Home - News - Statsvetare - euron - Joschka Fischer - Ur Sunday Times
Tätare politiskt samarbete inom EU ”ska rädda den sjunkande euron”
Ur The Sunday Telegraph den 14 maj 2000-05-15

Den tyska och franska regeringen har kommit fram till att de ska rädda euron genom en fastare politisk integration, rapporterar Julian Coman och Tony Paterson från Berlin.

Efter en katastrofal vecka för euron med eurokursen fluktuerande kring 90 cents har framträdande ministrar i tyska och franska regeringarna kommit fram till att euron ska stärkas genom politisk handling.

Paris har varit missnöjd med Tony Blairs regering och vill nu knyta fastare band mellan Frankrike och Tyskland.. Blairs strid för flexibla arbetsmarknader avvisas med avsmak av den franske statsministern Lionel Jospin, som också är rasande på den s k ”pakten om tredje vägen” mellan Blair och Schröder. Därför ska mötet i Rambouillet fredagen den 19 maj återupprätta det fransk-tyska samarbetet.

Bland annat ska följande frågor diskuteras med utgångspunkt från ett radikalt tal av den tyske utrikesministern Joschka Fischer. Han kommer att kräva en ny konstitution för ”de europeiska medborgarna”, en vald president för hela unionen och radikala reformer av EU:s grundläggande avtal.

Fischer menade vidare att EMU måste kompletteras med en politisk union. I talet som arbetats fram tillsammans med den franske utrikesministern Hubert Vedrine framhöll Fischer:

- En spänning har uppstått mellan den monetära unionen å ena sidan och bristen på politiska och demokratiska strukturer på den andra. Denna spänning kan leda till en kris inom EU, om vi inte åtgärdar bristerna i den politiska integrationen och fullföljer hela unionsprocessen. Detta kräver en europeisk president och ett EU-parlamentet med två kamrar och mycket makt. Trots detta framhöll han att de nationella regeringarnas rätt ”ska garanteras” därför att ”nationalstaterna måste garanteras för att det hela ska accepteras av folken” och så fortsatte Fischer ”Detta säger jag för att jag vet att våra vänner i Storbritannien irriteras av tanken på en federation men jag kan i dag inte se något annat ord för det.”

Francis Maude brittisk skuggutrikesminister kommenterade Fischers uttalande på följande sätt: ”Nu har locket på EU superstats agenda blåst bort.. Mr Fischer kräver en europeisk federation med en europeisk president och ett europeiskt parlamentet som ska bestämma över oss britter. I motsats till Tony Blair är mr Fischer i alla fall ärlig om hur han ser på EU:s framtid.”

Idén att den monetära unionen skulle skapa krav på fortsatt politisk union var Jacques Delors bärande tanke. När euron sjösattes skulle unionen komma, det var Delors men också Kohl och Mitterand eniga om.

Det sjunkande värdet på euron tycks ha genererat det önskade resultatet men på grund av en oväntade utveckling.. ...I Tyskland, där väljarna lovades en stark euro, en lika stark som marken, anser enligt en undersökning 50 procent av tyskarna att de mist sin nationella identitet.(De har blivit lurade.).


Artikeln återfinns i original i Electronic Telegraph den 14 maj. Adress:

En fråga till svenska läsare: Varför förnekar förespråkare för valutaunionen att det finns ett fast samband mellan den ekonomiska och politiska unionen? Att säga ja till EMU är i princip att avskaffa vårt land som ett själständigt nation. Varför vågar man inte erkänna detta i debatten?


Carl Bildts kommentar till Joschka Fischer:
"Fischers tal kommer säkert att leda till rubriker av skräck i de anti-europeiska brittiska gatubladen."

Regeringskonferensen

Början på sidan

Tillbaka till startsidan