Om Margit Gennser

Senaste nytt

Apoteken

ATP

EMU
Mer om EMU

KontaktVälkommen till Margit Gennser

Margit Gennser, ordförande
Medborgare mot EMU


Mer om Margit Gennser

Margit Gennser Blog


Margit Gennser var moderaternas ledamot
Pensionsöverenskommelsen är det mest långvariga och stabila blocköverskridande samarbete Sverige har haft på senare decennier.
Den var ett svar på 90-talskrisen och ett problem som fem partier kände av och erkände. Det förpliktar än i dag.
DN-ledare 26 november 2014


Margit Gennser lämnar moderaterna
De ”nya” moderaternas politik har blivit allt mer principlös.
Att rättsstaten måste bygga på fasta grundläggande spelregler uppfattas inte längre som viktigt.
Kortsiktighet och ekonomism har blivit politiskt rättesnöre.
Att vara politiskt hemlös är i dag bättre än att vara moderat.
Margit Gennser, pressmeddelande 2009-05-25

Hon var en av konstruktörerna av den stora pensionsuppgörelsen


Låt oss rösta om EU-konstitutionen
Margit Gennser, Björn von der Esch och Rola Brentlin, Västerviks-Tidningen 2008-01-23

Anf. 170 MARGIT GENNSER (m):
Fru talman! Först vill jag yrka bifall till reservationerna 1 och 3. Detta är mitt sista anförande i Sveriges riksdag, och jag hade önskat att jag inte hade behövt hålla det.
Ändringarna i regeringsformen innebär att riksdagen successivt kan avhända sig det mesta av sin beslutsmakt till EU, vilket innebär att främmande politiker utan någon bindning eller mycket ringa bindning, kunskap eller något ansvar inför oss svenska medborgare kommer att bestämma i mycket hög grad om vår politik och besluta om våra lagar.


Margit Gennser (m) blir knappast landshövding, även om hon gör sin sista mandatperiod.
Gennser deklarerade sturskt att omsorgen om rättssäkerheten krävde att hon röstade nej, även om partipiskan påbjöd att hon inte tog ställning i valet mellan EU och rättsstaten.
Gennser är klartänkt och självständig. Hon oroar sig inte för att bli mobbad på EU:s middagsbjudningar. Hon är inte i början av en broilerkarriär med vittring på makten. Hon är, kort sagt, Morgan Johanssons raka motsats.
Och hon talar i fullständiga meningar.
Johan Hakelius i SvD 2002-05-31


Pressmeddelande
2001-09-28

Den moderata riksdagsledamoten Margit Gennser (m) Malmö, meddelade i dag fredag att hon inte kommer att kandidera i nästa års riksdagsval.

- Det moderata partiets och min syn på EMU och EU:s framtida utveckling går inte att förena, vilket också provvalsresultat har visat.

Klicka här för hela pressmeddelandet


”Jag älskar att äga”
är ett utrop som syns allt mer ute i stan på T-shirts, knappar, streamers. Det är unga moderater som är ute för att göra reklam för ägandet.


Socialminister Engqvist ser vinstintressen som något ont i samband med sjukvård.

Den rätta medicinen/Timbro

De galopperande sjukförsäkringskostnaderna

Sjukförsäkringen i Schweiz


Låt löntagarna välja om de vill ha 30 karensdagar i stället för en
Självständiga individer är receptet mot det sjuka Sverige
Margit Gennser, ledamot i RFV:s styrelse, och Timbros chefekonom Fredrik Erixon
SvD Brännpunkt 5/11 2004