vi såg i debaclet i september förra året vad den tystnaden och oviljan kan leda till.
Carl Bildts veckobrev 3 maj 2004

Will a bigger EU make closer integration more or less likely?
Can the EU keep on growing without becoming meaningless?

BBC News Online asked eight opinion formers to share their thoughts on where the EU might be in 10 years time.
BBC 4/5 2004

13 juni ska vi välja till Europaparlamentet. Vad sysslar det med? Vilka partier finns där?
Ett är säkert, våra svenska partier är inte de mest relevanta grupperna. Sverige har 19 av parlamentets 732 mandat
Barometern 3/5 2004

Pressure on Chirac for EU referendum
Mr Chirac will be questioned on Thursday why he has backed away from a 2002 election pledge to hold a referendum.
Financial Times, April 28 2004 21:49

När det gäller att ge mer makt till EU bildar socialdemokrater och moderater i stort sett alltid majoritet ihop.
Det är denna allians mellan vänster och höger för mer överstatlighet som präglar EU-parlamentet, inte vänster- högermotsättningar av det slag som vi är vana vid i inrikespolitiken.
Corren 3/5 2004

Poland will probably call a referendum on the European constitutional treaty
if the draft is approved by European Union governments in June, rather than risk defeat in a badly divided parliament, Aleksander Kwasniewski, president of Poland, said.
Financial Times 28/4 2004

Det kan sägas att i en eventuell folkomröstning om en EU-författning gäller det också ett val mellan två alternativ; att acceptera en sådan författning eller ej.
Den stora skillnaden mellan en omröstning om ett författningsförslag och de tidigare om medlemskap i EU respektive EMU gäller själva tolkningen av utslaget
Olof Ruin, DN Debatt. 2/5 2004

Valery Giscard d'Estaing, President of the Convention that drew up the European Constitution, has spoken out in favour of a referendum in France to ratify it.
Daniel Cohn-Bendit, leader of the Green group in the European Parliament, said, "My suggestion is that the Constitution should come into effect after a Europe-wide referendum
EU Observer 27/4 2004

Boken ”Ja till Europa – Nej till EU-staten”
Nej till den nya EU-konstitutionen och Ja till folkomröstning
Presskonferens Tid: Onsdagen den 28 april kl 10.30
Hans Lindqvist

French and German officials say they are keen to ratify the constitution by this autumn.
The idea is to create "early critical mass", as one senior official puts it. They hope that seven or eight other countries may also ratify the constitution around that time.
Wolfgang Munchau, Financial Times 26/4 2004

Storbritannien ska hålla folkomröstning om förslaget till EU-grundlag.
Inte för att förslaget är så radikalt att det verkligen rör sig om en förändring av hela EU-projektet (vilket hade gjort en folkomröstning motiverad).
Partier i överläge värjer sig ända tills de finner att de har mer att vinna på att ge efter
DN-ledare 25/4 2004

The EU needs to find a way of introducing the Constitution even if it is not ratified by all member states, said German Chancellor Gerhard Schröder over the weekend.
A large majority of Germans are in favour of a referendum. 69 percent 25 percent against.
EU Observer 26/4 2004

En tidning med vår partifärg ser oftast mycket positivt på folkomröstningar, eftersom dessa kan vara goda motvikter mot maktkoncentration. Och onekligen innebär konventets fördrag förändringar som påverkar villkoren för utövandet offentlig makt i Sverige.
Avvisa inte tanken på en folkomröstning och den förankring denna kan ge. Men låt oss först få fram ett bättre fördrag att rösta om.
Barometern (m) 26/4 2004

 

Hallå - det är val om sju veckor!
Mer än varannan svensk vet inte om att det är EU-val i juni.
Smålandsposten 23/4 2004

 

Lär av Blair!
Till och med i Irak kommer de få folkomrösta om sin nya konstitution
FMS Göteborg kräver folkomröstning om EU-konstitutionen
Pressmeddelande Fria Moderata Studentföreningen i Göteborg 04-04-22

If there is ground for criticism it is that Tony Blair held out so long in a delaying battle to prevent the inevitable
Member states exercise their competence there "to the extent that the Union has not exercised its competence". The treaty makes sense only on the assumption that there is already a will to create a superstate but that in some areas there is still a lingering need for unanimous decisions.
Samuel Brittan Financial Times 23/4 2004
RE: Very Important Article

Kristdemokraternas Hägglund tycker inte att Blairs beslut påverkar partiets tidigare nej till en folkomröstning.
GP 22/4 2004

 

Folkpartiets Carl B Hamilton säger att partiet kommer att stå fast vid sitt nej till folkomröstning.
Om vi mot förmodan får en omröstning i Sverige får man nog sätta hela medlemskapet på spel.
GP 22/4 2004

 

Det är nej till folkomröstning som gäller
Fredrik Reinfeldt befarar att beslutet i Storbritannien får konsekvenser i Sverige och i valrörelsen inför EU-parlamentsvalet i juni
Fredrik Reinfeldt, cit i GP 22/4 2004

Why Tony Blair is right to propose a national referendum on the draft EU constitution
The Economist 22/4 2004

Tårarna rinner redan över ett förlorat slag om Europa. Men blir det någon katastrof?
Förslaget till konstitution skulle må bra av en grundlig bearbetning som gör det mer principiellt och mindre storsvulet. Det finns tid.
SvD-ledare 22/4 2004

The Aachen Memorandum
Set in 2045, the novel was a dystopian vision of what Britain might turn into if it became
a minor satrapy of a vast protectionist, illiberal anti-American, politically correct EU

Andrew Roberts, Daily Telegraph 22/4 2004

- Förklara er beredda att genomföra en folkomröstning före ett riksdagsbeslut om ratificering av EUs nya grundlag.
Det kräver Föreningen Medborgare för folkomröstning i ett brev till partiledarna för socialdemokraterna, moderaterna, folkpartiet, centerpartiet och kristdemokraterna.
Pressmeddelande 21/4 2004

Blairs abrupt conversion to holding a referendum over the new European Union constitution is a bid to defuse the campaign for a vote led by the Conservatives
Financial Times 20/4 2004

Folkomrösta om EU:s grundlag
Aftonbladet anser fortfarande att de principiella skälen mot folkomröstningar väger tungt. Vi inser dock att verklighetens förändringar gör det allt svårare att hårdnackat säga nej till en svensk folkomröstning.
Varför ska de svenska medborgarna inte få rösta om den nya konstitutionen när andra länders medborgare får det, däribland britterna?

Aftonbladet ledare 21/4 2004

Tony Blair could not conceal the magnitude of his U-turn when he announced a referendum on the European Union's new constitution yesterday.
Mr Blair could give no answer to questioners who repeatedly asked why he had changed his mind. The prime minister said he had been convinced that people wanted a vote. His performance was uncharacteristically subdued, as was the reaction of the Labour MPs behind him. After all, it was only three weeks since 319 of them had marched into the No lobby to vote against a referendum.
Financial Times editorial 21/4 2004

Grundlagen är en symbolfråga som bör krympas till sina rätta proportioner
Det behöver vi inte folkomrösta om
Expressen ledare 21/4 2004

 

Risken för ett nej i den brittiska folkomröstningen är stor.
Och ett nej skulle det antagligen bli även i Sverige.

Vi uppdrar åt betrodda medborgare att sätta sig in i komplexa frågor och besluta på våra vägnar.
Göteborgs-Posten 21/4 2004

 

Blair visar vägen ut ur ja-bunkern
Göran Greider, Dala-Demokraten 21/4 2004

 

Britterna ska få folkomrösta om EU:s nya grundlag. Det lovade Tony Blair på tisdagen, i sin största, mest överraskande helomvändning på sju år som premiärminister.
DN 21/4 2004

We must have a referendum - and we must vote 'Yes'
I don't accept the Government's argument that this is simply a ''tidying-up exercise''
Charles Kennedy, Liberal Democrats, Daily Telegraph 9/4 2004

Sverige och Göran Persson måste nu följa efter och utlysa en folkomröstning om den nya EU-konstitutionen också i Sverige, precis som Storbritannien och Tony Blair.
Hans Lindqvist EU-parlamentskandidat ( c ) Pressmeddelande 2004-04-20

 

Låt oss folkomrösta
Precis som i EMU-frågan idiotförklaras svensken och reduceras till lallande fån som inte fattar det här med storpolitik.
Norrländska Socialdemokraten 20/4 2004

 

Persson anser att det svenska folket får uttrycka sin mening även utan en folkomröstning, genom de folkvalda i riksdagen.
DN 21/4 2004

OECD: Germany and three other EU countries will again break eurozone deficit rules next year
France, Italy and Portugal
BBC 19/4 2004

Persson hänvisar till att "vi har en riksdag som är vald för att ta svåra beslut". Det är bara det att denna riksdag inte är representativ för folket. Folkets majoritet vill inte ha mer maktcentralisering till EU.
Corren 21/4 2004

Mr Blair will not go into details about when the referendum will be held when he makes his announcement this week.
It is expected, however, that the Labour manifesto for next year's general election will include a pledge to hold a referendum - a move designed to neutralise one of the Tories' main lines of attack.
Guardian 19/4 2004

Valet till EU-parlamentet den 13 juni blir framför allt ett tillfälle att säga sin mening om EU:s förändring i ännu mer centralistisk riktning.
Det hålls helgen innan EU-ledarna träffas för att underteckna unionens nya grundlag.
Corren 19/4 2004

A referendum: brave, right and risky
The Prime Minister is putting his future on the line for the sake of his principles, and that is something every democrat should applaud.
Daily Telegraph 19/4 2004

EU-kommissionen sa på tisdagen ja till att Kroatien ska få inleda förhandlingar om att bli medlem i EU.
Av de tidigare jugoslaviska republikerna blir Slovenien medlem i EU den första maj.
Ekot 20/4 2004

 

I EU-valet i juni gäller det att stoppa högern, för att kunna skapa en europeisk motkraft till det globala kapitalet.
Med de argumenten hoppas statsminister Göran Persson kunna locka socialdemokratiska sympatisörer till valurnorna.
DN 19/4 2004

German Chancellor Gerhard Schröder and his conservative opponent Edmund Stoiber have blasted new EU member states for policies of tax-dumping and unfair tax competition.
The 10 new countries entering the EU by 1 May cannot "on the one hand destroy their state income with low taxes and on the other hand build up their infrastructure using aid from the EU"
EU Observer 19/4 2004

EU-kritisk moderat utesluts ur partiet
Ekot 16/4 2004

 

Statsminister Göran Persson tycker inte att det har skadat Sverige att det blev nej i folkomröstningen om medlemskap i den Europeiska valutaunionen, EMU
På frågan om hur tillväxtkongressens arbete påverkas av att svenska folket sa nej till EMU svarar statsministern: Det är faktiskt en bra fråga och jag har inget bra svar på det, säger statsministern och småskrattar
Ekot 16/4 2004

British voters are likely to be given the opportunity to vote in a referendum on the planned European Union constitution,
a move that would mark a major U-turn by the government, newspapers reported on Sunday.
CNN/Reuters 18/4 2004

 

 

Tidigare senaste nytt - Earlier News


Tidigare senaste nytt - Earlier News