Home - News- Utvidgning - CentermenyHåkan LarssonJöran Hägglund, partistyrelseledamot:

- Ett smalare och effektivare EU!

- För att EU ska kunna hantera viktiga uppgifter och för att inte tilltron till EU och dess förmåga ska förloras måste EU förändras. EU:s roll behöver stärkas samtidigt som unionsarbetet måste bli smalare. Det innebär att EU måste hantera mer avgränsade uppgifter, men göra det på ett tydligt sätt med angivet mandat från folket, säger Jöran Hägglund, ledamot av centerpartiets partistyrelse och ordförande i den arbetsgrupp som idag, presenterar rapporten "Ett smalare och effektivare EU".

Den arbetsgrupp som centerpartiets partistyrelse gav i uppdrag att beskriva en vision för Europa presenterar idag sin rapport, "Ett smalare och effektivare EU". I rapporten redogör arbesgruppen för sin syn på vad Europa är idag, hur EU har utvecklats och ger i ett antal slutsatser förslag till hur centerpartiet kan och bör agera för att utveckla EU. Rapporten ska bland annat tjäna som underlag i arbetet med att ta fram ett nytt partiprogram.

  • EU ska inriktas på att bygga och främja fred, demokrati, frihandel, miljö och hållbar utveckling, bekämpa den gränsöverskridande organiserade brottsligheten, främja ekonomisk utveckling och välståndsutveckling (särskilt i de fattigaste delarna av Europa och tredje världen) och öppenhet inom EU och mot omvärlden, säger arbetsgruppens ordförande Jöran Hägglund.
  • EU, i kraft av att vara Europas mest utvecklade samarbetsorganisation, är det effektivaste verktyget för att vår vision - ett Europa som bygger på ett folkligt engagemang och mänskligt utbyte syftande till fred och säkerhet, välstånd, respekt för grundläggande fri- och rättigheter och en hållbar utveckling - ska kunna bli verklighet. Det kräver dock att EU förändras, säger Jöran Hägglund.
  • EU måste anpassas till att omfatta Europas alla stater och bygga på ett folkligt engagemang. EU:s uppgifter måste definieras, begränsas och förtydligas i en kompetenskatalog. EU måste bli effektivare inom de områden där EU ska vara verksamt, säger Jöran Hägglund.

Rapporten i sin helhet hittar du här.

Jöran Hägglund

ledamot av partistyrelsen

070-632 47 16


Början på sidan - Top of page

Tillbaka till startsidan