Mona och Wanja
Margot och UrbanBaltikum

Margot Wallström

Wanja

När och hur spricker EMU?Senaste Nytt

nejtillemu.com


"Det är förvånande att de som sitter i styrelsen för ett av Sveriges ledande pensionsbolag inte bättre förstår pensionsfrågor."


Det är tragikomiskt att styrelsen för ett pensionsbolag efter en veckas utredning
inte kan ge klara besked om förre vd:ns pension.
Nu tvår styrelseledamöterna sina händer men årsredovisningarna ger klara besked.
Fredrik Braconier, SvD Näringsliv 2009-03-31

Pensionsbolaget AMF förtjänar beröm på en punkt. Förmåner till ledande befattningshavare smusslas inte undan.
Årsredovisningar under senare år har ägnat saken inte mindre än fyra sidor inklusive lättlästa tabeller.

Detta är desto mer imponerande eftersom AMF bara har två ägare, LO och Svenskt Näringsliv.
Problemet är att dessa två ägare inte tycks ha ägnat de föredömligt pedagogiska uppställningarna någon uppmärksamhet.
Ty här finns siffror som borde ha varit larmsignaler för även trötta styrelseledamöter.

De senaste fem åren har 48,5 miljoner avsatts till Elmehagens pension, enligt redovisningarna

Nu tvår alla sina händer. Ingen har riktigt förstått eller vetat.

Sant är att AMF har haft giriga direktörer som gjort moralisk bankrutt när de själva skyddade sina pengar på andras bekostnad.
Lika sant är att styrelsen år efter år undertecknat redovisningar som svart på vitt beskriver miljonrullningen till dessa direktörer.

Full text


AMF Pensions förre vd Christer Elmehagen menar att
Lundby-Wedin och övriga styrelsen försöker undkomma det ansvar som de har som styrelseledamöter.

Ekot 30/3 2009

– För det första så tycker jag att mot bakgrund av Wanja Lundby-Wedins och Göran Tunhammars utspel här nu så försöker man blanda bort korten och smita från sitt ansvar genom att göra ett antal diffusa uttalanden om att de är vilseledda.

– Det finns ju liksom ingen tvekan om att mina avtal är styrelsens avtal och dessutom finns det ju tydlig dokumentation, jag har ett anställningsavtal undertecknat från 2004 där mitt pensionsavtals innehåll framgår tydligt och också vilken tid det löpte över.

Han säger också att det är förvånande att de som sitter i styrelsen för ett av Sveriges ledande pensionsbolag inte bättre förstår pensionsfrågor.

Full text


- Vi är ju ansvariga för det som har inträffat.
Jag för min del kommer att ta upp frågan om våra styrelseledamöters ansvar,
inklusive mitt eget, när arbetsutskottet träffas.
Urban Bäckström, Ekot 30/3 2009


Wanja och Tunhammar, Urban och Ebba Lindsö
Rolf Englund blog 2009-03-30


Vi har enats om att skapa ett fristående ekonomiskt råd om euron införs i Sverige
Wanja Lundby-Wedin, ordförande LO, Göran Tunhammar, vd Svenskt Näringsliv

DN Debatt 1/9 2003


Ebba Lindsö stöttar Wanja Lundby-Wedin
LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin får stöd från Svenskt Näringslivs före detta vd, Ebba Lindsö,
som också var styrelseledamot i AMF när besluten om Christer Elmehagens miljonpension togs.
Expressen 25/3 2009

Enligt Ebba Lindsö var det inte styrelsen i AMF pension som fattade beslutet om att höja den avgående vd:n Christer Elmehagens pension, – Det här var ett beslut som fattades av ersättningskommittén och avsikten var inte att höja några pensioner, säger Ebba Lindsö, till Ekot.

Enligt Ebba Lindsö fick styrelsen endast en kort och summarisk sammanfattning av hur Christer Elmehagens nya pensionsavtal hade utformats.

– Att ställa frågor om sådant här kan ibland uppfattas som väldigt provocerande, särskilt om man som i det här fallet hade delegerat det här ansvaret till ersättningskommittén, säger Ebba Lindsö till Ekot.

Full text

Intervjun med Ebba Lindsö i Ekot


Hur viktigt är det att VD:n för Svenskt Näringsliv är uttalat positiv till en svensk övergång till euro?
"Det är helt avgörande. Något annat är inte tänkbart. Det är inte lämpligt att uttala sig skeptiskt om EMU.
Ebba Lindsös jobb är att göra, inte att tycka", säger Jens Spendrup

Ebba Lindsö väljer att inte svara på några frågor.
"Jag är TT-chef i dag. Göran Tunhammar är VD för Svenskt Näringsliv. I övrigt har jag inga kommentarer", säger hon.
DI 18/3 2003


Utanförskapet alltför dyrt
Göran Tunhammar, vd, Svenskt Näringsliv Agneta Dreber, vd, Livsmedelsföretagen Mats Hulth, vd, Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare
SvD Synpunkt 2002-11-18


Början på sidan - Top of page