Var finns ansvaret?

Apoteket AB (tidigare Apoteksbolaget) har något så unikt som monopol på detaljhandeln med läkemedel. I det fördolda försöker bolaget nu utvidga monopolet också till partihandeln – grossistledet. Apoteket förnekar sina mer långtgående monopolplanerna och talar om en omorganisation som ska förbilliga och effektivisera läkemedelshanteringen inne i apoteken. Men är detta de verkliga motiven? Var ligger sanningen? Antagligen någon helt annan stans.

Bantingen av försvaret 1997 ledde till ett ramaskri från regementsorter, som kände sig övergivna, när militären försvann och med dem många civila jobb. Regeringen och riksdagsmajoriteten bakom försvarsbeslutet var fega. Ansvaret ville man slippa genom att lova nya jobb. Hur sa man inte direkt! Den socialdemokratiske talesmannen för försvarsutskottet råkade försäga sig. Att ”skapa jobb” innebär konstaterade han att ”flytta jobb” och kostnaderna för flyttverksamheten skulle enligt samma talare tas från anslag som var avsedda för helt andra ändamål!

Försvarsbeslutets jobbanskaffning skulle skötas av generaldirektören vid näringsdepartementet Lars Jeding och hans omställningsgrupp. Jeding hade tidigare utrett Apoteket AB.

På hösten 2000 turnerade stats-, närings- och regionministrarna till regementsorterna med den glada nyheten att Boden, Sollefteå, Falun och Hässleholm men också andra drabbade försvarsorter skulle få en ny stor arbetsgivare, Apoteket AB, som skulle ta över de privata grossistföretagens Tamros och Kronans funktioner. Dessa företag skulle utan att vara tillfrågade ”leverera jobben”. Det var deras anställda som skulle bli arbetslösa. Detta bortsåg statsministern och hans statsråd helt ifrån liksom att Malmö, Göteborg, Enköping och Umeå skulle drabbas av företagsflytten!

Vem är nu ansvarig? Omställningsgruppen? Näringsdepartementet? Socialdepartementet? Regeringen? Riksdagen eller är det enbart Apotekets styrelse och VD, som ska ställas vid skampålen? Att alla berörda försöker hålla sig så långt borta från beslutet som möjligt är inte förvånande. Lokaliseringsmässiga och ekonomiska kalkyler värda namnet saknas. Det är t ex förvånande att två av de nya verksamheterna ska förläggas till Boden och Sollefteå i ett mycket apoteksglest område. Långt - mycket långt - borta från leverantörerna som finns i södra Sverige eller utomlands. Andra oklarheter när det gäller att motivera Apotekets nyordning är e-handeln och dosdispenseringen . De finansiella konsekvenserna och den medicinska nyttan av den senare aktiviteten ska först nu utredas av RFV enligt årets regleringsbrev.

Det är inte underligt att Jeding, Rosengren och Engquist med en mun konstaterar att de har inget ansvar för Apotekets nyordning.

- Jag har ingenting med Apotekets beslut att göra. Naturligtvis är vi tacksamma för de nya jobben, konstaterar Jeding. Det är inte näringsdepartementets sak säger Rosengren och socialministern framhåller att han inte kan lägga sig i ett privaträttsligt (om än statligt) bolags skötsel.

Men vem blir då ansvarig för ett nytt regionalpolitiskt fiasko med förlorade miljarder i stil med Stålverk 80 och Kallax fraktflygplats? Vem blir skyldig till att välskötta privata företag konkurreras ut samtidigt som Apoteket AB måste genomföra dyra och onödiga investeringar på orter som ligger fel och som inte har och inte kan rekrytera den utbildade personal som behövs? Vem bär ansvaret för att landstingen och i slutändan skattebetalare och patienter får betala mer för sämre service?

Regeringen som var för feg att erkänna att försvarsbeslutet skapade problem på regementsorterna? Riksdagens majoritet som inte erkände att ”flytta jobb” inte är någon lösning? Apotekets styrelse vars uppgift är att sköta bolaget effektivt och konsumentvänligt och som bör inse att arbetsmarknadspolitik inte tillhör bolagets uppgifter? Den socialdemokrati som skapade apoteksmonopolet och/eller de politiker av olika färg som senare inte vågat avskaffa det? Utan monopol hade Apoteket fått konkurrens och tvingats att undvika äventyrliga satsningar i stil med ”logistiska centra”. Det vore en välgärning om alla dessa syndare vaknade så fort som möjligt och gjorde det enda som krävs av dem – avskaffar monopolet. Ironiskt nog har Jeding som apoteksutredare krävt att monopolet ska försvinna! Men det var ju för något år sedan, förstås!

Margit Gennser

riksdagsledamot (m)


Mer av Margit Gennser om apotek