Europe's population implosion

Jul 17th 2003 From The Economist print
Ungefärlig översättning: Leif Widén

(Inledande anmärkning: England och Holland och delvis också Sverige har modifierat de pay-as-you-go-system för pensioner som visat sig ohållbara för framtiden. Övriga EU-länder har inte gjort så, och det kan få stora konsekvenser för EMU, skriver Economist 19 juli 2003).

"De 27 länder som skall vara medlemmar i EU år 2007 har en befolkning som enligt FN:s prognoser fram till år 2050 minskar med 6%, från 482 till 454 miljoner. För länder med låg fertilitet är minskningen dramatisk. Antalet italienare faller från 57,5 till ca 45 miljoner 2050, antalet spanjorer från 40 till 37 miljoner. Vid slutet av detta århundrade kan Tyskland ha bara 25 miljoner mot 80 idag, enligt Deutsche Banks prognoser där man tillägger: "Även om man förutsätter en årlig immigration av 250 000 (utan tvekan orealistiskt hög siffra) kommer Tysklands befolkning att minska till ca 50 miljoner år 2100."

Kombinerar man krympande befolkning med ökande levnadslängd blir de ekonomiska och politiska konsekvenserna alarmerande. I Europa finns idag 35 pensionärer per 100 i arbetsför ålder. År 2050 kommer med dagens demografiska trender det finnas 75 pensionärer per 100 arbetsföra - i Spanien och Italien är relationen 1 till 1.

Eftersom pensioner i Tyskland, Frankrike och Italien betalas ur löpande skatteinkomster är den självklara effekten att skatterna måste höjas drastiskt för att täcka pensionskostnaderna som europeerna är vana vid. Kostnaden är redan ansträngande för regeringarna. Deutsche Bank beräknar att genomsnittliga inkomsttagare i Tyskland redan betalar ca 29% av sina löner till pensionsändamålet, medan siffran i Italien är nära 33%.

Regeringarna sitter i klämma. Det är ingen slump att Frankrike, Österrike, Italien och Tyskland förra året drabbades av stora proteststrejker mot försök att göra pensionssystemen mindre generösa. Men ju längre regeringarna väntar, desto mer förvärras problemen. Pensionsfordringarna bara växer och när väljarna blir allt äldre blir det ständigt allt svårare att övertyga dem om att pensionerna skall skäras ner. En kamp om resurser utbryter mellan generationer. Pensionärerna pressar på för högre skatter för att täcka pensioner och hälsovård som de blivit lovade. Yngre löntagare kräver skattenedskärningar.

Spänningar uppstår sannolikt också mellan länder inom EU. England och Holland, som i stora drag har privatpensioner och vilkas befolkningar förutsägs förbli relativt stabila, kan bättre klara av sina pensionsproblem. Men de kan ändå beröras av andra EU-länders finansiella problem som kan trycka upp räntenivåerna i hela Europa och underminera euron."