Ur
Hur blev den stora kompromissen möjlig?
- Politiken bakom den svenska pensionsreformen
Redaktör: Joakim Palme

Redaktörens förord
Urban Lundberg: Socialdemokratin och 1990-talets pensionsreform
Anders Lindbom: De borgerliga partierna och pensionsreformen
Patrik Marier: Byråkratiernas roll i pensionsreformprocessen

... Gruppens personsammansättning blev också sällsynt lyckosam.

Anna Hedborg berättar:

Jag tror att det spelade någon sorts roll att Margit Gennser representerade moderaterna. Hon är en väldigt självständig och systematisk person. Hon älskar logik. Utmanar man henne med ett väldigt logiskt resonemang kan hon inte motstå det - och jag är lite likadan. Könberg är också lite likadan. Vi är alla väldigt sakorienterade, lite ingenjörsbetonade typer som finner någon sorts lust och legitimitet i att det hänger ihop, att det är logiskt och faktiskt är på ett visst sätt. Det är ett argument för alla oss. Sen hade vi två väldigt bra politiker med, sådana med näsan i marken. Det var Ingela Thalén och Åke Pettersson, som båda har förmågan att känna om förslagen överhuvud taget går att göra sannolika för omvärlden. Och nånstans kan jag ändå tänka mig att det var en lyckligpersonsammansättning. Både att vi var den sortens personer och sen att vi inte var flera.

Mer om ATP - Mer om Margit Gennser

Home