Germany plans referendum on EU constitution
Financial Times August 30 2004 20:49

Germany will hold a referendum on the ratification of the European constitution early next year if the conservative opposition endorses the reform that would make it possible, a government spokesman said on Monday.

Several European Union member states, including France and the UK, have said they will put the EU constitutional treaty to voters.

But Berlin had so far rejected such a move on the grounds that Germany's own constitution did not allow for referendums except sometimes at regional level.

Laurenz Meyer, the CDU's secretary-general, said yesterday that his party had ?considerable reservations? about lifting the ban. However, it was ready to discuss a possible exception for a vote on the EU constitution.

Full text

Mer om Tyskland

S i Malmö kräver folkomröstning
Ekot 31/8 2004

Socialdemokraterna i Malmö gick vid ett representantskapsmöte på måndagskvällen mot sin egen styrelse och ställde sig bakom kravet på en folkomröstning om EU:s nya grundlag.

Riksdagsledamoten Leif Jacobsson som är kassör i Malmö Arbetarkommun är besviken och säger att en folkomröstning är fel och odemokratisk.

- En folkomröstning måste vara lättolkad och lätt att klara ut vad resultatet egentligen innebär, säger han.

Full text

Kommentar av Rolf Englund:
Något mer lättolkat än en ja eller nej till föreliggande förslag till ny författning är väl svårt att tänka sig.

Beslutet innebär att EU får lägga fram ett nytt förslag, om det aktuella förslaget har avvisats av folket.

Medborgare för Folkomröstning