Home - News - Anhängare - EMU-skeptiker - - Statsvetare-Peter Lindskog, Finanstidningen


Euron blir en valfråga
Peter Lindskog, Finanstidningen 2001-11-20

Moderaterna, folkpartiet och kristdemokratderna kommer att driva en rak ja-linje, uppbackad av näringslivet. Deras argument är förutsägbara. EMU är den naturliga följden av EU:s inre marknad och en del av det europeiska fredsbygget. Priserna kommer att pressas, handeln öka och företagen tjäna på minskad valutaosäkerhet.

Supermaktsbygge

Vänsterpartiet och miljöpartiet, med stöd av radikala folkrörelser, kommer att driva en lika rak nej-kampanj. För dem är EMU lika med odemokratisk centralisering, supermaktsbygge och fördragsfäst högerpolitik där sysselsättningen får stryka på foten.

För socialdemokraterna och LO är strategin och argumentationen mer problematiskt. Rörelsen är splittrad och flera av dess grenar är benhårda EMU-motståndare. För rörelsens ledning handlar det om att försiktigt börja argumentera för ett ja, samtidigt som man sätter upp villkor och garantier för ett medlemskap. Exempel på det senare finner man i en ny EMU-rapport från LO-ekonomerna: "Klara, färdiga, gå". Bakgrunden är LO:s kongressbeslut förra hösten: "att LO under förutsättning att lönebildningen visat sig tillräckligt stabil samt att ett strukturråd med buffertfonder har tillskapats är positiv till att Sverige ansluter sig till EMU".

Huruvida Sverige ska gå med i EMU eller inte måste särskiljas från vilken ekonomisk-politik som ska föras inför och vid ett medlemskap. Svenska buffertar i EMU är en fråga för riksdag och regering och har litet att göra med Sveriges förhållande till valutaunionen. Vill LO ha buffertfonder bör de argumentera för det i den kommande valrörelsen, inte göra det till en fråga för folkomröstningen. Vinner det inget gehör får de väl rekommendera sina medlemmar att rösta nej eller invänta bättre tider och verka för att omröstningen senareläggs.

Implikationen av detta är att EMU kan och bör bli en valfråga. Den regering som tillträder efter valet måste utforma ekonomisk-politiska alternativ, både för den händelse Sverige övergår till euron under nästa mandatperiod som för den händelse vi väljer att förbli utanför. Dessa alternativ måste redovisas av de politiska partierna i valrörelsen.

Full text

Mer om LO och buffertfonderna


Början på sidan

Tillbaka till startsidan