nejtillemu.com


Aktuellt nu: EU-grundlagen - Freden - Tyskland - Frankrike - Stabilitetspakten - EMU 2003

Detta är en gammal version
This is old version

Här är den nya versionen - New version here

Yet there are those today who want to scrap the supranational idea. They want the European Union to go back to the old purely inter-governmental way of doing things.
I say those people should come to Terezin and see where that old road leads.
Margot Wallström at ceremony of the liberation of the concentration camp of Terezin
Terezin, 8 May 2005

I sitt tal på första maj talade EU-kommissionären Margot Wallström om Europa som en motvikt till USA på den internationella scenen.
Europa har en roll att spela i konflikten mellan israeler och palestinier där det i praktiken oreserverade amerikanska stödet för Israel är en av konfliktens viktigaste drivkrafter.
Aftonbladet ledare 9/5 2005
med rubriken "Dags för Europa att axla manteln"

The - possibly fatal - conceit was to dress up necessary reforms of EU institutions in the guise of a constitution,
with a status comparable to that of the document defining the United States of America.
A No will be a No to the constitution, not to Europe.
John Kay: A French No would be best,
Financial Times 10/5 2005

F A Hayek var en av förra århundradets stora liberala individualister. Han varnade tidigt för politisk maktkoncentration och kollektivism.
Tyvärr har EU många av de kollektivistiska drag som Hayek varnade för.
Organisationen styrs av teknokrater och de demokratiska inslagen har blivit alltmer försvagade. EU-projektet har dessutom saluförts på ett medvetet oärligt sätt.
Margit Gennser blog 8/5 2005

Måste svensk grundlag ändras för att Sverige ska kunna anta den nya EU-konstitutionen?
Sveriges jurister är oense om svaret på den laddade frågan.
Om grundlagen måste ändras för att EU-konstitutionen ska antas öppnar regeringsformen möjlighet för en minoritet i riksdagen att driva fram folkomröstning om en sådan grundlagsändring.
DN 10/5 reporter Ingrid Hedström 2005

Den mäktiga tidsandan
Andra Världskriget 60 år - Vietnamkriget 30 år
Socialismen var en utopistisk och deterministisk ideologi. Den är nu död men har ersatts av vad man skulle kunna kalla EU-topismen
Rolf Englund för radions OBS 8/5 2005 (refuserat)

According to Nobelist Robert Mundell, who is honorary president (along with Xu Jialu, vice chairman of the Standing Committee of the People's Congress) of Beijing's Mundell International University of Entrepreneurship
A substantial yuan revaluation would cut foreign direct investment, cut China's growth rate, delay convertibility, increase bad loans, increase unemployment, cause deflation distress in rural areas, destabilize Southeast Asia, reward speculators, set in motion more revaluation pressures, weaken the external role of the yuan and undermine China's compliance with World Trade Organization rules.
Steve H. Hanke and Michel Connoly
Wall Street Journal May 9, 2005

Länder som samarbetar på djupet startar inte krig med varandra, var den enkla tanken.
Och det är fortfarande det allra viktigaste argumentet för att fortsätta Europaprojektet.
Dagens Industri ledare 9/5 2005

Margot Wallström:
Vote for EU constitution or risk new Holocaust
Daily Telegraph 9/5 2005

I sitt tal på första maj talade EU-kommissionären Margot Wallström om Europa som en motvikt till USA på den internationella scenen.
Inte militärt, men politiskt och ekonomiskt måste den amerikanska dominansen ifrågasättas.
Aftonbladet ledare 9/5 2005 med rubriken
"Dags för Europa att axla manteln"

En opinionsundersökning som publicerades i Paris Matchs nätupplaga visar en exakt jämvikt. 50-50, mellan lägren.
Jacques Chirac: Den här konstitutionen vänder ryggen åt dem som försvarar tesen om Europa som endast en inre marknad. Den förenar kravet på en stor marknad och kravet på en social harmonisering, sade Chirac i talet och försäkrade dessutom att konstitutionen är "huvudsakligen franskinspirerad".
DN/TT 5/5 2005

Den franska folkomröstningdebatten förs numera på nätet. Särskilt nejsidan, som kanske med rätta anser sig styvmoderligt behandlad av etablerade medier, för fram sitt budskap i cyberrymde
Sedan några dagar tillbaka bloggar EU-parlamentsveteranen Jean-Louis Bourlanges loss på Le Mondes hemsida i en dubbelblogg med grundlagskritikern Dominique Rousseau.
DN reporter Ingrid Hedström 7/5 2005

I Sverige finns en bred politisk majoritet för att EU-grundlagen är en fråga för riksdagen.
Regeringen och de fyra borgerliga partierna är överens. Denna majoritet kan tyckas solid.
Men under ytan finns en oro. Ett nätverk av EU-kritiska partier och organisationer bedriver sedan en tid en nationell namninsamling med krav på folkomröstning.
folkomröstningsresultatet kan ju bli ett annat än vad den folkvalda riksdagsmajoriteten önskar.
DN-ledare 4/5 2005

Skjut upp den parlamentariska ratificeringen till efter valet 2006.
Då skulle konstitutionen föras in i den ordinarie valrörelsen och den osunda gränsen mellan svensk inrikespolitik och EU-frågor äntligen raderas.
DN huvudledare 22/2 2005

The European Union's three biggest countries, Britain, Germany and France, go to the polls this month in a coincidence of votes that in different ways will manifest the kind of Europe Europeans want.
In Britain's general election on Thursday, in regional elections in North Rhine-Westphalia, Germany's most populous state, on May 22, and in France's referendum on the EU's constitutional treaty on May 29, voters have a historic opportunity to express their judgment about the road the union is taking.
Graham Bowley International Herald Tribune 3/5 2005

H

Här anses människorna inte tillräckligt intellektuellt begåvade. Det är en för svår och komplicerad politisk fråga för folket att avgöra enligt både regeringen och den borgerliga alliansen.
Samtidigt är de förändringar som föreslås i konstitutionen inte alls särskilt stora enligt samma partier.

Maria Wetterstrand i riksdagens EU-grundlagsdebatt den 29 april 2005

Unionens motto ska vara "Förenat i mångfalden".
Unionens valuta ska vara euron.
Den 9 maj ska högtidlighållas i hela unionen som Europadagen till minne av Robert Schumans förklaring som inledde det europeiska integrationsprojektet.

Enligt konventets grundlagsförslag

Vi är stolta över den representativa demokratin.
Vi tycker att den kan fatta beslut.
Det är vårt besked. Vid detta kommer vi att stå fast.

Fredrik Reinfeldt i riksdagens EU-grundlagsdebatt den 29 april 2005

Herr talman! Två gånger på tio år har svenska folket folkomröstat om EU-frågor. Det är inte trovärdigt att vi på ja-sidan inte skulle våga ta den debatten – det är klart att vi gör det.
Å andra sidan kan vi inte hamna i en situation där varje EU-förändring ska göras till föremål för folkomröstning bara därför att några på nej-sidan vill sätta så mycket käppar i hjulet som möjligt.
Lars Leijonborg i riksdagens EU-grundlagsdebatt den 29 april 2005

Man undrar lite var anständighetens gräns går mellan halvsanningar och rena osanningar.
Om vi har haft hundraprocentigt inflytande över ett beslut och sedan ska dela det med 25 eller 27 andra har vi väl i all sin dar tappat beslutsmakt!

Björn von der Esch (kd) i Riksdagen 29/4 2005

Ur Riksdagens EU-debatt
Sammanställt av Rolf Englund
Fredagen den 29 april 2005

Dutch political leaders have scrambled into action on behalf of the Yes campaign for the European constitution,
but polls indicate they may be too late to save the outcome of the June 1 referendum.

An internet poll, undertaken over the weekend, of 7,500 respondents by IPP,
the independent Dutch centre for political participation, shows 58 per cent would vote No to 42 per cent Yes.
Financial Times 25/4 2005

Centerpartiets partisekreterare Jöran Hägglund hävdar i ett inlägg (GP 11/4) att det nya EU-fördraget inte innebär några dramatiska förändringar i förhållandet mellan Sverige och EU
EU-konstitutionen överför utan tvekan mer makt till EU än vi röstade om 1994. EU-lag tar nu generellt över svensk lag och grundlag och förstärker därmed utvecklingen mot en EU-stat.
Majoritetsbeslut blir huvudregel, vilket innebär att Sverige kan bli nedröstat i Bryssel.
Makten i Sverige skulle inte längre utgå från folket.

Hans Lindqvist (c) Göteborgs-Posten 19/4 2005

The French No to the treaty signalled by the opinion polls would upend everything.
Some European leaders are already insisting that the ratification process would have to proceed in other EU states.
In reality, French rejection would kill the treaty.

Philip Stephens Financial Times 2005

Bland de grupper som tidigare varit postiva till EU-samarbetet, vilket ofta många unga människor varit,
och även franska intellektuella, har det skett en opinionsförändring
Det är nu accepterat, till och med lite "inne" att vara emot konstitutionen
Margot Wallström i Europa-Posten (organ för Europeiska kommissionens representation i Sverige) nr 4/2005

The leaders of Bulgaria and Romania will sign in Luxembourg the countries’ accession treaties
The ceremonial act on Monday (25 April) will be one of the final formal steps before the two states join the EU on 1 January 2007.

EU Observer 24/4 2005

Europa behöver människor i arbetsför ålder
Därför behöver Europa en ordnad invandringspolitik.
här finns för få människor med inititativkraft och arbetsvilja nog att bli arbetsgivare.
DN huvudledare 26/4 2005

The latest poll suggests that more than 60% of French adults would vote against
The results of the poll for the Metro newspaper, conducted by MarketTools on 20 April, suggest an increase in the No vote, up from 58% in a poll for L'Express released on Thursday (BBC)

Three weeks ago, the political leadership of the European Union had no Plan B if the French vote No in their referendum on the EU constitutional treaty on May 29. This is no longer the case.
As the prospects of a French No have grown, at least two such plans have developed.
Wolfgang Munchau, Financial Times April 24 2005 20:12

EU-systemets sinnrika konstruktion hålls samman av en gemensam rättsordning
som övervakas av EU-kommissionen och EG-domstolen.
Om inte politikerna förmår enas om reglerna så utvecklas regelverket
genom de tolkningar som görs av juristerna vid EG-domstolen

Jean Monnet, EU-konstruktionens fader, ler i sin himmel
Rolf Gustavsson SvD 17/4 2005

Knut Ståhlbergs mästerliga biografi över Charles de Gaulle
Frankrikes politiska skala löper i dag från högerpopulism till kommunism. Men det som i så många andra länder är marknadsvänlig höger saknas.
Per Dahl, Barometern 22/4 2005

The Group of Seven said in its communiqué that "we emphasise that more flexibility in exchange rates is desirable for major countries and areas that lack such flexibility to promote smooth and widespread adjustments in the international financial system, based on market mechanisms".
After the meeting they /finance ministers and central bank governors of France, Germany, Italy, the UK and the European Union/ went home to administer the single European currency and to try to persuade their voters to accept the EU constitution, including the euro.
Rolf Englund Financial Times 22/4 2005

Bulgarien, landet på Balkan som nästan ingen vet något om, kommer in i EU-gemenskapen 2007.
En regering ledd av kungen, ja just den ex-kung Simeon som fått lämna landet vid 9 års ålder 1946.
Simeon, under namnet Saxe-Coburg-Gotski, är premiärminister.

rättsväsendet har fått många anmärkningar, främst för att åklagarna har oinskränkt makt och mål kan dra ut i många år. Unga flickor lockas fortfarande till Västeuropa med fagra löften för att säljas till prostitution, smugglingen från Asien går just över Bulgarien, och den organiserade brottsligheten har bitit sig fast i landet. Gummor dubbelvikta av ålder säljer blommor vid kyrktrappan och yngre arbetslösa och utslagna får sälja sina ägodelar i gatubasarerna.
Disa Håstad DN Ekonomi 21/4 2005

Enligt tidningen Süddeutsche Zeitung ska EU-författningen föras upp i den tyska Författningsdomstolen
DN/TT 20/4 2005

Det tyska folket har egentligen inte frånhänt sig några befogenheter, argumenterade domstolen. Dessa är bara utlånade. Unionen är ett provisorium. Därigenom kränks inte den tyska demokratin.
Så länge den makt som ut övas på unionsnivå är av marginell betydelse, har förutsebar innebörd och kan återtas om "arrendekontraktets" villkor inte uppfylls, är allt i sin ordning.
Hållningen preciserades i samband med att den tyska författningsdomstolen 1993 godkände Maastrichtfördraget
Sverker Gustavsson SvD Brännpunkt 2000-01-05

The Economist:
The members of the constitutional convention, after some debate, omitted any reference to God in the preamble. They might now be regretting that decision, as it looks like the constitution may need a miracle.
18/4 2005

In part, this new nationalism is a kind of geopolitical fundamentalism -- in which people cleave to old identities as a way of coping with the new stresses of globalization itself.
These national traits may be inefficient, in a free-market sense, but a
European constitution that tries to sweep them away will fail.

David Ignatius The Washington Post April 20, 2005

The Dutch government will bombard voters with reasons to support the treaty
The current issue of Elsevier, the leading Dutch weekly news magazine, has a nine-page cover article under the headline: “Why No is better than Yes”
Financial Times 18/4 2005

Flera remissinstanser ( Justitiekanslern JK, Högsta Domstolen HD, Regeringsrätten RR, Justitieombudsmannen JO) uttryckt mer eller mindre starka tvivel över regeringens slutsats att ingen ytterligare beslutsrätt överlåts vid ett ja till fördraget
Regeringen kommer att fatta ett formellt beslut om lagrådsgranskning den 2 juni 2005.
Dvs resultatet kommer först när riksdagen börjat sitt sommaruppehåll.
Björn von der Esch (kd), Europaportalen 18/4 2005

Carl Bildt:
Practically all of my French friends are now telling me that it looks as if the referendum on May 29 is going to result in France saying "non" to the constitutional treaty of the European Union.
Carl Bildt blog 18/4 2005

Ny opinionsundersökning från Ipsos:
55% nej, 45% ja
nejsidan ökar med 2% och jasidan minskar med 2%
Frankrike

Financial Times editorial:
The meeting between 83 young voters and the 72-year-old Mr Chirac exposed a wide gulf between ruler and ruled.
Young and old talked past each other. The 18- to 30-year-olds were preoccupied with national issues, such as jobs and public services, while Mr Chirac's arguments focused on Europe's role as a power in a multi-polar world.

When the organisation was conceived, it was possible to accept its top-down, elitist nature as one of several trade-offs to assist the noble goals of banishing war and shoring up the western side of a continent divided by the Iron Curtain. Fifty years on, today's European citizens feel none of the geopolitical imperatives of the founding fathers.
16/4 2005

PJ Anders Linder:
Nu också med Rumänien och Bulgarien
Man kan ha många kritiska synpunkter på hur samarbetet inom EU fungerar och vad unionen ägnar sig åt, men östeutvidgningen är verkligen något helt fantastiskt.
SvD Blog 13/4 2005

DN, Ingrid Hedström
Den nya EU-grundlagen behövs, förklarade Chirac, för att bemöta globaliseringens effekter
15/4 2005

DN, Ingrid Hedström
"Röde Dany", ledaren för den franska majrevolten 1968, står på barrikaderna igen.
Den här gången har han tagit på sig en verklig utmaning - att övertyga alltmer skeptiska franska väljare att rösta ja till EU:s nya grundlag.

- Vi har en mycket djup kris mellan allt fler människor och de styrande. Det finns ett avståndstagande från eliten, den politiska eliten, kultur-eliten och även medieeliten, inklusive mig själv. Vi kan inte knyta an till en massa människor därför att de inte längre har förtroende för oss.
15/4 2005

Anatole Kaletsky:
Why I say oui to a French no
While the British election could conceivably change our government for the rest of the decade or, more likely, force Tony Blair into retirement a few years ahead of plan, the French referendum could transform the political and economic prospects for the whole of Europe, including Britain, for an entire generation.
The Times 14/4 2005

Göteborgs-Posten
Allt fler ledande kristdemokrater kräver en folkomröstning om EU:s grundlag
Nästa vecka ska kristdemokraternas partistyrelse, på nytt, ta ställning till frågan
13/4 2005

Financial Times:
EU officials have begun discussing contingency plans for containing any crisis,
with a scheduled June summit seen as the focus for attempts to chart a fresh way forward.

Jean-Claude Juncker, the veteran prime minister of Luxembourg and holder of the rotating EU presidency, is said by officials to be on standby to co-ordinate the EU's response if France or the Netherlands votes No.
14/4 2005

Journalist associations from three large rival TV channels (France 2, France 3 and M6) have denounced, amongst other things, the lack of political analysts on the programme.
They deplore a "confusion of genres between information and show programmes"
The programme, called "Referendum: live from the Elysee", is to be aired in prime time 20h50.
The young people present on the set will be between 18 to 25 years old,
EU Observer 11/4 2005

Motståndet mot EU-författningen ökar
55 proc nej, en ökning med en procentenhet, 45 proc ja.
Enkäten omfattade 795 väljare och genomfördes 12-13 april.
President Jacques Chirac kommer att framföra sina ja-argument i fransk tv i dag torsdag.(Text-TV)

The Economist:
Serbia has been told that it too can start accession talks.
The most contentious issue will be Kosovo.
Carl Bildt är med i en kommission som skall ordna saken
13/4 2005

Brad Setser, Oxford University
Lest anyone think the U.S. trade deficit is made in China, or just the product of an undervalued renminbi, consider this:
the U.S. trade deficit with the Eurozone continues to grow.
WSJ 12/5 2005

Dagens Nyheter
På onsdag röstar EU-parlamentet om Bulgarien och Rumänien ska få gå med i EU som planerat 2007.
Trots allvarlig kritik om korruption, människohandel och organiserad brottslighet, framför allt i Rumänien, väntas parlamentet ge dem sitt stöd.
13/4 2005

Prime Minister Jean-Pierre Raffarin:
The French Europe
"[The EU Constitution] embodies the French vision of Europe. A 'yes' vote will reinforce the French model in Europe, a 'no' vote will weaken it."
29 and 30 March 2005

Nej 53%, Ja 47% (22% avstår)
Senaste siffrorna från Frankrike 13/4 2005

Expressen ledare:
Konstitutionen kommer nu med all sannolikhet
att skjutas i sank redan den 29 maj då Frankrike håller folkomröstning.

Ett Nice-fördrag som inte passar för 25 medlemmar, en havererad stabilitetspakt som inte fungerar som ankare för euron och med en allt skröpligare ekonomi som inte klarar att skapa nya jobb när de gamla försvinner till Kina.
11/4 2005

Barbro Hedvall, DNs ledarsida
Folket synes vara på väg att säga ett rungande nej den 29 maj.
Presidenten är impopulär. Hans regering med Jean-Pierre Raffarin är impopulär. Den ekonomiska politiken som leder till högre arbetslöshet, ökande konkurrens och utflyttning av jobb är impopulär. Det nya utvidgade Europa är impopulärt, för att inte tala om tanken på Turkiet som EU-medlem.
12/4 2005

It is almost impossible to overstate the importance of the French referendum on the European constitution for the future of the European Union.
For the first time since the creation of the euro in 1999, we might be discussing what the European Central Bank and euro advocates have most dreaded: how long the euro might survive.
The euro can be still justified for as long as progress towards political union continues
Wolfgang Munchau Financial Times 11/4 2005

Utan Europas förenta stater kommer EMU att spränga EU
Staffan Ahlberg Dagens Industri 24/5 2003

Czech President Vaclav Klaus has called for a referendum in his country on the EU constitution, which he opposes.
Mr Klaus described the constitution as "a revolutionary document which will change everyone's lives".
BBC 6/4 2005

The Czech president remains convinced that "you cannot have democratic accountability in anything bigger than a nation state."
Mr. Klaus said the movement toward a single political entity of 25 European nations "will not change until people start thinking and realizing they are not moving toward some sort of nirvana."
By Arnaud de Borchgrave, THE WASHINGTON TIMES 25/11 2003

Politiker i Nederländerna ser med oro på att nej-sidan leder i valkampanjen inför folkomröstningen om EU-konstitutionen i Frankrike.
Holländarna ska rösta tre dagar efter Frankrike och nu kampanjar de för ett ja.
Kerstin Brostrand, Ekot 7/4 2005

The proposal for a new European Union services directive, issued when Frits Bolkestein was single market commissioner, is under attack from all sides.
Dubbed the "Frankenstein directive", it has been billed "unacceptable" by Jacques Chirac,

All this excitement is difficult to understand.
By Daniel Gros, director of the Centre for European Policy Studies
Financial Times 6/4 2005

Margot Wallström och Bolkenstein var ense om förslaget
Läs mer om Margot Wallström här

The new constitution, with its nonsense about a "social union", makes the wrong choices.
Within an integrated labour market it is impossible for one region to offer much better benefits than others without generating a ruinously costly inflow of benefit seekers.
That is what happened to New York in the 1970s.
This is why welfare states must work at the level of the entire labour market.
Martin Wolf Financial Times 6/4 2005

A narrow majority of voters is inclined to reject Mr Giscard's beloved constitution threatening to bring the European project juddering to a halt.
Financial Times 5/4 2005

Fallet Inga-Britt Ahlenius.
Regeringen hittade inget nytt jobb åt henne i Sverige när hennes förordnande som generaldirektör för RRV gick ut.
Nu har hon i stället - av USA - nominerats till uppdraget som chef för FN:s revisionsorgan.

Niklas Ekdal DNs ledarsida 5/4 2005

Konstitutionaliseringen av de grundläggande fördragen bekräftas, dvs. att fördragen snarare har karaktär av överstatlig konstitution än mellanstatligt fördrag.
Det finns skäl att erinra om att grunden för upprättandet av en europeisk konstitution i princip lades redan i och med Nice-fördraget.
Advokatsamfundet remissvar 2005

I believe the odds still favour ratification. But since the last five opinion polls before the weekend put the No vote ahead, it is perfectly legitimate to ask what would happen if the French voted this way.
One would have thought Europe's political leaders had a contingency plan to deal with this kind of emergency. But, at least to my knowledge, no such plan exists. As one senior European Union official put it recently, the consequences of a French No vote were "too awful to contemplate". As a result, few EU officials have contemplated them.
Wolfgang Munchau Financial Times 4/4 2005

Justitiekanslern JK
Det finns skäl att närmare behandla frågan om överlåtelsen kan anses röra principerna för statsskicket
Någon närmare analys av överlåtelsefrågan redovisas inte. Detta är enligt min mening anmärkningsvärt med tanke på den stora vikt frågan har.
JK 2005-03-22

An Ifop poll published Sunday 3/4 said 55 per cent would vote No.
Eric Chaney, chief European economist at Morgan Stanley, who has compiled a forecasting model using the latest polling data and basic probability analysis, calculates that the likelihood of the constitution being approved by all EU members has dropped from 34 per cent in early March to less than 20 per cent today.
Financial Times 4/4 2005

Hanteringen av stabilitetspakten visar också hur EU:s regler tillämpas olika för stora och små länder.
Det är svårt att förstå varför regeringarna i till exempel Danmark, Finland, Nederländerna, Sverige och Österrike inte utnyttjat sin vetorätt utan gett efter.
Lars Calmfors DN Debatt 3/4 2005

Debatten inför den franska folkomröstningen börjar få nästan spöklikt många likheter med debatten inför den svenska EMU-omröstningen.
I Sverige var det bilden av Ericsson-chefen Carl-Henrik Svanberg kindpussande socialdemokratiska utrikesministern och kronprinsessan Anna Lindh.
Ingrid Hedström, DN 2/4 2005

Låt oss tänka det otänkbara.
Klockan åtta på kvällen den 29 maj kommer nyheten. Franska folket säger nej till EU:s konstitutionella fördrag.
Budskapet blir att ratifikationen av fördraget fortsätter i övriga EU som om ingenting hänt. Som om Frankrike vore ett försumbart lilleputtland som Danmark eller Irland.
Chirac är en omåttligt glupsk principlös maktpolitiker som bara är gaullist när det passar honom.
Rolf Gustavsson SvD 3/4 2005

Förmodligen är det bara en tidsfråga innan statsminister Göran Persson basunerar ut att en folkomröstning om EU:s nya konstitution ska hållas.
Ser man krasst på saken vore det ingen katastrof ens för EU-vännerna om regeringen bytte fot i frågan.
Maria Abrahamsson, SvD ledarsida 2/4 2005

Högt över våra huvuden har ett grundlagsdokument för EU beslutats.
EU-konstitutionen öppnar i praktiken för en europeisk överstat med breda och mångfaldiga befogenheter att intervenera i ekonomi och samhällsliv.

Än värre är att de borgerliga partierna ihop med regeringen beslutat att denna EU-konstitution vare sig ska prövas i allmänna val eller i en folkomröstning. Istället kuppas den igenom av en riksdagsmajoritet som valdes innan det ens var aktuellt med ett förslag om EU-konstitution.
Mattias Svensson (m), Europaportalen 29/3 2005

Without the Stability Pact there would have been no support in Germany for the new currency.
The motto back then was: "The euro will be as strong as the deutsche mark."

The only thing that still matters to them is to somehow survive the next election.
None of the finance ministers and political leaders cares about the next generation and the common good of Europe.
Theo Waigel, Germany's finance minister from 1989 to 1998, Wall Street Journal 1/4 2005

Last week's European Union summit in Brussels might have been worse.
But it is quite hard to see how.

The Economist editorial 31/3 2005

Det är just svårigheten, för att inte säga omöjligheten, att styra ekonomin med en ränta för hela området som gör EMU till en så korkad idé.
Men idén med EMU är inte att det är bra för ekonomin, utan för att en gemensam valuta är en sak som en stat har, liksom flagga, domstol, parlament, försvar och konstitution.
Rolf Englund 30/3 2005

H

Gloom about Europe's economic outlook intensified markedly on Thursday after a plunge in economic confidence across the continent and further rises in French and German unemployment.
“France is struggling with the cost of reforms that went in the wrong direction the 35-hour week, for instance,” said Klaus Eklund, economist at SEB Bank in Stockholm and adviser to José Manuel Barroso, the European Commission president.
Financial Times 1/4 2005

When Gerhard Schröder was first elected German Chancellor in 1998, 3.8 million Germans were out of work.
"If we do not considerably lower the unemployment rate, we do not deserve to be re-elected," Schröder said at the time.
Seven years later, there are 5.2 million unemployed and Schröder is terrified that voters will take him literally.
TIME, 20/3 2005

I undersökningen som publicerades igår i Le Figaro uppger 54 procent att de säkert röstar nej i omröstningen den 29 maj.
Rolf Gustavsson SvD 30/3 2005

Remember M3? Anybody?
M3, a broad money supply measure watched closely by the ECB, grew at an annual rate of 6.4 per cent in February
In Spain M3 was increasing at an annual rate of about 9 per cent in January
Financial Times 30/3 2005

Few, if any, leaders are prepared to recognise a simple truth: neither European enlargement nor monetary union, for that matter, can succeed without far more flexible labour markets.
Back in 1990, we should remember, the then West Germany absorbed the former East Germany.
So what can be learnt from that experience?
Martin Wolf, Financial Times 30/3 2005
Very Important Article

Tjänstedirektivet blev ett rött skynke och i demonstrationstågen fördöms Bolkestein som en Frankenstein
Veckans viktigaste lärdom: ledarna i det gamla EU är ännu inte mogna för det nya Europa
Rolf Gustavsson SvD 27/3 2005

Ändringar i regeringsformen och riksbankslagen trädde i kraft 1 januari 1999. Både kommissionen och Europeiska centralbanken anser dock att dessa ändringar är otillräckliga
Trots att Sverige inte deltar i valutaunionen är Sverige skyldigt att göra den nationella lagstiftningen förenlig med den monetära unionens regelverk.
Riksdagens utredningstjänst, PM 2005-03-17 Dnr 2005:5512005

Riksbanken utser ny chefsjurist
Klicka här

Godkännande av rambeslut om en europeisk arresteringsorder
Anf. 50 MARGIT GENNSER (m):
Onsdagen den 22 maj 2002

Fredrik Reinfeldt i riksdagen om en europeisk arresteringsorder
Onsdagen den 22 maj 2002

Something structural is going on as well: the rise of a new Euroscepticism.
Valéry Giscard d'Estaing, a former president who chaired the convention that first drafted the constitution, has talked of an “open crisis” if France says no.
Jacques Delors, former president of the European Commission, has talked of a “cataclysm”.
The Economist 23/3 2005

Polis i EU ska få avlyssna i Sverige
Regeringen vill ge utländsk polis rätt att själva avlyssna telefonsamtal, e-post och datatrafik på svenskt territorium. Både justitieombudsmannen och advokatsamfundet är oroliga över medborgarnas rättssäkerhet.
SvD 29/3 2005

Ett ja - och president Chirac kommer att fortsätta att spela i första divisionen tillsammans med den tyske förbundskanslern.
Ett nej - och EU hamnar i en stor kris.

DN-ledare 27/3 2005

58 procent av svenskarna vill ha en folkomröstning om EU:s nya grundlag.
Endast 12 procent stödjer regeringen Perssons och den borgerliga linjen att beslutet ska fattas innan valet 2006.
DN 24/3 2005

Observera att Lilla Helgonet Margot Wallström står bakom kommissionens förslag till tjänstedirektiv
Rolf Englund 24/3 2005

Det är ingen dramatik med det nya fördraget. Det är ett förtydligande och huvudprincipen är fortfarande att det är ett mellanstatligt samarbete
Av den anledningen tycker han att det vore främmande att folkomrösta om grundlagen
Bosse Ringholm, vice statsminister och ansvarig för samordningen av EU-frågorna
intervjuad i Europa-Posten (organ för EU-kommissionen i Sverige) 3/2005

När Frankrike haft sin folkomröstning om konstitutionen kan Barroso och hans medarbetare återkomma med ett omarbetat förslag som fortfarande ställer till stora problem för löntagare och konsumenter.
Aftonbladet ledare 24/3 2005

Two recent opinion polls in France indicated that opponents of the constitution now outnumber its supporters.
The vote is not till May 29, but the idea that France, a founder member, might vote No has caused consternation in the Union.

Hence the readiness to hold back on any issue that seems to upset French voters.
Quentin Peel Financial Times 24/3 2005

Frankrike ansåg sig ha stoppat det kritiserade förslaget om handel med tjänster. EU-kommissionen menade sig ha fått klartecken för samma förslag.
Och EU-ordföranden, Jean-Claude Juncker, slog fast att ingenting förändrats.
DN 24/3 2005

Mr Chirac said he had chosen to have a referendum on the Constitution out of respect for French citizens and traditions.
According to him, all choices must be respected, including abstention, if they are well considered.
EU Observer 23/3 2005

Europhiles in France and Germany, the European Union's largest countries, face a worrying development: their governments appear to be becoming eurosceptic.
That, at least, is the impression conveyed by politicians in Paris and Berlin in their recent tussles with the European Commission in Brussels.
Financial Times 23/3 2005

Europe's centralising dynamic must be checked
Letter from Prof Roland Vaubel on behalf of the European Constitutional Group,
including Peter Stein, Sweden
Financial Times 23/3 2005

Risken för bakslag i den franska folkomröstningen överskuggar allt mer arbetet i EU.
Som det ser ut i dag kommer franska folket om två månader att säga nej till förslaget till EU-konstitutionen.
Rolf Gustavsson SvD 23/3 2005

Fears about the outlook for German growth are likely to intensify after a survey showing business confidence in Europe's biggest economy tumbling unexpectedly for a second consecutive month.
FT 23/3 2005

Konstitutionen är en missad chans. Men jag är inte beredd att döma ut EU:s sätt att framskrida via trial-and-error för det.
Låt oss bara tacka nej till detta error, så ger vi EU:s statsmän en chans att arbeta fram ett bättre förslag.

Besluten handlar om att makt tas från individerna och från politiska nivåer som ligger närmare medborgarna. Det ska vara svårt att fatta sådana beslut.
Johan Norberg (Timbro) hos Europaportalen 22/3 2005

The pact was a misguided solution
to a non-existent problem

Financial Times Lex 22/3 2005

Tio tunga demokratiska skäl för att folkomrösta om EU-grundlagen.
Replik till Carl B Hamilton (fp)
Birgitta Swedenborg Europaportalen 18/3 2005

I helgen gick centerledaren Maud Olofssons hemmadistrikt Västerbotten på tvärs med partiledningen och röstade ja till en folkomröstning.
- Som jag ser det förs mer makt över till Bryssel och det är början till en EU-stat och dte tycker jag inte är rätt. Jag tycker svenska folket ska få säga sitt som i andra länder, säger Tore Gabrielsson från Lövånger som skrev motionen.
Ekot 21/3 2005

Tisdag 22 mars klockan 10.00
Folkomröstning.nu lämnar in över 100 000 namnunderskrifter
Junilistan 21/3 2005

The survey for Le Figaro showed that 52 percent of people who said they were certain to vote would vote no in the referendum
The "no" vote has risen from 40 percent to 52 percent since the last IPSOS poll in early March.
EU Observer 21/3 2005

Germany would be able to cite the costs of its reunification as an excuse for breaking the European Union’s stability and growth pact.
Since Germany spends 4 per cent of its GDP on transfers to the former communist east, the concession could help Gerhard Schröder to avoid further reprimands under the pact before next year’s general election.
Financial Times 21/3 2005

Det finns ingen trovärdig vändpunkt i sikte. I dag står cirka 5,2 miljoner tyskar utan arbete.
Lärdomen från Tyskland är att det är helfel att slå sig till ro och hoppas på att den traditionella modellens exportindustri och stora socialsystem ska lösa problemet.
Problemet är att /den tyska/ regeringen har väntat och väntat med reformerna
PJ Anders Linder SvD 20/3 2005

Näringskommissionär Günter Verheugen säger i Financial Times att tjänstedirektivet tas som gisslan i debatten - och att kommissionen skall hjälpa Chirac. Risken är annars att det blir non i maj:
enligt en opinionsmätning i Le Parisien igår tänker 51 procent rösta nej.
Sydsvenskan 19/3 2005

Euroskepticismen är inte längre bara en brittisk paradgren. Den breder ut sig i unionens hjärtland.
Frankrike och Tyskland struntar i stabilitetspakten och betraktar det nya tjänstedirektivet som en inbjudan till "social dumping".
Sydsvenskan 19/3 2005

Fråga Olle
Fp borde lyssna på Schmidt, och i stället för att huka i EU-frågan argumentera för att svenskarna ska säga ja till konstitutionen.
Folket borde tillfrågas i en folkomröstning eftersom det handlar om en grundlag.
Kristianstadsbladet (lib) 18/3 2005

Cecilia Malmström säger att folkpartiet är det riksdagsparti som har störst enighet i att inte vilja ha folkomröstning,
Blir det ett tryck bland våra medlemmar och väljare för en folkomröstning får vi diskutera folkpartiets position i frågan
DN Nyhetsplats 18/3 2005

Mr Chirac is these days one of the most left-wing of Europe's leaders.
His variety of continental conservatism belongs to a social Gaullist tradition, which—like Christian Democracy—often defines itself precisely against liberalism.
The Economist 18/3 2005

I det senaste numret av partiets medlemstidning Nu argumenterar Olle Schmidt för en folkomröstning om EU:s nya konstitution.
Ett eventuellt nej till konstitutionen tycker han på sikt ska leda till en ny folkomröstning om ett utträde ur EU.
DN nyhetsplats 18/3 2005

Det viktigaste om Stabilitetspakten
The most important about the Stability Pact

Visit Paris and the mood of apprehension among the French political classes is unmistakeable. In a little over two months, France will vote on whether to ratify the European Union's constitutional treaty. Few seem certain the answer will be Yes.
Mr Chirac has set May 29 as the date for the treaty referendum.
Philip Stephens Financial Times 18/3 2005

Vad som är fullständigt oacceptabelt är att den nu sittande riksdagen, vald utan att frågan om EU-grundlagen behandlades i valdebatten, skall fatta beslutet.
Detta är emellertid vad samarbetspartierna - kollaboratörspartierna - socialdemokraterna, moderaterna, folkpartiet, kristdemokraterna och centern har kommit överens om.
Deras lika fiffiga som djupt odemokratiska plan, ovärdigt till och med demokratin i Katrineholm, är att riksdagen under den brådast julhandeln nu i december skall klubba igenom EU-grundlagen
Rolf Englund 16/3 2005

Våra nya landsmän
Bulgaria and Romania should both sign the EU Accession Treaty as planned, on 25 April

EU Observer 16/3 2005

LO: Ja till grundlagen och Nej till folkomröstning
Grundfrågan var om det finns någon principiell förändring i förslaget till nytt fördrag jämfört med de nuvarande fördragen som det svenska folket inte tog ställning till i folkomröstningen 1994.
LO, mars 2005

Jean-Claude Trichet, president of the European Central Bank, called on member nations to uphold rules enforcing fiscal discipline, warning that the stability of the euro and the bloc's economy are at stake.
His comments before the European Parliament in Brussels come just days before this weekend's meeting of EU finance ministers trying to overhaul the tattered Stability and Growth Pact.
Wall Street Journal 15/3 2005

European firms are becoming more and more voluble about the damage the weak dollar, and strong euro, is doing to their profits.
French defence contractor Thales became the latest to warn of lower sales and profits.
The euro has gained more than 50% over the past three years.
BBC 11/3 2005

Standard and Poor's, the credit rating agency, last week published a report in which it warned that a further relaxation of the /stability/ pact would undermine bond ratings in the long run
Wolfgang Munchau, Financial Times 14/3 2005

Det franska politiska etablissemanget vill, trots riskerna och trots erfarenheterna av den ytterst knappa ja-segern om Maastrichtavtalet 1992, förankra EU:s traktat i folkomröstning.
De stora svenska partierna vågar inte pröva författningsfrågan ens i den kommande valrörelsen.
Aftonbladadet ledare 7/3 2005

Optimum Currency Areas and Key Currencies:
Mundell I versus Mundell II
Ronald McKinnon, Stanford University, Journal of Common Market Studies August 2004

Margot Wallström sätta upp en grupp "informerade journalister" som skall ge EU-konstitutionen sitt stöd.
Journalisterna bör säga tack, men nej tack till detta. De skall vara fria, kritiska och ifrågasätta makthavarna.
Henrik Alexandersson 8/3 2005

A poll of 70 of the largest US employers in Germany found that a third of these companies planned to cut their workforce and pull production capacity out
Financial Times 8/3 2005

Stiftelsen Sverige i Europa
Dom som ledde den misslyckade Ja-kampanjen
finns åter på nätet med käcka meddelanden

Five years ago, the European Union's leaders suffered their own collective version of irrational exuberance. In Lisbon, at what was dubbed "the dotcom summit", they issued a ringing pledge to turn stodgy old Europe into "the most competitive and dynamic knowledge-based economy in the world" by 2010.
Financial Times 7/3 2005

Friday's jobs and wage deal between General Motors and its German employees is a good example of what is happening in the German economy right now.
Employees agreed to nominal wage cuts and more working time flexibility. They will also forego pay increases until 2010 in some cases.
Wolfgang Munchau FT 7/3 2005
Very Important Article

Margot Wallström är inte "Sveriges representant i Bryssel"
Hon är EU:s informationsminister
The Guardian har kommit över hennes plan för att få EU-grundlagen godkänd
Margot Wallström's note on the 'action plan'
INFORMATION NOTE FROM VICE-PRESIDENT WALLSTROM TO THE COMMISSION

Thursday March 3, 2005

Germany has two histories: one that takes up most of the first half of the 20th century and one before 1900 and after 1945.
In the fourth century, German warriors controlled virtually every senior military post in the Roman army and ran the Roman empire in its last decades.
Steven Ozment Financial Times 4/3 2005

Personligen vill jag förorda att beslutet i Riksdagen kommer efter valet år 2006.
Anders Wijkmans Nyhetsbrev 3 februari, 2005

Det finns inga bärande argument för att också svenskarna ska folkomrösta om det nya EU-fördraget, eftersom det inte kräver några grundlagsändringar.
Riksdagen anser sig ha legitimitet att fatta det beslut som krävs och det saknas vägande konstitutionella invändningar.
Trots att det finns enskilda jurister som har en avvikande åsikt är den förhärskande meningen att det nya EU-fördraget inte kräver några svenska grundlagsändringar. Förhållandet mellan EU och medlemsstaterna förblir i huvudsak oförändrat.
Olof Petersson SvD 4/3 2005

Dagens femton medlemsländer har överlämnat stora delar av sin beslutsmakt till Europeiska unionen. EU:s beslutsformer är delvis föråldrade och har ännu inte anpassats till de krav som dagens medborgare ställer på insyn och delaktighet. EU håller också på att vidga sitt inflytande inom många områden. Fördragen är mycket elastiska, och allt fler frågor tas upp inom unionen.
Olof Petersson m fl DN Debatt 2001-08-13

Demokrati betyder folkvälde. Alltså måste vi först finna ett folk.
Barometern 2/3 2005

Moderaterna är inkonsekventa om EU-grundlagen
en intressant röstförklaring. I den avvisar man flera av EU-konstitutionens grundbultar, exempelvis EU-presidenten och den så kallade passarellen som gör det möjligt för rådet att ta beslut med kvalificerad majoritet i stället för med enhällighet. Man anser det vara "grundläggande" att förändringar av konstitutionen måste godkännas av Sveriges riksdag och andra nationella parlament.
Men man rösta för grundlagen ändå
Lars Wohlin m fl 2005-02-03

Riksbankschefen Lars Heikensten går till hårt angrepp mot EU-ländernas stabilitetspakt i en debattartikel i Financial Times.
"När pakten tvingar regeringar till smärtsamma konsolideringar som borde ha genomförts i goda tider - just när länderna är på väg att ta sig ur en recession - urholkas paktens trovärdighet", skriver han i artikeln.
DI 2/3 2005

Folket ju fick rösta om en svensk anslutning till euron. Mot den bakgrunden kan man undra varför folket inte ska få rösta om EU-konstitutionen.
Men euron borde inte ha varit föremål för någon folkomröstning heller. För den gemensamma valutan fanns med i det EUpaket som en majoritet av svenska folket godkände 1994.
Dagens Industri ledare 3/3 2005

In Germany, there are fears that the country is turning into a "bazaar economy", where factories merely assemble finished products from components produced elsewhere.
But if Germany is turning into a bazaar, it is for the positive reason that integration of the European economy is taking a quantum leap forward.

The writer is former prime minister of Sweden, chairman of the Kreab Group and board member of the Centre for European Reform
Carl Bildt Financial Times 2/3 2005

Direkt surrealistiskt blir det när man kan konstatera att den ekonomiska och monetära unionen över huvud taget inte finns i regeringsskrivelsen, och det trots att den intar en prominent plats i det författningsfördrag som statsministern skall underteckna i maj och som riksdagen därefter skall ratificera
I Sverige råder konsensus om att en folkomröstning inte behövs.
Men vi skall inte bortse från att ett avstående från en folkomröstning... innebär att vi återigen kommer att missa den möjlighet att förankra det europeiska samarbetet på bredden och djupet av vårt samhälle under den process som leder fram till att författningsfördraget träder i kraft.
Carl Bildt, veckobrev 20 oktober 2003

Låt väljarna på valdagen nästa år få säga ja eller nej till EU-konstitutionen.
Krister Thelin är domare i Internationella krigsförbrytartribunalen i Haag, kolumnist på SvD:s ledarsida och var moderat statssekreterare i justitiedepartementet 1991–1994.
Krister Thelin kolumn SvD ledarsida 2/3 2005

Fler som inte vill att den sittande riksdagen skall fatta grundlagsbeslutet

German unemployment shot up to 5.2m last month, its highest level in 73 years, dragging Europe's largest economy deeper into its most serious political crisis in months.
Concern is now rising in the party that Berlin's apparent failure to tackle endemic unemployment could earn the SPD another electoral setback in North Rhine-Westphalia. Germany's most populous state, and an SPD stronghold, goes to the polls on May 22.
FT 1/3 2005

H

Om det inte ska hållas en folkomröstning borde konstitutionsfrågan ställas till medborgarna i ett ordinarie riksdagsval.
I enlighet med svensk parlamentarisk tradition ska konstitutionella frågor avgöras av två parlament med ett val emellan.

Tystnadens strategi har också starka anhängare på den borgerliga sidan inte minst hos moderata samlingspartiet.
Aftonbladet ledare signerad HK, 27/2 2005

Danmark ska hålla en folkomröstning om EU:s nya grundlag den 27 september. Det sa statsminister Anders Fogh Rasmussen på måndagen.
Ekot 28/2 2005

Riksdagens beslut om EU:s nya konstitutionella fördrag bör tas först efter nästa val, inte redan i höst som regeringen och de borgerliga oppositionspartierna gjort upp om.
Det hävdar docenten i Europarätt Carl Fredrik Bergström, som är tillförordnad chef för Svenska Institutet för Europapolitiska Studier, Sieps.
SvD 26/2 2005, reporter Mats Hallgren

Vi måste en gång för alla visa att tanken på en fungerande utvecklad europeisk union inte bara är en politikeridé utan något svenska folket önskar sig. Det sker enklast genom att folkomrösta om konstitutionsförslaget.
Barometern 21/2 2005

Det är faktiskt inte odemokratiskt att medborgarna delegerar komplicerade frågor till riksdagen.
Dessutom innebär inte EU-konstitutionen någon dramatisk förändring i relationen mellan Sverige och EU.

Expressen ledare 21/2 2005

Tillväxten går trögt. Antalet personer i arbetsför ålder som är i arbete är endast 63 procent. Det är en oacceptabelt låg siffra. I ett antal EU-länder finns det fortfarande alltför många som är arbetssökande och arbetslösa.
Göran Persson och två andra EU-socialistledare SvD Brännpunkt 24/2 2005

Sverige uppfyller alla inträdeskrav till EMU – inklusive kravet på två års stabil växelkurs för kronan. Det visar en analys som Dagens Industri gjort. ”Sverige är egentligen skyldigt att gå med när vi uppfyller alla inträdeskrav”, säger Ulf Bernitz, professor i Europarätt.
Reporter Gunnar Örn
DI 22/2 2005

Moderata ungdomsförbundet i Stockholm beslutade på sin stämma i dag med stor majoritet att uttala att de det nuvarande förslaget till EU-konstitution inte bör antas
samt att Moderaterna bör verka för att fälla det nuvarande förslaget till konstitution för Europa.

20/2 2005

Det finns en väg mellan elitismens Skylla och populismens Charybdis.
Som Olof Ruin och även DN:s ledarsida tidigare har föreslagit:
skjut upp den parlamentariska ratificeringen till efter valet 2006. Då skulle konstitutionen föras in i den ordinarie valrörelsen och den osunda gränsen mellan svensk inrikespolitik och EU-frågor äntligen raderas.

DN huvudledare 22/2 2005

Vi väljer riksdagsledamöter som vi har förtroende för, för att de ska fatta besluten åt oss i komplexa frågor som grundlagsfrågor. Inte ens svenska grundlagar har varit föremål för folkomröstning och ska inte vara det.
Folkomröstningsinstitutet bör förbehållas ja eller nej till verkligt stora avgörande förändringar, som EU-medlemskapet.
Dagens Industri ledare 22/2 2005

Vi är övertygade att om riksdagen på initiativ av s-regeringen ratificerar EU-konstitutionen före valet 2006 så gör det ett framtida närmare samarbete mellan socialdemokraterna och miljöpartiet i det närmaste omöjligt.
15 framträdande miljöpartister i riksdagen, partistyrelsen och ungdomsförbundet DN Debatt 20/2 2005

Spaniards voted over-whelmingly in favour of a constitution for the European Union yesterday but the low turnout was likely to send worrying signals to nine other member states that will be submitting the EU charter to referendums over the next 18 months.
Financial Times 20/2 2005

I syfte att förhindra en folkomröstning i Sverige om EU:s nya grundlag har de fyra borgerliga partierna ingått en ohelig allians med självaste socialdemokraterna.
Den alliansen benämner min partikollega Ingvar Svensson (kd) de "fem positiva partierna"
(SvD Brännpunkt 18/2).
Björn von der Esch SvD Brännpunkt 20/2 2005

The debt crisis that has taught lenders nothing
AND THE MONEY KEPT ROLLING IN (AND OUT, Wall Street, the IMF and the Bankrupting of Argentina By Paul Blustein, PublicAffairs $27.50
Alan Beattie, FT February 16 2005

Förra året steg arbetslösheten i Portugal till 6,7 procent, lägre än EU-genomsnittet men bruttonationalprodukten växer knappast alls.
I och med euron kan vi inte heller längre snabbt lösa problemen för dagen med att ändra räntan eller valutan, säger doktor Teodora Cardoso, chefsekonom vid Banco Portugal.
Ekot 17/2 2005

The French parliament on Thursday amended the country's constitution, clearing the way for President Jacques Chirac to accelerate the timetable for a divisive national referendum on Europe's constitutional treaty.
FT February 17 2005

The outcome of Sunday's vote is not in doubt: the Spanish remain among the EU's biggest supporters. But a low turnout would be an inauspicious start to a campaign of national referendums that could plunge the EU into crisis.
The Czech Republic, whose President Vaclav Klaus is the most elevated eurosceptic in the EU: "I am not critical, I am 100 per cent against".
FT 16/2 2005

Sven Rydenfelt har gått bort men hans minne och hans böcker lever kvar.
Margit Gennser 17/2 2005

Sven Rydenfelt 1911-2005
Fritänkaren, liberalen och humanisten Sven Rydenfelt har gått bort.
Rydenfeltföreläsningarna brukade avslutas med middag, och när kaffet framåt nattkröken var urdrucket satte sig Sven på cykeln och trampade hem till Kastanjegatan. Nu har han åkt genom Lund för sista gången. Vi saknar honom, men minnena är ljusa.
P J Anders Linder SvD 16/2 2005

In the early 90s he was appointed Honorary Professor by the centre-right government. But Sven, always the individualist, returned the favour by rejecting two of the government’s central goals – the fixed exchange rate and the EU membership
His colleagues thought he was bizarre.
Johan Norberg 15/2 2005

Bostadspolitiken blev hans specialitet: i 55 år argumenterade han i böcker och artiklar för en liberal bostadsmarknad.
Nils-Eric Sandberg SvD 17/2 2005

Stabilitetspakten på väg att bli svagare
Det råder enighet om att pakten inte har fungerat. Flertalet länder har inte "samlat i ladorna" tillräckligt under goda tider. Därför har många länder flera år i rad brutit mot underskottsförbudet. Tyskland och Frankrike är de grövsta syndarna.
Mats Hallgren 16/2 2005

Sven Rydenfelt klicka här

Sven Rydenfelt (1911 - 2005) Timbro

Den tyske EU-kommissionären Günther Verheugen (s) i senaste numret av Internationale Politik (Nr 1 2005).
"Europa måste bli en världsmakt!".

För ett år sedan började Joschka Fischer, Tysklands utrikesminister, tala om EU:s "tredje dimension", den strategiska dimensionen och 2004 blir i framtiden årtalet då tyngdpunkten i EU:s uppdrag kom att förskjutas. Från fördjupad integration i det lilla Europa till geopolitisk stabilisering av ett allt större Europa.
Rolf Gustavsson SvD 7/2 2005

"Sassa brassa mandelmassa" heter på eurospråket "Lissabon-processen".
För fem år sedan formulerade i Lissabon EU:s högsta ledare som mål för en serie reformer att Europas konkurrenskraft skulle komma i fatt USA till 2010.
Rolf Gustavsson SvD 6/2 2005

Aldrig har riksdagen varit så i otakt med väljarna som när det gäller EU:s konstitution.
Planerna från Göran Persson, Fredrik Reinfeldt, Lars Leijonborg, Göran Hägglund och Maud Olofsson att låta sittande riksdag anta konstitutionen redan i år, utan vare sig folkomröstning eller mellanliggande val, stöds endast av drygt tio procent av väljarna.
BJÖRN VON DER ESCH, ZAIDA CATALAN, MARGIT GENNSER, HÉLÈNE GOUDIN, JAN-ERIK GUSTAVSSON, HÅKAN LARSSON, SÖREN WIBE, PER WINBERG, PERNILLA ZETHRAEUS SvD Brännpunkt 5/2 2005, klicka här

Varför skriver sig Göran Persson och hans hustru Anitra Steen, tidigare chef för Riksskatteverket, på sin gård i Södermanland?
De ingår i ett nytt skattefrälse som fingerar bosättning.
Förre skattedirektören Per-Ola Larsson SvD Brännpunkt 6/2 2005

Fem miljoner tyskar utan jobb
Arbetslösheten steg i januari till den högsta nivån sedan 1933
SvD Näringsliv 3/2 2005

Germany does U-turn on competition in services Germany has joined France in asking the European Commission to rethink ambitious plans to open the services sector to cross-border competition.
Under the "country-of-origin principle", the directive drafted by the European Commission a year ago would allow companies and individuals to offer services in all 25 EU member states providing they abided by the laws of their home country.
Financial Times 5/2 2005

Sverige får tillbaka väldigt lite av de närmare 200 miljarder som vi har betalt i medlemsavgift sedan vi gick med i EU 1995, uppger SVT:s Aktuellt.
1/2 2005

By virtue of their size and location, Turkey and Ukraine are much the most important countries now requesting entry. Many in the European Union hope to wake up from these twin nightmares.
If they had been in that hall, they would have realised the magnitude of their delusion.

Martin Wolf FT 2/2 2005

Most opinion polls suggest that Tony Blair is likely to win the general election pencilled in for May 5 2005.
Most opinion polls suggest that Tony Blair is likely to lose the referendum on the European Union's constitutional treaty probably not be held until September 2006
Philip Stephens FT 1/2 2005

Vaclav Havel om EU:s eftergiftspolitik gentemot Kuba.
Handlingar som innebär och förebådar svek
DN 1/2 2005

VARFÖR SVARAR INTE CARL BILDT PÅ BREV?
För sex veckor sedan skrev jag ett öppet brev till Carl Bildt
Han har ju offentligt hos Göran Rosenberg i TV4 konstaterat att ”VI INTE HAR TILLRÄCKLIGT MANDAT att utan en folkomröstning fatta beslut om EUs grundlag”
Margit Gennser blog 25/1 2005

José Manuel Barroso verkar vara en klåpare, inte vuxen uppgiften att leda den nya EU-kommission.
Barroso må ha glömt det mesta från sin maoistiska ungdom, men den auktoritära leninistiska princip som kallas "demokratisk centralism" tycks han hålla levande.
Rolf Gustavsson SvD 30/1 2005

There’s only one thing worse than blatantly disregarding this pact, as the Germans and French have repeatedly done almost since inception;
that’s adhering to it.

The Euroland economies, therefore, risk finding themselves in a situation not unlike that of Argentina in the autumn of 2001: no policy tools readily at hand to deal with the problem of declining aggregate demand
Marshall Auerback 25/1 2005
RE: En lärorik och nöjsam artikel

Romania is on the right track but hard work still needs to be done if the country is to join the EU in 2007, the Commission has told Bucharest.
EU Observer 24/1 2005

What would happen if one of the 25 member states of the European Union refused to ratify the constitutional treaty?
Some say the non-ratifying country would have to leave the EU. Others argue that nothing would happen: the EU would simply continue on the basis of the existing treaties.
Faced with such a choice, one might want to consider a third alternative.
Wolfgang Munchau FT 17/1 2005

Very Important Article

Stabilitets- och tillväxtpakten är död, men inte begraven.
I Europa råder ett oklart tillstånd, där gällande regler för EU-ländernas offentliga finanser inte åtföljs. I verkligheten gäller den starkes rätt, där de större länderna kan ta sig rättigheter som inte gäller för de mindre.
Johan Schück DN Ekonomi 22/1 2005 Läs mer här

Because euro members have shed their power to pursue independent monetary and exchange-rate policies, they need more fiscal independence, not less.
The Economist 20/1 2005

The chancellor's proposal may be the first sign of an unravelling of the underlying fundamentals of the euro.
Uwe Bott, President, Cross-Border Finance, New York, Letters FT 20/1 2005

Gerhard Schröder has called for a loosening of the European Union's fiscal rules
In an article in Monday's Financial Times, Mr Schröder argues in favour of substantial exemptions to the EU stability pact that would also severely restrict the European Commission's latitude to intervene in the fiscal affairs of member states.
FT 16/1 2005

A framework for a stable Europe
Reform of the European stability and growth pact is a key issue in European economic and financial affairs.
Gerhard Schröder FT 17/12005

Franco Frattini, the new European commissioner for justice:
Without a plan for luring legal immigration, Europe will not have fewer immigrants, it will simply have illegal ones. Twenty million immigrants are destined to arrive in the two decades after 2010 if trends persist.
And given Europe's ageing population, there is no reason for trends not to persist.
Christopher Caldwell FT 15/1 2005

What do the eurozone's national central banks do all day?
The latest edition of the annual Central Bank Directory tells us that there are 52,321 central bankers in the eurozone, of whom only 1,300 work at the European Central Bank.
FT 11/1 2005

Argentina plans to repay all its $15bn debt with the International Monetary Fund,
the private creditors, who hold $81bn of defaulted bonds, are crying foul.

The score will be 20 per cent down for the IMF versus 75 per cent for the markets.
Adam Lerrick Financial Times 11/1 2005

The ratification of the EU constitution, which has to be approved unanimously by all 25 member states, is supposed to be completed by the autumn of 2006.
The process starts next month in Spain, which is expected to approve the treaty in a referendum, but much trickier polls lie ahead in countries including France, the Netherlands, Britain, the Czech Republic, Denmark and Poland.
FT 10/1 2005

Jacques Chirac faces a testing vote on the EU constitution in the early summer
The vote will take place “before the summer”, he declared in his televised new year's address. This probably means early June.
The Economist 6/1 2005

EMU ökar spänningarna i medlemsländerna
Situationen som man ser i dag tror jag inte ska uppfattas som extrem. Det kommer att uppkomma situationer där konjunkturutvecklingen skiljer sig mycket mer åt mellan länderna än i dag”, säger Lars Calmfors
DI reporter Jonas Ohlin 7/1 2005

I am often asked where Europe's ultimate borders lie.
EU closed accession talks with Bulgaria and Romania, which will allow them to join the EU in 2007 provided they are ready. And later this year, the Union will open accession negotiations with Croatia and Turkey
Olli Rehn, Commissioner responsible for enlargement, FT 4/1 2004

Både vänsterpartiet och Junilistan har en poäng.
De svenska medborgarna bör få en möjlighet att ta ställning till EU:s grundlagsförslag.

Den givna lösningen är att fatta riksdagsbeslutet om godkännande efter 2006 års val.
Henrik Berggren, signerat DNs ledarsida 23/12 2004

Hans Eichel, finance minister, criticised the Bundesbank for refusing to help ease government financial problems by selling gold reserves.
Financial Times 21/12 2004

Sverige är i dag underställt unionen utan annat lagstöd än vad som följer av att riksdagen genom enkel lag har beslutat, att unionslagstiftningen "gäller här i landet".
Så uttrycks saken kort, koncist och nästan poetiskt i en lag (SFS 1994:1500) bestående av fyra paragrafer och undertecknad av Mona Sahlin.

Sverker Gustavsson Uppsala Nya Tidning 2/12 2004

Uppskjut riksdagsbehandlingen av EU:s grundlag till efter de allmänna valen i september 2006.
Riksdagen skulle få en helt annan demokratisk legitimitet bakom de beslut på detta område som den har att fatta än om dessa beslut skall tas redan om ett år av en riksdag, vald 2002.
Olof Ruin DN Debatt 18/12 2004

Öppet brev till fd moderata partiledaren Carl Bildt
- Vi har inte tillräckligt mandat
att utan en folkomröstning fatta beslut om EU:s grundlag
Detta konstaterade Du hos Göran Rosenberg i TV4 2/12 2003.
Margit Gennser, ordf. Medborgare för folkomröstning 2004-12-13

There are two reasons why the constitution is important:
one is because it widens the scope of European integration, for example by creating the job of a European foreign minister and extending the involvement of the EU in justice and home affairs.
Most importantly, it changes the voting weights.

Wolfgang Munchau, Financial Times 20/12 2004

Regeringen är rädd för folket.
Så får man tolka regeringens mening att låta riksdagen avgöra ratificeringen av fördraget om EU:s grundlag före valet 2006

Carl Bildt får nu som ledamot av författningskommittén ta ställning till plattläggningsparagrafen ännu en gång
Agne Gustafsson 20/12 2004

V

På längre sikt behöver Europa både EU och ett demokratiskt, muslimskt medlemsland.
Genom Europa går en ström av misstro mot det främmande och mot de styrande. Under hösten har den fått sitt utlopp i frågan om EU-medlemskap för Turkiet.
Under vintern och våren kan det gälla frågan om EU:s nya författning.
DN-ledare 18/12 2004

Turkiet behöver unionen, men unionen behöver också Turkiet.
SvD-ledare 18/12 2004

Det är en självklarhet att ett fullt medlemskap måste vara målet – vad är det annars för mening att förhandla för ett land som redan har samarbetsavtal med EU?
Farhågan är, enkelt uttryck, att miljoner turkar ska bosätta sig i andra europeiska länder och träda in på arbetsmarknaden.
Dagens Industri ledare 18/12 2004

The Court, Unanimously, Finds that it has no jurisdiction to entertain the claims made in the Application filed by Serbia and Montenegro on 29 April 1999.
International Court of Justice 15/12 2004

SÄPO: Både UD och Anna Lindh var införstådda med att avvisningen skulle ske med hjälp av amerikaner.
Ekot 16/12 2004

Only three European nations have been truly democratic sovereign states throughout the last century.
The two that are members of the EU, Britain and Sweden, are among the most eurosceptical.
The other, Switzerland, has chosen not to join.

John Kay, columnist Financial Times 14/12 2004

Can the European Stability Pact survive?
The European Commission is giving up on its attempts to hold France and Germany to account for repeatedly breaching the financial rules
BBC 14/12 2004

Öppet brev till fd moderata partiledaren Carl Bildt
- Vi har inte tillräckligt mandat
att utan en folkomröstning fatta beslut om EU:s grundlag
Detta konstaterade Du hos Göran Rosenberg i TV4 2/12 2003.
Margit Gennser, ordf. Medborgare för folkomröstning 2004-12-13

Carl Bildt: Vi har inte tillräckligt mandat
/för att i riksdagen fatta beslut utan folkomröstning om EUs grundlag/
Carl Bildt hos Göran Rosenberg i TV4 2/12 2003

Jag håller med Margot /Wallström/ i grunden. Detta är en fråga som till och med bättre skulle behandlas i riksdagsvalen. Problemet är att vi i Sverige inte har gjort det. Vi har inte tillräckligt mandat. Det är ett dilemma.

Om nu de borgerliga och socialdemokraterna i förening ska börja driva kampanj om EU-grundlagsfördraget kommer detta att resultera i ett surfläge för Junilistans inomsvenska avläggare.
De fyra borgerliga partiernas ledningar saknar tydligen självbevarelsedrift. Eller så vill de bli landshövningar hela bunten.
Barometern 9/12 2004

I dag är arbetslösheten högre än vad som behövs för att hålla ekonomin i jämvikt och därmed klara inflationsmålet. Konjunkturinstitutets bedömning är att den så kallade jämviktsarbetslösheten är cirka 4 procent, jämfört med 5,5 procent som den beräknas att bli i år.
Vi har alltså det senaste året haft 50 000-70 000 fler arbetslösa än vad ekonomin kräver. Vi menar att ansvaret för detta i huvudsak ligger på Riksbanken.
P-O EDIN Ordförande Ams, ANDERS L JOHANSSON Generaldirektör Ams och SANDRO SCOCCO Chefsekonom Ams, DN Debatt 8/12 2004

Weak demand in the eurozone baffles economists
Gross domestic product rose by just 0.3 per cent in the three months to September compared with the previous three months, as export growth slowed and household spending remained flat.
Financial Times 8/12 2004

Regeringen "slår fast" = "påstår"
Förändringarna innebär inte någon svensk grundlagsändring
Att vissa beslutsformer förändras, från att alla måste vara överens om ett förslag till att majoriteten är för ett förslag, innebär enligt regeringen inte att Sverige lämnar ifrån sig mer makt till EU
Ekot 8/12 2004

På onsdag möts Göran Persson och de borgerliga partiledarna
Därmed vill de ta udden av krav på folkomröstning och svensk grundlagsändring
DN 7/12 2004

”Vår randvaluta blir en skvalpvaluta”
Carl Bildt, referat på Ja-sidans Europafokus, "17 dagar före folkomröstningen"

Lindsö petar Munkhammar
Han har vädrat åsikter som inte stämmer överens med arbetsgivarorganisationens.
I EU-, EMU- och framtidsfrågor har Johnny Munkhammar varit en av Svenskt Näringslivs ivrigaste skribenter.
Dagens Industri 7/12 2004

Regeringen hjälpte den före detta socialdemokratiske statssekreteraren och
Postchefen Ulf Dahlsten att få ett nytt toppjobb i Bryssel.
Chef för EU-kommissionens IT-enhet inom det så kallade generaldirektoratet för samhällsinformation.
DN 7/12 2004

– Det multikulturella samhället är dömt att misslyckas.
Tyskland har sina rötter i en kristenjudisk tradition
sade Angel Merkel och fick applåder på
CDU:s partikongress, Ekot 6/12 2004

Tack gode Allah för Europeiska Unionen
EU börjar närma sig sina yttersta gränser, vilket spetsar till frågan om vår europeiska identitet.
Signerat Niklas Ekdahl, pol red DN 6/12 2004

According to Dutch daily De Volkskrant on Saturday (4 December), a police raid in September 2003 revealed dangerous abuses of environmental and safety standards at a reactor based in Petten, which is owned by the European Commission’s Joint Research Centre
EU Observer 6/12 2004

Trichet should not bemoan the rising euro
My advice to Europeans is simple: sit back, relax and enjoy the terms-of-trade gains from your currency's ascent.
Melvyn Krauss Financial Times December 7 2004

I nästan hälften av medlemsländerna kommer frågan att föreläggas medborgarna i en folkomröstning.
I Sverige är det riksdagen som ska ratificera förslaget. Med tanke på hur folkomröstningsinstrumentet har missbrukats av svenska politiker är detta sunt.
DN-ledare 5/12 2004

"den utrikesminister som stödde ganska tuffa tag mot Serbien"
Justitieutskottets ordförande Johan Pehrson (fp) SvD 4/12 2004

Med ett rungande "ja" gav de franska socialisterna, PS, sitt stöd till EU:s nya grundlag, vid sin interna omröstning på onsdagskvällen.
DN 2/12 2004

The euro's appreciation also demonstrates confidence in
the world's most ambitious monetary policy experiment since the introduction of floating exchange rates in 1973, economists said.

International Herald Tribune 4/12 2004

One Euro, One Way out of Unemployment? So-called one-euro jobs are supposed to help the long-term unemployed back into the work force. But will they?
Deutsche Welle 2/12 2004

Germany's unemployment rate rose in November to the highest since December 1998 as business confidence fell to its lowest in more than a year
Bloomberg 2/12 2004

Others countered that - at least as far as the European Union is concerned - English should not necessarily be given the status of the bloc's foremost language.
"Why should it be English," said Tobias Mindner, the spokesman for the Verein Deutscher Sprache (VDS: After all, a third of the EU's population speaks German, making it the union's most widely spoken language.
Deutsche Welle 1/12 2004

Another unlikely group is lining up to take sides with European eurosceptics: American conservatives and neo-conservatives.
The political establishment in Washington has suddenly discovered the EU treaty and many who are close to the present administration do not appear to like what they see.
Quentin Peel Financial Times 2/12 2004

Continental Europe, and more specifically, Germany, would have to find enough of an autonomous momentum to achieve a higher relative growth path. For this scenario to materialise, a modicum of stability in oil prices and exchange rates is required, which would allow a traditionally weakly resilient euro area to start catching up with the fast growing economies of the OECD.
A strong appreciation of the euro, or further rises in oil prices, may thus bear disproportionately on Continental Europe, where growth is still over-reliant on exports.
OECD Economic Outlook, November 2004

Kvinnliga riksdagsledamöter som känner sig trakasserade av riksdagsmännen ska kunna få professionellt stöd från riksdagen. Det är ett förslag för hur riksdagen ska komma till rätta med förlöjligande och osynliggörande av kvinnor i riksdagen.
Ekot 29/11 2004

Euron spricker när dollarn faller
Rolf Englund Nya Wermlands-Tidningen 2001-01-08

How long will the euro survive? The author shows that the answer depends principally on Germany.
New Book: "Euro on Trial" by Brendan Brown

Centerpartiets Maud Olofsson diskuterar direkt med statsminister Göran Persson om hur EU:s nya fördrag ska behandlas i Sverige.
I veckan skrev hon ett brev till statsministern, där hon krävde att riksdagen ska inrätta nytt slags demokratikonvent.
Ekot 28/11 2004

Britter och svenskar har ett viktigt gemensamt Europaintresse,
att bevara ett mer löst organiserat, utåtriktat Europa än det mer integrerade Europa Tysklands utrikesminister Joschka Fischer förespråkar
Vernon Bogdanor, statsvetarprofessor Oxford DN Debatt 28/11 2004

Mr Chirac and Mr Sarkozy embody two quite different and competing ideas about the future of France. Mr Chirac is a neo-Gaullist conservative who believes that French power should be projected through a strong Europe, built on the Franco-German axis and forming a counterbalance to the United States.
The Economist Survey 25/11 2004

On Wednesday, the Socialist party, which forms the chief opposition to the government, will vote on whether the party should campaign for or against the constitutional treaty in the national referendum that Jacques Chirac, the president of France, has called for next year. The result could have momentous consequences for the Socialist party, for France, and for Europe.
Financial Times 26/11 2004

Dominique Strauss-Kahn, one of the French Socialist Party's most senior figures, has warned of the possible "breakdown of Europe" if his party's members reject the European Union's constitutional treaty in an internal vote next week.
Financial Times 26/11 2004

Europe’s new divisions
The Economist about EU, Russia and Ukraine
24/11 2004

Det europeiska samarbetet: Ska det växa åt det federala hållet eller sträva efter att hålla så mycket som möjligt på det mellanstatliga planet?
Själv tvekar jag inte: det federala spåret för åt rätt håll.
Barbro Hedvall DN 21/11 2004

If the dollar is not allowed to fall against the yuan, it will probably continue to fall heavily against something else.
Europe’s finance ministers can do little about it. They have surrendered control of the currency to an independent central bank that targets inflation, not the exchange rate.
The Economist 19/11 2004

Jag skulle jag betrakta en ratificering av EU-konstitutionen före riksdagsvalet 2006 som en krigsförklaring som dödar varje tanke på en mp-s-regering för överskådlig tid.
Enligt miljöpartiets övertygelse betyder nuvarande inriktning att EU obevekligt stegvis utvecklas till en federal stat där Sverige får ställning av ett sorts utkantslän, något som svenska folket aldrig accepterat.
Per Gahrton SvD Brännpunkt 19/11 2004

Jacques Barrot, France's freshly appointed European commissioner, came under attack on Thursday after it was revealed he was given a suspended prison sentence in 2000 following a funding scandal involving his political party.
Financial Times 18/11 2004

Vi måste få folkomrösta om EU-konstitutionen!
Partiledarna vill inte förstå. Ansvaret för de förlösande orden:
”Låt oss få folkomrösta om vår demokratiska framtid”
måste därför komma från riksdagens talman.
Margit Gennser i Barometern 17/11 2004

European leaders have openly blamed the US for the sharp rise in the value of the euro.
BBC 16/11 2004

Steg för steg gå från en demokrati som gör halt vid gamla nationsgränser till en som byggs också på den europeiska nivån. Där federalismens principer säkrar både maktdelning och decentralisering.
Det gamla nationella folkhemmets dagar är över. Politiken handlar inte längre om ett folk, en nation, en stat och en lösning.
Carl Bildt DN Debatt 14/11 2004

The dollar is likely to fall further.
This is creating more dilemmas for Europe than for America
The real question is not whether the dollar needs to fall, but how drastic the economic effects of its fall will be.
From The Economist print edition Nov 11th 2004

The eurozone is set up according to this principle - "one money, one central bank".
The Scandinavian union was based on the idea "one money, three central banks"

Lars Jonung, Research adviser, DG Ecfin, European Commission
Financial Times 13 September 2004

Circle of Barbed Wire
By Bernard Connolly (2004)
author of "The Rotten Heart of Europe: The Dirty War for Europe's Money"

Bush II could be good for Europe
The re-elected president needs only to open his mouth to remind your average European of the big cultural, moral and political divide that runs through the Atlantic.
Wolfgang Munchau, Financial Times November 8 2004

The number of unemployed in Germay rose to 4.457 million.
Economists said this ninth consecutive rise would be followed by further increases.
"We have to expect a rise in January or February to above five million," said Dresdner bank economist.
"No turnaround can yet be seen on the labour market", agreed Frank-Juergen Weise, head of the Federal Labor Agency.
BBC 3/11 2004

Blair has signed us up to the sharia of Euro-enthusiasts
Mr Buttiglione was going to be Justice and Home Affairs Commissioner, in charge of civil liberties.
Why do we think that the European Commission should be in charge of our justice and our home affairs? Why does the job exist?
Like most things in the EU, it has crept up on us.
Charles Moore Daily Telegraph 30/10/2004

Europe must think big to keep growing
The debate on Turkey that has exploded across Europe highlights the urgent need to develop a new grand strategy for the further enlargement of the European Union.
For the time being, we need a comprehensive strategy for the next enlargement, encompassing territory from Drvar in north-west Bosnia to Diyarbakir in south-east Turkey.
Carl Bildt, Financial Times 27/10 2004

Tony Blair is to use Britain's presidency of the European Union next year to launch a referendum on its constitution in the spring of 2006.
Financial Times 30/10 2004

Consumer prices in the eurozone have soared by 2.5 per cent in the year to October
higher than the ECB's target of “close to but below” 2 per cent

Financial Times 29/10 2004

Den svenska regeringen anser att beslutet skall fattas av riksdagen. Inte utan anledning.
Folkomröstningar bör utlysas sparsamt i en representativ demokrati.
Sydsvenskan 30/10 2004

Sverker Gustavsson: det borde krävas ett beslut om grundlagsändring i Sverige,
vilket innebär krav på två likalydande riksdagsbeslut med val emellan.
Daniel "Flip-Flop" Tarschys var mer tveksam. Han hade ännu inte bestämt sig
för om han ansåg att det kunde räcka med ett enskilt riksdagsbeslut utifrån den grundlagsändring som gjordes 2002 eller om det krävdes två beslut med val emellan.
Plattläggningsparagrafen som säger att EU-bestämmelser tar över nationella bestämmelser nu slås fast även för Sveriges del
Debatt ordnad av Palmecentret 2004-10-21

A group of eurosceptic MEPs have launched an alliance against the European Constitution - 'The Referendum Group'
EU Observer 26/10 2004

På fredag möts EU:s stats- och regeringschefer i Rom för att sätta sina namn under EU:s nya grundlag

Sverige tycker som de stora säger och röstar ja till det mesta. Och ler.
Claes Arvidsson SvD ledarsida 26/10 2004

IN THE FIRST CENTURY AD, a merchant setting off from Rome on a journey to Cologne was able to pay his bills with the same coin, the denarius, over his entire journey.
Initially, Rome safeguarded cohesion of its large empire by fire and sword, then increasingly by placing even the most remote provinces under the legal system and administration of Rome.
The precise lessons to be drawn from such historical episodes may not be entirely clear.
Herr Dr Otmar Issing Vice President ECB

Franz Fischler, Europe’s outgoing agriculture commissioner.
"If you have, as a union, a common border with Iraq and Iran and Syria and many other countries which are not totally secure, then you have to think - in case there is conflict or something else - are you then prepared to protect your own border?
Financial Times October 25 2004

German Foreign Minister Joschka Fischer has said Turkish entry to the European Union would be as important for Europe as the D-Day invasion 60 years ago.
BBC 20/10 2004

German Chancellor Gerhard Schröder's hard-won labour market reforms could weaken his country's generous but underfunded social security system and fail to reduce unemployment, Germany's six leading economic institutes said
Financial Times 20/10 2004

External relations commissioner-designate Benita Ferrero-Waldner has put forward the case for a EU role on the UN’s Security Council.
In the long term, this would "logically lead to the EU being represented at the Security Council," she said.

Deutsche Welle 5/10 2004

Göran Persson: – Ska vi ändå inte ha ett riksdagsval emellan? Nej, det ska vi inte
Jag har avvisat folkomröstningen med de argument som jag nyss anfört och har heller ingen anledning att fördjupa mig i en diskussion om detta ska avgöras under ett riksdagsval
Göran Persson i riksdagen, ref i Ekot 16/10, med länkar till riksdagen

Handen på hjärtat, när hörde du senast någon beklaga utgången av folkomröstningen?
Kronans stabilitet är en pinsamhet för de EMU-anhängare som målade upp de mest överdrivna hotbilderna över Sveriges framtid utanför EMU
Niklas Johansson VA nr 42 11/10 2004

I dagens partiledardebatt har Göran Persson möjlighet att ge ett viktigt besked om att det är dags att involvera svenska folket i diskussionen om EU och EU:s framtid.
Med tanke på regeringens undfallande hållning i debatten om Europas framtid finns det anledning att befara att man tänker sig en sedvanlig intern beredning i regeringen, följd av ett snabbt beslut i riksdagen. Låt mig redan nu göra klart att centerpartiet anser att Europafrågan förtjänar en djupare behandling än så.
Maud Olofsson, SvD Brännpunkt 13/10 2004

An EU of 40 is inevitable unless stopped by a referendum, according to outgoing Commissioner Frits Bolkestein
Of course, in an enlarging Europe, you export stability. That’s fantastic. But you also import instability".
EU Observer /Le Monde/ 14/10 2004

Regeringen vill skicka en svensk trupp till Bosnien och Hercegovina inom ramen för EU:s fredsbevarande insatser i landet.
Prop 2004/2005:14

Varför står Europa passivt inför den kamp som nu pågår i Irak?
På ena sidan ett relativt stort antal självmordsbombare, kidnappare som sågar av huvudet på oskyldiga människor, extremister som gör vad som helst för att hindra att nationen liberaliseras. På andra sidan en irakisk interimsregering som planerar för fria val i landet om tre-fyra månader.
Per Ahlmark kolumn DN 12/10 2004

The dangers of a contradictory constitution
Richard Epstein, Financial Times 11/10 2004
The writer is professor of law at the University of Chicago and senior fellow at the Hoover Institution.

Until 1998, members of the ERM effectively followed the policy set by Germany. While this was never ideal for the Netherlands, the European Central Bank's policy has turned out to be worse.
The ECB cannot be blamed for this - it sets policy for the eurozone as a whole - but from a purely Dutch perspective, the level of interest rates has been wrong almost all the time.
Wolfgang Munchau, Fínancial Times October 11 2004

Eftersom konstitutionen för Europa i praktiken innebär en grundlagsändring, bör den godkännas i samma ordning som gäller för stiftande av grundlag.
Ulf Öberg, doktorand och kursansvarig i konstitutionell Europarätt vid Stockholms universitet
SvD Brännpunkt 7/10 2004

The fear that, once Turkey joins, huge numbers of poor Muslim immigrants will stream west is probably the biggest single impediment to its membership. The commission has not dismissed such fears.
Olli Rehn, the incoming commissioner for enlargement, said that concerns about immigration were “more or less justified”.
Yet free movement of labour is a fundamental EU principle; and any restrictions in previous enlargements have always been temporary.
The commission goes beyond this for Turkey by floating the idea of “permanent safeguard measures”.
The Economist, with good links, 7/10 2004

Riksdagen kan tvinga fram folkomröstning om EU-lag
DN, Anders Bolling 7/10 2004

The European Commission today confirmed that Romania and Bulgaria are making progress towards joining the EU in 2007.
EU Observer 6/10 2004

Turkiet ligger i Europa, det hör hemma i Europa och har, liksom islam, under hela sin historia varit en del av vår civilisation.
Åsa Westlund, Europaparlamentariker (s), ersättare i Europaparlamentets delegation EU-Turkiet, SvD Brännpunkt 6/10 2004

Commission's quarterly economic report
showed that seasonally adjusted unemployment in the eurozone stood at 9.0 per cent in August, up slightly
Germany: unemployment rose by 27,000 in September, following a similar rise in August, bringing the unemployment rate to 10.7 per cent or 4.3m.
Financial Times 6/10 2004

Regeringens förslag att trumfa igenom den nya EU-grundlagen före valet 2006 - utan debatt och utan att väljarna få säga sitt, innebär att man åsidosätter demokratins grundläggande principer.
Margit Gennser (m), ordförande för Medborgare för Folkomröstning, 4/10 2004

Michael Howard on Tuesday put the Conservatives on course to adopt the most eurosceptic manifesto offered by a main UK political party in two decades when he pledged to “bring powers back from Brussels to Britain”.
Financial Times 6/10 2004

If Labour bosses are punching the air in relief at the Hartlepool result, Michael Howard must be tearing his hair out in despair. In what was claimed to be one of the worst results in modern times for the Tories, his party was pushed into
a humiliating fourth place behind the UK Independence Party

"Current trends allow only one conclusion," Bolkestein said. "The USA will remain the only superpower.
China is becoming an economic giant. Europe is being Islamicized."

Klaus-Dieter Frankenberger, an editor at the Frankfurter Allgemeine Zeitung, noted that “the same people who go on and on about European identity and European values act as if there's no significant political/cultural difference between Europe and Turkey”
Christopher Caldwell, Financial Times October 2 2004

Politicians are failing not only to enthuse voters, but they are silent on the biggest challenge
In the past 12 years 200 million people from the west of China have moved to industrial areas within 100 miles of the Pacific.
They have acquired advanced technologies and high skills.
It is the equivalent of adding another Germany, France and Britain to the potential workforce of Europe, at less than 10 per cent of European labour costs.
William Rees-Mogg The Times 4/10 2004

Vänsterpartisten Kenneth Kvist:
På 80-talet förespråkade han fortsatta partikontakter med Östeuropa.
I dag är han EU-anhängare och öppnar till och med för att vissa skatter ska bestämmas i Bryssel
.
DN 4/10 2004

Europe is likely to split
The bandwagon against the European constitutional treaty is rolling.
Wolfgang Munchau, Financial Times October 4 2004

Fransk revolution mot EU-fördraget
Montebourg och hans radikala fraktion inom franska socialistpartiet är revoltörerna. De bekämpar intensivt fördraget. Oväntat nog stöds de av Laurent Fabius, en gång i tiden upphöjd till premiärminister av François Mitterrand.
De 120 000 medlemmarna ska om en månad rösta ja eller nej till EU-traktaten. Ett nej innebär med stor säkerhet att författningen dör
Olle Svenning, Aftonbladet 2/10 2004

Man kan inte bomba fram demokrati eller hålla allmänna val i kulregn. Ett eskalerat våld mot hatet och motståndet i arabvärlden är ingen lösning för USA och Israel.
Försök förstå drivkrafterna bakom det muslimska motståndet
Stig Ramel, EMU-förespråkare, DN Debatt 1/10 2004

Det verkar råda ett slags outtalat tabu mot att mer ingående diskutera frågan om den verkliga bakgrunden och orsaken till varför Mijailovic egentligen överföll utrikesministern, och just henne.
Anna Lindh gav sitt helhjärtade stöd till Natos bombningar av Kosovo våren 1999
Ann-Sofie Dahl, SvD Brännpunkt 2/10 2004

Den här tidtabellen är inte nödvändig.
Sverige skulle inte försena processen om den nyvalda riksdagen hösten 2006 fick ta ställning

DN-ledare 1/10 2004

Regeringen vill att riksdagen klubbar EU:s nya grundlag före jul nästa år
- väl i lä av riksdagsvalet 2006

DN nyhetsplats 30/9 2004

Wallström fick frågor om EU-grundlagen
Ekot 30/9 2004

Frankrike update 27/9

Turkiet update 24/9

Jan Peter Balkenende
Hollands premiärminister och ordförande i Europeiska rådet
I slutet av oktober kommer EU:s konstitutionella fördrag att undertecknas
Ingressen till EU-konstitutionen slår fast att Europa är "förenat i sin mångfald".
Men orden "förenade i mångfald" väcker frågan om vari enheten består.
DN 23/9 2004, översättning: Peter Wolodarski

A divided Union
The Economist print edition 23/9 2004

Grekland har presenterat för låga, felaktiga uppgifter om storleken på de grekiska budgetunderskotten de senaste åren
Ekot 22/9 2004

Trichet warns against loosening of stability pact
Financial Times 22/9 2004

I mötet mellan Stasi och den västtyska välfärdsstaten förenades det sämsta av två världar
Muren försvann, men när det gamla DDR omfamnades med västtysk välfärd, arbetslagstiftning och löneläge skapades ett utvecklingshinder, som har bidragit till att det gamla DDR lever kvar i det nya Tyskland.
Claes Arvidsson, SvD ledarsida 21/9 2004

EMU bäddar för bråk
Stefan de Vylder Göteborgs-Posten 2002-10-22
RE: En lysande artikel

Johan Schück förklarar om överskottsmålet i budgeten
Överskottet i de offentliga finanserna - staten, kommunerna och pensionssystemet två procent av BNP - är det fastlagda målet, sett över en konjunkturcykel
DN 21/9 2004

When Michael Howard appointed the arch-eurosceptic John Redwood to the opposition front-bench team this month, the move was widely seen as a lurch to the right for the Conservatives, and more open hostility towards the European Union.
Financial Times editorial 22/9 2004

Under tio år som politiker i regeringsställning har Göran Persson i förhållande till EU hunnit inta samtliga tänkbara positioner, från allmän likgiltighet över fundamentalt ifrågasättande till bullrande entusiasm – och tillbaka igen.
Han har vandrat varvet runt. Och det har inte varit någon stegvis, glidande förflyttning utan ständiga nyckfulla kast från dag till dag, ibland från morgon till middag.
Rolf Gustavsson SvD 19/9 2004

Germany's mainstream political parties were sharply rebuffed on Sunday when voters in two regional elections in formerly communist East Germany handed extremists their best results in years
Financial Times 20/9 2004

Hans Tson Söderström: Tur att vi har vår flytande krona
Som vanligt är det Europa som släpar efter. Sämst går det i euroområdet medan länderna utanför - däribland Sverige - klarar sig lite bättre. Och Tyskland ligger som vanligt i botten med en tillväxt under två procent i år.
Kolumn i DI 10/9 2004

Why Europe must say yes to Turkey
In two weeks' time the European Commission will publish its assessment of whether Turkey has done enough
It is in order to encourage Turks (and other Muslims) to buy into liberal democracy that Turkey must be given the benefit of the doubt, and offered EU membership talks
The Economist Sep 16th 2004

Överskottsmålet och buffertfonderna (EMU-skatten)
Göran Persson talade inför EMU-omröstningen om att överskottsmålet borde höjas
Överskottet ligger för närvarande långt under gällande mål
Johan Schück, DN Ekonomi 14/9 2004

Som en beredskapsåtgärd är det klokt att förstärka statsfinanserna i samband med ett inträde i EMU.
Assar Lindbeck på DN Debatt 27/4 2003

Ett par dagars besök i Berlin gjorde mig både förbryllad och nedslagen
Den nygamla huvudstaden är alltjämt en stor byggarbetsplats - men det hjälper inte upp arbetslösheten
Barbo Hedvall DN 18/9 2004

Former Prime Minister Laurent Fabius is drifting towards a firm rejection of the Constitution
In a France 2 interview last Thursday (9 September), Mr Fabius placed conditions upon his support for the text, saying it was insufficient to create a "social Europe". He called for tax harmonisation across the EU, an increase of EU spending on education and research and a renaming of the Stability and Growth Pact to "Stability and Employment Pact"
EU Observer 14/9 2004

EU är ett uttryck för den politiska viljan att skapa en demokratisk motvikt till marknadskrafterna
Ur Regeringsförklaringen 14 september 2004

Jordskredssegern - Ny bok av Kent Asp: Medierna och folkomröstningen om euron
Nej vann en jordskredsseger i euroomröstningen 2003

Det nya EU-fördraget bekräftar ordningen med ett i huvudsak mellanstatligt samarbete.
En bred remissbehandling genomförs innan riksdagen tar ställning till förslaget
Ur Regeringsförklaringen 14 september 2004

Sifo: Endast 39 procent av svenskarna säger ja till euron – 54 procent skulle rösta nej i en ny folkomröstning
Bara 53 % av moderatväljarna skulle rösta ja

The eurozone is a monetary federation without a federal budget. This unstable situation can evolve in two ways. One is implosion through political tensions between member states
Dominique Strauss-Kahn Financial Times 14/9 2004
The writer, a former French minister for the economy, finance and industry, is a member of the French parliament.
Very Important Article

Valéry Giscard d'Estaing, the father of Europe's new constitution, said that in principle he was in favor of referendums in all member states.
"The advantage of a referendum is to address the basic issue of distance between the people and the states," he said.
"If you have a big project like this, it should be normal to ask the opinion of the citizens."
International Herald Tribune 13/9 2004

Valéry Giscard d'Estaing, the father of Europe's new constitution, suggested that a key provision of the constitution, known as double-majority voting, could kill Turkey's effort to join because the country's projected population at the time membership talks could be completed, in 10 to 15 years, might exceed that of every other member state.
International Herald Tribune 13/9 2004

- Vi förlorade EMU-omröstningen. Nu är saken den att vi kommer inte tillbaka med den frågan förrän vi känner att vi har ett starkt folkligt krav på ett medlemskap. Och det blir definitivt inte, som jag bedömer det, före 2010.
Göran Persson hos Metall ref i Aftonbladet 13/9 2004

Europe's finance ministers on Friday agreed to reform the discredited stability pact that underpins the euro.
But sharp differences remain over the extent to which the rules should be watered down
"There was no agreement, otherwise I would have mentioned it," said Gerrit Zalm, Dutch finance minister and chairman of the talks
Financial Times 10/9 2004

Det var inte folket som besegrade eliten. Det var den slutna ekonomins särintresse som besegrade den öppnas
Lars Jonung kolumn DNs ledarsida 10/9 2004

THE POLITICAL ECONOMY OF MONETARY UNIFICATION:
THE SWEDISH EURO REFERENDUM OF 2003
Lars Jonung Cato Journal September 2004

Bundesbank said that “instead of strengthening the stability and growth pact, the proposed changes would have a generally detrimental effect
Financial Times 8/9 2004

Text V

The EMU is thus a giant full-scale experiment with no clear-cut forerunner
Experience tells us that experiments involve risks as well as rewards.
And there are many risks with the EMU. Let us list a few.
First, Europe is not an optimal currency area -- that is, a geographic area well suited to have only one currency.
There is no common European business cycle - at least not yet. The Irish economy may be booming while the German economy is in a slump. The absence of a common European cycle creates a major dilemma for the ECB.
Lars Jonung, Euro: The great experiment, CNN 1998

Text V

Communication by the Commission on "Strengthening economic governance and clarifying the implementation of the Stability and Growth Pact"
The Commission considers that economic policy coordination should be strengthened through the more active use of the Broad Economic Policy Guidelines. Peer pressure and early warnings could be more actively used for surveillance within that framework.
EU website

Under andra omständigheter kunde DN ha ställt sig bakom kravet på en folkomröstning
Till exempel om den svenska författningen från början hade begränsat folkomröstningsinstrumentet till att gälla författningsfrågor. Men så är det inte.
För kortsiktiga intressens skull har man satt en av historiens största landvinningar på spel: den representativa demokratin.
DN-tillbakasvängningsledare 7/9 2004


Omsvängningsledare 2 (?)
Huruvida det vore bra eller dåligt om en junilista gav sig in i valstriden 2006 går inte att säga i dag.
De borgerliga partierna bör fundera på om inte en junilista skulle kunna vara en möjlighet, snarare än ett hot.
Per Ericson, SvD ledarsida 7/9 2004

I somras beslutade regeringen att tillsätta en utredning som skall se över Regeringsformen
Det är svårt att föreställa sig en viktigare utredning
Sydsvenskan 7/9 2004

The European Union’s stability pact was an awkward hybrid of law, economics and politics
It was born of an economic fear: that the fiscal indiscipline of some euro-area members would undermine the single currency for all.
It died an early, political death, when in November of last year the euro area’s finance ministers refused to punish their French and German colleagues for repeatedly running budget deficits in excess of 3% of GDP.
The Economist 6/9 2004

Dagens Nyheter 6 september 2004:
Carl Bildt var stjärna som statsminister

Sommaren 1997 när Carl Bildt återvände till svensk politik efter uppdragen i Bosnien åtnjöt Bildt större och bredare förtroende i det svenska samhället än någonsin tidigare. Han var den självklare statsministerkandidaten och han kom hem för att återta regeringsmakten.
Den kraftmätningen vann Göran Persson, redan långt före valet. Bildt lyckades inte förvalta sitt upparbetade förtroendekapital.
Utmaningen /mot Persson/ stod och föll med en stjärnspelare /Carl Bildt/.
När han presterade under sin förmåga - den han tidigare visat som statsminister - och långt under den nivå som förväntades av honom vid återkomsten fanns inte mycket kvar att erbjuda väljarna .

Ingvar Carlsson om kronkursförsvaret 1992:
- I efterhand står det klart vad läget egentligen krävde. Det fanns en snabb och effektiv åtgärd som i tid hade kunnat få läget under kontroll. Jag anser att den fasta växelkursen borde ha släppts och följts av en kraftig räntehöjning.

Klicka här


Rapport från bunkern
Schroeder said Monday he "would have wished for a better result
"We need to recognize the necessity of reforms," he said.
Schroeder has staked his political future on the reforms, which he says are needed to boost Europe's largest economy, reduce debt and fight unemployment.
The Social Democrats' secretary-general, Klaus-Uwe Benneter: We can't confuse people any further (nedskärningarna ligger fast).

CNN 6/9 2004

Från den svenska bunkern då det begav sig


This being Monday, thousands of angry protesters will take to the streets of towns and cities across eastern Germany.
The demonstrations have been taking place every Monday since the beginning of the summer and set the scene for further SPD defeats in Brandenburg and Saxony state elections later this month.
BBC 6/9 2004


Voters in the German state of Saarland have delivered another punishing defeat to Chancellor Gerhard Schroeder's Social Democratic Party. Support for the SPD fell by one third to 30.8%
BBC 6/9 2004

EU kritiserar Israel för byggandet av den långa barriären mot palestinierna men hjälper samtidigt de nya medlemsländerna att bygga en liknande barriär
Ekot 6/9 2004

The history of Europe is littered with examples of monetary unions that had promising starts but subsequently collapsed. On present form, Emu may be heading in the same direction
Wolfgang Munchau Financial Times 6/9 2004

Blir det ingen folkomröstning om EU:s nya grundlag kan vi få se enfrågepartiet Septemberlistan - syskon till Junilistan - konkurrera med de etablerade partierna i riksdagsvalet 2006
DN nyhet 7/9 2004 med bra länkar

En ny översyn av den svenska regeringsformen skall göras av parlamentariker. Men det är inte en självklar arbetsform att partierna själva skall avgöra reglerna för det politiska spelet, samtidigt som de också är aktiva spelare i matchen.
Med denna dubbelroll frestas partiernas representanter att taktiskt slå vakt om sina egna maktpolitiska intressen i utredningen. Det är en djupt demokratisk tanke att medborgarna själva bör bestämma över demokratins grundläggande spelregler
Redan dagens regeringsform säger att all offentlig makt utgår från folket. Men vart tar den sedan vägen?
Det naturliga uttrycket för folksuveränitetstanken är att folket självt bestämmer över villkoren för hur dess makt ska förvaltas
Jörgen Westerståhl och Olof Petersson DN Debatt 5/9 2004

EU loosens the rules on its stability pact
Financial Times September 4 2004

Romano Prodi, European Commission president, on Friday announced a loosening of the European Union's economic framework, claiming the move represented a “credible compromise between economic soundness and political realism”.

The history of Europe is littered with examples of monetary unions that had promising starts but subsequently collapsed. On present form, Emu may be heading in the same direction
Wolfgang Munchau Financial Times 6/9 2004

EU kritiserar Israel för byggandet av den långa barriären mot palestinierna men hjälper samtidigt de nya medlemsländerna att bygga en liknande barriär
Ekot 6/9 2004

Fleeer nyheter här snart

Berlaymont blir nu högkvarter för den nya EU-kommissionen
Det måste glädja alla EU-kritiker att Barroso flyttar in och låter sig förknippas med detta monster
Rolf Gustavsson, SvD 29/8 2004

Den avgörande makten ligger hos EU:s stats- och regeringschefer i rådet. Bakom stängda dörrar förhandlar de på toppmöten. Det blir sena kvällar och ofta ganska märkliga beslut. De stora länderna gör upp bakom ryggen på de små:
Det är detta system som Per Gahrton och hans vänner i kampanjorganisationen Folkomröstning.nu försvarar.
David Zaudy, Expressens ledarsida 2/9 2004

Omsvängningsledare (1 av ?)
Förslaget innebär inte någon radikal förändring av dagens EU. Men...
Är det rimligt att EU och medlemsstaternas regeringar förväntar sig att ett dokument /författningen/ ska åtnjuta större förtroende än vad de själva gör?
DN-ledare 2/9 2004

Omsvängningsledare (1 av ?)
Mer logiskt med ett ja
Om regeringen och de borgerliga partierna kommer att stå pall för folkomröstningskravet är ovisst. Men...

ser man rent krasst på saken vore det antagligen inte ens för Europavännerna någon katastrof med ett svenskt nej till EU-konstitutionen. Mycket talar nämligen för att den ändå måste skrivas om efter att ha underkänts i redan utlovade folkomröstningar i Storbritannien och en rad andra länder.
Maria Abrahamsson på SvDs ledarsida 2/9 2004

 

"De borgerliga partierna vill ge makten åter till medborgarna. Men de är ointresserade av vår allra största maktfråga: förflyttningen av nationell beslutsrätt från Stockholm till Bryssel", skriver Magnus Karaveli, ledarskribent på Östgöta Correspondenten, på SvD Brännpunkt.
Läs artikeln via Medborgare för Folkomröstning

Se även tidigare EU-ledare ur Corren


Nu har den politiska kursen om EU:s nya grundlagsfördrag vänt även i Tyskland
Sverige bör följa dessa länders exempel och folkomrösta
Barometern ledare 31/8 2004

S i Malmö kräver folkomröstning
Ekot 31/8 2004

Germany plans referendum on EU constitution
Financial Times August 30 2004

Can the world trust Germany, and can Germans trust themselves?
Nearly 60 years after the second world war, such questions must seem almost insulting. Yet Germany is still not a permanent member of the United Nations Security Council. And it is one of the few big democracies not to allow referendums.
Now change is in the air on both fronts. The German government is campaigning hard for a permanent Security Council seat. And, after the British and French decisions to hold referendums on the European Union constitution, the pressure is building for Germany to follow suit.
The Economist "Trust but verify" 26/8 2004

 

On Friday, Joaquín Almunia, the European monetary affairs commissioner, is expected to unveil plans to inject some flexibility into the one-size-fits-all regulations that are designed to maintain economic stability in the 12 countries that use the euro.
International Herald Tribune 31/8 2004

   

EMU-profeterna får stå i skamvrån
I dag framstår många av argumenten som kraftiga överdrifter, säger Lars Calmfors, professor i nationalekonomi vid Stockholms Universitet.
Ekot 28/8 2004

The US Current Account Deficit and the Euro Area
Edwin M. Truman, Institute for International Economics July 2, 2004

 

A failure that haunts Germany
Almost exactly 15 years ago, the revolution that eventually toppled East Germany's communist government started off with demonstrations in the city of Leipzig. This summer, the demonstrators are back on the streets of Leipzig and several other mainly eastern German cities, this time voicing their anger at Gerhard Schröder's reforms of the welfare state.
Wolfgang Munchau Published: August 23 200

Corren byter från och med i dag syn på EU
De senaste åren har Corren valt att inta en mycket skeptisk syn på EU på ledarsidan. Till exempel har tidningen sagt "Nej till EMU just nu", förespråkat övergångsregler och folkomröstning om EU:s föreslagna författning. Det är en politisk hållning som har sin grund i den tidigare ledningen för tidningen. Mitt uppdrag som ny chefredaktör är att forma en ledarsida som, inom ramarna för tidningens politiska beteckning "borgerlig", speglar min grundhållning.
Ola Sigvardsson, chefredaktör, Corren 14/8 2004

Property bubble baffles Spanish
Recent interest rate rises in Britain have shown how a single country's central bank can retain a margin of manoeuvre to control a property boom.
In eurozone countries it is infinitely more difficult - and no more so than in Spain.
Paul Betts, Financial Times August 19 2004

Europa klarar sig utan "konstitutionen"
Ralf Dahrendorf
DN kolumn 22/7 2004

If Asian central banks stopped financing the US current account deficit, the euro's exchange rate would shoot through the roof to the detriment of the eurozone economy.
Wolfgang Munchau Financial Times July 26 2004

Hur kan man stödja ett samarbete mellan Europas folk utan att fråga sitt eget?
Lave K Broch, statsvetare från Köpenhamn och ordförande för det EU-kritiska nätverket inom Radikale venstre
Sydsvenskan 19/7 2004

 

När folket får bestämma
Nästa år röstar fransmännen om EU:s nya konstitution
Mats Wiklund Signerat DNs ledarsida 19/7 2004

Germans are once again losing confidence in their economy; they long since lost it in their government
annual growth that has averaged just 0.3% for the past three years, around 4.3m unemployed, a budget deficit of almost 4% of GDP last year
The Economist 25/6 2004

Jag känner själv numera något som liknar främlingskap inför tanken på Europas förenta stater
Många av oss, som redan innan vi fick rösträtt inledde kampen för svensk EU-anslutning, har särskild anledning att bli vemodiga när vi tänker på Europas nuvarande ledning och utveckling
Per Ahlmark, kolumn DN 28/6 2004

European voters should reject the new constitutional treaty and demand something better
The Economist 24/6 2004

 

Blair's EU crusade gets off to a slow start
Pro-Europeans fear it may be impossible for a referendum to be won by those in favour of Europe
Financial Times 26/6 2004

 

Germany's Social Democrat party, the party of Willy Brandt, Helmut Schmidt and Gerhard Schröder, is currently facing its biggest crisis since the second world war.
Financial Times editorial 25/6 2004

Junilistan blev valets stora segrare
Mer än var sjunde väljare röstade på det nybildade partiet.
SvD nyhetsplats 14/6 2004

The European Commission is planning to alter the rules that govern budget deficits in eurozone member states
BBC 24/6 2004

Europa håller på att framkalla den farligaste av politiska klyftor - den mellan den politiska klassen och folket.
Vernon Bogdanor DN Debatt 6/6 2004

It's the economy, stupid
Nobody will take continental Europe seriously so long as its core economies remain stagnant
Martin Wolf Financial Times 16/6 2004

Förd till sin spets flyttas alla beslut till den europeiska nivån
DN-ledare 3/6 2004

 

Var går Europas gräns?
I valet mellan en författning som aldrig går att ändra och ingen författning kan även en EU-vän undra om det inte är att föredra att vara utan författning.
Hans Bergström DN 25/5 2004

 

Var anser du att EU:s framtida geografiska östgräns ska gå?
Givetvis såväl länderna på Balkan som Rumänien och Bulgarien men i ett längre perspektiv även Turkiet. Ukraina, Moldavien och Vitryssland
Anders Wijkman DN 7/6 2004

 

Till och med moderaterna vill att det offentliga ska ha ett "överskott i det finansiella sparandet som motsvarar cirka 2 procent av BNP"
Många är oroliga över den offentliga sektorns ekonomi. Men ännu fler är oroliga över sin egen.
PJ Anders Linder SvD ledarsida 24/5 2004

 

Till och med moderaterna vill att det offentliga ska ha ett "överskott i det finansiella sparandet som motsvarar cirka 2 procent av BNP"
Många är oroliga över den offentliga sektorns ekonomi. Men ännu fler är oroliga över sin egen.
PJ Anders Linder SvD ledarsida 24/5 2004

It has never been clear whether the intention of the stability pact was to secure fiscal sustainability, to run an optimal fiscal policy for the eurozone as a whole or - as I always suspected - to dissuade some countries from joining the euro
Wolfgang Munchau Financial Times 24/5 2004

 

The finance ministers of Britain, France and Germany are joining forces to call for reinterpretation of the eurozone's stability and growth pact
Financial Times 21/5 2004

Fatima Nur (fp) dansade med sina supportrar från Rinkeby.
Hon är säker på att komma in i EU-parlamentet
.
- Jag är troende sunnimuslim, jag ber och jag fastar, och mitt mål är att en dag bära slöja
Men fp-ledaren Lars Leijonborg, med Koranen i hand, hade svårt att gunga med i de somaliska rytmerna.
DN 20/5 2004

Russia strikes deal with EU over WTO entry
By Andrew Jack in Moscow Published: May 21 2004 13:27

 

Europe's traditions deserve a debate that identifies distinctive European values and defines the nature of the great political experiment in which the states of Europe are engaged. A document that raises the spirit.
The constitutional convention and the proposals that emerged from it fall far short of that ideal.
John Kay, Financial Times 19/5 2004

 

"The [European] project has broken down: no-one today can give a satisfactory answer to the question of why Europe [exists] and where it is going"
[Europe's] territory is uncertain: for the first time, the union is really asking itself questions about its external borders
Document presented to Prodi by former French finance minister Dominique Strauss-Kahn
EU Observer Financial Times 19/5 2004

Den 13 juni är det val till Europaparlamentet. Den centrala frågan inför detta val borde vara hur mycket makt vi är beredda att överlåta till EU.
För närvarande sker en obönhörlig och för medborgarna dold maktöverlåtelse till EU. Men frågan är alltför viktig för att beslutas över huvudet på medborgarna. Politikerna har inte väljarnas mandat att delegera bort det svenska självstyret på det sätt som nu sker.
Det är detta debatten bör handla om, inte de vanliga höger-vänsterfrågorna som de etablerade politikerna vill få det till.
En folkomröstning om förslaget till en grundlag för EU vore ett utmärkt tillfälle att engagera svenska folket i en sådan diskussion.
Birgitta Swedenborg, SvD Brännpunkt 19/5 2004

With present policies and public finance structures, Germany is on course for insolvency
Financial Times editorial 18/5 2004

Stora euro-länder som Tyskland och Frankrike, men även nya medlemmar som Polen och Tjeckien, riskerar att få extremt stora problem med sina offentliga finanser.
Vid en jämförelse kommer några länder att klara bättre. Dit hör bland andra Sverige och Storbritannien
Ekot om S&P-utredning 14/5 2004

German demography
Germany's bestselling book is “Das Methusalem-Komplott” (The Methuselah conspiracy), an anti-ageism tirade
The Economist 13/5 2004

Varför vi med lugnt sinne bör överlåta beslutet om EU:s författning åt de där människorna i riksdagen som vi har delegerat det demokratiska knegandet åt
Ann-Charlotte Marteus Expressens ledarsida 125 2004

The looming catastrophe
Tony Blair is swept away in October. George W. Bush loses in November. President John Kerry and prime minister Gordon Brown rush to pull US and British troops out of an Iraq descending into civil war. The Saudi monarchy falls before the triumphant march of Islamist extremism. The oil price breaks through $60 a barrel and the world economy heads for stagflation. America's growing isolation in the world makes way for the return of American isolationism, globalisation for global protectionism.
By Philip Stephens, Financial Times 14/5 2004

Carl Bildt är i praktiskt taget alla avseenden en direkt olämplig kommissionär
Olle Svenning Aftonbladet 11/5 2004

 

Om det inte skall hållas folkomröstning, skall det då göras grundlagsändring med mellanliggande val?
Rolf Englund, inlägg DNs ledarsida 11/5 2004

 

DN svarar Englund
Tre fjärdedels majoritet är ett strikt krav och en minst lika god garant för demokratisk förankring som beslut av två riksdagar med val emellan
DN-ledare 11/5 2004

 

Skolornas EU-material görs av EU-vän
Det är den förra skolministern, och numera ordföranden i nätverket Vänster för Europa, Ylva Johanssons företag som gjort materialet.
Ekot 11/5 2004

Why Britain should vote 'no' on the EU constitution
The draft European Constitution is almost entirely about amassing power for a superstate. It is antidemocratic, dangerous and thoroughly out of date.
Antony Beevor, the author, most recently, of "The Fall of Berlin 1945."
International Heralde Tribune 11/5 2004

Anna Lindh har utsetts till Årets europé i Sverige
DN 10/5 2004

Olof Petersson, statsvetare och forskningsledare vid SNS
Om de borgerliga väljarna röstat som 1994 hade skillnaden mellan nej och ja krympt från 14 procentenheter till 4 procentenheter.
Själva valrörelsen vanns av nej-sidan
Referat från eftervalsseminariet den 15 september 2003

Pressure is mounting on French President Jacques Chirac to hold a referendum on the European Constitution
influential finance minister Nicolas Sarkozy joined the clamour for a popular vote on the issue.

EU Observer 10/5 2004

Valet ska bli ett höger-vänsterval
Valet ska bli ett höger-vänsterval, inte en folkomröstning om EU eller ett ställningstagande till en eventuell ny författning. På den punkten tycks i alla fall socialdemokrater och moderater vara överens. Däri gör de också rätt.
DN-ledare 9/5 2004

Germany is in the fourth year of economic stagnation.
European consumers have money. They just do not spend it. Today's unfunded pension systems cannot cope
Without some fundamental reforms, Italy and Germany are headed for insolvency.
Wolfgang Munchau, Financial Times 10/5 2004

Ta ställning mellan höger och vänster
För den som anser att jobben, jämställdheten och miljön är viktiga frågor handlar valet den 13 juni om att ta ställning mellan höger och vänster.
Aftonbladet ledare 9/5 2004

 

Mycket talar för att en folkomröstning kommer att hållas
Tommy Möller Sydsvenskan 9/5 2004

 

I dag firar vi Europadagen. Rättare sagt: i dag firar de allra flesta svenskar inte Europadagen.
EUropadagen är bara julafton för de riktiga EUforikerna.
Claes Arvidsson SvD ledarsida 9/5 2004

 

Låt riksdagen göra sitt jobb
En Temomätning i veckan visade att 53 procent av svenskarna vill rösta om författningen, men övriga partier har hittills avvisat ett referendum i frågan. Det är klokt.
Borås Tidning 8/5 2004

 

Ett alternativ till Wallström är förstås Carl Bildt
Expressen 7/5 2004

Thank heaven for floating rates
my advice to any new European Union members contemplating joining the euro would be "The time is not ripe. Keep your freedom as long as you can."
Samuel Brittan Financial Times 7/5 2004

Kloka 43 procent anser att riksdagen själv bör besluta om EU-konstitutionen
I en parlamentarisk representativ demokrati som den svenska framstår detta som den enda rimliga hållningen. Eller vad ska vi annars ha våra förtroendevalda riksdagsmän och kvinnor till om vi inte tilltror dem förmågan att besluta åt oss.
MARIA ABRAHAMSSON, SvD ledarsida 7/5 2004

The Irish are puzzling over a tiny map on a new postage stamp which shows Cyprus as an island off the Greek coast - in a spot normally occupied by Crete.
BBC 6/5 2004

Philatelists and politicians accused Ireland's postal service of geographic illiteracy Friday for producing a stamp of the European Union that unifies Ireland, and appears to turn Cyprus into Crete.
CNN 7/5 2004

Fortsatt obstinat hållning från det samlade partietablissemanget kommer att leda till att EU-parlamentsvalet blir en de facto folkomröstning om en folkomröstning.
Väljarna får också möjlighet att uttrycka sin åsikt om den förstärkta överstatlighet i allmänhet som denna nya konstitution är ett tydligt uttryck för.
Om det blir så, kommer kanske den politiska eliten att få uppleva ett nytt stort nederlag, i stil med EMU-folkomröstningen.
Corren 6/5 2004

What happens if Britain votes no?
There is no legal provision for throwing out a country that refuses to ratify a constitutional treaty
The new entrants, in particular, have no desire to be trapped in an economically sclerotic, over-regulated, tax-harmonised EU whose policies are largely dictated in Paris and Berlin
The Economist 6/5 2004

Såväl socialdemokraterna som moderaterna i Sverige betonar starkt att valet den 13 juni handlar om vem som tar makten i Europa: vänstern eller högern.
Delvis är det givetvis försök att ena det egna partiet mot en gemensam fiende. Men inte enbart.
Sydsvenskan 6/5 2004

 

Självklart ska vi rösta om EU-konstitutionen
Det finns en översittarattityd från politisk sida som utgår från att folket är så okunnigt och ointresserat och att riksdagen är bäst lämpad att fatta beslut i frågan. Men så är inte alls fallet. När det gäller EU representerar inte riksdagen folket. Det visade inte minst folkomröstningen om EMU.
Norrländskan 5/5 2004

Mr Giscard d'Estaing today says he is a firm supporter of popular endorsement for any constitution that may be finalised in June: "You cannot build Europe against the people"
Quentin Peel, Financial Times 6/5 2004

Moderaterna har inlett sin kampanj inför valet till EU-parlamentet. Kampanjen blir en uppvisning i hyckleri
Moderaterna, socialdemokraterna, folkpartiet, centern och kristdemokraterna ingår alla i koalitionen för mer makt till Bryssel.
Corren 5/5 2004

German unemployment still rising
German unemployment rate rose to 4.367 million, 9.8% in April.
BBC 5/5 2'004

Folkomröstningsinstitutet kan användas vid avgörande vägval, för att ge beslut en starkare legitimitet
DN-ledare 5/5 2004

 

Kanske gjorde de aldrig uppror mot sina föräldrar. Kanske saknar de rampljuset och pressklippen.
Man kan verkligen fråga sig vad det är som driver Nils, Sören och Margit.

www.jatilleuron.se

 

Majoritet vill rösta om EU:s nya grundlag
En majoritet av svenskarna vill ha en folkomröstning om EU:s nya grundlag, enligt en mätning gjord av opininsinstitutet Temo
Ekot 4/5 2004

The federalist project is in its death throes
Europe will be trapped in a limbo between M Giscard’s federalist constitution, which is incapable of being ratified, and the EU’s present creaking, undemocratic structure, which cannot be modernised as long as the federalists refuse to accept defeat. Even more importantly, the democratic rejection of the constitution will put paid to all future efforts at political and economic integration for at least a decade.
Anatole Kaletsky The Times 22/4 2004

När Tony Blair gjorde sin helomvändning var det en avgörande förändring
Även om skälen för att avvisa folkomröstning är solida finns det en betydande risk för att detta leder till att man avvisar snart sagt varje form av debatt.
betydande långsiktiga risker för den vidare demokratiska förankringen av det europeiska samarbetet.

Vi såg i debaclet i september förra året vad den tystnaden och oviljan kan leda till.
Carl Bildts veckobrev 3 maj 2004

Will a bigger EU make closer integration more or less likely?
Can the EU keep on growing without becoming meaningless?

BBC News Online asked eight opinion formers to share their thoughts on where the EU might be in 10 years time.
BBC 4/5 2004

13 juni ska vi välja till Europaparlamentet. Vad sysslar det med? Vilka partier finns där?
Ett är säkert, våra svenska partier är inte de mest relevanta grupperna. Sverige har 19 av parlamentets 732 mandat
Barometern 3/5 2004

Pressure on Chirac for EU referendum
Mr Chirac will be questioned on Thursday why he has backed away from a 2002 election pledge to hold a referendum.
Financial Times, April 28 2004 21:49

När det gäller att ge mer makt till EU bildar socialdemokrater och moderater i stort sett alltid majoritet ihop.
Det är denna allians mellan vänster och höger för mer överstatlighet som präglar EU-parlamentet, inte vänster- högermotsättningar av det slag som vi är vana vid i inrikespolitiken.
Corren 3/5 2004

Poland will probably call a referendum on the European constitutional treaty
if the draft is approved by European Union governments in June, rather than risk defeat in a badly divided parliament, Aleksander Kwasniewski, president of Poland, said.
Financial Times 28/4 2004

Det kan sägas att i en eventuell folkomröstning om en EU-författning gäller det också ett val mellan två alternativ; att acceptera en sådan författning eller ej.
Den stora skillnaden mellan en omröstning om ett författningsförslag och de tidigare om medlemskap i EU respektive EMU gäller själva tolkningen av utslaget
Olof Ruin, DN Debatt. 2/5 2004

Valery Giscard d'Estaing, President of the Convention that drew up the European Constitution, has spoken out in favour of a referendum in France to ratify it.
Daniel Cohn-Bendit, leader of the Green group in the European Parliament, said, "My suggestion is that the Constitution should come into effect after a Europe-wide referendum
EU Observer 27/4 2004

Boken ”Ja till Europa – Nej till EU-staten”
Nej till den nya EU-konstitutionen och Ja till folkomröstning
Presskonferens Tid: Onsdagen den 28 april kl 10.30
Hans Lindqvist

French and German officials say they are keen to ratify the constitution by this autumn.
The idea is to create "early critical mass", as one senior official puts it. They hope that seven or eight other countries may also ratify the constitution around that time.
Wolfgang Munchau, Financial Times 26/4 2004

Storbritannien ska hålla folkomröstning om förslaget till EU-grundlag.
Inte för att förslaget är så radikalt att det verkligen rör sig om en förändring av hela EU-projektet (vilket hade gjort en folkomröstning motiverad).
Partier i överläge värjer sig ända tills de finner att de har mer att vinna på att ge efter
DN-ledare 25/4 2004

The EU needs to find a way of introducing the Constitution even if it is not ratified by all member states, said German Chancellor Gerhard Schröder over the weekend.
A large majority of Germans are in favour of a referendum. 69 percent 25 percent against.
EU Observer 26/4 2004

En tidning med vår partifärg ser oftast mycket positivt på folkomröstningar, eftersom dessa kan vara goda motvikter mot maktkoncentration. Och onekligen innebär konventets fördrag förändringar som påverkar villkoren för utövandet offentlig makt i Sverige.
Avvisa inte tanken på en folkomröstning och den förankring denna kan ge. Men låt oss först få fram ett bättre fördrag att rösta om.
Barometern (m) 26/4 2004

 

Hallå - det är val om sju veckor!
Mer än varannan svensk vet inte om att det är EU-val i juni.
Smålandsposten 23/4 2004

 

Lär av Blair!
Till och med i Irak kommer de få folkomrösta om sin nya konstitution
FMS Göteborg kräver folkomröstning om EU-konstitutionen
Pressmeddelande Fria Moderata Studentföreningen i Göteborg 04-04-22

If there is ground for criticism it is that Tony Blair held out so long in a delaying battle to prevent the inevitable
Member states exercise their competence there "to the extent that the Union has not exercised its competence". The treaty makes sense only on the assumption that there is already a will to create a superstate but that in some areas there is still a lingering need for unanimous decisions.
Samuel Brittan Financial Times 23/4 2004
RE: Very Important Article

Kristdemokraternas Hägglund tycker inte att Blairs beslut påverkar partiets tidigare nej till en folkomröstning.
GP 22/4 2004

 

Folkpartiets Carl B Hamilton säger att partiet kommer att stå fast vid sitt nej till folkomröstning.
Om vi mot förmodan får en omröstning i Sverige får man nog sätta hela medlemskapet på spel.
GP 22/4 2004

 

Det är nej till folkomröstning som gäller
Fredrik Reinfeldt befarar att beslutet i Storbritannien får konsekvenser i Sverige och i valrörelsen inför EU-parlamentsvalet i juni
Fredrik Reinfeldt, cit i GP 22/4 2004

Why Tony Blair is right to propose a national referendum on the draft EU constitution
The Economist 22/4 2004

Tårarna rinner redan över ett förlorat slag om Europa. Men blir det någon katastrof?
Förslaget till konstitution skulle må bra av en grundlig bearbetning som gör det mer principiellt och mindre storsvulet. Det finns tid.
SvD-ledare 22/4 2004

The Aachen Memorandum
Set in 2045, the novel was a dystopian vision of what Britain might turn into if it became
a minor satrapy of a vast protectionist, illiberal anti-American, politically correct EU

Andrew Roberts, Daily Telegraph 22/4 2004

- Förklara er beredda att genomföra en folkomröstning före ett riksdagsbeslut om ratificering av EUs nya grundlag.
Det kräver Föreningen Medborgare för folkomröstning i ett brev till partiledarna för socialdemokraterna, moderaterna, folkpartiet, centerpartiet och kristdemokraterna.
Pressmeddelande 21/4 2004

Blairs abrupt conversion to holding a referendum over the new European Union constitution is a bid to defuse the campaign for a vote led by the Conservatives
Financial Times 20/4 2004

Folkomrösta om EU:s grundlag
Aftonbladet anser fortfarande att de principiella skälen mot folkomröstningar väger tungt. Vi inser dock att verklighetens förändringar gör det allt svårare att hårdnackat säga nej till en svensk folkomröstning.
Varför ska de svenska medborgarna inte få rösta om den nya konstitutionen när andra länders medborgare får det, däribland britterna?

Aftonbladet ledare 21/4 2004

Tony Blair could not conceal the magnitude of his U-turn when he announced a referendum on the European Union's new constitution yesterday.
Mr Blair could give no answer to questioners who repeatedly asked why he had changed his mind. The prime minister said he had been convinced that people wanted a vote. His performance was uncharacteristically subdued, as was the reaction of the Labour MPs behind him. After all, it was only three weeks since 319 of them had marched into the No lobby to vote against a referendum.
Financial Times editorial 21/4 2004

Grundlagen är en symbolfråga som bör krympas till sina rätta proportioner
Det behöver vi inte folkomrösta om
Expressen ledare 21/4 2004

 

Risken för ett nej i den brittiska folkomröstningen är stor.
Och ett nej skulle det antagligen bli även i Sverige.

Vi uppdrar åt betrodda medborgare att sätta sig in i komplexa frågor och besluta på våra vägnar.
Göteborgs-Posten 21/4 2004

 

Blair visar vägen ut ur ja-bunkern
Göran Greider, Dala-Demokraten 21/4 2004

 

Britterna ska få folkomrösta om EU:s nya grundlag. Det lovade Tony Blair på tisdagen, i sin största, mest överraskande helomvändning på sju år som premiärminister.
DN 21/4 2004

We must have a referendum - and we must vote 'Yes'
I don't accept the Government's argument that this is simply a ''tidying-up exercise''
Charles Kennedy, Liberal Democrats, Daily Telegraph 9/4 2004

Sverige och Göran Persson måste nu följa efter och utlysa en folkomröstning om den nya EU-konstitutionen också i Sverige, precis som Storbritannien och Tony Blair.
Hans Lindqvist EU-parlamentskandidat ( c ) Pressmeddelande 2004-04-20

 

Låt oss folkomrösta
Precis som i EMU-frågan idiotförklaras svensken och reduceras till lallande fån som inte fattar det här med storpolitik.
Norrländska Socialdemokraten 20/4 2004

 

Persson anser att det svenska folket får uttrycka sin mening även utan en folkomröstning, genom de folkvalda i riksdagen.
DN 21/4 2004

OECD: Germany and three other EU countries will again break eurozone deficit rules next year
France, Italy and Portugal
BBC 19/4 2004

Persson hänvisar till att "vi har en riksdag som är vald för att ta svåra beslut". Det är bara det att denna riksdag inte är representativ för folket. Folkets majoritet vill inte ha mer maktcentralisering till EU.
Corren 21/4 2004

Mr Blair will not go into details about when the referendum will be held when he makes his announcement this week.
It is expected, however, that the Labour manifesto for next year's general election will include a pledge to hold a referendum - a move designed to neutralise one of the Tories' main lines of attack.
Guardian 19/4 2004

Valet till EU-parlamentet den 13 juni blir framför allt ett tillfälle att säga sin mening om EU:s förändring i ännu mer centralistisk riktning.
Det hålls helgen innan EU-ledarna träffas för att underteckna unionens nya grundlag.
Corren 19/4 2004

A referendum: brave, right and risky
The Prime Minister is putting his future on the line for the sake of his principles, and that is something every democrat should applaud.
Daily Telegraph 19/4 2004

EU-kommissionen sa på tisdagen ja till att Kroatien ska få inleda förhandlingar om att bli medlem i EU.
Av de tidigare jugoslaviska republikerna blir Slovenien medlem i EU den första maj.
Ekot 20/4 2004

 

I EU-valet i juni gäller det att stoppa högern, för att kunna skapa en europeisk motkraft till det globala kapitalet.
Med de argumenten hoppas statsminister Göran Persson kunna locka socialdemokratiska sympatisörer till valurnorna.
DN 19/4 2004

German Chancellor Gerhard Schröder and his conservative opponent Edmund Stoiber have blasted new EU member states for policies of tax-dumping and unfair tax competition.
The 10 new countries entering the EU by 1 May cannot "on the one hand destroy their state income with low taxes and on the other hand build up their infrastructure using aid from the EU"
EU Observer 19/4 2004

EU-kritisk moderat utesluts ur partiet
Ekot 16/4 2004

 

Statsminister Göran Persson tycker inte att det har skadat Sverige att det blev nej i folkomröstningen om medlemskap i den Europeiska valutaunionen, EMU
På frågan om hur tillväxtkongressens arbete påverkas av att svenska folket sa nej till EMU svarar statsministern: Det är faktiskt en bra fråga och jag har inget bra svar på det, säger statsministern och småskrattar
Ekot 16/4 2004

British voters are likely to be given the opportunity to vote in a referendum on the planned European Union constitution,
a move that would mark a major U-turn by the government, newspapers reported on Sunday.
CNN/Reuters 18/4 2004

Euron i pressen - Landsortspress inför folkomröstningen 2003
Bok av Göran Palm

 

Djup klyfta mellan det partipolitiska etablissemanget och folket
Större delen av partieliten är överens om att ge mer makt till EU
Större delen av folket sade nej till detta i folkomröstningen om EMU

Nu har socialdemokraterna beslutat att utesluta Nils Lundgren
Corren 15/4 2004
RE: Viktig artikel

 

Turkiet har en framtid som EU-medlem
Göran Persson i tal ref i DN 15/4 2004

 

Nils Lundgren utesluts ur socialdemokraterna
Ekot 14/4 2004

The European Union's top military official says EU-led forces could intervene in Sudan,
where more than 670,000 people have fled the western region of Dafur following weeks of killings, rape and looting by Arab militias.
Financial Times 12/4 2004

Icke någon påtryckning har skett inför eurovalet från stiftelse, koncernledning, parti eller övrig tidningsledning. Jag har som ansvarig haft full frihet att utforma tidningens politiska linje efter mitt samvete.
Per Dahl Barometern 14/4 2004

The European Commission is expected to recommend opening accession negotiations with Turkey when it delivers its "progress report" on the country's economic, political and social reforms in October.
Chirac's support for Turkey in EU in doubt
Financial Times 14/4 2004

Nystartade Junilistan ligger på ungefär samma nivå som centern och kristdemokraterna. Men Junilistan får svårare att hävda sig när valdagen närmar sig
Demoskops vd Markus Uvell på DN Debatt 14/4 2004
RE: Företaget ägs av Peje Emilsson AB.

Joschka Fischer has said that an EU of 25 members must now reach a third strategic dimension. He calls for an EU that is a "strategic" entity, a continental-type power comparable to the United States, India, China or Russia
International Herald Tribune 12/4 2004

Det inskränkta ligger i att som Demoskops vd gör tillskriva Sverige en i EU-sammanhang föregivet unik inskränkthet
Engagemanget inför det svenska valet till EU-parlamentet – en institution som traditionellt fungerar som hävstång för ökad, överstatlig makt - kan endast höjas om tillräckligt många väljare ser detta som ett tillfälle för att ännu en gång uttrycka sin åsikt om maktförflyttningen bort från Sverige
Corren 14/4 2004

 

Vi håller på att få en mängd nya dimensioner i politiken, vilka snarare hvuvudsakligen rör sig längs skalan federalism-mellanstatlighet än längs det ganska platta spektrum av höger-vänster som vi hittills känt.
”Vänster för Europa” drog till stor del upp riktlinjer som de med federala sympatier, även högerut, kan ställa upp på.
Barometern 10/4 2004

Mr Blair's refusal to put the constitutional treaty to a referendum means he will probably rush it through parliament later this year, ahead of a likely general election next spring.
However the combined forces of opposition Conservatives and Liberal Democrats - who are both demanding a referendum - could give the legislation a stormy passage
Financial Times 11/4 2004

Låt folket få ta ställning till EU-grundlagen!
Eva Hellstrand, W Adolfsson och Håkan Larsson (alla c)
Östersunds-Posten 8/4 2004

Britain is proposing that national parliaments should have the power to veto new European Union legislation that they believe encroaches on national sovereignty.
The move is a late attempt to amend the draft European constitutional treaty, which is expected to be adopted by EU leaders at a summit in Brussels on June 17-18.
Financial Times 11/4 2004

Sveits får utvidet sine avtaler med EU til de nye EU-landene uten å forplikte seg til en eneste sveitserfranc i pengebidrag.
Norge ble presset til å betale 1,75 milliarder kroner årlig til EUs nye medlemsstater for å få utvidet sin EØS-avtale.
Nationen 8/4 2004

The German government is pushing for the German language to be accepted as an official European Union tongue
Deutsche Welle 7/4 2004

Vad kommer efter Persson?
Göran Persson strålar av lycka. Nygift, nybliven godsägare med en tryggad framtid bland husdjur, skogsägor, sjöutsikt och ångande mylla
Aftonbladet ledare 7/4 2004

How many readers think that the big weakness of the European Union is its inability to enact a large enough number of regulations? If you do, you should welcome the draft constitutional treaty.
If you aspire to a more dynamic and flexible European economy, you should oppose it.
Martin Wolf , Financial Times 7/4 2004

Det är den avgörande frågan, behövs "motkrafter"?
DN-ledare 7/4 2004

"If he is going to hold a referendum, he should hold it on the EU constitution and not hold a fraudulent debate on being in or out of Europe."
Tony Blair has repeatedly ignored Tory and Lib Dem calls to give the public a say on the controversial constitution.
BBC 6/4 2004

"Vänster för Europa" gillar det liggande grundlagsförslaget och vill inte ha folkomröstning om det
DN 7/4 2004

 

Nya nätverket Vänster för Europa vill göra Europeiska unionen till en motkraft till USA.
Huvudregeln bör vara att beslut tas med kvalificerad majoritet. Det gäller exempelvis många miljöfrågor, beslut om minimiskatter, grundläggande sociala rättigheter samt vissa säkerhetsfrågor och utrikespolitiska frågor.
DN Debatt 6/4 2004

Michael Howard has launched a nationwide petition, piling pressure on the Blair government to promise a UK referendum on the proposed EU constitution.
It will involve a large-scale transfer of power to Brussels. It is more honest to call this the capstone of a federal state
Conservatives 2/4 2004

Rösta inte på partierna som lägger sig platt
Vi måste förhindra att EU-författningen kuppas igenom
Rolf Englund, Barometern 31/3 2004

The European Commission announces that six countries have either breached, or are likely to breach, the EU's fiscal rules.
Britain, Greece, the Netherlands and Italy will join France and Germany in the dock for allowing their budget deficits to encroach on the stability and growth pact's ceiling of 3 per cent.
Financial Times 6/4 2004

Junilistans valsedel godkänd av Valmyndigheten
Junilistan 5/4 2004

I veckan har socialdemokraterna, kristdemokraterna och moderaterna var för sig lämnat in skriftliga protester till valmyndigheten.
Det mig veterligen första gången som någon protesterar mot någon annans valsedel.
Nils Lundgren Junilistan 3/4 2004

The European Commission is expected this week to issue an early warning to Italy and the Netherlands for breaking the rules underpinning the euro
EU Observer 5/4 2004

Statsminister Göran Persson och Anitra Steen har köpt en gård i Sörmland för 12,5 mkr
Text-TV/Eskilstuna-Kuriren 3/4 2004

Michael Howard is to step up pressure on Tony Blair by turning June's European elections into a "referendum on a referendum" on the EU constitution
The Guardian - 1 Apr 2004

Replikskifte
Finns det inte anledning att ompröva beslutet att vi inte ska ha folkomröstning om den nya grundlagen?
Björn von der Esch och Statsminister GÖRAN PERSSON (s): 1/4 2004
Nej, det finns inte anledning att göra detta. Varför är jag så tydlig?
Jo, därför att det handlar om demokrati och demokratins institutioner
.
Anf. 157-160 riksdagen

Why Germany's economy is failing to fly
Few domestic commentators have dared suggest that the euro or unification might have exacerbated economic difficulties. In parliamentary debates about economic policy there are few references to interest rates or exchange rates, as opposed to laws on dismissal and shop opening hours.
Wolfgang Munchau Financial Times 1/4 2004

Så här svarar Moderaterna på frågan: "Ska EU ha en egen konstitution?"
Nej. EU skall inte ha en egen konstitution i den meningen att det är en grundlag för ett "Europas förenta stater".

EU2004

Ageing populations 'will create crippling debt'
continental European countries - including Germany, France, Portugal, Greece, Poland and the Czech Republic - would see their public debt grow to more than 200 per cent of gross domestic product by 2050
Financial Times 1/4 2004

 

Philippe de Villiers is a French rebel with a cause. He breaks a general taboo among respectable politicians in France. He says boldly that "the Europe of Brussels is an anti-democratic dictatorship".
In the last European elections Mr de Villiers' political party, the Movement for France, won more votes than any other centre-right party, including the one led by President Jacques Chirac.
BBC 30/3 2004

 

Tories can kill off the European Constitution
The next best opportunity is the European elections in June, which might, with an energetic campaign, be turned into a de facto referendum. But an election in which most people normally abstain and in which other issues are bound to figure will not be easy to focus on so abstract a proposition as the constitution.
Daily Telegraph 30/3 2004

 

In its present form the stability and growth pact is unworkable, and also bad for our economies.
Loukas Tsoukalis Financial Times March 29 2004
The writer is president of the Hellenic Foundation for European and Foreign Policy (ELIAMEP), and author of What Kind of Europe? (Oxford University Press, 2003)

Göran Persson varnade i en intervju i Hufvudstadsbladet på tisdagen för politiska spänningar om länderna i öst inte börjar beskatta sina höginkomsttagare
DN/TT 31/3 2004

Legality of Use of Force
(Serbia and Montenegro v. Belgium); (Serbia and Montenegro v. Canada); (Serbia and Montenegro v. France); (Serbia and Montenegro v. Germany); (Serbia and Montenegro v. Italy); (Serbia and Montenegro v. Netherlands); (Serbia and Montenegro v. Portugal); and (Serbia and Montenegro v. United Kingdom) Preliminary Objections
The International Court of Justice will hold public hearings from 19 to 23 April 2004

Riksdagen skall godkänna det (EUs nya grundlag)
med tre fjärdedelar majoritet eller under samma former som gäller för ändring av grundlag, det vill säga beslut av två riksdagar med ett mellanliggande riksdagsval.
Gunnar Hökmark i sitt nyhetsbrev 2004-03-29

Paul van Buitenen, is running for a seat in the European Parliament this June
Buitenen, 46, a former assistant auditor with the European Commission in Brussels, was the whistle-blower who helped provoke the collapse of the 20-member European Commission in 1999, by exposing fraud and rich fiefdoms of patronage.
International Herald Tribune 29/3 2004

 

Prodi: front-page of the Milan daily Corriere della Sera, called the Iraqi occupation the continuation of an illegitimate war that is incapable of restoring peace
Newsday/AP 27/3 2004

 

Labour is facing pressure from its own members and voters for a referendum on the proposed European constitution, a senior Labour MP says
BBC 27/3 2004

 

Give us a referendum
Daily Telepraph 27/3 2004

Förhoppningsvis klarar Persson att stå emot påtryckningarna inifrån och utanför sitt eget parti. Det handlar inte om det politiska etablissemangets "överhetsattityd", som Sören Wibe och Junilistans Nils Lundgren påstår. Det handlar om respekt för den svenska grundlagen.
Folket skall säga sitt. Och får säga sitt. Genom en allmän och lika rösträtt till ett representativt parlament. Den som vill ändra på det bör kräva en ny grundlag - för Sverige.
Sydsvenskan 28/3 2004

If the citizens of one or other part of Europe send the constitution back to the bin, the EU might be forced to come back with a simpler, more sensible version a few years from now, when its new members have had time to settle in and any problems of an enlarged Union will have had time to emerge.
This would be no bad thing.
The Economist 26/3 2004

Skall EU övervinna sitt demokratiska underskott krävs radikalare grepp. Det är dags att på allvar diskutera även en utpräglat federal lösning där beslut fattas i ett tvåkammarparlament
I Sverige kräver EU-motståndarna folkomröstning. Hittills har Persson sagt nej. Det bör han fortsätta med.
Göteborgs-Posten, ledare 27/3 2004

Europe's constitution turns into nightmare
The European debate will suddenly shift from antiseptic conference rooms in Brussels to the floors of national parliaments and out on to the streets. For many EU leaders, it is not an appealing thought.
the biggest risk to the constitution will come in countries where its merits are put directly to the electors in a referendum, including - so far - Denmark, Ireland, Luxembourg, The Netherlands, Portugal and Spain
George Parker Financial Times March 24 2004

 

The Kosovo dream is dead
the EU's own competing vision of a "multi-ethnic" Kosovo has no demographic basis now that there are only 100,000 Serbs left there
Christopher Caldwell, Financial Times March 26 2004

Vid en middag sent på torsdagkvällen enades EU-ledarna om att på nytt dra i gång de grundlagsförhandlingar som så snöpligt strandade i december.
- Vi är alla överens om att göra en ny förhandlingsstart och att fullfölja under det irländska ordförandeskapet, senast på det toppmöte som börjar den 17 juni, berättade statsminister Göran Persson efter toppmötesmiddagen.
DN 26/3 2004

Michael Howard has promised that an in-coming Conservative government would seek to re-negotiate a new EU constitution adopted by Britain under Tony Blair
Conservatives 24/3 2004

Göran Persson fortsätter att blankt avvisa de krav som samarbetspartierna vänster- och miljöpartiet, bland andra, driver om att en folkomröstning bör hållas i Sverige om förslaget till grundlag.
DN/TT 26/3 2004

If we really want to convince our citizens that the EU is actually working for them, we should abandon this grandiose state-building project
Michael Ancram, Financial Times March 25 2004 20:00
The writer is the Conservative party's spokesman on foreign affairs.

Nytt fördrag för EU behövs nu
Det nya fördraget är tydligare och mer lättläst än dagens fördrag. Det nya fördraget ger oss en grund för en starkare europeisk utrikespolitik, nu när den behövs mer än någonsin.
utrikesminister Laila Freivalds (s), Sydsvenskan 26 mars 2004

Just three months after failing spectacularly to agree on a new constitutional treaty, leaders of the soon-to-be-25 member states seem set to decide that it is now or never
At least seven countries, including the Netherlands, have promised to put the treaty to referendums
Quentin Peel Financial Times 25/3 2004

EU-tåget rullar igen
Det mesta talar nu för att arbetet med författningen kommer att gå snabbt.
DN-ledare 24/3 2004

 

Ett planerat angrepp förutsätter ett motiv. Men om det skriver inte tingsrätten.
En del teorier har vi redan tagit del av, som att mordet var en hämnd för bristande psykvård eller för Anna Lindhs stöd till Natos bombningar av Serbien
Expressen-ledare 24/3 2004

 

Rösta om EU:s framtid!
Säger Sverige och flera andra länder nej till förslaget om ny EU-konstitution kan ett nytt representativt konvent välja mellan ett mångfaldens Europa och en superstat med höga murar
Gustav Fridolin (mp), Corren 24/3 2004

"If we believe, as I strongly do, that Europe's strength lies not in a Judaeo-Christian club but in a diversity of traditions underpinned by common and universal values, then we must fulfil our engagements to Turkey".
UK foreign secretary Jack Straw, EU Observer 24/3 2004

Det blev inte klarlagt vilket motiv som låg bakom mordet. Man kan utgå ifrån att det delvis hade politiska orsaker. Men vilka?
Aftonbladet ledare 24/3 2004

"Vi befinner oss i en dämpad uppgångsfas, utan någon bredare bas.
Återhämtningen bärs av en dynamisk utländsk efterfrågan...den inhemska efterfrågan har ännu inte börjat öka och det gäller särskilt den privata konsumtionen" som skadas av arbetslösheten.
tyske centralbankschefen och ECB-rådsledamoten Ernst Welteke, DN/Direkt 24/3 2004

För att tillföra fakta till gissningarna om att mordet var ett hot mot demokratin, alternativt en ensam galnings verk, hade det varit värdefullt om frågetecknen kring motivbilden rätats ut.
Maria Abrahamsson, SvD-ledarsida 24/3 2004

 

Vad dödade Anna Lindh?
Det var som utrikesminister och ledare för jasidan i eurokampanjen hon gick till NK
Här finns inget utrymme för fantasifulla privatspanare, konspirationsfantasier och lösa rykten som bara skulle göra ont värre.
DN-ledare 23/3 2004

June target set for European constitution
"Clearly I believe it is possible to conclude an agreement," Bertie Ahern, Irish holder of the rotating EU presidency, said on Monday.
"We must do this between now and the June European Council [summit on June 17-18]."
Financial Times 22/3 2004

Frågan om övergångsregler för den fria rörligheten kan kokas ner till problemet med arbetstagares självförsörjning. Pudelns kärna ligger i EU-lagen med det spännande namnet 1612/68
DN Anders Bolling, 22/3 2004

Belgisk polis grep på fredagen den tyska tidskriften Sterns Brysselkorrespondent, Hans-Martin Tillick, som avslöjat hemliga uppgifter från EU:s bedrägeribyrå, Olaf.
DN 21/3 2004

The bombings of the commuter trains in Madrid and the ensuing debate about the alleged triumph of terrorism may have overshadowed the real political significance of this event. But let there be no mistake: the politics of the European Union is fundamentally different today from what it was eight days ago.
Wolfgang Munchau, Financial Times 22/3 2004

Nätverk med krav på folkomröstning om EU:s nya grundlag
EU är redan, eller är på väg att bli, helt annorlunda än det var vid folkomröstningen om svenskt inträde i unionen 1994
DN 19/3 2004

Poland has given its clearest signal yet that it will compromise on the Constitution - removing a major obstacle to eventual agreement on the treaty blueprint
EU Observer 19/3 2004

Leszek Miller, the prime minister, said he did not want his country to be isolated
Mr Miller said he would recommend to Bertie Ahern, the Irish holder of the rotating EU presidency, that talks on the constitution should be relaunched at next week's summit in Brussels
Financial Times 19/3 2004

 

The terrorist enemy holds no territory, defends no population, is unconstrained by rules of warfare, and respects no law of morality. Such an enemy cannot be deterred, contained, appeased, or negotiated with. It can only be destroyed.
Vice President Dick Cheney at the Ronald Reagan Presidential Library, March 17, 2004

 

With a budget deficit of 3.2 per cent Britain is in no position to lecture anybody
The decision to join an economic and monetary union is profoundly, if not exclusively, political
Wolfgang Munchau, Financial Times, March 18 2004

Storbritannien är fortfarande inte redo att närma sig euron och kommer inte att göra det före nästa val. Det slog finansminister Gordon Brown fast när han på torsdagen presenterade sin nya budget
DN 17/3 2004

Mr Chirac said that France and Germany favoured finishing negotiations on the new Constitution "as soon as possible and certainly by the end of 2004"
"France and Germany will work for this", said the German Chancellor
EU Observer 17/3 2004

I sin ambition att utrota terrorismen offrar USA egna och andras fri- och rättigheter. Terroristjakten förstärker terrorns orsaker.
Bästa alternativet till USA:s farliga maktambitioner är ett starkt EU, som respekterar demokrati och internationell rättsordning

förre statssekreteraren Ulf Dahlsten, SvD Brännpunkt 17/3 2004

The EUobserver has learned that EU diplomats recently received a Franco-German blueprint for relations with Russia
The Franco-German proposal would see Russia offered a path to visa free travel as well as an increased decision-making role in European defence
EU Observer 15/3 2004

Det står klart att våldsanvändning inte är någon lösning på konflikter med terrorister
Romano Prodi, Metro/TT 16/3 2004

When the European Council meets next week, our citizens will look to it to see progress on issues that are of fundamental importance to them and to the European Union. I strongly believe that if we do not make early progress on the constitution, we risk a further loss of momentum and of credibility. Confidence in the Union will erode
Bertie Ahern, Financial Times, March 16 2004
The writer is prime minister of Ireland and president of the European Council

Fredrik Reinfeldt: en kortprocess för att få arbetstillstånd för att veta vilka som är här.
Men tillstånden ska i så fall utformas så att alla får dem. Man ska inte behöva ha jobb eller bostad innan

DN 12/3 2004

Hopes are rising in European capitals that the change of government in Madrid could break the deadlock over a new constitution for the European Union
Finacial Times 16/3 2004

Det blev märkligt tyst efter euroomröstningen
Mordet på Anna Lindh var säkert en anledning. Men att eftervalsdebatten kom av sig hade säkert också andra orsaker. Ingen hade något att vinna på en eftervalsdebatt. Nej-sidan behövde ingen och ja-sidan var tacksam för att det inte blev någon.
Kent Asp professor i journalistik, Göteborgs universitet, Göteborgs-Posten 15/3 2004
Very important article

Where do the eventual boundaries of the European Union lie?
Mar 11th 2004 From The Economist print edition

Junilistans namn

 

EMU-motståndet är fortsatt stort, visar Skops senaste opinionsmätning.
Vid månadsskiftet februari/mars sade 60 procent av svenska folket nej till euron, medan 38 procent sade ja.
DI 10/3 2004

 

SNS-ekonomen Birgitta Swedenborg blir ett av dragplåstren för det nya partiet Junilistan i EU-parlamentsvalet i juni.
DN 10/3 2004

The government pretends it will not repay, while the IMF pretends it will not lend.
In the end, reality breaks in: Argentina pays and the Fund lends it the money with which to do so.

Financial Times editorial 11/3 2004

Initialt dominerade chockeffekten och den första reaktionen hos makteliten var ”aldrig mer folkomröstningar”. Nu när en tid gått kan vi emellertid konstatera att det pågår en sinnesförändring om inställningen till EU i många partier.
Boken "Folkets nej – elitens ja. EMU-folkomröstningen 2003"
Lena Ek, Nils Lundgren, Jonas Sjöstedt, Sören Wibe
SvD Brännpunkt 10/3 2004

The U.S. trade deficit widened to a record $43.1 billion in January
Exports fell 1.2 percent, the biggest drop since August, and imports were the second highest on record
March 10 2004 (Bloomberg)

 

Who blinked?
Argentina has pulled back from the brink of another default by paying back $3.1 billion it owed the IMF.
All the same, there may be trouble ahead
Mar 10th 2004 From The Economist Global Agenda

/Ja-sägarens/ Oriflames ägare tömde kassan
Oriflames skulder överstiger värdet på tillgångarna. Orsaken är att ägarna för ett år sedan plockade ut 1,6 miljarder kronor. Nya ägare ska få skjuta till pengar så att det egna kapitalet kan bli positivt
DI 9/3 2004

Argentina on Tuesday agreed to make a $3.1bn payment to the International Monetary Fund, narrowly avoiding what would have been the biggest single default in the fund's history
Financial Times 8/10 2004

Mijailo Mijailovic, som erkänt att han dödat utrikesminister Anna Lindh, är inte allvarligt psykiskt störd
Det visar den rättspsykiatriska undersökningen som lämnades in till Stockholms tingsrätt i eftermiddags
Text-TV 9/3 2004

German industrial output fell in January after a slight surge in December,
raising fresh doubts over the strength of the recovery now under way in the eurozone's largest economy.
Financial Times 9/3 2004

Det hände kort efter att partiledaren Maud Olofsson hållit ett tal som glödde av EU-entusiasm
Efter en öppen rösträkning vann Hans Lindqvist med 39 röster mot 33 för Fredrick Federley, ungdomsförbundets ordförande, som senast fronderade mot partiet genom att säga ja till EMU
I det program som antogs inför valet säger centern ja till att avskaffa vetorätten för utrikes- och säkerhetspolitiken. Fler beslut i miljöfrågor ska tas med majoritetsbeslut.
DN 9/3 2004

Berlin is considering a compromise on the key issue of vote weighting in a future EU
- which could shift the whole tone of the Constitution debate
EU Observer 8/3 2004

Sjutton centerpolitiker från hela landet med bland annat förre industriministern Nils G Åsling:
Ta bort de som går emot partilinjen från listan eller genom att flytta ned dem
Hans Lindqvist, som startat "Nätverket centernej till EU" har placerats på tredje plats på partiets valsedel av valberedningen
DN 8/3 2004

Frits Bolkestein, the EU single market commissioner:
Turkey should stay outside EU protecting Europe from Syria, Iran and Iraq
Financial Times 8/3 2004

I slutet av februari beslöt de svenska socialdemokraterna i EU-parlamentet att rösta för att EU ska kunna ta ut skatt direkt av Europas invånare
Barometern 6/3 2004

On Tuesday, Argentina must repay $3.1bn to the International Monetary Fund
Mr Kirchner has said he will default on the loan unless he receives prior assurance from the IMF that it will approve a disbursement linked to the country's three-year agreement that would cover the loan
Financial Times 8/3 2004

Folkpartiet vill ha ett europeiskt FBI
DN 6/3 2004

 

I Ekonomisk Debatt nr 7 2003 argumenterar Anders Borg för att finanspolitiken bör ges en tydligare institutionell ram. Han förundras också över svenska ekonomers keynesfobi
Martin Flodén, Ekonomisk Debatt nr 1/2004

Europe is doing much worse than the United States economically, right? Not if you subtract Germany. Without Germany's figures, The Economist magazine has computed, Europe's economic performance would look as good as America's.
That gives some sense of how bad things are in Europe's biggest national economy
International Herald Tribune 6/3 2004

Inget vänster-högerval
Den övergripande konfliktlinjen i parlamentet går mellan överstatlighet-mellanstatlighet.
Det är om hur de förhåller sig till överstatligheten som socialdemokrater och övriga borde tala om.
Corren 3/3 2004

Europe needs a strong Commission
With less than two months to go before enlargement of the European Union, the political temperature is rising and scare stories have started to get more hysterical. Cash is not the biggest challenge to be met over whether this enlargement will banish forever the consequences of the Iron Curtain.
The most important issue is more mundane: will the system work?
Quentin Peel, Financial Times 4/3 2004

Björn von der Esch: "Jag avser inte ställa upp som dragplåster i det nybildade EU-kritiska partiet som EMU-motståndarna Nils Lundgren och förre riksbankschefen Lars Wohlin dragit igång
Innehållet i intervju med Kristdemokraten 29/1-04
Av okänd anledning stoppad för publicering

Jean-Claude Juncker, tipped by many to become the next president of the European Commission, urged other European leaders to accept a "two-speed" Europe only as a last resort
The prime minister of Luxembourg, who is seeking re-election, says a large European Union comprised of 25 states "must be given the chance to work", even though many diplomats insist a bigger EU will be too unwieldy to work effectively.
Financial Times 4/3 2004

Vad vi behöver är en seriös folkbildning och tydliga engagerande alternativ. Man kan inte ogiltigförklara folkets uttryckta vilja
Margit Gennser, före detta riksdagsledamot för moderaterna, har på DN Debatt den 2 februari i sak väldigt kloka och sakliga synpunkter - Dock drar Margit Gennser helt fel slutsats. Att ligga på sofflocket den 13 juni leder inte till förändring.
KG Svenson, socialdemokratiskt kommunalråd i Solna, DN Debatt 2/3 2004

Dublin will draw up a progress report for EU leaders later this month (25-26 March).
EU Observer 1/3 2004

Delstatsvalet i Hamburg på söndagen är det första av 14 val i Tyskland i år och supervalåret inleddes med en stor förlust för socialdemokraterna.
Ekot 1/3 2004

Hamburg is not Germany. But
the rout of the Social Democratic Party in Sunday's elections in the city state amounts to a grievous blow for Gerhard Schröder
With just over 30 per cent of the vote, the chancellor's party recorded its worst ever result in a state where it governed for about 50 years after the second world war
Financial Times editorial, 2/3 2004

Han har en far från Nigeria, en mor från Sverige och är uppvuxen i Stockholmsförorten Bredäng.
Han är inte den sorts invandrare folkpartiet i det här fallet vill ha
Ekot 1/3 2004

EU has imposed escalating tariffs on US companies
It is the first time that the EU has hit US firms with sanctions as part of a trade dispute
BBC 1/3 2004

Turkiets förhållande till EU blir en valfråga i den kommande valrörelsen inför valet till Europaparlamentet
i juni. Det tyska kristdemokratiska partiet, som inte vill ha Turkiet med i EU, kommer nämligen att driva frågan i aktivt vilket upprör många, också partivännerna i Sverige, moderaterna.
Gunnar Hökmark, som står högst upp på moderaternas lista inför valet till Europaparlamenetet, håller inte alls med sin tyska partivänner om att göra EU:s relation med Turkiet till en valfråga.
Ekot 29/2 2004

On Thursday in Dublin the Republic of Macedonia submits its application for membership of the EU
Radmila Sekerinska, deputy prime minister of the Republic of Macedonia in charge of European integration
Financial Times Thursday 26/2 2004

 

While an interest rate cut may seem the right medicine for Germany's ailing economy to Mr Schröder in Berlin, the ECB in Frankfurt has to take account of conditions in the euro area as a whole
Financial Times editorial 27/2 2004

Det räcker med en dags arbete i Sverige för att en medborgare i ett annat EU-land ska få rätt till svensk a-kassa.
Det konstaterar Eva Adolphson, Länsförsäkringars specialist på socialförsäkringar, efter att ha studerat reglerna.
DN 27/2 2004

Five years ago EU leaders offered Turkey a bargain
Meet the required standards of freedom and democracy, strive to break the deadlock in Cyprus and the rest of the continent will recognise Turkey's European destiny.
Now, as the December 2004 deadline for a decision looms, the Ankara government has delivered. The EU is faced with keeping its promise.
Philip Stephens Financial Times 27/2 2004

Wijkmans väljarförakt
Anders Wijkman, kristdemokratisk EU-parlamentariker och sitt partis förstanamn också inför valet den 13 juni, tror att svenskarnas EU-skepsis beror på okunnighet
Corren 25/2 2004

Gerhard Schröder, warned on Wednesday that the euro's current strength against the dollar was "not satisfactory" and said he would raise the issue with President George W. Bush in Washington this week
Last year, Japan spent $185bn - abou t twice its trade surplus and three times the previous record - to prop up the dollar and arrest the yen's appreciation. Most of Japan's $741bn of foreign currency reserves, the world's largest, are in US treasuries
Financial Times 26/2 2004

På onsdagen lämnade Junilistans ordförande Nils Lundgren in 3 438 namnunderskrifter till notarius publicus
Valmyndigheten kräver att ett parti måste samla in minst 1 500 underskrifter för att få registrera sig
DN 26/2 2004

Chirac yesterday increased the tempo in the Constitution debate by saying that all of Europe's energy should be devoted to breaking the deadlock and securing a deal by the end of the year
Mr Chirac repeated his case for a two-speed Europe
EU Observer 25/2 2004

Det enda undantaget är Irland. Där vill ingen införa några övergångsregler.
Expressen-ledare 23/2 2004

David Blunkett last night bowed to pressure in the controversy over East European immigration when he unveiled tougher-than-expected restrictions on jobseekers coming to Britain after 10 new member states join the European Union on May 1.
Guardian 24/2 2004

Den irländske premiärministern Bertie Ahern sade på måndagskvällen att Irland antagligen kommer att behöva göra som Storbritannien och införa något slags begränsningar för de nya EU-medborgarnas rätt till sociala bidrag.
Ekot 24/2 2004

Blunkett has failed to wake up to the immigration nightmare
We are at a watershed. Political correctness has finally collided with practical reality.
Andrew Green, Daily Telegraph 24/02 2004

Det finns minst fyra skäl att säga nej till avsteg från principen om fri rörlighet.
SvD-ledare 24/2 2004

Opposition parties have hit out at government measures devised to cope with a potential increase in migrants to the UK when the EU expands in May.
The Conservatives said the scheme did not go far enough while the Liberal Democrats said was an over-reaction.
BBC 24/2 2004

Romerna är de ideala européerna. De har en transnationell identitet och har släkt och vänner över hela kontinenten. De har genom sin snart tusenåriga historia i Europa ständigt varit på vandring och har därför prövat på den fria rörlighet som är ett av ledorden i det nya Europa.
Det kommer att vara fler romer än svenskar i EU efter utvidgningen.
Kristofer Thelin, Sydsvenskan 23/2 2004

 

EMU-kritikern Bijan Fahimi lyfts upp till fjärde plats på folkpartiets lista inför EU-parlamentsvalet
Valet av Bijan Fahimi är ingen flört med EU-kritiska väljare utan beror på hans bakgrund som invandrare, enligt kommitténs ordförande
SvD 24/2 2004

Blair's big failure on Europe
Joining the euro was the essential emblem - it was the mission for Mr Blair's second term.
The dream has died.
Philip Stephens, Financial Times 24/2 2004

Att det råder ett kallare Europaklimat här hemma illustreras av att de EU-vänliga partierna närmast tävlar om att framställa sig som svalast. Efter att länge ha legat alltför lågt med motiverad kritik, rusar man nu på ett publikfriande sätt åt det andra hållet. Något har hänt.
SvD-ledare 23/2 2004

Tony Blair: Migrants from the countries joining the EU in May will have to work or leave the UK
BBC 23/2 2004

Det är lika roligt för en samhällsintresserad att möta serien Europaperspektiv som för en varm fjällvandrare att komma till en porlande bäck. Klart, svalkande, uppiggande.
Barometern 21/2 2004

 

Junilistan vitaliserar samtalet om EU
Ska vi delta och verka för att gemensamma mål ställs upp eller främst slå vakt om vårt självbestämmande? Det är en fråga som inte får sitt svar enbart genom medlemskapet, och som bör diskuteras inför EU-valet.
K G Scherman SvD Brännpunkt 22/2 2004

The well known Dutchman and EU whistleblower Paul van Buitenen has announced his candidature for the European elections.
EU Observer 21/2 2004

EU:s utvidgning österut närmar sig med storm-steg, men de positiva tongångarna är utbytta mot ett vagt, stundtals främlingsfientligt mumlande
DN-ledare 22/2 2004

Expansion jeopardizes EU's founding vision
William Pfaff, International Herald Tribune 21/2 2004

Ett folkpartistiskt försök att i sista stund göra om EU:s regler så att särbehandling av arbetskraft från de nya EU-länderna inte ska behövas har rönt en allvarlig motgång.
DN 21/2 2004

 

Ur EU-Posten nr 2/2004, utgiven av Europeiska kommissionens representation i Sverige:
Rubrik: "Nils Lundgren lurar svenska folket"
Ingress: "EU-motståndarna får hård kritik för sina planer att ta sig in i Europaparlamentet. De har inget där att göra, eftersom de frågor som motståndarna vill driva ligger utanför det som parlamentet beslutar om."
Klicka här

Gerhard Schröder, German chancellor, is expected to provide strong backing for Turkey's bid to join the European Union
Financial Times 20/2 2004

Statsministern upprepade också att EU-kommissionens näste ordförande bör vara en tjänsteman, inte en före detta toppolitiker.
- För mig som tror på mellanstatlighet och är emot det federala Europa är detta jätteviktigt.
DN 20/2 2004

Germany used to be one of Europe's richest nations. In the late 1980s its GDP per head was 20% higher than the average of the European Union. But estimates by The Economist suggest that Germany's GDP per head fell 1% below the EU average last year
(measured at purchasing-power parity, to take account of differences in prices).
The Economist 19/2 2004
Very Important Article

Det kan hända att de här tre gamla galtarna ska böka på egen hand ett tag, sa den svenske statsministern Göran Persson apropå det europeiska stormaktsmöte som i dag inleds i Berlin.
I mindre grisiga sammanhang lystrar mötesdeltagarna till namnen Gerhard Schröder, kansler i Tyskland, Jacques Chirac, president i Frankrike och Tony Blair, premiärminister i Storbritannien.
PM Nilsson, Expressen 18/2 2004

The Commission says the economic forecasts produced by Chancellor Gerhard Schröder's government are unrealistic, and that Germany will breach the European Union's stability pact for a fourth successive year in 2005.
Financial Times 18/2 2004

En ny dimension, överstatlighet-autonomi, korsar nu vänster-högeraxeln, med potentiellt stora effekter för det partipolitiska etablissemanget.
Denna förändring blev i själva verket manifest redan i folkomröstningen om EMU, då en miljon borgerliga väljare röstade nej.
Corren 14/2 2004

Will not France and Germany seek to exploit Mr Blair's delight at being at the heart of Europe for their own ends, the first to build a defence capability to rival Nato's, the second to advance a federal agenda?
Daily Telegraph 19/2 2004

Göran Persson uttryckte i går starkt stöd för ett turkiskt EU-medlemskap. Visserligen utlovade Persson en "stenhård granskning" av förhållandena i landet, men han förklarade att "vi vill stödja er och vi vill ha ett utökat EU."
Corren 18/2 2004

 

Med EMU-motståndaren Lena Ek på första plats och nejsägaren Hans Lindqvist på tredje plats får centerpartiet en kritisk framtoning i kampanjen inför EU-parlamentsvalet i juni.
DN 17/2 2004

 

Nu är det inte bara varningar och råd som förs fram utan direkta larmsignaler om att EMU-projektet riskerar att haverera.
"Ett totalt sammanbrott kan inte längre uteslutas", sade Calmfors.
Sydsvenskan 17/2 2004

Jacques Delors: Asked if he puts the chances of the effective collapse of the EU as high as 50%, he replies simply: “Yes.”
The Economist 12/2 2004

Kristdemokraternas valberedning föreslår att Göran Hägglund efterträder Alf Svensson som partiledare.
Ekot 17/2 2004

The report by the IFO economic institute in Germany and the University of Munich, says that the Union is set for a series of economic problems after 1 May, when the EU enlarges to 25 members.
EU Observer 17/2 2004

Vad vill Göran Persson med Europa?
Vet han vad han vill med Europa? Jajamen. Kruxet är att det han vet att han vill idag är något helt annat än vad han visste att han ville igår, vilket gör det omöjligt att ens gissa vad han kan tänkas veta och vilja imorgon.
Sydsvenskan 8/2 2004

A joint letter signed by the leaders of Spain, the Netherlands, Italy, Portugal, Poland and Estonia has called for the the Stability and Growth Pact rules to be maintained
They received backing from the President of the ECB, Jean-Claude Trichet
EU Observer 16/2 2004

Partiernas engagemang inför Europaparlamentsvalet i juni är noll
De flesta partier har nominerat besvärliga personer som de vill bli av med

Expressen-ledare 14/2 2004

The highlights of the European Union's week are effectively being concentrated in a single day, Wednesday,
with a series of potentially far-reaching meetings and announcements. Historic trilateral summit Britain, France and Germany are staging an historic trilateral summit in Berlin, attended by leaders and senior cabinet ministers, which some believe could mark the creation of an embryonic and informal directorate to lead the EU.
Financial Times 15/2 2004

Sifo: 58 procent av svenskarna rösta nej till EMU om det vore folkomröstning i dag.
35 procent skulle rösta ja

72 procent av m-väljarna röstade ja i folkomröstningen, enligt Valu, men till Sifo säger bara drygt 53 procent ja medan motståndet ökat från 27 till 42 procent.
DN/TT 14/2 2004

 

Tidningen Daily Express genomför ett "korståg" mot fri inflyttning till Storbritannien av de nya EU-ländernas massor av lönedumpande arbetare och bidragstagare.
Detta "korstågs" stora fiende och fasa är - zigenarna.

Expressen-ledare 13/2 2004

The eurozone economy grew by an insipid 0.4 per cent last year,- difficulties facing the struggling bloc as the euro continues to strengthen.
German economy, the eurozone's biggest, shrank by 0.1 per cent for the year as a whole. It was the first time the German economy had contracted since 1993
The French economy, the eurozone's second largest, grew only 0.2 per cent in 2003, its worst performance in 10 years.
Financial Times 13/2 2004

Alla partier i riksdagen är rädda för ett lågt och sjunkande valdeltagande. Att väljare medvetet avstår från att rösta är, och upplevs med rätta, som ett misstroendevotum.
Ju lägre valdeltagande i EU-valet, desto tydligare blir väljarnas budskap till det politiska etablissemanget.

Margit Gennser i Timbros Smedjan 12/2 2004

Det nya, Europapolitiska alternativ som presenterades i går behövs. Utgången i den historiska folkomröstningen om EMU, då det samlade politiska etablissemanget led ett förkrossande nederlag, räckte inte för att få denna politiska elit att tänka om.
Corren 12/2 2004

Michael Howard, the Conservative leader, drew two ineradicable lines in the sand on Thursday
he said that Conservatives "oppose the idea of having an EU constitution"
total opposition to British membership of the euro

Financial Times 12/2 2004

Under den missvisande varudeklarationen Ja till EU - nej till EU-stat! hoppas den socialdemokratiske nationalekonomen Nils Lundgren och förre riksbankschefen Lars Wohlin att samla ihop 1 500 underskrifter före februari månads slut.
SvD-ledare 12/2 2004

 

Vi betalar inte. Det borde vara medborgarnas raka besked till kommissionens ordförande Romano Prodi efter förslaget till långtidsbudget 2006-2013 som innebär en ökning från dagens 900 miljarder kronor till 1 300 miljarder 2013.
SvD-ledare 12/2 2004

 

Den mest brännande utrikespolitiska frågan just nu:
det svenska EU-medlemskapets vara eller icke vara.

Expressen-ledare 11/2 2004

 

Jag skulle inte rösta på mina vänner här vid podiet om det var riksdagsval, men när det gäller EU-frågor så känner jag en väldig samhörighet, säger Stefan de Vylder.
Ekot 11/2 2004

The right to work in the west, which was once trumpeted in eastern Europe as a great benefit of EU accession, will almost certainly be restricted for at least two years in 13 of the 15 current EU members.
Stefan Wagstyl, Financial Times 8/2 2004

De etablerade partiernas hantering av EU-frågorna har gjort många väljare politiskt hemlösa. För att ge dessa ett alternativ och höja valdeltagandet ställer vi upp med en lista i valet till EU-parlamentet i juni.
Vi säger ja till fortsatt EU-medlemskap men nej till en ständigt växande, övernationell EU-stat. I stället vill vi rulla tillbaka EU:s makt även på andra områden än jordbruk och regionalpolitik. EU:s biståndspolitik bör avskaffas. Gränskontroller skall åter kunna upprättas mellan EU-länder.
Det skriver initiativtagarna till det nya partiet, Nils Lundgren, som blir partiledare, och Lars Wohlin, på DN Debatt 11/2 2004

To find Mr Schröder giving up his other big job - the chairmanship of Germany's Social Democratic Party - speaks volumes for the mess in which he finds himself, and adds hugely to the uncertainties surrounding economic reform in Germany.
Financial Times editorial 10/2 2004

Cecilia Malmström menar att en gemensam europeisk författning skulle vara bra för demokratin och bringa ordning och reda.
Cecilia Malmström, Obs 2004-02-10

The most aggressive experiment in monetary policy ever conducted is now under way - Japan
Richard Duncan, Financial Times, 9/2 2004

 

Some think the dollar has fallen too far. On the contrary, it has not fallen by enough
The Economist 5/2 2004

Tystlåten H G Wessberg lämnar arbetsgivartoppen
Efter 13 år i arbetsgivartoppen försvinner H G Wessberg från Svenskt Näringsliv
SvD 28/1 2004

German Chancellor Gerhard Schroeder has announced his resignation as chairman of his party
BBC 6/2 2004

Sifo: Bara 44 procent ska rösta i EU-parlamentsvalet den 13 juni
33 procent uppgav att de inte ska rösta och 23 procent att de var osäkra eller kanske ska rösta
DN/TT 6/2 2004

Palestinian foreign minister Nabil Shaath hopes that Palestine could eventually become a member of the EU
EU Obsever 9/2 2004

I grunden handlar kravet på folkomröstning om demokrati.
Att driva igenom en långtgående överstatlig grundlag som inte är förankrad i folkviljan är farligt
Håkan Larsson, c, LT 3/2 2004

 

Svensk folkeparti. Så tog de steget till slut. Folkpartiet populisterna.
Expressen-ledare 4/2 2004

The European taxpayer organization rejects the proposal to introduce an own EU Tax to finance the European Union budget.
Taxpayers Association of Europe 3/2 2004

Främlingsrädsla håller på att bli minsta gemensamma nämnare i EU
DN-ledare 5/2 2004

The US current account deficit, currently at 5 per cent of gross domestic product, is now widely regarded as unsustainable in the long run.
It would take either a recession or, preferably, a substantial devaluation of the dollar to reduce it to more manageable levels.
Financial Times editorial 5/2 2004

- Skulle vi som ensamt land säga till Östeuropas medborgare att hit är ni välkomna att jobba i tio timmar och sedan få tillgång till våra sociala förmåner? Ja, då är vi naiva, sade Göran Persson.
DN-ledare 4/2 2004

While the steep rise in the euro against the dollar is undeniably bad news for the eurozone, Europe's fundamental problem is its failure to generate sustained growth in domestic demand
Ed Crooks, Financial Times Analysis, 4/2 2004

Det är något dunkelt i den så kallade EU-kritiken
Jag misstänker att den så kallade EU-kritiken i första hand är riktad mot Göran Persson.
Rolf Gustavsson SvD 1/2 2004

Dollar's threat to eurozone
One question came up again and again at the recent meeting of the World Economic Forum at Davos: why are the Europeans not more worried about the dollar?
A sharp depreciation of the dollar would be the kind of shock that could mercilessly expose the weaknesses of the eurozone's system of economic governance.
Wolfgang Munchau, Financial Times 1/2 2004

Pengar luktar inte, anser Per T Ohlsson
Som bekant luktar inte pengar. Inte ens euro. Sydsvenskan 2 februari 2004

 

Hur kan det komma sig att en före detta riksdagsledamot uppmanar till röstskolk. Det gör Marigit Gennser som inte tycker att folk ska gå och rösta i Europaparlamentsvalet.
Studio Ett måndag 2 februari 2004

 

Lågt valdeltagande är effektivaste protesten
Det är bra att Nils Lundgren och Lars Wohlin tänker starta ett nytt EU-kritiskt parti inför EU-valet i juni. Det politiska etablissemanget vägrar att lyssna på väljarna och blir allt mindre representativt. Men den mest effektiva markeringen mot den växande EU-centralismen är att låta bli att rösta.
Margit Gennser (m), DN Debatt 2/2 2004

 

Söndagen 8 februari kl 10.30 –16.00 ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm
Diskussion mellan representanter för olika kritiska perspektiv på EU: 14.45 –16.00
Synpunkter på nuläget. Finns alternativ till EU:s väg? Hur kan vi gå vidare med ett motstånd mot EU-staten.
Deltagare: Sören Wibe (s), Gustav Fridolin (mp), Margit Gennser (m), ordf Medborgare mot EMU, Mats Einarsson (v), Ingela Mårtensson, ordf Folkrörelsen Nej till EU, Henrik Dahlsson, generalsekr. TEAM
Nytt Europa 23/1 2004

 

På frågan om det finns några EU-skeptiker på moderaternas lista pekade Fredrik Reinfeldt på Gunnar Hökmark
DN 31/1 2004

 

Varför skulle den majoritet som nyss ställde Sverige utanför eurogemenskapen plötsligt vilja välja sig representanter som är för att utveckla Europaintegrationen med ett fördrag vars grundidé om maktöverföring man är emot?
Mats Johansson, SvD 2003-10-26

 

Enligt Gallup skulle tjugofem procent skulle kunna tänka sig att rösta på ett nytt, EU-kritiskt parti.
Fyrtiotvå procent, anser att ett sådant parti behövs
Corren 28/1 2004

 

Politiska partier på Europanivå utgör ytterligare ett steg på vägen mot en europeisk statsbildning.
Det är ett projekt för den politiska makteliten och därmed ett av EU:s grundläggande problem.
Jonas Sjöstedt (v) SvD Brännpunkt 28/1 2004

 

Rösta för ny regering den 13 juni
Med mer av inrikespolitisk kraftmätning i Europavalet kan EU både blir mer begripligt och mer relevant för det euroskeptiska svenska folket.
SvD-ledare 28/1 2004

 

SvD: "Tyst i klassen!"
Det finns onekligen en EU-kritisk opinion. Skulle partiet bli verklighet kan det säkert få en del röster.
SvD-ledare 27/1 2004

 

Webbfråga hos Dagens Nyhetert
Tycker du att Sverige ska folkomrösta om EU:s nya grundlag?
DN 27/1 2004

 

S-förening för folkomröstning om EU-grundlag
- Det är vår enda chans att få en diskussion om den slentrianmässiga hanteringen av EU-politiken och överföringen av makt till Bryssel, säger Sören Wibe. Trots EU-kritikernas enorma seger i EMU-valet så bryr sig partiet inte om det utan fortsätter i stort som tidigare.
Socialdemokraternas partisekreterare Lars Stjernkvist tycker inte att Sörens Wibes förening är en bra idé.
DN 27/1 2004

 

Sverige, Tyskland, Österrike och Frankrike sade nej till den föreslagna lönenivån på drygt 84.000 kr/månad.
Text-TV 26/1 2004

 

Om /Turkiet/ kommer med så har vi ju plötsligt gränser mot både Irak och Iran.
Frankrike kommer aldrig att gå med på att ratificera konstitutionen om de anar att Turkiet kan komma med i EU.

Elmar Brok, tysk kristdemokrat och ordförande i EU-parlamentets utskott för utrikes- och säkerhetspolitik
Barometern 24/1 2004

Given current birth rates, it is not impossible that in 25 years France will have a Muslim majority.
Barbara Amiel, Daily Telegraph 26/1 2004

De EMU-motståndare som finns på japartiernas listor är lätt räknade.
DN 24/1 2004

 

Socialdemokratiske riksdagsmannen Sören Wibe, som ledde nej-sidans kampanj inför folkomröstningen om euron, ska bilda en förening inom partiet som ska verka för att få till stånd en folkomröstning om EU:s nya konstitution.
DN 25/1 2004

This June, voters will have another opportunity to express their disdain; turnout is expected to fall to another all-time low.
Every time an MEP boards a train or an aeroplane, he or she is invited to take part in a legal expenses fiddle. Put simply, deputies can claim the most expensive air fare from points A to B, then jump on the nearest low-cost airline and pocket the difference
"Voters say we are only in it for the money, that we're a bunch of fraudsters."
Financial Times 24/1 2004

Vinnarna från den 14 september är här igen.
Nu vill några av de aktiva från nejsidan bilda parti och ställa upp i valet till EU-parlamentet i juni.

DN-ledare 24/1 2004

 

I stället för att tidigt agitera för en ekonomisk och monetär union i Europa, som ett strategiskt viktigt led i återskapandet av demokratins slagkraft, ägnar sig 80-talsledarna fortfarande åt bisarra personstrider. Därför förlorades folkomröstningen om euron i september 2003.
Bror Perjus, DN Kultur 23/1 2004

 

EU vill ta över skogen
Sveriges självbestämmande hotas när andra medlemsstater i EU framför starka önskemål om en gemensam skogspolitik.
Björn von der Esch, SvD Brännpunkt 23/1 2004

 

Rör inte valsedlarna!
Ett lågt valdeltagande - och då måste till slut de som driver det här projektet ute i EU och i Sverige lyssna på vad folken säger
Margit Gennser, Ekot 23/1 2004

 

Enligt uppgifter till DN är det bara en tidsfråga innan ett nytt, EU-kritiskt parti lanseras med bland andra euromotståndaren Nils Lundgren i ledningen.
DN-ledare 22/1 2004

 

Carl B Hamilton anmäler tre ministrar till KU för att de flera gånger struntat i att informera riksdagen innan de gjort uppgörelser med övriga EU-länder
DN 22/1 2004

The economic recovery in continental Europe is "distinctly weak" and could easily be wrecked should the euro continue to rise, OECD has warned.
BBC 22/1 2004

De medborgare som likt Nils Lundgren känner oro över en Europapolitik som accepterar allt, bara för att det kommer från Bryssel, kommer med gott samvete att kunna rösta på moderaterna i valet den 13 juni.
Gunnar Hökmark SvD Brännpunkt 22/1 2004

The dogs of Davos don't bark at the real dangers
continuing overoptimism about Europe, a Democrat in the White House, inflation
Anatole Kaletsky, The Times January 22, 2004

EMU-motståndet fortsätter att öka, visar Skops senaste opinionsmätning.
Dagens Industri 21/1 2004

 

Fp-provvalet klart
Cecilia Malmström, europaparlamentariker från Göteborg, vann
"Vår vision i ett femton-tjugoårsperspektiv ser ut så här: Europa, från Atlanten till Ural"
Folkpartiet pressmedd 15/1 2004

 

Det moderata provvalet till europaparlamentet är nu klart.
Listan faställs slutgiltigt av moderaternas partiråd den 13 februari. Partistyrelsen kommer vid sitt nästa sammanträde, den 30 januari, att rekommendera partirådet en lista.
Moderaterna

German MEP can make an annual "profit" - on top of salary - of almost €40,000 (tax-free), simply by travelling to work once a week
Michiel van Hulten, Member of the European Parliament for the Dutch Labour Party
Financial Times 19/1 2004

Jacques Delors är stolt över sin insats för Europa, men verkar i dag bitter och sårad över hur arvegodset förskingras
De flesta i dagens generation EU-ledare tycks han förakta; opportunister som inte tänker längre än till nästa opinionsundersökning
Rolf Gustavsson, SvD 18/1 2004

 

Jacques Delors kommer snart med sina memorarer
- Jag hade ju funderat på en del andra titlar också. Till exempel "Vådan av att alltid ha rätt"
SvD 16/1 2004

UK was right not to join flawed euro, admits Jacques Delors
In a remarkably frank interview with The Times, the one-time bogeyman of Eurosceptics also predicted that Britain would stay out for years
The Times 17/1 2004

Björn von der Esch på Kristdemokraternas vallista inför EU-parlamentsvalet
Björn von der Esch

Europe can trust in France's support
For France, Europe is first and foremost a state of mind, a community of souls whose aim, since the Enlightenment, has been the quest for happiness and justice.
Jean-Pierre Raffarin, Financial Times January 14 2004
The writer is prime minister of France

På ett år har euron stärkts med 20 procent mot den amerikanska dollarn. På två år är motsvarande siffra hela 30 procent. Är detta ett problem för Europa?
Peter Wolodarski, DN 2004-01-17

Just why the fall of the currency should matter so much is shown by a decomposition of the demand contributions to eurozone growth over the past three years.
Private consumption has failed to contribute more than a percentage point to year-on-year growth since the first quarter of 2001. The most powerful source of demand for the eurozone was net exports
Martin Wolf, Financial Times 14/1 2004

"Ingvar Carlssons invändning är att jag förbigår hans "huvudtes" att det var avregleringen som drev fram krisen och inte svag finanspolitik. Visst var det så, det är vi eniga om, men ... "
Lars Jonung, kolumn DN, 10/1 2004

MEPs would get a basic salary of /SEK 83.000/ €9,053 ($11,400) a month (
Germans oppose Euro MPs' pay rise

Financial Times 16/1 2004

Kommissionens beslut är välkommet. Avtal är till för att hållas.
”Idiotisk”. Så sammanfattade EU-kommissionens ordförande Romano Prodi sin uppfattning om stabilitetspakten, en av EMU:s grundbultar. Nu har kommissionen bestämt sig för att dra ministerrådet inför EG-domstolen
SvD-ledare 15/1 2004

America’s fiscal policy is dangerous, says the IMF. Europe’s is illegal, say the bureaucrats in Brussels
The Economist 14/1 2004

Vart tog EU-viljan vägen
Det är stabilitetspakten och författningen det handlar om, de är de synliga, omedelbara problemen men den underliggande, oroande frågan gäller den politiska viljan
DN-ledare 15/1 2004

The row between the European Commission, and France and Germany over budgetary rules is about who holds what power - just as most political rows are.
BBC 13/1 2004

EU-kommissionens beslut att dra unionens finansministrar inför domstol splittrar EU
Många medlemsländer kritiserar kommissionen, liksom Europafacket och småföretagarna
DN 15/1 2004

Let us suppose that the commission loses its case. That will mean that the stability pact is proved to be a farce. And what if the commission wins?
Boris Johnson, MP for Henley and editor of The Spectator
Daily, Telegraph 15/1 2004

Galna politiksjukan härjar i EU
Omsvängningsledare i SvD 14/1 2004

Croatia’s recently elected Prime Minister today (12 January) said that he expected his country to be accepted as a candidate for membership of the European Union within the next five months.
EU Observer 12/1 2004

20 miljoner, det är vad de svenska riksdagspartierna får i bidrag till årets EU-parlamentsval 13 juni.
Barometern 10/1 2004

The European Commission today decided to launch unprecedented legal action against member states over their effective suspension of the euro rules last November
EU Observer 13/1 2004

"Kd bör öppna för nya allianser"
Det är en tvivelaktig strategi när kristdemokraterna i valrörelse efter valrörelse sätter allt på ett kort och hoppas på en majoritet för de borgerliga.
Anders Wijkman, DN Debatt 12/1 2004

Robert Mundell is advocating a global currency - sometimes dubbed the "globo".
He wants to see the euro zone, which he was instrumental in creating, expand quickly, if the new EU states can meet the criteria.
EU Observer 12/1 2004

Svagare dollar är nyttig medicin för EU
Thomas Norén, Inblick, SvD ledarsida10/1 2004

 

Massivt missnöje med Ebba Lindsö
Dagens Industri 2004-01-09

 

Borgerliga och socialdemokratiska EU-kritiker hotar med att bilda ett eget parti för dem som inte vill lägga sin röst på vänsterpartiet eller miljöpartiet i parlamentsvalet.
- Det står ju var och en fritt att försöka med det, svarar Sven-Otto Littorin, moderaternas partisekreterare. Han konstaterar samtidigt att moderater som ger sig in på ett sådant projekt får räkna med att bli uteslutna ur moderpartiet.
SvD 9/1 2004

The euro hit another new high against the dollar this week, above $1.28.
That is over 50% above its low in 2001.
The Economist 8/1 2004

Nils Lundgren är beredd att kandidera till EU-parlamentet för ett nytt politiskt parti.
Nils Lundgren är förtegen om vilka personer som är med i planerna att starta ett eurokritiskt parti inför EU-valet den 13 juni, och nämner bara förre riksbankschefen Lars Wohlin.
DN 8/1 2004

 

Sören Wibe säger till DN att han skulle välkomna ett nytt EU-kritiskt parti men inte har för avsikt att gå med själv. Själv tänker han rösta på socialdemokraterna och sätta kryss för EU-skeptikern Anna Hedh som står på 31:a plats.
DN 8/1 2004

BBC

"40 procent saknar alternativ i EU-valet"
Japartierna lämnar sina euroskeptiska väljare i sticket

Nils Lundgren och Sören Wibe på DN Debatt 5/1 2004

Lessons from monetary union
A monetary union is primarily a political, not an economic project. This is the most important lesson from the euro so far.

Wolfgang Munchau, Financial Times, January 5 2004

Eliten ger sig inte
Finansminister Bosse Ringholm tror att det kommer att hållas en ny folkomröstning om euron inom åtta, tio år.
Corren 2/1 2004

External Relations Commissioner Chris Patten has warned that the European Union will be almost "full" after the next round of enlargement which will see the number of member states rise to 25
EU Observer 29/12 2003

 

The Brussels elite climb into their BMWs for the Christmas break, and the near-obligatory trip to the slopes of Verbier, in a dark mood. The only problem is that things could be even worse when they get back.
The last year has been an unmitigated disaster for supporters of the cause of greater European integration, as national self-interest reasserts itself across the continent.
George Parker, the FT's Brussels bureau chief, Financial Times 18/12 2003

De 56 procenten nej mot de 42 procenten ja var ett svidande nederlag för landets politiska, ekonomiska, opinionsmässiga elit.
DN-ledare 23/12 2003

The proximate cause of the breakdown was a row about voting rules.
But the reality is that nobody was keen enough on the draft before them to make the summit succeed.

The Economist editorial 18/12 2003

Införandet av euron har varit till skada för Italiens ekonomi och det hade varit bättre för landet att stå utanför EU:s valutasamarbete, tycker premiärminister Silvio Berlusconi.
SvD 21/12 2003

The collapse of the European Union's efforts to agree on a constitution raises several issues that America struggled with more than 200 years ago.
Like Europe today, America in 1787 was a collection of independent states forced by their geography and economies into an ever-closer union.
James A. Thompson, Financial Times December 19 2003

Göran Perssons politiska år förmörkades av den väldiga förlusten i folkomröstningen om euron "som ju i sitt slag är utan motstycke".
Intervju i DN 20/12 2003

Germany, Austria, Britain, France, the Netherlands and Sweden said the budget should not exceed 1% of the EU's gross national product from 2007 onwards.
BBC 16/12 2003

Det finns ingen enda väg mot ett framtida Europa. Än så länge har vi ett val.
Vi måste inte följa Frankrike och Tyskland längs centraliseringsvägen.
EU kan antingen fungera som ett ramverk för fri rörlighet eller för att skapa ytterligare nivåer för politiska ingrepp.
Mattias Svensson, Kolumn Timbros Smedjan 18/12 2003

The US current account deficit was $135bn - in the third quarter
Financial Times 16/12 2003

Slaget om Europa har börjat
Toppmötet bröt samman. Detta kan ses som en varning för att denna utvidgning kan bli så omskakande att den i stället för att bli en enkel förändring av EU kan den leda till en radikal omvälvning.
Ian Davidson, rådgivare och kolumnist för European Policy Centre, Bryssel
Kolumn DN 18/12 2003

The dangers of the dollar's decline
Current account deficits and deflationary pressure are being shifted from the US towards other high-income countries. Among the most endangered is an already feeble eurozone
Martin Wolf, Financial Times December 17 2003
Very Important Article

I Frankrike lever stundom föreställningen kvar att landets stormaktsstatus skall garanteras genom ett europeiskt samarbete.
Att värna den fransk-tyska axeln framför allt annat tycks vara förbundskansler Gerhard Schröders överordnade mål.
Smålandsposten 15/12 2003

The siren song of a two-speed Europe
Heather Grabbe, Financial Times December 16 2003
The writer is deputy director of the Centre for European Reform

Ett ännu större problem än fiaskot i Bryssel är EU:s bristande förankring på hemmaplan
Aftonbladet 15/12 2003

A constitution in tatters
Years of negotiation over a proposed constitution for the European Union collapsed in failure at the weekend. Or, to put it another way, they ended in a victory for good sense.
The Economist, Dec 15th 2003

Lyssna på din PC!
Det fanns ögonblick när jag kände stor sympati för min PCs förslag till stavning. När jag skrev ordet ”Giscard” ersatte datorn det omedelbart med ”discard” (kasta bort).
Margit Gennser, Svenska Nyhetsbyrån 11/12 2003

The Myth of European Unity
Europe's fragmentation on Iraq policy, its waves of racism and anti-Semitism and its tactical submission, under French and German pressure, in abandoning the Stability and Growth Pact.
International Herald Tribune 15/12 2003

Det är bekvämt att säga ja!
De psykologiska mekanismer som får styrelseledamöter i Skandia, Vin- och sprit och Systembolaget att undvika opposition, styr också regeringscheferna i EUs ministerråd.
Margit Gennser, Liberala nyhetsbyrån, 6/12 2003

Germany has issued dark hints that Spain and Poland will be punished financially for blocking a deal on a new European Union constitution
Financial Times 15/12 2003

 

 

Argumenten för en europeisk säkerhetsdefinition är överväldigande. En union med 25 medlemsstater, med en befolkning på över 450 miljoner och som står för en fjärdedel av världsekonomin har en betydelsefull roll att spela.
Javier Solana, EU:s utrikespolitiske talesman, DN 12/12 2003

This is not the end of it
Yesterday, Europe's leaders were on the brink of adopting a constitution which would have turned the EU from an association of states into a state in its own right.
No one was objecting to the supremacy of EU law, or the creation of a European criminal justice system, or the huge increases in power for the European Commission and Parliament or, indeed, the very fact of having a European constitution.
Daily Telegraph 14/12 2003
Highly recommended

Reglerna i EU:s tillväxt- och stabilitetspakt kommer i andra hand för Storbritannien.
I första hand kommer de inhemska ekonomiska mål som den brittiska regering satt upp.

budgetunderskottet beräknas till 3,4 procent i år
Finansminister Gordon Brown, 2003-12-11

The Prime Minister has only to listen to one of his back-bench MPs, Gisela Stuart, who served both on the Convention and on the presidium which produced the draft constitution
"The Convention brought together a self-selected group of the European political elite, many of whom have their eyes on a career at a European level, which is dependent on more and more integration," she writes. "Not once in the 16 months I spent on the Convention did representatives question whether deeper integration is what the people of Europe want, whether it serves their best interests or whether it provides the best basis for a sustainable structure for an expanding Union."
Daily Telegraph 11/12 2003

Lars Leijonborg och Maud Olofsson vill ta bort de nuvarande reglerna som gäller för den fria rörligheten inom EU.
Enligt en dom i EG-domstolen räcker det med tio timmars jobb i veckan för att en EU-medborgare ska få tillgång till det nya landets sociala välfärd.
Ekot 10/12 2003

Might it all tumble down?
The Economist print edition Dec 11th 2003

Vi bör sträva efter ett EU som förbundsstat, ett USE
Krister Thelin. Barometern 29/11 2003
Krister Thelin var moderat statssekreterare i justitiedepartementet 1991–1994.

 

Fortfarande vill ett pompöst Frankrike att EU skall bygga upp ett oberoende fransk-tysk-dominerat militärt högkvarter.
Sydsvenskan 10/12 2003

 

Tysklands var den ivrigaste förespråkaren för stabilitetspakten.
Frankrike å sin sida hade att anta stabilitets- och tillväxtpakten för att övertyga en motvillig tysk allmänhet om att euron skulle bli lika stabil som D-marken.

Michael Mertes, fd rådgivare till Helmut Kohl, författare och konsult, DN 9/12 2003

 

Gennser: Stöd Bildts krav på folkomröstning!
Det är bra att Carl Bildt nu stöder kravet på en folkomröstning om den nya EU-grundlagen. Det säger Margit Gennser, ledare för de borgerliga EMU-motståndarna i ett uttalande.
Pressmeddelande från Medborgare mot EMU Stockholm 2003-12-08

Chancellor Gerhard Schröder and President Jacques Chirac will on Tuesday present a unified Franco-German front
to prevent any further dilution of proposals for the European Union's new institutional structure, due to be finalised at the Intergovernmnetal Conference beginning on Friday in Brussels.
Financial Times 9/12 2003

Sverige måste säga bestämt nej till ett EU-försvar som designas för att uppfylla franska stormaktsdrömmar.
Ett Europa där USA:s närvaro minskar och Nato - den rådande säkerhetsstrukturen - hamnar i bakvattnet blir ett farligare Europa.
Sydsvenskan 8/12 2003

Mr Giscard d'Estaing told the European parliament:
"History teaches us that bad constitutions, those which are felt to be unjust or ineffective by citizens, lead to revolution or rebellion. In this particular case, I don't think that any barricades will be raised, but I do think we would see the gradual falling apart of the European Union."

Financial Times 6/12 2003

På fredag möts ledare från 25 europeiska länder i Bryssel för att försöka enas om en grundlag för Europeiska unionen, ett konstitutionellt fördrag.
Tredje delen handlar om det konkreta Europasamarbetet på områden som inre marknad, jordbruk, fiske, asylpolitik och straffrättsligt samarbete. Där föreslås att medlemsländerna på ett 20-tal områden, exempelvis asylpolitiken, ska släppa ifrån sig den vetorätt de har i dag och övergå till beslut med kvalificerad majoritet
DN 8/12 2003, reporter Ingrid Hedström

There is, for the moment, little evidence of stress in funding U.S. current account deficits.
Chairman Alan Greenspan, November 20, 2003

/Herbert/ Stein's Law:
If something cannot go on for ever it will stop.

Sent omsider kan Sverige få ett renodlat EU-skeptiskt parti på den borgerliga kanten. Paradoxalt nog har i så fall den socialdemokratiska regeringens hantering av EU:s grundlag bidragit till den nya partibildningen.
Anders Jonsson, SvD 6/12 2003

Faced with a rising currency and a slowing global economy, Europe could be caught in a very nasty squeeze
Investors are focused on the US's ever-widening current account deficit: a shortfall that requires $1.5bn a day of foreign capital to finance it.
Financial Times editorial 6/12 2003

Splittringen inom regeringen och det uteblivna stödet från LO
Men helt avgörande var de borgerligt organiserade nejsägarna

partisekreterare Pernilla Zethraeus (v) om EMU-valet SvD 6/12 2003

In July 2001 one euro bought just under 84 cents; this week it hit a new high of over $1.20.
Depending on how you look at it, this is a 44% rise in the euro or a 31% fall in the dollar.

The Economist editorial 4/12 2003

EU får inte bli en försvarsunion, som främst skulle motiveras av Frankrikes önskan att minska USA:s inflytande i världspolitiken
SvD-ledare 6/12 2003

Giscard: rather no Constitution than a bad Constitution
EU Observer 5/12 2003

Det nya partiet spränger blockpolitiken i småbitar
Inom borgerligheten håller just nu ett nytt europarti på att bildas ur Medborgare mot EMU, till EU-valet i juni. Får det nya partiet bestämma kommer nästa blocköverskridande storkonflikt stå om EU:s nya grundlag. Det står allt klarare att EU-integrationen är en dynamitgubbe som kan komma att spräcka våra traditionella partier mitt itu.
Barometern 6/12 2003

Now that the single currency is an accomplished fact, markets and citizens alike need to be able to rely on proper economic governance, for which we need a real economic policy (Prodis kursivering).
Romano Prodi, An ambitious project for Europe, European Parliament Brussels, 3 December 2003

Bäva månde ja-etablissemanget. Ett nytt EU-kritiskt parti för borgerligt sinnade är i stöpsleven. Kd-riksdagsmannen Björn von der Esch är redo att ställa upp.
DN 5/12 2003

To limit the damage to monetary union and prevent the institutional framework from being undermined, it is now more important than ever to protect the integrity of the monetary pillar. Yet the draft treaty establishing a constitution for Europe would alter the institutional foundations of monetary union substantially.
Ernst Welteke, Financial Times, December 4 2003
The writer is president of the Bundesbank

Carl Bildt: Vi har inte tillräckligt mandat
/för att i riksdagen fatta beslut utan folkomröstning om EUs grundlag/
Carl Bildt hos Göran Rosenberg i TV4 2/12 2003

Peter Norman's book The Accidental Constitution
Constitution has not buried hopes of closer union
the so-called "passerelle" or "escalator" clause in Article 24
Anthony Cowgill Financial Times; Dec 02, 2003

Hot mot Nato
Europa har inte förmåga att försvara sig utan stödet från USA. Frankrikes ambition är att minska USA:s inflytande och Tyskland verkar söka sin internationella roll i samma fack. Det bör Sverige säga nej till.
SvD-ledare 2/12 2003

ECB President Mr Trichet, giving evidence at the European parliament 1/12 2003
From the ECB's point of view, the recent proposal to introduce into the Constitution an extended enabling clause which would allow the European Council to amend, by unanimity, important parts of the Statute of the ESCB and of the ECB is certainly not welcome.
In a letter which I sent to the current President of the Council, Mr Frattini, last week, I stressed that the ECB is seriously concerned about this proposal.
Such an expansion of the simplified amendment procedure would imply a far-reaching change to the current constitution of the ESCB, which the ECB could not support. click here

Det är en sak att EU bör kunna genomföra komplicerade krishanteringsoperationer utan Nato. Men det är något helt annat den dag också EU har ömsesidiga försvarsgarantier - då uppstår en onödig dubblering, då uppstår en situation som i förlängningen kan få USA att ta steget bort från Europa.
Per Ahlin, signerat DNs ledarsida 2/12 2003

Germany, which engineered the suspension of the pact last week, said the single currency interest rates set by the ECB were hurting its economy. Hans Eichel, German finance minister, speaking in Frankfurt, said: "Its [the ECB's] monetary policy leads to Germany having the highest real interest rates in the eurozone, which is not enhancing growth."
Kommentar av Rolf Englund:
Detta är ett inbyggt systemfel i EMU:s konstruktion. Den förste i världen som formulerat detta i tryck var Stefan de Vylder, i sin artikel "EMU bäddar för bråk", Göteborgs-Posten 2002-10-22.

Stormaktshybris i EU
"Utan försvar existerar inte Europa", har Frankrikes president förklarat. Däri ligger förklaringen: Den militära komponenten är avsedd som symbol för den politiska makten. Fredsprojektet får allt mer ge vika för maktprojektet.
Corren 28/11 2003

"The failure to respect the rules and procedures foreseen in the stability and growth pact risks undermining the credibility of the institutional framework, and confidence in sustainability of public finances across the euro area"
ECB President Mr Trichet, giving evidence at the European parliament
Financial Times 2/12 2003

Storbritannien visar vägen
EU:s nya konstitution innebär att Sverige ger upp självständighet
Svenska energitillgångar, vattenkraft och outbyggda älvar, urberg som förvaringsplats för använt kärnbränsle och stora områden för vindkraft berörs givetvis också av art. III 157.
Margit Gennser, Barometern, 19/11 2003

The stability and growth pact is dead. This is bad for those who believe that pacts and treaties should be respected.
But its death also shows that agreements should be intelligent and clearly in the national interest. This was not the case with the stability and growth pact.
Paul de Grauwe, Financial Times 27/11 2003

Det var som upplagt för en intensiv och grundlig eftervalsdebatt. Men den har inte infunnit sig. Jasägare, som för bara några månader sedan såg euron som en ödesfråga, rycker liksom på axlarna: Shit happens...
Stabilitetspakten har brister. Det kanske inte är alldeles fel att Sverige, i gott sällskap med Storbritannien, håller litet distans till en europeisk union, där alla är jämlika, men somliga mer jämlika än andra.
Per T Ohlsson, Sydsvenskan 30/11 2003

European countries should strike out Article III-76 paragraph 2(a) from the draft constitutional treaty, which reaffirms the 3 per cent deficit limit.
There is no point writing rules that countries have no intention of keeping to.

Financial Times editorial 27/11 2003

Vacklar ECB faller euron.
SvD-ledare 1/12 2003

By flouting the budgetary disciplines of the European Union's stability pact, the German and French finance ministers have driven a steamroller over the rulebook that lays out the economic governance of Europe's single currency.
Financial Times 28/11 2003

Svenska politiker är rädda för en växande främlingsfientlighet, när gränserna öppnas för invandring från EU:s nya medlemsländer.
Alla partier kan därför tänka sig skärpta regler när EU utvidgas nästa år.
DN 1/12 2003

One could be forgiven for wondering whether the EU itself is unravelling. But the collapse of the stability pact should give Europe's leaders pause for thought before they rush into an agreement on a new constitutional treaty at their next summit, scheduled for December 12-13.
Wolfgang Munchau, Financial Times, 1/12 2003

Risken finns för ett "nytt Nice".
Barbro Hedvall, DNs ledarsida 1/12 2003

Leaders of the European Union having all but destroyed its stability and growth pact are marching into a potential crisis over the constitution.
The stability pact debacle is bad enough. Failure to agree a new treaty in the intergovernmental conference at the Brussels summit in three weeks' time, or a botched deal that satisfies no one, would cast doubt on the credibility of the entire project.
Financial Times editorial 27/11 2003

För att visa enighet efter den uppslitande striden beslöt EU-länderna att utfärda en gemensam deklaration till stöd för pakten, ömsesidig övervakning av den ekonomiska politiken och likabehandling av olika länder.
Nyhetsbyrån Direkt 25/11 2003

Forget the economic arguments for a moment. It is the politics of the Franco-German coup against the eurozone's stability and growth pact that is most damaging.
Financial Times columnist Quentin Peel, November 26 2003

 

Italy has sent EU governments a basis for a compromise deal on the European Constitution just two days before foreign ministers meet in Naples to hammer out the remaining issues.
EU Observer 26/11 2003

Naples Ministerial Conclave: Presidency proposal, 25 November 2003

The Baltic states, Poland, Hungary, the Czech Republic and Slovakia, Slovenia.
In May next year these eight countries will join the European Union, along with the Mediterranean islands of Cyprus and Malta.
Bulgaria and Romania will follow in 2007, if they can reform and modernise fast enough.
A queue of other hopefuls is forming for the years after that, with Croatia at the head, Turkey and the countries of the western Balkans - Albania, Bosnia, Macedonia, Serbia and Montenegro - some way behind.
The Economist Survey 27/11 2003

What odds would you like to give me that this Government will actually veto the next step in the establishment of the European Union of Mr Blair's dreams?
What all this bluster and brinkmanship suggests to me is that we are about to have a replay of John Major's Maastricht strategy: make lots of ineffectual threatening noises to satisfy the home audience, emerge from "tough" negotiations to declare a British victory, and then sign on the dotted - thereby locking the country into irretrievable losses of democratic control over its own government.
Janet Daley, Daily Telegraph 26/11 2003
Highly recommended

Pakten har dödförklarats många gånger tidigare men överlevt. Så lär också denna gång bli fallet.
SvD-ledare 26/11 2003

France and Germany have escaped punishment under the stability pact for their big budget deficits. The pact itself may not escape a long-awaited demise
The Economist 25/11 2003

EU:s stabilitetspakt är död, även om den fortfarande finns kvar på papperet. Även respekten för det grundläggande EU-fördraget har skadats.
Mats Hallgren, SvD Näringsliv 26/11 2003

Europe's stability and growth pact consists of a series of inoperable enforcement procedures and of questionable budgetary rules. It is a rotten legal document.
But when confronted with a foul law, the right course of action is to change it - not to break it.
Financial Times editorial 26/11 2003

Huruvida beslutet innebär slutet för stabilitetspakten eller inte är närmast en teknisk fråga, politiskt är paktens regler övergivna.
När Tyskland som drev fram pakten, inte självt förmår hålla den, var finns då dess politiska fundament?
Efter 500 procents ränta förstår de flesta att något drastiskt måste göras
DN-ledare 26/11 2003

 

Det är slutet på EU:s stabilitets- och tillväxtpakt, och det är en svart dag för Europa, för euron kristdemokraternas skatteexpert.
Ekot 25/11 2003

When a reality TV show attracts more votes than an election, democracy is in trouble.
in the UK, 11 million votes were cast in the 1999 European election,
while 23 million were cast in the third series of Big Brother in 2002.
BBC 21/11 2003

Euroländernas finansministrar nådde tidigt på tisdagsmorgonen en kompromiss som kan avvärja den hotande krisen kring Tysklands och Frankrikes budgetunderskott.
- Kommissionen beklagar djupt uppgörelsen, som vi anser strider mot EU-fördraget och stabilitetspakten, sade Solbes.

DN 25/11 2003

Britain is ready to veto proposals for a new constitution for the European Union rather than give up vital national powers over defence, foreign policy and taxation.
Daily Telegraph 25/11 2003

Folkomröstningen självklarhet
Det är inte bara regeringen, utan en bedövande stor majoritet i riksdagen - bestående av socialdemokrater, moderater, folkpartister, kristdemokrater och flertalet centerpartister - som motsätter sig en folkomröstning om EU-grundlagen.
Corren 24/11 2003

 

Nej-sägare är irrelevanta i valet till EU-parlamentet
Inga nej-sägare på valbar plats.
Det står klart efter att socialdemokraternas partistyrelse i går presenterat sina namn inför valen till Europaparlamentet i juni nästa år.
Aftonbladet, ledare 22/11 2003

 

Jasidan måste lära av läxan
När eurons företrädare i sin besvikelse skyller valresultatet på nationalism – eller som Rojas hellre gör, talar om nostalgi – är man farligt ute.
Dick Erixon, medarbetare i smedjan.com, Timbros Smedjan 20/11 2003

 

SvD har varit kritisk mot enskildheter i fördragsförslaget; mot en alltför omfattande kompetenskatalog (inklusive jordbrukspolitiken), mot en ”EU-president”, och mot de så kallade passerellerna. Men ...
Med definition av de s.k. passerellerna
SvD-ledare 21/11 2003

 

Hela den stora apparaten är ett sätt att förtydliga och något förenkla den ordning som gäller i EU samt att bereda plats för de nya medlemmarna.
DN-ledare 21/11 2003

Riksdagen debatterar i dag torsdag 20/11 2003
Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottets betänkande 2003/04:KUU1
Europeiska konventet om EU:s framtid (skr. 2003/04:13)

The last time Europe triedto agree a new treaty, it ended with the toxic Nice summit in December 2000, a drawn-out struggle for power between the European Union's big and small member states.
Financial Times 20/11 2003

Unionen är inte är någon federal stat och inte någon stat över huvud taget. Men unionen är också betydligt mer än en internationell organisation. Ordet ”konstitution” står som symbol för ett gemensamt öde som bygger på mer än ett ordinärt internationellt fördrag.
Nu måste de egentliga förhandlingarna komma igång i förhoppning om att bästa möjliga kompromiss ska kunna uppnås i december. Detta kräver inte enbart gemensam god vilja utan också prov på en genuin europeisk anda.
Michel Barnier, fransk ledamot av EU-kommissionen, SvD Brännpunkt 18/11 2003

Is the much-argued-over EU constitution doomed from the start by the requirement to have it ratified by every member state - in some cases by referendum?
Prime Minister Goran Persson said the vote revealed "profound scepticism towards the European project".
BBC 17/9 2003

"The tragic murder /of Anna Lindh/ and the way it was handled clearly lead to the massive no majority that we got.
Without it, the outcome would have been rather narrow"

The yes side was increasing by 0.5 percent a day in the preceding weeks
Carl Bildt, EU Observer 13/11 2003

 

Riksdagen spelar karsk
Men riksdagens invändningar är inte allvarligt menade. Kravet på till exempel tydligare formuleringar om "hänsyn" till svenska grundlagar är i själva verket hur luddigt som helst. Det ger intryck av att det finns sådana, hänsynstagande formuleringar i författningen, men att det bara måste bli "tydligare".
Formuleringen är att "unionsrätten har företräde framför medlemstaternas rätt". Den glasklara tydligheten är man antingen glasklart för eller emot, det finns ingen mellanväg.
Corren 14/11 2003

 

Styrelsen för Medborgare mot EMU:
Folkomrösta om EU-grundlagen
Pressmeddelande 2003-11-11

 

Europe's faster route to too much regulation
Roland Vaubel, Financial Times November 14 2003

Utskottsförslag om EU:s framtid klart
Riksdagen 12/11 2003

I dag, två månader efter folkomröstningen om euron, skulle 59 procent av svenskarna rösta nej om de fick chansen igen.
38 procent skulle rösta ja. 3 procent av de intervjuade är osäkra.

DN/Temo 14/11 2003

European Referendum Campaign

"Vi vill stärka EU:s säkerhetspolitik", lydde rubriken på debattartikeln, som signerats av Freivalds och Erkki Tuomioja, Finlands utrikesminister. Det är kod. Det är kod för "Vi vill INTE stärka EU:s säkerhetspolitik. Allra helst vill vi låtsas som att den inte finns."
Ann-Charlotte Marteus, Expressens ledarsida 12/1 2003

The Italian Foreign Minister, said on Tuesday (11 November) that Rome would present the deal at a special meeting of EU foreign ministers in Naples on 28 November.
EU Observer 12/11 2003

Det finns en oro för att unionen ska kunna utvidga sin egen kompetens utan att få ett direkt överlåtande från parlamenten
Sverige bör göra klart för domstolen att man förutsätter att den ger svensk grundlag stor tyngd

Plattläggningsparagrafens fader Olof Ruin, SvD 11/11 2003

 

Jag kan inte se att det handlar om en förändring av beslutsstrukturerna inom EU
Utrikesminister Laila Freivalds, DN 11/11 2003

Mr Brown's attack, launched in the Eurosceptic Daily Telegraph, coincided with yesterday's Guardian report that Mr Blair has rejected three requests for the chancellor to be given one of the three government places in Labour's National Executive Committee.
Guardian 6/11 2003

Statsvetare letar efter ord som beskriver det politiska samarbetet. Nätverksstat, federation, konfederation, consortio, condominio, Europolity, flernivåsystem?
Statsvetaren Philippe C Schmitter varnar för att omvandla EU över en natt, genom ett slags konstitutionellt Big Bang. Låt i stället demokratiseringen av Europa ske gradvis och smygande, är hans råd.
Lisa Irenius, DN Kultur 6/11 2003

Berlin and Madrid: no agreement on Constitution
EU Observer 5/11 2003

 

Brown the sceptic blasts EU federalism
The Chancellor writes exclusively in The Daily Telegraph on why Europe must learn from Britain's economy
Gordon Brown has raised the stakes in the battle over a new European constitution by demanding categorical assurances that it will not lead to the harmonisation of taxes and a federal European state. Returning to the political front line after two weeks paternity leave, the Chancellor exposes a growing rift between the Treasury and No 10 over the importance of the proposed constitution for a 25-member European Union.
Daily Telegraph 5/11 2003

 

German plan could be end of stability pact
The death notices of the European Union's stability and growth pact have been written many times. But on Tuesday in Brussels, Germany came forward with a plan which some claim would drive a final stake through its heart.
Financial Times 5/11 2003

 

Gordon Brown, British finance minister, on Tuesday mounted a withering attack on the EU's economic record, claiming other member states had to learn lessons from Britain.
He rejected any moves to dilute national vetoes on taxation, saying: "The old road going from single market to single currency through tax harmonisation to a federal fiscal policy won't yield the success we want to see."
Financial Times 5/11 2003

Sedan franske finansministern Francis Mer lovat att komma med nya åtgärder har straffproceduren
ställts i vänteläge till nästa möte med Eurogruppen och Ekofinrådet den 24 och 25 november.

SvD Näringsliv 5/11 2003

France has avoided sanctions over its breach of eurozone budgetary constraints
BBC 4/11 2003

Det finns i dag märkbara skillnader såväl inom som mellan medlemsstaterna.
Därför är det viktigt att använda EU och den gemensamma Europapolitiken för att minska klyftorna inom och mellan medlemsstaterna.

socialdemokraternas och miljöpartiets partisekreterare, Lars Stjernkvist respektive Håkan Wåhlstedt, DN Debatt 3/11 2003

Ulrike Guerot,
chief of the European Union section of a government-subsidized policy research institute, the German Council on Foreign Relations:
Germany must not fall further into a French trap
International Herald Tribune 4/11 2003

"Elitens självintresse har förklätts till moral"
Anders Isaksson, DN Debatt 2/11 2003

 

Så betraktad blir utgången - 56 mot 42 - snarast rättvis. För varför skulle svenska väljare just nu i september 2003 bestämma sig för att lämna kronan för euron,?
När de stora euroekonomierna på kontinenten kämpade med svåra ekonomiska problem och visade ringa reformkraft medan svensk ekonomi gick hyfsat och de offentliga finanserna var i bättre skick.
DN-ledare 2003-11-02

 

Centerpartiets djupa splittring om EU-politiken visar sig tydligt när partiet ska ta ställning till det nya grundlagsförslaget.
EU-kritikerna under ledning av Hans Lindqvist kräver att få en diskussion med partiledningen inför beslutet om vallista inför nästa års EU-parlamentsval
DN 2003-10-30

About 100,000 people have marched through Berlin protesting against the German Government's far-reaching reforms to the welfare system.
BBC 2003-11-01

Carl Tham talar: Tyskland - ett land i kris?
ABF-huset, Fabian-salen, måndag 10 november 2003, kl. 18.00, Sveavägen 41

Duisenberg: "the danger [of unravelling the Pact] is certainly there and that would be a disaster for Europe.
EU Observer 2003-10-31

Varför ska svenska folket få säga sitt om EU:s nya konstitution i ett val som inte har något med saken att göra?
Och vad händer om folket säger nej?

Anders Jonsson, SvD 2003-10-30

Fears for Europe's future constitution increase as nervous national governments unpick the stitches
Very Important Article
Financial Times October 30 2003

Persson måste bromsa processen. Det är möjligt att de andra länder inom EU kommer att betrakta Sverige som ett besvärligt land, som sätter käppar i hjulet för ett snabbt beslut. Det må så vara.
Det handlar trots allt om det svenska folkstyrets möjligheter att påverka framtiden för den union vi är och bör förbli medlemmar i.
Aftonbladet 2003-10-29

Jacques Chirac ended two days of intense but fruitless talks with France's main political leaders yesterday still facing one of the most painful dilemmas of his long political career: whether or not to call a referendum to ratify Europe's new constitution.
Alain Juppé, the former conservative prime minister who now heads the UMP, said yesterday:
"I think it would be best, for a text of this importance, for the people to be allowed to express their view."
The Guardian 2003-10-30

What Is Wrong with the Proposed EU Constitution - And What Is the Alternative?”
Professor Roland Vaubel, University of Mannheim Mr. Göran Lennmarker, MP Professor Daniel Tarschys, Stockholm University
The Ratio Institute 28/10 2003

A BASIC “CONSTITUTIONAL” TREATY FOR THE EUROPEAN UNION - WITH COMMENTS pdf

The European Constitutional Group

I den svenska Europadebatten finns få fulare ord än "federalism". Det är märkligt eftersom federalister tillhör dem som är mest kritiska mot EU-centralism och slutenhet.
Är det på några områden världens länder borde ha mindre suveränitet och där samarbetsorgan som EU borde stå starka så är det i fråga om hur militära konflikter skall hanteras.
Maud Olofsson, Sydsvenskan 2003-10-26

 

- Antingen ändrar man den svenska grundlagen eller så går man inte med på det här fördraget, säger statsvetarprofessor Sverker Gustavsson.
- Vad jag sett finns inga skäl för grundlagsändring, säger statsvetarprofessorn Olof Petersson.
Anders Bolling, DN 2003-10-26

 

Johan Norberg, 30, är något så ovanligt som en svensk intellektuell som nått världsberömmelse utan att vara särskilt känd i sitt eget land.
Peter Wolodarski, DN 2003-10-25

 

Snart är det dags att rösta om EU igen
Mats Johansson, SvD 2003-10-26

 

Låt folket ta ställning till EU:s nya grundlag!
Håkan Larsson, Östersunds-Posten 22 oktober 2003

 

Vår tyngsta opolitiska sakkunskap inom såväl juridik som statsvetenskap konstaterar att EG:s grundlag strider mot vår egen grundlag
Så oerhört stark är vår statsministers ställning i svensk politik idag att inte ens i frågor som rör åsidosättande av grundlag ifrågasätts hans agerande av riksdagsmajoriteten

Björn von der Esch, Radions Klarspråk 2003-10-24

 

"Nationalstaten värd att värna"
Stefan Eklöf
, historiker och forskare vid Centrum för Öst- och Sydöstasienstudier vid Lunds universitet.
Sydsvenskan 2003-10-24

 

EU-kritiker hotar med egen lista till Europavalet
Margit Gennser och Nils Lundgren överväger en gemensam lista för EU-kritiker oavsett partifärg

SvD 24/10 2003

The Franco-German monster
The Economist 2003-10-23

Det kraftfulla nejet i folkomröstningen om EMU förklaras ofta som en akt av svenska folkets bristande verklighetsförankring, nationalistiska självgodhet, identitetskris etc. Men denna folkomröstning kan varken bortförklaras eller förtigas.
Agne Gustafsson, Sydsvenskan 2003-10-21

France on Tuesday reacted defiantly to a European Commission compromise proposal that would allow the rogue nation of the eurozone's public finances to escape an automatic fine for its breach of EU budget rules.
Financial Times, October 21 2003

Wibe kräver omröstning om EU-grundlag
Björn von der Esch(kd) vill också att frågan ska avgöras i en folkomröstning.

SvD 2003-10-21

Italy PM calls for easing of stability pact
Financial Times, October 22 2003

Direkt surrealistiskt blir det när man kan konstatera att den ekonomiska och monetära unionen över huvud taget inte finns i regeringsskrivelsen, och det trots att den intar en prominent plats i det författningsfördrag som statsministern skall underteckna i maj och som riksdagen därefter skall ratificera
I Sverige råder konsensus om att en folkomröstning inte behövs.
Men vi skall inte bortse från att ett avstående från en folkomröstning... innebär att vi återigen kommer att missa den möjlighet att förankra det europeiska samarbetet på bredden och djupet av vårt samhälle under den process som leder fram till att författningsfördraget träder i kraft.
Carl Bildt, veckobrev 20 oktober 2003

NATO allies held an extraordinary meeting Monday to discuss American concerns that the European Union might create a military structure separate from the alliance.
International Herald Tribune 2003-10-21

- Sannolikheten för att det godkänns i alla 25 länderna är i stort sett noll, förklarar den föredragande experten.
Jag har aldrig tidigare upplevt en så uppgiven stämning i Bryssel.

Rolf Gustavsson, SvD 19/10 2003

 

- Jag kan inte föreställa mig att vi ska bli klara i december, sade Göran Persson innan det var dags att slå sig ned vid middagsbordet på torsdagskvällen. Men nästa morgon sade han: - Jag utesluter inte längre att vi blir klara till jul.
- På lång sikt vet man aldrig vad som händer men det här fördraget kommer inte att landa i någon försvarsunion, sade Göran Persson.
DN 2003-10-19

 

EU har gett Polen uppgiften att hålla ordning på EU:s gräns mot öster
Polens gräns mot Vitryssland, Ukraina och Moldavien är 120 mil lång. Floden Bug, känd från andra världskriget, kommer att likna Rio Grande mellan USA och Mexiko. EU:s centrum borde flyttas från Bryssel och Strasbourg till Berlin och Warszawa
Gunnar Fredriksson, Aftonbladet 2003-10-06

The governing coalition in Germany has proposed freezing the level of retirement pensions in 2004 as a part of its economic reform package. Mr Schroeder admitted that the freeze effectively amounted to a cut in real benefits received by pensioners.
BBC 20/10 2003

Den demokratiska välfärdsstaten som tar hand om sina medborgare från vaggan till graven är nationalstatsprojektets "högsta (och sista?) form", enligt Hettne. Den nya "postwestfaliska" era vi är på väg in i söker andra organisatoriska lösningar på samhällsproblemen än nationalstatens begränsande.
Finns det några européer i egentlig mening, utöver Carl Bildt?
SvD-ledare 2003-10-19

 

Vad ska Europa vara?
I morgon träffas EU:s stats- och regeringschefer i Bryssel för att skriva en ny konstitution för Europa. Men vad är egentligen Europa, och framför allt; vad ska det vara?
Ledarsidans fyra fasta medarbetare tyder stjärntecknet i flaggan.

Expressen 2003-10-15
RE: Mycket läs- och tänkvärt

 

Johan Gernandt på Skandias bolagsstämma
Tomas Nicolin upprepade på stämman sin kritik mot optionsprogrammet; det kostar för mycket 400 Mkr eller 20 procent av vinsten och har för dålig koppling till prestationen. Men när han skulle tala tystades han av stämmans ordförande Johan Gernandt: ”Jag ber dig att inte ta upp detta. Styrelsen har signalerat att frågan ska komma tillbaka”, sa han upprepade gånger.
FinansVision 2002-04-18

We should all worry about the Euro-constitution
Catherine Meyer, Daily Telegraph 2003-10-17
Lady Meyer is co-chairman of Vote 2004, the cross-party campaign for a referendum on the constitution

Svensken får vänja sig vid att betala högre räntor än omvärlden, och det med sin egen lilla valuta.
en genomsnittlig medborgare i USA år 2000 var 42 procent rikare än en person bosatt i Sverige
SvD-ledare 2003-10-17

 

Det svenska nejet till euron är en stor besvikelse för alla dem som i likhet med Dagens Nyheters ledarsida önskar att Sverige är en aktiv och engagerad medlem i Europeiska unionen.
Om detta ska det inte hymlas. Hur kunde det hända, lyder då den givna frågan.

DN-ledare 2003-10-15

 

Den nya författningen som lär bli klar under vintern kommer visserligen att innebära nyheter, i huvudsak lägger man dock fast den ordning som redan gäller samt gör Unionen mer effektiv.
Det är en process som sköts bäst i riksdagen, som kan göra de avvägningar som behövs i ett så invecklat arbete. Att andra länder kommer att hålla folkomröstningar är inget skäl för Sverige att göra det.
DN-ledare 2003-10-15

 

Regeringens skrivelse kan tolkas som alltifrån ett hyllningsepos för unionen till ett farväl till Sverige som suverän stat.
Det här är Sveriges viktigaste framtidsfrågor. Nyss räknade jag till sex ledamöter i kammaren. Nu är vi inte så många längre.
Anf. 105 BJÖRN VON DER ESCH (kd):
Snabbprotokoll 2003/04:13 Onsdagen den 15 oktober 2003

 

UPPSALA UNIVERSITET REMISSVAR
Europeiska konventet om EU:s framtid
Sören Blomquist, Thomas Bull, Sverker Gustavsson 2003-08-27

The Italian Presidency will present a compromise proposal on the EU Constitution at a planned informal summit of EU heads of state and government in November.
The aim would be to present a final proposal at the EU summit and Intergovernmental Conference in December.
EU Observer 16/10 2003

Riksdagen debatterar förslag till ny EU-grundlag
Talman Björn von Sydow har beslutat att det blir debatt i riksdagen onsdagen den 15 oktober

med anledning av regeringens skrivelse om Europeiska konventet. Debatten inleds kl 1400 .

The second meeting of the IGC at the level of Heads of State and Government is scheduled for the morning of 16 October.
Italian Presidency website

"Därför säger vi nej till folkomröstning om EU:s nya grundlag"
Britt Bohlin, ordförande riksdagsgruppen (s), DN Debatt 14/10 2003

 

Alla försök att uppnå Utopia, att skapa den magiska harmonin under ledning av Platons elit, nazismens överlägsna ras, kommunismens proletariat, fundamentalismens gudsstat eller för den delen "folket" eller "allmänviljan" är dömt att sluta i förtryck
DN-ledare 15/10 2003 om Karl Popper och boken "The Open Society and Its Enemies"


October 10, 2003

Helt klart gick partierna inte i takt med opinionen. Folk litade inte på politikernas omdömen om Europas framtid, men varför är svårt att svara på just nu, säger Peter Esaiasson, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet
SvD 13/10 2003

At the moment, Denmark, Ireland, France, Luxembourg, the Netherlands, Spain, Portugal and the Czech Republic are set to have referendums.
It is also looking very likely in Italy, Belgium and Slovenia.

EU Observer 9/10 2003

EU-grundlagen kräver svensk grundlagsändring!
De partier som är positivt inställda till EU-samarbetet upprepar att det grundlagsförslag som skrivs är av mindre betydelse.
Mot detta står i stark kontrast statsvetenskaplig och juridisk expertis.

Man kan citera ur Uppsala universitets 9 september ivägsända remissvar till UD som konstaterar att den nya EU-grundlagen i princip kan slå all svensk grundlag över ända:
”Juridiskt synes en aktiv ratificering av artikel I-10 ge unionsrätten företräde även framför successionsordningen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen” (s 4).
Barometern 11/10 2003

As the heads of 25 nations sat round a table in Rome a week ago, the extraordinarily ambitious nature of the European project at last became apparent. The proposed constitution of the European Union will weld together nations as diverse as Finland and Portugal, Malta and Germany, Britain and Estonia.
Michael Prowse, Financial Times 11/10 2003

Som liberal halvfederalist hoppas jag på fortsatt integration och därmed sammanhängande subsidiär
maktöverföring på ett begränsat antal områden. Men befarar det värsta, att inget ändras
.
Mats Johansson , SvD 12/10 2003

 

Det var inte demokratin som segrade i folkomröstningen den 14 september,
i synnerhet inte den representativa demokratin vars grundläggande institutioner (partier, riksdag, regering) var de som besegrades.
Det som segrade var frikopplingen av makt från ansvar.

Göran Rosenberg, kolumn DN 11/10 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidigare senaste nytt - Earlier News