Aldrig i vår demokratiska historia har folket blivit fråntaget grundlagsfäst medbestämmande så hänsynslöst. Värst av allt – det har skett under total tystnad och utan debatt.
Björn von der Esch, Riksdagen, 26/10 2005

Talman,
Antingen har jag – och även övriga i Konstitutionsutskottet – och därmed hela riksdagen blivit grundlurade…våren 2002, eller så har Lagrådet…..begått det här årtiondets fadäs.

Ungefär så uttryckte sig konstitutionsutskottets erfarnaste ledamot i somras (SDS 21/7). Detta sedan våra högsta jurister avslöjat, att medborgarna blivit berövade sitt grundlagsfästa politiska medbestämmande.

Kaos utbröt och locket har lagts på. Det gäller riksdag och media.

Våra högsta jurister i Lagrådet avslöjade nämligen den 28 juni i år att medborgarna fråntagits rätten att genom allmänna val påverka grundlagsändringar. I stället för att - såsom föreskrivs - kräva två beslut och allmänna val däremellan för att ändra grundlagen, kan det numera räcka med ett enda beslut.

Allmänna val där folket kan säga sitt behövs inte och den ändrade texten behöver inte ens skrivas in i grundlagen. Ett effektivt hinder för medborgarnas insyn.

För maktöverlåtelser till EU som kräver grundlagsändringar behöver folket således inte längre tillfrågas. Vårt självbestämmande över skogar, vatten , sjöar , jakt och fiske, energi – ja över alla Sveriges rika naturtillgångar - kan numera överlämnas till EU utan att folket tillfrågas.

Aldrig i vår demokratiska historia har folket blivit fråntaget grundlagsfäst medbestämmande så hänsynslöst. Värst av allt – det har skett under total tystnad och utan debatt.

Så länge media tiger måste medborgarna själva skaffa sig information. Det kan dom göra på www.lagradet.se om yttrandet den 28/6 och på www.europaportalen.se

I en demokrati är det respekten för grundlagarna som garanterar medborgarna deras inflytande i politiken Genom att riksdagen mörklagt hur grundlagar sattes ur spel 2002 har medborgarna förlorat sitt rättmätiga inflytande utan att känna till det. Inget mindre än en demokratisk katastrof

Demokratisk anständighet kräver därför att Lagrådets avslöjanden, snarast kommer till allmänhetens kännedom. ……Talman: Riksdagen måste lägga alla korten på bordet