Home - Sök - Den svenska debatten - Kd-dokument - Kd-ja 9912


Kd-ja 9912


Klart ja till EMU från kd
Källa: DN 99-12-04, utdrag

Det blev ja till svenskt medlemskap i valutaunionen EMU från kristdemokraternas partistyrelse.

En rådgivande folkomröstning i frågan bör hållas hösten 2001 med endast två klara alternativ: Ja eller nej till anslutning.

Endast två av partistyrelsens 17 ordinarie ledamöter reserverade sig för nej till EMU. Det var andre vice partiordföranden Anders Andersson och EU-parlamentarikern Lennart Sacredéus.

- Blir det ett ja i folkomröstningen tycker jag att Sverige skall gå med så fort som möjligt, sade Alf Svensson efter fredagens möte.

Ett nej kan inte vara för evigt, även om man inte kan riva upp ett sådant utslag i brådrasket.

Förslaget skall nu föreläggas kd:s extra riksting i Karlstad i slutet av januari.

Partiet har haft har haft ett par hundra studiecirklar i gång och av dem som yttrat sig är två tredjedelar positiva till EMU. Det finns alltså sprickor i partiet.

- Vi föreställer oss inte att ombuden på rikstinget kommer att vara uppträdda på ett snöre. Men med den kompakta majoriteten i partistyrelsen har vi att räkna med ett ja till förslaget, sade Alf Svensson. Det framkom att han "ventilerat frågan" med statsminister Göran Persson. Det är naturligt, ansåg Svensson, eftersom socialdemokraterna och kd är de enda partier som inte hastat fram ett beslut i EMU-frågan.

Kristdemokraterna röstade 1997 nej till att Sverige skulle gå med i valutaunionen från början, med motiveringen att varken ekonomin eller opinionen var mogen.

Nu anser man att opinionen har förändrats och att svensk lönebildning fungerar avsevärt bättre än då.

- Beslutet liknar rätt mycket vad Göran Persson sade till Financial Times. Jag tycker att det varit bättre om partistyrelsen avvaktat och sett tiden an, kommenterade EMU-motståndaren och tidigare moderaten Björn von der Esch, nu kd-riksdagsman.


Början på sidan

Tillbaka till startsidan


Externa länkar: öppnar i nytt fönster