EU-tjänstemän gör pensionsklipp

I dag 2002-03- 14 väntas riksdagen godkänna ett förslag från regeringen som ger 900 EU-tjänstemän möjlighet att flytta upp till 500 miljoner kronor ur de statliga AP- fonderna utomlands. Det skriver Dagens Industri.

Oavsett om tjänstemännen flyttar hem till Sverige när de går i pension behöver de bara betala EU:s 20 procent i skatt på hela den intjänade pensionen.

Den moderata riksdagsledamoten Margit Gennser varnar för att en liten grupp personer gynnas medan de svenska pensionstagarna får betala förmånerna och de administrativa kostnaderna.

Mer av Margit Gennser om ATP - Mer av Margit Gennser om EMU