Stabilitetspakten

Stabiliseringspolitik

Spricker

Snabbkurs om EMU

Frankrike

Tyskland

Anders BorgNews Home

nejtillemu.com


Anders Borgs plan


Anders Borgs plan för balans i EU-ekonomin
Mats Hallgren, Svde24 2009-07-07

För att mildra den pågående ekonomiska krisen har EU-länderna beslutat om mycket kostsamma åtgärder för att stimulera tillväxten. Sammanlagt är det 400 miljarder euro som pumpats in i ekonomierna.
Omfattningen uppskattas till motsvarande 4 procent av BNP.

Stimulanspaketen har dock lett till kraftigt stigande budgetunderskott och växande statsskulder. Flertalet länder får i år budgetunderskott på över 3 procent av BNP och statsskulder på över 60 procent av BNP. Därmed bryter länderna mot den så kallade stabilitetspakten, som föreskriver överskott eller nära balans över en konjunkturcykel.

Under hösten vill Anders Borg att man ska enas om att återupprätta respekten för stabilitetspakten, som nu befinner sig i ett slags undantagsstillstånd. EU-kommissionen ska föreslå tidsplaner för hur länderna ska pressa ner underskottet under ”straffgränsen” 3 procent av BNP och därefter nå balansmålet.

Sverige har stöd från Tyskland och dess socialdemokratiska finansminister Peer Steinbrück. Även den brittiska kollegan Alistair Darling står bakom det svenska synsättet, åtminstone i princip.
Frankrikes president Nicolas Sarkozy däremot anser inte att det nu är tid att planera för åtstramning, trots att Frankrike i år går mot ett underskott på över 7 procent av BNP och en statsskuld över på 80 procent av BNP.

Full text


Början på sidan - Top of page