Pressmeddelande
2001-09-28

Den moderata riksdagsledamoten Margit Gennser (m) Malmö, meddelade i dag fredag att hon inte kommer att kandidera i nästa års riksdagsval.

- Det moderata partiets och min syn på EMU och EU:s framtida utveckling går inte att förena, vilket också provvalsresultat har visat.

- Jag har under många år varit den enda i den moderata riksdagsgruppen som offentligt varit emot en svensk anslutning till EMU och EU:s överstatliga utveckling till en statsbildning, där Sverige och andra länder i praktiken skulle bli delstater.

- Det finns gränser för hur stora skillnaderna i en så för vårt land avgörande fråga kan vara mellan en riksdagsledamot och partiet, som inte varit intresserad av att belysa problemen i en djupare och mer nyanserad debatt. Jag anser inte att jag bör stå på en lista för ett parti som i denna fråga har en så från min egen uppfattning annorlunda åsikt, säger Margit Gennser.

Margit Gennser avser att kvarstå i moderata samlingspartiet och i riksdagen till mandatperiodens slut. Hon har suttit i riksdagen för moderaterna sedan år 1982.

Tillbaka till EMU-sidan

Tillbaka till hemsidan

Tillbaka till nejtillemu.com