Krona eller Euro ­ vilket är bäst för Sverige? Vilka grupper tjänar eller förlorar på ett svenskt medlemskap i EMU?

Torsten Sverenius har intervjuat ett antal ledande experter på EMU-frågan av vilka några är anhängare, andra motståndare till en gemensam valuta. Sverige har idag en egen, flytande valuta och en självständig räntepolitik genom Riksbanken.

Skulle denna situation förändras samtidigt som vi drabbas av en kraftig nedgång i en enskild industrigren eller hela ekonomin, så fruktar EMU-kritikerna att många löntagare tvingas flytta utomlands eller acceptera sänkta löner.

EMU-förespråkarna betonar istället fördelarna med ett medlemskap; som minskad valutarisk, lägre växlingskostnader och ökad pristransparens. Något som kan gynna den fria konkurrensen och handeln med övriga EU-länder.

Boken Krona eller Euro? ger på ett lättfattligt och underhållande sätt en inblick i hur våra sakkunniga resonerar i Sveriges kanske viktigaste politiska fråga just nu.

Torsten Sverenius har som fristående ekonomijournalist granskat Sveriges ekonomi i ett internationellt perspektiv. Hans rön har presenterats i bl a Aktuellt, A-ekonomi, DN, Expressen och Dagens eko.


Dessa personer är intervjuade

Lars Calmfors, professor vid Institutet för internationell ekonomi

Nils Lundgren, ekonom på Merita-Nordbanken

Hans Tson Söderström, vd för SNS, professor på Handelshögskolan

Margit Gennser, ekonom, riksdagsledamot (m)

Ulf Jakobsson, professor, chef för Industriens utredningsinstitut

Stefan Carlén, ekonomihistoriker och ekonom på Handelsanställdas förbund

Krister Andersson, ekonom och skattexpert på Industriförbundet, 1992 chefekonom på Riksbanken

Birgitta Swedenborg, ekonom, vice vd på SNS

Sandro Scocco, ekonom på LO

Rolf Englund, ekonom, fd utredare på Timbro

Peter Malmqvist, finansanalytiker på Aragon, fd ekonomijournalist

Sverker Gustavsson, professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet


tillbaka till boken- tillbaka till Carl Tham