Home - Nytt - Index/Search - Statsvetare
EU-grundlagen - EU-val 2004

Medborgare för folkomröstning - Folkomröstning.nu
Junilistan - Nytt Europa - EU Observer

Medborgare mot EMU


Hur skall förslaget till ny EU-grundlag behandlas i Sverige?

Aftonbladet
Det franska politiska etablissemanget vill, trots riskerna och trots erfarenheterna av den ytterst knappa ja-segern om Maastrichtavtalet 1992, förankra EU:s traktat i folkomröstning.
De stora svenska partierna vågar inte pröva författningsfrågan ens i den kommande valrörelsen.
Aftonbladadet ledare 7/3 2005

Om det inte ska hållas en folkomröstning borde konstitutionsfrågan ställas till medborgarna i ett ordinarie riksdagsval. I enlighet med svensk parlamentarisk tradition ska konstitutionella frågor avgöras av två parlament med ett val emellan.
Aftonbladet ledare 27/2 2005Carl Fredrik Bergström
Docent i Europarätt, tillförordnad chef för Svenska Institutet för Europapolitiska Studier, Sieps.
Riksdagens beslut om EU:s nya konstitutionella fördrag bör tas först efter nästa val, inte redan i höst som regeringen och de borgerliga oppositionspartierna gjort upp om.
SvD 26/2 2005, reporter Mats Hallgren


Carl Bildt: Vi har inte tillräckligt mandat
/för att i riksdagen fatta beslut utan folkomröstning om EUs grundlag/
Carl Bildt hos Göran Rosenberg i TV4 2/12 2003


Dagens Nyheter
Skjut upp den parlamentariska ratificeringen till efter valet 2006.

DN ledare 22/2 2005


Rolf Englund

Hur skall förslaget till ny EU-grundlag behandlas i Sverige?

Beslutet skall naturligtvis fattas av riksdagen. Frågan är om riksdagen skall fatta beslutet utan att dessförinnan höra folket.

Detta kan ske genom folkomröstning eller genom riksdagsval.

Vad som är fullständigt oacceptabelt är att den nu sittande riksdagen, vald utan att frågan om EU-grundlagen behandlades i valdebatten, skall fatta beslutet.

Detta är emellertid vad samarbetspartierna - kollaboratörspartierna - socialdemokraterna, moderaterna, folkpartiet, kristdemokraterna och centern har kommit överens om.

Deras lika fiffiga som djupt odemokratiska plan, ovärdigt till och med demokratin i Katrineholm, är att riksdagen under den brådaste julhandeln nu i december skall klubba igenom EU-grundlagen som innebär ett stort och svårreversibelt steg mot att göra Sverige till en delstat i ett snabbt framväxande Europas Förenta Stater med gemensam valuta, gemensam utrikespolitik och gemensamt försvar, utanför Nato.

Rolf Englund 16/3 2005

Om det inte skall hållas folkomröstning, skall det då göras grundlagsändring med mellanliggande val?
Rolf Englund, inlägg DNs ledarsida 11/5 2004


Björn von der Esch, Margit Gennser m fl
I nuvarande riksdag finns en betryggande majoritet för att säga ja till EU-konstitutionen. Vad få vet är emellertid att det enligt regeringsformen endast krävs 25 procent av ledamöterna för att förkasta det hela. Efter ett riksdagsval, med nya kandidater, och kanske nya partier, kan detta antal lätt uppnås. Och detta är förmodligen ett skäl till att man redan före nästa val vill lotsa konstitutionen genom den nuvarande riksdagen.
Brännpunkt 5/2 2005


Sverker Gustavsson: det borde krävas ett beslut om grundlagsändring i Sverige, vilket innebär krav på två likalydande riksdagsbeslut med val emellan.
Debatt ordnad av Palmecentret 2004-10-21

Mer av Sverker Gustvsson


Nils Lundgren:

En folkomröstning ger de bästa förutsättningarna för bred debatt och folkbildning. Ett sämre, men från demokratisk synpunkt ändå acceptabelt, alternativ är att riksdagen tar beslut om EU-grundlagen efter valet 2006, så att frågan kan komma upp till debatt i en valrörelse.
Nils Lundgren Dala-Demokraten 2005-01-31 och Länstidningen Östersund 2005-02-01.


Olof Ruin
Uppskjut riksdagsbehandlingen av EU:s grundlag till efter de allmänna valen i september 2006

Olof Ruin DN Debatt 18/12 2004


Lars Pålsson Syll
Socialdemokraterna och de fyra ja-partierna har i dagarna enats om att förslaget till ny EU-konstitution ska klubbas i riksdagen lagom till jul nästa år.
Lars Pålsson Syll, professor i samhällskunskap vid Malmö högskola och ledamot av Junilistans förtroenderåd,
Västerbottens-Kuriren

Detta är olyckligt och visar bara alltför tydligt att Göran Persson och de borgerliga partiledarna till skillnad från exempelvis Chirac och Blair inte är beredda att utöva ledarskap och saknar mod att i öppen kamp hoppas kunna övertyga folket om riktigheten i deras uppfattning. Ur ett demokratiskt perspektiv är detta ställningstagande uttryck för en förfelad och elitär demokratisyn.


Krister Thelin
Låt väljarna på valdagen nästa år få säga ja eller nej till EU-konstitutionen.

Krister Thelin är domare i Internationella krigsförbrytartribunalen i Haag, kolumnist på SvD:s ledarsida och var moderat statssekreterare i justitiedepartementet 1991–1994.
Krister Thelin kolumn SvD ledarsida 2/3 2005


Anders Wijkman
Personligen vill jag förorda att beslutet i Riksdagen kommer efter valet år 2006.

Anders Wijkmans Nyhetsbrev 3 februari, 2005
Grundlagen