Home - Nytt - Index A till Ö - Statsvetare
EU-grundlagen - EU-val 2004

Medborgare för folkomröstning - Folkomröstning.nu
Junilistan - Nytt Europa -

Lär av Blair!
Till och med i Irak kommer de få folkomrösta om sin nya konstitution
FMS Göteborg kräver folkomröstning om EU-konstitutionen
Pressmeddelande Fria Moderata Studentföreningen i Göteborg 04-04-22

I tisdags meddelade Storbritanniens premiärminister Tony Blair att även britterna kommer att folkomrösta om EU-konstitutionen, i likhet med de sju länder som redan beslutat sig för detta.
“Det är otroligt glädjande att Tony Blair äntligen har tagit sitt förnuft till fånga och kommer låta sina medborgare folkomrösta om EU-konstitutionen. Jag tycker absolut att vi bör hålla en folkomröstning även i Sverige. Att fråga folket om deras mening innan ett konstitutionellt fördrag skrivs under ett är ett demokratiskt minimikrav.” säger Anders Nyman.

I Sverige är tyvärr såväl socialdemokraterna som de borgerliga partierna emot kravet på folkomröstning trots att konstitutionen innebär ökad överstatlighet och en omfattande förändring av statens uppbyggnad.
“De borgerliga och socialdemokraterna borde skämmas för att de försöker tvinga in Sverige i något som mer och mer liknar en superstat utan att fråga folket först. Folkomröstning är inget omrimligt krav, till och med i Irak kommer de få folkomrösta om sin nya konstitution” avslutar Nyman

Fria Moderata Studentföreningen i Göteborg är en partipolitiskt obunden liberal studentförening.
FMS Göteborg är ansluten till Fria Moderata Studentförbundet (FMSF)
Anders Nyman Ordf. FMS Göteborg 070- 449 22 44