EU-valet 2009

Folkomrösta

Grundlagen

Spricker

Snabbkurs om EMUNews Home

nejtillemu.com


Spelar det någon roll vilka som skickas till Bryssel?


- Ett av de avgörande argumenten för mig mot en federal utveckling är att
jag inte tror att det kommer att gå att skapa ett europeiskt parlamentet som kommer att upplevas som legitimt som lagstiftare av folkflertalet i Europa.

Göran Persson DN 19/1 2003Bilden är ur en broschyr utgiven av Sveriges Riksdag
Den är en talande symbol för riksdagens plats - under EU


If you want to understand what is happening to the European Union’s constitution, the EU flag is a good place to start.
European leaders will agree to delete references to the flag in the constitution.
Everybody knows the flags will keep flying.
The words in the constitution will change. But the substance will remain the same.
Gideon Rachman, Financial Times June 12 2007


The European Parliament is considering flying the EU flag and playing the EU anthem more often in its own buildings
as a message to member states who have scrapped the union's symbols from the proposed new EU treaty.

The parliament on 11 July adopted its opinion on the EU's reform treaty But the EU assembly also "regrets" drafting changes in the new style treaty.
EU Observer 11/7 2007

Mer om flaggan och EU:s symboler


Det spelar roll vilka som skickas till Bryssel, skrev Per Gudmundson på SvD:s ledarsida 14 maj 2009.

Han hade varit i Åkersberga och lyssnat på Gunnar Hökmark, moderat toppkandidat, Stefan Fölster, chefekonom på Svenskt Näringsliv och debattören Johnny Munkhammar, som numera engagerat sig i Moderaterna.

Fölster och Munkhammar har skrivit en bok, "Sköna Europa" (Kalla kulor förlag)
där de argumenterar för "ett reforminriktat EU".

I ett inlägg på Newsmill beskriver författarna sitt budskap under rubriken "Europa behöver mer kapitalism och mindre politisk styrning".

De ser, enligt Gudmundson, en risk med överstatlighet och likriktning, "när det ju är i Europas mångfald av olika kulturer och samhällsmodeller som framgångsreceptet legat hittills".

De vill se EU som ett löst förbund av fria stater och inte en mekanism för tvingande sociala regleringar, därför att fria stater, precis som fria individer eller fria företag, tävlar mot varandra i en kapplöpning mot toppen.

Fölster och Munkhammar påstås hävda att fortsatta framsteg i EU är beroende av politiker som ser skillnad mellan statliga angelägenheter och överstatliga, och som ser att EU ska vara en garant för individens rätt mot överheten, och inte tvärtom.

Enligt referatet "förenas de två författarna förenas med Hökmark på scenen under frågestunden. Stämningen är god."

Mer om Stefan Fölster

Mer om Johnny Munkhammar


Per Schlingmann, m: Vi är inga socialdemokrater i EU
2009-05-15
Det finns stora skillnader i synen på europeisk politik mellan socialdemokrater och moderater.
Vi är oeniga om den ekonomiska politiken, energin och klimatfrågan
http://newsmill.se/artikel/2009/05/15/vi-ar-inga-socialdemokrater-i-eu

- Konflikten mellan de poliska alternativen kokar ned i två kärnfulla frågor.
Ska vi föra en ansvarsfull ekonomisk politik eller ska vi knäcka statsfinanserna?
Vill vi att klimatutmaningen ska lösas tillsammans med andra länder eller kan vi lösa den själva?
frågade Schlingman med ett väljarförakt som får allt politikerförakt att förblekna.


Agendas partiledardebatt var aviserad som en debatt inför EU-valet
Många måste ju ha resonerat som Fredrik Reinfeldt. Eftersom man inte kan påverka EU särskilt mycket med sin röst är det inte så rationellt att lägga ned nästan två timmar på en debatt som antagligen inte handlar om något konkret.
Den sista kvarten som skulle handla om EU blev precis som förväntat:
den handlade inte om någonting konkret utan tog upp ett löst resonemang om varför det var viktigt att rösta den 7 juni.

Full text


Början på sidan - Top of page