Brev från Björn von der Esch till talmannen Björn von Sydow
om riksdagens behandling av konventets förslag

29/7 2003

Till Talmannen Björn von Sydow, Sveriges Riksdag

Broder , preses inter pares.

I våras övervägde Du att inkalla riksdagen under sommaren när EU:s nya förslag till konstitution blivit klart. Omedelbart lät regeringen förstå att en sådan debatt före folkomröstningen var ytterst ovälkommen. Därmed tystnade allt - även Du.

Den 5 september kommer, såvitt känt, regeringen att till EU lämna synpunkter på konstitutionen, som omfattar 246 sidor med 461 artiklar. Konstitutionen kommer att stå över alla svenska lagar. Trots att riksdagen utgör Sveriges enda lagstiftande församling har ledamöter ställts totalt utanför processen - inte ens lagtexten har skickats till oss. Vi hålls därmed ovetande om EMU:s framtida ramverk och arbetsformer, och om hur man hoppas kunna förhindra stabilitetspaktens definitiva sammanbrott, förutom alla övriga förslag om EU:s maktfrågor.

Svenska folket tvingas alltså att den 14 september ta ställning till ett EMU-alternativ vars verkliga innebörd vi får veta tidigast tre månader efter folkomröstningen.

Danmarks statsminister har förklarat att, med hänsyn till demokratins mest elementära krav, är det uteslutet att låta danskarna folkomrösta om euron innan de vet hur EU:s nya konstitution utformats och vilka konsekvenser den får för medborgarna.

Såvitt jag förstår är i en demokrati talmannens viktigast uppgift att förmå upprätthålla riksdagens integritet och lagstiftningsmakt. Det måste gälla i Sverige precis som i Danmark Därför känner jag djupaste oro och frustration över att Ditt uteblivna agerande i denna ödesfråga skall förstärka en redan utbredd skepsis bland medborgarna mot riksdagens kompetens. Det kan sluta i politiskt kaos!

Riksdagen den 29 juli 2003, Björn von der Esch, plats 86