Snabbprotokoll 2001/02:110 Onsdagen den 22 maj 2002
8 § Godkännande av rambeslut om en europeisk arresteringsorder

Anf. 12 FREDRIK REINFELDT (m):

Anf. 14 FREDRIK REINFELDT (m)
Sedan vill jag gärna säga att Moderaterna tar ställning. Vi tog ställning för att säga att vi tycker att det här kan höra hemma i den rättsliga utvecklingen inom EU. Men Moderaterna fattar beslut när vi vet konsekvenserna av de beslut vi är med och fattar. Därför tyckte vi att följdlagstiftningen skulle läggas fram samtidigt. Det var därför jag begärde att frågan skulle bordläggas i justitieutskottet i avvaktan på följdlagstiftning, en votering jag förlorade med 9–8, som Kia känner till. Då finner jag för gott att avstå. Att säga nej vore ju att ge en indikation om att vi inte vill ha den här rättsliga utvecklingen, och det är inte heller Moderaternas ståndpunkt. Ibland blir detta att avstå faktiskt en väldigt tydlig markering av ståndpunkt, även om det inte är just det ja eller nej som oftast styr vår tillvaro. Så fungerar en komplicerad verklighet, tyvärr.
Klicka här för full text


Tillbaka till Margit Gennser om en europeisk arresterinsorder