KonstitutionenNews Home

nejtillemu.com


"Alliansregeringens europapolitiska ambition
– att ”tillhöra det europeiska samarbetets kärna” –
innebär ett okritiskt bejakande av en EU-konstitution som i många stycken liknar ett socialdemokratiskt partiprogram."


Generationen borgerliga politiker som kämpade för EU-medlemskapet har inte förmått att förändra sin syn på samarbetet i takt med att EU ökat sin fokusering på att likrikta medlemsländerna och reglera näringslivet.
I generationen borgerligt sinnade personer som vuxit upp med unionen finns däremot många som är kritiska till denna utveckling inom EU.
Det skriver en rad yngre borgerliga politiker, däribland Niklas Wykman, ordf. MUF
Under rubriken "EU:s makt måste rullas tillbaka"
Expressen Sidan Fyra, 14/4 2007

Ska generationsklyftan i borgerligheten övervinnas bör regeringen ta detta tillfälle att lansera en europapolitik som betonar öppenhet, suveränitet, frihandel och flexibel integration. En politik som slår fast att europeiskt samarbete i högre grad skall vara mellanstatligt och som bejakar institutionell konkurrens.

Full text

EU har redan gått långt – för långt – i riktningen mot att bli en stat.
Det är dags för en ny tillbakarullning. Kommunismen och Sovjetunionen rullades tillbaka, ja till och med försvann.
Kunde man rulla tillbaka kommunismen skall man väl kunna rulla tillbaka EU.

Rolf Englund, Barometern 31/3 2004

Tyvärr verkar Muf ha valt en annan väg än den klassiskt borgerliga i frågan om EU:s konstitution.
Debatten om det nya fördraget inom EU är nödvändig, ett nytt fördrag är nödvändig.
Jag är dessutom en av dem som gillar det nya fördraget.
Magnus Andersson, Förbundsordförande CUF Europaportalen / 2007-05-24


Carl-Johan Westholm är även sekreterare i det mytomspunna Mont Pelerin Society, föreningen av liberaler som grundades av Hayek 1947.
- Du arbetar för att försöka få igenom en annan typ av konstitution än den som röstades ner i Frankrike och Holland.
Vad är det för fel på den?
Captus Tidning vecka 16 2007
Captus Tidning

Den handlar om hur makten ska utövas och olika rösträttsregler. Den är inte inriktad på att säkra frihet från politisk makt – vilket är något centralt i en klassisk konstitution. Det tråkiga är att detta har svärtat ner ordet konstitution, som annars är precis vad EU behöver. Att det saknas tydliga begränsningar gör ju att risken för mera centralisering och planekonomi ökar.

Carl-Johan Westholm


Det moderata ungdomsförbundet Muf fick inget gehör för ett nedbantat EU-fördrag
eller för att Sverige ska begära undantag för euron.

Under lördagen diskuterade den moderata stämman Europafrågor i Gävles konserthus.
Debatten blev stundtals hätsk mot de två muf: are som företrädde en EU-skeptisk hållning. Anders Selnes, Europaportalen / 2007-10-29


Början på sidan - Top of page