Habsburg och RomSök - Search


News Home

EU riskerar att upprepa det habsburgska misstaget
EU är i dag varken en politisk eller ekonomisk stormakt. EU:s föregångare, Österrike-Ungern, försökte hålla skenet uppe. Men bättre är att se sanningen i vitögat.
Kay Glans, Chefredaktör och ansvarig utgivare, tidskriften Axess

... detta mångkulturella rike, på vissa sätt en föregångare till EU, förespeglade att man fortfarande var en stormakt och att relationerna mellan de olika nationaliteterna var harmoniska. Men många såg Österrike-Ungern som ett ”folkfängelse” som stod i vägen för nationellt självbestämmande.

Det finns paralleller mellan Österrike-Ungern och Europa i dag. När det gäller vägran att erkänna förlorad stormaktsstatus har Frankrike under efterkrigstiden varit den uppenbara motsvarigheten. Men den centrala parallellen till Österrike-Ungern är ändå EU, ett försök att skapa ett mångkulturellt rike, absolut mer demokratiskt än dubbelmonarkin, men tillräckligt centralstyrt för att upplevas som ”folkfängelse” av många.

Det är svårt att skapa något som liknar en federation om medlemmarna inte känner genuin kulturell samhörighet

Full text