Home - News - Anhängare - EMU-skeptiker - - Statsvetare-Pris till pensionspionjärer

Det blev två av arkitekterna bakom det nya pensionssystemet, Margit Gennser och Bo Könberg som tog hem priset som Årets Finansiella Entreprenör. Priset delades ut av GE Capital Bank och Finanstidningen.

Gennser och Könberg får priset för sina idemässiga och praktisk-politiska insatser för att driva fram det privata inslaget i det nya pensionssystemet. "Margit Gennser och Bo Könberg har moderniserat det svenska pensionssystemet och därmed varit finansiella entreprenörer i den offentliga sektorn", skriver juryn i sin motivering.

I år bestod juryn av Carl-Johan Westholm, VD för Svenska Handel, Mikael Karlsson, ordförande för Axis AB, samt Lars Jonung som är professor vid Handelshögskolan i Stockholm.

Det var femte gången som priset delades ut och bland de tidigare pristagarna finns Skandias Jan Carendi och OM-Gruppens ordförande Olof Stenhammar.

Årets pris var det första som delades ut till personer utanför det privata näringslivet och det var också första gången en kvinna fick ta emot priset. Margit Gennser är utbildad civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och har förutom sina politiska uppdrag arbetat som redaktör, förlagschef och universitetslektor i företagsekonomi.

Bo Könberg är i dag folkpartiets gruppledare i riksdagen och har tidigare bland annat arbetat som sjukvårdslandstingsråd inom Stockholms läns landsting. Han har även varit minister för sjukvård och sjukförsäkringsfrågor mellan 1991 och 1994.

Det är alltså bland annat Gennsers och Könbergs arbete som ligger bakom det faktum att svenska folket under hösten får möjlighet att själva välja i vilka fonder deras pensionspengar ska placeras.

Pensionsöverenskommelsen skapades för nära sju år sedan genom en överenskommelse mellan socialdemokraterna och de borgerliga partierna. Men inte ens nu är alla detaljer i det nya systemet helt klara eftersom arbetsmarknadens parter säger nej till att avtalsvägen lösa frågan om avgiftsväxling i pensionssystemet. Frågan handlar om hur avgiften på 18,5 procent av den pensionsgrundande inkomsten ska finansieras. I dag betalar arbetsgivarna 60 procent av avgiften och löntagarna 40 procent. För att uppnå likvärdig avgift måste arbetsgivaravgiften sänkas medan egenavgiften höjs och då måste löntagarna kompenseras för höjningen som motsvarar drygt 10 miljarder kronor.

Det återstår också för regeringen att presentera ett lagförslag om en höjning av pensionsåldern till 67 år från 65 år.


Margit Gennser, i skriften "Skattetrycket kan sänkas till Europa-nivå", 1991

Mer av Margit Gennser om ATP

Början på sidan

Tillbaka till startsidan