nejtillemu.com

Sverige befinner sig i en rättslig situation som är så osannolik att vare sig politiker eller övriga medborgare förmår till fullo inse vad som hänt.
Björn von der Esch, Barometern 7/4 2006

Björn von der Esch är ekonomie doktor, riksdagsledamot för kristdemokraterna och tidigare hovmarskalk

Grunden för folkstyret i en demokrati utgörs ju av att medborgarna kan utöva sin vilja antingen genom val eller genom folkomröstning. En självklarhet för de flesta.

Nu visar det sig, att när Sverige skall avstå självbestämmande till EU, då har medborgarna fråntagits sin rätt att uttala sig i val och att kräva folkomröstning. Sådana maktöverlåtelser beslutar numera riksdagen på egen hand, med ett enda beslut. Förr krävdes det två riksdagsbeslut med ett val emellan och dessutom, möjlighet att kräva folkomröstning.

Detta djupa ingrepp i medborgarnas demokratiska rättigheter har genomförts utan debatt vare sig i eller utanför riksdagen. Det har genomförts utan att medborgarna, inbegripet majoriteten riksdagsledamöter, har en aning om vilken rättighet som fråntagits dem.

Avslöjandet kom förra våren när våra främsta jurister i det som heter Lagrådet, talade om för regeringen, att även om en maktöverlåtelse till EU strider mot vår grundlag så har riksdagen rätt att godkänna den. Riksdagen kan göra det med ett enda beslut och utan att grundlagstexten behöver ändras.

Man behöver således inte längre kunna utläsa ur texten vad som verkligen gäller. Än mindre krävs naturligtvis att folket ges möjlighet till val eller folkomröstning.

Riksdagen beviljade nämligen sig själv för några år sedan möjligheten, att överlämna svenskt självbestämmande till EU en gång för alla utan att behöva tillfråga folket. I ärlighetens namn skall sägas, att riksdagsmajoriteten inte själv tycks ha uppfattat den fulla innebörden av lagändringen – trots att varnande röster fanns.

Skälet till att det har kunnat bli så, är den mörkläggning av EU-medlemskapets fulla innebörd, som gjordes inför folkomröstningen 1994. Då ville man inte redovisa för folket att medlemskapet innebär att all vår svenska lagstiftning underordnas EU:s, också våra grundlagar. I stället lät man påskina att grundlagarna skulle stå fria från EU. Därför kunde man heller inte öppet begära undantag för vissa särskilt angelägna områden, exempelvis euron, neutralitet, utrikespolitik så som Danmark och Storbritannien gjorde. Hade man gjort det hade ju löftena före folkomröstningen, om oberoende, fallit platt till marken.

Det är dessa undanstoppade sanningar från 1994 som nu kryper fram. Våra skyldigheter att överlåta makt till EU tvingar oss därför att nu inskränka medborgarnas rättigheter så att de inte omöjliggör våra förpliktelser.

Det vi ser är bara början. I Bryssel anser man nämligen, att tiden är kommen för att genomföra det man kallar "EU:s Gemensampolitik". Det innebär att på en rad områden skall nu genomföras såväl "gemensam förvaltning", som i vissa fall "gemensamt ägande", av bland annat naturtillgångar. Detta berör Sverige i högsta grad. Vi är nämligen EU:s sannolikt rikaste land vad gäller naturtillgångar.

Sverige är det största enskilda skogslandet. Av EU:s urantillgångar finns 80 procent hos oss. Vad gäller färskvattentillgångar, vattenfall, malmer och annat är vi också störst. Till "Gemensam skogspolitik" har vi redan sagt principiellt ja. "Gemensam energipolitik" är högaktuell.

Den innebär att av vårt nuvarande självbestämmande, respektive ägande, lämnar vi ifrån oss 98 procent till övriga EU-länder. Vi utgör ju endast två procent av EU:s 450 miljoner människor. I gengäld får vi två procents medbestämmande över till exempel Tysklands brunkol och fisket i Donau. Sådana är reglerna. Vi känner dom redan från den "Gemensamma jordbrukspolitiken".

Det kaos som utbrutit i riksdagens konstitutionsutskott har sin upprinnelse i Lagrådets avslöjande förra året, att våra grundlagar inte längre utgör spärr mot EU:s krav på "gemensam politik". Varhelst EU kräver 98 procent av vårt självbestämmande måste vi lämna det ifrån oss. Säger vi dessutom ja till EU:s nya konstitution förlorar vi också den lilla vetorätt vi har kvar.

Undra på att statsministern valde att kalla folkets förlorade rättigheter för rena "abstraktioner".


om Grundlagarna på riksdagens website

Lagrådets yttrande; gå till http://www.lagradet.se/yttranden2005.htm
2005-06-28, Fördraget om upprättande av en konstitution för Europa
http://www.lagradet.se/yttranden/Fordraget%20om%20upprattande%20av%20en%20konstitution%20for.pdf

Mer av Björn von der Esch


Politicians must retrieve power from Europe
Michael Gove, Financial Times 7/4 2006
The writer is Conservative MP for Surrey Heath and a member of the European Scrutiny Committee.

In a parliamentary democracy such as Britain, we expect our elected MPs to hold the government to account and to influence the shape of its legislation. However, when it comes to EU legislation – which now accounts for half of the UK’s new laws – our parliament has no power to affect these decisions in any meaningful way. As well as a shift of power from Britain to the European level, this also means a huge shift of power from parliament to the government.

Read more here