nejtillemu.com

Anders Ferm


The real reforms needed to secure the euro’s future
Desmond Lachman, Financial Times 1/3 2007

The writer is a resident fellow at the American Enterprise Institute


Most of the time having an independent currency is nothing but a nuisance.
But every so often and quite unpredictably, countries desperately need a safety valve.
Martin Wolf, January 19 2010


Brandförsäkringsargumetet
EMU kan sluta med katastrof
Anders Ferm i LO-Tidningen nr 9/2000 den 10 mars

I min ungdom arbetade jag hos Tage Erlander under två år. Han skulle avgå som statsminister och partiordförande och hade tillsammans med min chef, Olof Palme, kommit till den egendomliga slutsatsen att jag behövdes som sambandsman emellan dem! Jag betydde naturligtvis inte någonting för sambandet mellan dessa två.

Men för mig var åren av dagligt umgänge med Tage oerhört lärorika.

Vad var det han lärde ut? Kanske framför allt två ting: tvivel och ödmjukhet. Jag tvivlar, alltså är jag till, föreföll vara hans ledstjärna. Varje dag frågade han sig: räcker jag till, motsvarar vi förtroendet och förhoppningarna hos alla de små människorna samhället som satt sin tillit till oss?

Tvivel och ödinjukhet är ingen dålig utgångspunkt för den som närmar sig ett viktigt problem. Det beslut jag fattar berör inte bara mig, följderna av ett misstag från min sida kan drabba stora grupper av människor, andra får betala för mitt övermod. Har jag verkligen rätt, vad säger andra?

Ska Sverige gå med i EMU eller inte?

Många, kanske fleratalet av landets ledande ekonomer har haft svårt att finna några entydiga och starka skäl som talar för svenskt medlemskap i EMU. Jag håller med dem på denna punkt.

Däremot tycker jag det finns starka skäl mot. Dessa mot skäl måste redovisas därför att de enligt min mening avgör saken.

Vi sitter på två stolar när det gäller exporten och dilemmat tror jag vi klarar bäst genom att ha en egen valuta som flyter melbn euron och dollarn istället för att binda sig vid den valuta som är svagast och mest instabil av de två.

Anta sedan att dollarn i samma veva faller med 20 procent mot euron, dvs att läget när euron introducerades återställs. Då drabbas vår export utanför euro-området av en lika stor försämring av sin konkurrenskraft. En ny stor ekonomisk och social kris som avtecknar sig här, ett stålbad för euron!

Scenariot är väl ändå inte sannolikt? Det är ett möjligt scenario. Just det är avgörande.

Det handlar om vad jag vill kalla "brandförsäkringsargumentet". En rationell sannolikhetskalkyl visar ju att man egentligen inte behöver någon brandförsäkring; risken att huset brinner är mycket liten. Men om det sker och man saknar försäkring så slås hela ens tillvaro i spillror.

Det är inte sannolikheten i sig utan olyckans katastrofala följder som motiverar försäkringen.


OECD-ambassadör befarar ett ja till EMU Ref i SvD 2000-01-27

Den svenske OECD-ambassadören, EU-anhängaren och EMU-motståndaren, före detta Palmepojken, före detta chefredaktören, med mera, Anders Ferm, bildade opinion i går kväll på ABF-huset i Stockholm i en fullsatt sal. Anders Ferm hade valt en provokativ rubrik för sitt timslånga anförande, "Rädda fosterlandet!" Men den som hade hoppats på orgier i överspänd nationalism blev djupt besviken. Hela sammankomsten var tvärtom en uppvisning i saklig avspändhet.

Det fermska resonemanget om EMU bottnade i vad han själv kallade brandförsäkringsargumentet.

Risken är statistiskt sett minial att huset börjar brinna, men om det sker förstörs hela ens ekonomi. Alltså tar man en försäkring. Risken för att det ska gå illa med svensk ekonomi är inte så stor om vi avsäger oss möjligheten att parera konjunkturrörelsema med vår egen penningspolitik, men om det går illa, då går det riktigt illa. Alltså är det bättre att stå utanför EMU.

- Felet är att EMU i så stor utsträckning betraktas som ett politiskt projekt i den svenska debatten, sade Anders Ferm.

- För ett litet land som Sverige, som i dag har 60 procent av sin utrikeshandel med länder som står utanför EMU, måste valutaunionen betraktas som en strikt ekonomisk fråga.

- Om och när England och Danmark går med i EMU kommer kanske saken i ett annat läge, men det behöver vi inte planera får. Jag är säker på att vi blir mottagna med öppna armar om vi en dag ber att få komma med.


A country with its own currency has two safety valves, which Greece and others that may be in a similar position lack.
First, it can issue its own money; so it can pursue a fiscal policy attuned to domestic needs, without being dependent on the international bond market.
Second, and most important, it has the safety valve of currency devaluation.
Samuel Brittan, FT February 18 2010


Åter till EMU på 10 minuter

Hela artikeln


Mer av Anders Ferm

Början på sidan

Tillbaka till startsidan