Vad apoteksmonopolet gör är alltid det rätta!

Apoteket AB är i full gång med att utvidga sitt monopol med hjälp av logistikcentra. Slutnotan blir dyr men socialministern står över triviala frågor som konkurrens och effektivitet. Det var slutsatsen av måndagens interpellationsdebatt i riksdagen. Vad innebär då Apotekets nygamla monopolsträvanden?

1. En oroande kapitalförstöring. Partihandeln har byggt upp skräddarsydda anläggningar, transport- och datasystem, logistiskt kunnande etc. Enbart Tamros anläggningar i Malmö hanterar 18 000 orderrader per dag och omfattar 8 500 artiklar med leveranstider på högst 24 timmar. Nu ska apoteket skaka fram entreprenörer som ska utföra samma arbete på andra orter. Tamros anläggning som i dag kostar ca en ¼ miljard att bygga och ytterligare ¼ miljard att utrusta, måste ersättas av motsvarande i Hässleholm. Men här finns vare sig lämpliga byggnader eller produktionsapparat. Nyinvesteringar krävs samtidigt som anläggningarna i Malmö måste avskrivas. Vilka kalkyler har Apoteket gjort? De var påvra - de fick plats på tre over-head-bilder!

2. Företag och personal som byggt upp en utomordentligt kostnadseffektiv partihandel förlorar allt de jobbat för. Deras kunskaper, deras satsningar är inget värda! Samtidigt kommer det att saknas farmacevter på de nya lokaliseringsorterna, Boden, Sollefteå, Falun, Hässleholm och några till.

3. Staten/apoteket har lurat alla dem som köpte Tamroaktier i samband med försäljningen av ADA (ett krav vid EU-inträdet). Apoteket försäkrade att partihandeln skulle ligga utanför monopolet. Nu ser vi vad löftena är värda. Socialministern med hjälp av näringsministern hjälper nu till att ”sänka” värdet på statens aktier. Det gäller de Tamroaktier Apoteket ännu äger men också Telia m fl.

4. Patienter och skattebetalare får i slutändan betala ännu en av Apotekets dåligt genomtänkta satsningar.

Vi får hoppas att Konkurrensverket sätter stopp på Apotekets planer! Samtidigt bör följande lärdomar dras:

Margit Gennser

Tillbaka