Annika Ström Melin

Per Gahrton

Det är långt till 2010

Folkomröstningen 2003
Medborgare mot EMU

Folkomrösta

Valet till EU-parlamentet 2004News Home

nejtillemu.com


Vem hade kunnat tro att Per Gahrton, Stefan Fölster och Johnny Munkhammar skulle vara överens i så mycket?


De två böckernas författare, Per Gahrton, Stefan Fölster och Johnny Munkhammar,
delar en kritisk grundinställning till en hel del företeelser i dagens Europeiska union.
Annika Ström Melin, SvD Kultur 26/5 2009

Fölster och Munkhammar vill få bort jordbruksbidragen och hoppas på fortsatt utvidgning av EU och i tio punkter sammanfattar de sina förslag för ett ”Mångfaldseuropa” där de vill få bort allt som luktar ”centralplanering och reglering” i unionen.
Författarna tycker inte ens att det är avgörande att Lissabonfördraget kommer på plats. (kurs. här)
De anser att EU kommer att fortsätta att fungera ”rimligt väl ändå”.

Efter många års aktivt motstånd förklarar Per Gahrton i boken Befria EU! att det inte är en ”framkomlig väg” att kräva Sveriges utträde ur EU.
Han presenterar istället en lång rad förslag som syftar till att förvandla unionen till en politiskt mer utspädd organisation.

Så långt är han ganska överens med Stefan Fölster och Johnny Munkhammar i Sköna Europa . Kanske är det löst sammanhållna statsförbundet den mest framgångsrika modellen för EU?
frågar sig författarna
utan att ge ett definitivt svar.

De två debattböckerna är intressant läsning. Ändå går det inte att komma ifrån att det också är en smula frustrerande att resonemangen ofta begränsas av formen, som ibland mest liknar plakat i ett demonstrationståg.

Fölster och Munkhammar pläderar för ökad konkurrens på arbetsmarknaden ... Men vad ska Europa göra av de motsättningar som uppstår när arbetslösa sitter på puben och tittar på när arbetare från annat land utför deras jobb till lägre löner?

Det skulle också ha varit välgörande om Per Gahrton hade redovisat något av de kval som rimligen måste ha föregått ståndpunktsbytet i EU-frågan.
Men han argumenterar nästan lika trosvisst som förr i världen

Full text


Början på sidan - Top of page