nejtillemu.com


Birgitta Swedenborg

Ordförande Junilistan

hennes sida Medborgare mot EMU

Junilistan


Krisen ger EMU-kritikerna rätt
Nils Lundgren, f d ordförande Junilistan, och Birgitta Swedenborg, ordförande Junilistan,SvD Brännpunkt 8 maj 2010


Tio tunga demokratiska skäl för att folkomrösta om EU-grundlagen.
Replik till Carl B Hamilton (fp)
Birgitta Swedenborg Europaportalen 18/3 2005


1. EU-grundlagen innebär en fundamental förändring av Sveriges statsskick.

2. Det är visserligen sant att detta gäller även idag på många områden och är en följd av medlemskapet i EU. Men svenska folket har aldrig medvetet godkänt detta

3. Riksdagen har, enligt grundlagen, inte rätt att överföra beslutsmakt som rör ”principerna för statsskicket” (RF 10 kap. 5 §).

4. Felet med EU-grundlagen är, enligt min och mångas uppfattning, att den ger alldeles för öppna och omfattande befogenheter till EU

5. En fråga av en så stor dignitet och som rör svenska folkets självbestämmande bör rimligen underställas svenska folkets godkännande för att bli demokratiskt legitimt.

6. I själva verket borde alla grundlagsändringar godkännas av folket i folkomröstning. Grundlagen anger nämligen de spelregler som folkets förtroendevalda har att hålla sig till.

7. Kravet på folkomröstning blir självfallet ännu starkare med tanke på att riksdagen inte är representativ för väljarna i denna fråga

8. Alternativet att låta väljarna ta ställning i ett vanligt riksdagsval, som har föreslagits av många som ogillar folkomröstningar men vill ge folket en chans att påverka, är ett mindre bra alternativ.

9. Direkt demokrati är ett viktigt komplement till den representativa demokratin och det finns ingen konflikt mellan de två metoderna att förverkliga tanken om folkstyre.

10. Ett av de viktigaste motiven för folkomröstningar, förutom att korrigera en oönskad politik, är att de stimulerar till en diskussion om frågorna mellan politiker och medborgare och mellan medborgarna själva.

Full text

Tio skäl emot folkomröstning om EU-grundlagen
Carl B Hamilton, folkpartiet, 3/3 2005

Mer om grundlagen

Top

Europaportalen


SNS-ekonomen Birgitta Swedenborg blir ett av dragplåstren för det nya partiet Junilistan i EU-parlamentsvalet i juni.
DN 10/3 2004

Det står klart sedan Studieförbundet Näringsliv och samhälle meddelat att hon ska vara tjänstledig över valet. - Det är viktigt att särskilja rollerna som forskningsledare vid SNS och som aktiv partipolitiker, säger vd Stefan Lundgren i en kommentar.


Tillbaka till startsidan