nejtillemu.com


Leijonborg
Nu ska en polisutredning genomföras där huvudfrågan är om Leijonborg talar sanning eller ljuger då han hävdar att han inget visste.
Kan han under den tiden fungera som minister? Skulle man kunna tänka sig honom i rollen som justitieminister?
Tanken svindlar! Men om han inte kan vara justitieminister, vad slags minister kan han i så fall vara?
Sanningen är väl att den största tjänst han kunde göra alliansen vore att avgå.
Torbjörn Tännsjö, DN Debatt 25/9 2006


EU-grundlagen är vår grundlag
med info om Lars Leijonborg om EU och EMU
Rolf Englund på internet 6/9 2006

Vad ska hända med den på is lagda EU-konstitutionen? Och varför är Sveriges riksdag och det svenska folket så ointresserade av att debattera EU-frågor? Det frågades det nyligen på websidan hos den statliga "Kommittén för EU-debatt".

En av anledningarna är säkert att det ännu inte riktigt sjunkit in hos den svenska allmänheten - inte ens hos våra riksdagsledamöter – att EU:s grundlag faktiskt numera är vår grundlag.

EU-medlemskapet har inneburit att Regeringsformen ger en falsk bild av hur Sverige styrs idag.All offentlig makt i Sverige kommer inte längre från folket, som det står i Regeringsformens portalparagraf. Riksdagen är idag inte längre ensam lagstiftare utan delar lagstiftningsmakten med EU:s ministerråd och EU-parlamentet. Högsta domstolen och Regeringsrätten är inte längre våra högsta domstolar. Det handlar om den beryktade plattläggningsparagrafen.

Och som Björn von der Esch påpelade i ett meningsutbyte i riksdagen med Thomas Bodström den 26/1 2006:- För en vecka sedan framkom det att också vår svenska straffrätt kan underställas EG-rätten.Lagar som inte har godkänts i denna kammare eller över huvud taget införlivats med vår straffrätt kan komma att tillämpas i svenska domstolar.

Bulgariska och rumänska åklagare skall kunna beordra svensk polis att gripa svenska medborgare i Sverige.

En som fattat något av detta är Anders Wijkman.

- Bryssel är redan i dag ett långt viktigare beslutsforum för många, viktiga frågor än Helgeandsholmen. Men att döma av diskussionerna inför höstens val kan man fråga sig om det över huvud taget pågår något organiserat samarbete på EU-nivå, i vart fall om Sverige deltar i detsamma. Europaperspektivet är som bortblåst från valdebatten. Stendött, klagade han på SvD Brännpunkt.

Det vore naturligt att partierna använde valrörelsen till att berätta om vilken linje de vill driva i de viktigaste EU-frågorna.Att fortsätta "mörka" vilka ambitioner partierna har inom EU-samarbetet vore ett svek mot väljarna, dundrade Anders Wijkman.

Men Anders Wijkman är EU-kramare. Tillsammans med sina kollegor Gunilla Carlsson och Cecilia Malmström arbetade de fram en rapport från Allians för Sverige om utrikespolitiska frågor. I rappporten påminns om att Alliansens partier stod bakom det förslag till nytt konstitutionellt fördrag som framtidskonventet arbetat fram och det sägs att det är viktigt att vi stödjer den fortsatta EU-utvidgningen.

- Det är positivt att förhandlingarna nu inletts med Turkiet och Kroatien. Det bästa sättet att hjälpa Turkiet vidare på den demokratiska vägen är just löftet att landet ska kunna bli medlem i EU.

Folkpartiet har i sitt program inför valet en besynnerlig inställning om EU.
Vi tycker, skriver man, att brottsbekämpning, miljöfrågor, frihandel och säkerhetspolitik bör hanteras gemensamt i EU. Däremot bör jordbrukspolitik, regionalpolitik, socialpolitik med mera hanteras av oss själva, i Sverige.

Jaha.

Men hur skall folkpartiet få med alla de andra medlemsländerna om de ändringar detta skulle kräva i nu gällande fördrag? Och om det inte går, vill folkpartiet då lämna EU? Oseriöst är ordet sade Bill.

Dessvärre är det inte första gången som folkpartiet är oseriöst om EU.

Lars Leijonborg och Cecilia Malmström skrev - hos Liberala Nyhetsbyrån på Europadagen den 9/5 2000:
- Fp-vision för framtidens EU: 40 medlemsländer, 800 miljoner invånare och debatter över språkgränserna Europa har för medborgarna blivit en lika självklar politisk nivå, som den egna kommunen eller egna nationen.

Det är naivism på högsta nivå. Det var väl Cecilia Malmström som skrev.
Men det var Lars Leijonborg som skrev under.

Lars Leijonborg har även visat andra prov på sitt dåliga omdöme och integritet.

Han gjorde Marit Paulsen, tidigare kommunist, till vice ordförande i folkpartiet.

Det var pinsamt att skåda när han i riksdagens talarstol visade upp en gammal pappersfemmasom nu är utbytt mot en mynt-femma och sade att ”Precis så odramatiskt kommer det att kännas om och när Sverige byter till euro-sedlar”.

På folkomröstningsdagen om EMU hade han den dåliga smaken att lova svenska folket att Anna Lindh skulle få pryda det svenska Euromyntet om det blev ett Ja.

Läs mer här

Valet i år gäller en riksdag som skall sitta till hösten 2010.

Under den tiden kommer EU:s grundlag att aktualiseras på nytt. Regeringarna väntas under 2009 på ett EU-toppmöte anta ett nytt förslag.

– Vi var för det förra förslaget och vi anser forfarande att det behövs ett nytt fördrag, som bör innehålla de centrala delarna från det förra förslaget. Det svenska beslutet kan tas av riksdagen, sade Anders Wijkman nyligen i en intervju med SvD-reportern Mats Hallgren.

Denna uppfattning, med smärre variationer, har också folkpartiets Cecilia Malmström, moderaternas Gunnar Hökmark och centerns Lena Ek.

Detta är att medvetet uttrycka sig oklart. Naturligtvis är det riksdagen som skall fatta beslut om EU:s och därmed Sveriges grundlag. Det frågan gäller är om riksdagen före sitt beslut om grundlagen skall anordna en folkomröstning, eller ej.

- Vi har inte tillräckligt mandat /för att i riksdagen fatta beslut utan folkomröstning om EUs grundlag/, sade Carl Bildt hos Göran Rosenberg i TV4 i december 2003:
- Jag håller med Margot /Wallström/ i grunden. Detta är en fråga som till och med bättre skulle behandlas i riksdagsvalen. Problemet är att vi i Sverige inte har gjort det. Vi har inte tillräckligt mandat. Det är ett dilemma.

Efter denna valrörelse kommer detta bristande mandat att kvarstå.

Partierna bör därför klart och entydigt deklarera att något beslut om den nya grundlagen ej kommer att fattas under den kommande mandatperioden.

Göran Persson har varit tydlig vad avser EMU. I Ekots partiledarutfrågning deklarerade han att vi kommer inte att aktualisera frågan förrän "perioden efter 2010".

De borgerliga partiledarna bör göra en motsvarande deklaration.

Logiken krävar att man inte antar grundlagen innan man har sagt ja till EMU, en av EU:s symboler.
EU förklarar självt på sin website:

- De europeiska symbolerna gör det möjligt att identifiera Europeiska unionen som en politisk enhet. Vid sidan av flaggan, hymnen, mottot och den gemensamma valutan (euron), betraktas den 9 maj (Europadagen) som en symbol för Europeiska unionen som politisk enhet.

Men det är just utvecklingen mot en Europeisk stat, där Sverige blir en delstat med två procent av befolkningen, som den nya grundlagen är ett instrument för.

När viktiga steg tas mot en sådan stat är det, oavsett om man giller en sådan utveckling eller ej,nödvändigt att medborgarna i medlemsländerna är införstådda med och stöder en sådan utveckling.

Det vore maktmissbruk av partierna att trumfa igenom vår nya grundlag utan att dessförinnangenom en folkomröstning försäkra sig om att beslutet inte står i strid med medborgarnas vilja.


Rolf Englunds artiklar om EU och EMU

Början på sidan