Home - Senaste nytt - Skogsindustrin -Sune Ekbåge
Ordförande, Pappersindustriarbetareförbundet


Skogsindustrierna, nr 1, 2000:
”EMU är bra för Sverige

Pappers förbundsstyrelse ställde sig i december förra året bakom en intern rapport om EMU med slutsatsen att "Sverige bör så snart som möjligt deklarera en avsikt att gå in i EMU". Enigheten var stor och bara en ledamot deklarerade avvikande mening.

Personligen hade jag redan tidigare gett uttryck för åsikten att ett medlemskap i EMU är det bästa för Sverige. Grunderna för mitt ställningstagande är desamma som i rapporten och kan delas upp i både politiska och ekonomiska.

Som jag ser det är EMU en viktig del i fördjupningen av samarbetet inom EU. Om Sverige ställer sig utanför det samarbetet signalerar man tydligt att man inte är intresserad av att fördjupa detta samarbete. Vi kommer att betraktas som passiva medlemmar och vårt politiska inflytande minskar, inte i formell mening men i reell. Och detta gäller inflytandet i EU, att vi blir utan inflytande i EMU och penningpolitiken är en självklarhet. I dag, med även Storbritannien och Danmark utanför, är inte förlusten av inflytande så stort. Den dag då EMU är etablerat och stabilt, och med ytterligare medlemsländer kommer avsaknaden av politiskt inflytande bli tydligt. Det är nu EU och det framtida EMU formas och det är nu vi skulle behöva vara med för att delta i den utformningen.

Ett argument mot medlemskap som ofta förs fram är den handlingsfrihet vi har utanför. Om Sverige skulle råka ut för någon form av ekonomisk chock skulle vi ha möjlighet att sänka kronans värde eller stimulera efterfrågan genom penningpolitiken.

I dagens värld sätts avkastningskraven på de globala finansiella marknaderna, liksom inflationstakten.

Vill vi ha räntor i nivå med omvärlden, vilket är nödvändigt ur investeringssynpunkt, begränsar det vår handlingsfrihet till att gå i takt med omvärlden.

Det kan till och med bli så att vi, för att markera att vi inte står utanför för att bedriva en vidlyftig ekonomisk politik, tvingas föra en än stramare ekonomisk politik.

Vid ett medlemskap finns inte möjligheten att återställa konkurrenskraften genom devalvering eller genom att kronans värde sänks. Det ställer krav på lönebildningen.

I dag kan man säga att marknaden korrigerar våra reallöner om vi misslyckas i lönebildningen. Vid medlemskap får vi fullt ut ta ansvar för lönebildningen, men vi tar samtidigt ifrån marknaden möjligheten att korrigera utfallet av förhandlingarna.

För att inte få för kraftiga svängningar i arbetslösheten kan det vara nödvändigt att bygga upp nationella stötdämpare i likhet med de finska buffertfonderna. Regeringen bör snarast utreda den möjligheten eller om det finns andra sätt att minska svängningarna i arbetslöshet vid ekonomiska chocker.

Jag anser att det finns bättre möjligheter att klara sysselsättningen genom ett gemensamt agerande av EU:s länder. EMU stärker processen att föra upp ett sysselsättningsmål vid sidan av inflationsmålet.

EMU är en del av en politisk process och även om penningpolitiken lämnas till en oberoende riksbank kommer allt fler länder med tiden inse att det krävs också ett sysselsättningsmål för EU.

Utan ett sådant kommer aldrig EU lyckas få en folklig förankring.

Medlemskap i EMU är bättre än utanförskap på grund av politiska och ekonomiska skäl.

Medlemskap ger mer politiskt inflytande i EU och EMU.

Priset för att undvika ekonomiska nackdelar av att stå utanför kan bli för högt.

Därför bör Sverige gå med i EMU.


Mer av Sune Ekbåge

Början på sidan

Tillbaka till startsidan