Joakim Nergelius
"En olaglig folkomröstning"

Jesper Katz
Medborgare mot EMUNews Home

nejtillemu.com


Jesper Katz


Sveriges chefsförhandlare, handelsminister Ulf Dinkelspiels uttalande
Riksdagen skulle besluta om en övergång från fas två till fas tre i EMU.
Vid de avslutade förhandlingarna hade Dinkelspiels uttalande även tillägget att
det var ”Mot bakgrund av denna position [var Sverige berett] att stänga kapitel 23 om ekonomisk och monetär politik."
Den svenska positionen var alltså ett villkor för att anse förhandlingarna stängda.
Jesper Katz, Europaportalen 2008-05-27

Om våra motparter inte accepterade den svenska positionen borde de alltså ha krävt att förhandlingen skulle fortsätta.
Anförandet registrerades officiellt av EU-länderna utan motkommentar i mötesprotokollet.

Professor Joakim Nergelius kallar i sin bok ”En olaglig folkomröstning” den situation Sverige befinner sig i för ett ”latent fördragsbrott”. Det är ett bra uttryck för det jag skulle föredra att kalla vårt undantag från EMU.

Full text


– Allt annat lika blir tillväxten lägre om skatterna är höga, det visar forskningen tydligt,
säger Jesper Katz, författare till rapporten

Verkligen?


Början på sidan - Top of page