Portalen Folkomröstning.nu

Socialdemokratiska EU-kritiker

Sören Wibe

Göran Persson, EMU och Federalismen

Medborgare för folkomröstningNews Home

nejtillemu.com


EU utvecklas mot överstatlighet


Lavaldomen i Vaxholmsfallet är bara det senaste exemplet på att EU-projektet syftar till att förvandla Europas oberoende nationalstater till ett federalt Storeuropa.
Det betyder att den socialdemokratiska partiledningen har svikit sina väljare eftersom man alltid lovat att motarbeta att EU utvecklas mot överstatlighet.
Sören Wibe, DN Debatt 2008-04-16

På söndag i nästa vecka har föreningen Socialdemokratiska EU-kritiker sitt årsmöte. Jag avgår då efter tio år som ordförande. Samtidigt lämnar jag partiet.

Lavaldomen i Vaxholmsfallet avslöjade att socialdemokratin under lång tid fört arbetarrörelsen och svenska folket bakom ljuset.

Det finns en gräns för hur mycket den egna övertygelsen kan avvika från den officiella partilinjen.

För min del nåddes den gränsen i samband med Lavalfallet i EG-domstolen. Det gavs många löften i samband med omröstningen om medlemskap 1994, men inget var heligare än det om strejkrätt och kollektivavtal. I partidokument och i officiella handlingar upprepades att medlemskapet var riskfritt: "Frågor om bland annat löner och stridsåtgärder, till exempel strejker, skall inte beslutas på EU-nivå", skrev man då från UD:s sekretariat för Europainformation.

Utan denna garanti hade svenska folket aldrig röstat ja den gången för 14 år sedan.

Inga speciella svenska krav lades fram när Lissabonfördraget slutförhandlades 2007, vare sig av den förra socialdemokratiska regeringen eller den nuvarande alliansregeringen. Inte ens frågan om Sveriges deltagande i EMU fördes på tal, trots folkomröstningsresultatet.

Flera socialdemokrater med hög integritet - Arne Kjörnsberg, Bo Bernhardsson, Morgan Johansson - påpekade att partiet hade de maktmedel som fordrades för att kullkasta Laval-domen. Partiet kunde (och kan!) vägra ratificera Lissabonfördraget, om inte Sverige fick de nödvändiga garantierna för vår arbetsmarknadsmodell. Detta skulle räcka. Men icke, efter en tankepaus förklarade partiledningen att Lissabonfördraget skulle ratificeras, ingen folkomröstning skulle hållas, och så - som grädde på moset - kom påståendet att man genom att godkänna Lissabonfördraget i själva verket skulle undanröja Lavaldomen!

Höger mot vänster - sossar mot moderater, så har huvudtemat varit i EU-kampanjerna. Och visst finns det skillnader mellan högern och vänstern.
Men vad man inte gärna berättar om, är att den röda tråden i EU-projektet är att förvandla Europa från en kontinent med oberoende nationalstater till ett federalt Storeuropa.

Det är denna huvudinriktning som förklarar varför man skaffar sig egen valuta, egen president, egen utrikesminister och eget försvar. Kommission, EU-parlament och domstol formar inte EU för att bekämpa kapitalet, utan för att skapa en federal stormakt.

Allt har en och samma grund. Nämligen den maktöverlåtelse som i stort samförstånd mellan socialdemokratin och den borgerliga alliansen skett, från Sveriges riksdag till EU:s institutioner.

Full text


Början på sidan - Top of page