Sven Bergström
hos Medborgare mot EMU

Sven Bergström
Riksdagen

Grundlagen

FolkomröstningNews Home

nejtillemu.com


Sven Bergström
070-343 94 95

PRESSMEDDELANDE 13 juni 2008

Centerledamöter kommenterar Irlandsomröstningen
-Irland gav EU-eliten välförtjänt bakläxa

-Irlands nej till Lissabon-fördraget är en välförtjänt bakläxa till alla som driver fram nya EU-fördrag utan nödvändig förankring bland medborgarna i medlemsländerna. Det framhåller ett antal centerledamöter i riksdagen som krävt att också Sverige skulle få möjlighet att folkomrösta om fördraget.

Det nya fördraget som nu har fallit skulle ha inneburit fortsatt maktöverföring från medlemsländerna till Unionen och det går inte alls i den riktning mot ett ”Smalare men vassare EU” som centerpartiet och även alliansregeringen förordar.

Därför var det välkommet att det irländska folket sa ifrån. Ett långsiktigt hållbart samarbete inom EU måste bygga på en folklig förankring , och ta fasta på de stora gränsöverskridande frågorna. Miljö och klimatfrågorna, brottsbekämpning samt främjande av handel är exempel på sådant, men EU bör hålla fingrarna borta från det som medlemsländerna lika bra kan klara själva. Då kan vi få ett smalare men vassare EU som har förutsättningar att få stöd av folket.

För mer information kontakta:
Sven Bergström 070-343 94 95 eller Mildred Thulin 070-636 93 05


Samarbetet i Europa är oerhört viktigt, men för att vara långsiktigt hållbart måste det enbart gälla
de stora gemensamma och gränsöverskridande frågorna.
Det måste också vara väl diskuterat och förankrat i den svenska folkopinionen.


Motion till riksdagen 2007/08:K393
av Sven Bergström m.fl. (c)

Luxemburgs premiärminister Jean-Claude Juncker, som bejakar fördraget, tillhör de EU-entusiaster som trots sin positiva hållning kritiserat midsommarnattens överenskommelse. I en intervju i den belgiska tidningen Le Soir kommenterade han toppmötet:
”Huvudbekymret för somliga av mina kollegor runt bordet var att komma överens om ett fördrag som kunde antas utan folkomröstning. Jag är förvånad över att man är rädd för sin befolkning”.

Enligt vår mening vore det bästa sättet att skapa intresse och engagemang kring EU och det nya reformfördraget att låta det svenska folket få säga sitt i denna fråga. I synnerhet som fördraget innebär en maktöverföring från nationell nivå till unionen och dessutom över huvud taget inte diskuterades i den senaste valrörelsen. Erfarenheterna från EU-omröstningen 1994 och EMU-omröstningen 2003 visar att när de svenska väljarna tillfrågas blir det också en omfattande och djuplodande debatt och ett stort engagemang med valdeltagande i nivå med ett ordinarie allmänt val.
Samarbetet i Europa är oerhört viktigt, men för att vara långsiktigt hållbart måste det enbart gälla de stora gemensamma och gränsöverskridande frågorna. Det måste också vara väl diskuterat och förankrat i den svenska folkopinionen.

Stockholm den 1 oktober 2007
Sven Bergström (c)
Birgitta Sellén (c)
Lars-Ivar Ericson (c)
Åke Sandström (c)
Per Lodenius (c)
Eva Selin Lindgren (c)

Full text


Början på sidan - Top of page