Ulf Dinkelspiel

Cecilia Malmström

Margot Wallström

Marit PaulsenNews Home

nejtillemu.com


Kenneth Kvist


EU Constitution
- Jag tror att man ska hitta ett helt nytt namn. Kanske något som innehåller solidaritet.
Eller Solutions United /"som Manchester United", sade Margot Wallström RE/
"I år är det 50 år sedan Romfördraget undertecknades. Vi samlas på Nalen 9 maj 2007"

Kommentar av Rolf Englund
Jag var där och lyssnade. Mötet öppnades av Ulf Dinkelspiel som sade sig vara särskilt glad över den breda representationen.
Bland dem han särskilt gladde sig år var vänsterpartisten Kenneth Kvist


Vänsterpartisten Kenneth Kvist:
På 80-talet förespråkade han fortsatta partikontakter med Östeuropa.
I dag är han EU-anhängare och öppnar till och med för att vissa skatter ska bestämmas i Bryssel
.
DN 4/10 2004


Riksdagen godkände maktöverföring till EU
Efter fyra timmars diskussion godtog riksdagen på torsdagskvällen med 248 röster mot 47 att beslutanderätt ska kunna överlåtas till EU i många fler frågor än hittills.
Ett andra riksdagsbeslut krävs efter valet i höst.
DN 2002-06-14 Reporter Anders Bolling

"Mandatperiodens mest avgörande beslut" eller "helt odramatiskt". Omdömena i torsdagens riksdagsdebatt om maktöverföring till EU spretade lika mycket som inläggen var snåriga.

Under debatten i kammaren kom märkliga allianser i dagen. Kenneth Kvist (v) gav hårda snytingar till miljöpartiets Per Lager, som enligt Kvist inte begripit vad beslutet innebär.

Moderaten Per Unckel förklarade varför hans parti ingått en ohelig allians med miljöpartiet.
- Det är egendomligt att så många partier tar så lättsinnigt på EU:s rambeslut, sade Unckel. Följdlagar måste presenteras innan riksdagen godkänner rambesluten. Vi får inte börja sladda på denna punkt.

Läs mer här


Början på sidan - Top of page