Home - Nytt - Index A till Ö - EMU-skeptiker - Statsvetare - Den bästa EMU-bokenJavier Solana

Europa och USA fjärmar sig alltmer från varandra. USA har en "religiös" syn på det som händer i världen medan EU har en mer "sekulariserad" inställning, säger unionens utrikespolitiske representant Javier Solana
TT 8/1 2003

EU bygger på nationerna och det är därifrån vi hämtar demokratisk legitimitet.
Ur intervju i SvD av Rolf Gustavsson 2000-20-23


EU bygger på nationerna och det är därifrån vi hämtar demokratisk legitimitet.
Ur intervju i SvD av Rolf Gustavsson 2000-20-23

En fråga som diskuteras ivrigt är balansen mellan vad som är överstatlig gemenskap och vad som är mellanstatlighet i EU. Är det i dag en bra balans?

- Det är den som blev resultatet av förhandlingarna i Amsterdam 1997 och det vi idag måste koncentrera oss på är att förbereda vår generations allra viktigaste historiska utmaning: att öppna dörren till Östoch Centraleuropa. Detta är Europas återförening, som ger oss alla stabilitet, fred och välstånd.

- Så ni delar inte Romano Prodis farhågor för att EU spårar ur i mellanstatlig riktning, då kommissionen skulle förlora sina självständiga, överstatliga befogenheter?

- Jag ser inga sådana faror. Se vad som hänt de senaste åren. Vi går inte bakåt. Vi går framåt.

- Det finns också en motsatt uppfattning, uttryckt av statsminister Göran Persson. Han förutser en modell där stats- och regeringscheferna i Europeiska Rådet blir motorn i systemet och där Kommissionen så småningom inkorporeras bland regeringarnas representanter i Ministerrådet.

- Det påminner om Tony Blairs modell och det finns positiva element i den som jag uppskattar. Det grundläggande är att byggstenarna i Europabygget är nationalstaterna. Det är inte och kommer aldrig att bli en klassisk federation.

Kommentar RE: Notera att Solana inte säger att EU inte kommer
att bli en federation. Han säger bara EU inte kommer att bli "en klassisk federation".

Även själva begreppet federation har förlorat sin relevans i dagens globala sammanhang. EU bygger på nationerna och det är därifrån vi hämtar demokratisk legitimitet.


EU:s försvarspolitik

Början på sidan/Top of page

Tillbaka till startsidan