Home - Nytt - Index/Search - Statsvetare
EU-grundlagen - EU-val 2004

Medborgare för folkomröstning - Folkomröstning.nu
Junilistan - Nytt Europa - EU Observer

Medborgare mot EMU

Krister Thelin

Krister Thelin är domare i Internationella krigsförbrytartribunalen i Haag och lagman vid Hovrätten över Skåne och Blekinge, samt kolumnist på SvD:s ledarsida och och var moderat statssekreterare i justitiedepartementet 1991–1994.


Låt väljarna på valdagen nästa år få säga ja eller nej till EU-konstitutionen.
Krister Thelin är domare i Internationella krigsförbrytartribunalen i Haag, kolumnist på SvD:s ledarsida och var moderat statssekreterare i justitiedepartementet 1991–1994.
Krister Thelin kolumn SvD ledarsida 2/3 2005


Vi bör sträva efter ett EU som förbundsstat, ett USE
Krister Thelin. Barometern 29/11 2003


Låt väljarna på valdagen nästa år få säga ja eller nej till EU-konstitutionen.
Krister Thelin är domare i Internationella krigsförbrytartribunalen i Haag, kolumnist på SvD:s ledarsida och var moderat statssekreterare i justitiedepartementet 1991–1994.
Krister Thelin kolumn SvD ledarsida 2/3 2005

Krister Thelin är domare i Internationella krigsförbrytartribunalen i Haag och lagman vid Hovrätten över Skåne och Blekinge, samt kolumnist på SvD:s ledarsida och och var moderat statssekreterare i justitiedepartementet 1991–1994.

Om förslaget till EU-konstitution talas det mindre, men desto mera om formerna för dess beslutande. Senast har Spanien sällat sig till dem som i folkomröstning antagit vad också svenska representanter en gång arbetat fram.

Visst, konstitutionen är ytterst ett rättsligt instrument som inte lämpar sig för lättläsning. Men den går att förklara och pekar mot en tydligare maktdelning, där såväl federalister som konfederalister (nationalstatskramare) får sitt.

Brända av förrförra årets nej till euron och med dålig tilltro till sin egen pedagogiska förmåga har regeringspartiet och den borgerliga Alliansen beslutat att folket inte ska höras denna gång. Det är en miss. Om frågan om folkomröstning överlämnas till nej-kramarna, förstärks bara glapprummet mellan elit och folk i synen på EU.

Vi EU-vänner, med eller utan federalistiska böjelser, bör i stället också i Sverige välkomna en folkomröstning. Det är ett utmärkt tillfälle att vidga debatten och förklara vad EU är, vad konstitutionen står för och varför Sverige fortfarande bör vara med och forma EU:s framtid.

Att det inom ja-partierna finns betydande nej-opinioner är inget tillräckligt skäl att i en så betydelsefull fråga huka och gömma sig bakom riksdagens formella representativitet, tvärtom.

Lyckas nämligen inte ja-partierna övertyga sina väljare om värdet med EU, så bör vi inte heller vara med i klubben.

Alltså, låt väljarna på valdagen nästa år också få säga ja eller nej till EU-konstitutionen.Carl Bildt: Vi har inte tillräckligt mandat
/för att i riksdagen fatta beslut utan folkomröstning om EUs grundlag/
Carl Bildt hos Göran Rosenberg i TV4 2/12 2003

Jag håller med Margot /Wallström/ i grunden. Detta är en fråga som till och med bättre skulle behandlas i riksdagsvalen. Problemet är att vi i Sverige inte har gjort det.
Vi har inte tillräckligt mandat. Det är ett dilemma.


Grundlagen

Mer av Krister Thelin

Början på sidan

Tillbaka till startsidan