Pensionsvalrörelsen
Dagens Industri, ledare, 2000-08-05, utdrag

Pensionsvalet är en historisk händelse. Fonderna till premiepensionen - den delen av pensionen som var och en förfogar själv över - ska väljas i höst.

HÖSTENS VAL av pensionsfonder bär på en stor förändringskraft. Det privata pensionskontot ska under hela yrkeslivet växa med ränta på ränta, för att bygga upp en kassakista att spendera ur på ålderns höst. Reformen kan förlösa och förstärka nya drivkrafter och intressen hos svenskarna. Sparandet blir till en bred angelägenhet. Människor uppmuntras att tänka långsiktigt och ta ansvar för konsekvenserna. 4,5 miljoner svenskar kommer under hösten få sitt brev från premiepensionsmyndigheten. Det finns 450 olika fonder att välja mellan.

I den nya folkkapitalismen ligger en rörelse som i allra högsta grad påverkar människors inställning till utveckling och synen på vad som driver välfärden.

PENSIONSREFORMEN ÄR OCKSÅ ett första steg i att individualisera den generella välfärdspolitiken. I takt med att människors skilda önskemål och varierande livsstilar får ett ökat genomslag så blir det allt mer efterfrågat att flytta delar av ansvaret för socialpolitikens innehåll till den enskilda medborgaren.

Även om andelen - 2,5 procentenheter av de 18,5 procenten som ska läggas undan - som var och en får ta ansvar för är liten, så är det intressanta skalan som diskuteras. Det är inslaget av privat och individuellt pensionssparande som diskuteras. Välfärdspolitiken bryter in på en ny scen, där medborgarna spelar en annan roll än tidigare. Kapitalism och tillväxt konkretiseras som verktyg som får tryggheten att växa.

DET PRIVATA SPARANDET kan också komma att spela en roll som motor i ett annars snålt system som relaterar till samhällets tillväxt. En betydligt större del än futtiga 2,5 procent av det sparandes borde vikas för eget sparande. Just ur perspektivet att pensionsreformen borde byggas ut gör det angeläget att höstens val uppmärksammas och att besluten kan fattas på goda grunder.

MEN UTVECKLINGEN, den nya omvärlden och de nya spelreglerna behöver förklaras och förtydligas. Pensionsvalrörelsen kan också bli en markör för en ny roll för politiker. I en tid av både okunskap och förvirring finns ett tomrum att fylla. Uppgiften är att peka på och förklara processen. Motivera och framhålla betydelsen av var och ens egna ansvar.

Förändringen kräver ett ledarskap - men ett nytt sådant. Nu blir pedagogik viktigare än traditionell retorik. Ett ledarskap som gamla politiker och gamla myndighetschefer tyvärr verkar axla rätt illa. Politikerna ska inte längre välja åt folket, men väl poängtera det goda i att vi själva väljer. Det är bättre att ha kontroll över sitt konto än att framtiden kommer neddimpande i ett oranget kuvert.


Mer om ATP