”Låna” av pensionen blir alldeles för dyrt
Margit Gennser, Dagens Industri 4/12 2004

Rädda socialförsäkringen genom att låna av pensionen, föreslår Robert Gidehag, Skattebetalarna, och Bijan Fahimi, Svenskt Näringsliv. ”Individen kan /redan i dag/ välja att gå i pension mellan 63 och 67 år” skriver de. ”Varför denna valfrihet endast i slutet av yrkeslivet?”

Statlig pension kan tas ut från 61 år. Någon lagfäst övre gräns för pensionering och rätten att tjäna in pension finns inte.

Vid tidigt uttag reduceras den årliga pensionen kraftigt. Pension vid 61 års ålder blir cirka 13 procent mindre per år för all framtid. En pension på 128 000 (10 700 kronor/månad) minskas till 111 360 (9 280 kronor/månad), om den tas ut vid 61 och inte 65 år. ”Pensionslån” redan i 40-årsåldern skulle bli ännu dyrare. Garantipensionen ska beräknas som om inkomstpensionen lyfts när pensionstagaren fyllt 65 år.

Det är logiskt. Garantipensionen ska inte kompensera ett förtida uttag. Ökad medellivslängd minskar dessutom de årliga framtida pensionerna. Den som är född 1990 bör pensioneras först vid 67 års ålder, inte 65, om dagens pensionsnivå inte ska sänkas.

Att låna av pensionerna är således dyrt och blir dyrare i framtiden. Det finns ingen gratislunch.

Bättre kunskaper och färdigheter skapar arbetstillfredsställelse, självförtroende och nya karriärmöjligheter. En ökad dynamik på arbetsmarknaden gynnar inte endast de ”starka” utan också ”outsiders” – de som ska hitta sitt första jobb eller blivit bortrationaliserade. Att investera i utbildning är oftast lönsamt för den enskilda, men det kräver likviditet.

Ett förvånansvärt enkelt sätt att lösa finansieringsproblemet är att tillåta valfri självrisk i sjukförsäkringen.

Kanske reagerar någon på titeln "Pensionsreformens andra steg". Förslaget gäller ju socialförsäkringen, inte pensionerna. Men de två systemen påverkar varandra. Att sjukskriva och pensionera har uppfattats som en ”lätt utväg” vid bland annat ökande arbetslöshet. Men det kostar, och det blir ålderspensionerna som i slutändan får svara för betalningen. Tidiga pensioner parat med sent inträde på arbetsmarknaden och ökad livslängd skapar en ohållbar ekonomisk ekvation.

"Pensionsreformens andra steg"

Full text i pdf-format